Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2022 m. liepos 30 d., šeštadienis

Kodėl visų pirma turi įvykti „Paėmimas“ 3 iš 4

 Why the 'Rapture' Comes First #3 of 4

Sveikinu visi,

Praėjusią savaitę mes baigėme kalbėti apie „Mesijo gimdymo skausmus“, kurie apibūdina paskutinį „gimdymo skausmų“ laikotarpį, kurį žemė turi išgyventi, kol Mesijas „gimsta“ į pasaulį ir įvyksta Jo  2-asis  atėjimas.


 Mato 24:8-31 supratimas

 Skaitydami  Mato 24 skyrių atminkime, kad  Jėzus buvo mokomas ir tikėjo visa žydiška trimitų šventės doktrina, kuria čia  dalinuosi  – tai labai senas mokymas. Jis kalbėjo apie karus, badą ir žemės drebėjimus žemėje, o 8-9 eilutėje sakė: "Visa tai tik gimdymo skausmų pradžia. Tada jie atiduos jus kankinti, žudyti, jūs būsite  visų tautų nekenčiami..."

 

 Kai Jėzus vartojo terminą „gimdymo skausmai“, Jis savo mokyme susitelkė  į paskutinius 7 amžiaus metus, rūstybės laiką,  kai ateis Mesijas. Taip turėjo suprasti žydai, kuriems Jis kalbėjo.  Mato evangelija buvo parašyta žydams ir apima keletą „mesijinių“ dalykų, skirtų tik žydų klausai.

 Pavyzdžiui, terminas „Dovydo sūnus“, kuris yra žydiškas Mesijo terminas, Mato evangelijoje vartojamas 10 kartų. Tiesą sakant, 1 skyriaus 1 eilutėje teigia, kad Jėzus yra Dovydo Sūnus, todėl ši tema yra visur. (Naudota tik 3x Morkaus ir 4x Luko ir 0x Jono)

 

 Taigi, kai jis cituoja Jėzų, sakydamas: „Tai tik gimdymo skausmų pradžia“, kiekvienas žydas, skaitantis Mato 24:8, žinojo, kad Jėzus dabar kalba apie paskutinį 7 metų Jokūbo vargo laiką arba 70-ąją Danieliaus savaitę:  Mesijo gimdymo sąrėmiai (kančios).

 Laimei, per pastaruosius 7 metus bus milijonai žmonių, kurie ateis pas Viešpatį. 144 000 žydų evangelistų, 2 liudytojai, sieks įrodyti Izraeliui ir pasauliui Jėzaus kaip Mesijo realumą. Tie, kurie praleis paėmimą, praleis ir Avinėlio vestuvių puotą.

 

 Prisiminkite iš ankstesnių mokymų apie Trimitų šventę/paėmimą, žemė Dievo mintyse šiuo metu suskirstyta į 3 grupes – teisieji, nedorėliai, tarpiniai. Tuo metu žemėje bus tikinčiųjų; Apreiškimas 6:9-11 rodo kankinius stovinčius prieš Tėvą, klausiančius,  kiek laiko jiems dar teks laukti , kol Jis atkeršys tiems, kurie juos nužudė.

 Bet kada Jėzus vartojo terminą „gimdymo skausmų (sąrėmių)“ pradžia

 Žydų nuomone, tai prasidėjo 7 metų kontekste Jėzaus mokyme. Tai reikštų, kad 8-14 eil. yra pirmoji šio laiko pusė, nes 15 eil. Jėzus jiems sako, kad kai jie pamatys nuodėmės žmogų šventykloje , tai bus pusiaukelės ženklas, minimas Danieliaus 9 skyriuje, (reikia skaityti, kad suprastum), tada išeik iš miesto, nes tada  bus „didelis vargas“.

 Danieliaus pranašystė įvyks taip, kaip buvo pasakyta, ties 3,5 metų riba nuodėmės žmogus suterš šventyklą, o likę 3,5 metų bus didelis suspaudimas. Tiesą sakant, 22 eilutėje Jis sakė, kad jei tos dienos nebūtų sutrumpintos, žmonija pati save sunaikintų.

 29-31 eilutėse jis baigia tą 7 metų laikotarpį sakydamas: „Iš karto PO tų dienų suspaudimų saulė ir mėnulis užtems... ir danguje pasirodys Žmogaus Sūnaus ženklas... surinkti Jo išrinktuosius iš vieno DANGAUS krašto į kitą...“ (renkant Jo išrinktuosius ne iš žemės, o iš dangaus)

 

 Būtent apie šį pastarųjų 7 metų mokymą Jėzus pasakė 33–34 eilutėse: „Karta, kuri tai mato, nepraeis, kol viskas išsipildys“. Tas supratimas atitinka to meto žydų mokymą ir mūsų NT, pagal kurį  pasibaigus Mesijo gimdymo sąrėmiams, Jis pasirodys, kad sugrąžintų Izraelį į vadovaujančios tautos poziciją ir įkurtų žemėje Dievo karalystę, kur Mesijas bus karalius.

 Paskutinė mintis šioje serijos dalyje:

 Trimitų šventę Dievas taip pat vadina atminimo diena arba Yom HaZikkaron, Kunigų knygoje 23:24: „...tai bus šabas, trimitų pūtimo memorialas (Zikkaron), šventas susitikimas“.

 Talmude ir tos dienos tarnavimo tvarkaraštyje  mokoma apie Trimitų šventę arba Memorial  angl. (atminimo) dieną, kurią Dievas primena apie žmonijos darbus. Mokoma, kad tą dieną Dievas atveria daugybę knygų, įskaitant Atminimo knygą. (Nuoroda yra Malachijo 3:6)

 Mokymas yra toks, kad kai tikintieji į Mesiją prisikelia iš numirusių, kad prisijungtų prie Mesijo, tada jie taip pat teisiami. (Rosh Hashanah 16b) Tai nėra dangaus ar pragaro nuosprendis tiems, kurie yra žinomi kaip Dievo kilmingieji, o greičiau apžvelgimas to, ką padarėme savo gyvenime nuo tada, kai Jį pažinome.

