Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2022 m. kovo 27 d., sekmadienis

Akis už akį

 Eye for an Eye  25/03/22

Sveiki.  Šiuolaikinis Izraelis gyvena „akis už akį ir dantis už dantį“, nes tai susiję su savo tautos apsauga. Filmuose, knygose ir populiariojoje kultūroje „akis už akį ir dantis už dantį“ suprantama kaip „tu trenki man, aš trenkiau tau atgal“.


 Kerštas. Atpildas. Kerštas. Visi mano, kad taip pasakė Dievas... tiesa? Iš dalies teisingai, bet ne visai. Jėzus bandė ištaisyti supratimą, bet daugeliui krikščionių tai tebėra paini tema.

 

Kontekstas, dar kartą kontekstas

Mato 5:38-48 Jėzus kalba apie vaikščiojimą meilėje. Jis lygina tai, ko fariziejai mokė su tuo, ką iš tikrųjų sako Šventasis Raštas, ką jis iš tikrųjų reiškė.

 

Mato 5 skyriaus viduryje Jėzus kalba apie pyktį be priežasties, geismą tapatindamas su veiksmu, o paskutinėje skyriaus dalyje kalba apie vaikščiojimą meilėje. Jis pripažįsta, kad buvo pasakyta: „Akis už akį“, o paskui kalba apie tai, kad nebekeršykite akis už akį, o mylėkite vienas kitą.

 

Pirmasis paminėjimas akis už akį, kaip Izraelio teisės dalykas, yra Išėjimo 21 skyriuje. Išėjimo 20 skyriuje Mozė gavo 10 įsakymų, o vėliau sekė „Mozės įstatymo“ moralinės ir sveikatos nurodymai. Paprastai sutariama, kad Mozei Dievas davė 613 įstatymų, kuriuos apibendrino 10, kurie buvo suskirstyti į 2 dalis: pirmieji 4 buvo susiję su Dievo garbinimu, o paskutiniai 6 - su pagarba žmogui garbe. Tos 10 ir 2 jų dalys buvo apibendrintos taip: Mylėk Viešpatį, savo Dievą, visa širdimi, jėgomis ir siela, o savo artimą kaip save patį.

 

Pavyzdys, kurį Viešpats davė Mozei,  yra pagrindinė eilutė, padedanti suprasti, kad Dievas kūdikį įsčiose laiko žmogumi, 21:22–25:

 

„Jeigu susimuš du vyrai, o šalia esanti nėščia moteris bus sužalota taip, kad ji netektų kūdikio, tačiau tai nebuvo jos užpuolimas, vyrui bus skirta atitinkama bauda, ​​kaip nustatys moters vyras ir teisėjai. Bet jei ketino jai pakenkti, tada jis praras gyvybę už kūdikį. Akis už akį, ranka už ranką, dantis už dantį..."

 

Viena vertus, matome, kad vyras ir sužalota žmona pagrįstai pyktų ant ją užpuolusio vyro, dėl kurio ji persileido. Akis už akį jų širdyse gali būti vertinamas kaip reikalavimas atkeršyti vyrui, kuris nužudė jų kūdikį ir užpuolė moterį. Teisingumas turi būti įvykdytas , ir tai teisinga.

 

Bet pažiūrėk atidžiau.

Iš esmės „akis už akį ir dantis už dantį“ yra restitucija, o ne kerštas. Kad vyras netektų gyvybės už tą, kurią atėmė iš poros, yra atlygis, kraujas už kraują. Platesnis 21 skyriaus kontekstas, 18-19 eilutės mums nurodo, kad jei asmuo sužaloja kitą, jis turi sumokėti už visišką sužaloto asmens pasveikimą, įskaitant sugaištą laiką. Tai akis už akį – jei aš sužalojau tavo akį, apmokėsiu už gydytojo sąskaitą ir apmokėsiu už nedarbo laiką. Tai yra akis už akį kontekstas.

 

33-34 eilutėje parašyta, jei kasant duobę kaimyno jautis ar asilas įkrenta į ją, o tas, kuris iškasė duobę, neįspėjo savo kaimyno, jis turi atkurti gyvulių sveikatą arba sumokėti už juos. pakeisti juos pagal jų sužalojimą. Akis už akį, dantis už dantį, kanopa už kanopą. Tai yra restitucija, o ne kerštas, kaip pirminis ketinimas.

 

Greitai pasukite į Jėzaus laiką

Iki Jėzaus dienų teismai už nusižengimus reikalavo, kad vyras atsidurtų prieš savo kaltintoją. Jeigu teisėjas pripažintų atsakovą kaltu, ieškovui dažnai būtų suteikta galimybė trenkti atsakovui per veidą. Pliaukštelėjimas turėjo būti gėdingas, o tada ir teisiamąjį nubaus teisėjas. Tai buvo įprasta praktika. Viduramžiais žmonės suduodavo kitam, kad paniekintų jį ir įtrauktų į dvikovą ar rungtį, bet jūs suprantate iš kur ši idėja.

  

Mt 5, 38-39: „Tau buvo pasakyta: akis už akį ir dantis už dantį“, bet aš sakau tau,  nesipriešink blogiui, bet atsuk ir kitą skruostą. “

 

Čia kalbama apie restituciją. Supraskite, kad Mato 5:1 mums sako, kad  Kalno pamokslas prasideda kaip privatus Jėzaus ir Jo mokinių pokalbis, todėl Jis pasakoja jiems, kaip vaikščioti  meilėje ir kaip išgyventi galimas sunkias situacijas. Šiuo atveju atsukant kitą skruostą buvo suprantama, kad jei jie yra įžeidinėjami ar net paduodami į teismą ir pripažinti kaltais, o bylos laimėtojas nori trenkti antausį, pasiūlyk kitą skruostą, kad tik įsitikintų, jog teisingumas buvo įvykdytas – taip reikia eiti link jų su meile.

 

Tačiau atkreipkite dėmesį, kad kito skruosto atsukimas apriboja, kiek iš jūsų tikimasi bandyti susitaikyti ir (arba) stengtis būti taikoje su žmogumi, kurį įžeidėte. Tik 1 antausis. Ne 2 ar 3, o tik 1. Panašiai Jėzus naudoja pavyzdžius, kai kam nors, kam to reikia, iš tavo spintos duodamas 1 paltas, o ne visa spinta.

 

Kitas kultūrinis pavyzdys iš šios ištraukos yra „nueiti papildomą mylią“ 5:41. Kai Persijos imperija išsiplėtė tiek kad reikėjo ilgiau nei vieną dieną joti ant žirgo, buvo priimtas įstatymas, kad bet kuris karaliaus pasiuntinys gali pasiskolinti bet kurį gyvūną nujoti myliai ,o gyvūno savinkas gali sekti pasiuntinį, kad p to atsiimtų gyvūną, (Graikiškas žodis reiškiantis mylią 5:41 yra „million“. Romėniška mylia buvo 1478,5 metro arba 5820,9 pėdos arba 1000 žingsnių)

 Šioje ištraukoje kalbama apie tai, kaip viską ištaisyti – nuo ​​1 papildomo pliaukštelėjimo per veidą iki 1 palto iš spintos iki 1 papildomo mylios nuėjimo Jėzus moko apie meilę ir kaip mylėti tuos, kuriuos nelengva mylėti. Po to Jis pasakė jiems, kad nusidėjėliai myli tuos, kuriuos lengva mylėti, ir tai daryti Jo mokiniams nėra nuopelnas. Jėzus nori, kad mylėtume tuos, kuriuos sunku mylėti : „Būkite kaip jūsų Tėvas danguje. Tavo Tėvas danguje leidžia saulei šviesti ant teisių ir neteisių, lyja ant teisiųjų ir neteisių...todėl būkite subrendę ir pilni meilės, kaip ir jūsų Tėvas“. v43-48

 

Praktiškai šiandieniniam naudojimui

Kaip mes galime pasiūlyti žmogui, kurį įžeidėme kitą skruostą? Kaip duoti jiems papildomą paltą ar nueiti už juos papildomą mylią, kai šiandien tai nėra mūsų paprotys?

