Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2020 m. vasario 28 d., penktadienis

2020 vasario mėnesio CWOWI Naujienlaiškis


CWOWI February 2020 Newsletter

Sveiki, 
Visų pirma priminsiu apie šios savaitės susitikimus internetinėje erdvėje, į kuriuos esate kviečiami.
Jie įvyks trečiadienį ir šeštadienį 20h JAV Centrinės laiko juostos laiku. Kiekvienas būsite to mokymo, diskusijos, truksiančios apie 1 valandą, dalyviu.  

Asmeniniai reikalai – dėkojame tiems, kurie meldėsi už garažo/prieangio išplėtimą, ir tiems, kurie aukojo mūsų poreikiams, esame jums ypatingai dėkingi. Jau uždengėme pusę stogo, bei nutiesėme pusę elektros instaliacijų – viskas, kaip žinote, kainuoja, tai gi užtruksime laiko, kol galutinai susitvarkysime, tačiau esame labai dėkingi ir judame pirmyn!

Stūmiau Kriso vežimėlį nelygiu paviršiumi, kai jis sušuko: „Oho, pažvelk, koks kaubojus!“ Mane tai prajuokino. Jis TAIP sujaudintas dėl pasikeitimų, kurie jį liečia, tokių kaip lengvi pervežimai, - kadangi akmenis, purvą, drėgmę, šaltį jis jaučia savo pėdomis, net ir stodamasis ant minkšto paviršiaus. Būtų nuostabu, jeigu galėtumėm perkėlinėti jį vienomis kojinėmis ant sauso ir lygaus paviršiaus (jo pėdos blogai suaugusios, todėl jam netinka jokie batai/šlepetės, ir jis visada vienomis kojinėmis, nesvarbu koks tuo metu oras ar metų laikas).

Noriu jums priminti apie mūsų konferenciją, kuri vyks Tulsoje spalio 8-11 dienomis (Kolumbo Dienos savaitgalį). Mes jau esame rezervavę 25% vietų, todėl likusių vietų skaičius yra ribotas, nors dar tik vasario mėnuo.
 Mūsų savaitgalio konferencijos/atsiskyrimai pasitarnauja visam asmeniui, jo dvasiai, sielai ir kūnui. Tai greičiau investicija, o ne išlaidos, nes dividendai yra stulbinantys. Neapčiuopiamas, bet stipriai jaučiamas Viešpaties buvimas mūsų tarpe, kai leidžiame jam daryti, ką jis nori daryti, štai kas yra svarbu...

EU konferencija Olandijoje vyks Sekminių savaitgalį, ir kai aš tai suvokiau, kažkas  palietė mano dvasią, nes Viešpats iš ties ruošiasi padaryti kažką gero – mes tikimės šviežio išsiliejimo, šviežio pripildymo šiais metais, šviežio aplankymo ir perdavimo tiesiai iš dangaus. Tai vienas iš dalykų, dėl kurių dvasioje kyla susijaudinimas, nors protas dar nežino, ką Tėvas ir Viešpats yra suplanavę, tik aišku, kad kažką jaudinančio. Tai įvyks gegužės 29-birželio 1, paspauskite nuorodą arba parašykite Wil ir Ank cwowi@solcon.nl

Aplankymas praėjusių metų pabaigoje
Viešpats man kalbėjo apie „nesutarimus“, vykstančius JAV Demokratų Partijoje. Paprastai  Jis nekalba apie tokius politinius dalykus, ir čia nėjo kalba apie kieno nors pusės palaikymą, tai buvo prašymas melstis už su tuo susijusius žmones.
Jis ypatingai prašė melstis už 3 žmones, tautos vadovus, už jų gyvenimą ir sveikatą, kadangi tai turės įtakos visai tautai. Aš buvau apstulbintas Jo gailestingumo, kadangi Jis atskleidė, kokių dalykų šiems žmonėms privalau melsti.
  Galbūt kai ko iš viso bus išvengta arba kažko poveikis bus sumažintas. Aš abejojau, ar iš vis reikia apie tai kalbėti, bet savo dvasioje prisiverčiau kalbėti. Todėl prašau skaitytojų melstis už JAV ir šiuos metus, kuriais vyks rinkimai, taip pat ir už tuos, kurie nepaisant to, kokiai partijai priklauso, yra nusistatę prieš  Dievo dalykus. Mums reikia melstis už juos, kad gyventume taikoje ir ramybėje, ir neįsitraukti  į smulkmeniškas ir vaikiškas diskusijas žiniasklaidoje  ir panašiai. Pakilkite virš debatų, likite ramūs, melskitės, stebėkite.

 Krikščioniams laikas dvasioje  yra „rimtumas“, tai apie jų vaikščiojimą su Juo, susitelkiant į vaikščiojimą su Tėvu ir Viešpačiu.  Dvasioje yra rimtumo pojūtis, beveik įtampa , tai panašiai kaip: „vykdyk programą“ ir būk rimtas savo tikėjime, savo santykiuose ir prioritetuose. Blogi dalykai, pikti dalykai šiuo metu bus sulaikomi... ir jie bus sulaikyti dar kurį laiką. Tai reikšminga, daug kas gali jausti, jog blogis tiesiog dabar yra Dvasios „sulaikomas“... tai jaučiate ne prote, tai vyksta Dvasioje, ir daug kam jų dvasia liudys tai, ką aš sakau.

Kai Jis man liepia  melstis už asmenį,  žmones arba įvykius, tai man primena tai, kas pasakyta Mato 24:15 apie Antikristą, kuris ateis į šventyklą, ir tai be jokios abejonės įvyks. Tačiau 20 eilutėje Jis liepia melstis, kad tai neatsitiktų žiemą ar per šabą. Man tai nuostabu, ir būtent tokios yra pranašystės, nes mūsų Dievas trokšta, kad Jo tauta eitų pas Jį ir prašytų, kad turintis įvykti dalykas būtų atidėtas arba pakeistas.

Dažnai kai kurie iš mūsų savo dvasioje gali nujausti kažką negero, tai gali būti dėl  kelionės automobiliu, giminių susirinkimo arba susirinkimo darbe. Mes meldžiamės ir jaučiame, kad velnias gali sukelti tarpusavio neapykantą, arba atsitikti kažkas negero. Taip Tėvas ir Viešpats perduoda mūsų dvasiai, kad reikia melstis, paimti valdžią priešo planams, juos sustabdyti, o  jį išvaryti. Mes meldžiamės už su tuo susijusius žmones, išvarome demoną iš tos situacijos, prašome, kad Tėvo Dvasia vykdytų  visą tai, kas yra pasakyta ir padaryta – ir viskas bus gerai...  tada mes žinome, kad Dievas padarė savo darbą „už scenos“ , ir ramybė, tikrumas bei malonė ateina dėl to žmogaus ar situacijos. Taip Jis elgėsi daug kartų su mumis visais. Taip pat ir su anksčiau išsakytais dalykais. Melskimės. Leiskime Jam veikti.

