Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2020 m. spalio 27 d., antradienis

Pranašiškos naujienos, Ezekielio 38 karas

 John Fenn .Weekly Thoughts. Prophetic Update to Ezekiel 38 War

Sveiki,

Didelis klausimas iškyla pranašysčių stebėtojams, kurie tikėjo „tradiciniu požiūriu“, kurį apibūdinu šioje serijoje, jie daugelį metų stebėjosi: Kodėl Rusijos aljansas galėtų manyti, kad gali sėkmingai įsiveržti į Izraelį? Pažvelkime į


aplinkybes, kurias nurodo Raštas.

Ezechielio 38: 9 sakoma, kad susirenkančios pajėgos ateis „kaip debesis, padengiantis žemę“ į „Izraelio kalnus“, o tai rodo, kad rengiami antžeminiai  puolimai iš oro. Frazė „Izraelio kalnai“ geografiškai reiškia senovės kalnus, einančius iš Afrikos į šiaurę per Izraelį į Siriją. Taigi pranašystė rodo, kad pradedant Sirija jie ateis iš šiaurės palei kalnus ir į Izraelį.

 Galbūt įsiveržusios pajėgos įžengs į Siriją, norėdamos visiems laikams pabaigti tą konfliktą, o būdamos Sirijoje su visomis tomis pajėgomis, jos pamanys, kad gali lengvai užimti Izraelį viena didžiule ataka. Dievas sako apie tą dieną, kai jie ateis kaip debesis užimti žemės eil.10–12: „Tai sako Suverenus Viešpats, tą dieną į jūsų galvą ateis pikta mintis, ir jūs sakysite:„ Aš užpulsiu neapsaugotų  kaimų kraštą, užpulsiu nieko neįtariančius ir taikius žmones ... "

 

Atrodytų, kad idėja užimti Izraelį yra šio momento paskatinimas, o ne kažkas, kas  iš anksto suplanuota. Šis punktas sutrikdo daugelį pranašysčių stebėtojų, kurie ieško iš anksto gerai suplanuotos atakos. Šios eilutės rodo, kad tai yra greitas sprendimas, radus nedidelį pasipriešinimą Sirijoje, be išankstinio  planavimo. Tai reiškia, kad būdami Sirijoje jie mato Izraelio ir jo sąjungininkų ramesnę būseną, be jokio masinio pajėgų sutelkimo, kaip buvo matyti Kuveite prieš JAV įsiveržimą į Iraką. Šiose rašto eilutėse teigiama, kad būdami Sirijoje su tokia jėga, jie galvoja, kodėl gi nesiveržti pirmyn ir neužimti  Izraelio, nes prieš mus nėra sutelkta didelių armijų?

 Politinis klimatas

 Ezekielio 38: 13 sako, kad sąjunginės arabų tautos ir tautos, kilusios iš Ispanijos ir Didžiosios Britanijos pirklių, paklaus: „Kaip manai, ką darai? Ar manote, kad galite ateiti pasiimti grobio? "

 Šis pareiškimas yra politinis, kuris akivaizdžiai yra toks, kokiu mastu  aljansas  mano pulti  apspręs pasipriešinimas,  arba blogiausiu atveju jie mano, kad vakarai leis arabų aljansui kovoti su Izraeliu, kurį, jų manymu, gali lengvai nugalėti jų didžiulis skaičius ir jėga.

 Prisiminkime   politinio ir ekonominio pasipriešinimo pavyzdį, Vakarų atsaką įvykus  invazijai į Ukrainą. Tai yra vakarų pavyzdys - bausti režimo asmenis ekonomiškai, o ne  nacionaliniu pagrindu.

 Be to, JAV pasitraukus iš Sirijos, Afganistano, Irako ir daugiau Viduriniųjų Rytų gynybos perduodant arabų aljansams, taip pat sumažinant karius NATO, leis manyti, kad vakarai neturi jėgos  dar vienam konfliktui regione. Jų manymu, viskas bus baigta, kol kas nors galės reaguoti karine jėga, net jei ir norėtų tai padaryti. Tai yra lemtingas klaidingas svarstymas.

 Dievas kaip senais laikais prieš juos  nukreipia gamtą

 19-23 eilutėse Dievas sako, kad jis kovos su jais sukeldamas didelį žemės drebėjimą ten, kur jie yra, ir tuo pačiu metu gausų lietų su „didele kruša“. Lietus ir kruša slopins oro ataką, o žemės drebėjimas – ataką žeme. Eil.20 pabaigoje taip pat sakoma: „Kiekvieno žmogaus kardas bus prieš jo brolį“, o tai rodo, kad įsiveržusieji iš daugelio tautų patirs sąmyšį bendravime ir kovos viena su kita karinės nelaimės metu. Žemės drebėjimas, lietus, kruša, sumišimas.

 Bet palaukite, yra dar daugiau ...

 21 eilutė sako: „Aš šauksiuosi kardo prieš jį iš visų savo kalnų ...“ Pranašiškoje literatūroje kalnas reprezentuoja tautą. Apsvarstykite, ar Danielius matė, kaip Nebukadnecaro statulos pirštai buvo sutriuškinti nuo dangaus krentančio kalno (dangiškos kilmės) ir augo kaip kalnas, kuris dengė pasaulį (Dievo karalystė). (Danieliaus 2: 34-45, 44-45). Apreiškimo 17: 8–10 ištvirkėlė sėdi ant 7 kalnų, kurie kitoje eilutėje mums sako: 7 karaliai ir t. T.

 Kai Dievas sako, kad jis šaukia kardą prieš jį „iš visų savo kalnų“, tai rodo kitas tautas, kurios šiame kare yra „Dievo“, Izraelio pusėje. Po to seka „kiekvieno žmogaus kardas bus prieš jo brolį“, ir tai įgauna didesnę prasmę, kad tauta bus prieš tautą šiame daugianacionaliniame, bet labai trumpame kare.

 Dievas sako, kad jis pasiųs „ugnį ir sierą“ ant Magogo žemės ir ant „pakrančių / regiono“. Tikriausiai tai puolančių armijų tėvynės, o galbūt Juodosios ir Kaspijos jūros, Sirijos, Turkijos ir kt.

 Pranašysčių tyrinėtojai domėjosi, ar tai bus ribotas ir vienpusis branduolinis karas dėl „ugnies ir sieros“ naudojimo. Jau seniai manoma, kad Izraelis turi branduolinių ginklų, ir nėra jokių abejonių, kad jis juos panaudos, jei kiltų grėsmė jo egzistavimui. Arba ar Ezechielis matydamas įprastą karą ir tik bandydamas panaudoti savo dienų žodžius apibūdinti šiuolaikines bombas ir ugnies jėgą, kas jam yra ugnis ir siera? Mes nežinome.

 Tai, kad nei Izraelis, nei mūšio laukas nelieka radioaktyvūs, rodo, kad  Izraelio atsakymas nebus branduolinis karas, tai nukreipta į Magogo tėvynę ir aplinkines vietoves, o ne į artimiausią Vidurio Rytų regioną.

 Karo rezultatai

 Didžioji 39 skyriaus dalis   yra skirta apibūdinti karo pasekmes.  Jame sakoma, kad Izraelis iš karo grobio  turės atsargų  7 metams , o mirusiems palaidoti reikės 7 mėnesių. Pranašiški žodžiai atitinka  šiuolaikinę kriminalistiką , eil.13-19 sakoma, kad Izraelis samdys žmones, kurie vaikščios aplink ir radę kūno dalis uždės vėliavėles, kad kūno dalys  būtų surinktos ir palaidotos. Taip pat sakoma, kad paukščiai ateis ir rinks kaulus iš kūnų - kokia šiurpi scena!

 Dabar pasidalinsiu tuo, kuo retai dalinuosi

 Apie 1995 m., kai pirmą kartą pradėjau dėstyti Senojo Testamento apžvalgą Biblijos mokykloje Tulsa, atėjo laikas paaiškinti šią Ezechielio pranašystės dalį. Per visus aplankymus vykusius nuo pirmojo 1986 m. balandžio mėn., iki tol Viešpats niekada nieko nesakė apie šį karą. Bet kaip visada, prašiau Tėvo pamokyti mane paaiškinti įvykių seką , nes žinojau, kad tarp studentų kils daug klausimų  apie paskutinius laikus,  norėjau būti tikslus ir teisingas mokydamas. Jei mano „klasikinis požiūris“ buvo neteisingas, norėjau, kad Tėvas man pasakytų.

