Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2024 m. vasario 26 d., pirmadienis

2024 m. vasario mėn. naujienlaiškis

 February 2024 Newsletter

Sveikinu visus,

 Apie mūsų asmeninį gyvenimą, turiu pranešti, kad Crisas sugrįžo į savo grupės namus. Tačiau po kelių dienų jis prašė grįžti namo. Žmonės, sužalotais


smegenimis, nesvarbu, ar tai būtų karas, nelaimingas atsitikimas ar gimimas, kaip Chriso atveju (aplink jo kaklą buvo apsivyniojusi virkštelė, kuri neleido deguoniui patekti į smegenis), jie sunkiai ištveria pasikitimus.

 Chrisas linkęs patirti pykčio priepuolius, jų metu mėto  savo (metalinius) žaislinius automobiliukus  trenkdamas į save arba bet kurį, kurį  gali pasiekti. Jis staiga užsidega, tada nurimsta. Po to jis iškart atsiprašo, pasako padėjėjams, kad juos myli, ir gyvenimas grįžta į įprastas vėžes. Jūs net nežinote, kaip mes vertiname jūsų maldas už mus ir jį.

 Jis myli Viešpatį, ir yra labai jautrus. Penktadienį važiavome ir klausėmės „The Donut Man“, pasakojančio apie Jėzų, gyvenantį tavo širdyje. Chrisas apsipylė ašaromis sakydamas: „Taip, tai tiesa, Donut Man, Jėzus gyvena mano širdyje“. Tai privertė mane apsiverkti dėl jo jautrumo Viešpačiui. Ačiū.

 Tarnavimo naujienos

 Šis paskutinis mėnuo buvo įdomus ir užimtas keliais Zoom susitikimais – 2 buvo skirti visiems, kurie užsiprenumeruoja mano Savaitės mintis ir šiuos naujienlaiškius. Juose dalyvavo žmonės iš 10 ar daugiau tautų. Taip pat turėjome 1 Zoom susitikimą su JAV filialų vadovais.

 Taip pat surengiau 2 valandų tiesioginį klausimų ir atsakymų laidą su Jennifer Bagnaschi iš „Deep Believer“ apie nefilimus, aš net neįsivaizdavau, kad ji tai galėtų paskelbti  savo svetainėje – tai yra 5 interviu, kuriuos su ja dariau. Barbara ir aš būsime jos renginyje Kolorado Springse balandžio 1–2 d., kur mokysiu keletą seminarų.

 Mes labai nekantriai laukiame mūsų susitikimo Talsoje birželio 28-30 dienomis! Labai neformalus, atpalaiduojantis ir gera vieta susitikti su jumis ir daugeliu kitų CWOWI tinkle. Registracijos nuoroda yra mūsų Savaitės Mintyse, šiame mėnesiniame el. informaciniame biuletenyje (aukščiau) arba rašykite mums adresu cwowi@aol.com, kad gautumėte daugiau informacijos.

 KWOWI – stebėkite, kad gautumėte atnaujintą nuotrauką ir informaciją apie savo KWOWI remiamą vaiką. Kai kurie iš jūsų jau gavo. Kai Valerija iš mūsų srities vadovų gaus naujienas apie kiekvieną vaiką, ji perduos jas jums. Procesas užtruks keletą mėnesių, kol bus išsiųsti naujiniai apie visus vaikus, todėl vertiname jūsų kantrybę. Dėkojame už palaikymą!

 Nyderlandų rekolekcijos, gegužės 2-5 d. Viliui ir Ank pavyko užsitikrinti papildomų kambarių, bet net ir su jais mums  liko 3 ar mažiau kambarių.

 AMP( Arti mirties patyrimai ) ir vizijos, keistos pragaro ir dangaus vizijos

 Arti  mirties patirtis dažnai aptariama beveik pakaitomis su Viešpaties vizijomis ir apsilankymais, tačiau jie nėra tas pats.

 „Near Death Experience“ (NDE) yra tada, kai žmogus patenka prie mirties slenksčio, bet pasveiksta. NDE turi įtakos žmogaus amžius, branda, kultūra, religiniai įsitikinimai ir kt.

 Regėjimą ir (arba)  Viešpaties apsilankymą  visada inicijuoja dangus, o ne žmogus. Jis sutinka su Raštu, neša ramybę ir yra skirtas informacijos perdavimui. Šią informaciją gali suteikti angelas ar angelai, arba Viešpats.

 Papildomai: 'Dvasioje'

 Apreiškimo 1:10 ir 4:2 aprašomas buvimas „Dvasioje“, kai žmogus paimamas į dangų arba yra dangaus karalystėje. Apaštalas Jonas 1:10 pasakė, kad jis matė Viešpatį šlovėje, būdamas „Dvasioje“. 4:2 jis buvo paimtas į dangų ir pamatė Tėvą savo soste, o Viešpats atėjo pas Tėvą priimti ritinio. Įvykiai po to, kai Jėzus atplėšė ritinio antspaudus, yra likusi Apreiškimo dalis.

 Paulius apibūdino buvimą Dvasioje II Korintiečiams 12:1-4. Jis pasakė: „Aš eisiu prie Viešpaties regėjimų ir apreiškimų“ ir  „ar kūne, ar ne, aš nežinau, Dievas žino, vienas žmogus buvo paimtas į Rojų...

 Viskas, kas  iš Viešpaties yra Jo inicijuota.

 Vizijas, apreiškimus, buvimą „Dvasioje“, visa tai inicijuoja dangus. Biblijoje nėra nei vieno Dievo duoto regėjimo, apsilankymo ar žmogaus, einančio į dangų, išskyrus tuos atvejus, kai  dangus tai inicijuoja.

 Yra „krikščionių pranašų ir mokytojų“, kurie kalba apie ėjimą į dangų savo nuožiūra, pasakoja apie tiesiog keistus dalykus tariamai danguje, net apie tai, kaip  išmoksime skraidyti danguje ir kitas nesąmones. Bėkite nuo jų, prie jų prisirišusi neteisinga dvasia (demoniška) ir (arba) jie kalba apie savo vaizduotę.

 Dievo išmintis

Jokūbo 3:15-17 sakoma, kad velnio išmintis sukelia sumaištį ir baimę, o Dievo išmintis – ramybę, tyrumą ir švelnumą. Nustokite klausytis tų, kurie prisirišę prie neteisingos dvasios.

 Iš patirties galiu pasakyti, daug kartų būdamas „Dvasioje“, perėjimas yra toks normalus ir natūralus, kad dažnai nežinai, ar tavo dvasia ir siela yra įtrauktos į Dvasią, paliekant tavo kūną. Štai kodėl Paulius nežinojo, ar jis yra savo kūne, ar ne.