 

Kad atsiprašytumėte to žmogaus, kurį įžeidėte, galbūt nusiveskite jį išgerti kavos ar arbatos, o gal papietauti ir už tai sumokėkite. Arba galbūt nusiųskite jiems atviruką paštu – skruosto pasukimas, palto davimas ir mylios nuėjimas buvo susijęs su tuo kitu asmeniu, kuriuo norite būti tikri, kad viskas gerai, arba bent jau galite. pasakykite, kad padarėte daugiau nei reikia, bandydami nutiesti tiltą link jų. Jei jie stato sieną, kai statote tiltą, tai yra jau jų atsakomybė. Bent jau pabandei. Bet jūs neturite toliau stengtis. 1 pliaukštelėjimas, 1 paltas, 1 mylia. Tada jie yra vieni.

 

Šie dalykai ir dar daugiau yra aprašyti mano serijose Kalno pamokslas 1 ir 2 d., jei domina.

 

Nauja tema kitą savaitę, iki tol, palaiminimai,

Džonas Fenas

www.cwowi.org ir el. paštu John@cwowi.org

2022 m. kovo 25 d., penktadienis

Ne visi, kurie sako Viešpatie, Viešpatie

 Beliefs you Thought were Scriptural but Aren't; Not Everyone Who Says Lord, Lord, Weekly Thoughts, 03/19/22

 Sveiki,  Klaidos atsiranda tada, kai žmogus kloja vieną klaidą ant kitos ir padaro išvadą, kuri, žinoma, taip pat yra klaida. Tačiau kadangi jie nežino, kad tai,


kuo jie tiki, yra pagrįsta klaidų sluoksniais, jie mano, kad jų išvados atitinka Šventąjį Raštą.

 

Vienas iš tokių atvejų, kai žmogus bijo , kad yra netekęs išgelbėjimo. Jie perskaito Mato 12:31, kad piktžodžiavimas prieš Šventąją Dvasią negali būti atleistas, ir sako, kad blogai kalbėjo apie pastorių ir dabar bijo, kad prarado išgelbėjimą, toks yra jų mąstymas, piktžodžiauti Šventajai Dvasiai. O gal jie kalbėjo prieš ką nors, su kuriuo teologiškai nesutiko, ir bijo, kad įžeidė Šventąją Dvasią.

 

Tiesą sakant, „piktžodžiauti“ Šventajai Dvasiai reiškia atmesti Viešpatį Jėzų, ką darė fariziejai Mato 12 skyriuje. Šventosios Dvasia veikė jų tarpe, tačiau jie atstūmė Ją, taip atmesdami Jėzų. Kadangi Jėzus mirė už kitus, o ne už save patį, vienintelė nuodėmė, kurios neuždengė kryžius, buvo Jėzaus atmetimas. Šventoji Dvasia yra išganymo įrankis, Kuri atkuria mūsų žmogiškąją dvasią, todėl atmesti Jėzų reiškia atmesti arba piktžodžiauti Šventajai Dvasiai. Tačiau kai kurie mano, kad jei rado nemalonę pas pastorių ar dėl neišmanymo teigė, kad Dvasios dovanos mirė kartu su apaštalais, ar kažkas panašaus, jie padarė tą neatleistiną nuodėmę. Taip nėra.

 

Iš ten jie peršoka į šis eilutes pritaikydami savo situacijai: „Ne kiekvienas, kuris man sako, Viešpatie, Viešpatie, įeis į dangaus karalystę...“, dvigubai įsitikinę, kad prarado išgelbėjimą. Jie kartais apima ir Mato 8:8-12, kurį mes taip pat apžvelgsime, kai Viešpats pasakė: „...karalystės vaikai bus išmesti į išorinę tamsą...“ ir yra įsitikinę, kad Viešpats juos išvarė, ir kad jie prarado išgelbėjimą.

 

O kaip dėl Mato 8 skyriaus ir karalystės vaikų išvarymo?

Mato knyga buvo parašyta tikintiesiems žydams, todėl Matas buvo paskatintas įtraukti konkrečias frazes, istorijas ir palyginimus, kuriuos žydų skaitytojas iš karto suprastų. Tarp šių frazių yra „dangaus karalystė“. Matas žodį „karalystė“ vartoja 55 kartus, daugiau nei bet kuri kita evangelija. Priešingai, Jonas naudoja tik 3, o Markas – 19. Lukas yra artimiausias – 44, tačiau jo evangelija yra ilgesnė ir yra 1 dalis iš 2 dalių tomo, o Apaštalų darbai yra 2 dalis.

 

Mato 8:5-13 Jėzus yra Kafarnaume, prie jo prieina Romos šimtininkas, kuris prašo išgydyti jo tarną. „Kapernaumas“ reiškia „Nahumo kaimą“, kuriame gyveno apie 1500 gyventojų. Jis įsikūręs šiaurinėje Galilėjos jūros pakrantėje. Jėzus pasakė: „Aš ateisiu ir jį išgydysiu“.

 

Tai išgirdęs šimtininkas Jį sustabdo ir sako, kad jis nevertas, jog Jėzus ateitų į jo namus, bet tepasako žodį ir jis žino, kad jo tarnas pasveiks. Jis paaiškino, kad kaip ir Jėzus, jis taip pat yra valdžioje ir duoda įsakymus. Jis žinojo, kad Jėzui tereikia įsakyti, ir tarnas pasveiks.

 

Jėzus stebisi šio Romos pareigūno tikėjimu. "Aš nemačiau tokio didelio tikėjimo, net Izraelyje". Žydų skaitytojas būtų iš karto supratęs sakinio struktūrą – Šis pagonių romėnų kareivis turi didelį tikėjimą, didesnį už bet ką, ką Jėzus buvo radęs tarp žydų. Kai kuriems klausytojams ar skaitytojams Jėzaus komentarai galėjo pasirodyti žeidžiantys  jų pasididžiavimą –  kad pagonis gali tikėti labiau nei žydas!

 

"Ir sakau jums: daugelis ateis iš rytų ir vakarų (pagonių tautų) ir susės su Abraomu, Izaoku ir Jokūbu dangaus karalystėje. Bet karalystės vaikai (žydai) bus išvaryti į išorinę tamsą, kur bus verksmas ir dantų griežimas“.

 

Jis nekalba apie tave...