Kitas Jo paminėtas dalykas...
Dar labiau išplis emocinės ir psichikos ligos, netgi Jo tautoje, o dar labiau pasaulyje, kadangi pasaulis neturi atsakymų. Jis susiejo keletą iš jų su suvedžiojimo dvasiomis, kurios moko žmones įvairių dalykų , ir kai jie tam atsiveria, palaipsniui užvaldo žmogaus mintis ir emocijas. Jis liepė daugiau patyrinėti tai, kadangi mes (mūsų namų surinkimų tinklas) ateityje dažniau susidursime su tuo. 

Jis taip pat kalbėjo apie krikščionis, turinčius baime paremtą tikėjimą, kuris visai nėra joks tikėjimas, bet baime paremtas pasiteisinimas, kad pateisintų tai, ką jie klauso, žiūri ir į ką susitelkia, o tai, sakė Jis, atveria duris psichikos sutrikimui ir pusiausvyros praradimui. Ateis laikas, bet dar neatėjo, kai maniusieji,  kad yra tikėjimo žmonės, pamatys, kad tai, ką jie laikė tikėjimu yra tik emocijos ir samprotavimas. Iš tikrųjų  dėl šios priežasties paruošiau šį mėnesį 2 dalių seriją apie sudužusius gyvenimus ir apie moralinio stabilumo atstatymą. Man bandant prisikasti prie dalykų esmės,  metų gale Jis man kalbėjo apie psichikos problemas.

Tai buvo skirta pasauliui – daugumos žmonių esančių Kristaus kūne, laukia geri dalykai .Daugumai šie metai bus palaiminimų metai, kai dalykai pagaliau susijungs, perėjimo metai, kai dalykai galiausiai nusistovės. Tai tarsi pirmasis pavasario pumpuras, tokiu būdu kai kurie pamatys galiausiai „išsprogstančius“ ir greitai nusistovinčius dalykus naujam gyvenimui. Jis kalbėjo apie tuos, kurie savo dvasioje žino, ką turi daryti, nors jiems šiuo metu ir reikia pasirinkti nusižeminti ir daryti tai, arba eiti paskui kūno planus ir apgaulingą išorinį lengvumą, paliekant jo valią  už nugaros. Tačiau daugumai tai bus metai, kai viskas susijungs.

Vienas svarbiausių Jo pasakytų dalykų buvo tai, kad  šią vasarą ir ankstyvą rudenį kai kurie tikrai geri dalykai įvyks daugumai Jo žmonių, besivadovaujančių dieviškuoju laiku, pagaliau įvyks ilgai laukti dalykai. Netgi kalbant apie dalykus, už kuriuos reikia melstis, kurių keletą  pateikiau anksčiau, Jis kalbėjo pozityviau apie tai, ką Jis daro savo žmonių tarpe; ką daro pasaulis panašu į vandenį nutekantį nuo anties nugaros. Pasaulio įvykiai neįtakoja to, ką Jis daro savo žmonių gyvenime, nes jie eina kartu su Juo. Jo žmonės auga, mylėdami  vieni kitus, tampa aktyvūs vieni kitų gyvenimuose, rinkdamiesi tarnauti vieni kitiems, tai dalykai dėl kurių Jis jaudinasi ir į kuriuos susitelkia.

Manau, jog reikia užbaigti, nes ir taip jau pasakiau pakankamai dalykų, už kuriuos turime melstis.

Esame labai dėkingi, kad esate mūsų gyvenime!
Būkite palaiminti,
 John & Barb

www.churchwithoutwallsinternational.org ir rašykite man cwowi@aol.com

2020 m. sausio mėnesio CWOWI Naujienlaiškis


CWOWI newsletter 2020 January 

Kodėl III Pasaulinis Karas vyks dar negreitai
 Sveiki,
Jūs jau galite rasti informacijos apie mūsų konferencijas, kurios vyks spalio mėnesį Tulsoje ir gegužės mėnesį Olandijoje, tačiau pasitelkdamas Žodį norėčiau pirmiausiai atsakyti tiems, kurie jautriai reaguodami klausinėja, ar greitai bus III PK.
Toks pamišimas mane paskatino iš naujo parašyti  šį internetinį naujienlaiškį ir pakalbėti apie šiuos dalykus. Žmonėms reikia subalansuotos Žodžio ir Dvasios
tiesos.
Pirma mintis – per dieną aš gaunu mažiausiai 10 nuorodų iš žmonių, prašančių pažiūrėti tai ir pakomentuoti – tai taip pat liečia ir politiką, tik su nedaugeliu išimčių, aš nežiūriu jokių nuorodų, kurias man atsiunčia, nes jeigu taip daryčiau, tam turėčiau skirti visą laiką, ir daryti tai kiekvieną dieną. Prašau, nesivarginkite. Cha. Šioje pastraipoje noriu tik apibendrinti, kas buvo kalbama, ir tokiu būdu man bus geriau atsakyti į klausimus.

 Ezechielio trumpa apžvalga
Pirmas dalykas, į kurį reikia atkreipti dėmesį, kad III PK prasidės ne dėl JAV reakcijos į  Irano veiksmus.
Ezechielio 38:1-7 teigia, kad Dievas yra prieš Gogą, Magogo žemės vyriausiąjį vadą, daug kas mano, nors ne visi, kad turima galvoje šiuolaikinė Rusija. Ezechielis sako, kad jis ateis iš šiaurės ir puls Izraelį, kartu su kitomis įvairių tautų pajėgomis.

Dievas sako, kad Jis prieš tą vyriausiąjį vadą, ir kad Magogas taps sargybiniu šioms tautoms: Persijai (kuri galėtų būti Iranas arba Iranas/Irakas, šiuolaikinė Turkija, Libija, Etiopija (mūsų dienomis - šiaurės Sudanas).