 Paulius apie tai rašo keletą kartų, įskaitant 1 Korintiečiams 3:3-15, kur jis sako, kad jei į dangų atsinešime pavydą, nesantaiką, susiskaldymą savo širdyse, jis bus sudegintas kaip malkos, šienas ir ražiena, bet mes būsime išgelbėti. Jis ragina juos atgailauti dėl nesantaikos ir susiskaldymo ir augti Kristuje, taip užsitikrindamas auksą, sidabrą ir brangiuosius akmenis, kuriais statome ant Jėzaus Kristaus pamato savo gyvenime.

 Yra daug daugiau, bet kitą savaitę turiu užbaigti seriją su tuo, kaip I ir II Tesalonikiečiams įvykiai tiksliai apibūdina tai, apie ką mes kalbame... iki tol, laiminu,

 

Džonas Fenas

 

cwowi.org ir el. paštas  cwowi@aol.com

2022 m. liepos 27 d., trečiadienis

2022 m. liepos mėn. naujienlaiškis

 July 2022 Newsletter

Sveikinu visus, 

Maždaug prieš 3 savaites patyriau Viešpaties aplankymą. Įdomu,  būdas kaip tai vyksta,  leidžia suprasti Jo kelius. Maždaug prieš mėnesį Jis pasakė, kad aplankys mane, o  likus maždaug 4-5 dienoms, Jis vėl tai priminė. Pasakiau Barbarai,  kad  tai panašu į Izraelį, kuris praleido 3 dienas ruošdamasis susitikti su Viešpačiu


Sinajaus kalne – todėl Jis ir man  paprastai praneša, kad paruoščiau savo širdį Jo aplankymui. Izraelis nuo Jūros atėjo prie kalno per 47 dienas, tada 3 dienas ruošėsi priimti žinią iš Viešpaties. (Išėjimo 19)

 

 Jis tai darė daugelį metų mano gyvenime, bet  anksčiau aš tuo nesidalinau. Tačiau dienos, kuriomis gyvename reikalauja  Viešpaties pagarbos, pagarbios baimės ir „šventos baimės“ sugrįžimo į Kristaus kūną. Tiek daug žmonių traktuoja Dvasios dalykus kaip lengvą dalyką, nesuvokdami, su kuo turime reikalą, nes jie mažai turi apreiškimo apie Jį. Dėl to jie nesusimąsto, kad sakyti ar daryti ką nors „Viešpaties vardu“ iš tikrųjų yra didžiulė atsakomybė ir atsiskaitomybės  Jam svoris.

 

Stebėkite, kaip Kristaus kūnas turi būti  sugrąžintas į šventumą iš dalies dar kartą per pagarbą Jam ir šventiems dalykams. Ir tai iš dalies ateis, kai ateinančiomis dienomis matysime atsakytas maldas, išgydymus ir panašius dalykus mažose grupėse, namų surinkimuose, maldos grupėse ir panašiai.

 

 

 Tačiau būtent per šį pastarąjį aplankymą Jis kalbėjo apie mane ir cwowi, turėsiančius didesnę nacionalinę ir tarptautinę įtaką, turint galvoje surinkimą namuose. Jis pasakė:

 

 "Per pandemiją, kai buvo uždarytos salių, kur renkasi tikintieji durys, daugelis pirmą kartą sužinojo apie surinkimą(bažnyčią) namuose. Dabar laikas, kai patiriate mažiau įtampos ir daugelis nesielgia pagal tai, ką sužinojo. Tačiau ateina kita banga, kitokia, ir daugelis, kurie galvojo apie namų surinkimą, bus motyvuoti tęsti. Jie bus paskatinti judėti toliau, o cwowi patirs naują žmonių antplūdį.“

 

 "Rudenį ir lapkritį iki kovo ateis kitokia motyvacija, bet ypač per šventes, sausį bei vasarį. Kitais metais stabiliai  matysite namuose, mažose grupelėse ir surinkimuose   tikrą augimą, ir tikrą santykių augimą  Manyje“.

  

"Kai kurie bus motyvuojami baimės. Kai kurie - poreikio. Kai kurie bus motyvuoti veikti  pagal tai, kas  lietė  jų širdį tuo metu, kai  per pandemiją buvo uždarytos salių, kur renkasi tikintieji durys. Greitai ateina į žemę dienos, apie kurias jums kalbėjau, kai  namų surinkimai taps ta vieta, kur tikintieji mato atsakytas maldas, išgydymus ir stebuklus. Daugelis žmonių žinos, į ką gali kreiptis prireikus. Kiti, kurie išorėje, kentės."

 

 „Ateinančiomis dienomis JAV nebebus pasaulio dėmesio ir ekonomikos dėmesio centre. Kilus karui Ukrainoje, daugumos pasaulyje  dėmesys nukrypo į Europą, ir artimiausiomis dienomis jis tik didės; dėmesys bus nukreiptas į Europos ir Azijos ekonomikas. Europoje kils suirutė, bet aš didėsiu ir mano kūnui nereikia bijoti. Tu svarstei ir teiravaisi, kodėl JAV nepaminėta pabaigos laikų pranašystėse, štai ir prasideda atsakymas į „kodėl“. Yra galimybė atidėti šiuos dalykus keleriems metams, bet jie įvyks, nes taip turi būti įvykdyta visa, apie ką parašyta“.

 Ateityje jūsų laukia įdomios dienos!  Ir dar kartą, Jį labiau jaudino tai, ką Jis daro dėl Kristaus kūno augimo, nei pasaulis – tai buvo tarsi : aš dalinuosi tuo, kad jūs žinotumėte,  bet nesusitelkite  į tai. “ – sutelkite dėmesį į Mane ir tai, kaip turite dalyvauti Tėvo reikaluose.

Automobilis

 Wil ir Ank Kleinmeulman Nyderlanduose jau seniai yra mūsų lyderiai ir atstovai Europoje, jie keliavo po ES, JK, Skandinaviją mokydami ir stiprindami Kristaus kūną. Jie taip pat yra mūsų artimi ir labai brangūs draugai, ir jie turi poreikį.