Jėzus tai pasakė romėno ir savo mokinių žydų akivaizdoje. Žydai, išgirdę Jėzaus pareiškimą, turėjo būti nustebinti. Mintis, kad kai kurie žmonės, kuriems pirmiausia priklauso karalystė, bus išmesti, jiems turėjo būti nauja mintis. Tai buvo pirmasis vilties žvilgsnis ir pažadas pagonims tikintiesiems , kad kažkas pasikeis į gera.

 

Pridėsiu kultūrinę pastabą. Frazės „įmestas į išorinę tamsą“ bei „raudojimas ir dantų griežimas“ anuomet buvo nuoroda į asmenį, kuris bandė sugriauti vakarėlį. Tais laikais, kai namai buvo apšviesti alyvuogių aliejaus lempomis, o gatvės – ne, frazė „įmestas į išorinę tamsą“ buvo vartojama kalbant apie žmogų, išmestą iš vakarėlio šviesos ir į gatvę.

 

 Jie buvo išsiųsti iš nuosavybės, pirmame tamsos lygyje, tada į išorinę tamsą už namų, kuriuose vyko šventė, šviesos. Sakydavo, kad žmogus pyks, taip pyks , kad verks. Iš to kilo  posakis „rauda ir griežia dantimis“, keikiasi, kad buvo atstumtas ir išvarytas. Mes skaitome jį ir galvojame apie „pragarą“, bet jie suprato, kad žydai bus išvaryti iš vestuvių puotos, kurioje bus Abraomas, Izaokas ir Jokūbas. Neturime tos vestuvių šventės supratimo ir todėl  matome tik  „tamsą“.


 Ši frazė nupiešė tokį paveikslą, kad Matas buvo paskatintas jį įtraukti ne tik čia į 8:12, bet ir į 22:13, 24:51 ir 25:30. 22:1-14, ten  jis vartojamas palyginime apie vestuvių puotą. Vyras bando dalyvauti šventėje neapsivilkęs vestuvinio drabužio. Apreiškimo 19:8 ir 14 pasakojama, kad vestuviniai drabužiai yra duodami teisiesiems šventiesiems per Avinėlio vestuvių vakarienę ir yra „švarūs ir balti lino rūbai, o tai yra šventųjų teisumas“. Tai taip pat minima Apreiškimo 3: 4-5, 18; 4:4; 6:11; 7:9; 7:14.

 

Palyginime apie vestuvių puotą vyrui buvo suteikta galimybė kalbėti, tačiau jis buvo nekalbus ir buvo išmestas. 107:2 psalmė sako: „Tesako taip Viešpaties atpirktieji“, o Romiečiams 10:9–10 sakoma, kad mes tikime širdimi, bet lūpomis išpažįstame Viešpatį Jėzų savo išgelbėjimu. Vyras vestuvių puotoje tylėjo ir nebuvo apsirengęs baltais rūbais, todėl buvo suimtas ir išmestas iš nuosavybės į „išorinę tamsą“ (neapšviestą zoną). Jis nebuvo teisus ir neišpažino  savo išgelbėjimo, todėl buvo atstumtas iš vestuvių puotos.

 

Ne visi, kurie man sako „Viešpatie, Viešpatie“.

Aprėpdami Mato 7:22-23 kai kurie mano, kad jie gali būti tie, kurie sako „Viešpatie, Viešpatie“, bet vis tiek bus išmesti. Klausiu jų: ar Jėzus visada sako tiesą? Žinoma, atsakymas yra ryškus „taip“. Taigi aš klausiu, kodėl jie labiau tiki atstumtųjų teiginiais, nei tiki Jėzumi. Daugumą tai šokiruoja, kad jie tai padarė. Tas jų netikėjimo ir neteisingo Biblijos supratimo atskleidimas daugelį šokiruoja. Ar Jėzus čia sako tiesą?

 

"Turėsiu jiems pripažinti, kad niekada jų nepažinojau. Atsitraukite nuo manęs jūs, kurie darote neteisybę (nuodėmė jiems tapusi gyvenimo būdu)."

 

Ar Jis sako tiesą? Jei Jėzus sako: „Aš niekada tavęs nepažinojau“, ar tai tiesa? Jis niekada jų nepažinojo. Nuodėmė ir apgaulė jiems yra gyvenimo būdas. Tai reiškia, kad jų teiginiai apie demonų išvarymą ir stebuklus  JO vardu yra tik melas. Jie žaidė žaidimą, norėdami pateikti  daugiau įrodymų (tarsi tikėjimo Jėzaus žodžiais neužtenka) grįžkite į ištraukos kontekstą.

 

Jis prasideda 15 eilute: „Saugokitės netikrų pranašų (klaidingų tikinčiųjų). Taigi tai nustato kontekstą. Tema yra klaidingi tikintieji. Tie, kurie žaidžia žaidimą, religingi, kurie iš tikrųjų nepažįsta Jėzaus. Jėzus toliau sako- pažiūrėkite į tikrąjį jų gyvenimo vaisių. Geras medis duoda gerus vaisius, o blogas – blogus vaisius. Pažiūrėkite į jų asmeninį gyvenimą, pažiūrėkite, kaip jie elgiasi su žmonėmis. Tada Jis eina tiesiai į "Ne kiekvienas, kuris ateina pas mane sakydamas "Viešpatie, Viešpatie", įeis į dangų..."

 

Jis nekalba apie tave ar mane. Jis kalba apie netikrus tikinčiuosius. Netikri tarnai ir pranašai.

 

Santrauka tokia, kad „karalystės vaikai“ Mato 8 yra nuoroda į netikinčius žydus, kurie turi pirmąją teisę į išganymą, o Mato 7 skyriuje – klaidingai tikinčiuosius,- tai ne jūs ir aš... daugiau kitą savaitę, iki tol, laiminu,

 

Džonas Fenas

www.cwowi.org ir el. paštu cwowi@aol.com

2022 m. kovo 11 d., penktadienis

2022 m kovo mėn. naujienlaiškis

 March 2022 Newsletter2022 m. 

 

Sveiki visi, 

Šiek tiek apie namų tvarkymą pradžiai:  Norėjau įsitikinti, kad atkreipsit dėmesį į  kitą savaitę vyksiančius  „Zoom“ susitikimus, tema bus Ukrainos invazija ir kaip ji


tinka Ezechielio 38 karui – registruokitės aukščiau.

 Feniksas:

Nepamirškite mūsų vienos dienos susibūrimo Finikse, Arizonoje balandžio 9 d. – tai bus nedidelė grupė, geri pietūs kartu (su sąlyga), kad galėtume pabendrauti ir pažinti vieni kitus, mokytis, dalytis, melstis asmeniškai. , šlovinti... visą dieną, bet atsipalaidavusiu tempu! Registracija ir informacija taip pat aukščiau.

 Talsos nacionalinė konferencija:

 spalio 7–9 d. konferencija Talsoje yra tai, dėl ko mes džiaugiamės – kas antri metai kviečiame visus susirinkti su mumis Talsoje į ilgojo savaitgalio konferenciją. Apsvarstykite galimybę prisijungti prie mūsų!