Atkreipkite dėmesį – vardas „Gomeras“ taip pat paminėtas tarp tautų. „“Gomeras“ reiškia „visa šeima“, kas reiškia sandorą, panašią į šeimos narių, šių tautų tarpe – šiuo atveju suvienytų dėl bendro tikslo, Izraelio sugriovimo. Tai gi geografiškai, Gomero paminėjimas gali reikšti dar daugiau tautų, nors ir nepaminėtų vardais, esančių iš tos pačios „šeimos“, tokių kaip Rusija, Turkija, Iranas, Libija ir Šiaurės Sudanas.

Dievas taip pat sako 4 eilutėje, kad Jis „įvers kablius tau į nasrus, kad išvestų (Rusiją) į Vidurio Rytus, kas vers Rusijos vadovą mąstyti, kaip parašyta 10-12 eilutėse: „Tą dieną ateis mintys tau į širdį, ir tu rengsi nedoras užmačias. Sakysi sau: ‚Pakilsiu prieš beginklių kaimų kraštą (Izraelį)‘... eisi imti grobio ir plėšikauti...“

Tai, kad Rusija buvo nuvesta į Vidurio Rytus, puikiausiai matome. Praėjusią savaitę Turkija sutiko siųsti savo pulkus į Libiją numalšinti pilietinį karą, remiamą Rusijos, kas vėliau sucementuos Libijos vietą Ezechielio 38.
Visos detalės savo vietose, bet dar niekas nevyksta. Iš savo patirties žinau, kad pranašystės išsipildymas ateina dalimis, ir tai ne visada patenka į antraštes. Naujienos iš Turkijos, legalizavusios veiksmus siųsti savo būrius į Libiją sustabdyti pilietiniam karui pritariant Rusijai, buvo paminėta vieną dieną, ir po to visai išnyko. Tačiau tai yra esminė dėlionės detalė.

Lėktuvo apšaudymas ir riaušės Irane yra labai svarbūs, tačiau nekeičia fakto, kaip sako Ezechielis, jog Rusija bus nuvesta į Vidurio Rytus, kad pultų Izraelį – taigi jeigu ko nors ieškote naujienose, ieškokite dėlionės dalių, kurios vestų prie šio įvykio. Tai kils iš šiaurės, iš Rusijos ir sąjungininkų. NE dėl trinties tarp JAV ir Irano. Ta trintis yra dėlionės dalis, tačiau jos neišbaigia. Vienas mane dominantis dalykas, kad tos tautos galvoja, jog nugalėti Izraelį bus gana nesunku, tačiau vis dėlto surenka didžiulę armiją. Tad man kyla klausimas, kodėl jos galvoja, jog tuo metu tai padaryti būtų mažesnė rizika?

Ezechielio 38: 9 bei 16 eilutėse sakoma: „Ateisi kaip žemę dengiantis debesis“. Tai paprasčiausiai galėtų reikšti milžiniškas oro pajėgas, sutelktas prieš Izraelį (ir jo sąjungininkus). Tai gi stebėkite būrius ir oro pajėgas, besirenkančius netoli Izraelio, gal būt įsitvirtinančius Turkijoje ir/arba šiaurės Sirijoje.

Gera naujiena ne tik tai, kad laimi Izraelis ir jo sąjungininkai, tačiau Ezechielio 38: 20-23 mums sakoma, kad pats Dievas užsistos Izraelį trimis pagrindiniais dalykais: Žemės drebėjimu, kalbų ir bendravimo sumaištimi, bei gausiu lietumi ir kruša taip, kad užpuolikų armijos didžiąja dalimi naikins pačios save.
Izraeliui, tai sakoma 39:12, prireiks 7 mėnesių palaidoti mirusiems ir nugalėjusieji 7 metus naudosis atsargomis, karo grobiu.
Tai gi stebėkite, melskitės, bet išlikite ramūs, susipažinkite su Žodžiu ir nesileiskite įtraukiami į isterijas, kurios remiasi baime ir nežinojimu.
  
Kas vyksta pas Džoną  ir Barbarą 
Mes išliejome betono plokštę garažui. Tai leis mums vežti Krisą ir jo vežimėlį kietu pagrindu, perkeliant jį iš mašinos į namus ir atvirkščiai. Tai apima ir pastogę/skalbyklą, tai gi mes galime vežioti skalbinius ir panašius dalykus. Kalėdų išvakarėse ir per Kalėdas Krisui mašinoje ir vežimėlyje nutiko gana nemalonus „atsitikimas“, susijęs su žarnynu – užtenka tiek, kiek pasakiau, kad suprastumėt – koks atsitikimas. Jam tai nutinka laikas nuo laiko, tai gi mums tai didelė paspirtis ir pagalba. Dar reikia uždėti apvadus ir stogą, tačiau mes dėkingi ir už tai, ką jau padarėme.

Dėkojame tiems, kurie mums padėjo, mes jaučiamės tokie palaiminti ir nusižeminę, bei iš anksto dėkojame tiems, kurie norės mums pagelbėti ateityje. Krisui prieš pat Kalėdas suėjo 40, tačiau jis vis dar nerūpestingas keturmetis – dauguma iš jūsų žino, ką reiškia rūpintis neįgaliuoju arba turinčiu didelių fizinių poreikių žmogumi. Dėkojame už jūsų maldas.

Nacionalinė konferencija
Mūsų nacionalinė konferencija šiais metais bus spalio 8-11 (ketvirtadienį-sekmadienį) Broken Arrow vietovėje, Oklohomoje, Tulsos priemiestyje. Ji vyks Stony Creek viešbutyje-konferencijų centre. Informacija yra mūsų internetiniame puslapyje ir kassavaitiniuose laiškuose.
Į nacionalines konferencijas mes sukviečiame kas antrus metus, o tarpuose organizuojame regioninius susitikimus. Tai gi, šiais metais vyks tik 1 didelė konferencija. Mūsų susirinkimai - tai labiau investicija, o ne išlaidos, kadangi pjaunami dividendai tikrai turtingi Viešpatyje. Jie pasimato Jam veikiant mumyse, bei užmezgamuose santykiuose su žmonėmis iš visų JAV ir ne tik, Jo Šventosios Dvasios judėjime mūsų tarpe. Prašome pagalvoti apie rudeninį apsilankymą Tulsoje! Vietų skaičius ribotas, kad galėtumėm sukurti glaudesnius santykius mažesnėje grupelėje, bei galėtumėm pasilikti Viešpatyje ir leisti Šventajai Dvasiai tekėti, kaip Jis nori.