 Į mano visišką nuostabą Tėvas iškart atsakė: "Šis karas užbaigia arabų ir Izraelio konfliktą, nes kas regione liks kovoti prieš Izraelį? Niekas. Šis karas atveria kelią rytų karaliams vėliau žygiuoti per Azijos pilvą paskutiniam mūšiui, nes jie to nebūtų darę anksčiau *. Apsvarstykite šiuos dalykus. Pasaulis bus šokiruotas dėl to, kas vyksta, ir bijodamas to, ką padariau. Ekonominis poveikis bus jaučiamas visame pasaulyje. Greitai iš Europos iškils lyderis, kuris pareikš ieškinį dėl taikos (su Izraeliu) ir sudarys 7 metų taikos sutartį su juo. Šios sutarties nuostatos apims ekonominius interesus, taip pat  ir nuostatą, leidžiančią jiems pastatyti savo šventyklą. Toje šventykloje po kokių 3 1/2 metų Izraelis bus išduotas “.

 * Apsvarstykite, kad šiame kare bus sunaikintos Rusijos, Turkijos, Irano, Libijos karinės pajėgos. Rusijai neturint jokių sąlygų priešintis, praėjus maždaug 7 ar daugiau metų „rytų karaliai“ su 200 milijonų armija laisvai keliaus per Pietų Aziją, kirs išdžiūvusius Tigro ir Eufrato kraštus ir eis į Izraelį ir ten susidurs su Viešpaties sugrįžimu. Jis taip pat sakė, kad po Ezechielio karo  bus sudarytos sutartys su kaimyninėmis arabų tautomis.

 Tai buvo viskas, ką jis tuo metu sakė, ir nuo to laiko jis  nieko  nepridėjo, nors aš paklusau ir  apsvarsčiau tuos dalykus, juos studijavau ir stengiausi neatsilikti nuo regioninių naujienų. Ezekielio 36 ir 37 skyriuose išsamiai aprašoma, kaip Izraelis vėl tampa suvereni tauta, o 38 ir 39 skyriuose kalbama apie karą, vykstantį tapus ta tauta. Tada 40–47 skyriuose kalbama apie Tūkstantmečio šventyklą ir Izraelį; kai vanduo tekės iš šventyklos žemyn į Negyvąją jūrą tokiu tūriu, kad jis taps gėlo vandens ežeru. Čia  netgi teigiama, kad tik pelkėtos vietovės liks šlapios. Mums sakoma, kad žvejai žvejos tinklais, o palei upės ir dabar jau gyvos jūros krantuose augs vaismedžiai.

 Kadangi  paėmimas ir  Viešpaties sugrįžimas yra paslaptis,  tai nebuvo parodyta Ezechieliui ir niekam kitam, ir nebuvo pasakyta, kada tai įvyks. . Kadangi aš tikiu Rosh Hashanah išpranašautu „paėminu“, kuris sako, kad po šio įvykio žemė įžengia į 7 metų „Jokūbo bėdas“ ir „Baimės dienas“, dar vadinamą „Pykčio dienomis“, tai planuoju stebėti iš  aukščiau. Manau, kad šis karas gali būti tų dienų pradžioje, nors nemanau, kad kas nors iš mūsų tikrai žino visų šių dalykų laiką.

 Mano supratimu, Ezechielio 38 karas yra tai, kur link pasaulis eina mūsų laikais, kaip matyti iš įvairių Izraelio ir arabų / musulmonų tautų sutarčių. Bet kada bus pučiamas paskutinis trimitas Rosh Hashanoje, kad prikeltų mirusieji Mesijuje ir kad gyvieji būtų pakeisti? Aš nežinau. Aš žinau, kur norėčiau būti , bet  juokinga, aš nežinau.

 Tikiuosi, kad ši serija paskatins jus galvoti .... ir melstis .... ir žiūrėti .... ir spėlioti ... mes gyvename tikėjimu ne regėjimu... nauja tema kitą savaitę, iki tol, laiminu,

 John Fenn

2020 m. spalio 9 d., penktadienis

Pranašiškos naujienos. Ezekielio 38 karas 3(2)

John Fenn. Weekly Thoughts,  Prophetic Update to Ezekiel  38 War 9/10/20

 Sveiki,

Praėjusią savaitę mes pabaigėme detaliai aptarinėdami paskutines naujienas apie ekonominius ir karinius susitarimus tarp kelių arabų tautų ir Izraelio, kurie įgyvendina pranašystes. Štai keletas Ezekielio pranašystės detalių.

Gogas Magogo krašte


Ezechielis 38 prasideda Dievo žodžiais, kad jis yra prieš Gogą, Magogo žemės valdovą. Klasikinis Magogo žemės supratimas yra teritorija į šiaurę nuo Turkijos, šiuolaikinės Rusijos ir Vidurinės Azijos, buvusių SSRS tautų.

 Reikėtų pažymėti, kad Dievas sako ne prieš Magogo (Rusija) gyventojus, o tiesiog prieš Magogo valdovą, kurį jis vadina „Gogu“. Iš pradžių Magogas buvo Nojaus anūkas per Jafetą. Šis pavadinimas reiškia „stogo viršus“, užsimenant apie Magogą, kuris po potvynio juda į šiaurę,  į teritoriją, dabar vadinamą Rusija.

 4–7 eilutėse, kalbėdamas su tuo valdovu, Dievas sako, kad jis „įvers kablius į jo nasrus jam ir jo kariuomenei“, ir jie bus patraukti į Vidurinius Rytus. Tai rodo, kad Rusija bus įtraukta į Artimųjų Rytų konfliktą, tačiau nenorės to daryti, bent jau iš pradžių. Taigi kabliukas.

 Pranašiškai sakant, krikščionys ir žydai ieškojo, kas yra tas „kablys“, kuris pirmiausia juos patraukia į Vidurinius Rytus. Jei pažvelgtume į dabartines antraštes, tai būtų jų dalyvavimas Sirijoje ir Turkijoje. 10-12 eilutėse sakoma, kad Rusijos valdovas Gogas, būdamas Viduriniuose Rytuose su visomis tomis pajėgomis, turi piktą sumanymą: užgrobti Izraelį.

Tiesą sakant, eilutėse  konkrečiai teigiama, kad Izraelis tuo metu bus ramus savo sienose. Jau seniai sakiau norint, kad tai įvyktų, kad Izraelyje būtų taika, turi būti vietinis ar regioninis aljansas, tuo tarpu didesniu lygiu Gogas ir jo sąjungininkai planuoja savo žūtį - ir atrodo, kad šie taikos susitarimai prisideda prie tos vietinės taikos.

 Ezekielio 38: 7 Rusijai nurodoma „budėti‘, arba saugoti , turint omenyje įvardytas tautas. Toms tautoms priklauso Togarmas, kuris yra senovės Turkija. Persija, kuri yra senovės Iranas. Į  senovės Persiją kažkada buvo įtrauktas ir šiuolaikinis Irakas, todėl tarp tų 2 tautų galėjo būti įmanoma plėtra.

 Taip pat Libija, kuri yra ta pati šiandien, ir „Etiopija“, kuri Ezekielio laikais daugiausia buvo šiaurės Sudanas, dabar musulmonų tauta. Taip pat minimas „Gomeras“, tai yra žmonės į šiaurę nuo Juodosios jūros, pietų Rusijoje.

 Ezekielio knygoje 38 kalbama apie šių tautų sąjungą su Rusija, kuri yra juos vienijanti „sargyba“, ir kad jie bus pritraukti į Vidurinius Rytus kabliu, o paskui jau būdami tenai, sugalvos blogį įsiveržti į Izraelį.

 Kita vertus, mes turime šį aljansą ...

