Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2018 m. liepos 28 d., šeštadienis

Šventoji Dvasia. 1d. Kaip Ją pažinti, ir kodėl mes Jai nesimeldžiam

John Fenn, 2018m. liepos mėn. 27d.

Aš mokiau apie Šventąją Dvasią „Pasauliniame maldos centre“, kaip jį tada vadino, Kolorado Springse, Kolorade. Būtent toje pamokoje aš pasakiau, kad Naujajame Testamente nėra maldų  Šventajai Dvasiai. Iš tikrųjų tai aš pasakiau, kad melstis  Šventajai Dvasiai prieštarauja Jėzaus mokymui apie maldą. Aš pareiškiau, kad  Naujajame Testamente visos maldos skiriamos Tėvui, ir net ne Jėzui, taip mokė ir pats Jėzus. Staiga į orą pakilo rankos ir pasigirdo balsai, nes visi iš karto ėmė prieštarauti:

„Bet _____ _____ savo knygoje rašo.....“ ir „Tačiau aš buvau _____ konferencijoje ir ten jie sakė....“, o kai kuriuos apgaubė slegianti tyla.

Galiausiai kažkas paklausė: „Bet jūs galite su Ja kalbėtis, ar ne?“

Iš dalies, štai kodėl...
Dauguma Kristaus kūne yra susipainioję dėl Šventosios Dvasios. Mokytojai ir pastoriai savo teologiją grindžia labiau savo patirtimi ar populiaria knyga, apie kurią visi kalba, nei tuo, ką moko Raštas. Jie neturi supratimo, kas Ji yra, koks Jos vaidmuo ir funkcijos, ir kaip mes turėtume bendrauti su Ja. Dėl šios painiavos neįmanomas artimas Šventosios Dvasios bendravimas su jais, nes jų supratimas apie Ją yra neteisingas.


Tiesą sakant, pažinti ir vaikščioti su Tėvu, Viešpačiu ir Šventąją Dvasią daugeliui yra sunku, nes tai, ką jie pažįsta kaip Dievą, yra tik žmonių tradicijos. Taigi jie priskiria žmonių sukurtą vertę tam, ką jie mano esant Tėvu, Viešpačiu ir Dvasia, o tada nusivilia, kai Dievas prie jų nesiartina. Jie mano, kad tiki teisingai, bet taip nėra. Dievas yra Dievas ir Jis yra nepajudinamas, 100% Tiesa, taigi kiekvienas garbinantis Tėvą, turi daryti tai dvasioje ir tiesoje (atvirai, ir be slaptų motyvų). Priešingu atveju, Dievas atrodys tolimas, o bandymas pajausti Jį savo viduje, prilygs adatos ieškojimui šieno kupetoje.


Taigi, padėkime pamatus, kad atsikratytumėm žmogiškų tradicijų ir klaidų, eidami tiesiai į sveiko mokymo šaltinį – Jėzų. Jis yra mums   pavyzdys, todėl visiškai teisinga yra paklausti  savęs, ar Jis kada nors meldėsi  Šventajai Dvasiai? Atsakymas - ne. Jis meldėsi vien tik Tėvui.


Ką Jėzus sakė apie maldą:
„Jėzus tarė jiems: „Kai meldžiatės, sakykite: „Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas Tavo vardas...“ Luko 11:2 ( Viešpaties malda)

„Jei tad jūs, būdami blogi (tik žmonės), mokate savo vaikams duoti gerų daiktų, juo labiau jūsų Tėvas iš dangaus duos Šventąją Dvasią tiems, kurie Jį prašo“. Luko 11:13

„Tą dieną (po nukryžiavimo) jūs Manęs nieko neklausinėsite. Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: ko tik prašysite Tėvą mano vardu, Jis jums duos.“ Jono 16:23

Kaip Petras, Jonas ir visas surinkimas Apaštalų darbų 4 meldėsi:

„Paleisti jie atėjo pas saviškius ir išpasakojo, ką jiems sakė aukštieji kunigai ir vyresnieji. Išklausę visi vieningai pakėlė balsus į Dievą ir sakė: „Valdove, Tu esi Dievas, sutvėręs dangų, žemę... prieš Tavo šventąjį sūnų Jėzų... jie susibūrė... O dabar ištiesk savo ranką, kad būtų išgydoma ir būtų daromi ženklai bei stebuklai Tavo šventojo Sūnaus Jėzaus vardu...“ Apaštalų darbų 4:23-30


Kaip meldėsi Paulius:
„...nesiliauju dėkojęs už jus, prisimindamas jus savo maldose, kad mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Dievas, šlovės Tėvas, duotų jums išminties ir apreiškimo dvasią Jo pažinimui...“ Efeziečiams 1:16-17

„Dėl to aš klaupiuosi prieš mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Tėvą, iš kurio visa šeima danguje ir žemėje turi vardą, kad iš savo šlovės turtų duotų jums sustiprėti Jo jėga per Dvasią vidiniame žmoguje...“ Efeziečiams 3:14-17

„Nuolat melsdamiesi už jus, dėkojame Dievui, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Tėvui...“ Kolosiečiams 1:3

Kaip sakė Paulius Ef 1:3, būtent Tėvas palaimino mus visais dvasiniais palaiminimais danguje. Jis yra Šaltinis. Jis yra šviesos Tėvas ir duoda tik geras ir tobulas dovanas. Jėzus YRA kelias, bet mes meldžiamės TĖVUI.

Kitą savaitę, Tėvo, Dvasios ir Sūnaus funkcijos. Iki tada, būkite palaiminti!

John Fenn

www.churchwithoutwallsinternational.org ir rašykite man elektroninius laiškus: cwowi@aol.com


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.