EU konferencija
Informuojame, kad norintiems prie mūsų prisijungti EU konferencijoje Olandijoje, ji vyks gegužės 29-birželio 1 (penktadienį-pirmadienį).
Galite parašyti Wil ir Ank cwowi@solcon.nl ir apsilankyti Europos internetiniame puslapyje cwowi.eu  (CWOWI Suomijoje taip pat turi savo internetinį puslapį)
Amerikiečiai norintys vykti į EU konferenciją Olandijoje gali parašyti mums adresu: cwowi@aol.com arba Wil ir Ank aukščiau pateiktu adresu.
Šie susirinkimai  - nuostabios savaitgalio rekolekcijos, atsipalaidavimo laikas, turtingas Dvasia, kai iš kart susirandi naujų draugų ir atnaujini draugystes. Nuostabu matyti, kaip mes visi susitinkame, lyg nebuvo visų metų pertraukos arba iš kart tampame draugais, lyg pažinotumėm vienas kitą visą savo gyvenimą.

Barbara ir aš džiaugiamės 2019 metų peržvalga, kaip manau, daugelis iš jūsų, ir nekantraujame pamatyti visus tuos dalykus, kuriuos Viešpats atliks šiais metais. Dvasioje jaučiu, kad kalba eina apie didėjantį pagreitį ir išsipildymą Viešpatyje bei tame, ką Jis daro – tai bus palaiminimų ir ramybės Viešpatyje metai.
Tai bus taip pat ir perėjimo laikas Dvasioje, paliečiantis dalykus, vykstančius, kaip asmeniniame gyvenime, taip ir tautoje bei tautose, kurie padės pamatus ateityje vyksiantiems dalykams – mes esame labai dėkingi už jūsų maldas, dosnumą, paprasčiausiai, kad esame jūsų gyvenime. Meldžiamės už jus!
Laiminame!
John & Barb
www.churchwithoutwallsinternational.org,

2020 m. vasario 25 d., antradienis

Būdai, kaip Viešpats kviečia mus Jį sekti 1d.


John Fenn.Weekly Thoughts. The Ways the Lord Invites Us to Follow, #1 of 3 21/02/20

Sveiki, 
Šiaurinė Oklahomos dalis, kur aš gyvenu, yra tikras gyvulininkystės kraštas su tikrais kaubojais, arkliais, pentinais ant kaubojų batų ir kaubojiškomis skrybėlėm ant vyrų galvų. Regionas vadinamas „Žaliuoju kraštu“, nes šioje rytinėje valstijos dalis yra gerai drėkinama, čia daugybė kalvų, upelių, didelių pievų, tinkamų ganykloms. Kai galvijai atvaromi, kad būtų atskirti, jie eina per vartelius ir išskirstomi į dešinę ir į kairę. Taip atskiriami jauni buliukai nuo telyčaičių, kurios dar niekada neturėjo veršiukų. Kad paragintų gyvulį eiti pro tuos vartelius, naudojamas akstinas, kartis su kabliu gale, kuriuo baksnojama į jaučio šoną ar užpakalį.

Viešpaties galvijų akstinas
Viešpats sakė Pauliui, kai pasirodė kelyje į Damaską :“ Sauliau, Sauliau. Kodėl tu mane persekioji? Sunku tau spyriotis prieš akstiną( ...)“ Apd26:14

Ten, kur lietuviškame vertime panaudotas žodis  „akstinas“ originale yra graikiškas žodis „ketron“, ir reiškia „aštrus galas, gylys“. Jis naudojamas kalbant ir apie bites ir skorpionus, tai pat kaip ir apie jaučiams baksnoti skirtą įrankį. Viešpats sakė Sauliui
nesispyrioti prieš raginimą judėti tam tikra kryptimi. Akivaizdu, kad Saulius galvojo apie krikščionių teiginius, bet priešinosi tam, ką Viešpats jam rodė, taigi „sunku tau spyriotis prieš akstiną“, prieš tuos teiginius. Liaukis Sauliau! Nustok priešintis! 

Taip Jis yra Didysis Ganytojas, bet...Jis gali baksnoti tau į užpakalį laikas nuo laiko, kai tau to reikia, juokinga!

Daug kas iš mūsų turi Ps23 tekstą įsirėminę, kaip paveikslą ant sienos,kur pabrėžiama 1eil. „Viešpats yra mano Ganytojas...“, bet aš nustebčiau, jei kas iš mūsų įsirėmintų eil. iš Apd26:14 ant savo sienos:“ sunku tau spyriotis prieš akstiną.“

Taigi mes turime išsiaiškinti, ką reiškia tas akstinas, su kuriuo Viešpats ragino Paulių, ir kaip jis gali tai daryti mums šiandien?

Kontekstas yra svarbus
Viešpats neprieštarauja Sau, ir Jn10 yra tiesa, Jis tikrai yra Gerasis Ganytojas, aš vėliau pasidalinsiu , kaip Jis mus veda. Bet šią savaitę rašysiu apie tai, kaip gi atsitinka, kad Jis turi  baksnoti mums į užpakalį.

Heb4:12-13 sako mums, kad Dievo žodis yra aštresnis už bet kokį dviašmenį kalaviją, kuris prasiskverbia iki  mūsų sielos ir dvasios, iki kaulų smegenų ir teisia mūsų mintis ir širdies motyvus. Bet
  kad kas nors skaitydamas klaidingai nepagalvotų apie rašytinį žodį, toliau kalbama:

13 Ir joks kūrinys nėra paslėptas nuo Jo žvilgsnio, bet visa yra nuoga ir atidengta akims To, kuriam turėsime duoti apyskaitą.
14 Taigi, turėdami didį vyriausiąjį Kunigą, praėjusį pro dangus Dievo Sūnų Jėzų, tvirtai laikykimės mūsų išpažinimo.“
Tai Žodžio Asmuo, ne rašytinis Žodis. Heb4:12 mums sako, kad Jis yra aštresnis už dviašmenį kalaviją, žino netgi mūsų giliausias mintis ir širdies motyvus. Kalavijai turi 2 ašmenis, 2 puses ir galą. Galas yra naudojamas durti, giliai ar paviršiumi, nesvarbu, galas visada aštrus, su smaigaliu  ir perskiriantis.

Saulius iš Tarso , būsimas apaštalas Paulius, persekiojo krikščionis ir be abejonės studijavo jų skelbiamą žinią, kad Jėzus yra Mesijas. Iš Viešpaties žodžių mums aišku, kad Paulius mąstė apie tuos dalykus, kurį tai laiką, bet ne tik storžieviškai nesutiko patikėti, bet dargi  išplėtė tikinčiųjų Jėzumi kaip Mesiju  persekiojimą.