Kai aljansas sutelks savo pajėgas ir ateis „kaip debesis užkloti žemę“ (oro puolimas?), 13 eilutėje sakoma, kad šios tautos atrems išpuolį:

 „Šeba, Dedanas, Taršišo pirkliai ir visi jauni jų liūtai sakys jums (Gogui):„ Ar atėjai plėšti? Ar surinkai pulkus, kad išgabentum sidabrą , auksą, galvijus ir visus krašto turtus?“(vert.angl. Ar manai, kad gali ateiti ir pasiimti grobį?...)

 Klasikinis šių tautų supratimas yra toks, kad tarp Šebos ir Dedano turėtų būti  aljansas, kuris, kaip suprantama, apima šiuolaikines Saudo Arabijos sritis ir (nuosaikias) Persijos įlankos valstybes.

 Taršišas yra Ispanija, taigi Taršišo pirkliai būtų tos tautos, kurias apgyvendino Ispanijos pirkliai - tai yra Amerika. Frazė „ir visi jauni jos liūtai“ klasikiniu požiūriu yra Didžioji Britanija ir jų liūto simbolis. Todėl tautos, kurios yra „palikuonys“ Britanijos kraujo linijoje.

 Supraskite 2 Ezekielio teiginius: Be arabų aljanso, kitos Izraelį remiančios tautos buvo įkurtos dėl ekonominių motyvų iš Ispanijos ir kraujo linijos iš Britanijos. Štai kodėl nuo seno buvo manoma, kad JAV vadovauja aljansui su Izraeliu prieš įsiveržiančias pajėgas.

 Pranašysčių stebėtojai laukė arabų aljanso, kuris bus kartu su  vakarais ir Izraeliu, kai prasidės šis karas. Štai ką reiškia tie susitarimai minimi naujienose,  nuo 2017 m. Lapkričio iki 2020 m. Vasaros.

 Kaip prasidės karas - ko ieškoti  antraštėse

Kur yra JAV, kodėl Gogas galvoja, kad gali užimti Izraelį, kaip atrodys karas ir kuo jis baigsis. Tai kitą savaitę, iki tol,

 

Laiminu,

 

Džonas Fennas

2020 m. spalio 4 d., sekmadienis

Pranašiškos žinios, Vid. Rytų taikos sutartis ir Ezekielio 38 karas 1(3)

John Fenn,  Prophetic Update Middle East Peace and Ezekiel 38 War, 1 of 3,         2/10/20

Sveiki,

Pasaulio pandemijos ir naujienų iš JAV rinkimų  viduryje vyksta kažkas, kas sukuria pranašišką pamatą pasaulį keičiančiam karui.

 Pirmiausia naujienosNors žiniose nedaug apie tai buvo rašoma per kelis mėnesius , prezidentas D.Trampas tyliai įtraukė arabų tautas, buvusius Izraelio priešus, į savo ir Izraelio sąjungą, netgi  užmezgant diplomatinius ryšius tarp tautų.

 Pirmiausia naujienos paskelbtos 2017 m. Lapkričio mėn. Administracija tarpininkauja kariniame aljanse tarp Persijos įlankos valstybių, motyvuotų Irano agresija. Šio aljanso tautos yra Saudo Arabija, Omanas ir JAE. Susitarime buvo nuostata leisti komercinius skrydžius tarp Saudo Arabijos ir Izraelio.

 Tada pasirašytos sutartys su Egiptu. Tada Jordanija. Paskutinės naujienomis yra tai, kad Jungtiniai Arabų Emyratai (JAE) ir Bahreinas oficialiai pripažino Izraelio teisę egzistuoti, prisijungė prie abipusio gynybos susitarimo ir normalizavo diplomatinius santykius su Izraeliu.

 Kelios savaitės anksčiau Serbija ir Kosovas (daugiausia musulmonų tauta) pasirašė taikos susitarimą, kuriame buvo nuostata, kad Kosovas oficialiai pripažįsta Izraelį kaip tautą, o Serbija perkelia savo ambasadą į Jeruzalę. Iranas ir Turkija labai kritikavo tuos susitarimus ...

 Šių Persijos įlankos valstybių motyvacija kariškai susijungti ir pripažinti Izraelio teisę egzistuoti yra dėl Irano, Turkijos ir Rusijos grėsmės regione. Tačiau tai taip pat pildo pranašystę.

 Ką tai turi bendro su pranašyste?

Žinios apie šiuos susitarimus puikiai dera su klasikiniu požiūriu į Ezekielio 38 karą, ypač su tikėjimu, kad jis pranašauja, jog  Izraelis, turės arabų ir vakarų sąjungininkų kare prieš invazijos pajėgas, kurios apima Rusiją, Iraną, Turkiją ir kitas tautas. Leiskite man nustatyti sceną.

  Klasikinis vaizdas

36 ir 37 skyriuose Ezekielis pranašauja apie laiką, kai Izraelio tauta atgims ir klestės žemėje. Tuo metu, kai jis matė viziją, 500-ųjų pr. Kr. tauta buvo nelaisvėje Babilone. Jo laiku buvo Danielius ir liūto duobė, „trys hebrajų vaikai“ ir ugninė krosnis. Ezekielis taip pat buvo paimtas į nelaisvę ir gyveno Babilone.

 Būtent ten jis matė regėjimus apie  Izraelį paskutinėmis dienomis, kurie tapo Ezechielio 36–39 skyriais. Ten, Babilone, jis mato regėjimus pavaizduotus  36 ir 37 skyriuose, pasakojančius apie Izraelį kaip suverenią tautą, gyvenančią jų krašte, nors ir iš visų pusių kelia grėsmę kaimynai.

 Tada jis mato 38 ir 39 skyrius, kuriuose išsamiai aprašytas kelių Izraelio sąjungininkų karas, Izraeliui ir jos sąjungininkams nugalint agresorius.

 Tas karas nėra Armagedonas ir mes tai žinome dėl kelių priežasčių. Pirmasis yra tai, kad Izraelis turi sąjungininkų, kurie kartu su Izraeliu nugali įsiveržiančias armijas. Armagedone jie yra vieni, situacija reikalauja  sugrįžti  Jėzui, kad Jis išgelbėtų tautą. Be to, „Apreiškime“ sakoma, kad Armagedono armijas sudarys 200 milijonų žmonių „karalių iš rytų“ armija, kuri žygiuos per Pietų Aziją, norėdama įsiveržti į Izraelį kirsdama Tigrą ir Eufratą, o Ezechielis 38 apibūdina armiją, ateinančią tiesiai iš šiaurės per Sirija.

 Joje taip pat teigiama, kad Izraeliui prireiks 7 mėnesių, kad palaidotų mirusiuosius iš įsiveržusių armijų, ir liktų 7 metams atsargos iš karo grobio. Tai nėra amžiaus pabaigos apibūdinimas.

 Klasikinis Ezekielio 38 supratimas yra arabų sąjunga su Izraeliu ir vakarais, kurie stos kartu su Izraeliu prieš įsiveržiančias jėgas. Pranašystes pildo būtent tas Persijos įlankos valstybių aljansas. Bet yra dar daugiau, daug daugiau ...

 Iš vienos pusės matome susirinkusias šias tautas  ...

 Bet čia mes pratęsime kitą savaitę  ... iki tol, laiminu,

 Džonas Fennas

2020 m. spalio 3 d., šeštadienis

Koks dievas yra panašus į mūsų Dievą?

 John Fenn, Weekly Thoughts, What god is like our God? 3(3) 2020 m. Rugsėjo 25 d.

Sveiki,

Jis, siekdamas užkirsti kelią turto kaupimui mažumos rankose ir palengvinti tiems, kurie yra prislėgti skolų, sukūrė valstybinę skolos panaikinimo programą - nacionalinį bankrotą.

 Nacionalinis skolos panaikinimas


Pakartoto Įstatymo 15 skyriuje Viešpats kas septintus metus liepia panaikinti skolas. Visi tarnai,  žydai, tarnaujantys žydų šeimininkams, buvo paleisti. Vykdyti šį įsakymą buvo taip svarbu, kad Mozė jį paminėjo kalbėdamas tautai paskutinius  žodžius prieš mirtį, Pakartoto Įstatymo 31:10.