 Kai  svečiavausi  jų namuose mūsų konferencijos Nyderlanduose metu, jų labai naudotas automobilis sugedo (laimei po konferencijos) ; elektronikos sistema, kurios remontas kainuotų daugiau, nei  yra vertas  automobilis - tai  mažiau nei 1000 USD/EU. Nuo tada jie (atsargiai) važinėja , bet jiems labai reikia geresnių ratų.

 

 Jie numatę 2 metų senumo nedidelį visureigį, pravažiavusį  5,500 mylių/9,000 km, tačiau jiems tai būtų didelis žingsnis, nes pardavimo kaina yra apie 23 000 eurų. Norėtume jiems duoti kuo didesnį pradinį įnašą, jei ne pirkti iš karto. CWOWI padės, kaip galės, bet norėčiau atverti šį poreikį   ir Kristaus kūnui, pripažindamas ne tik poreikį, bet ir jų nenuilstamą tarnystę Kristaus kūnui , jau beveik 20 metų su mumis.

 

 Jei norite paaukoti bet kokią sumą, tai yra naudinga ir vertinama –  jie neprašė manęs paviešinti šio poreikio, tai tiesiog teisinga. Mūsų svetainės atmintinėje parašykite „automobilis“ arba ką nors, kad žinotumėte, kad tai skirta Vilui ir Ank. www.cwowi.org arba www.cwowi.eu , arba jei turite PayPal, galite  tiesiogiai aukoti Stichting Freedom Ministeries.

 

JAV konferencija spalio 7-9 d

 

Kai žmonės pamato žodį „konferenciją“, jie galvoja apie  didelę auditoriją, kurioje susirenka  šimtai ar tūkstančiai nepažįstamų žmonių, kad išgirstų kalbėtoją po kalbėtojo, pavalgytų, šiek tiek pasižvalgytų apylinkėse, tada vyktų namo. Tai ne tai. Tai tarsi šeimos susitikimas su maždaug 100 žmonių. Taip, yra mokymas, bet mes taip pat valgome kartu, turime laiko pasižvalgyti apylinkėse ir susipažinti. Yra laiko garbinti ir leisti Viešpačiui judėti taip, kaip jam atrodo tinkama. Mes išsiskirstome į mažas grupeles individualiai maldai ir pažiūrėti, ką Viešpats gali padaryti tarp mūsų, ir dar daugiau. Mūsų konferencijos yra nedidelės, intymios ir patogios visai šeimai. Dėl to užsimezga daug ilgalaikių draugysčių, prasideda namų bažnyčios, internetiniai susitikimai / namų surinkimai – tai daugiau nei „kontaktavimas“, bet „susipažinimas“ su žmonėmis. Atvykite!

 

 hrisas – iki mėnesio pabaigos planuojama jį perkelti į naujus grupės namus. Ten vyksta daug dalykų, kuriuos dar reikia padaryti. Kiekvienas, kuris rūpinasi artimu žmogumi namuose ar prižiūri jo priežiūrą įstaigoje, žino nuolatinį to svorį emociškai ir laiku bei pastangomis – ačiū už maldas. Taip pat ir dėl Chriso, kuriam teks prisitaikyti prie naujos aplinkos mažame namelyje, kuriame mažiau vietos jo savaeigiam vežimėliui. Ačiū.

 

Kai išsiaiškinsime kai kuriuos dalykus savo kalendoriuje, suplanuosime Zoom susitikimus rugpjūčio pabaigoje – toks planas. Sekite savaitės minčių ir kito mėnesio el. naujienlaiškio antraštes.

 

 Kai rašau tai, ir apie tą laiką, kai jūs tai skaitysite, būsiu pakalbintas „YouTube“ laidai / tarnystei „Gilus tikintysis“ apie mano kelionę (-ias) į dangų ir  Viešpaties aplankymus bei namų surinkimą.

 

 Mūsų svetainės KWOWI (Kids Without Walls International) dalis, skirta Ugandoje ir Kenijoje paliktiems našlaičiams ir vienišų tėvų(mamų)  vaikams, jau beveik veikia – sekite naujienas ateinančias kelias savaites.

 

 Mano  serija šį mėnesį : „Ar tai mano dvasia, ar Šventoji Dvasia?“ yra pilna praktinių žingsnių, ką daryti, ir ko nedaryti, ir kaip eiti per mūsų dvasinio žmogaus ir Šventosios Dvasios, veikiančios  mumyse supratimo procesą.

 

 Dėkojame už jūsų palaikymą ir maldas – dar daug dalykų vyksta su Barbara ir manimi, ...parašysiu apie tai vėliau.

 Laiminu!

 Johnas ir Barbara, Brianas ir Amy2022 m. liepos 22 d., penktadienis

Kodėl visų pirma turi įvykti „Paėmimas“ 2 iš 4

 Why the 'Rapture' Comes First #2 of 4 

Sveikinu visus,

 Praėjusią savaitę trumpai apžvelgiau kitas nuomones apie paėmimą, o bendras dalykas joms yra tai, kad niekas nemano, kad galbūt Dievas galėjo duoti Mozei mokymą apie paėmimą. Tiesą sakant, Jis būtent tai ir padarė,  mes tai


apžvelgsime per šias 3 savaites.

Jom Teruah, trimitų šventė

 

Ji taip pat vadinama Rosh Hashanah (metų galva, žydų naujieji metai). Joje mokoma apie Mesijo karūnavimą ir vestuves, teisiųjų mirusiųjų prisikėlimą, kilmingųjų (tai jūs ir aš) surinkimą, atlygį Jo rūmams (jo karalystės didikams / karaliams / kunigams), teismo dieną, Jokūbo Vargų (suspaudimų) pradžią ir pasaulio pradžios metines.