 ES konferencija:

APSILANKYKITE CWOWI EUROPE SVETAINE

Dėl koronaviruso 2019-ieji buvo paskutinis kartas, kai galėjome susirinkti į mūsų ES/JK konferenciją, ir mes labai džiaugiamės kad galėsime dar kartą pamatyti savo draugus! Peržiūrėkite aukščiau pateiktą informaciją ir galite tiesiogiai susisiekti su Wilu ir Ank adresu cwowi@solcon.nl. Vieta yra rekolekcijų centras, "Emmaus namas" kaimo aplinkoje netoli Helvoirt, Nyderlanduose, netoli mažo miestelio, labai atpalaiduojantis ir ramus, ir turtingas dvasiškai, kai visi susirenkame! Į konferencijos mokestį įeina maitinimas ir nakvynė. Visada nuostabus laikas, prisijunk prie mūsų!

 

Afrikos koordinatorius; Vaikai be sienų

Apaštalų darbų 4:34 sakoma, kad niekam nieko netrūko. Jie gyveno ne komunoje, o savo įprastuose namuose, tačiau iškilus netikėtiems poreikiams, Kristaus kūnas atsiliepdavo pasirūpindamas tuo poreikiu. Kai kurie pardavė papildomą turtą, kad padėtų patenkinti poreikį, tačiau esmė ta, kad niekam netrūko. Kristaus kūnui plečiantis visoje Romos imperijoje, poreikių tenkinimas taip, kad niekam netrūktų, vyko visą tą laką ir visoje teritorijoje.

 

Pavyzdžiui, Apaštalų darbų 11:28-30, kai Jeruzalės apylinkėse kilo badas, kūnas Antiochijoje, keli šimtai mylių/kilometrų į šiaurę, kartu su Pauliumi ir Barnabu atsiuntė jiems piniginę auką. Taip pat matome, kaip Paulius I Korintiečiams 16 ir II Korintiečiams 8 ir 9, taip pat Romiečiams 15 renka paaukojimus  vargšams Jeruzalėje, o ten surinkimas tikrai labai stokojo.

 

Nuo pat mūsų pradžios cwowi laikėsi Raštuose matomo modelio:

Kiekvienas namų surinkimas yra atsakinga už savo poreikių tenkinimą, bet kai poreikis didesnis, nei gali patenkinti, jie kreipiasi į tinklą – štai ką matome NT.

 

Šiuo tikslu, daugumai žmonių to nežinant, mes visada grąžindavome tinklui tūkstančius dolerių kiekvienais metais, kad patenkintume poreikius, kad mūsų tarpe niekam netrūktų. Tik retais atvejais dėl didesnių poreikių siunčiame kreipimąsi į JAV / Kanadą ar draugams visame pasaulyje.

 

Mums augant, ypač Ugandoje ir Kenijoje, poreikiai šiose šalyse užgožė mūsų filialus. AIDS, apleidimas, kitos ligos / mirtis ir skurdi ekonomika reiškia, kad daugelis našlaičių ir vienišų tėvų namų neturėjo galimybės rūpintis vaikais. Nors kai kurie vietos institucijos nariai priėmė kai kuriuos iš šių vaikų, o kartais ir jų tėvus, našta išlieka didelė.

 

Mūsų Ugandos filialai, kuriuose yra apie 650 namų surinkimų, įkūrė našlaičių namus, siūlančius maistą, mokslus ir priežiūrą šioms našlaičių ir vienišų tėvų šeimoms, patiriančioms sunkumų. Be to, Ugandoje padėjome nupirkti nėščių kiaulių (125 USD už vieną), kad būtų galima paskirstyti tarp namų bažnyčių, mokydami vyriausybės, kad padėtume aprūpinti šeimas maistu ir pajamomis. Savo Ruandos filialuose turime panašią galimybę su ožkomis (70 USD už vieną)...poreikiai didžiuliai, bet padėti žmonėms gauti pastovių pajamų šaltinių mums labai svarbu. Kenijoje istorija panaši, nors be oficialių našlaičių namų, bet pasirenkant priimti tuos, kuriems reikia pagalbos, o tai kiekvienam namų ūkiui prideda daug išlaidų.

 

Tačiau mes esame mažas tarnavimas, nesame turtingi ir tik šiek tiek galime kas mėnesį paimti iš bendro fondo šiems poreikiams patenkinti. Taigi aš grūmiausi savyje, ieškau Tėvo valios ir man reikia Viešpaties, Kristaus, Kūno galvos, nurodymų. Mato 25 skyriuje Jėzus pasakė, kad grįžta į surinkimą, kuris rūpinosi tais, kurie yra alkani, ištroškę, kuriems reikia drabužių, svetingumo ar apsilankymo. Kaip mes darome tą Viešpatį? Galiausiai, prieš kelias savaites viename iš mūsų namų susirinkimų, Viešpats suteikė man savo valią ir išmintį šiuo klausimu, todėl judame ta linkme.

 

Kol kas tai tik informacija, noriu jus supažindinti .

Netrukus pasiūlysime rėmimą atskiriems vaikams Ugandoje ir Kenijoje už 41 USD per mėnesį, didžiąją dalį pervesdami vaikui ir jo poreikiams, o tik nedidelę sumą pasiliksime savo administraciniams poreikiams. Tai žmonės mūsų tinkle, lyderiai, kuriuos iš tikrųjų pažįstame ir pažįstame daugelį metų.

 

Kai mes su Barbara kalbėjome apie tai, ką Viešpats man pasakė apsilankymo metu, Viešpats davė jai išminties žodį, į ką kreiptis šiuo klausimu, mūsų vietiniame namų surinkime. Tai patvirtino ir kitas žmogus, todėl ir kreipėmės į ją. Ji tuo džiaugėsi, ir tai patvirtino . Ji buvo sužavėta dėl to, ir mes sužinojome, kad tokia tarnyba jai prie širdies ir ji turi patirties panašioje veikloje, teikiančioje paramą vaikams.

 

Pasamdėme ją ne visai darbo dienai, kad padėtų organizuoti šią „cwowi“ dalį, kurią vadiname „Kids Without Walls“ arba „KWOW“ (K-WOW). Tarp mūsų taip pat radome kompiuterių programuotoją, kuris padeda užtikrinti, kad ši žiniatinklio dalis veiktų, ir tai  yra jam prie širdies – nuostabu, kaip Viešpats visus pastatė į vietą, turintį patirties ir širdies šiam tarnybos aspektui.

 

Praeis keli mėnesiai, kol būsime pasirengę skelbti rėmimui skirtų vaikų nuotraukas ir biografijas. Tačiau kol kas mūsų svetainėje galite eiti į cwowi.org, tada spustelėti „tinklas“, o tada „tinklo atnaujinimai“, kad pamatytumėte bendrą informaciją, nors ji atnaujinama , kai kurie įrašai yra senesni, bet jūs suprasite idėją.

 

Kai turėsime vaikų, galinčių gauti rėmimą, bus daug daugiau informacijos, nuotraukų, biografijos ir kitų dalykų – Sekite naujienas!

 

Rusija, Ukraina, kas toliau?

Klasikiniu Ezechielio 38 karo supratimu Rusija, Iranas, Turkija, Libija ir Etiopija/Sudanas susijungs prieš Izraelį ir jo sąjungininkus. Kitos savaitės „Zoom“ susitikimų tema daugiausia dėmesio bus skiriama tam, kokių sąlygų reikia, kad aljansas galvotų, kad gali įsiveržti į Izraelį be Izraelio sąjungininkų karinės konfrontacijos? Štai kodėl Rusijos istorija su Čečėnija, Gruzija, Krymu ir dabar Ukraina vaidina svarbų vaidmenį mąstant, kas vieną dieną atves juos prieš Izraelį.