 Nacionalinis bankrotas ir turto grąžinimas

„Kunigų 25: 8–17“ mes matome didesnį nacionalinį bankrotą - nacionalinį nekilnojamojo turto skolos panaikinimą, kuris turėjo vykti kas 50 metų, taip vadinamais jubiliejiniais  metais. Dievas mini, kad nekilnojamas turtas turi būti vertinamas proporcingai, atsižvelgiant į laiką iki kitų 50-ųjų metų, ypatingą dėmesį skiriant namams, esantiems mieste su sienomis, ir levitams.

 Jei antrais metais perkate namą  iš kito asmens, jo vertė bus didesnė, nes iki jubiliejaus bus likę 48 metai, kai tie namai bus grąžinti juos pardavusiai šeimai. Bet jei jūs perkate jį 45 metais, vertė būtų mažesnė, nes iki jubiliejaus liko tik 5 metai. Taip  Dievas  sugalvojo sukurti nacionalinį skolų anuliavimą, kad niekas negalėtų sukaupti didelių turtų.

 Leiskite vynmedžiams, medžiams ir grūdams pailsėti

Be to, Dievas 25 skyriuje įsakė, kad jie ūkininkautų ir dirbtų daržuose bei vynuogynuose ir rinktų derlių 6 metams, tačiau septintaisiais metais jie turi leisti viskam augti laisvai kaip laukinėje gamtoje. Kas 7 metai buvo skiriamas poilsis nuo darbo laukuose, daržuose ir vynuogynuose.

 Pagalvokite apie visa tai: poilsio diena kas savaitę, 6 + savaitės atostogų per metus, 1 metai nuo darbo jaunavedžiams, kas 7 metai nuo žemės ūkio ... koks malonus ir išmintingas Dievas. Iš tikrųjų Jis padarė mus žmonėmis, kokiais mes jau esame o ne nuolatos kažką darome, kad tokiais būtume. Ir visa tai buvo įrašyta į Mozės įstatymą. Koks dievas / deivė toje srityje, koks dievas mūsų laikais taip gerai rūpinasi savo žmonėmis? Yra tik vienas tikras Dievas - ir Jis yra geras!

 Jie turėjo leisti javams, vynmedžiams ir medžiams augti   be genėjimo ar derliaus nuėmimo septintus metus, ir Jis pažadėjo, kad 6-ieji metai aprūpins 3 metus * -  bus tiek daug kad pakaktų, tiems metams, septintiesiems, kurie buvo poilsio metai,  8-tieji,  buvo ir kito ciklo pradžia. (* v21)

 Reikėjo ilgai laukti , kad įvyktų pažadai

 Išėjimo 17: 14-17 Dievas pažadėjo Mozei išnaikinti Amaleką nuo žemės paviršiaus, nes tada, kai jie išėjo iš Egipto, jis laukė  pasaloje ir kovojo prieš izraelitus. Vyras, kurio vardu jie buvo pavadinti, Amalekas, buvo Ezavo anūkas *, padaręs juos pusbroliais, o tai dar labiau sukėlė jų neapykantą Izraeliui. (* Pradžios 36:12)

 Praėjus maždaug 400 metų, matome, kaip Viešpats per pranašą Samuelį liepė karaliui Sauliui eiti į karą prieš Amaleką ir sunaikinti juos visus: „Aš prisimenu, ką Amalekas padarė Izraeliui, kaip jis laukė Izraelio pasaloje), kai jie išėjo iš Egipto “. 1 Samuelio 15: 1–3

 Galite prisiminti, kad karalius Saulius paliko gyvą amalekiečių karalių  Agagą,  šeimos, vadinamos agagitais, galvą. Kol galų gale jam buvo įvykdyta mirties bausmė, kai kurie jo šeimos nariai liko gyvi. Iš kur mes tai žinome? Praėjus maždaug 500 metų po to, kai karalius Saulius ir 900 metų po to, kai Dievas pažadėjo Mozei, tai sužinome apie žmogų, kuris siekė sunaikinti žydus, kai Estera tapo karaliene Esteros 8: 3.

 „Ir Estera vėl kalbėjo su karaliumi, krisdama jam po kojomis. Ji verkė ir maldavo jo pasigailėti, kad jis panaikintų Agaginiečio Hamano blogį ir planą, kurį jis numatė prieš žydus “. Esteros knygoje Hamanas iš viso 5 kartus identifikuotas kaip agagitas. (3: 1,10; 8: 3,5; 9: 24)

 Tai užtruko 900 metų, tačiau Dievas laikėsi pažado Mozei ir Izraeliui, kad sunaikintų amalekiečius, kurie nekentė savo pusbrolių Izraelitų. Kai Jis mums kalba apie artimo žmogaus išganymą - Jis duoda ramybę, jie atsidurs danguje - prisimink savo pažadą Mozei, kuriam prireikė 900 metų - Jis ištikimas, ir tai įvyks. Ilsėkis su ta  ramybe.

 Regėjimas, kuri mačiau

Aš dėjau rankas ant žmonių, kurie priėjo maldai po tarnavimo, vienas iš jų buvo jaunas vyras, kovojantis su depresija ir gyvenimo sunkumais. Staiga pamačiau aukščiau mūsų esantį Viešpatį su moterimi, kuri, atrodo esanti  dangaus šlovėje ir buvo  maždaug 30-ies, bet veide atsispindėjo amžius, ji nekalbėjo.

 Viešpats man pasakė, kad ji buvo šio jauno vyro močiutė, kuri  ištikimai meldėsi už jį. Viešpats liepė man pasakyti jaunuoliui, ką matau, ir štai ką: „Pasakyk jam, kad ji ištikimai meldėsi už jį, kol ji buvo žemėje, ir aš pažadėjau jai dėl tavęs. Dabar ji yra su manimi ir prieš Tėvo veidą. Tai, ką ji tau pasakė, yra tiesa. Kovosite, bet įveiksite. Tiesiog eik su manimi ir viskas bus gerai “.

 Jis apstulbo ir tada man pasakojo apie savo močiutę, kuri mirė prieš kelis mėnesius. Ji padarė didžiulę įtaką jo gyvenimui, o iš dalies jo depresijos ir kovos buvo todėl, nes  jautė tuštumą, kai jos neteko. Viešpats taip maloningai paskatino jį pranešdamas, kad močiutė vis dar gyva - ir su Viešpačiu! Tą dieną jis suprato, kad vis dėlto jos neprarado, ir tą dieną jis buvo labai padrąsintas.

 Mūsų Dievas yra gyvas ir Jis yra Gyvenimas: tai skirtumas

Hebrajams 9: 15-20  nurodyta, kad „testamentas“ nėra galiojantis tol, kol nemirs tas, kuris jį sukūrė. Jo esmė yra ta, kad Jėzus pareiškė savo „paskutinę valią ir paruošė testamentą“, tada mirė, tada testmentas įsigaliojo, o tada prisikėlė iš numirusių ir tapo savo turto valdytoju.

 Jėzus daro tai, ko dar niekas nebuvo daręs - sudarė testamentą, mirė, tada prisikėlė, kad pamatytų, jog jis vykdomas pagal Jo norus. Visi kiti dievai yra mirę, demoniški, vien filosofijos, tik figūros ar tik išminčiai be gyvybės. Mes turime TĄ. Kuris yra gyvas, ir mes Jį pažįstame.

 Mes skirtingi – mes pažinome Dievą. Ir jis yra toks, kaip Jokūbas rašė 1: 16–17: „Nesuklyskite, mano brangūs broliai ir seserys; Kiekviena gera ir dosni dovana ateina iš šviesų Tėvo, kuriame nėra nei pokyčių, nei menkiausių pokyčių užuominų “.   1Korintiečiams 1: 9: „Tėvas yra ištikimas, per kurį jūs esate pašaukė į bendravimą su Jo Sūnumi, mūsų Viešpačiu Jėzumi Kristumi.“

 Jis geras, dėmesingas, dovanojantis, dosnus, taip pat švelnus, nusižeminęs ir prieinamas. Turime tik pasakyti: ne, turime tik galvoti: „Tėve ...“ ir mes esame prieš Jo sostą. Jis yra visatos kūrėjas ir vadovas, tačiau mes turime prieigą. Nuostabi malonė ir gerumas skirti mums, Jo vaikams. Amen.