  

Pirminės instrukcijos apie trimito pūtimą  randamos Kunigų 23:23-25 ​​ir minimos vėliau tokiose vietose kaip Skaičių 29:1 ir Psalmė 81:3 ("Pūskite trimitą jaunaties mėnulio metu". Tai vienintelė 1 iš 7 švenčių, kuri prasideda jaunaties fazėje, kai nėra mėnulio, nes mėnulis yra paslėptas. Mėnulis jau seniai buvo tikinčiųjų Mesiju tipas, nes neturi savo šviesos šaltinio, bet atspindi saulės šviesą - tai judaizmas, o ne krikščionybė sukūrė šią simboliką. Taigi  paėmimo metu tikintieji yra paslepiami nuo akių danguje, kaip mėnulis jaunaties fazėje.

  

 Vėliau Paulius rašė Kolosiečiams 2:16-17, kad jaunatis yra „ateities dalykų šešėlis“, užsimindamas apie Trimitų šventę ir mirusiųjų prisikėlimą.

  

Jei pažvelgsite į Yom Teruah, hebrajų leksika mums sako, kad žodis „teruah“ reiškia „prabudimo sprogimas“. Šis „prabudimas“ arba prisikėlimas iš numirusių randamas visuose rabinų mokymuose  apie Trimitų šventę. Koks trimitas naudojamas mirusiems teisiesiems pažadinti?

 

 Pagal Pirke deR' Eliezer (rabino Eliezero raštai)

 Jis sako, kad „pirmasis trimitas“ simbolizuoja  kairįjį avino ragą, kai avinas įstrigo krūme Pradžios 22 skyriuje, kai Abraomas vos nepaaukojo Izaoko, bet rado pakaitalą. Jis buvo pūstas ant Sinajaus kalno, kai Mozė gavo Įstatymą.

 

Dešinysis ragas arba „paskutinis trimitas“ bus pučiamas pranešant apie Mesiją. Jį Abraomas pūtė ryšium su Izaoku, prikeltu iš numirusių – priėmė jį prikeltą, nuoroda į  Hebrajams 11:17-19, Abraomas pūtė ragą švęsdamas. Nuo tada jis buvo naudojamas Trimitų šventėje. (Nors originalaus avino rago jau seniai nebėra)

 

Taip pat yra „Didysis šofaras“, skirtas Yom Kippur, Atpirkimo dienai, kai ateina Mesijas ir paskelbiama amžiaus pabaiga. Tai pučiama kaip paskutinis kvietimas gauti atpirkimą už savo nuodėmę.

  

Paulius rašė apie šį paskutinį trimitą 1 Korintiečiams 15:51-53: "Štai aš jums atskleisiu paslaptį. Mes ne visi mirsime, bet visi būsime pakeisti. Per sekundę, akimirksniu, skambant paskutiniam trimitui, kai trimitas skambės,  mirusieji bus prikelti negendantys, ir mes visi būsime pakeisti“.

  

Jei skaitote tai ir niekada nesate studijavę  žydų mokymo apie paskutinį trimitą, tada viskas, ką skaitote, yra kažkoks trimitas, ir nežinote, kodėl jis vadinamas „paskutiniu trimitu“, kuris prikels mirusiuosius Kristuje ir gyvuosius , kurie bus tuo metu, ir tada  jie  bus  pakeisti ir prisijungs prie Viešpaties. Bet jei žinote, ko judaizmas moko, tuomet suprantate, kad Pauliaus didysis apreiškimas  skiriasi nuo judaizmo, tuo, kad  gyvieji taip pat bus pakeisti – tai yra paslaptis, štai kas judaizme yra nauja ir nemokoma.

  

Tai svarbu, nes parodo, kad Paulius tikėjo tradiciniu žydų mokymu apie tai, ką mes vadiname paėmimu; kad tai žydų mokymas apie  Trimitų šventę. Paskutinis trimitas  bus pučiamas jaunaties fazėje, kai jaunas mėnulis paslėptas nuo akių, kaip tikinčiųjų tipas, kurie pakeliami, pakeičiami ir pasislepia Mesijuje.

  

Tai yra iš mokymo ir (žydų) šventyklos maldos, kuria meldžiamasi per Trimitų šventę:

 "Pabuskite miegantieji iš savo miego, kelkitės iš miego, išnagrinėkite savo gyvenimą ir atgailaukite ir prisiminkite savo Kūrėją. Atsisakykite tuštybės, pažvelkite į savo sielas ir tobulinkite savo kelius, palikite savo piktas mintis ir savo kelią..."

 

Paulius perfrazavo tą pačią Trimitų šventės šventyklos maldą Efeziečiams 5:14-17: „Todėl, kaip jis sako: 'Pabusk, kuris miegi, ir prisikelk iš numirusių, ir apšvies tave Mesijas. Taigi žiūrėk, ar tu gyveni teisingai, o ne kaip kvailiai, kaip išmintingai naudojantys laiką nes dienos yra piktos . Todėl nebūkite neprotingi, bet supraskite, kokia yra Viešpaties valia“.

  

Dauguma Efeziečių laiško  skaitytojų net neįsivaizduoja, kad Paulius perfrazuoja šventyklos maldą apie paėmimą Efeziečiams 5:14, teisiųjų mirusiųjų prikėlimą... Pauliaus citatos pradžioje jie nežino, kas yra „jis“, o tai  kunigas, besimeldžiantis ta malda Trimitų šventėje šventykloje. Dabar tu žinai.

 

 

 

Šiuo metu žydų šventėse, net ir mūsų dienomis, kasdien skaitoma 27 psalmė. 5 eilutėje sakoma: "Nes vargo metu (Jokūbo vargo ar suspaudimo metu) Jis paslėps mane savo palapinėje. Savo palapinės paslaptyje Jis paslėps mane. Jis pastatys mane ant uolos." Taip pat v10: „Kai mano tėvas ir motina mane atstumia, Viešpats paims mane." (Priims mane Sau)

  

Tai patvirtina žydų įsitikinimą, kad bėdų metu, Jokūbo bėdoje ar rūstybės dieną, Jis slepia mus Jame. Vėlgi, jei nežinotumėte, kad ši psalmė skaitoma kartu su Trimitų švente apie paėmimą, tiesiog skaitytumėte tik įdomią psalmę.