 

Ukrainoje yra daugiausiai atgimusių krikščionių iš visų Europos tautų, o iš viso daugiau nei 1,5 milijono pabėgėlių, o dar milijonai randasi rūsiuose ir metro, todėl kenčia mūsų broliai ir seserys. Palyginimui, likusieji vakarai gali sėdėti prabangoje ir ginčytis dėl doktrinos; Kokios formos yra žemė, paėmimas prieš suspaudimą ar paėmimas suspaudimo viduryje, kas yra tikrasis prezidentas, sąmokslai, Dievo taryba ar dangaus teismo kambarys – ir kiti panašūs nukrypimai  nuo esmės, kas mes esame Kristuje.

 

Kaip sakė vienas iš mūsų lyderių: „...tai gali būti tiesa, bet ne visa tiesa sveria vienodai“. (Ačiū Steve Q)

 

Svarbiausia tiesa yra Kristus mumyse, ir tai yra į ką turime sutelkti dėmesį. Likusi dalis yra lengva.

 

Spėju, kad nė vienam iš milijonų tikinčiųjų, kurių gyvenimas buvo taip tragiškai sugriautas Ukrainoje, nerūpi, ar tikintysis, einantis su jais keliu arba slepiantis juos rūsyje apgultame mieste, nerūpi, ar tas žmogus tiki kitaip nei jie dėl neesminio mokymo. Jie susirenka melstis, garbinti, sutelkti dėmesį į tai, kas juos sieja. Meldžiasi už savo tautą, artimuosius, namus. Gėda tiems tikintiesiems laisvuosiuose vakaruose, kurie turi prabangą diskutuoti apie doktriną, kuri mažai ką bendro turi su gyvenimu šiandien dėl Jėzaus.

 

Kaip sakė Paulius, ieškokite to, kas ugdo, o ne to, kas skiria. Atleiskite, nusileiskite  vieni kitiems ir sutelkite dėmesį į Kristų vienas kitame ir į tai, ką Jis daro. Tai, ką Jėzus daro tikinčiame, visada apims Dvasios/dvasios vaisių ir krikščioniškojo charakterio ugdymą – papildykite jūsų tikėjimą žinojimą, dorybę, susivaldymą, nuoseklumą, pamaldumą, brolišką ir besąlygišką meilę, džiaugsmą, ramybę, švelnumą. , kantrybę, romumą, gerumą....

 

Norint iš tikrųjų žinoti, ką Jis daro kitame žmoguje , tai visada bus ir  charakterio savybes bei charakterio problemos.

Tai taip paprasta. Kai dalinsimės tuo, ką Jis mumyse daro, jei būsime sąžiningi, jei būsime skaidrūs, tai bus apie tai , o ne koks nors periferinis mokymas, kuris nesugeba tų dalykų mumyse išvystyti. Malda gali būti skirta dėl su tuo susijusių dalykų – liga, poreikiai, emocinis neramumas – bet viskas vėl dėl tapimo panašiu į Jėzų. Paulius sakė, kad pasigirs sunkumuose, nes tai priartina jį prie Viešpaties ir taip jis panašėja į  Jį – tiek daugeliu būdų. Jis norėjo pažinti ne tik savo prisikėlimo galią, bet ir bendravimą   Jo kentėjimuose. Filipiečiams 3:10.

 

Kristus yra tavyje. Mes drąsiai ateiname prie  sosto, paprasčiausiai nukreipę savo širdį „Tėve“, ir BUM! tu ten. Tėvas nėra „ten“, kažkur ,  tarsi Jį reikėtų nuleisti žemyn, ir mes neturėtume ieškoti formulės, kuri mus pakeltų „ten aukštyn“. Kristus yra tavyje. Šiuo Jis yra tavo dvasioje, giliausioje jūsų vietoje. Oho, jūs galite pajusti Jo buvimą dabar, savo dvasioje. Su tuo jūs turite viską.

 

Kai turi Kristų, tu turi viską, o visa kita,  yra žmogaus formulė, skirta patraukti  Dievo malonei arba išvyti  velnią. Kristus yra tavyje. Jis viso to nepadarys. Jis suteikė mums valdžią bet kokiems mus varginantiems demonams.

 

„Tas, kuris nepagailėjo savo viengimio Sūnaus, bet atidavė Jį už mus, kaipgi Jis kartu su Juo neatiduos mums visko? Romiečiams 8:32

 

Daugelis prisimena, kaip Viešpats man pasakė, kad kovo mėnesį vyks perėjimas (angl.transition), JAV laukite  panašių perėjimų  rugsėjį ir spalį, ir ne tik  Aukščiausiame teisme  ar lapkričio rinkimuose ...daug daugiau, turėsime nors šiek tiek laiko tarp suspaudimų santykinai ramybei, nors ir tebevykstant ekonominiam spaudimui.

 

Tiesiog daryk tai, ko Jis prašo tavęs šiandien. Ieškok Jo to, kuris nukreipia tavo  žingsnius. Jokios baimės, nes niekas Jo neužklumpa netikėtai, o jei tau trūksta aprūpinimo, paprašyk Tėvo atskleisti Jo aprūpinimą skirtą tau. Kaip nuostabu galvoti, kad Visatos Kūrėjas yra mūsų draugas! Ir dar daugiau – gyvena mumyse. Turime viską! Nereikia jokios formulės. Nuostabi malonė.

 

Laiminu,

Džonas Fenas

cwowi.org ir el. paštu john@cwowi.org

2022 m. kovo 8 d., antradienis

Kaip teisingai suprasti i Malachio 3

  Correctly Understanding Malachi 3

Sveiki

Atsiprašome už trumpą įspėjimą, bet norėjau, kad atkreiptumėte dėmesį į Zoom susitikimus, suplanuotus 16 ir 19 d., kuriuose bus aptarta, kaip Ukrainos invazija patenka į pranašišką Ezechielio 38 karo laiko juostą – prisijunkite prie mūsų!

Ponia atėjo į mano kabinetą  labai susijaudinusi; iš dalies išsigandusi, iš dalies

sutrikusi. „Darau, ką man sako pastorius;  moku dešimtinę, sunkiai dirbu ir nematau, kaip man atsidarytų dangaus langai. Ką aš darau ne taip?

Kai šiek tiek nusiramino, sužinojau, kad ji gauna minimalų atlyginimą ir vos išgyvena. Ji turėjo gauti  sąskaitas ir bijojo, kaip reikės už jas sumokėti. Ji suprato, kad jei būtų paėmusi dešimtinę ir būtų išleidusi ją sąskaitoms apmokėti, jai užtektų  pragyventi. Taip, ji patirdavo  savo gyvenime malonę, kurios kiti aplinkiniai neturėjo, bet ji sunkiai kovojo.

