Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2023 m. vasario 26 d., sekmadienis

Tebūnie tau pagal tavo tikėjimą 2 iš 4

 According to Your Faith Be it Unto You #2 of 4

  Sveikinu visus,

Mes dažnai slepiamės už savo baimės, sakydami sau ir kitiems, kad tikime. Kartais mes slepiamės už baimės ir dėl savo bėdų kaltiname velnią, o mūsų


surišimai  neduoda nieko gero.

 Telefono sąskaita

 Tais laikais, kai nebuvo mobiliųjų telefonų, turėjome fiksuoto ryšio linijas. Naudodami antžemines linijas ir  skambindami už savo rajono ribų, už kiekvieną pokalbio minutę turėjome mokėti papildomą mokestį. Jei skambindavote kam nors toli, tai kainuodavo daugiau.

 

Pamenu, kad tą  pirmą mėnesį negalėjau apmokėti sąskaitos, o telefonų kompanija dar  leido naudotis telefonu , kol jau  negalėsiu sumokėti ir antrą mėnesį. Iš viso apie 600 USD, tai yra tiek pat, kiek šiandien yra 1600 USD. Giminaitė turėjo bėdų ir aš praleidau valandas prie telefono, patardamas jai ir palaikydamas. Mūsų telefoną išjungė. Atsisveikinau su telefonu, nes neturėjau pinigų už jį sumokėti.

 

Kur buvo mano tikėjimas? Maniau, kad „tikiu Viešpačiu“ dėl pinigų sąskaitai apmokėti, bet „stebuklas“ dėl pinigų jiems apmokėti neatėjo. Aš kažkam padėjau, daviau gerus ir dievobaimingus patarimus – kodėl Viešpats nebuvo už mane? Kas nutiko?

 O tiesa buvo tokia

 Aš bijojau paskambinti į telefonų bendrovę, kad būtų sudarytas mokėjimo planas. Iš dalies aš nejaučiau, kad galėčiau jiems nuoširdžiai pasakyti, kada tikrai turėsiu pinigų  sumokėti. Nežinojau, ar jie reikalaus visko iš karto, ar priims mokėjimus per kelis mėnesius. Bijojau to, kas gali nutikti. Ką jie gali pasakyti ir ko aš negalėsiu įsipareigoti. Taigi neskambinau.

 

 Visą tą laiką „tikėjau Viešpačiu“ dėl pinigų sąskaitai apmokėti. Vėliau sužinojau, kad jei būčiau paskambinęs, jie būtų bandę susitarti su manimi dėl mokėjimo plano. Mano baimė buvo veltui, o tai, ką maniau esant tikėjimu, iš tikrųjų buvo slėpimasis  už savo baimės.

 

 

Mačiau, kaip žmonės tai daro ligos atveju, kai reikia kreiptis pas gydytojus. Bijoma, kad diagnozė bus siaubinga naujiena arba kainuos pinigus, kurių jie neturėjo. Kai kuriais atvejais žmonės mirė dėl to, kad nesikreipė į gydytoją, nes bijojo mokesčių už apsilankymą pas jį ir bet kokių mokamų tyrimų, kurie bus atlikti.

 

Mačiau, kaip žmonės delsia remontuoti namus, automobilį ir dar daugiau, nes baiminasi, kiek tai kainuos, todėl jie „tiki Viešpačiu“ ir mano, kad jų malda paskatins Dievą ką nors padaryti. Jie niekada negalvoja, kad galbūt Viešpats nori, kad jie susitvarkytų su savo baime ir pasitikėtų Juo. Tada, kai nutinka kažkas blogiau, jie yra priversti su tuo susidoroti ir, deja, kenčia dėl  baimės sukelto delsimo pasekmių.

 

 

Išgyventi baimę...

 

Norėčiau, kad tada būčiau žinojęs   tai, ką dabar žinau apie II Petro 1:3–4, ką minėjau praėjusią savaitę. " Jis parūpino mums viską, ko reikia gyvenimui ir dievotumui..."

 

Mes visi augame ir mokomės. Devintojo dešimtmečio pradžioje aš nežinojau, kad viskas, ko reikia gyvenimui buvo paruošta. Dar nebuvau išmokęs priimti to sunkaus sprendimo spaudimo apsuptyje, stovėti ir prašyti Tėvo atskleisti savo aprūpinimą, pagrįstą Jo Žodžiu.

 

Skirtumas tarp tų įvykių, kai telefonas buvo išjungtas devintajame dešimtmetyje, ir kai  aš su Chrisu po maždaug 15 metų patyrėme stebuklingą aprūpinimą, kai vyras nuvežė mūsų karves parduoti,  sugedus mūsų sunkvežimiui, yra tas, kad aš išmokau išgyventi baimę, išmokau susitvarkyti su aplinkybėmis.

 

Sužinojau, kad Tėvo aprūpinimas dažniausiai yra  kitoje baimės pusėje.

 

Mūsų surinkime buvo ponia su 11 metų sūnumi. Sūnus susirgo ir karščiavo, o pinigų ji neturėjo. Net kai ji  turėdavo pinigų, ji nemėgo jų išleisti. Karščiavimui užsitęsus kelias dienas daugelis iš mūsų ragino ją eiti pas gydytoją, bet ji „tikėjo Viešpačiu“...

 

Praėjus dar savaitei, jos sūnus labai nusilpo, kažkas buvo ne taip, ir mes primygtinai reikalavome, kad ji nuvestų jį pas gydytoją. Jos baimė dėl sūnaus gyvybės tapo stipresnė nei baimė dėl gydytojo sąskaitos. Virusas pateko į širdies vožtuvą, todėl jam reikėjo skubios atviros širdies operacijos vožtuvui pakeisti.

 

Maždaug 1989 m. sąskaita buvo 65 000 USD už mechaninio vožtuvo įdėjimą į berniuko širdį. Sėdėdamas šalia jo galėjai išgirsti kaip tiksėjo jo širdis pumpuojant kraują. Jo mama buvo sužavėta, kad dėl savo pajamų ir dėl to, kad jis buvo vaikas, ligoninė sąskaitai apmokėti naudos labdaros lėšas – ji neliks skolinga.

 

Stebėjomės, kad ji taip apsidžiaugė tuo, kai jai tereikėjo iš pat  pradžių  nebijoti susimokėti už apsilankymą pas gydytoją ir visos tos traumos buvo galima išvengti. Dėl jos veiksmų sūnus keliais metais aplenkė ją kelionėje  į dangų – džiaugiuosi, kad jie ten dabar abu, bet jis vis tiek turėtų būti gyvas ir gyventi gerą bei vaisingą gyvenimą, kaip ir jo sesuo.

 

Visa tai dėl to, kad jo motina netikėjo savo Dangišku Tėvu, kad atlaikytų baimę ir pamatytų Jo aprūpinimą kitoje jos pusėje.

 

Du aklieji... pagal jūsų tikėjimą tebūnie jums...

 

Žmonės nori Dievo aprūpinimo, bet tai pagal tikėjimą, o ne pagal baimę. Tikėjimui reikalingas apreiškimas iš Tėvo. Baimė prieštarauja logikai, baimė – prieš sveiką protą. Baimė tik vilkina veiksmą, kuris vėliau sukelia daug sunkesnių pasekmių.