  

Štai kodėl Paulius rašė I laiške Tesalonikiečiams, mokydamas apie „paėmimą“, liepė jiems  1:10: „...laukti,  Jėzaus, kuris išgelbėjo mus nuo ateinančios rūstybės“ ir 5:9-10: „Nes Dievas Tėvas paskyrė mus ne rūstybei, bet išgelbėjimui per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, nes ar esame mirę, ar pabudę, gyvensime su Juo“.

 

 Jei  skaitote žodį „rūstybė“, nesuprasdami judaizmo, kuris reiškia Jokūbo vargus ar nelaimių laiką, tada to nesuprasite. Tačiau kontekste vartojamas žodis „rūstybė“ reiškia dienas po paskutinio trimito pūtimo.

 

Pykčio dienos?

 "...Trys knygos per Rosh Hashanah atverstos: viena visiškai teisiesiems, viena visiškai nedorėliams ir viena tarpiniams. Visiškai teisieji iš karto įrašyti ir užantspauduoti Gyvenimo knygoje, o visiškai nedorėliai - vieną kartą įrašyti ir užantspauduoti Mirties knygoje; o tarpiniai laikomi sustabdyti nuo Rosh Hashanah iki Jom Kipuro (Atpirkimo dienos). Jei pripažįstama, kad jie verti, jie įrašomi  gyvenimui; jei pripažįstami neverti, jie įrašomi mirčiai “. Rosh Hashanah 16b

 

Tarpininkai yra tie, kurie neapsisprendę dėl Viešpaties ir turės per Suspaudimų arba rūstybės dienų laiką  apsispręsti  už Jį, ar ne.

  

Joelio 2:1, 11 rašoma apie rūstybės dieną, apie ateinančią Viešpaties rūstybę. Taip pat Sofonijo 1:14-17. Izaijas 13:6-9 ir 34:1-8 kalba apie Viešpaties pasipiktinimo laiką, ateinančią rūstybę. Jeremijo 30:4-7 kalbama apie Jokūbo bėdų laiką. Apreiškimo 6:14-17 sakoma, kad jie norėjo pasislėpti nuo „Avinėlio rūstybės“, nes atėjo didžioji Jo rūstybės diena.“ Pykčio dienos, kurią vadiname suspaudimu, samprata yra visame Senajame Testamente. Paulius liepė tesalonikiečiams guosti vieni kitus, nes Dievas mūsų nepašaukė rūstybės dienai.

  

Netgi Nojus, kuris įėjo į arką, kai jam buvo 600 metų, išvengė teismo tvano. Seniai buvo suprasta, kad žemėje bus 6000  žmogaus metų, tada Mesijas, Arka, įves savo žmones į Jį, jie bus užantspauduoti Dvasia (Viešpats uždarė duris Nojaus arkai), taip bus ir su paslėptais  Mesijuje. /Arka, pakilo virš rūstybės ir teismo tvano.

  

Jokūbo vargas arba laikas taip pat vadinamas Baimės dienomis, rūstybės, Pasipiktinimo ir Mesijo gimimo kančios diena. Tomis dienomis Paulius pasakė tesalonikiečiams, kad nuo to  esame išgelbėti. Tai yra dienos, kai 27 psalmė sako, kai būsime paslėpti su Juo Jo palapinėje.

 

 Mesijo gimdymo skausmai

 

"Akivaizdu, kad buvo tikimasi, kad šie "skausmai" bus suprantami dėl kančių, per kurias gims naujasis amžius (Tūkstantmetis, kai žemę valdys Mesijas). Atitinkama frazė rabinų tekste yra "Mesijo gimimo kančios", t. y. , ne paties Mesijo kančios, o motinos Siono kančios, kuri stengiasi pagimdyti Mesiją žydų tautai“. Judaizmas pirmojo amžiaus krikščionių eroje, George'as Foot-Moore'as.

  

Tai rodo, kad žemė patirs „gimdymo skausmus“ iki Mesijo „gimimo“ į žemę – tai yra tai, ką mes vadiname sielvartu, paskutiniais ir žiauriausiais „gimimo skausmais“, kol Mesijas bus atskleistas žmonijai – kai šio pasaulio  karalystės  taps mūsų Dievo ir Jo Kristaus karalystėmis, ir Jis viešpataus per amžius.

  

Suprasdami tokius terminus kaip „rūstybė“ ir „gimdymo skausmai“, dabar galime suprasti Mato 24 skyrių žydiškame kontekste, o apie tai  kitą savaitę. Iki tol... laiminu,

 

Džonas Fenas

 

www.cwowi.org ir el. paštu john@cwowi.org

2022 m. liepos 18 d., pirmadienis

Kodėl visų pirma įvyks „Paėmimas“ 1 iš 4

 Why the 'Rapture' Comes First #1 of 4

Sveikinu visus,

 Šiandien populiariausia pabaigos laikų teologija vadinama „preterizmu“. Iš lotynų kalbos praeter, reiškiančio „praeitis“. Preterizmas tiki, kad visi pranašiški žodžiai


Naujajame Testamente jau išsipildė. Tai pagrįsta tikėjimu, kad visa tai išsipildė 70-aisiais, kai buvo sunaikinta Jeruzalė.

 

Preterizmas į Apreiškimą žiūri kaip į istorinį dokumentą  kupiną jau įvykusių dalykų simbolikos. Pagrindinė preterizmo eilutė yra Mato 24:34: „Iš tiesų sakau jums: karta, kuri tai matys, nepraeis, kol visa tai neįvyks“.

 Klaida ta, kad jie skaito tą eilutę kaip kalbamą tiems , kurie gyvens beveik  po 2000 metų, o ne klausydami, kaip Jėzus ją kalba gyvai Jį tuo metu klausantiems. Jei įsitraukiate į pokalbį, matote kontekstą, apie kurį kalba Jėzus. Jis ką tik baigė pasakojimą apie antikristą šventykloje Danieliaus išpranašautos sutarties viduryje (3,5 metų), ir tada pasakė, kad TA karta, kuri tai mato,  nepraeis, kol viskas neišsipildys.