 

Norėdami tinkamai suprasti visiems žinomą  Malachijo  3, pirmiausia turite  suprasti, kad teisumas yra daugiau nei „teisingas stovėjimas prieš Dievą“. Jis taip pat yra teisinga horizontali pozicija: Mes  mylime savo artimą, kaip save patį, todėl, kad  gyvybės upė iš Tėvo teka į mūsų dvasią. Galime atsekti šią tėkmę: Apreiškimo 22:1 sakoma, kad iš sosto teka gyvybės upė. Jėzus pasakė Jono 7:38-39, kad iš tikinčiųjų į kitus tekės gyvojo vandens upes. Srovė, tai- upė nuo Tėvo, kuris mus „laisto“, bet kai ji išteka iš mūsų, ta upė teka palaistyti daugybę žmonių ir taip pat mūsų gyvenimo poreikius.

 

Kai atiduodame save, savo talentus, laiką, išteklius kitiems, leidžiame savo „upei“ ir mumyse esančiai Šventajai Dvasiai tekėti į  artimo gyvenimą. Kalbant apie davimo gyvenimą, Luko 6:38 Jėzus pasakė, kad jei mes duodame, tai mums sugrįžta, geras saikas, prispaustas, supurtytas, su kaupu.

 

Jei moku už maistą, tie pinigai dingsta visam laikui, nes tai yra išlaidos. Bet Jėzus pasakė, kad kai duodate vienas kitam, tai įeina į jūsų ateitį ir jums bus grąžintas geras saikas, sukratytas  ir su kaupu. „Kas duoda stokojantiems, skolina Viešpačiui, ir Jis jam atlygins“. Patarlės 19:17

 

Ta dovana įeina į mūsų ateitį...

...ir kada nors vėl sugrįš pas mus. Tai reiškia, kad dovanojimas yra investicija, o ne išlaidos. Jei duosiu Dievui ir Dievo žmonėms, tie pinigai ir dar daugiau man grįš ateityje. Jėzus tai pasakė, o ne aš.

 Antrajame laiške Korintiečiams 9:6-15 Paulius pasakė kitaip, sakydamas, kad reikia duoti ne todėl, kad esame verčiami, o todėl, kad to norime. Tik duok, jis pasakė, tiek, kiek gali duoti linksmai . Ankstesniame skyriuje jis sakė, kad neduokite iš savo poreikio, o tai, ką turite rankoje. „Duodama iš to, ką turi, o ne iš to, ko neturi, nes nenoriu, kad tenkinti kažkieno poreikius tau būtų našta“. 8:12-13

 

9 skyriuje jis sako, kad Dievas parūpins sėklą sėti ir duonos mūsų maistui – mums nereikia valgyti  savo sėklą, bet tuo pačiu ir nebandyti pasėti savo maisto. Dievas duos tau, ką duoti, ir duos, ką valgyti – nevalgyk savo sėklos, bet neduok maisto. Apaštalas Paulius sakė: „Ir Dievas gali suteikti jums visokių malonių, kad jums, visko užtektų, būtumėte pertekę visko, kas gera“. Eil.8

 

Dabar, kai tai suprantame, pereikime prie to kas gąsdina  „Šį rytą visi pasinerkime  į Malachijo 3...“

3:10: "Atneškite visas dešimtines į mano sandėlį (šventyklą), kad mano namuose būtų maisto. Išbandyk mane, ar aš neatidarysiu dangaus langų ir neišliesiu tau palaiminimų, kurių tu neturėsi kur sutalpinti.

 

 Biblijos aiškinimo dėsnis yra toks, kad Senąjį Testamentą suprantame Naujojo Testamento akimis. Priežastis aiški. Kryžius veikia kaip milžiniškas filtras. Viskas, kas pateko iš ST per Jėzaus ant kryžiaus padarytą filtrą, yra mokoma NT puslapiuose ir yra skirta mums šiandien. Jei jis nepraėjo per filtrą, tai Naujajame Testamente apie tai nerašoma, todėl mes imame viską, kas išfiltruota, kaip pavyzdį, iš ko pasimokyti, ir tinkamą  mums šiandien. 1 Korintiečiams 10:6, 11 Paulius pasakė 2 kartus: „Tai (kas atsitiko Izraeliui) mums buvo parašyta kaip pavyzdys...“

 

Morkaus 4:13 Jėzus pasakė, kad jei nesupranti palyginimo apie Sėjėją, nesuprasi nė vieno Jo palyginimo – tai labai svarbu. Tame palyginime žemė reiškia žmogaus širdį, sėkla yra Dievo Žodis (Kristus asmuo tavo širdyje, o ne spausdinta Biblija),  velnias bando paimti arba trukdyti Žodžiui (Jėzaus) darbui. mūsų širdyse. Tai yra pagrindiniai dalykai.

 

Taigi Malachijo 3 skyriuje per filtrą suprantame, kad žemė yra žmogaus širdis, vanduo yra Šventoji Dvasia (Jn 7, 37, iš mūsų Dvasia ištekės gyvojo vandens upės). Sėkla arba derlius yra Viešpats ir viskas, ką mes darome gyvenime – mūsų darbai, šeima, turtas, santykiai ir tt Tai yra augalai, kurie išauga iš mūsų širdies/dirvos, kai laistomi vandens/Šventosios Dvasios.

 Kai gyvenome Kolorado valstijoje,  matėme kaip veikia drėkinimo sistema. Darbininkas  atidarydavo užtvankos šliuzus  (tai yra hebrajiškas žodis, Malachijo 3 skyriuje išverstas „langai“) kad vanduo tekėtų į lauką ir nutekėtų kitame lauke. Vanduo turi sudrėkinti žemę, kur pasodinta  sėkla, tada derlius augs. Tada vandens visada buvo daugiau, nei buvo galima sulaikyti, todėl perteklius nutekėjo iš vieno lauko į kitą ir taip tekėdavo  iš ūkio į ūkį.

 

Taigi suprantame, kad duodami neturėtume tikėtis iš karto padidinti atlyginimą. Ne, Malachijo 3:10 taip nesakoma. Jame sakoma, kad kai mes duodame Dievui, Jis  išlieja savo Dvasią laistyti mūsų lauką (širdį), o Dvasios vanduo tada skatina mūsų derlių – šeimą, darbą, santykius – ir tie dalykai auga ir suteikia mums gausą, net tai, ką turime iš Dvasios, yra už suvaržymo ir teka į kitas širdis bei jų pasėlius, ir taip toliau, ir taip toliau... (išsamiau apie tai pateikiu Biblijos pavyzdžius mūsų svetainės serijoje „Balanced Biblical Prosperity“)

 

Ir štai kaip suprasti Malachijo 3:10 NT akimis. Anksčiau mokiau apie skirtingas ST įstatymo dešimtines ir apie tai, kaip 4 iš 6 dešimtinės rūšių atitekdavo žmonėms, kurie davė dešimtinę. Ir mes matome NT atitikmenį Apaštalų darbuose ir tai, ką rašė Paulius. Jūs ir aš esame karališkoji kunigystė – mes esame kunigų karalystė – todėl duodame vieni kitiems. Tiesiog darykite taip, kaip Paulius pasakė 1 Korintiečiams 16:2 – tegul kiekvienas atideda ką nors pagal tai, kaip Dievas juos palaimino tą savaitę. Kai tu duodi, tai niekada nepalieka tavo gyvenimo, o įeina į tavo ateitį ir grįš pas tave, geras saikas, su kaupu , supurtytas, perbėgęs...

