Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2018 m. liepos 17 d., antradienis

Pamoka, kurią išmokau. 3d. „Teisumas visų pirma natūraliai“


John Fenn, 2018 m. birželio8d.
Sveiki,
Aš labai atvirai dalinausi apie savo pastarojo laiko bendravimą su Viešpačiu ir Tėvu apie tai, kad nedisciplinavau savęs neskirdamas vienos dienos savaitėje tik poilsiui, ir kad tai sukėlė galvos svaigimą , kuris prasidėdavo, kai būdavau labai  pavargęs. Praeitą savaitę: Paulius 1Korintiečimas rašė, kad nuodėmės kūnui pasilieka ir pasireiškia kūne( kalbant moderniais terminais).
Mes tai instinktyviai žinome, bet tai padės mums ieškant išgydymo suprasti, ką mes turime padaryti natūraliai ir, ko mes galime tikėtis iš Dievo, kad Jis padarytų antgamtiškai.


Mūsų kūnai yra iš žemės ir vėl taps tomis medžiagomis, iš kurių sudaryta žemė, o mes gausime kūnus iš dangiškos medžiagos, tai reiškia, kad nežinojimas neapsaugoja mus nuo pasekmių to, ką padarėme kūne. Jei jūs žengsite į šoną nuo skardžio krašto, jūs nukrisite ant žemės. Nežinojimas neapsaugo nuo gamtos dėsnių veikimo.  Mūsų kūnas reaguoja  taip kaip ir visa fizinė visata ir neapsaugotas nuo pasekmių  veiksmo ir atoveiksmio, kuriam pavaldi fizinė visata, ir kurioje mes dabar gyvename. Mes gyvename ant žemės, taigi mes atsakingi už žemės dalykus.
Krikščioniams dėl to sunku, nes daugelio tarpe populiari  klaidos kultūra, kuri teigia, kad Dievas jiems padarys išimtį dėl mūsų nežinojimo ar nepaklusnumo natūraliuose dalykuose, arba dėl ignoravimo sveiko proto gyvenime ar versle. Tai neteisinga. Kol aš sugrįšiu prie išgydymo, aš turiu paaiškinti principus naudodamas kitus pavyzdžius. Jis nėra jūsų tylus partneris, kuris palaiko jus, kai darote tai, kas neteisinga. Turiu omenyje, kad jūs  vis tiek turite daryti tai, kas yra teisinga ir tinkama su visu stropumu, nes Jis nedovanos tingėjimo ar nepaklusnumo ar nesąžiningumo arba, kad neatlikote to, ką turėjote natūraliai atlikti. Natūralūs dalykai yra čia žemėje ir todėl jie yra  mūsų atsakomybė. Po to, kai mes padarome tai, kas tinkama ir teisinga, moralu ir teisinga natūraliai, TADA Dievas įsiterpia , nes tada teisumo srovė leidžia Jam plaukti į mus. Pavyzdžiai apie darymą , kas yra teisinga iš Jėzaus gyvenimo. Pažiūrėkime Į Jėzų, kai Jis pamaitino 5000 ir kitą kartą 4000 vyrų, plius moteris ir vaikus. Ką Jis padarė, kas yra teisinga natūraliai? Visų pirma Jis suskirstė juo į grupes (Morkaus 6:40) po 50 ir 100. Tai reiškia, kad tie 20,000 žmonių visų pirma turėjo susėsti į 200-400 grupių po 50-100 kiekvienoje.  Pamąstykime apie - aš mąsčiau- įsivaizduokime, kad  VISŲ PIRMA , prieš įvykstant stebuklui, Jėzus liepė mokiniams suorganizuoti tą didelę daugybę žmonių. Kai jie tai padarė, įvyko stebuklas.


Jis neišliejo palaiminimų, kol viskas nebuvo tinkamai suorganizuota. Jei ne taip būtų sukurtas pasaulis, mes turėtume gamtoje netvarką. Tikrai taip. Tai kodėl žmonės mano, kad jie gali ignoruoti darymą to, kas teisinga natūraliai ir tikėtis, kad Dievas palaimins? Tai klaida. Tai tinka gyvenimui, kūnui,  sveikatai, verslui, pinigams ir santykiams - viskam. Mes taip pat žinome, kokią infrastruktūrą Jėzus nustatė prieš įvykstant stebuklui, pradedant nuo grupių sudarymo iki trupinių surinkimo po valgymo į pintines- vienu atveju buvo 5, o kitu atveju 7 pintinės. (Mato16:8-10)