 

Kai Jėzus norėjo paverskite vandenį vynu, Jis pirmiausia liepė surinkti žmones ir užpildyti 6 akmeninius vandens puodus, ir  TADA įvyko stebuklas. Kai Jėzus norėjo pavalgydinti  5000 vyrų plius moteris ir vaikus, Jis suorganizavo juos susėsti į grupes po 50 ir 100, ir tik  TADA įvyko stebuklas.

 

Baimė klausia, kam vargti pildyti vandeniu akmeninius puodus. Baimė klausia, kodėl reikia stengtis organizuoti žmones į 50 ir 100 metų grupes. Tiems, kurie bijo tikėjimas neatrodo išmintingai. Tačiau tikėjimas susijęs su natūraliomis aplinkybėmis, suvokiant, kad aprūpinimas yra kitoje baimės pusėje.

 

O tai yra mūsų tikėjimo išbandymas. Čia mes pratęsime kitą savaitę, iki tol, laiminu,

 

Džonas Fenas

Tebūnie tau pagal tavo tikėjimą

 According to Your Faith  Be it Unto You #1 of 4

 Sveikinu visus,

 Devintojo dešimtmečio pabaigoje buvau pastoriumi mažame surinkime kaimo bendruomenėje Rytų Kolorado valstijoje. Nors surinkimui sekėsi gerai, tai buvo


žemės ūkio miestas ir žiemos ten buvo sunkios. Iki sausio mėnesio mūsų pajamos po to, kai surinkimas sumokėjo nuomą ir komunalines paslaugas, buvo 15 USD. (šiandien 40 USD). Paskutinę mėnesio savaitę neturėjome maisto.

 Apie 16 val. (16.00 val.) Barbara paklausė, ką valgysime vakarienės, nes ji tiesiogine prasme neturėjo  nei sandėliuke, nei šaldytuve, nei šaldiklyje nieko, kas galėtų mus pamaitinti arba, dar svarbiau, mūsų 3 mažus berniukus. Ji iš nevilties atidarė šaldytuvą, parodydama man, kad jis tuščias. Ji atidarė spintelę, kad parodytų tuščias lentynas. Ji buvo pagrįstai susirūpinusi.

 Aš atsakiau: „Nežinau, bet žinau, kad darau būtent tai, kam Viešpats mane pašaukė, todėl žinau, kad Jis pasirūpins“. Pasakiau jai, kad mano dvasioje yra ramybė, dvigubai patikrinau savo motyvus, Tėvas davė man ramybę, todėl likau susitelkęs į tą ramybę savo dvasioje. Bet ji buvo mama, todėl turėjo teisę žinoti, kur jos 3 berniukų vakarienė.

 Ji buvo pasirengusi eiti su mano ramybe, nors ji iš prigimties buvo linkusi numatyti situacijas, todėl svarstė: ar tikrai Viešpats mus čia atvedė? Ar Jis norėjo, kad būtent čia Džonas gautų darbą (nors darbo surinkime turėjau iki kaklo)? Kas negerai su Džonu, kad jis rizikuoja šeima dėl savo tikėjimo? Gal tai buvo pasididžiavimas? Ką mes toliau darysime? Visa tai buvo klausimai, kuriuos tokioje situacijoje užduotų bet kuri žmona ir motina. Bet galiausiai ji manimi patikėjo.

 Tai buvo „pagal tavo tikėjimą, tebūnie tau“ esmė – pasirinkimas buvo paprastas: pasitikėk ramybe arba imk reikalus į savo rankas ir eik su „Planu B“.

 Maždaug po 20 minučių šeima iš mūsų surinkimo įsuko į mūsų kiemą su savo dideliu Chevy Suburban, kuris tuo metu buvo didžiausias  SUV  visureigis. Jis buvo pilnas bakalėjos ir net šviežio pieno iš jų pieno ūkio. Per 10 minučių mūsų šaldytuvas ir spintelė iš  tuščių tapo  pilni.

 Barbara buvo sužavėta, pabandykite tai įsivaizduoti. Šiai porai vėlai tą rytą kilo mintis, kurią jie pripažino esant iš Viešpaties; kad nupirktų mums maisto produktų. Mes gyvenome rytinėje Oklahomos prerijoje, todėl iki parduotuvės buvo galima nuvažiuoti per valandą.

 

Jie važiavo daugiau nei valandą iki parduotuvės, kad pasikrautų savo transporto priemonę, po to valandą atgal IR pakeliui į mūsų namus jie sustojo prie savo namų, kad atsineštų šviežio pieno – jie buvo sužavėti, kad juos Tėvas taip panaudojo, o mes  buvome sužavėti, kad jie taip  pakluso. Per 10 minučių iš nieko neturinčių  tapome pilnai aprūpintais. Nuostabi malonė.

 Dievo rūpestis jau veikė, kai mes su Barbara kalbėjomės ir nusprendėme pasitikėti savo dvasios ramybe. Jei nebūčiau gavęs apreiškimo savo dvasioje ir lydinčios ramybės iš Tėvo, kad Jis turi mums vakarienę, būčiau apsikvailinęs. Bet aš turėjau ramybę, todėl pasilikau joje.

 Aš paklusau apreiškimui ir ramybei  savo dvasioje. Tai buvo tikėjimas, o ne kvailystė. Tebūnie jums pagal jūsų tikėjimą. Daug kartų žmonės gauna apreiškimą, ramybę nuo Tėvo, bet kai užplūsta baimė, jie elgiasi pagal savo išmintį.

 Jie atsitraukia, remiasi savo jėgomis ir kuria savo „planą B“. Kadangi jie pasiduoda baimei, užuot suvaldę ją savo dvasios ramybe, jie niekada nesulaukia stebuklo – ir tada stebisi, kodėl Dievas juos nuvylė.

 „Tebūna jums pagal jūsų tikėjimą“ Mt 9, 27–30

 Naujajame Testamente tai pasakyta tik vieną kartą, tačiau įvairiais būdais ir žodžiais  kartojama daugybę kartų.

 „Kai Jėzus išėjo iš ten, du aklieji sekė paskui jį, garsiai šaukdami: „Dovydo sūnau, pasigailėk mūsų!“ Kai jis įėjo į namus, aklieji atėjo pas jį, ir Jėzus jiems tarė: Ar jūs tikite, kad turiu galią tai padaryti? Jie jam atsakė: „Taip, Viešpatie!“ Tada jis palietė jų akis, sakydamas: „Tebūna jums pagal jūsų tikėjimą“.

  Kodėl Jis pasakė: „Pagal jūsų tikėjimą“?

 Tai nebuvo suverenus Viešpaties žingsnis. Tai buvo pagal aklųjų tikėjimą. Kodėl tai buvo „pagal jų tikėjimą“?

 Pirmiausia jie pavadino Jį Mesiju, vadindami Dovydo Sūnumi. Tai bene labiausiai žinomas žydų terminas, apibūdinantis Mesiją, o Matas savo evangeliją pradeda 1:1 sakydamas, kad būtent tai jis parodys savo evangelijoje: „Jėzaus Kristaus, Dovydo Sūnaus kilmės knyga, Dovydo sūnaus, Abraomo sūnaus...“ Jie gavo apreiškimą iš Tėvo, kas  buvo Jėzus. Jie turėjo tikėjimą.