  Jei kas nors visiškai tiki preterizmu,

 

jie tiki, kad Jėzaus sugrįžimas Apreiškime yra tik dvasinis sugrįžimas, o tai  glaudžiai susiję su „Dominion teologija“. Viešpatavimo (vert. valdymo, dominavimo) teologija taip pat mano, kad laikų pabaigos pranašystės yra dvasinės, o ne tikros. Pagal ją  tikima, kad krikščionys dominuos pasaulyje „7 kalnuose“ arba 7 pasaulinės įtakos srityse, atnešdami dangaus karalystę į žemę.

 

7 kalnai yra:

 Religija, švietimas, šeima, žiniasklaida, verslas, vyriausybė, menai ir pramogos. Ją 1975 m. pradėjo Campus Crusade for Christ įkūrėjas Billas Brightas ir YWAM (Jaunimas su misija) įkūrėjas Lorenas Cunninghamas. Vėliau ją išpopuliarino Peteris Wagneris savo knygoje „Naujoji apaštališkoji reformacija (NAR), kurioje buvo mokoma, kad kiekvienoje iš 7 sričių bus „apaštalų ir pranašų“ ir likusios tarnystės dovanos, todėl jas valdys krikščionys.


 Kadangi preterizmas (ir Dominion teologija) mano, kad viskas Apreiškime simbolizuoja jau įvykusius įvykius, jie atitinkamai žiūri ir  į dalykus, apie kuriuos kalbėjome ankstesnėje serijoje. Pavyzdžiui, į dvigubą asteroido smūgį, jie žiūri kaip jau įvykusį, o ne tikrą asteroido smūgį, kuris  tiesiogine prasme užtemdys saulės šviesą – bet kažkaip dvasine prasme...  Bet iš tiesų preterizmas gana greitai subyra...

 

Yra ir kitų paskutinių laikų  įsitikinimų, kurie teigia, kad paėmimo nėra, o gal paėmimas, kai šventieji pakyla į dangų, susitinka su Jėzumi, tada apsisuka grįžta laukti Jo antrojo atėjimo.  Tie, kurie tiki preterizmu ar viešpatavimo teologija, gali būti priversti tikėti tam tikra dalimi, o ne visa kita – taip nutinka, kai kas nors tiki klaida – ne viskas tinka, todėl jie turi tikėti dalimi, o netikėti likusiais dalykais. Tai turėtų būti užuomina, kad tai, ką jie tiki, yra klaida, tačiau dauguma jų to nepripažįsta.

 Nė viena iš šių teorijų nėra paremta žydų mokymu apie šventųjų paėmimą.

 

Tai yra visų tų kitų įsitikinimų apie pabaigos laikus klaida – nė vienas iš jų neatsižvelgia į žydų mokymą apie Trimitų šventę, kurią Dievas davė Mozei. Jie nestudijavo judaizmo, kuris yra kontekstas, pagal kurį mokė Jėzus ir Paulius, todėl jie sukuria neteisingą įsitikinimų apie pabaigos laikus pagrindą. Šioje 1 dalyje toliau trumpai apibendrinsiu tai, ką Dievas davė Mozei, o 2, 3 ir 4 dalyse išsamiai tai aprašysiu.

 Šioje serijoje pateiksiu daug žydų šaltinių, įskaitant Targum (vertimas ir komentarai), Tora (rašytinė teisė), Mišna (žodinė teisė), Gemara (komentarai) ir Midrash (rabinų studija). Aš tai darau tik todėl, kad žydų tikėjimas paėmimu prieš suspaudimą, kaip mes jį vadintume, yra toks stiprus, taip gerai dokumentuotas, kad nenoriu, kad žmonės manytų, kad aš jį sugalvojau.

 

7 Dievo dovanotos Kunigų knygos 23 šventės

 

7 judaizme žinomi kaip „repeticijos“ ir laikomi kaip „dieviški susitikimai“ tam tikrą  dieną, siekiant ateities išsipildymo. Dėl šios priežasties 4 pavasario šventės išsipildė būtent jų dieną. Nerauginta Duona ir Pascha buvo išpildytos jų dieną Jėzaus be nuodėmės auka ant kryžiaus. Jėzus buvo prikeltas tą sekmadienį, kuris buvo  Pirmųjų vaisių (miežių derliaus) šventė. Jėzus yra pirmasis iš numirusių, o mes, tikintieji, esame pirmieji žemės vaisiai, paaukoti Dievui, kai dėkodami mojavome Jam javų pėdu.

 

 Po penkiasdešimties dienų yra Sekminės (Pente arba 50), kurios švenčia 50-ąją dieną po perėjimo per jūrą, kai Dievas davė Mozei savo įstatymą (Išėjimo 19). Judaizmas moko, kad tą dieną Dievo Dvasia įėjo į 70 žinomų žemėje kalbų ir davė visai žmonijai 10 įsakymų jų gimtąja kalba. (Štai kodėl žmogus gimsta turėdamas vidinį žinojimą, kad neteisinga meluoti, vogti, žudyti, svetimauti, ir kad yra Dievas, kuris juos sukūrė / jų gyvenimo tikslas.)

 

Štai kodėl kalbos yra nuolatinis Dievo, duodančio savo Žodį žmonijai, išsipildymas, nes kalbomis mes kalbame Dievo Žodį žemės ir dangaus kalbomis. Štai kodėl kalbos tęsiasi iki šių dienų – kol Dievo Žodis skelbiamas tarp tautų, tol Sekminės tebesipildo. Lygiai taip pat, kaip Jėzaus auka ant kryžiaus nuolat galioja, o Jo prisikėlimas Pirmųjų vaisių šventėje vyksta ir galioja.