 Transas yra tada, kai žmogaus kūno funkcijos sustoja. Jie arba mato regėjimą, juos aplanko Viešpats, arba paima jo dvasią ir sielą Dvasioje. Apaštalų darbų 10:10 Petras pateko į transą ir pamatė regėjimą. 22:17 Paulius pamatė Viešpatį būdamas transe.

 Aš mačiau žmones „sustingusius“, stovinčius vietoje, nejudinančius nei vieno raumens 2 valandas, Viešpats  rodė jiems dalykus, jie buvo nunešti kažkur su Viešpačiu Dvasioje arba jiems labai giliai buvo tarnaujama jų viduje. Viena ponia papasakojo, kad buvo nunešta su Viešpačiu prie krioklio, kur Jis kalbėjo jai apie būsimus jos gyvenimo įvykius ir praeities dalykus. Kai ji išėjo iš transo, ji pasakė nežinanti, ar ji buvo paimta su kūnu, ar be – patikinome, kad ji niekada neišėjo iš kambario, juokinga, bet ji to nežinojo.

 Kadangi daugelis socialinių tinklų vedėjų  kalba apie žmones, kurie turėjo NDE, arba žmones, kurie turėjo Viešpaties vizijų ir apreiškimų, kai kurie mano, kad NDE ir vizija arba buvimas Dvasioje yra tas pats dalykas, bet taip nėra!

 Tariami vizitai į pragarą...

 Su vizijomis susiję tie, kurie teigia, kad jiems buvo suteikta kelionė po pragarą. Viena Ganoje gyvenanti moteris sakė mačiusi krikščiones moteris, kurios pateko tenai, nes garbiniavo plaukus. Vyras iš Nigerijos teigė, kad jam buvo parodytas pragaras, ir jis matė ten krikščionis vyrus ir moteris, kurie nemokėjo dešimtinės.

  4 metų berniukas pateko į dangų, kai jam buvo teikiama skubi medicinos pagalba ir pasakė, kad visi žmonės danguje turi sparnus, o Tėvas atrodė maždaug 9 m ūgio.

 Kai paklausiau 2 Ganoje apie moters patirtį, kai pragare matydavo krikščionis moteris, kurios susipynė plaukus, pastebėjau, kad tos moters pastorius reguliariai pamokslavo apie tai, kad moterys, kurios garbiniuoja plaukus susiluks Dievo bausmės. Moters „kelionė po pragarą“ yra įtariama. Jei tai tikra, moteris savo patirtį interpretavo per savo surinkimo mokymą.

 Kai apklausiau asmenį, kuris  tariamai matė žmones nemokėjusius dešimtinių pragare, sužinojau, kad to vyro pastorius skelbė pragarą dešimtinių nemokėtojams. Jo patirtis įtartina, bet jei ir tikra, ji interpretuojama per jo surinkimo mokymus.

 Mažam berniukui buvo 4 metai...

 ...kai jis turėjo tą patyrimą, ir jis perkėlė savo 4 metų brandos lygį į tai, ką matė danguje. Kai skaitome Apreiškimą, kur Jonas mato milijonus žmonių, kurie mirė ir pateko į dangų, nei vienas neturi sparnų. O 4 metų vaikui atrodė, kad Tėvas yra 30 pėdų aukščio – nesu tikras ar  4 metų amžiaus vaikas gali tiksliai įvertinti 30 pėdų ūgį. Amžius suvokimui yra svarbus.

 Viena mergina, pasakojo, kad matė Jėzų būdama 8 metų amžiau, vėliau ji nupiešė Jėzaus paveikslą, tai buvo gražus baltaodis vyras. Jai įtakos turėjo amžius ir nebrandumas, o jos sąžiningumas nekelia abejonių. Jai tebuvo 8 metai. Jėzus nėra gražus, alyvuogių spalvos oda, pailgo veido, sudrėkinta, gana plokščia nosimi (tikriausiai dėl to, kad buvo sulaužyta), o artimiausias vaizdas, kurį mačiau, yra grubus atvirkštinis Turino drobulės atvaizdas.

 Netoli mirties patirtis yra tiesiog šalia mirties, tai NĖRA mirtis

 Jei Šėtonas jau turi angą to žmogaus gyvenime – pavyzdžiui, jei jis buvo ateistas arba į Naujojo Amžiau judėjime – tam žmogui bus suteikta patirtis, atitinkanti jo dvasinę klaidą. Vieno  žymaus neurologo , kuris turėjo AMP, šeima buvo  Naujajame amžiuje, todėl tai, ką jis patyrė, ir buvo ta keista jo „dangaus“ patirtis.

 Liūdna yra tai, kad žmonės, net krikščionys, iškėlė kai kuriuos iš šių AMP taip, kad jie prilygtų tikriems, manydami, kad visi AMP yra tiesa. Taip nėra. Yra daug krikščionių, kurie turėjo AMP, o kai kurie iš jų rezonuoja su žmogaus dvasia kaip tikra arba turinčia tiesos grynuoliuką, net jei jie yra paveikti amžiaus ar religinių įsitikinimų. Bet jie neprilygsta šventajam raštui.

 Vienas iš dalykų, apie kurį Viešpats su manimi kalbėjo šiais metais

 Yra brendimas Kristaus kūne, pakilimas tų, kurie yra įžvalgūs, brandūs suvokti, matydami Tėvą, kuris visame kame yra tiesa, todėl gali suvokti tai, kas nėra iš Tėvo.

 Daugeliui, kurie žengs į didesnę brandą, tai reikš, kad jie nustos klausytis žmonių, kurie klysta, nors jie kutentų jų ausis. Atsitraukti, kad išgirstumėte tik Ganytojo balsą, yra brandos žingsnis. Šiomis dienomis reikia įžvalgumo ir gebėjimo atskirti Šventąją Dvasią nuo viliojančių dvasių ir demonų mokymų.

 Gerai pažinkite originalą ir jums nebus sunku aptikti tai, kas padirbta.

 Aš tai sakau dažnai, bet tai tikrai yra mūsų širdyje: Ačiū, kad esate mūsų gyvenimo dalis! Ačiū už jūsų maldas. Dėkojame už jūsų aukas – jūsų finansinė parama yra labai vertinama. Esame tik paprasti žmonės, kurie dalijasi tuo, ką žinome apie Tėvą ir Viešpatį. Mes mylime ir meldžiamės už jus.

 

Laiminame,

 

Johnas ir Barbara, Brianas ir Amy

2024 m. vasario 25 d., sekmadienis

Tėvo emocijos # 3 iš 3

 John Fenn, 23 Feb, The Emotions of the Father #3 of 3

 

                   

Sveikinu visus,

Apsilankymo metu Viešpats mane mokė iš 1 Korintiečiams 12:4-7. Praėjusią savaitę pasidalinau pagrindinėmis žiniomis, kurias turėjau prieš tą vizitą. Svarbiausia yra tai, kad visos Šventosios Dvasios apraiškos, charizmatinės,
tarnystės ir motyvacinės dovanos yra tik Šventosios Dvasios apraiška, kuri duota visų labui.