Dievas pažadėjo neduoti mums daugiau, nei mes pajėgiame pakelti (Korintiečiams10:13). Tai reiškia, kad Jis ne tik apribos priešo atakas ir paruoš kelią jų išvengti, bet tai tinka ir palaiminimams. Jis neduos jums daugiau, nei galite pakelti.  Taigi, jeigu jūs netvarkote teisingai savo pinigų dabar, Jis negali jums duoti daugiau. Tėvas galėjo padauginti  maistą Jėzaus gyvenime, ir tai palaimino kitus dalinai dėl to, kad Jėzus taip suorganizavo žmones, kad jie galėjo priimti šitą didžiulį palaiminimą.  Tėvas neduotų Savo Sūnui daugiau nei Jis gali pakelti, ir argi mes nesidžiaugiame, kad Jis tai galėjo padaryti!  Tas pat tinka ir mūsų sveikatai - ar tu įsisavini maistą, kurį valgai tinkamai?  Kodėl Jis turėtų palaiminti  ir duoti daugiau veiklos, daugiau verslo, daugiau dalykų, kuriuos turi atlikti, jei fiziškai nepajėgi padaryti nei to, ką dabar darai? Daugiau apie tai vėliau...bet pirmiausia grįžkime prie pradinės temos... Pamąstykime apie vandens pavertimo vynu stebuklą.  Jono 2:5-6 mums sako, kad motina liepė Jam daryti tai, kas teisinga. Iš karto Jėzus apsidairė ir pamatė 6 akmeninius indus vandeniui 2 ar 3 saikų talpos. Saikai galėjo būti skirtingi, bet 1 saikas 8 galionų (30litrų). Taigi Jėzus panaudojo 6 akmeninius indus vandeniui, pripildytus 16-24 saikų (60-90litrų) ir pavertė juos vynu.

Bet atkreipkite dėmesį. Jis pametė indus vandeniui, aišku, kad Jis kažko ieškojo, kad suorganizuotų palaiminimą, pritaikė jų paskirtį savo tikslui, pripildė juos vandens iki kraštų, ir tada įvyko stebuklas. Jis nedarys stebuklo, jei  jūs nedarysite to, kas yra teisinga, visų pirma, natūraliai.  Jis gali jums duoti tik tai, ką jūs galite paimti. Mozė turėjo izraelitus nuvesti iki jūros krašto, ir tik tada jūra prasiskyrė. Taigi visų pirma paruošk savo širdį, tada tavo gyvenimas išlaikys palaiminimus.
Tas pat tinka išgydymams. Žiūrėkime, ką mes valgome, ką mes darome, kokius stresus patiriame. Mes norime, kad Dievas išlietų daugiau savęs į mūsų gyvenimą, bet nesame geri tvarkytojai to, ką turime dabar, todėl Jo rankos yra surištos.

Asmeninis pavyzdys
Prieš kelis dešimtmečius, o tai dabar atrodo lyg kitoje galaktikoje- seniai, seniai, aš turėjau dvi picų išvežiojimo įmones. Mūsų pelnas po visų išlaidų siekė 20% . Tai reiškia, kad kiekvienam picų pardavimui už 10$ kompanija galėjo padėti į banką 2$. Tai mes vadinamo „tinklo“ pelnu - pelnas, kuris po kitų išlaidų likdavo mums. Tie 2$ buvo atidedami tolimesnei plėtrai. Dalis pelno buvo naudojama darbuotojų premijavimui ir t.t.
Visos kitos išlaidos  buvo padengiamo si6 t7 8$. Mano atlyginimas, atlyginimai 65 darbuotojams, naujų produktų įsigijimas, patalpų nuoma, mokesčiai ir pan.- tam buvo sunaudojama 8$ iš tų 10$, uždirbtų parduodant. Būtų neteisinga, jei būčiau paėmęs tą 10$ uždirbtų dolerių ir atidavęs savo žmonos giminei, ar vaikams, arba būčiau nusipirkęs už juos ką nors sau. Iš tos 10$, 8$ turėjo būti investuoti į žmones, produktus ir papildomas išlaidas.
Nors aš vėl ir vėl aš sutinku žmonių, kurie pasiima tuos grynuosius, kurie uždirbami iš prekybos, ir nedisciplinuoja savęs, kad atidėtų 8$ verslui, o  tada jie nori, kad Dievas arba/ir kiti juos gelbėtų.  Tai NETEISINGA. Jis leis jų verslui sužlugti , todėl kad pinigai yra žemėje ir mes atsakingi daryti tai, kas yra teisinga. Mes negalime elgtis neteisingai, ir prašyti Dievą ištaisyti tai, kas įvyko dėl mano nepaklusnumo. Dvasiškai kalbant, Jis mylės jus ir padengs jūsų nuodėmes. Natūraliai kalbant – jūs atsakingi daryti tai, kas yra teisinga.


Pinigai yra iš šios žemės ir todėl mes už juos atsakingi, o ne Dievas. Jis leis jums patirti bankrotą, nes jūs pažeidė teisumą. Nuodėmės, kurios priklauso žemei ir pasiliks žemėje, jei taip galima pasakyti. Jie nusidėjo prieš savo verslo kūną, taigi jų nuodėmės pasireikš kūne.
Kitą savaitę - pavyzdžiai iš Naujojo Testamento apie tai kaip subalansuoti stebuklingą išgydymą su tuo, kas yra teisinga natūraliai. Iki tada, visus laiminu,
John Fenn
www.churchwithoutwallsinternational.org ir rašykite man elektroninius laiškus:  cwowi@aol.com 

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.