Tas jaučiams skirtas akstinas, kuris badė Paulių,  buvo  pats Asmuo Jėzus, Kristaus kūnas.“ Kodėl mane persekioji? „ Jėzus jau seniai buvo pakilęs į dangų, bet priėmė Savo žmonių persekiojimą asmeniškai, nes mes esame Jo kūnas.

Viešpats visų pirma mus nori perspėti dirbdamas privačiai su mumis, mūsų širdyje
Niekas nežinojo, kai Jėzus baksnojo Saulių iš Tarso jo širdyje pasvarstyti tai, ką sako tikintieji Jėzumi. Tai buvo privatu.  Viešpats  tai išviešino tik todėl, kad jis stipriai priešinosi, ir ne tik priešinosi, bet atkakliai ėjo priešinga kryptimi.

Prieš eilę metų atkreipiau dėmesį, kaip vienas TV evangelistas buvo užtiktas su maždaug dvigubai jaunesne prostitute automobilyje. Jis vėliau pripažino, kad turėjo problemų su pornografija nuo tada kai dar buvo paauglys.  Viešpats niekada nesikeičia; taip kaip Jis elgėsi su Sauliumi, Jis elgėsi ir su tuo evangelistu ir su  daugybe kitų- paviešindamas tai, kas buvo žmogaus viduje, pradžioje kalbėdamas į žmogaus širdį, ir tik tada, kai asmuo atsisakydavo klausyti , spyriodamasis prieš akstiną ir eidavo priešinga kryptimi- paviešindamas.

Vyras širdyje turėjo geidulį metų metais, nors išorėje jo santuoka atrodė ideali. Bet vieną dieną visų dideliam nustebimui, jis aptinkamas turintis romaną su bendradarbe, ir tai nesvarbu, ar tai pastorius, ar tai įmonės bosas ir jo sekretorė, Viešpats veikia tuo pačiu būdu: pirmiausiai privačiai, stengiasi padėti jam pakeisti savo kelią, po to jei asmuo stipriai priešinasi, Viešpats leidžia, kad tai taptų vieša.

Jėzus mokė tų pačių dalykų Mt8:11-12 palyginime apie paklydusią avelę. Jis sakė, jei broli s nusikalsta, tegu tai būna privatu, ir stenkis su juo susitaikyti. Jei jis nenorės susitaikyti, pasiimk 1ar 2 kitus liudininkus( jie žino, kas vyksta) ir vėl bandyk. Jei jis neklausys tų 2 ar 3 liudininkų, TADA ir tik tada, pasakyk lyderiams ir  paviešink tai.

Apsidairyk aplink , paskaityk naujienas, krikščioniškas, ar pasaulietiškas, kai slapti dalykai tampa apšviesti. Išgelbėtas ar neišgelbėtas, pažink Tėvą, kuris myli visus besąlygiškai, jis dirba su visais tuo pačiu būdu, su viltimi, kad paklydę  sugrįš pas Jį. Pradedant neišgelbėta roko žvaigžde ar aktoriumi, ar mažo miestelio pastoriumi, iš pradžių  Jis dirba asmeniškai, leidžia nepasitenkinimą ir gal būt santykių ar net gyvenimo žlugimą, su viltimi, kad jie ateis pas Jį. Jis labai maloningas ir visus mylintis.

Jis pirmiausia bando mus vesti kaip ganytojas, bet jei mes nenorime sekti, ateina laikas, kai jis atsistoja už mūsų ir  stipriai basteli mums į užpakalį, kad atkreiptų mūsų dėmesį- ne liga, katastrofa, ar tragišku įvykiu, bet taip, kaip Sauliaus atveju – viešu apreiškimu to, kas buvo privatu. Daug lengviau būti vedamu, čia pratęsiu  kitą savaitę. Iki tada, laiminu,
John Fenn

www.cwowi.org and email me at cwowi@aol.com

2020 m. vasario 17 d., pirmadienis

Kaip atrodys Tūkstantmetis 3d.


John Fenn. What will the Millennium be like #3   14/02/20

Kai Jėzus grįš ir nusileis ant Alyvų kalno, Jis ras fizinę žemę labai suniokotą.
 Praėjusiame laikotarpyje žemė bus patyrusi dvigubą asteroido/kometos smūgį, dėl to buvo sunaikinta magnetosfera, žemę svilino saulės liepsnos, kurios degino žmones, pakilo dulkių/dūmų debesis, kuris beveik užblokavo saulės šviesą, ir įvyko keli labai stiprūs žemės drebėjimai, kai kurie aplink Jeruzalę, ir  tai tik pagrindiniai įvykiai.
  
Atgal į normalią būseną
Zach14:4 sako, kad  sugrįžimo metu, kai Jėzus atsistos ant Alyvų kalno Jeruzalės Rytuose, kalnas suskils į dvi dalis: šiaurinę ir pietinę, tarp kurių bus labai platus slėnis.

 Zacharijas toliau kalba 14:8, kad tuo metu iš Jeruzalės trykš  gyvo (šviežio) vandens fontanas. Pusė vandens plauks į Negyvąją jūrą ir kita pusė – į Viduržiemio jūrą. Vienas Izraelio ortodoksų rabinas teigė, kad vandens šaltinis buvo iš vandens išdžiūvusio Nojaus tvano metu, ir buvo rezervuotas po Izraeliu Mesijo sugrįžimo metui.

 Ezechielis 47 suteikia dar keletą detalių apie tai, kad pusė naujos upės, tekės į Negyvąją jūrą. Ji prasidės šventykloje, kaip šaltinis rytinėje dalyje, ir išsiplės tekėdama į Negyvąją jūrą. Jis sako, kad Negyvoji jūra pavirs šviežio vandens ežeru, tik pakrantėse liks pelkės (eil8-12). Sūrus ežero vanduo bus atskiestas, tai reiškia, kad Negyvoji jūra taps didžiule vidaus jūra.

Ezechielis taip pat sako, kad ji bus pripildyta žuvies, o žvejai žvejos tinklais jos pakraščiuose, o krantuose augs daug vaismedžių. Nuostabu!


Plynaukštė
Zacahrijo14:10 sako, kad sritis aplink Jeruzalę nuo Geba iki Rimmon bus paversta lyguma, kitais žodžiais, masyve lyguma. Įvairūs šaltiniai bus išsidėstę šioje lygumoje kas 15-30 mylių(24-78km.) nuo šiaurės į pietus. Zacharijas nesako, kaip ši sritis bus „paversta lyguma“, bet neįmanoma perkelti tiek daug žemės be sudrebinimo. Tai gali būti žemės drebėjimo rezultatas, kuris įvyks kai Jėzaus kojos nusileis ant Alyvų kalno. Mums nepasakyta kada tai įvyks, tik, kad sritis „pavirs lyguma“.