 Nauja tema kitą savaitę, iki tol, laiminu,

 Džonas Fennas

2020 m. rugsėjo 26 d., šeštadienis

2020 m. rugpjūčio mėn. CWOWI Naujienlaiškis

 CWOWI Newsletter 2020 /08

Sveiki,

Kadangi konferencijos, vyksiančios Tulsoje, data - spalio 8-11 greitai artėja, norėčiau jums suteikti šiek tiek informacijos. Mūsų konferencijos centro Broken Arrow strategija tokia, kad kaukės yra pasirenkamas dalykas, to mes ir


laikysimės. Mes būsime dideliame kambaryje, kuris pakankamai erdvus, - kadangi mūsų konferencijoje dalyvaus apie 100 žmonių, - kad būtų pakankamai vietos norintiems laikytis socialinio atstumo.

Rašant šiuos žodžius, rugpjūčio viduryje, gyvenimas Oklahomoje yra pakankamai normalus. Dauguma mokyklų iš naujo atveria duris, nors kai kurios šiomis pirmomis savaitėmis renkasi nuotolinį mokymą, kino teatrai atidaromi šią savaitę, visos parduotuvės ir restoranai yra atidaryti ir t.t.

Mums priimtina susitikti nedideliame žmonių būryje, kadangi Šventoji Dvasia gali tekėti garbinimo metu, dažnai vyksta asmeninis tarnavimas bei lanksčiai žiūrima į mokymą: skiriama laiko klausimams-atsakymams, temos plėtojimui, bei patiriamų problemų išsakymui. Tai taip pat puiki galimybė pažinti vieniems kitus – labai turtingas ir intymus laikas Viešpatyje! Laisvų vietų lieka vis mažiau, tad jeigu planuojate atvykti, užpildykite registracijos formą iki kito mėnesio.

Mes laaabbbai atsiliekame su laiškais. Kai dėl viruso užsidarė surinkimai arba buvo priversti pereiti prie internetinių susitikimų, mus užplūdo žmonių, klausiančių apie namų surinkimus jų regione egzistavimą, arba norinčių pradėti namų surinkimą ir pan. Ta pagalba, kurią mes teikiame,  reikalauja daug žmogaus darbo ir laiko, tai gi prašome jūsų kantrybės.

 Kokiu keliu eina Namų surinkimas?

Mokymo namuose skaičius JAV šiais metais iškilo iki debesų. Kyla klausimas, ar tradicinė klasių tipo mokykla kada nors pasieks normą, buvusią prieš Kovid‘ą. Kino teatrams užsidarius, daugybė kabelinės televizijos studijų ėmė kurti savo filmus, tad kyla klausimas, ar kino teatrų verslas kada nors pasieks normą, buvusią prieš Kovid‘ą. Užsidarius daugybei restoranų ar perėjus prie maisto išvežiojimo ir maisto išsinešimo paslaugų, kyla klausimas, ar restoranų verslas kada nors pasieks normą, buvusią prieš Kovid‘ą.

Užsidarius surinkimams arba perėjus prie tiesioginės transliacijos, kyla klausimas, ar  auditoriniai surinkimai kada nors pasieks normą, buvusią prieš Kovid‘ą. Manome, kad ne. Atsiminkite, ką Viešpats man sakė praeitų metų gegužės mėnesį, kad namų surinkimas taps įprastu būdu rinktis krikščionims – (bendrine prasme, ne išskirtine) – mes pastebime, kad mūsų darbas pagaliau įgauna prasmę.

Į mus taip pat kreipėsi keli auditoriniai surinkimai, ieškantys būdo, kaip iš auditorinio surinkimo palaipsniui tapti namų surinkimu. Iš savo 18+ metų patirties žinau, kad tokie projektai skaudžiai žlunga, jeigu nesulaukia mūsų arba kitų, turinčių namų surinkimų  tinklą, pagalbos.

Kadangi pastorius į namų surinkimą žvelgia iš auditorinio surinkimo perspektyvos, kuri yra panaši į programą, į daugiaplanę marketingo struktūrą, nors tokiu būdu ji ir neveikia. Jie taip pat nenori skirti pakankamai laiko, kad pasimokytų apie namų surinkimą, ir leistų savo lyderiams daryti tą patį. Persijungimas iš programa ir pastatu besiremiančio tikėjimo į santykiais paremtą tikėjimą yra milžiniškas, ir tai užtrunka.

Apaštalų darbuose 2:46 pasakojama, kaip po Sekminių mokiniai kasdien „rinkdavosi šventykloje ir savo namuose, ir tai vienur, tai kitur...“ Visus metus jie viena koja buvo šventykloje, kita – namuose, kol suprato, kad Dievas pasitraukė iš pastato ir persikėlė į žmonių širdis. Šis prisitaikymo laikotarpis, trukęs nuo  Apaštalų darbų 2 skyriaus Sekminių iki 8:1-2, kai visi mokiniai, išskyrus apaštalus, išvyko iš miesto, truko apie metus. Būtent - metus. Tačiau žmonėms reikėjo tų metų, kad persiorientuotų iš šventyklos mąstymo į santykiais paremtą mąstymą.

Galbūt mus perskaitys auditorinės bažnyčios pastorius, kuris galvoja apie savo bažnyčios perkeitimą į namų bažnyčią ir norės su mumis susisiekti.

 Apaštalų darbuose 2:42 sakoma, kad jų namų susitikimai buvo gana paprasti: jie bendraudavo, apaštalai mokydavo, po to būdavo laužoma duona ir meldžiamasi.

Ląstelė yra maža didelio surinkimo dalelė, kuri vis tiek yra susitelkusi į sekmadienio ryto didįjį auditorinį susirinkimą. Kaip priešingybė tam, Namuose susirenkantys žmonės  ir YRA surinkimas(bažnyčia). Biblijos ir istoriniame Namų surinkime vadovaujantys ir priimantys asmenys dažniausiai keisis kiekvieno susirinkimo metu, o ne rinksis vis tuose pačiuose namuose, ar klausysis vis to paties žmogaus kalbų.

 Dauguma taip vadinamų namų surinkimų yra tik auditorinio surinkimo miniatiūros, jos nekeičia namų ir vadovaujančiųjų. Namų surinkimuose orientuojamasi į diskusijas, tuo tarpu ląstelėse orientuojamasi į pamokslą. Tačiau, kad tai vyktų reikia laiko ir žmonių, pasirengusių atverti savo namų duris.

 Užtrunka, kol susirinkimuose šeimininkai ir/arba vadovai organizuoja susirinkimą kuris leidžia  jiems naudoti jų dovanas, vietoj to, kad tik kažko mokytų arba sakytų „padarykite tai...“ Tai daug daugiau... tačiau per 1700 metų žmonėms buvo įskiepyta tiek visokiausių dalykų apie seną auditorinį surinkimo būdą, kad šeimos paprastumo ir santykiais besiremiančių Biblijos surinkimų  reikia mokytis. Tačiau kai jūs tai „pagaunate“, auditorinis būdas atrodo toks svetimas, kad šimtus kartų esu girdėjęs pasakymą: „aš niekada negalėčiau ten sugrįžti.“

Tiems, kurie buvo likę namuose dėl viruso , kiek jų dabar džiaugtųsi sugrįžę į auditoriją? Dauguma atrado, kad susitikimai su draugais ir šeima praturtina jų tikėjimą, ir auditorinis surinkimas tapo nereikšmingas...

 Kai 2001 lapkričio mėnesį man pasirodė Viešpats, Jis pasakė norintis, jog „pradėčiau namų surinkimą ir namų surinkimų tinklą“, kadangi tai bus „dėl  ateinančių laikų, kaip ištekliai jiems. „Dėl ateinančių laikų“, „būti resursas jiems“, ir dabar matau, kad mums reikėjo tų 18 metų, kad galėtumėm tapti ištekliais žmonėms, norintiems pradėti surinkimą namuose, surinkimą  su šeima ir draugais.