  Pagrindinis punktas #1 – asmeninis apreiškimas

 Tai yra raktas į viską, ką darome, ir vadiname „tikėjimu“. Pirmiausia apie tai gauname apreiškimą iš Tėvo. Jei išgirstame blogas naujienas, pasitikriname , pasiteiraujame Tėvo, kad sužinotume, kokie gali būti Jo nurodymai ir aprūpinimas. Kai Petras sušuko; „Tu esi Kristus, Gyvojo Dievo Sūnus“, – Jėzus sakė tai sužinojęs iš Tėvo per apreiškimą. Visa karalystė kyla iš Tėvo ir veikia pagal apreiškimą iš Tėvo.

  Aš pasakojau, kaip II Petro 1:3-4 buvo mano pamatas ištisus dešimtmečius: „Atitinkamai, Jo galia suteikė viską, ko reikia gyvenimui ir dievotumui pažinimu To, kuris pašaukė mus į šlovę ir dorybę“.

 Tai arba tiesa, arba ne. Jis arba parūpino viską, kas susiję su gyvenimu, arba ne. Prieš metus leidau tam apreiškimui persmelkti mane, tai sujaudino mano dvasią. Jis suteikė VISKĄ, ko reikia gyvenimui. Kad man daugiau niekada nereikėtų jaudintis. Aš tiesiog turiu leisti, kad šis aprūpinimas būtų atskleistas Jo laiku ir Jo būdais. TAIP mes augame – pasitikėdami Jo laiku ir aprūpinimo būdu.

 Be to, kiekvieno atsakyto poreikio įvertinimas, reiškia sąžiningą savęs įvertinimą, ar tai poreikis, ar tai tik noras.

 Mano tikėjimo išbandymas

 Vežiau 5 karves parduoti į tvartą, esantį už maždaug 40 mylių (70 km). Kabinoje su savimi turėjau Chrisą, bet kažkodėl palikau jo vežimėlį namuose. Už maždaug 10 mylių nuo mūsų namo (18 km) sunkvežimio variklis užgeso. Man užteko pagreičio, kad nuvairuočiau į greitkelio šalikelę.

 

 Prisiminęs II Petro 1:3-4, pasakiau: „Tėve, viskas, kas susiję su gyvenimu ir pamaldumu, yra suteikta, todėl prašau atskleisti savo aprūpinimą, nes mes įklimpome! Tuo metu raudonas pikapas, važiavęs kita kryptimi, sulėtino greitį, kirto vidurinę ribą, apsuko ratą priešais mus ir paklausė, kuo galėtų padėti.

 

 Paaiškinau jam situaciją, jis pasakė, kad nuveš mūsų galvijus į pardavimo tvartą – buvau sužavėtas. Mes atkabinome sunkvežimį nuo priekabos, prikabinome jį prie jo sunkvežimio, perkėlėme Chrisą į jo sunkvežimį ir visi trys nuvažiavome. Jis mus parsivežė, kai išleidome karves, ir aš galėjau paskambinti mūsų viduriniam sūnui, kad atvažiuotų mūsų pasiimti.

 Tebūnie jums pagal jūsų tikėjimą. Aš turėjau apreiškimą iš Žodžio ir iš patirties, tokio tikėjimo, kuris ateina žvelgiant į Tėvo ištikimybę bėgant metams. Remdamasis tuo nuolatiniu apreiškimu ir Jo įrašu mano gyvenime, aš tiesiog nusprendžiau veikti pagal savo tikėjimą, prašydamas Jo atskleisti Jo aprūpinimą. Ir Jis tai darė.

 Kitą savaitę apie kitus kartus, kai nepasisekė, ir daugiau iš Žodžio... iki tol, laiminu,

 

Džonas Fenas

2023 m. vasario 24 d., penktadienis

2023 m. vasario mėn. naujienlaiškis

 February 2023 Newsletter

Sveikinu visus,

 Prieš pradėdamas daugiau pasakoti apie tai, ką Viešpats man pasakė šiais


metais, noriu priminti, kad būsime dėkingi už jūsų maldas.

 Kai skaitote tai...

 3 žmonių komanda iš mūsų Talsos namų surinkimų lankysis Ugandoje, susitinka su   vadovais iš Kenijos ir Ugandos, aplankys vaikus ir daugelį namų surinkimų. Dėkojame už maldas, melstis reikia  už Brianą, Danielį, Valeriją bei  kitus šiuo metu, kad Tėvas išlietų Savo Dvasią apreiškimu,  išgydymu, išmintimi ir ramybe. Jie grįžta pirmąją kovo savaitę – taigi, ačiū!

 Galite pamatyti atnaujinimus www.kwowi.org, taip pat pamatyti afrikiečių vaikus, kuriems reikia rėmėjų. Atnaujinimai taip pat bus mūsų pagrindinėje svetainėje, skiltyje „tinklas“, o vėliau – „tinklo naujinimai“ adresu www.cwowi.org.

 Škotijos konferencija, nuo birželio 8 d., ketvirtadienio, iki sekmadienio, 11 d

 Liko dar apie 6 savaites užsiregistruoti šiam ilgajam savaitgaliui, kuriame viskas įskaičiuota. Daugelis, jei ne dauguma, lanko namų surinkimą, taigi, jei esate mokymosi procese, tai puikus būdas mokytis iš patyrusių žmonių ir užmegzti greitą draugystę.

 Man asmeniškai patinka tiesiog skirti  laiko „pabūti“ su visais. Dėl šios priežasties mes apsiribojame nedideliu dalyvių skaičiumi, tačiau jums dar yra laiko ir vietos. Registracija baigiasi balandžio 8 d.

 Nors mes surengsime keletą diskusijų ir pamokysime apie namų surinkimą, pagrindiniai dalykai, kuriais pasidalinsiu, yra kiti bet būtent apie tai Viešpats veda mane pasidalyti. Bus gilus garbinimas, leidžiantis Šventajai Dvasiai judėti ir tarnauti tarp mūsų, kad kiekvienas gautų maldą, pasilikdamas Jo akivaizdoje, kad pamatytų, kuo Jis galėtų pasidalinti. Taip pat turėsime klausimų ir atsakymų akimirkas – tai bus savaitgalis, skirtas tarnauti visam žmogui , viskas subalansuota, Žodis ir Šventoji Dvasia veikia mūsų tarpe.

 Pirmadienį, 20 d., darau trečiąjį interviu „Deep Believer“ kanale „YouTube“, kuris bus paskelbtas maždaug kitą savaitę. Pasidalinsiu daugiau apie Viešpaties apsilankymus ir Viešpaties kelių užkulisius. Nuo pat paauglystės mano širdis buvo Psalmėje 103:7 – Jis apreiškė savo kelius Mozei, Izraelio vaikai matė Jo darbus“. Visada norėjau sužinoti Jo kelius, kaip jis veikia „už scenos“ – dalinimasis  šiais dalykais visa kita susidėlioja į savo vietas.