 Šį apreiškimą turi turėti kiekvienas žmogus. Mes visi esame lygūs Kristuje, visi išgelbėti to paties kraujo, tik atliekame skirtingas funkcijas. Jei tai suprantame, nieko nepakelsite ant pjedestalo, viršijančio jų funkcijas Kristuje – gerbkite tai , taip – bet negalvokite apie juos aukščiau, kad mes visi esame išgelbėti tuo pačiu Jėzaus krauju. Būkite tikri, kas esate, bet ne arogantiški, nes mes visi esame lygūs Jame.

 Ką pasakė Viešpats

 

„Turite nustoti galvoti apie juos kaip apie dovanas, bet kaip apie Dvasios apraiškas. Turite nustoti galvoti apie juos kaip apie esančius tarp keturių surinkimo (bažnyčios) sienų pamaldų metu ir suvokti, kad aš esu kiekviename žmoguje ir kad visi daiktai buvo sukurti per mane  ir man“.

 Pasaulis įvairiai skirsto dovanas, bet tai aš  veikiu savo žmonėse“. Paprašiau pavyzdžio ir Jis pasakė: "Pagalvok apie apaštalą Paulių. Jis eidavo į miestą daryti žmones mokiniais ir buvo iš dalies mokytoju, iš dalies evangelistu, iš dalies ganytoju, iš dalies pranašu, tarnaudamas visiems. Tačiau Korinte jis kurį laiką dirbo kaip palapinių gamintojas. Išstudijuokite pirmojo amžiaus palapinių gamintojų amatą ir pamatysite, kad jiems teko susidurti su verslo steigimu, medžiagų rinkimu, gamyba, rinkodara ir pardavimu. Tai, ką pasaulis (kartais) vadina verslininku, surinkime tai- apaštalas. Ta pati apaštalo dovana jame  leido jam būti verslininku.

 Po to  mes kalbėjome apie mano gyvenimą, o Jis man priminė  įvairius darbus, kuriuos turėjau, ir kaip manyje esančios dovanos, kurios buvo naudojamos tarnavime, leido man dirbti įvairiose įmonėse ir darbuose. Taip pat buvo parodyti darbai, kuriuos turėjau dirbusi,  ir kurie nebuvo pagal mano dovanas, o tai paaiškino, kodėl jie man nepatiko arba nesisekė.

Pasidalinsiu apie du iš jų:

 Dirbau Kolorado universiteto Boulder mieste, Kolorado valstijoje, universiteto tarnavime. Universitete laikėme pamaldas ir Biblijos studijas. Mes rengėme tokius koncertus, kaip „The 2nd Chapter of Acts“, Barry McGuire'as ir kt. 1982–1983 m. primenu laiko tarpą tiems, kurie žino, kas tie žmonės, lol. Priimdavome tokius mokytojus kaip Andrew Wommack ir pan.

 Maniau, kad man trūksta uolumo evangelizacijai. Jaučiausi spaudžiamas manyti, kad universiteto tarnautojas turi būti evangelistas. Taigi aš pastačiau garsiakalbį ir mikrofoną lauko zonoje, kur mokiniai rinkdavosi pietauti, įjungiau tą mikrofoną, ketindamas papasakoti apie Jėzų, bet taip  ir nesugalvojau nė vieno dalyko. Mano galvoje  buvo tuščia. Aš negalėjau nieko sugalvoti. Man buvo tokia gėda, todėl susikroviau daiktus ir išėjau po 3 minučių. Buvau kupinas kaltės, pasmerkimo, pasimetimo.

Kitą sekmadienį atvykęs tarnautojas pasakė man tokius žodžius. Jis pranašavo sakydamas: „Pašaukiau tave į savo tautai(žmonėms), ir tu mokysi daugelį. Tu esi pašauktas ne į pasaulį, bet ugdyti mano tautą. Retkarčiais kai kurie ateis pas mane per tavo tarnystę, bet ne į tai turi būti sutelktas tavo dėmesys . Tu esi pašauktas į mano tautą, ilsėkis čia, mano sūnau. Oho, buvau ramus ir nuo tada.

 Tai tiesiogiai susiję su tuo, kad aš nesu pardavėjas.

 1992 m. atvykęs į Talsą, prieš mane įdarbindamas surinkime (bažnyčioje), gavau draudimo licenciją ir prisijungiau prie bendrovės, parduodančios draudimo alternatyvas ir kitus finansinius produktus vyriausybės darbuotojams. Mes tikrai galėjome padėti  jiems geriau nei  vyriausybės programa susitvarkyti reikalus išeinant į pensiją. Galėjau gerai paaiškinti, gerai išmokyti, bet negalėjau priversti žmonių pasirašyti ant punktyrinės linijos.

 Abu dalykai  yra susiję – abu susiję su pardavimu. Vienas vadinamas evangelistu, kitas – draudimo pardavėju. Ta pati dovana, tik skiriasi stiprumu.

 Priešingai, aš galiu išmokyti žmogų Žodžio, galiu išmokyti juos gaminti picą. Galiu juos išmokyti išardyti tualetą ar sumontuoti santechniką ar atlikti apdailos darbus name. Visa tai ta pati mokymo dovana, tik skirtinga funkcija.

 Kai mes su Viešpačiu peržiūrėjome mano darbus (Barbara sako, kad 1980–1994 m. dirbdamas tarnavime dirbau 39 darbus, kad tik turėčiau stogą virš galvos, kartais dirbau 2 darbus. Mačiau, kad dovanos manyje buvo tos pačios, jos tiesiog veikė įvairiais būdais skirtinguose darbuose. Bet tos pačios dovanos. Nesvarbu, kokį pavadinimą žmogus suteikė  darbui, Kristus manyje niekada nepasikeitė, Jis veikė tose pačiose  dovanose, kurias Jis sukūrė manyje.

 Staiga visa tai įgavo prasmę, tą akimirką arba bent jau jos pradžioje buvau „išnykęs iš bažnyčios“.

 Prisiminiau nusivylusius vyrus, kurie dirbo vadybininkais, galvodami, kad yra pašaukti būti pastoriais, ir prasilenkė su Dievu arba, dar blogiau, nuvylė Jį. Jie klydo.