 

4 pavasario šventės buvo įvykdytos būtent tą dieną. 3 rudens šventės dar turi būti įvykdyti. Tai Rosh Hashanah/Trimitų šventė (įskaitant paėmimą), Jom Kipur – Atpirkimo diena (Jėzaus sugrįžimas) ir Palapinių šventė (Dievas gyvena su žmogumi, kasmet švenčiama Tūkstantmečio amžiuje su Jėzumi, pagal Zacharijo 14:9-16).

 

 Tai reiškia, kad 4 iš 7 buvo įvykdyti jų dieną, o 5-oji, tabernakuliai, bus įvykdyta. Tai lieka tik Yom Teruah / Trimitų šventė / Rosh Hashanah (paėmimas) ir Yom Kippur (Jėzaus sugrįžimas). Atrodo, išmintinga manyti, kad vieną kažkurį rugsėjį paėmimas įvyks paskirtą šventės dieną...

 

Žydų mokymo apie „paėmimą“ santrauka; bus išsamiai aprašyta pradedant nuo kitos savaitės

 

Trimitų šventė yra vienintelė šventė, kuri prasideda jaunaties fazėje, kai nėra mėnulio, jis yra paslėptas. Mėnulis reiškia tikinčiuosius, kurie šviesą gauna iš saulės. Jie bus paslėpti pučiant Paskutiniajam Trimitui. Paulius mokė, kad jaunatis yra kažko ateityje šešėlis.

 

 Paskutinis Trimitas yra labai specifinis trimitas, pučiamas tik Trimitų šventėje; atgaivinti teisiuosius mirusius, kad jie būtų surinkti kartu su Mesiju. Paskutinis Trimitas yra dešinysis avino ragas, pakliuvęs į krūmą, kurį Abraomas pūtė švęsdamas iš numirusių prisikeltą Izaoką, kad jam nereikėjo jo paaukoti. Judaizmas moko, pučiant Paskutiniam Trimitui, teisieji bus teisiami, o po to – iškilminga puota danguje su Mesiju.


 Judaizmas moko, kaip pučiant Paskutinis Trimitui prikeliami teisieji mirusieji, kad jie eitų pas Mesiją, o žemė įžengia į 7 metų Danieliaus 70-osios savaitės laikotarpį, žinomą kaip Jokūbo vargų metas. Taip pat žinoma kaip rūstybės diena. Paulius rašė 1 Tesalonikiečiams 1:10 ir 5:9 Dievas mūsų nepašaukė rūstybei – jei nežinai žydų mokymo, nesuvoki jo reikšmės judaizme ir ryšių su  Trimitų švente.

 

Visa tai Dievas davė Mozei ir apie juos plačiai parašyta daugybėje rabinų veikalų. Yra daug daugiau, ir ši informacija bus aprašyta per ateinančias 3 savaites, todėl sekite naujienas! Iki tol, laiminu,

 

Džonas Fenas

 

www.cwowi.org ir el. paštu John@cwowi.org

2022 m. liepos 10 d., sekmadienis

Ar mes išgyvename suspaudimų laikotarpį? 4 iš 4

  Are We in the Tribulation? 4 of 4

Sveikinu visus,

 Užbaikime seriją panagrinėdami dvigubą asteroido smūgį.

Galime spėlioti, kur šie 2 asteroidai atsitrenks, bet tai tik spėlionės.

 Paimkime tą, kuris įkrenta į vandenyną ir nuodija jūrą. Apaštalų laikais „jūra“


reiškė Viduržemio jūrą, kuri bus užnuodyta ir bus sunaikinami laivai. Tačiau jei Viduržemio jūroje nusileistų asteroidas, jo sukelta slėgio banga ir vandenyno banga sunaikintų  visų su jūra besiribojančių valstybių pakrančių miestus , todėl tai atrodo mažai tikėtina, nes paskutiniais laikais šios tautos turi būti savo vietoje.

  

Jei šis pirmasis asteroidas nukristų į Ramųjį vandenyną, Azijoje jis nužudytų milijonus žmonių,  Rytų karaliai būtų nuniokoti, o tai trukdytų susitelkti  200 milijonų žmonių armijai, atvykusiai kovoti su Izraeliu Armagedone, todėl atrodo, kad tai netinka. Štai kodėl nusileidimas Atlante man atrodo tikėtinas. Tai siųstų didžiules bangas visoms su Atlanto vandenynu besiribojančioms tautoms, bet mažiau paveiktų Viduržemio jūros regiono šalis. Nusileidus Atlanto vandenyne, cunamiai nuvilnytų palei rytines Amerikos pakrantes ir vakarines Afrikos, JK ir Europos pakrantes. Bet kas žino?

 O kaip tas, kuris nusileidžia žemėje?

 Dulkių debesis užgožia trečdalį saulės šviesos. Apreiškimo 9:2 sakoma, kad jis uždengs saulės šviesą, bet nepasakoma, kiek. Ankstesnėse eilutėse sakoma, kad jis užtemdys 1/3 saulės šviesos (8:12). Žinome, kad „Rytų karaliai“ atvyks iš Azijos į Armagedoną, kad įsiveržtų į Izraelį, todėl jie negali būti paveikti. Daroma prielaida, kad Europa dera su antikristo valdžia, tokiu atveju  Europa nesulauktų tiesioginio smūgio.

 Taigi, jei smūgis neįvyks Azijoje,ir  jis negali įvykti Europoje, Afrikoje ar Artimuosiuose Rytuose, nes bet koks smūgis ten prieštarautų  tam , kas mums sakoma, įvyks prieš Viešpaties sugrįžimą. Dėl to smūgis Šiaurės Amerikoje yra tikėtinas, tikiuosi, tolimojoje šiaurėje. Smūgis ir dulkių debesis sunaikintų didžiąją dalį Šiaurės Amerikos, o dulkių debesis išplistų po visą pasaulį, tačiau nepaliestų amžiaus pabaigos žaidėjų: Europa, Viduriniai Rytai, Azija. Bet kas žino?

 Taigi, ar vis dar manote, kad šiuo metu esame Suspaudimų laikotarpyje?