 Daugiau apie tai, ką Viešpats pasakė

 Praėjusį mėnesį pasidalinau tuo, ką Viešpats su manimi pasidalino šiais metais. Aš klausiau, kodėl Jis leido tokiai nesantaikai ir susiskaldymui Kūne įvykti per „pandemijos“ metus ir rinkimus daugelyje tautų. Tai dalis to, ką Jis pasakė:

 „(Taip įvyko), kad daugelio širdys būtų atskleistos, kad visi tai matytų su viltimi, kad tada  jie galės teisti save. Nes daugelis matė save išmintingais,  manė esą subrendę, manė, kad žino daugiau ir pasikėlė išdidume. Jiems reikėjo, kad jų širdys būtų atskleistos, nes jie neteisė savęs... Tačiau daugelis kitų teisė save ir saugojo savo širdis teisingas prieš Mane.

 Kai kas dar:

 "Stvirtinkite tai, kas liko. Stiprinkite tai, ką turite. Daugeliui tai bus kurso korekcijos metai... Daugelis bus paskatinti susitvarkyti savo namus, mažinti skolas, leisti tai, kas neprisideda prie jų gyvenimo. , eik. Ir ieškoti to, kas tikra“.

 „Sustiprink tai, kas liko“. Per „covid“ metus daugelis prarado draugus dėl politikos ar „skiepų“. Daugelis prarado draugus, nes eina kita dvasine kryptimi nei jų „surinkimo draugai“.

Daugelis žmonių per pastaruosius dvejus metus neteko artimųjų. Turime sustiprinti tai, kas liko. Atsisakykite periferinių dalykų, kurie mus blaško, interneto svetaines, kurios nieko neduoda, tik kutena ausis ir kursto ginčus, tam, kad sutelktumėte dėmesį į investicijas į tikrus santykius.

 "Ieškokite to, kas tikra “. Maniau, kad tai įdomi frazė, kurią jis pavartojo – akivaizdu, kad daugelis ieško „tikrų žmonių“ ir jiems jau nereikia pasirodymo, ieškant srovės. Yra tokių, kurie esame paprasti tikri žmonės, besidalijantys gyvenimu... visi esame išgelbėti to paties kraujo, todėl visi esame lygūs, tik su skirtingomis funkcijomis Kristaus kūne. Išlik tikras.

 O kas, jei užuot praleidęs 2 valandas interneto svetainėse, kurios tik skatina smalsumą apie dalykus, kurie iš tikrųjų neprisideda prie augimo Viešpatyje, praleistumėte laiką su draugu kavinėje, kalbėdami apie Viešpatį ir gyvenimą? Atėjo laikas priimti sprendimus, orientuotus į investicijas vienas į kitą.

 Daiktai, kurie buvo nugenėti  pastaruosius porą metų – nemėginkite jų iš naujo auginti. Stiprink tai, kas liko. Jis komentavo, kad kai kurie atgailaus ir sieks pataisyti tai, ką anksčiau buvo sugriovę. Žinoma, tai galima padaryti, bet tie kažkada sugriauti santykiai niekada nebebus tokie, kaip buvo – per pastaruosius porą metų vienas persikėlė į priekį, o kitas tik bando pasivyti. Tai tiesiog ne tas pats.

 Kurso korekcija

 Kitas dalykas, kurį Jis pasakė, buvo tai, kad daugeliui tai bus kurso korekcijos metai. Tai reiškia, kad eini kartu su Juo ir staiga pamatai, kad reikia pakeisti kryptį, pakeisti, kur eini dvasiškai.


 Kurso keitimas yra nauja patirtis . Tai reiškia perstumti savo komforto zoną. Tai gali reikšti, kad kiti aplinkiniai nesupranta, ką darote, jie nemato nieko blogo tęsti taip, kaip buvo anksčiau.

 Bet jūs žinote, kad jūsų viduje, jūsų dvasioje, viskas pasikeitė. Tas dieviškas nepasitenkinimas nenurims, kol nepakeisite krypties, ieškodami kitų tame pačiame dvasiniame puslapyje.

 Jėzus, Petro uošvė, ir krypties pasikeitimas

 Morkaus 1:29-29 matome, kad Jėzus ir Jo mokiniai aplanko Petro marčios namus. Ji serga karščiavimu, todėl Jėzus ją išgydo ir ji pradeda aptarnauti daugybę savo svečių. 32-34 eilutėse pasakojama, kad visas miestas buvo susirinkęs prie namų durų, o Jėzus daugelį išgydė ir išvarė demonus. 32 eilutėje sakoma, kad tai įvyko saulėlydžio metu.

 35 eilutė mums sako, kad Jėzus „labai prieš dieną“ išėjo vienas melstis. Galiausiai Petras ir mokiniai rado jį šaukiant: „Visi tavęs ieško! Visi manė, kad pradės ten, kur baigė vakarą prieš tai. Bet Jėzus turėjo kitų planų: „Eikime į kitus miestus, kad galėčiau ten pamokslauti, nes dėl to ir atėjau“.

 Tai buvo Jėzaus kurso pataisymas. Niekas nesuprato. Ką daryti tiems, kurie praėjusį vakarą nebuvo išgydyti? Tekste sakoma, kad Jėzus išgydė daugelį, o ne visas miestas buvo išgydytas, o tai reiškia, kad visiems kitiems atrodė, kad tai buvo neužbaigtas darbas.

 Tą rytą norėjosi pradėti ten, kur ir baigė – pasitraukti didelės sėkmės apsuptyje nebuvo prasmės. Kodėl ką nors pradėti ir išeiti, kai viskas klostėsi gerai? Pagalvokite, kiek sergančių buvo nusivylę. Pagalvokite, kokie sutrikę turėjo būti mokiniai. Bet tai buvo Tėvo nurodymas Jėzui.

 Mūsų gyvenime pasitaiko atvejų, kai Tėvas keičia mūsų kryptį, ir tik mes žinome, ką Jis įdėjo į mūsų širdis. Natūraliai tai neturi prasmės. Jėzaus procesą galime suskaidyti į dalis: iš pradžių buvo Dvasios tekėjimas, paskui atėjo poilsis (miegas). Tada „pabudimo“ apreiškimas ir savistabos laikas, ieškant Tėvo, apsvarstant viską. Per tą laiką Jis priėmė sprendimą, o kai kiti paklausė, pasakė, Jis pasakė, ką daro.

 Tekėjimas su Dvasios srove,  poilsis, prabudimas, apreiškimas, svarstymas, sprendimo priėmimas, veiksmų pradžia. Kur tu esi tame procese?

 Asmeninė pastaba: noriu, kad visi žinotų, kaip kiekvienas iš jūsų yra vertinamas. Mūsų du šio mėnesio „Zoom“ susitikimai buvo tokie padrąsinantys (asmeniškai man taip pat ), pamatėme tiek daug žmonių  iš daugelio tautų, tame pačiame dvasiniame puslapyje – tai džiugina.