 Supratau, kad jie buvo pastoriai, o jų „kaimenė“ buvo žmonės, su kuriais jie dirbo, ateidavo pas juos su savo bėdomis ir problemomis. Tai buvo vyrai ir moterys, kurie  kaip pastoriai, mylėjo žmones, su kuriais dirbo, buvo didžiulis Viešpaties buvimas toje darbo vietoje, nesvarbu, ar jie kada nors dalijosi Jėzumi, ar ne. Jie mylėjo savo darbą ne dėl pačio darbo, o dėl žmonių, kuriems padėjo ir kuriais rūpinosi darbe. Jie buvo ganytojai, nes Kristus juose davė jiems tą dovaną, bet žmogus jų darbui priklijavo etiketę ir jie labiau tikėjo etikete, o ne Kristumi.

 Prisiminiau vyrus, kurie mėgdavo dirbti „paprastus darbus“, padėdami žmonėms, galvodami, kad jie ne tarnyboje. Jie dažnai padėdavo ir bažnyčioje taisydami daiktus pastate. Vienas žmogus nemanė, kad jis tarnauja, ir jei būčiau tada žinojęs, ką žinojau šio apsilankymo metu, būčiau jam tiesiau pasakęs, kad jis tarnauja, nes jis nešiojasi savyje Kristų, kad ir kur eitų. Ta pati Kristaus dovana jame, kuri paskatino jį taisyti surinkimo pastatą, paskatino ir taisyti daiktus žmonių namuose – surinkimo nariams, kaimynams, bet kam.

 Pradėjau matyti, kad viskas mums yra šventa,

 Nėra nieko pasaulietiško, nes mes turime Kristų. Nustojau rūpintis titulais ir galėjau matyti pareigybių aprašymus tik kaip Dievo dovanų etiketes kiekviename žmoguje.

 Prižiūrėtojas, kuris mėgsta savo darbą mokykloje, yra šalia vaikų, perteikia jiems savo mintis ir išmintį, kaip tik  gali. Tarnyboje.

 Apsilankymo metu Viešpats paminėjo Ps 68:18

 Tai Pauliaus minties užbaigimas Efeziečiams 4:8: „Todėl, kaip jis (psalmininkas) sako: pakilęs į aukštumą, Jis davė dovanų žmonėms, kad Dievas gyventų tarp maištaujančiųjų“. - paskutinė eilutė yra Pauliaus nuorodos 4:8 užbaigimas.

 Mačiau, kad kiekvienas iš mūsų turi savyje Kristų. Lygios, bet skirtingos funkcijos. Nepriklausomai nuo žmogaus etiketės, tai Kristus mumyse apsireiškia, ar tai organizuoti, ar mokyti, nunešti maisto kam nors sergant, pranašauti apie ką nors. Pradedant tyliai duoti pinigų, kad padėtų patenkinti kažkieno poreikius, ar sutvarkyti tualetą vienišam tėvui ar mamai – visa tai yra Kristus mumyse – nesvarbu etiketės?!

 Daugiau apie tai, ką Jis pasakė kitą savaitę, aš parašiau šiek tiek daugiau nei įprasta.

 Iki tol, laiminu,

John Fenn

2024 m. vasario 19 d., pirmadienis

 Tėvo emocijos Nr. 2 iš 3

John Fenn, 16 Feb, 2023,  The Emotions of the Father #2 of 3

 

Sveikinu visus,

 Praėjusią savaitę dalinausi kaip praėjus kelioms dienoms po to, kai Tėvas mane mokė apie tai, kaip Jis išreiškia savo emocijas per Dvasios pasireiškimą


(dovanas), sulaukiau Viešpaties apsilankymo.

 Jis pradėjo ten, kur baigė Tėvas, kalbėdamas man apie 1 Korintiečiams 12:4-7. Tačiau prieš rašydamas apie tai, ką Jis pasakė, pirmiausia noriu jums paaiškinti, ką aš žinojau prieš tai, kai  Jis mane mokė, todėl pirmiausia dalinuosi tuo:

 „Dabar yra skirtingų dvasinių dovanų atmainų, bet tai ta pati Dvasia.

Ir yra skirtingų tarnavimų, bet tas pats Viešpats.

Ir yra skirtingų veiksmų, bet veikia tas pats Dievas.

Kiekvienam duota Dvasios apraiška bendram labui“.


Štai ką aš žinojau apie šią ištrauką, kol Viešpats pradėjo mane mokyti

 Aš žinojau, kad 4 eilutėje žodis „dovana“ yra „charis“, taigi Viešpats kalba apie charizmatiškas dovanas. Tai pranašystės, kalbų, kalbų aiškinimo dovanos (apreiškimo dovanos). Išgydymai, stebuklai, ypatingas tikėjimas (jėgos dovanos). Ir apreiškimo dovanos: išminties žodžiai (apie ateitį), žinios (žinios apie dabartį ar praeitį) ir dvasių atpažinimas (Dievo ar velnio dalykų suvokimas).

 Apie tai kalba eil.5 sakoma: „Ir yra skirtingų tarnystės rūšių, bet tas pats Viešpats“.

 Žodis „tarnavimas“ yra „diakonija“, kuris tuo metu buvo naudojamas apibūdinti „patarnavimą  prie stalo“. Savo formomis jis verčiamas kaip tarnystė, tarnautojas, , tarnavimas, servisas. „5 -iopas tarnavimas “ yra įtrauktas į šias dovanas (apaštalas, pranašas, pastorius, mokytojas, evangelistas), bet tai nėra viskas.

 Paulius taip pat įvardija  pagalbą (padėti, teikti pagalbą) ir vadovavimą (pažodžiui, „vairuoti laivą“, ty padėti nukreipti žmones (į saugumą)) kaip „tarnaujančias dovanas“.

 Ir charizmatinės dovanos, ir tarnavimo dovanos   Pauliaus teigimu, yra ta pati Dvasia ir Viešpats daro tai, kas naudinga visiems. Jis tęsia eil.6:

 „Ir yra skirtingų veikimų, bet visuose šiuose dalykuose veikia tas pats Dievas“.

 Žodis „veikimas“ yra „energema“ arba energija. Yra savitų energijos (motyvacijos) būdų, tačiau visuose šiuose dalykuose veikia tas pats Dievas. Tai, kas tave skatina Dieve, yra iš Dvasios. Jūs gimėte su tokia motyvacija.

 Tai vadinamos „motyvacinėmis dovanomis“ arba „energijos dovanomis“. Mus sujaudins ir motyvuos tai, kam esame sukurti. Paulius kai kuriuos mini Romiečiams 12:1-8, kur jis pradeda sakydamas, kad kiekvienam yra duotas tikėjimo saikas ir kad jis gali kalbėti tik pagal jam suteiktą malonę. Jis ragina mus nesididžiuoti, nes tokie esame sukurti.

