Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2018 m. liepos 17 d., antradienis

Kultūros dalykai, kurie gali visiškai pakeisti ištisų eilučių reikšmę 1d.

John Fenn. 2018 m. liepos 13d.
Sveiki,
Prieš eilę metų kalbėjau vienoje iš pirmųjų konferencijų Olandijoje ir pasakojau apie Viešpaties aplankymą, kuriame Jis mane mokė apie garbinimą. Aš dalinausi kaip netikėta man buvo trečiadienio vakariniame susirinkime koncerto metu staiga atsidurti Dvasioje ir pamatyti link manęs ateinantį Jėzų.

Aš pasakojau, kokia užimta man buvo ta diena ir aš nieko nenorėjau tik nueiti į Wendy‘s (restoraną) ir nusipirkti mėsainį. Kai kurie olandai iš susirinkusių staiga ėmė keistai žvalgytis, todėl aš buvau sutrikęs nesuprasdamas kodėl.

Per pertrauką mūsų geri draugai ir šeimininkai, Wil ir Ank pasivedė mane į šoną ir paaiškino, kad jiems teko lankytis JAV ir jie žino, kad ten yra mėsainių parduotuvių grandinė pavadinta „Wendy‘s“, bet visi kiti konferencijoje spėliojo, kas gi buvo ta moteris Wendy, ir kodėl aš ėjau į jos namus mėsainio, o kur tada buvo Barbara, ir kodėl jos nebuvo su manimi? Siaubinga, aš greitai viską paaiškinau po pertraukos  jiems ir visi juokėsi- bet dabar tai atrodo dar juokingiau, nei tada!

7 žvaigždės jo rankoje

Dabar įsivaizduokite nesusipratimus ir dalykus, kurie praeina mūsų nepastebėti, kai mes skaitome Naująjį Testamentą, kuris yra sudarytas iš laiškų, parašytų žmonių gyvenusių prieš 1900 metų, neminint Senojo Testamento, kuris yra dar senesnis!

Apreiškimo 1:10-20 apaštalas Jonas yra Dvasioje ir staiga mato Viešpatį šlovėje. Jėzus turi 7 žvaigždes Savo dešinėje rankoje ir sako eil.17: „aš buvau numiręs ir štai esu gyvas per amžius! Amen. Aš turiu mirties ir pragaro raktus.“

Mums tai nuostabūs įvaizdžiai, bet Jono laikų skaitytojams apie 95AD (ang. po Kristaus mirties) tai reiškė daug daugiau. Žiaurus imperatorius Domicianas žudė krikščionis, kai tik pasitaikydavo proga.

Imperatoriaus Domiciano sūnus mirė, ir jis norėdamas paminėti jo gyvenimą išleido monetą. Monetoje (denarijus) buvo pavaizduotas jo sūnus sėdintis ant žemės rutulio (valdantis žemę) apsuptas 7 žvaigždžių. Mitologijoje Dzeusas padarė Helisę nemirtinga paversdamas ją 7 žvaigždėmis, kurios sudaro „Didžiąją lokę (Ursa Major). Įvairūs Romos imperatoriai paminėdavo žymių žmonių mirtį monetose, tuo sakydavo, kad jis bus dabar nemirtingas kaip žvaigždės. Žvaigždės ant monetos atstovavo jo sūnų dabar valdantį iš dangaus kaip „žvaigždę“.

Kadangi Jėzus laikė 7 žvaigždes Savo dešinėje rankoje, ir sakė, kad tos žvaigždės Jam buvo septyni Azijos surinkimai, kuriems Jis siunčia žinią, Jis sakė, kad jie bus per amžius, kaip žvaigždės danguje, ir JIS kontroliuoja žemę. Tai tiesiogiai prieštaravo Domiciano teiginiui ir jo sūnaus monetos idėjai. Domicianas rengė pasikalbėjimo seansus su savo mirusiu sūnumi, ir skelbė žmonėms, ką jam jo miręs sūnus praneša iš kapo. Taigi  Jėzus padaro paaiškina ir užtikrina, kad Jis yra TAS, kuris buvo miręs ir dabar gyvas amžinai, ir JIE gyvens  su juo kaip žvaigždės amžinai. (Danieliaus12:3.Iz 14:3, Jobo 38:7)

Taigi krikščionys, kurie gyveno nuolatiniame mirties pavojuje, turėjo Jėzaus žodžius, kad Jis buvo miręs ir dabar gyvas per amžius, ir Jis laiko 7 surinkimus Azijoje  SAVO rankoje,  ir JIS turi mirties ir pragaro raktus Savo rankoje, tai buvo didelė paguoda.