 Ir nesvarbu, ar man metamas iššūkis teologiniais klausimais ir dialogais el. laiškuose, ar gaunu aukų mums paremti, maldos prašymų ar išminties, meldžiuosi už juos visus. Su kiekviena auka, kurią matau savo pašto dėžutėje, sustoju  ir meldžiuosi. Meldžiuosi dėl  kiekvieno žmogaus, prašančio krypties ar išminties. Tai tiesiog vykstantis dialogas, kai tik pabundu. Dėkoju Tėvui už visus, kurie mus palaiko maldoje ir finansais, ir už tuos, kurie dirba namų surinkimų tinkle  ir klausiu, ar Jis turi ką nors konkretaus. Jis nori, kad aš melsčiausi dėl to.

 Mes visi – Džonas ir Barbara, Brianas ir Amy, Valerie, prižiūrintys mūsų darbus Afrikos šalyse – visi jus labai vertiname.

 ačiū! Laiminu,

 Džonas Fenas

 

www.cwowi.org

 

www.kwowi.org

2023 m. vasario 22 d., trečiadienis

Gyvenimo audinys 3 iš 4

 Weaving of Life #3 of 4

Sveikinu visus,

 Ar gyvenote pakankamai ilgai, kad suprastumėte, kaip mažas, kasdienis


sprendimas gali pakeisti gyvenimą? Kartais į gerą, o kartais į blogą. Kai yra blogai, mes kalbame apie „neplanuotų pasekmių dėsnį“. Kai būna gerai, atsigręžiame atgal ir sakome: „Tai buvo Dievas“.

 Dainininkė Jewel turi dainą „I Do“ ir vienoje eilutėje skamba žodžiai: „Gyvenimas gali užtrukti ilgai, jei pasirinksi neteisingai“. Galime atgailauti, bet vis tiek turime tai išgyventi. Atleidimas yra susijęs su vertikale, nes Dievas mus myli ir mums atleidžia. Tačiau kitas komponentas yra horizontalus, pasekmė, mūsų sprendimų poveikis. Mums gali būti atleista nuodėmė vertikalioje padėtyje, bet sužalojimas horizontalioje pusėje turi būti išgyventas iki galo – atpirkimas arba sunaikinimas.

 O kartais mes  žiūrime į situaciją ir tinkamai prieiname prie jos, suprasdami laiką ir sezoną, ir laukiame savo šanso.

 Moabitė, vardu Rahaba, tokiu metu buvo toks žmogus

 Visa naujai susikūrusi Izraelio tauta buvo netoli nuo jos namų ant vidinės Jericho sienos. Joshua pasiuntė 2 šnipus, kad gautų žvalgybos informaciją apie būsimą mūšį. Jie apsistojo pas Rahabą.

 Hebrajiškas žodis, čia išverstas kaip „paleistuvė“ arba „prostitutė“, yra „zonah“, kuris gali būti išverstas „smuklininkė“, ir beveik neabejotina, kad tai buvo vienas iš elementų, kodėl 2 šnipai ten praleido naktį. Tačiau ir hebrajai, ir Jokūbas* vadina ją „paleistuve“ arba „prostitute“, ir graikų kalboje reikšmė nekeičiama: ji buvo paleistuvė. Atrodo, kad eidama užeigos savininkės pareigas ji gaudavo už tai pinigus. *Hebrajams 11:31, Jokūbas 2:25

 Kai melas pagerbiamas

 Tačiau Naujasis Testamentas mums sako, kad ji labai tikėjo Izraelio Dievu,  tai buvo jai įskaityta  teisumu. Ir ji buvo labai drąsi. Ji melavo valdžiai, kai paslėpė 2 šnipus ir privertė juos pažadėti, kad ji ir jos namiškiai bus išgelbėti.

 Leiskite man čia pakalbėti apie jos melą. Jericho karalius (Jozuės 2:3-4) prašė, kad ji atiduotų šnipus, bet ji jam pasakė, kad jų nebėra ir nežinojo, kur jie nuėjo, nors iš tikrųjų buvo paslėpusi juos pas save.

 Išėjimo 1:15-21 matome 2 hebrajų pribuvėjas, Šifras ir Puah, kurioms faraonas liepė nužudyti visus vyriškos lyties naujagimius, įmetant juos į upę. Jos bijojo Dievo labiau nei faraono, todėl nepakluso. Kai buvo pakviestos pas faraoną, jos melavo sakydamos, kad žydės pagimdo greičiau nei egiptietės. 20-21 eilutėse sakoma, kad Dievas palaimino jas už jų veiksmus ir davė kiekvienai šeimą arba „davė joms namus“ (šeimas).

 Abiem atvejais tuose įvykiuose dalyvaujantys žmonės pakluso Dievui, o ne žmogui, nes Dievo „karališkasis įstatymas“ nusveria žmogaus įstatymą. Panašų elgesį galima pastebėti  slepiant ir gelbėjant žydus nuo nacių Antrojo pasaulinio karo metu. Aš daug kartų lankiausi ir Anne Frank namuose Amsterdame, ir Corrie ten Boom namuose netoliese esančiame Harleme, ir esu nustebintas  Dievo malonė tais sunkiais laikais.

Apgaulė ir melas buvo reikalingi norint apsaugoti žmones nuo nacių. Visoje Europoje pasakojamos istorijos apie didvyrius, padedančius žydams, apie suklastotus dokumentus ir net suklastotus sveikatos pažymėjimus, kurių tikslas buvo išgelbėti gyvybes prieš neteisingus ir bedieviškus įstatymus, dėl kurių turėjo būti nužudyta visa žydų tauta.

 Tai nėra skirta visapusiškam temos ištyrimui, tik medžiaga apmąstymams. Grįžkime prie mūsų istorijos...

 Jericho paėmimas, Rahabos išgelbėjimas

 Jūs žinote istoriją, kaip Jozuė apsupo miestą, griuvo sienos, o Rahaba ir šeima buvo išgelbėti, nes ji pro langą nuleido raudoną „atpirkimo virvelę“, kad parodytų puolančiai kariuomenei savo namus.

 Mato 1:5 pasakojama, kad vyras, vardu Salmon, vedė Rahabą nuostabioje atpirkimo istorijoje. Kai kas spėja, kad jis buvo vienas iš 2 šnipų, kurie liko su ja, matydami jos širdį, potencialą ir drąsą. Mes nežinome, bet žinome, kad Salmon ir Rahab susituokė ir ji susilaukė sūnaus, vardu Boazas.

 Būtent šis Boazas sutiko elgetą moterį, našlę Rūtą, kilusią iš Moabo, tos pačios vietovės, iš kurios buvo kilusi jo motina. Rūta buvo globojama Naomės, kuri pati buvo našlė, ir Noomė paskatino Rūtą padaryti kažką  nepaprasto savo labui: ji liepė pasipiršti Boazui, o ne laukti, kol jis pats tai padarys.

 Rūtos 3:1-11 Noomė liepia Rūtai palaukti, kol Boazas užmigs, tada atsigulti jam prie kojų ir užsikloti jo rūbais. Šiandien judaizme yra to pavyzdžių. Vienas jų, jaunikis savo nuotaką apgaubia audeklu, o kita – kad ir nuotaka, ir jaunikis apsivynioja audeklu abu  aplink pečius ir susiriša maldos skara, talitu. Senovėje jaunikis mesdavo savo apsiaustą ant žmonos, tai simbolizavo jų vienybę ir tai, kad dabar jis yra jos „apdangalas“.