Prieš eilę metų aš paklausiau Viešpaties, kokiu tikslu Jis tai padarys, Jis man paprastai atsakė:“ kad galėčiau priimti visus žmones, kurie atvyks į Jeruzalę.“
Aš mąsčiau, koks Jis geras, ir koks nuoseklus, kad įsakęs tautoms atvykti į Jeruzalę švęsti Palapinių šventės, Jis padarys joms vietos susirinkti.
 Čia mes įžvelgiame pamoką, žmonės: tai, ką Jis įsako, tai Jis ir aprūpina. Kita vertus, Jis būtų neteisus teismo dieną, kad negerai elgėsi, nesąžiningai.


Oras
Zacharijo14:17-19 pasakyta; jei tauta neatvyks švęsti Palapinių šventės į Jeruzalę ir pagarbinti Karalių, tada „nebus jiems lietaus.“

Tai  mums parodo, kad, reikalui esant, Jėzus įsakys pasikeiti oro sąlygoms, ir kad žmonėms, išskyrus nepaklusniuosius, nebus audrų ir uraganų, kurie nušluoja derlių, nei naikinančios šalnos, kai sužydi vaismedžiai, ir skleidžiasi pumpurai. Oro sąlygos nepatirs prakeikimo, bet bendradarbiaus su Karaliumi visame pasaulyje.
  

Mes esame lavinami
1Kor6:1-7 Paulius aprašo dviejų vyrų, kurie bylinėjosi Korinto surinkime situaciją. Prisiminkime tai buvo namų surinkimas, nes Apd18:7 mums pasakyta, kad jie pradėjo rinktis  Tito ir Justo(Gajaus), romėno, kuris gyveno šalia sinagogos, namuose. Tai reiškia, kad  vyrai, kurie bylinėjosi, sėdėdavo vienas prieš kitą  susirinkime.

Paulius sako, kad gėda, jog tie, kurie administruos pasaulį ir angelus Tūkstantmečio metu, negali išspręsti tarpusavio problemų ir kreipiasi į pasaulietišką teismą. Jo požiūriu,
  
jie verti dabar išspręsti savo problemas tarpusavyje, nes ateityje valdys kartu su Viešpačiu. Jis liepė surinkimui, susirasti kitus, kurie nėra šališki bylos atžvilgiu, netgi mažiausiai gerbiamus, ir leisti jiems išspręsti ginčą.

Paulius rašė, kad būtent todėl, jie  tikrai gali spręsti tuos menkas  bylas iškylančius tarp jų, eil.2 Graikiškas žodis „mažiausius“ yra „mikros“, iš ko kilo „micro“. Taigi Paulius manė, kad bet kokia problema, palyginus su tuo, ką jie darys tūkstantmečio metu, yra nedidelė. Iš esmės, jis liepė jiems augti, pradėti dabar spręsti tarpusavio problemas, nes taip darydami, jie ruošiasi ateities teismams, kuriuo jie vykdys.

O kas jei visi krikščionys suvoktų, kad išbandymai ir sunkumai šiame gyvenime yra ruošimasis tūkstantmečiui? O kas jei visi krikščionys suvoktų darydami išmintingus arba neišmintingus pasirinkimus dabar , kad jie stebimi, turint galvoje jų paskirtį ateities administracijoje, kai karalius valdys visoje žemėje?


Aš neginu  darbais pagrįsto tikėjimo, bandydamas parodyti dideliam Bosui, koks jis geras. Bet raginu gyventi mūsų krikščionišką gyvenimą suvokiant, kad yra daugiau nei tik šis gyvenimas. Kad mes esame atskaitingi savo Kūrėjui. Nors mes gyvename čia šiame gyvenime, jis reiškia kažką daugiau nei tik mūsų menką egzistavimą šioje planetoje. Kai mes pasišvenčiame tikrai būti labiau panašūs į Kristų kiekvieną dieną ir kas dieną, ir ne dėl atlyginimo ir pozicijos, kuri mūsų laukia, imituodami Jokūbo motiną, kuri siekė pozicijos  sūnums ateinančiame amžiuje, bet gyvendami žinodami, kad turėsime atsiskaityti, kad mažiausias sprendimas  daromas dabar yra svarbus, ir kad mūsų individuali vertė Viešpačiui yra pakankamai aukšta, nes Jis atidavė Savo gyvybę už mus, ir buvo prikeltas, kad galėtų stebėti ir nukreipti mus asmeniškai gyvenimo kelyje. Tai nuostabi malonė, ir būtent tai reikia turėti galvoje.

Nauja tema, kitą savaitę, iki tada, laiminu,
John Fenn

2020 m. vasario 8 d., šeštadienis

Kaip atrodys Tūkstantmetis? 2d.

John Fenn. Weekly Thoughts. What will the Millennium be like #2  7/02/20 

Praeitą savaitę aš paaiškinau, kad sugrįžimo metu, Jėzus nustatys savo vyriausybės vidaus struktūrą, naudodamas tuos, kuriuos įsigijo pradedant Sekminėmis iki sugrįžimo kaip „darbuotojus“ savo pasaulinėje Karalystėje. Aš manau, kad tarp jų turėtų būti taip pat  ir Senojo Testamento tikintieji , nors jie gali pasilikti danguje, bet  dabar mes  tai žinome tik iš dalies ...

Vykdomas teisumas
Apr 19:15 sako, kad Jo sugrįžimo metu Jis „ ištiks tautas“ ir „valdys jas geležine lazda“. Žodis „valdys“ čia yra „poimanei“, kuris reiškia „ganys“. Jis ganys jas geležine lazda.
 Tai parodo, kad Jo valdymo metu bus vykdomas teisumas, tai reiškia, tu ir aš darysim sprendimus ir spręsim problemas tarp žmonių kaip Saliamonas darė su savo išmintimi. Mes galime sakyti: aš vos susitvarkau savo gyvenime ir pats ieškau atsakymų, kas aš toks, kad galėčiau pasakyti kažkam, kas yra teisinga, kas ne.

Bet Heb 6:5 vadina Dvasios dovanas “ateinančio amžiaus jėgomis“, tai reiškia, kai mes esame pašlovintuose kūnuose, pilni Dvasios, mes administruosime  išminties, pažinimo  žodžiais , dvasių skyrimu ir dar daugiau. Mes turėsime Šventosios Dvasios išmintį , kad žinotume, kas yra teisinga, kas ne. 