 

Dievas išlieja savo Dvasią, kad palaistytų mūsų širdis, o iš mūsų širdies auga mūsų gyvenimo derlius... ir Jis duoda daugiau nei pakankamai Savo Dvasios, kad palaistytų mūsų širdį/lauką, aprūpindamas pakankamai, kad tekėtų į mūsų artimo širdis. ..

 

Nauja tema kitą savaitę, iki tol, laiminu,

Džonas Fenas

www.cwowi.org ir el. paštu cwowi@aol.com

2022 m. kovo 7 d., pirmadienis

2022 m. vasario mėn. CWOWI naujienlaiškis

 February 2022 Newsletter

Sveiki, Anksčiau pasakojau, kaip Viešpats kalbėjo  apie sunkumus sausio ir vasario mėnesiais, „ypač maždaug nuo vasario vidurio iki kovo, o perėjimas vyksta kovo mėnesį“. Pirmosios 7 savaitės po metų pradžios tikrai buvo


turiningos! Meldžiame sklandžių perėjimų nacionaliniu ir tarptautiniu mastu.

 Kaip prisiminsite, vienas iš dalykų, kurį Jis pasakė po rinkimų, buvo tai, kad prezidento pažintiniai gebėjimai smuks tol, kol tai bus akivaizdu visiems, kol turės būti priimtas sprendimas; arba kažkas fiziškai atsitiks. Melskime taikos ateinančiais metais visiems, turintiems valdžią, kad galėtume gyventi tyliai, ramiai ir dievotai.

 

Feniks susitikimas ir Talsos konferencija

 

Noriu paminėti mūsų balandžio 9 d. susitikimą Fenikse. Finikso vietovėje turime daug draugų, todėl tai bus šeimos susijungimo renginys ir puikus būdas susitikti su kitais tame pačiame dvasiniame puslapyje. Tai bus visa diena mokymo, dalijimosi, pietavimo kartu, klausimų ir atsakymų, o tą vakarą – pateptojo garbinimo ir asmeninės tarnystės laikas. Sekmadienio rytas skirtas  tiems, kurie vietiniai ir besidomintiems namų surinkimu, susitiksime kitur kažkur namuose. Jei esate rajone arba gyvenate kitur ir norite tą dieną prisijungti prie mūsų, būtų malonu jus pamatyti.

 

Mūsų spalio 7–9 d. konferencija Talsoje yra visas savaitgalis, kupinas mokymo, garbinimo, maldos ir bendravimo, pietų ir vakarienių kartu; tempas, leidžiantis užmegzti arba atnaujinti draugystę. Vėlgi, tai daugeliui yra tarsi šeimos susitikimas,  ir puikus būdas susitikti su naujais draugais tame pačiame dvasiniame puslapyje. Tikrai jaučiu, kad tai bus kažkas ypatingo ir raginu jus apsvarstyti galimybę dalyvauti.

 

Mes kviečiame nedaug žmonių, kad galėtume tekėti Dvasia, pažinti vieni kitus ir turėti laiko, kad būtų pasimesta už kiekvieną norintį žmogų. Informaciją / registraciją galite rasti mano Savaitės Mintyse ir el. naujienlaiškio antraštėje aukščiau.

 

Kaip Tėvas bendrauja su mumis

 

Petrui paskelbus; „Tu esi Mesijas, gyvojo Dievo Sūnus“ Mato 16:17, Jėzus pasakė: „Tu esi palaimintas Simonai, Jonos sūnau, nes ne (žmogus)  kūnas ir kraujas tau tai apreiškė, o mano Tėvas. Danguje."

 

Tai, kas atsitiko Petrui, nutiko mums visiems. Bet ar supratome, kad pats Tėvas mums parodė Jėzaus teiginius ir prašė daryti išvadą, kad Jis yra gyvojo Dievo Sūnus? Daugelis krikščionių mano, kad Dievas Tėvas su jais nekalba, nebendrauja. Neteisinga. Jis rodė tau dalykus ir kalbėjo į tavo širdį daug anksčiau nei tu Jį pažinai. Štai kaip Jis tai daro prieš mums gimstant iš naujo ir po to:

 

Petro teiginio kontekstas buvo toks, kad Jėzus klausė mokinių, ką žmonės sako, kas Jis yra. Petro pareiškimas mums atskleidžia, kad jis irgi girdėjo, ką žmonės kalbėjo, bet viską apgalvojo, atmetė kiekvieną argumentą po vieną, kol vienintelė išvada buvo, kad Jėzus yra Mesijas, Dievo Sūnus. Mes padarėme tą patį, kai išgirdome apie Jėzų ir kažkaip giliai viduje supratome, kad turime apsispręsti dėl Jo..

 

Pamatyk, tada tikėk

Jono 6:40 ir 45 Jėzus pabrėžė du dalykus , kuriuose kalbama apie šį procesą. 40 eil.: "...visi, kurie regi Sūnų ir Jį tiki, turės amžinąjį gyvenimą..."

 

Atkreipkite dėmesį, kad pirmiausia „pamatysime“ Sūnų, o tai yra Tėvo apreiškimas, parodantis, kas Jis yra, tada tikime. Niekas tiesiog taip negalvoja:  „manau, kad gimsiu iš naujo“. Pirmiausia prasideda procesas, kurio metu jie „mato“ Tėvo Sūnų, o paskui tiki. Kaip tau taip atsitinka? Man  buvo 16 metų,  mano klasės draugė Janny vokiečių kalbos klasėje mokykloje pasakė, kad ji ir jos vaikinas pažįsta Dievą daugiau nei sekmadienio ryto liturgiją. Jie iš tikrųjų pažinojo Jį. Per kelias savaites stebėjau atsakytas maldas po atsakytų maldų, o  iš viso apie 7,  padariau išvadą, kad jie kažko siekia. Žinojau, kad turiu apsispręsti už Jėzų. Buvau įsitikinęs, kad Jis skirtas man.

 

Vieną dieną stovėjau savo miegamajame ir pasakiau kažką panašaus į tai: "Jėzau, Jei tu tikrai sakysi paskutinį žodį mano gyvenime, nesvarbu, ką apie mane galvoja kiti,  svarbu tik tai, ką tu pasakysi, kai stovėsiu priešais Tave, Tu  viską sutvarkysi“. Ir tuo pagrindu pasakiau Jam, kad atiduosiu savo gyvenimą Jam ir tarnausiu Jam visas savo dienas.

 

Kitas dalykas, kurį padariau, - tai pradėjau  kalbėtis su Tėvu, nes  savo paauglystės dienomis  labai troškau tėvo. Niekada nežiūrėjau atgal. Jau tada supratau, kad tai Tėvas prašė manęs apsvarstyti Jėzaus teiginius, subtiliai iškeldamas tai, ką Janny man pasakė, ir rodė atsakytų maldų sąrašą jos ir jos vaikino gyvenime.

 

Mokoma; Išgirsk, mokykis, tikėk.

Jėzus pateikia šiek tiek daugiau informacijos 45 eil.: "Pranašuose parašyta: Visi jie bus Dievo (Tėvo) mokomi. Todėl kiekvienas, kuris girdėjo ir sužinojo apie Tėvą, ateina pas mane."