 Liepdama Rūtai atsigulti prie Boazo kojų ir apsirengti jo drabužiais, reiškė, kad Rūta  pasipiršo jam. Tai patvirtina  Boazo reakcija : 11 eil. „Nebijok, aš padarysiu viską, ko tik prašysi...“ Tai reiškia, kad Rahaba tapo Rūtos anyta – koks nuostabus Viešpats. Kaip nuostabu , kad Viešpats dovanojo šiai dievotai našlei naują vyrą ir dar daugiau ir uošvę iš savo tėvynės!

 Boazas ir Rūta susilaukė sūnaus, vardu Obedas, iš kurio gimė sūnus, vardu Jesė, o šis susilaukė sūnaus, vardu Dovydas. Dovydo prosenelė buvo Rūta, jo proprosenelė – Rahaba.

 Kas galėjo pagalvoti , kad prostitutė vardu Rahaba įvertino situaciją, įtikėjo Izraelio Dievu, saugojo šnipus ir ištekėjo į Izraelio šeimą, ir kad ji bus Dovydo didžioji prosenelė, taigi ir Jėzus giminaitė? Kas galėjo pagalvoti ? Nenumatytų pasekmių dėsnis – į gera.

 Tai, ką matome Rahabos, Noomės ir Rūtos gyvenimuose, yra tai, kad, nepaisant sunkių aplinkybių, kiekvienas elgėsi teisingai. Moralinis dalykas. Teisingai darant dalykus sudėtingomis ir net gyvybei pavojingomis aplinkybėmis rezultatas buvo gyvenimas. Dievas sugebėjo visus įvykius sujungti į kažką gražaus.

 Šioje istorijoje matome Dievo sugebėjimą pakeisti prostitutės gyvenimą ir pagerbti ją priklausymu Gelbėtojo giminei. Matome, kaip Viešpats maloningas sielvartaujančiai našlei svetimoje žemėje, duodamas jai vyrą ir uošvę iš gimtosios šalies. Matome, kaip Viešpats per dešimtmečius supina kelių gyvenimų įvykius, kad Jo valia išsipildytų žemėje. Tą patį jis daro ir mūsų gyvenime, tarp mūsų artimųjų. Pasitikėk Juo. Pasitikėk nuostabia malone!

 Paskutinis mūsų pavyzdys kitą savaitę, iki tol, palaiminimai,

 Džonas Fenas

2023 m. vasario 17 d., penktadienis

Jis pasako apie užbaigtą regėjimą nuo pat pradžių 5d.

 

John Fenn "Savaitės mintys" 2018 lapkričio 16d.Sveiki,

Aš porą kartų aplankiau Romos katakombas, praleidau valandas mąstydamas apie tai, kaip gyveno žmonės, prie kurių kaulų aš dabar vaikščiojau kaip turistas. Kiekvieną kartą būdavau giliai sujaudintas. Romėnų katakombos - tai keletas kanalų ir laidojimo lentynų, iškastų  minkštoje vulkaninėje uoloje giliai po žeme (apie 20-60 pėdų arba 6-20 metrų).


312 krikščionybė buvo legalizuota, o 380 tapo valstybine religija. Po 250 trukusio persekiojimo Romos imperijoje išliko 40 katakombų, kurios primena apie milijonus tikinčiųjų. Jos padengia iš viso apie 600 akrų(2.4 kvadratinių km) po Roma, vien tik San Callisto katakombose yra palaidota virš 500, 000 mūsų ankstyvųjų brolių ir sesių Viešpatyje. St..Domitilla yra apie 150,000, ir tai tik 2 iš 40.


Dailės kūriniai tuose požeminėse galerijose tiesiog nuostabūs, ne tik palaidotų žmonių gyvenimo vaizdai, Biblijos istorijos, bet pagrindinė tema: mirtis neturi jėgos, o dangus egzistuoja realiai.


Kažko trūksta tame mene
Mane palietė ir pasiliko atmintyje tai, kad tenai nebuvo pavaizduota nukryžiavimo scenos. Ten yra scenos iš Biblijos, tokios kaip Nojus arkoje,  3 vaikai ugnyje, bet nėra kryžių. Viskas, būtent viskas kalba apie prisikėlimą. Jų evangelija buvo ne apie kryžių, bet apie prisikėlimą.


Tai, ką jie išreiškė savo mene sutinka su NT tekstais: Kristus jumyse! Prisikėlęs Kristus, Jo prisikėlimo jėga gyvena jumyse!


Ar jūs suvokiate
...“kryžius“ paminėtas tik 12 kartų laiškuose, ir tai tik 6 laiškuose: 1Kor, Gal, Kol, Ef, Fil, Kol, Heb. Štai taip! Žodis „nukryžiuotas“ yra paminėtas tik 12 kartų 5 laiškuose.


Palyginimui, esu anksčiau  minėjęs, ir nusiunčiau el. laiško  priede, tiems, kas prašė ( nusiūsiu ir jums, jei parašysite man cwowi@aol.com) yra mažiausiai 108 kartus paminėta „mes Jame“ arba „Jis mumyse“; Kristus mumyse, arba mes Jame.


Jei studijuosite Pauliaus laiškus, jūs rasite nuorodas apie kryžių tik pamokyti mus, kad per kryžių Tėvas mums suteikė išgelbėjimą, bet tai nereiškia, kad mes turime į tai susitelkti. Jis visada pradeda tuo ir kreipia mūsų žvilgsnius į prisikėlimą ir Kristų mumyse. “ Taigi, jei kas yra Kristuje, tas yra naujas kūrinys. Kas sena – praėjo, štai visa tapo nauja. 2Kor 5:17


Šioje eilutėje nėra nieko apie „kryžių“- susitelkiama į Kristaus prisikėlimo jėgą, į naują kūrinį mumyse.


Geras pavyzdys Ef1:3-14, kuriame pasakyta, kad Tėvas palaimino mus visais dvasiniais palaiminimais danguje(3eil.), ir Tėvas įsūnijo mus per Jėzų(eil.5), ir Tėvas mums suteikė atleidimą per Savo Sūnaus kraują(eil. 7)


Paulius pristato Jėzų kaip priemonę, per kurią Tėvas įvykdė išgelbėjimą, ir tada jis rašo apie tai, ką reiškia būti karališkoje šeimoje. Be abejo, Jėzus yra vertas garbinimo, ir  pagarbos dėl Savo vaidmens, bet Tėvas panaudojo Savo Sūnų kad būtų įvykdyta Jo valia- didis komandinis darbas, bet kryžius tik priemonė, kuria jie suteikė mums išgelbėjimą, ir tai, ką mes turime dabar Jame.


Ef2:7 Paulius sako, kad mes išgelbėti šiame amžiuje „ kad ateinančiais amžiais Jis (Tėvas) parodytų mums savo gerumo turtus Jėzuje Kristuje.“


Pauliaus mąstymas nėra sutelktas kryžiaus link, tik mokyti mus, kad kryžius, -tai priemonė suteikti mums išgelbėjimą- ir po to jis rašo apie Kristų mumyse.


