Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2015 m. vasario 17 d., antradienis

Kaip suprasti pranašystę ir apie šiuos metus. 3 dalis

John Fenn, 2015 m. sausio mėn. 31 d.,

Sveiki,
Aš rašiau apie pranašystę duotą mūsų dienomis apie pasaulio įvykius, kurie gali įvykti per ateinančius mėnesius ir metus. Iškyla toks klausimas: kaip mums reaguoti, kai žinomas pamokslininkas pasako, kad Dievas parodė jam, jog Kalifornija paskęs vandenyne, o Meksikai priklausantis Baja pusiasalis taps sala ir vanduo užtvindys Kalifornijos centrinį slėnį? ( čia pavyzdys)

Kaip mums reaguoti į pranašystes, kurios kalba apie greitai įvyksiantį JAV ir pasaulio ekonomikos žlugimą, riaušes ir bedievystę? Ar mums reikia kaupti maisto ir vandens atsargas? Kaip mums gauti Dievo išmintį šiuo klausimu?

Šventoji Dvasia ir jūsų dvasia
Jėzus pasakė: „Kai ateis tiesos Dvasia, Ji įves jus į visą tiesą, nes Ji nekalbės iš Savęs, bet kalbės tai, ką girdės, ir Ji parodys jums dalykus, kurie turi įvykti“. (Jono 16:13)

Paulius patvirtina tai 1 Korintiečiams 2:9-12 sakydamas, kad: „Ko akis nematė, ausis negirdėjo, tai Dievas (Tėvas) paruošė tiems, kurie Jį myli. Bet Jis apreiškia šituos dalykus Dvasia, nes Dvasia ištiria viską, gilius Dievo Tėvo dalykus... netgi dalykus iš Dievo, kurių nežino joks žmogus, bet tik viena Dievo Dvasia... ir mes gavome Šventąją Dvasią, kad galėtume pažinti dalykus, kurie yra laisvai mums duoti Dievo Tėvo“.

Tai svarbu, nes...
Jėzus pasakė, kad Šventoji Dvasia yra tiesos Dvasia. Tai reiškia, jeigu tu meldiesi Mersedeso, bet Tėvas tau davė Folksvageną, Šventoji Dvasia pasiruošusi pasakyti, kad tau paruoštas VW. Ji apreikš tikslią tiesą, kaip tai pasakė Tėvas.

Jeigu pamokslininkas kažką skelbia... ir visi aplink sako: „Taip ir amen“, bet savo dvasioje tu jauti sielvartą, kad tai, ką pasakė pamokslininkas yra neteisinga, Ji sako tiesą, nesvarbu, kas bepamokslautų. Jeigu tu sakai kažką, ko neturi sakyti ir jauti sielvartą savo viduje, bet tavo galva nesupranta, ką tu pasakei ne taip, Tiesos Dvasia leis tau suprasti, kad tai, ką tu pasakei yra neteisinga (ir jei tu praleisi laiką klausdamas Tėvą, kas tai, Jis apreikš tau).

Ir jeigu savo dvasioje tu turi ramybę dėl sprendimo, kuris nukreipia tave veikti tam tikra kryptimi, bet galvoje yra daug klausimų, žinok, kad ramybė yra Tėvo būdas per Šventąją Dvasią, nurodantis, jog tikrai kryptis yra teisinga ir dangus pritaria tau siųsdamas ramybę.


Sek ramybe
Vaikščiojimas tikėjime, tai – dažnai sekimas šita ramybe, kai protas ir emocijos verda ir nori žinoti detales. Jeigu tavo dvasioje yra ramybė, tuomet tau reikia kontroliuoti savo mintis ir emocijas, ir susitelkti į tą vidinę ramybę.

Šventoji Dvasia duodama ramybę tavo dvasiai praneša tiksliai tai, ką Tėvas yra tau paruošęs, ir ta ramybė yra Tėvo nuomonė tuo klausimu – jei turi ramybę, pasilik toje ramybėje.

Tai reiškia, kai tu girdi apie karus ir karų gandus, žlungančią ekonomiką ir baisius dalykus, kurie ateina į pasaulio tautas, ir tu spėlioji, kas atsitiks tau, nedelsiant nukreipk savo dėmesį į tai, kas yra tavo dvasioje. Ar tu jauti ramybę, ar ten yra kažkas, kas liudija tau ir ką gali pritaikyti?

Išmintis iš Dievo tokia...
„Išmintis, kuri ateina iš Dievo yra tokia: pirmiausia, ji tyra. Taipogi ji yra taikinga, švelni, ir klusni“ (Jokūbo 3:17)

Dievo išmintis yra tyra, taikinga ir švelni. Taigi, kai tu turi apreiškimą apie tai, kad atsitiks kažkas bloga, ką jauti? Aš supratau, kad netgi tada, kai apreiškimas yra iš Tėvo ir apie kažką bloga, tas apreiškimas yra apgaubtas Jo ramybe. Ta ramybė, kurią minėjau anksčiau, reiškia Šventosios Dvasios patvirtinimą, kad Ji tai gavo iš Tėvo ir Viešpaties, ir kad viskas bus gerai, yra aprūpinimas ir suteikta malonė. Jeigu Jis duoda ramybę jūsų dvasiai, tai dangaus žinia, kad Tėvas tam pritaria!