 Tai sudaro pagrindą šiai idėjai, kad kiekvienas iš mūsų turi tam tikrą tikėjimo saiką, tiesiogiai susijusį su dovanomis, su kuriomis esame sukurti. Jis išvardija keletą, pradedant nuo 6 eilutės:

 „Kai kurie yra (motyvuojami) pranašystės“. Tai ne charizmatinė pranašystės dovana, o tikėjimo saikas, pranašiškiems žmonėms būdinga energija. Šie žmonės yra tiesmukiški,  kalba tiksliai, pataiko į tikslą,  myli teisumą ir nekenčia nuodėmės, yra geri žmonių teisėjai ir gali nujausti, kai kas nors yra nusidėjęs. Jie gimė tokie. Tai dalis to, kas juos energizuoja, motyvuoja.

 Paulius liepia jiems veikti „pagal jų tikėjimo proporciją (saiką, pasiekiamumą, sferą)“, ty neperžengti. Pranašystės motyvuotas žmogus nori ištaisyti bet kokią matomą klaidą, net jei tai nėra jo reikalas. Siekdami pataisyti asmenį, jie linkę persistengti ir gali pakenkti žmonėms, akcentuodami problemą, kurią, jų manymu, reikia taisyti. Paulius sakė, kad apsiribokite tik savo tikėjimo, santykių ir, žinoma, meilės bei teisingumo ribomis.

 Toliau Paulius rašo tą patį „proporcingai jūsų tikėjimui“ 7–8 eilutėse „tarnauti, mokyti ir raginti“.

 Tarnas linkęs tarnauti tol, kol išsenka, savo šeimą pastatydamas antroje vietoje už surinkimo ar kitų žmonių. Jie skirs savo maisto pinigus tam tikslui, nes negali būti pakankamai kantrūs, kai pasipila komandų grandinė pagelbėti. Jie nenori turėti mikrofono, jiems labiau patinka tenkinti fizinius poreikius užkulisiuose – valyti, pastatyti kėdes, padėti kam nors nuvykti pas gydytoją, daryti malonius dalykus, kurių niekas, išskyrus Dievą, nemato. Tačiau nesistenkite visiems tarnauti, sutvarkykite prioritetus. Neignoruokite savęs ir šeimos, kad patenkintumėte kitų poreikius.

 Mokytojai, mėgstantys tyrinėti ir mylintys faktus bei skaičius, ir ragintojai, norintys papasakoti savo istoriją, nori viską išaiškinti, neatsižvelgdami į tai, kad galbūt ne visi nori išgirsti mažytę smulkmeną, kuri kažkam, iš prigimties mokytojui yra  žavi. O gal jie nenori išgirsti kiekvienos smulkmenos, ką Dievas dėl tavęs padarė šią savaitę per 20 minučių – gal geriau būtų 1 minutės santrauka. Apsiribokite proporcingai savo tikėjimu, jei turite galimybę.

 Mokytojas reiškia ne vieną iš 5 tarnavimo dovanų, tai žmogus, kuris natūraliai nori perteikti kitiems. Nesvarbu, ar tai būtų parodyti jaunai mamai, kaip vairuoti automobilį ar  savo kūdikiui arba vyrui, norinčiam išmokyti sūnų išardyti variklį. Jie natūraliai yra motyvuoti perduoti savo gyvenimą kitiems.

 Paulius 7-8 eilutėse dalijasi ir apriboja „davimą“, „valdymą (organizavimą)“ ir gailestingumą. Jis sako tiems, kurie mėgsta dovanoti, darykite tai paprastai. Kitaip tariant, kad kiti nematytų, o ne su fanfaromis, tiesiog būkite paprasti, nes linkstama į pasididžiavimą ir norą būti pastebėtam.

 „Vadovui“ jis sako „stropiai“, o tai reiškia, kad organizatorius linkęs imtis daugiau dalykų, nei gali padaryti gerai. Natūralu, kad jie žino, kaip turėtų būti organizuojamas biuras, kas, pavyzdžiui, kokiame projekte turėtų būti ir kur. Paulius sako, kad leiskite šiai motyvacijai sklisti, bet tik iki to momento, kai galite išlaikyti darbštumą. Neprisiimkite daugiau, nei galite gerai susitvarkyti.

Apie „gailestingumą“, sako jis linksmai. Kodėl? Nes gailestingumo skatinamas žmogus yra linkęs imtis problemų to asmens, kuriam demonstruoja gailestingumą. Paulius sako, laikykitės emocinio atstumo, parodykite jiems Dievo gailestingumą, bet  tiek, kiek esate linksmi tai darydami – jei pradedate jausti, kad emociškai įsitraukiate į žmogų, kuriam rodote gailestingumą, ir prarandate objektyvų linksmumą, atsitrauk, apribok save.

 1 Korintiečiams 12:6 Paulius pasakė, kad išvardindamas šias motyvacines ar energijos dovanas, visa tai – charizmatinės, tarnystės ir energijos dovanos, yra  Dievas, veikiantis kiekviename. Jis baigia pakartodamas 7 eil.: „Kiekvienam žmogui duota Dvasios apraiška  bendram labui“.

 Dabar jūs matote, ką aš supratau iki Jėzaus aplankymo; mes čia pratęsime kitą savaitę.

 Esmė, kurią mačiau ir supratau, yra ta, kad pastoriaus dovana yra lygi gailestingam žmogui, kuris yra lygus tam, kuris gali pranašauti. Kristuje nėra superžvaigždžių, visos dovanos  yra  Dvasios pasireiškimas, todėl mes negauname jokių nuopelnų.

 Didžiulė nuodėmė, kad kai kurie ganytojai mano, kad kiti turi  jiems tarnauti. Arba „apaštalai“ mano, kad turi viešpatauti savo pašaukimu virš kitų, kad jie jiems tarnautų. Žmogus, pakeltas organizuoti, yra lygus apaštalui, tik skirtingos funkcijos. Išgelbėti to paties kraujo, taigi kodėl  drįstame išaukštinti vieni kitus. Mes gerbiame funkciją, bet suvokdami, kad tai ta pati Dvasia, tas pats Viešpats, tas pats Dievas Tėvas, liejantis per mus į mūsų pasaulį.

 Iki kitos savaitės, laiminu,

 

Džonas Fenas

2024 m. vasario 12 d., pirmadienis

Tėvo emocijos Nr. 1 iš 3

 John Fenn, 9 Jan, 2024, The Emotions of the Father #1 of 3

 Sveikinu visus,

 Tai seka dviejų dalių mokymo apie tai, kaip žmogaus trejybė atspindi Dievo

trejybę, kad mes esame trys viename, kaip Dievas yra trys viename.