Tačiau praeitą gruodį aplankymo metu, kai mes kalbėjomės apie tai, Jis pasakė, kad mes tik pradedame, „Lyg stovėtumėm jūros pakrantėje, įmerkę kojų pirštus, tačiau tu turi irtis gilyn (tolyn) į plačius vandenis...“

 Krisas gyvena gerai

Praeitą mėnesį jie panaikino lankymo draudimus, leisdami lankytis namuose, priklausomai nuo kiekvieną savaitę valstijoje skelbiamų ataskaitų, susijusių su virusu. Tai gi mes sugrįžome prie normalios tvarkos ir tuo labai džiaugiamės! Paskutiniu metu, kai Krisas buvo uždarytas ir mes kalbėjomės su juo, jis manė, kad tėtis serga ir dėl to negali jo pasiimti, švelniai, su užuojauta balse jis klausė: „Tėti, ar tau viskas gerai?“ – ir kai patikinau, kad nesergu, jis pasakė ištęsdamas: „Geeeerai tėti, pasimatysim kitą savaitę!“

Mes turėjome su juo vieną problemą – vežimėlio naudojimą. Dėl patirto insulto, tada jam buvo 17, Krisas gali naudotis tik dešine ranka, todėl namų grupėje jis naudojo „1 rankos vežimėlį“. Normaliame vežimėlyje yra ratų apvadai, kurių pagalba sukami ratai, tačiau jo vežimėlis turi antrąjį apvadą ant dešinės pusės, ir kai jį pasuki, vežimas sukasi kairėn arba dešinėn. Kai laikai ir suki abu apvadus, vežimas juda tiesiai. Tačiau ši funkcija nuolat sugesdavo, ir jam būdavo sunku važinėtis po namus.

Kadangi namų grupei buvo per daug sudėtinga ir sunku tai sutvarkyti, mes patys nupirkome jam vežimą su kitokia sistema. Brangu, bet reikalinga. Dešinėje pusėje vežimas turi svirtelę, kuri gali būti judinama į priekį ir atgal, tokiu būdu jis gali judėti. Ten įtaisytas priekinis ir atbulinis bėgis. Krisui patinka lenktyniniai automobiliai ir jis visada nori man „padėti“ perjungti automobilio pavaras, tai gi šią savaitę jis galės perjunginėti savo nuosavas pavaras ir važinėtis namų grupėje.

Kas liečia mus asmeniškai, mes vis dar užsiėmę tvarkymusi, nes turėjome padaryti kelis nuolydžius ir kelis namų ūkio darbus, tačiau viskas juda į priekį skaičiuojant  nuo Tornado, prasiautusio prieš metus laiko, ir vandens pratekėjimo virtuvėje praeitą lapkritį. Mes pasirengę baigti visus projektus ir pertvarkymus!

 

Pranašiškai

 Vienas iš dalykų, kuriuos man pasakė Viešpats, buvo žodžiai „jei niekas nepasikeis, jei dalykai bus tokie kokie yra dabar “ (ir reikia melstis už tai), susiję su šį lapkričio mėnesį vyksiančiais rinkimais ir dienomis prieš tai. Jis pasakė, „jei dalykai bus tokie kaip dabar“ rinkimai bus ginčijami,  kils demonstracijos ir riaušės, ir visa tai atsidurs Aukščiausiame teisme, – aš apie šiuos dalykus dalinausi praeitame naujienlaiškyje. ..Tačiau vasario/kovo mėnesiais šalis atras išeitį... Tuo pat metu Jis nurodė, kad šis ruduo (šiauriniame pusrutulyje) bus lyg  „gimdymo kančios“ besitęsiančios vasario/kovo mėnesiais. Jis taip pat pasakė kažką intriguojančio: „2024 bus įdomūs metai.“ Bet taip ir paliko, cha. Praeitais kartais, kai Jis pateikdavo panašią informaciją, tai reikšdavo, kad Jis detalėmis su manimi pasidalins, kai priartės tas laikas. Jis niekada nesikeičia, kadangi Luko 19:11 pasakyta: „Jėzus kalbėjo toliau ir pasakė palyginimą... Mat žmonės manė, jog netrukus turinti apsireikšti Dievo karalystė...“ Ir mūsų dienomis yra tokia pati situacija. Mums kalbantis, Jis pridėjo šį komentarą. Aš įtariu, kad toks buvo Jo atsakymas, kadangi esu atakuojamas žmonių, skaičiuojančių, kada bus paėmimas ir norinčių, kad jiems pasakyčiau, ar tai bus gegužės mėnesį, ir kadangi tai jau praėjo, gal šį rugsėjį, ir pan. Jo teiginys nereikalauja, kad bent vienas iš mūsų liktų šioje planetoje 2024 metais, kad metai būtų įdomūs. Nors tai kitų JAV prezidento rinkimų metai.

 Dar vienas dalykas, kurio aš plačiai neskelbiau buvo tai, kad, Jis pasakė „stebėti Italiją“, kadangi ji išsiverš į Europos lyderius – stebėk Italiją ateinančiais metais, kadangi ten bus keli politiniai prabudimai, o tada ji iškils Europoje, kad užtvirtintų savo balsą prieš Vokietiją ir Prancūziją, siekdama šiek tiek sujudinti reikalus. Kai kas net ims kalbėti apie Europos Sąjungos iširimą.

Tai turėtų būti reikšminga, nes politiniams dalykams, net gi kalbant apie šias pranašystes, pilnai išsivystyti reikia daug metų, tai gi galime ieškoti dalykų pradžios mūsų laikais. Apreiškimo knygos 13 ir 17 skyriuje sužinome apie vadą, prižiūrintį „7 kalvas“, kuris turi 10 ragų, ir tai yra 10 karalių, kurie savo valdžią atidavė žvėriui. Reikalas tas, kad iškils vienas vadas tam, kad pajungtų ir/arba vadovautų daugeliui tautų, o tai reiškia – valdžių daugybės Europos Sąjungoje pabaigą ateityje.

Kažkas, kažkur iškils, kad pakeistų sąjungos struktūrą, tai gi stebėkite besitęsiančią suirutę ir diskusijas Europos Sąjungoje. Faktas, jog Jis man pasakė stebėti Italiją ir jos iškilimą, yra pranašiškai svarbus sulig Apreiškimas buvo parašytas Romai valdant Europos ir Viduržemio jūros tautas. Daug kas ilgą laiką tvirtino, jog Biblija kalba apie „Romos Imperijos atsigavimą“ paskutinėmis dienomis, iš kur kils antikristas, tai gi Italija yra ta šalis, kurią reikia stebėti.

Dėkojame už jūsų maldas, jūsų aukas, už tai, kad esate mūsų gyvenime. Mes esame nedidelis tarnavimas, palyginus su daugumos vertinamais tarnavimais, jį prižiūriu aš ir Barbara, mūsų sūnus Brianas ir jo žmona Amy. Jūsų aukos mus įgalina tęsti pradėtą tarnavimą, o tai mums labai daug reiškia. Dėkojame jums.

Kai jūs aukojate, kai rašote, kai siunčiate žinutes – mes iš tiesų meldžiamės jūsų intencijomis ir dėkojame už jus.

Mylime ir laiminame!

Džonas ir Barbara

2020 m. rugsėjo 24 d., ketvirtadienis

Kas yra kaip mūsų Dievas? 2 iš 3, Pasiimti laisvą dieną ir atostogas?

 John Fenn .Weekly Thoughs. What god is like our God ?  18/09/20 

Sveiki, 

Šiame interneto sujungtame pasaulyje turime prieigą prie visų religijų, minčių, nuomonių ir filosofijų, kurias žmogus kada tik  turėjo istorijos eigoje. Laikydamiesi tam tikros disciplinos, tie, kurie vaikšto su Viešpačiu, gali lengvai atmesti visus


kitus balsus, kad galėtų sekti tik Jo balsą, tačiau dažnai tai darome ne visai  nesuvokdami, kokie unikalūs esame mes ir koks unikalus mūsų tikėjimas.