Žemiška išmintis yra tokia...
„Ši išmintis nėra iš aukštybių, bet žemiška, demoniška, jausminė (orientuota į pojūčius, ne į Dievo dvasią). Nes ten, kur pavydas ir priešiškumas, ten sumaištis ir įvairūs blogi darbai“ (Jokūbo 3:15-16, KJV)

Atkreipkite dėmesį, kad žemiškos išminties požymiai yra nukreipti į pojūčius (baimė, panika, emocijos), sumaištis, priešiškumas. Išmintis iš pasaulio sukelia žmogui paniką. Ji verčia juos manyti, kad jiems reikia veikti nedelsiant arba viskas žlugs. Pasaulio išmintis sukelia priešiškumą, sumaištį, atveria duris kitoms nuodėmėms. Jai trūksta ramybės, todėl jinai sukelia baimę.

Kaip tai veikia...
Kai seki ramybe, atrodo lyg eitum pro duris, kurios šiek tiek pravertos; tu žvilgteli vidun, pamatai, kad viskas gerai, taigi žengi toliau į vidų. Ramybė yra tokia: tu jauti ramybę, taigi tu seki ja tol, kol savo dvasioje pajunti sulaikymą... paprastai tai reiškia, kad kažką reikia padaryti, arba tu lauki, kad kažkas natūraliai atsitiks... ir tada ta ramybė pakyla vėl tavo dvasioje ir tu vėl eini kelis žingsnius pirmyn.

Sakykime, tikintysis perskaitė internete naujienas, kad kažkas susapnavo, arba pamatė regėjime, kad žemėje greitai turi įvykti kažkas siaubingo. Arba galbūt kažkas studijavo pasaulio ekonomiką ir pamatė pasikeitimus, kurie sutinka su kai kuriais Dievo žmonių žodžiais apie tai, ir jie spėlioja, ar dabar reikia jiems kažką dėl to daryti.

Ką daryti?!

Geras principas
Naujajame Testamente pateiktos rekomendacijos apie davimą suteikia išminties, ką mes turime daryti dėl mūsų pačių ateities poreikių. 2 Korintiečiams 8:12-13 Paulius kalba apie korintiečius, kurie aukojo mokiniams Jeruzalėje. Nurodymai apie davimą yra tokie:

„...Nes jei yra sąmoningas noras, jis priimtinas pagal tai, ką žmogus turi, o ne pagal tai, ko neturi. Aš nenoriu, kad kitiems tektų lengvatos, o jums naštos, bet kad būtų lygybė: kad šiuo metu jūsų perteklius patenkintų jų nepriteklių, o vėliau jų perteklius taip pat patenkintų jūsų nepriteklių ir būtų lygybė“.

Tai priimtina pagal tai, ką jūs turite… Aš nuolatos gaunu elektroninius laiškus nuo žmonių, kurie klausia, ar jie turėtų kaupti maisto atsargas 1-3 metams, bet šioje gyvenimo situacijoje jie tiesiog neturi dabar tam pinigų. Mano atsakymas yra toks – jei tu jauti, kad turi tai daryti, tai daryk pagal tai kiek tu turi, nesiskolindamas, nekaupdamas skolų, bet čia šiek tiek ir ten šiek tiek, kad tai nebūtų našta.

Ir vėl, žiūrėk į savo dvasią – ar jauti ramybę, netgi tada, kai prote ir emocijose sumaištis ir baimė? Tada eik ramybėje ir sudrausmink savo mintis bei emocijas, kad jos paklustų tai tiesai – kai Jėzui reikėjo pamaitinti 5.000 žmonių minią plius moteris ir vaikus, viskas prasidėjo nuo berniuko priešpiečių. Bet Jėzus pasakė: „To pakanka“. Jei esi ramybėje, tai reiškia, dangus tau sako: „To pakanka“.

Tai taip pat padeda prisiminti visus dalykus tavo prote. Jis visada padėdavo tau, Jis visada buvo ištikimas, iš Jo atėjo visoks aprūpinimas, iš Jo atėjo kiekviena malonė. Kai prisimeni šitą istoriją savo mintyse, tai padeda būti tikru, kad Jis padės ir ateityje. Viena mano mėgstamų citatų yra iš Kori ten Bum: „Visada teisinga patikėti nežinomą ateitį žinomam Dievui“.

Biblijos pažadai yra realūs ir teisingi. Jie nepriklauso nuo ekonomikos, vyriausybių ir pinigų. Kai esi konfrontuojamas nepritekliaus klausk Tėvo. 2 Petro 1:3-4 sako, kad jau yra paruošta viskas, ko reikia gyvenimui ir pamaldumui, taigi prašau apreikš savo aprūpinimą, Tėve! Tada stebėk, kaip Jis aprūpins. Naudok sveiką protą, pasilik ramybėje! Kita savaitę – nauja tema, iki tada, būkite palaiminti!

Neužmirškite rašyti man asmeninius e-laiškus šiuo adresu