 Fonas

 Buvau tarp vadovaujančių  surinkime (vert. bažnyčioje), kurioje tuo metu vietinio laikraščio duomenimis buvo apie 13 000 žmonių. Taip pat buvau direktoriumi  Biblijos mokykloje, kurią per metus lankė apie 700 studentų,  todėl daug žmonių turėjo progą aplankyti mane ir papasakoti savo gyvenimo  kovas.

 Tuo metu charizmatiškame surinkimo (vert. bažnyčios) pasaulyje mojavimas vėliavomis ir šokis buvo įprasti dalykai. Žmonės tarnavimo metu užtvindydavo praėjimus ir aikštelę prieš platformą ir šoko mojuodami vėliavomis. Atrodė, kad vieni šoko su nematomais partneriais, kiti „garbindami“ mojavo vėliavomis.

 Kodėl aš pradėjau klausinėti apie tai Tėvo, ir štai, kas paaiškėjo

 Kai kurios mojuotojos vėliavomis  ir  šokėjos buvo biblijos mokyklos mokinės. Kelios iš jų  atėjo į mano biurą ieškoti patarimo su labai rimtomis problemomis. Beveik kiekviena iš jų buvo vieniša arba santuokoje po nelygiu jungu, jos buvo patyrę ar išgyveno įvairias  traumas, daugelis turėjo rimtų finansinių sunkumų. Jos  patyrė nuolatinį stresą.

 Ne visi buvo tokie, kai kurie šokėjai ir mojuotojai vėliavomis buvo tiesiog meniški ir savo meilę Viešpačiui išreiškė šokiu ir mojavimu vėliavomis,-  tai  nieko blogo. Tačiau tokių buvo mažuma.

 Keletas šokėjų man asmeniškai pasakė, kad įsivaizduoja, kad šoka su Jėzumi, o kai kurios patikino nežinančios, ar tai Jis, ar jų vaizduotė. Žinojau, kad žmonės šoka paskatinti Dvasios. Taip pat žinojau, kad žmonės šoka paskatinti savo kūno. Kaip atskirti?

 Visai kaip kadaise populiarus „šventasis juokas“. Aš mačiau tikrą juoką, sklindantį iš dvasios, kai žmones  paliesdavo arba jiems tarnavo Viešpats. Ir  mačiau kūną, masinę isteriją, įtaigią imitaciją, kad ir kaip tai pavadintumėte – mačiau daug daugiau kūno, nei juoko iš Dvasios ir dvasioje.

 Taigi aš paklausiau apie tai Tėvo

 Jis pasakė: "Aš parodau  savo emocijas per Dvasios pasireiškimus (dovanas). Šie žmonės yra emociškai labai jautrūs, jų emocijos iškyla į paviršių dėl buvusių ar dabartinių gyvenimo neramumų, todėl jie yra vieni pirmųjų, kurie pajunta mano emocijas, ir kur aš judu tarnavime“.

 Tai turėjo prasmę. Jų emocijos buvo ypač jautrios, todėl buvo ryšys su jų dvasia ir Šventąja Dvasia. Jų protas / emocijos Jo protui / emocijoms. Mane suintrigavo ryšys tarp žmogiškų emocijų ir Šventosios Dvasios, bet kol kas tai atidėjau. (Mačiau, kad daugelis surinkimų (vert. bažnyčių) patepimą pakeičia emocijomis, manydamos, kad tai yra tas pat. Bet taip nėra.)

 Grįžau prie Jo teiginio, kad Jis išreiškia savo emocijas per Dvasios pasireiškimą. – Ar galite man duoti skyrių ir eilutę apie tai,  Tėve? Jo atsakymas buvo betarpiškas: "Studijuok gailestingumą evangelijose. Kiekvieną kartą, kai matai Viešpaties užuojautą, po to pasireiškia Dvasia."

 Mato 9: 35-38; 10:1: Jėzus gailėjosi minios, todėl patepė mokinius gydyti ir išvaryti demonus. Pasireiškia tarnystės dovanos.

 Mato 14:14; Jėzus gailėjosi žmonių, gydė jų ligonius. Gydymas.

 Mato 15:32-39: Jėzus užjautė 4000 vyrų (neskaičiuojant moterų ir vaikų) ir padaugino duoną bei žuvį. Stebuklų darymo  dovana.

 Mato 20:29-34: Jėzus užjautė 2 akluosius ir juos išgydė. Gydymo dovana.

 Morkaus 1:41: Jėzus pasigailėjo raupsuoto ir jį išgydė. Gydymo dovana.

 Morkaus 5: 1-20; Jėzus išvarė Legioną , ir tas vyras norėjo sekti Jėzų, būdamas pagonis, to tuo metu nebuvo galima leisti. Viešpats liepė jam eiti namo ir visiems papasakoti, kaip Viešpats jo pasigailėjo ir jį išlaisvino. Gydymo ar stebuklų darymo dovanų/išsilaisvinimo pasireiškimas.

 Morkaus 6: 33-35; Jėzus gailėjosi minios, todėl juos mokė. Mokymo dovanų pasireiškimas.

 Morkaus 6:35-44, Jėzus gailėjosi  žmonių, todėl pamaitino 5000 vyrų (neskaičiuojant moterų ir vaikų). Stebuklų dovana.

 Luko 7:13-15; Jėzus gailėjosi našlės, laidojančios savo vienintelį sūnų, todėl prikėlė jį iš numirusių. Stebuklų dovana arba kai kas gali pasakyti „tikėjimo dovana “ arba „ypatingas tikėjimo“ tokiai situacijai.

 Nepatyrimas šituose Dvasios dalykuose...

 ...gali paskatinti  žmogų sukelti savo užuojautą, manant, kad tai yra Tėvo užuojauta. Dėl šios klaidos kai kurie atidavė savo maistą arba nuomai skirtus  pinigus per televiziją išgirstam poreikiui patenkinti, o paskui stebėjosi, kodėl Dievas tų pinigų negrąžina.

 Atsakymas yra toks, kad jų užuojauta kilo iš jų  sielos ir  emocijų. Tėvo užuojauta yra juntama, ji juntama mūsų dvasioje ir su tam tikra jėga teka į kitus, eidama per mūsų pačių emocijas, kurios lieka atskirtos, beveik kaip to, kuris stebi iš šono. Jūs tiesiog jaučiate (sieloje / mintyse) šią užuojautą savo dvasioje ir esate paskatinti imtis veiksmų. Dievo užuojauta nepadaro kažkieno bėdų tavo pačių bėdomis, ji leidžia tam tikrą atsiribojimą, kad galėtum išlaikyti teisingus prioritetus ir tvarką. Kitų problemas sprendžia  Jis, o ne mes.