 Praėjusią savaitę pasidalinau, kaip Abraomas supažindino pasaulį su vieninteliu tikru Dievu, su Tuo, Kuris išėjo  iš amžinybės  būti Abraomo draugu. Tai buvo pirmas kartas, kai kažkas pasakė, kad yra tik vienas tikras Dievas, kurį galėtum iš tikrųjų pažinti ir palaikyti su Juo santykius, o likusieji yra apsimetėliai. Tai buvo pirmas kartas, kai Dievas buvo apreikštas, kaip Dievas visiems, ir kuris sukūrė žmogų pagal savo atvaizdą ir panašumą.

 Šiandien mums, kaip ir Abraomui jo laikais, kai mes asmeniškai pažįstame Dievą, visi religiniai ritualai tampa nebereikalingi. Taip yra todėl, kad savyje turime Kristų šlovės viltį. Mes Jį pažįstame. Jis  pažįsta mus. Niekas, ką mes tik galėtume padaryti, negalėtų pagerinti mūsų dvasios atgimimo, užantspauduoto Dievo Dvasios. Nei davimas, nei pasninkas, nei pareiškimai ar teigiami išpažinimai, nei ašaros, nei net visą gyvenimą trunkantis darbas, tarnavimas Dievui  niekada negali pagerėti  Kristaus mumyse. Taigi tik sustok. Pailsėk. Vaikščiok ir kalbėkis su Juo.

 Skirkite laiko pažinti Tėvą. Pakalbėk su juo. Kreipkitės į Tėvą ir raskite už ką padėkoti bei išreikšti dėkingumą Jam. Tada įsiklausykite į jo tylų atsakymą. Štai ką mes turime. Tai Abraomas įvedė į pasaulį. Tai buvo revoliucinga.

 Šiek tiek fono

Kiti dievai nuo Abraomo iki  Mozės laikų iš savo pasekėjų  reikalavo griežtų dalykų. Daugelyje religijų buvo paplitusios žmonių aukos, įskaitant kūdikius. Iš dalies, norėdamas parodyti, kad jis kitoks, Dievas liepė Abraomui aukoti Izaoką, tada jį sustabdė. Tokiu būdu parodydamas Abraomui ir pasauliui, kad Jis pats aukos auką, bet koks ritualinis žmogaus aukojimas bus nutrauktas su Vienu Tikruoju Dievu. Kiekviename Abraomo gyvenimo žingsnyje Dievas priešinosi dievų kultūrai apreikšdamas, kas Jis yra.

 Mozės laikais Dievas pagaliau turėjo žmones, per kuriuos jis galėjo pasidalinti taisyklėmis, vedančiomis į laimingą gyvenimą. Mozės įstatymas turėjo 613 įstatymų (dažniausiai sutinkamas skaičius) ir buvo padalintas į 3 skyrius: moralės, sanitarijos (maisto, švaros, sveikatos / gydymo) ir religiniai įstatymai.

 Šie įstatymai dažnai buvo gana migloti, nes nė vienas įstatymas negalėjo apimti kiekvienos situacijos, kuri kada nors nutiktų žmogaus gyvenime. Taigi, ypač skaitant Išėjimo, Levitų knygą ir Pakartoto Įstatymo knygą, pastebėsite, kad Viešpats, pateikdamas įstatymą, pateikė daug pavyzdžių ir hipotetinių situacijų. Priežastis, kodėl jie buvo neaiškūs, yra ta, kad žmogus turėtų  vaikščioti su Dievu, nes tik tada jis žinotų, kaip geriausiai taikyti įstatymų principus tam tikroje situacijoje.

 Pavyzdžiui, kai Marija pasakė Juozapui, kad ji nėščia, jis galėjo ją užmėtyti akmenimis. Bet mums sakoma „jis buvo geras (teisingas) vyras“, todėl jis siekė ramių skyrybų. (Mato 1: 19) Įstatyme buvo daug lankstumo.

 Religiniame įstatyme buvo aprašyta, kaip nusidėjėlis gali kreiptis į šventą ir tyrą Dievą nežūdamas procese. Taip čia pateikiami tipai ir šešėliai žadama ateitis, kai žmogus ir Dievas bus viena Kristuje. Religinis įstatymas buvo apibendrintas pirmais  4 įsakymais iš 10, kurie vėliau buvo apibendrinti vienu: Jūs neturėsite kitų dievų, tik Mane.

 Moraliniai ir sanitariniai įstatymai buvo apibūdinti paskutiniuose 6  iš 10 įsakymų: Gerbkite savo tėvus, nežudykite, nesvetimaukite, nevokite, nemeluokite ir negeiskite. Šie 6 apibendrinti taip: mylėk savo artimą kaip save patį. Taigi 613 apibendrina 10-į kuriuos apibendrina 2: Mylėk Viešpatį, savo Dievą, visa širdimi ir siela, jėga ir protu, ir mylėk artimą kaip save patį. (Žr. Morkaus 12: 28–31)

 Kaip Paulius vėliau rašė Romiečiams 13: 9–10: „Visi kiti įsakymai  trumpai apibendrinami„ mylėk savo artimą kaip save patį “. Meilė nedaro blogo artimui. Todėl meilė vykdo įstatymą “.

 Laisvadienis? Atostogos?Per pirmuosius 4 iš 10 įsakymų liepiama kiekvieną savaitę paimti laisvą dieną. Koks kitas dievas kada nors liepė savo sekėjams kas savaitę pailsėti? Nė vienas. Klaidinga religija priverčia  žmogų, bet Dievas veda savo balsu. Paimkite laisvą dieną, vaikai, jums to reikia, visą savaitę sunkiai dirbate, padarykite pertrauką. Tai  malonus ir gailestingas Dievas.

 Ši komanda yra kitų 613 įstatymų laisvų dienų santrauka. Įstatymo 16:16, be kitų vietų, Viešpats jiems sako, kad suaugę vyrai (ir jų šeimos nariai) turi nueiti neraugintos duonos / Velykų savaitę į Jeruzalę, o po to – dar po 50 dienų - Sekminių savaitę ir rudenį Palapinių šventės savaitei.

 Atsižvelgiant į tai, kad dauguma dalyvių gyveno už Jeruzalės ribų, o kelionės būdas buvo pėsčiomis ar jojimas ant gyvulio, tai reiškia, kad kiekvienai šventės savaitei prieš ir po kiekvieno šventės buvo kelios dienos ar bent savaitė pasiruošimo ir kelionės. Žydams, išsibarsčiusiems po Romos imperiją, reikėjo kelių savaičių kelionėms. Tai laisvadieniai nuo darbo, kad dalyvautų didžiuliame šeimos susitikime Viešpatyje.

 Luko 2: 41–49 matome, kaip Juozapas ir šeima grįžta iš Jeruzalės po Velykų savaitės ir praranda 12-mečio Jėzaus pėdsakus, galima daryti prielaidą, kad Jis buvo tarp daugybės šeimų, draugų, kaimynų ir kitų, keliaujančių namo.

 Su 3 šventėmis ir kelionėmis bei pasiruošimu mes kalbame apie mažiausiai 6 savaites kasmetinio poilsio. Plius privaloma poilsio diena kas savaitę. Be to, Pakartoto Įstatymo 24: 5 sakoma, kad naujai sutuokęs buvo atleistas nuo karo tarnybos ir darbo vieneriems metams. Metai mokamų atostogų jaunavedžiams. Oho.

 Koks nuostabus Dievas! Šiandien mes galime sekti tą laisvų dienų modelį, dienų pasikrauti, garbinti, bendrauti su draugais ir artimaisiais, kuriuos galime pamatyti tik ypatingais laikais. Tai, ką turime Jame, yra ypatinga. Būkime dėkingam.

 Tada Abraomo Dievo ir kitų religijų kontrastas buvo toks pat unikalus, koks yra dabar. Bet palaukite,  yra daugiau ... ir mes čia pratęsime kitą savaitę.