 

Pirmiausia išgirstame iš Tėvo, kuris mums sako, kad žmogus yra atviras pasiūlymams dėl  savo gyvenimo, ir savo tikslo šioje  planetoje ir amžino gyvenimo, o tada atsivėręs mąstyti apie tai , ką  Tėvas jam sako: Mes išgirstame, mokomės, tada ateiname pas Jėzų.

 

  Pamatykite, išgirskite, sužinokite ... o tada STABTELĖKITE

 Daugelis žmonių patyrė  Tėvą Jo Dvasią, ypač paauglystės metais – jaunimo būreliuose, stovyklose, paauglių rekolekcijose. Jie patiria Šventąją Dvasią, bet ji „neprilimpa“. Kas nutiko? Jie buvo privesti prie sprendimo ribos ir atsitraukė. Jie dažnai per savo gyvenimą ugdo pagarbą dievobaimingiems žmonėms ir daiktams, nes giliai viduje jie žinojo, kad patyrė Dievą arba „kažką“. Tėvas kantrus. Dažnai po dešimtmečių tą pasėtą „sėklą“ Tėvas dar kartą paliečia, kai jie kreipia savo mintis į savo mirtingumą ir atiduoda Jam savo gyvenimą. Kartais... toks procesas trunka dešimtmečius.

 

Apšviesti, nušvitę, išminties ir apreiškimo Dvasia Jame

Ši tema randama Hebrajams 6:4-6, čia rašoma apie tai, kas vyksta, kai gali prarasti savo išganymą, autorius išdėsto augimo procesą: „Neįmanoma tiems, kurie kažkada buvo apšviesti ( jiems buvo atskleista, kad Jėzus yra Sūnus), kurie paragavo dangiškos dovanos (gimė iš naujo), tapo Šventosios Dvasios (pakrikštyti Šventąja Dvasia) ir gerojo Dievo žodžio dalininkais (rhema, jiems Dievas  perduodavo tiesioginius žodžius), ir paragavo ateinančio amžiaus jėgų (jų gyvenimuose veikiančios Dvasios dovanos), jei jie atkrinta, neįmanoma vėl atnaujinti juos atgailai, nes jie  vėl nukryžiuoja Dievo sūnų (jie žino, ką daro, ir vis tiek tai daro ).

 

Pats pirmas dalykas yra „apšviestas“. Jie tikrai buvo matę Sūnų, girdėję iš Tėvo ir sužinoję apie jį, ir atėjo pas Jėzų – paragavo dangiškos dovanos. (Tai mums rodo, kad jūs ne tik „prarandate“ savo išgelbėjimą: pagrįstas sprendimas privertė jus atgimti iš naujo, ir tik panašiai pagrįstas ir tikslingas sprendimas gali priversti jus „prarasti“ savo išgelbėjimą atmetus Jėzų, nors šis asmuo pažino Jį.)

 

Pauliaus maldos už efeziečius ir kolosiečius, net ir po gimimo iš naujo, apima maldą, kad Tėvas ir toliau „suteiktų jiems išminties ir apreiškimo Dvasią Jį pažinti, kad jų supratimo akys  būtų apšviestos ir pažintų gelmę Kristuje...“ (Efeziečiams 1:17–19)

 

ta Efeziečiams 1:17-19  yra malda, kuria dažniausiai meldžiuosi  už save  – reguliariai prašau Tėvo „atverti mano supratimo akis, suteikti man išminties ir apreiškimo Dvasią pažinti Jį“. Kolosiečiams 1:9 yra panaši malda, kad aš (mes) būčiau pripildytas visos dvasinės išminties ir supratimo. Efeziečiams 3:14-20 Paulius meldžiasi, kad Tėvas savo Dvasia sustiprintų juos savo „vidiniame žmoguje“, kad jie pažintų besąlygišką meilę, kuri yra daugiau ne proto pažinimas.

 

Meldžiuosi ir už išgelbėtuosius, ir už neišgelbėtuosius, nes viskas prasideda nuo to, kad Tėvas parodo žmogui Jėzaus Kristaus siekimus ir Asmenį, o paskui paprašo to žmogaus apsispręsti.

 

Apreiškimas yra kažkas, ką visada žinojai, bet niekada nesuvokei.

Mes jaučiame kažką savyje. Mūsų protas supranta, kad kažkas jaudina. Taip bendrauja Tėvas – kai tu pripranti prie to, kad tavo protas taip renkasi dalykus tavo dvasioje, tada Jis pereina nuo neaiškių dalykų prie konkrečių. Bėgant laikui ir pasikartojant apreiškimams, jūs vis geriau atpažįstate Jį savo dvasioje tiek, kad bet kada, 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę, galite nukreipti dėmesį į savo dvasią ir pajusti Jį, Tėvą, tenai....

 

Tai gyvenimo būdas, o ne formulė. O ne „daryk tai, o Dievas padarys tai“. Kalbėkitės su Tėvu. Bendravimas vyksta bendravimo būdu. Tada klausykite tylaus Jo atsakymo. Kartais tiesiog ramybė. Kartais susijaudinimas, kurio jūsų protas negali paaiškinti. Kartais patikinimas... o kai tu vaikštai su Juo, tie neaiškūs patikinimai, kaip kažkas, kai tarsi  žiūri į besisklaidantį rūką, tampa žodžiais, kuriuos tu suvoki... tada tu žinai Jo balsą ir niekada neklausysi kito. ..

 

Taip Jis veikia su bet kokiu apreiškimu – taip mes augame. Jei nenorite tikėti, kad šiandien vyksta stebuklai, nesijaudinkite, Jis nesistengs jums parodyti kitaip. Bet jei jums įdomu, Jis atsakys, suteikdamas jums patvirtinimus, žmones ir Raštą. Ar galvojate apie santykiais pagrįstą tikėjimą, o ne apie auditoriją? Tada Jis nukreips jus ta kryptimi – jei ne, Jis eis su tuo, ką pažįstate, kol  nebent pradėsite galvoti kitaip.

 

Šio mėnesio garso mokymas

Aukščiau pateikta serija paremta neseniai įvykusiu  Viešpaties aplankymu, kuris buvo pagrįstas keliais ankstesniais apsilankymais – Jis tiesiog tęsė pokalbį, kiekvieną kartą pridėdamas šiek tiek daugiau. Tai, ką Jis dalijasi, yra vienas iš tų dalykų, kuriuos Jis daro savo kūne, jei atkreipsime dėmesį į tai, pamatysime, ar esame pasiruošę „prieš ateinantį laiką“, kalbant apie tikėjimo šeimos, tikinčiųjų bendruomenės (ne komunos) kūrimą. tikroji Kanonija  – Dvasios bendrystė.

 

Žinokite, kad ir kas benutiktų pasaulyje, tai, ką daro Kristus mumyse, yra tikrasis veiksmas. Nebūkime vieni iš tų, kurie bėga pirmyn ir atgal, ieškodami naujausių naujienų „ten“, nekreipdami dėmesio į dalykus, su kuriais  Jis bando priversti mus susidoroti. Taip pat žinokite, kad meldžiamės užjus ir mylime , ir kabai vertiname .

Laiminame

John ir Barbara, Brian ir Amy