Pradėkite nuo šito

 Prieš daugelį metų buvau nedidelio surinkimo (vert. bažnyčios) pastorius. Niekada nebuvau iš tų, kurie tik kažko mokytų. Aš visada ir iki šiol klausiu Tėvo, ko Jis nori, kad aš pasidalinčiau. Aš klausiu, tada laukiu, kol Jis man pasakys tiesiai arba Dvasia paryškins temą. Tai prasidėjo mano gyvenime prieš dešimtmečius.

 Tuo metu, 1989–1992 m., pastebėjau, kad Tėvo valia bet kuriam tarnavimui  yra sutelkta į vieną iš 3 sričių: žodį, garbinimą arba tarnavimą žmonėms. Galėjau jausti savo dvasioje, kai galvojau apie tuos 3 kiekvieno tarnavimo elementus. Aš jutau, kad viena dalis yra „sunkesnė“ nei kitos. Tai buvo gilesnis Jo buvimo jausmas, pabrėžiantis vieną dalį prieš kitas. Nežinodamas, kaip geriausiai tai suformuluoti, ėmiau klausinėti Tėvo, kai ruošiausi kiekvienam tarnavimui: „Kam tu esi nusiteikęs: žodžiui, garbinimui ar tarnavimui?

 Išmokau tiesiog išmesti tarnavimų grafiką ir sekti, kur yra patepimas – žodis, garbinimas, malda. Jei neturėjau žinios, o „nuotaika“ buvo garbinimas, pradžioje sakydavau bendruomenei aukoti, kad nebūtų trukdžių, ir po to  mes tiesiog garbindavome. Kitais atvejais kai turėjau konkrečią žinią, garbinimą  praleisdavome visai, arba prašydavau garbinimo komandos jį sutrumpinti arba tik įžanginė giesmė. Kartais Tėvas norėjo tarnauti, todėl garbinimas buvo trumpas, bet gilus, o tada aš paprašydavau susirinkimo melstis vieniems už kitus. Žmonės prieidavo  prie manęs sakydami: „Aš myliu šią bendruomenę, niekada nežinau, kas vyks, bet  visada jaučiu patepimą“.

 Per kelias dienas po to pokalbio su Tėvu

 Mane aplankė Viešpats. Jis pradėjo  tiesiai nuo 1 Korintiečiams 12:4-7,   apie tai, ko Tėvas mane mokė, tęsiu kitą savaitę.

 Tačiau apsvarstykite šiuos dalykus: Tėvas išreiškia savo emocijas per Dvasios dovanas. Ruošdamiesi eiti į savo bendruomenę, pradėdami Biblijos studijas, dalyvaudami namų surinkime ar jam vadovaudami, pirmiausia paklauskite: Tėve, kam tu nusiteikęs? Kur bus jūsų buvimas?

 Ten, kur Jis nori eiti, kur bus patepimas, gali būti ne ten, ką suplanavote. Jūs pajusite daugiau „svorio“ vienoje ar kitoje srityje. Sekite tai. Pakeiskite „grafiką“, kad sutelktumėte dėmesį į tą sritį, kuri domina Tėvą.

 Ženkite tikėjimo žingsnį; Išmeskite savo planus, kad galėtumėte daryti tai, ką matote darant Tėvą. Tekėjimas vyks tiesiai iš Tėvo per Dvasią į jus, Kristaus kūną. Ir tai bus nuostabu.

 Iki kitos savaitės, laiminu,

 

Džonas Fenas

 

 

 

 

2024 m. vasario 5 d., pirmadienis

Mūsų trejybė, Dievo Trejybė Nr. 2 iš 4

  Our Trinity, God's Trinity #2 of 4 John Fenn 2Jan, 2024

 Sveikinu visus,

Praėjusią savaitę pasidalinau, kaip žmogaus trejybė sukurta pagal Dievo trejybę. Aš pasidalinau, kad mes esame dvasia, siela ir kūnas, todėl ir Dievas yra toks pat.


Tėvas yra dvasia, Šventoji Dvasia veikia kaip siela, o Jėzus veikia kaip Jo kūnas.

 Štai kodėl Naujajame Testamente nėra maldų Šventajai Dvasiai.

 Žinau, kad tai sujaukia kai kurių teologiją, bet tiesa ta, kad Šventoji Dvasia tik klauso ir tiria (nes Ji yra siela) to, ką mums paruošė Tėvo širdis (dvasia).

 Apsvarstykite tai kitaip, Tėvas yra savo soste danguje. Jėzus pakilo į dangų. Vienintelis, kuris šiandien tarnauja žemėje, yra Šventoji Dvasia. Kodėl? Todėl, kad Tėvas teka iš Savęs Savo paties Dvasia  į (Kristaus) kūną.

 Mes nesimeldžiame Šventajai Dvasiai. Jėzus  Viešpaties maldoje pasakė, kad turime prašyti Tėvo. Jono 16:23 Jėzus kalbėjo tą dieną, kai Jis pasitraukė nuo mūsų: "Tą dieną jūs manęs nieko neprašysite. Prašysite Tėvo, ir Jis jums duos."

 1 Korintiečiams 2:10-12 sako, kad Šventoji Dvasia „ieško“  ką Tėvas turi  mums, ir pasakyta: „...mes turime Dvasią, kad žinotume, ką Tėvas mums paruošė“.

 Tai pastatė Šventąją Dvasią į vidurį tarp Dievo Tėvo ir kūno (Viešpaties Jėzaus, Kristaus kūno). Jūsų siela yra tarp jūsų dvasios ir kūno. Kartais klausaisi savo kūno – esu alkanas, ištroškęs, mieguistas – o kartais klausai savo dvasios: „noriu garbinti“, „Aš nejaučiu savo dvasioje, kad šis darbas skirtas“. man“, „Aš alkanas Žodžio“.

 Jūsų siela yra viduryje, lygiai taip pat, kaip Šventoji Dvasia yra viduryje. Iš žemės į dangų Ji neša mūsų maldas į Tėvo širdį, o iš dangaus į žemę neša mums atsakymus ar atsaką. dvasia-siela-kūnas, kūnas-siela-dvasia.

 Taigi  žmonės klausia; Ar neteisinga melstis Šventajai Dvasiai ir klausti Jos kažko, kad gautum atsakymą? Ką Jėzus pasakė? Pažvelkite į Apaštalų darbų maldas ir laiškus – apaštalai tikėjo ir pakluso Jėzui, melsdamiesi Tėvui. Kartais žmonės manęs klausia, kodėl jų maldos neveiksmingos, o kai aš jų klausau ar klausiu, matau, kad jie prašo Šventosios Dvasios arba prašymus siunčia maldoje Jėzui  – tai tiesioginis nepaklusnumas Jėzui ir Naujojo Testamento praktikai.