Turėkite galvoje...
Kai įžengiate į krikščionišką knygyną, palyginkite kiek jame kryžių, o kiek tuščių kapų. Išskyrus prisikėlimo Dieną, šios scenos nėra įprastos. Kiek iš mūsų buvo išauklėti denominacijose, kuriose vykdavo kunigų procesijos, kurių metu kiekvieno tarnavimo pradžioje yra nešamas kryžius ? O kas jeigu kunigas neštų paveikslą su tuščiu kapu? Kiek iš mūsų, kurie dabar tai skaito  turi kryžius, kurie kabo ant sienos, ar stovi lentynoje? O kiek mūsų turi vaizdus su tuščiu kapu? Ar jūsų mąstymas sutelktas į kryžių, ar kaip Pauliaus ir ankstyvųjų krikščionių- į prisikėlimą?


Jums tai gali pasirodyti ciniška, bet pasvarstykite...


Istoriškai kalbant, Naujasis Testamentas nesusitelkia į kryžių, bet į prisikėlimą, į Kristų mumyse, ir dangaus realumą. Katakombų piešiniai ir ankstyvojo surinkimo tėvų raštai nuolatos sutelkia dėmesį į prisikėlimą.


Visa tai pasikeitė, kai krikščionybė buvo legalizuota 312 ir tapo valstybine religija 380, kai daugelis pagoniškų šventyklų buvo paimtos ir naudojamos tos valstybinės religijos atstovų. Kaip mums papasakojo turizmo gidas, pagonių šventyklos labai tiko sutalpinti minioms, tų, kurie atėjo iš namų, nes ten buvo suolai, platforma, sakykla- ir taip gimė surinkimas  kuris renkasi salėje.


Atleiskite man, dėl šios apžvalgos, jei jus tai žeidžia, bet iš to, ką studijavau ir supratau, mačiau, kad buvo nuolat primenamas kryžius, ir kad mes praeityje buvome nusidėjėliai, ir tai dalinai , tam, kad kaimenė ateitų į salę, kad būtų galima juos laikyti silpnus jų tikėjime ir visada žiūrinčius į praeitį. Kaip žmogus gali  žiūrėti pirmyn į prisikėlimo jėgą, jeigu jam nuolatos primenama, koks jis buvo anksčiau.


Kai studijuojate ankstyvuosius namų ir šeimos pagrindu veikusius surinkimus, pastebite, kad ankstyvieji krikščionys buvo susitelkę į Kristų juose ir prisikėlimo jėgą, kad gyventų šventą ir tikslingą gyvenimą.
,užuot nuolatos prisimintų,  kokie jie buvo iki Kristaus, ir tai stulbinantis skirtumas.


Galutinis pabaigtas regėjimas
Visi pažadai, kuriuos mes esame gavę mūsų gyvenimui, ar mūsų mylimiesiems šiame gyvenime, yra tame didesniame pabaigtame regėjime. Tai kaip rusiškos viena į kitą įdėtos matrioškos, kur didesnė talpina mažesnę, o ta- dar mažesnę ir t.t. taip ir mūsų pažadai, kuriuos gavome mūsų gyvenimui. Jie įdėti į didesnį-būtent Kristus mumyse, dangus mūsų laukia. Baigiamoji scena Apreiškimo knygoje yra tai, kad miestas, kurį mes vadiname dangumi ateina į žemę.


Paulius du kartus rašė filipiečiams, kad jie yra dangaus piliečiai (3:17,20), o kolosiečiams jis sako : “1 Jeigu esate su Kristumi prikelti, siekite to, kas aukštybėse, kur Kristus sėdi Dievo dešinėje.
Nes jūs jau esate mirę, ir jūsų gyvenimas yra paslėptas Kristuje su Dievu Tėvu.“ (3:1-4)


Sužinokite, ką jūs turite Kristuje- ar galite įsivaizduoti, ką mes turime savyje!? Tas, kuris kalbėjo Mozei iš degančio krūmo, gyvena jumyse!(Iš3:14. Jn8:58). Būkime dėkingi už kryžių visomis jėgomis, kryžius sumokėjo mums už gyvenimą Kristuje, naujai sukurtame dvasiniame žmoguje, kuris yra sukurtas Dievo Dvasios, kad mes galėtume gyventi kartu su Tėvu ir Sūnumi- taigi susitelkime į vaikščiojimą su Tėvu, mūsų galutinį siekį!

Kitą savaitę nauja tema, iki tada, visus laiminu.

John Fenn

Gyvenimo audinys Nr. 4 iš 4

 Weaving of Life #4 of 4

 Sveikinu visus,

 Studijuodami , kaip Viešpats, suaudžia mūsų gyvenimus, kad  įvykdytume Jo valią, dabar mes prieiname prie paskutinio pavyzdžio.

 Tai reiškia, kad nejaučiame būtinybės  Jį spausti, kad išsipildytų kiekviena mūsų


širdies smulkmena, ir turime žinoti, kada pasakyti :„pakanka“. Kartais meldžiamės, spaudžiame, niurzgiame ir dejuojame, nes norime, kad Dievas viską padarytų tobulai, o rezultatai dažnai būna mažesni, nei  tikėjomės.

 Karalius Ezekijas yra kaip tik toks atvejis

 Jis buvo geras ir labai pasižymėjęs Judo karalius, toks puikus ir kartu toks ydingas. Atrodo, kad tai žmogus, kuris bandė daryti tai, kas teisinga, tikėjo tuo, kas geriausia  žmonėse, dėl ko jis kelis kartus pateko į bėdą – kaip ir tu ir aš! Nepatenkintas Viešpaties darbu savo gyvenime, jis veržėsi daugiau, ir daugelis dėl to kentėjo. Jei tik jis būtų galėjęs pailsėti Viešpatyje ir leisti viskam tiesiog būti. Bet ne, jis turėjo veržtis į priekį, spausti Dievą  dėl didesnių dalykų.

 šiek tiek pagrindinės informacijos

 Ezekijas yra Judo karalius, ir tuo metu vyksta pranašų Ozėjo, Michėjo ir Izaijo tarnavimai  žemėje. Jis gimė maždaug 741 m. pr. Kr., karaliumi tapo 25 metų ir gyveno 54 metus, mirė apie 687 m. Jo karaliavimas yra gerai užfiksuotas archeologiniuose įrašuose, nes jis padarė Siloamo baseiną (Jono 9), kuris ir mūsų dienomis yra atviras viešoms ekskursijoms.

 Skaitome apie Judą, karalių Hezekiją, apie Asirijos karalių Sanheribą, kuris  surinko savo tūkstančius ir pasiuntė į karą. Viešpats atsiuntė vieną angelą, kaip mums pasakojama Izaijo 37:36, kuris nužudė 185 000 karių iš priešo armijos. Pažemintas ir nugalėtas Sanheribas grįžo namo.

 Jūs tiesiog negalite sugalvoti šių dalykų

 Nugalėjus asirus, Izaijas 38 rašo, kad Ezekijas mirtinai susirgo. Talmudas, kuris yra žodinės teisės (Mišna) ir istorijos / komentarų (Gemara) rinkinys, pateikia pagrindinę istoriją.