Šiandien mes ginčijamės dėl to, ką reiškia, kad Jėzus laiko mirties ir pragaro raktus Savo rankoje. Jiems tai reiškė kai jie būdavo pasmerkiami mirti, kad jie yra Jėzaus rankoje, kuris kontroliuoja  jų gyvenimą, mirtį, ir rūpinsis jais toliau- kokia paguoda!
Tai daro modernius argumentus dėl šios reikšmės, kurie iš tikrųjų  neatitinka konteksto ir todėl nepaaiškina esmės,  lėkštais ir beprasmiais.

Baltas akmuo

Apreiškime 2:12-17 Viešpats rašo Kristaus kūnui Pergame, mieste, „kur stovi šėtono sostas“. Antikiniais laikais šis terminas „sostas“ reiškė kėdę namuose, kurioje sėdėjo savininkas - Viešpats nurodo ne tai, kad šėtonas ten buvo šeimininkas, bet kad jis Pergame jaučiasi kaip šeimininkas.

Imperijoje jie buvo žinomi, kaip tie, pas kuriuos buvo šventykla, nes jie turėjo 3 šventyklas skirtas imperatoriaus garbinimui ir daugeliui įvairių dievų ir deivių, tarp jų Asklepionui, graikų dievui-gyvatei. Ten buvo psichiatrinės ligoninės , nes jie teigė, kad ši gyvatė - dievas gydo žmones.  Virš ligoninės durų  buvo užrašas, kuris teigė, kad „mirčiai čia negalima“. (Jie neįleisdavo ten nei vieno  su ilgalaike liga, nes jie norėjo gydyti tik tuos, kai žinojo, kad pagis.)

13eil. paminėtas „Antipas, mano ištikimas kankinys.“  92AD ( ang. po Kristaus mirties) buvo kankinamas ir verčiamas garbinti imperatorių Domicianą kaip Dievą, jis nesutiko. Pagal to meto miesto paprotį atliekant egzekuciją, jis buvo įdėtas į jaučio stabo vidų ir surištas taip, kad jo galva ir kaklas buvo stabo kale ir galvoje. Tada po jaučiu buvo deginame ugnis tol, kol žmogus buvo iškepamas gyvas. Aukos dejonės ir šauksmas sklindančios pro jaučio ragus ir  burną atrodė, kad padarydavo jautį gyvu.

Viešpats čia baudžia kai kuriuos dėl kompromisų, taip kaip ir  Jezabelę Tyaruose. Jezabelė mokė, kad Dievas sako, jog gali būti geras krikščionis, bet jei reikia verslo tikslams užantspauduoti verslo kontraktą, kurio metu, kaip įprasta buvo aukojama dievui ar kokiai  deivei, turėti seksą su šventyklos prostitute, kad verslo sandėris padėtų tam verslui klestėti.  Šis kompromisas su pasauliu Tyaruose  ir Pergame supykdė Viešpatį ir tikintieji abiejuose miestuose patyrė teismus. ( Aš turiu CD/MP3 seriją apie biblinę Jezabelės dvasios reikšmę“, o tai ne tokia reikšmė, ką daugelis mano).

Bet pabaigoje Viešpats sako: „Nugalėtojui ...Aš duosiu baltą akmenėlį, ir ant to akmenėlio bus užrašytas naujas vardas, ir nei vienas nežinos to vardo, tik tas, kuris jį gaus. (ir tas, kuris duoda, žinoma)“

Baltas akmuo mums, – tai prarasta reikšmė. Ką tai reiškia? Štai kokia to reikšmė: tomis dienomis, kai pakeleivis užsukdavo į miestą, to meto svetingumo kultūra reikalavo, kad kažkas jam suteiktų nakvynę.  Kai tai būdavo padaryta, keleivis išvykdamas palikdavo  šeimininkui/šeimininkei baltą akmenį, panašiai kaip jūsų verslo kortelę šiomis dienomis, ant kurios išgraviruota  jūsų vardas, adresas ir miestas, iš kurio jūs esate. Tai buvo asmeninis pakvietimas atvykti ir apsistoti pas jį, kai šeimininkas /šeimininkė atkeliaus į miestą, kur gyvena jų svečias. Tai buvo labai asmeniška ir ne viešas pakvietimas, bet tik tarp šeimininko ir to, kurį jis priėmė į svečius tą vakarą.

Ištikimiesiems Pergame pasakyta, jei jie nugalės, jie gali būti tikri, kad turės vietą gyventi su Jėzumi Jo namų mieste, kur Jis gyvena, kurie vadinami dangumi, ir valgyti kartu su juo, kai jie ten  „apsilankys“ - jie turės kelionės pabaigoje paskyrimo vietą , draugus ir komfortą, kuris jų ten laukė!

Jei jūs nesuprantate šitų dalykų, nesuprasite pagrindinės žinios, ir  vis dar tebeklausinėsite, kas yra ta Wendy, ir kodėl jis ketina eiti valgyti į jos namus.

Daugiau kitą savaitę, iki tada, palaiminimai,

John Fenn

www.churchwithoutwallsinternational.org ir rašykite man elektroninius laiškus: cwowi@aol.com

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.