 

Iki tol laiminu,

 

Džonas  Fenas

2020 m. rugsėjo 12 d., šeštadienis

Kas kaip mūsų Dievas? 1(3)

 John Fenn .Weekly Thoughs. What God is Like Our God #1 of 3 11/09/20

 Sveiki,

Man būnant Biblijos mokyklos direktoriumi, dvidešimt kelerių metų studentė paprašė susitikti su manimi ir pakalbėti. Ji atsisėdo  kabinete ir labai nuoširdžiai, bet vis tiek labai išsigandusi, paklausė: „Ar kas nors iš tiesų realu?“ Kai


paklausiau, ką ji nori pasakyti, ji atsakė; „Tai -  Krikščionybė, Jėzus. Ar tai realu, ar tai tik kažkas, ką žmogus sugalvojo, pavyzdžiui, kaip filosofija ar verslas, ar būdas kontroliuoti žmones? “

 Ji tikėjo Jėzumi ir pripažino, kad Jis ją išgelbėjo nuo pražūtingo gyvenimo. Bet kartą, jau būdama Viešpatyje, ji pasižvalgė po visas religijas ir filosofijas ir norėjo būti tikra, kad eina teisingu keliu. Ji nenorėjo apsigauti ir sekti vienu ar kitu keliu, jei tai buvo klaida. Iš esmės, ji žiūrėjo į visus dievus ir deives ir domėjosi, ar mūsų Dievas yra tikrasis Dievas.

 Mūsų pasaulis yra toks pat kupinas dievų ir deivių kaip ir senovės pasaulis, nors ir skirtingomis formomis. Popkultūros, sporto, kino ir televizijos žvaigždės, jų kultūros ir mąstymo būdas padarė įtaką įvairiems dalykams, pradedant religija,  sportu ir baigiant politika. Įžymybės yra pakeltos į dievų statusą, kaip ir jų mąstymas bei samprotavimai. Viskas, kas atsistoja, kaip labai svarbus dalykas tarp žmogaus ir Dievo, yra stabmeldystė, ir tai vyksta aplink mus.

 Kai žmonės po Babelės bokšto sugriovimo buvo išsibarstyti po visą žemę, jie palaipsniui prarado žinojimą apie vienintelį tikrąjį Dievą. Jie sukūrė religines sistemas, apimančias dievų garbinimą, atstovaujamą stabų ir barbariškų ritualų, kurie keitėsi nuo kraujo praliejimo iki žmonių aukojimo ir daug daugiau.

 Senovės Artimųjų Rytų dievai

Kai kurie  senovės rytiečiai tarp savo dievų turėjo Aštartę, kanaaniečių deivę, kuri buvo susijusi su vaisingumu. Ji dažnai buvo apibūdinama kaip Baalo, aukščiausio kanaaniečių dievo, siejamo su vaisingumu, saule, lietumi ir žaibais, meilužė. Baalo garbinime buvo ir lytiniai  santykiai su Baalo kunigais ir kunigėmis ir kartais net žmonių aukojimas. Saliamonas įsigijęs kanaaniečių žmonų taip pat garbino Aštartę.

 Dar buvo toks  Čemošas, kuris visus valdė, moabitų ir amonitų dievas, ir buvo sakoma, kad jis yra labai žiaurus dievas, reikalaujantis žmonių aukų. Saliamonas pastatė  altorių Čemošui už Jeruzalės ribų, taip vadinamojoje „sugedimo kalvoje“, tai nurodyta II Karalių 23: 13.

 Filistinų Dagonas buvo vandens ir grūdų dievas, turintis žmogaus kūną, bet žuvies galvą. Samsonas žuvo sugriovęs Dagono šventyklą.

Babiloniečių Mardukas  turėjo 50 vardų, įskaitant Belą, ir buvo garbinamas Babilone, Asirijoje ir Persijoje.

 Kuo Abraomas skiriasi  nuo kitų ?

Abraomas atėjo iš šios daugybės dievų ir deivių kultūros ir pažino  vienintelį tikrąjį Dievą. Visų pirma  apie judaizmą reikia žinoti tai, kad tai buvo pirmoji monoteistinė religija. Kitaip tariant, tai buvo pirmas kartas, kai kažkas, be jokios abejonės pareiškė, kad yra tik 1 Dievas, o likusieji yra apsimetėliai.

 Abraomas taip pat pirmasis pasakė, kad Dievas yra Dievas visiems ir visur. Iki to laiko kanaaniečiai turėjo savo dievus, kaip ir moabitai, egiptiečiai ir t.t.  Dievas iš amžinybės atėjo ir  pasirodė Abraomui, tvirtindamas ir įrodydamas, kad  Jis yra vienintelis tikrasis Dievas, kad Jis yra Dievas visiems ir visur.

 Abraomas

Apsvarstykite, ką Dievas ir Abraomas atnešė žmonijai:

 1) Dievas yra tikrasis Dievas, nėra jokių kitų, kiti yra apsimetėliai.

 2) Dievas yra Dievas visiems ir visur žemėje.

 3) Dievas yra suverenas; Juo negalima manipuliuoti ritualais, sužavėti auka, iš tikrųjų jaučių ir ožkų kraujyje Jis neturi pasimėgimo (Hebrajams 10: 5–8)

 4) Dievas sukūrė žemę, natūralias jėgas ir sukūrė žmogų pagal savo atvaizdą ir panašumą.

 5) Dievas yra toks švelnus, nusižeminęs, nuolankus ir todėl toks prieinamas, kad siūlo tapti draugu visiems, kurie Jo nori.

 6) Dievas taip nori padėti žmonijai, kad sudarė sandorą su Abraomu, kad įvykdytų pažadėtą ​​atkūrimą visoje žemėje.

 7) Jis davė žmonėms laisvą valią pasirinkti gėrį ar blogį, kiekvieną asmenį padarė  atsakingu už savo veiksmus.

 Iki Abraomo nė viena iš šių minčių, nė viena iš šių sąvokų, nė viena iš šių žinių nebuvo rasta jokioje religijoje kalbant apie jokį  dievą.

 Apsvarstykite savo vaikščiojimą su Viešpačiu - ritualai? Formulė?

Kiekviena religija supanti  Abraomą buvo pagrįsta  žmogaus sukurtais  ritualais savo dievui pasiekti, sujaudinti ar sužavėti.

 

Kiekviena kita religija pasiekdavo savo dievus per žmogaus sukurtą ceremonijų sistemą, statulas, paveikslus ir kitus fizinio garbinimo elementus. Tada buvo tokia kultūra, tokia yra kultūra ir šiandien, - tai  žmogaus sukurtos pastangos pasiekti Dievą. Daugelis geranoriškų krikščionių taip pat atkrito nuo malonės į darbus.

 Kai Dievas pasirodė Abraomui ir tapo jo draugu, Abraomas suprato, kad negali būti jokio mechanizmo, kurį jis galėtų įdiegti, kad Jį pasiektų ar pamalonintų. Jie buvo draugai. Nebuvo statulos, kuriai jis galėtų melstis, nes jis asmeniškai pažino Dievą. Nebuvo jokio ritualo, kalbos, maldos, pastato ar liturgijos, kurį jis galėtų sukurti, kaip priemonę  artintis prie Dievo, nes jis jau pažino Dievą asmeniškai.  Visi šie mechanizmai dabar buvo pasenę.

 Tiems iš mūsų, kurie šiandien vaikšto su Dievu tokioje laisvėje, suprantama, kad tai taip pat pasenę - pastatai, liturgija, ritualai, statulos ir ikonos(paveikslai). Mes asmeniškai pažįstame Dievą. Kristus yra mumyse. Mes turime Kristaus protą. Mus užantspaudavo Šventoji Dievo Tėvo  Dvasia. , Kai mūsų dvasios atgimsta iš naujo iš Dievo Tėvo Dvasios, nieko  negalime padaryti šioje žemėje, mėgindami pagerinti Kristų, kurį jau turime savyje.

 Koks žmogus turintis draugą  sukuria ritualų, aukų ir deklaracijų,  kuriomis jis galėtų tą draugą pasiekti? Tai kvaila. Jis tiesiog kalbasi su juo. Tarp jų nėra nieko, išskyrus tai, kad jie vienas kitą pažįsta. Tai Abraomas įvedė į pasaulį - sugebėjimą asmeniškai pažinti Dievą, be religinio ritualo.

 Koks dievas yra toks palankus, kad liepia sekėjams panaikinti skolas, pasiimti laisvą dieną, skirti laiko atostogoms ir mylėti visus? Mes čia pratęsime kitą savaitę, laiminu.

 

Džonas Fenas