 Atskleidžiama, kad Izaijas pasakė Ezekijui, kad jis  serga, nes jam nepavyko susituokti ir susilaukti vaikų pagal dieviškąją biologinių dalykų tvarką ir kaip karaliui, kad pagimdytų įpėdinį. Taigi Dievas leido ligą, kuri baigtųsi jo mirtimi.

 Bet kai Ezekijas karštai meldėsi ir atgailavo, Viešpats persigalvojo, Izaijui net nepalikus rūmų teritorijos. (Pavyzdys, kai pranašiškas žodis neišsipildo, nes Dievas persigalvojo, reaguodamas į maldą) Izaijo 38:5 rašoma, kad Viešpats pasakė Izaijui, kad atsakė į jo maldą ir davė jam dar 15 metų (susilaukti įpėdinio).

 Apie šiuos 15 papildomų metų yra mūsų istorija.

 Ezekijas pasveiko ir, pasak Talmudo, vedė Izaijo dukterį Hefzibą, o tai reiškia „Viešpats ja džiaugiasi“ (II Karalių 21:1). Ar turime paveikslą? Izaijas pranašauja, kad karalius mirs nuo ligos, kuri jam buvo leista, nes jis neįvykdė karališkos ir biologinės pareigos turėti vaikų. Kai jis atgailauja ir jam suteikiama 15 metų, kad galėtų atlikti šią pareigą, jis veda Isaiah dukterį ir Isaiah tampa jų sūnaus seneliu.

 Kas atsitiko per tuos 15 papildomų metų?

 Izaijo 39 skyriuje pasakojama, kad vienas iš dalykų, kurie atsitiko, yra tai, kad Babilonas pasiuntė „princus“ arba ambasadorius pas Ezekiją pasveikinti jį su atkurta sveikata.

 Tikėdamas , tuo kas geriausia žmonėse ir suprasdamas, kad Babilonas yra toli, Ezekijas parodė Babilono kunigaikščiams visą karališkąjį iždą, visus šventyklos lobius, visas nacionalines aukso ir sidabro saugyklas, net iki karališkųjų prieskonių ir maisto sandėlių. Taip Babilonas tiksliai įvertino Judo jėgą. Izaijas jam pasakė, kad buvo kvaila atskleisti tai potencialiam priešui, o tauta vėliau dėl to nukentės. Izaijas 39:3-7

 Kas dar nutiko per tuos 15 metų?

 Ezekijas ir Hefziba susilaukė sūnaus Manaso, taip Izaijas tapo Manaso sesneliu. II Metraščių 32:33 ir 33:1 pasakojama, kad Ezekijas mirė, kai jo sūnui buvo 12 metų, todėl Manasas tapo karaliumi būdamas 12 metų.

 II Metraščių 33:1-10 pasakoja, kad jaunasis Manasas darė pikta, sugrąžindamas visus pagonių dievus, net pastatydamas pagoniškus aukurus Viešpaties šventykloje. 10 eilutėje sakoma, kad Viešpats kalbėjo Manasui ir jo žmonėms, bet jie neklausė. Man gaila jo motinos Hefzibos, nes ji buvo vieno dievobaimingiausių kada nors užregistruotų karalių žmona ir vieno blogiausių karalių tautos istorijoje motina.

 11-16 eilutėse pasakojama, kad Manasas buvo paimtas į nelaisvę ir išsiųstas į Babiloną, kur jis tikrai atgailavo, ir pažino Viešpatį. Jis  buvo grąžintas valdyti žemę. Atgailaudamas jis panaikino anksčiau padarytą blogį, nugriovė visus pagoniškus aukurus ir atstatė Viešpaties šventyklą bei altorių. Jis įsakė visam Judui garbinti Izraelio Dievą.

 Bet...

 Per tą laiką, kai jis užėmė sostą būdamas 12 metų, ir tada, kai pažino Viešpatį, jis padarė siaubingą dalyką. Jis nekentė Izaijo savo senelio. Kodėl, mes nežinome. Jis tikrai turėjo žinoti, kad jis buvo tų 15 metų produktas, kai jo tėvas turėjo susilaukti įpėdinio – galbūt  jis manė, kad jis tikrai nėra geidžiamas, nėra tikrai mylimas, tiesiog naudojamas šeimos linijai išlaikyti. .

 Štai kas atsitiko

 Ne tik Talmude, bet ir Naujajame Testamente: Izaijas pabėgo nuo Manaso į kedro medžių įdubą, bet buvo rastas. Manasas įsakė nukirsti medį su įstrigusiu Izaiju ir perpjauti Izaiją per pusę. Hebrajams 11:37 randame nuorodą apie tai  „tikėjimo salėje“, sakoma apie įvairius neįvardytus tikinčiuosius, kurie kentėjo dėl savo tikėjimo: „Jie buvo užmėtyti akmenimis, perpjauti į dvi dalis, nužudyti kardais...“

 Šis didis vyras Izaijas, karaliaus senelis, jo tėvo draugas, mirė kankiniu. Kokį širdies skausmą turėjo jausti jo motina, matydama, kaip sūnus nužudė jos tėvą! Manasas vėliau atgailavo ir tai yra gerai, bet tauta siaubingai kentėjo prieš Manasui atgailaujant.

 O jeigu Ezekijas būtų tik pasakęs „gerai“, kai jam buvo pasakyta, kad jis tuoj mirs?

 Būkite atsargūs, dėl ko  meldžiatės. Per tuos 15 metų Viešpats vis tiek sugebėjo įvykdyti  savo planus, nors su širdgėla dėl visų. Mes atgailaujame vertikaliai ir Dievas mums atleidžia, bet žala, kurią mes darome ar mums padaroma, yra šioje žemėje, horizontaliai. Kadangi tai yra iš žemės, ją reikia išvaikščioti, patirti, su ja susidoroti. Tačiau visuose šiuose dalykuose Viešpats vis dar veikia ir vis dar juda į priekį visų Jo trokštančių gyvenimuose. Jis visada Tas, kuris savo valią įpina į mūsų gyvenimo audinį.

 Ar yra sričių, kuriose primygtinai reikalavome Viešpaties, kad viskas vyktų pagal mūsų valią ? Ar kartais nespaudėme ir nereikalavome, kol galiausiai pamatėme, kad Viešpats atsakė, tačiau supratome, kad viskas klostėsi ne taip, kaip manėme? Ir tada dažnai stebimės, kodėl Dievas leido tai įvykti, pamiršdami, kad mes buvome tie, kurie reikalavo, kad Jis duotų mums tai, ko norime.

 Apsvarstykite galimybę, kad kai kurie dalykai, kuriuos dabar išgyvenate, ruošia jus tam, ko meldėte.

 Pamatykime didelį paveikslą, mes jau esame amžinybėje, o tai reiškia, kad, kaip sako Biblija, ateis amžiai. Ieškokite Jo, supinančio viską, mūsų pergales ir pralaimėjimus, išminties ir kvailumo akimirkas, ir pamatysite malonę. Daug daug malonės.

 Nauja tema kitą savaitę, iki tol, palaiminimai,

 Džonas Fenas