Pavyzdžiui, pas jus ateina kažkas ir sako, kad dailidė per daug reikalauja už savo darbą kurį jis turėjo atlikti. Rangovas tvirtina, kad užsakovas kelis kartus pakeitė tai, ko norėjo, ir yra skolingas už sugaištą laiką, kurio būtų nereikėję, jei jis nebūtų nuolat keitęs savo sumanymo. Jūs turėsite išmintį iš Viešpaties apie tai, kas teisus, ir priimsite teisingą sprendimą.
  
Tai nereiškia, kad kiekvienas asmuo būtinai apsidžiaugs, dėl to, ką jūs nusprendėte, bet tai bus teisingas sprendimas, ar jiems tai patiks, ar ne. Tai teisumo įgyvendinimas.


Tūkstantmečio metu bus neišgelbėtų žmonių ir neišgelbėtų tautų
Vienas iš dalykų, kuriuos nustatys Viešpats, yra tai, kad visi žmonės turės švęsti Dievo gyvenančio su žmogumi šventę. Tai pažodinis Palapinių šventės išsipildymas, kai jie šventė Dievą gyvenantį su žmogumi prisimindami Izraelio kelionę per dykumą su Dievu.

Zach14:16-19 sako mums: “ 16 Tie, kurie liks iš kariavusių prieš Jeruzalę, kas metai eis pagarbinti Karalių, kareivijų Viešpatį ir švęsti Palapinių šventę.
17 Jei kuri žemės giminė neateis į Jeruzalę pagarbinti Karaliaus, kareivijų Viešpaties, tai pas juos nebus lietaus.
18 Jei neateis Egipto giminė, juos ištiks tas pats maras, kurį Viešpats siųs pagonims, neateinantiems švęsti Palapinių šventės.
19 Tai bus bausmė Egiptui ir visoms tautoms, kurios neateis į Palapinių šventę.“

Teisumo vykdymas. Jėzus yra Karalius ir Jis reikalauja iš žmonių daryti teisingus dalykus ir gerbti Jį, arba jie patirs atitinkamas pasekmes.   Tai neturėtų mūsų stebinti, kad netgi iš tų, kurie išliks po Armagedono, bus tokių, kurie nepasirinks Viešpaties, nes žmogaus prigimtis nepasikeitė.


Prakeikimas pasitraukė, gyvenimas pailgėjo- žaisk su tuo liūtu!
Iz11:6:11“ 6 Vilkas gyvens su avinėliu, leopardas gulės su ožiuku, veršis, jautis ir jaunas liūtas bus drauge, juos ganys mažas vaikas.
7 Karvė ir lokys ganysis, jų jaunikliai guls drauge ir liūtas ės šiaudus kaip jautis.
8 Motinos maitinamas kūdikis žais prie angies urvo, ir mažas vaikas kiš ranką į gyvatės olą.
9 Niekas nekenks ir nežudys mano šventame kalne. Kaip vanduo pripildo jūrą, taip žemė bus pilna Viešpaties pažinimo.“

Iz65:20-25 sako žmonėms statyti namus, sodinti vynuogynus ir vaismedžių sodus, ir pasibaigia panašiu teiginiu apie laukinius ir naminius gyvūnus. Bet angliškas vertimas 20eil. gali palikti skaitytoją spėlioti dėl galimų prieštaravimų:

„20 Nebus joje kūdikio, kuris išgyventų kelias dienas, nė seno žmogaus, kuris nesulauktų dienų pilnatvės; nes vaikas mirs, nugyvenęs šimtą metų, bet šimtametis nusidėjėlis bus prakeiktas.“

Angliškas pasakymas „vaikas mirs būdamas 100 metų, iš karto po to, kai pasakyta, kad joks kūdikis nemirs, gali atrodyti prieštarauj a vienas kitam, bet tai tik dėl blogo vertimo iš hebrajų kalbos į anglų kalbą. Hebraiškai skaitome:

„...jaunimas mirs 100 metų...“ Kitais žodžiais, vaikystė tęsis 100 metų. Jei mes mąstysime taip, kaip yra mūsų dienomis, tai vaikas tampa paaugusiu, kai jam sukanka 10metų, tai santykis maždaug 10 su vienu, kaip gyveno Adomas ir Ieva.
  
Jei turėsime galvoje, kad Adomas gyveno 930 metų ir naudosime 10 su 1 žingsnį, tai reiškia Adomas buvo maždaug 93 metų , kai mirė. Izaijas nurodo, kad vaikystė baigiasi suėjus 100 metų, o mirtis sulaikyta, tai vaikas gimęs po Jėzaus grįžimo iki tūkstantmečio pabaigos gali būti 1000 metų amžiaus!( kaip mūsų 100). Kadangi gyvenimas ištęstas, jie turės 100 metų vaikystę. Nuostabu.


Kitą savaitę aš pabaigsiu temą aptardamas geografinius pasikeitimus aplink Jeruzalę, Mirusią jūrą, ir kaip tas 1000 metų baigsis. Iki tada, laiminu,

John Fenn

2020 m. vasario 1 d., šeštadienis

Kaip atrodys Tūkstantmetis? 1d.

John Fenn. Weekly Thoughts. What will the Millennium be like #1 31/01/20


Ką tik baigiau seriją apie Suspaudimų laiko chaosą, o dabar persikelkime iš žmogaus valdymo epochos į Jėzaus valdymo laiką, žinomą kaip Tūkstantmetis.

Jėzus savo sugrįžimo metu materializuosis
Nuo to laiko, kai Jis buvo paimtas Apd1, kai asmuo mato Viešpatį, tai dėl to, kad jam buvo leista pamatyti arba būti dvasinėje srityje, kur ir Jis yra.  Paulius matė Viešpatį Apd9, taip kaip ir tikintysis Ananijas. Paulius matė Jį dar kartą Apd18 Korinte, ir vėl Apd22:17. Apaštalas Jonas apibūdino tai: “buvau dvasioje“ Apr1:10 ir 4:2. Pirmą kartą tai paminėta, kai jis buvo Dvasioje ir matė Viešpatį Jo srityje, ir antrasis paminėjimas, kai jis buvo paimtas į dangų.

Mano atveju, kai mano fizinės akys yra atvertos ir mano dvasinės akys atvertos Jo sričiai, tai lyg persidengia 2 lygiagrečios visatos, kurias matau tuo pačiu metu. Tai apibūdinta 2Kar6:15-17, kai  Elizijus ir jo tarnas, kuris matė abi sritis: natūralų pasaulį aplink juos IR angelų armiją, kuri buvo pasiųsta juos ginti.