 Taigi jie turi nuspręsti, ar jie pakeis savo teologiją tuo, ką Jėzus ir Žodis iš tikrųjų sako ir ką praktikavo NT autoriai, ar ir toliau tikės   savo ar žmonių sukurta teologija prašydami Šventosios Dvasios, ir dėl to jų malda bus neveiksminga.  Šventoji Dvasia tik neša žinią ir ieško, ką Tėvas turi savo širdyje, taip (vėl) sakoma I Korintiečiams 2:9-12.

 Bet pereikime prie srauto iš dangaus. Mes tikrai esame Kristaus kūnas.

 Aš pasakiau, kaip niekas negali atskirti Tėvo nuo Jo Dvasios, kaip niekas negali atskirti mūsų dvasios ir sielos. Danguje žmonės yra dvasia ir siela.

 Jie atrodo taip pat, nors nepaisant laiko praleisto žemėje ir susidėvėjimo, jie turi visus pojūčius, bet jie yra dvasia ir siela, neturintys savo atpirkto kūno. Paulius rašė Romiečiams 8: 22-23 sako, kad laukiame „kūno atpirkimo“. Vieną dieną turėsime tą pašlovintą kūną, pagamintą iš dangiškos medžiagos, be nuodėmės ir su  Dievo prigimtimi. Mūsų kūnas šiandien yra žemiškas ir nori nusidėti, bet 1 Korintiečiams 15:39-49 mums pažadėtas dangiškas kūnas, kuris trokšta tik teisumo.

 Šiandien pažvelkime į šį srautą išsamiau

 Apreiškimas 22:1: „Ir jis man parodė tyrą gyvybės vandens upę, skaidrią kaip krištolas, ištekančią iš Dievo (Tėvo) sosto...“

 Gyvybės upė teka iš Tėvo. Kur ji teka?

 Jono 7:38-39 Jėzus pasakė: „Kas mane tiki, iš jo pilvo tekės gyvojo vandens upės (tai Jis kalbėjo apie Dvasią, kuri bus duota tiems, kurie Jį tiki).

 Tėkmė plūsta iš Tėvo, Jonas identifikuoja upę kaip Dvasią, ir ji įteka į mūsų dvasią (mes esame Kristaus kūnas.) Kai meldžiamės, ši upė išsišakoja į gyvybės upes, tekančius, kad suteiktų gyvybę visiems, už kuriuos meldžiamės. . Iš Tėvo Dvasia tekėjimas vyksta  į Kristaus kūną. dvasia-siela-kūnas.

 Man teko kalbėti  net 10 skirtingų kalbų, kai kalbomis meldžiausi už įvairius žmones ir situacijas per 2 valandas. Kiekviena iš jų yra gyvybės upė, drėkinanti tą ypatingą poreikį. Gyvybės upė, tekanti iš Tėvo, Šventosios Dvasios įsilieja į mūsų dvasią, ir tada mes meldžiame, kad Gyvybė palaistytų visas tas sritis mūsų  ir tų, už kuriuos meldžiamės gyvenime. dvasia-siela-kūnas į dvasią- sielą-kūną.

 Tą patį srautą matome Mato 3:16-17:

 „...  Jėzus išėjo iš vandens ir jis (Jonas Krikštytojas) pamatė, kaip ant Jo nusileidžia Dvasia ... ir balsas iš dangaus tarė: „Tai mano Sūnus...“ Atkreipkite dėmesį, Tėvas iš dangus kalbėjo, kai Dvasia tekėjo į Jėzų. Tėvas-Dvasia-Jėzus. dvasia-siela-kūnas

 Jėzus pasakė Jono 5:19, kad Jis darė tik tai, ką matė darant Tėvą – taigi Tėvas darė dalykus.

Jėzus Dvasia matė, ką Jis daro, ir tada tai vykdė. Tas pats srautas, Tėvas-Dvasia-Jėzus. dvasia-siela-kūnas

 Esame sukurti pagal Jo paveikslą ir panašumą, todėl esame sukurti tekėti tuo pačiu būdu.

 Tėvas-Dvasia-Sūnus, dvasia-siela-kūnas

 1 Tesalonikiečiams 5:23 Paulius rašo: „Tegul visa jūsų dvasia, siela ir kūnas bus nepriekaištingi mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus atėjimui“.

  Srautas plūsta į mus, tada  dvasia į mūsų sielą, o tada vėl išorė į mūsų kūną. dvasia-siela-kūnas. Štai kodėl kalbos   taip efektyviai veikia ir atgaivina. Tėvas siunčia savo valią Dvasia mūsų dvasiai (mes esame Kristaus kūnas), tada mes savo dvasia perkeliame į savo kūną. Malda kalbomis įtraukia mus  labai tiksliai  mūsų dvasią, sielą ir kūną į tą srautą. Mes esame viena su Juo. Tėvas į  Dvasią  į kūną, po to  teka į mūsų dvasią į mūsų sielą ir į mūsų kūną. Mes esame viena Jame, Jis yra viena mumyse. Vienas srautas.

Daugelis pasakys, kad efektyvu  plaukti  dvasios-sielos-kūno srautu kitais būdais. Pavyzdys  galėtų būti  apsilankymas pas draugą , kai staiga jūsų dvasioje atsiranda kažkas skirtas jam. Tavo protas atpažįsta kažką tavo dvasioje, idėją ar tam tikrą išmintį,  tavo siela paima tai ir ištaria žodžiais  kitaip sakant, tai išeina iš tavo burnos ir teka tavo draugui. Pojūtis labai geras, nes  ką tik tekėjai taip, kaip suplanuota: dvasia iš sielos į kūną.

 Kitas pavyzdys būtų garbinimas. Jūs giedate kalbomis iš savo dvasios į savo sielą, sutelktą į mintis apie Viešpatį, o iš jūsų burnos liejasi garbinimas: dvasia-siela-kūnas. Tai efektyvu , nes veikiame visose 3 dalyse.

 Kitą savaitę ketinu daugiau pasidalinti tuo, ko Tėvas ir Viešpats mane apie tai išmokė, konkrečiai kaip Jis lieja į mus savo emocijas. Šios paskutinės 2 savaitės kai kuriems buvo iššūkis. Perskaitykite Apreiškimo 4 ir 5 skyrius, kad pamatytumėte Tėvą Jo soste. Perskaitykite Danieliaus 7 skyrių, kad pamatytumėte Tėvą kaip Amžinąjį . Tėvas TEBĖRA Savo soste, bet Jis visur  Šventąja Dvasia, kuri veikia kaip Jo siela, Jo protas. Dvasia, kaip sakė Jėzus, „kyla“ iš Tėvo, kaip ir mūsų siela kyla iš mūsų dvasios.

 Dar tiek daug liko pasakyti  kitai  savaitei apie Tėvo emocijas...iki tol laiminu,
 Džonas Fenas