Bet Jėzaus Savo grįžimo metu, išeis iš Dvasinės srities, kad vėl taptų tvirtu kūnu natūraliame pasaulyje, ir mes tada turėsime pašlovintus kūnus, valdysime ir karaliausime su Juo. Kaip angelai pasakė Jo paėmimo metu:
  
11 ir tarė: „Vyrai galilėjiečiai, ko stovite, žiūrėdami į dangų? Tas pats Jėzus, paimtas nuo jūsų į dangų, sugrįš taip pat, kaip Jį matėte žengiantį į dangų“.

Apreiškimo knyga -tai pasakojimas  apie  pereinamą laikotarpį, apie labai smurtišką žmogaus valdymo pabaigą ir pradžią 1000-mečio Jėzaus valdymo žemėje.

Pažvelkime iš politinės perspektyvos, kas nutiks Jėzui sugrįžus.

Kai bet kuris karalius, karalienė, prezidentas, ministras pirmininkas, diktatorius ar despotas užima valdžios poziciją, visų pirma jis turi nustatyti tvarką, paskirti lyderius, ir sukurti infrastruktūrą, kad galėtų dirbti jo administracija.

Jėzus atskleidžia savo planus Mt25:31-32: “31 „Kai ateis Žmogaus Sūnus savo šlovėje ir kartu su Juo visi šventi angelai, tada Jis atsisės savo šlovės soste.
32 Jo akivaizdoje bus surinkti visų tautų žmonės, ir Jis atskirs juos vienus nuo kitų, kaip piemuo atskiria avis nuo ožių.“

Mes galime suprasti praktiškai kalbant, kad visų tautų atstovai bus surinkti prieš Jį, bet bus dar viena tauta, kuri iki šiol nebuvo svarstoma: tai Jo tauta, Jo žmonės, kurie taip pat bus tos karalystės piliečiai žemėje. Iš tų tautų, kurios susirinks prieš Jį, Jėzus surinks savo žmones, kaip matome 33-36 eilutėse:

33 Avis Jis pastatys dešinėje, o ožius – kairėje.
34 Tuomet Karalius tars stovintiems dešinėje: ‘Ateikite, mano Tėvo palaimintieji, paveldėkite nuo pasaulio sukūrimo jums paruoštą karalystę!
35 Nes Aš buvau išalkęs, ir jūs mane pavalgydinote, buvau ištroškęs, ir mane pagirdėte, buvau keleivis, ir mane priėmėte,
36 buvau nuogas, ir mane aprengėte, buvau ligonis, ir mane aplankėte, buvau kalinys, ir atėjote pas mane’.“

Santykiai
Norėdamas dar kartą pabrėžti- atkreipiu jūsų dėmesį į tai, kaip Jis vertins Savo tautos elgesį : nesvarbu, kokia puiki surinkimo(bažnyčios) garso sistema, koks jūsų lankymas ar netgi kiek duodate pinigų, ir netgi tai, kiek jūs laimėjote žmonių Viešpačiui. Jėzus sako, kad Jis matuos jūsų elgesį santykiais ir socialiniu davimu tiems, kurie yra jūsų draugų rate, šeimoje, kaimynystėje, darbe;  maistas, rūbai, svetingumas, ligonių ir kalinių ir tų, kurie stokoja kažko ar turi kitų poreikių lankymu.
Kaip aš sakiau tiek daug kartų: bet kas gali sakyti, kad yra atgimęs, bet tas teiginys nėra įrodytas, nes jis nematomas ir yra širdyje. Dievas savo išmintyje nustatė, kad teisumas įrodomas santykių ribose. Štai kodėl mums pasakyta teisti asmens vaisius, o ne širdį, būtent jų gyvenimo vaisių, ir vaisių matomą santykiuose.

Jūsų laukia valstybinė tarnyba
 1Kor 6:2-4 Paulius patvirtina  faktą, kad Viešpaties “avys“ bus išskirtos iš  likusių ir valdys tautas “Argi nežinote, kad šventieji teis pasaulį?...Argi nežinote, kad mes teisime angelus?“(žodis teisti čia reiškia administruoti, ir geriau būtų versti“ valdyti“, „vadovauti“, „duoti įsakymus, nuspręsti už juos“. Tai ne teisimas-pragaras ar dangus, bet tokia prasme, kaip valdytojas duoda įsakymu s ir nurodo kryptį.)

Apr20:4-6 Jonas rašo, kad matė sostus ir šventuosius, kuriems buvo duota valdžia valdyti su Kristumi 1000 metų, sostas tai valdžios pozicija.


Kokia įvykių seka
Žmonės kartais klausia, kodėl aš paprastai minėdamas paskutinę Biblijos knygą vadinu ją Apreiškimu, užuot vadinęs “Apreiškimais“. Priežastis paprasta ir paaiškinta Apr1:11:“ Jėzaus Kristaus apreiškimas, kurį Dievas(Tėvas) davė Jam, kad parodytų Jo tarnams dalykus, kurie greitai įvyks...“

Tai apreiškimas, kurį Tėvas davė Jėzui užantspauduotame ritinyje. 4sk. aprašoma, kaip Jonas paimamas į dangų, ir ten jis mato Tėvą soste apsuptą 24 vyresniųjų ir cherubinų, kurie yra angeliškos sparnuotos būtybės apsupusios aplink Tėvo sostą.

5 skyriuje pristatoma dilema: Tėvas turi ritinį savo dešinėje rankoje, bet 1-5 eil. mums sako, kad joks žmogus nėra vertas jo atverti.
Jonas „labai verkia, nes nėra nei vieno verto atverti ritinį, bet jo sielvartas baigiasi, kai vyresnysis 5sk. pasako: “
„Neverk! Štai nugalėjo liūtas iš Judo giminės, Dovydo atžala, kad atverstų knygą ir nuplėštų septynis jos antspaudus“.
  
Nedelsiant Jėzus pradeda atskleisti apreiškimą, kuris yra ritinyje sulaužydamas 7anspaudus... ir tai yra visa likusi Apreiškimo knygos dalis.

Kitą savaitę- daugiau apie tai, apie Jėzaus valdymą, kokiu būdu Jis tai darys, apie mūsų dalį tame, ir dar daugiau!

Iki tada, laiminu,
John Fenn

 Rašykite man el.laiškus : CWOWI@aol.com