 Buteliai arba dubenys yra 16 skyriuje, o pirmieji 5 aprašyti 1-11 eilutėse: Jie sustiprina tai, kas jau įvyko: 1 dubuo yra v1; opos netikintiems (kurie turi žvėries ženklą), 2 dubuo yra v2; jūra apsinuodijo, 3 dubuo yra v3; gėlas vanduo yra užnuodytas, 4 dubuo v8-9 yra tai, ką mes vadiname saulės pliūpsniais, dėl kurių deginami žmonės ir išdeginama žemė.

 Tai atspindi tai, ką Viešpats man pasakė per apsilankymą prieš keletą metų, bet aš pasakiau tai tik Barbarai – Jis sakė, kad magnetiniai poliai pasislenka, o tai iš dalies sukels klimato pokyčius ir net žemės drebėjimus. Su 4-uoju dubeniu matome, kad žemės magnetinis laukas, saugantis žemę nuo saulės pliūpsnių, nebėra vietoje  – akivaizdu, kad pataikė dvigubas asteroidas ir veikiančios gamtos jėgos jau sąveikauja, kad per tą laiką saulės blyksniai prasiskverbtų pro atmosferą ir apdegintų žmones. Pagalvokite, ką tai padarytų mūsų šiuolaikiniam elektroniniam pasauliui.

 Tai pasaulis, į kurį sugrįžta Viešpats.

 Pradėjau šią seriją kalbėdamas apie Danieliaus 70 savaičių, o 70-oji savaitė yra tas 7 metų laikotarpis, kurį mes vadiname Suspaudimu, kurį judaizmas vadina Jokūbo vargo laiku, vedančiu į „Viešpaties dieną“.

 

 Paskutiniai 7 amžiaus metai yra skirti Izraeliui. Kitą savaitę pradėsiu serialą „Kodėl pirmiausia turi įvykti paėmimas“, o tai  iš tikrųjų yra žydų mokymas, su kuriuo Paulius buvo auklėjamas. Tačiau kol kas turime žinoti, kad 70-ųjų savaitė yra skirta Izraeliui pažinti savo Mesiją.

 Štai kodėl Izraelyje yra 144 000 evangelistų vyrų, skelbiančių Jėzų. Štai kodėl 11 skyriuje pagrindinis dėmesys skiriamas „2 liudytojams“, tie liudytojai, -tai   Mozė ir Elijas. Kodėl jie, o ne Enochas? Nes Enochas buvo prieš Abraomą, prieš sandorą.

  Prisikėlęs Viešpats rėmėsi į  Mozę (Įstatymą) ir Eliją (pranašus), kad įrodytų savo bylą žmonėms kelyje į Emausą, kaip matyti iš Luko 24:27: „Ir pradedant nuo Mozės ir visų pranašų, Jis ėmė aiškinti jiems visus Raštus apie Jį“.

 Vėliau tą vakarą, po to, kai 2 iš Emauso mokinių pasakė, kad Viešpats tikrai prisikėlė, tą akimirką Jis jiems ir pasirodė. 44 eilutėje sakoma, kad Jėzus laikėsi to paties pavyzdžio: „...šiuos žodžius aš tau kalbėjau, kai dar buvau su tavimi, kad viskas išsipildytų: iš Mozės ir pranašų bei psalmių apie mane“.

 

 Du liudininkai, apie kuriuos mums sakoma, turi galią paversti vandenį krauju ir smogti žemei marais savo nuožiūra, o kiti gali savo nuožiūra sustabdyti lietų,- tai  Mozė ir Elijas.

 Visa tų pastarųjų 7 metų esmė yra ta, kad Izraelis pažintų Jėzų kaip savo Mesiją, ir kad  žmonių vyriausybės taptų pavaldžios Dievo karalystei, valdomai iš tikinčios Izraelio tautos.

 

 Kadangi tuomet dėmesys bus sutelktas į Izraelį, dabar mes esame laikotarpyje, vadinamame „

Pagonių laikas“. Kai Tėvas baigs sutelkti dėmesį į pagonis, Jis pašalins mus nuo žemės – druska bus pašalinta, kad žemė galėtų „gesti“, o tada gali būti apreikštas nuodėmės žmogus.

 Bet apie tai kalbėsime kitą savaitę. iki tol, laiminu,

 Džonas Fenas

2022 m. liepos 2 d., šeštadienis

Ar mes išgyvename suspaudimų laikotarpį 3 iš 4

  Are We in the Tribulation? 3 of 4

Sveikinu visus,

 Praėjusią savaitę nustatę , kad 6-asis antspaudas, trimitas ir dubuo yra Jėzaus sugrįžimas, o 7-asis kiekvieno iš jų yra šio amžiaus pabaiga, dabar sutelkime dėmesį į antspaudus, trimitus ir dubenis 1–5.


 Kaip jau sakiau anksčiau, šia tema dažniausiai gaunu el. laiškus, ir  kas nors man parašo, kad šiuo metu yra 3 antspaudas, pandemija buvo 6 antspaudas, arba manęs paklausia kažko panašaus.

 Antspaudas, trimitas, dubuo Nr. 1, 2, 3

 Apreiškimo 6:2 apaštalas mato atidarytą pirmą antspaudą; baltas arklys, raitelis turi lanką, karūną, ir jis eina į priekį nugalėdamas. Buvo pastebėta ir plačiai spėliojama, kad tai yra netikras mesijas, netikra taika, klaidingas teisumas, kaip pažymėjo baltas arklys. Tai, kad jis turi lanką, bet ne strėles, reiškia; nors   vis dėlto jis užkariauja,  jo pirmosios pastangos yra diplomatinės, užkariavimas dekretu ir politinėmis priemonėmis, užvaldymas,  bent jau iš pradžių, o  ne  karine jėga.

 6:3-4 jis mato atidarytą 2-ąjį antspaudą: raudoną arklį, raudona, simbolizuoja kraują. Jis atima taiką iš žemės gyventojų  ir žmonės pradeda kovoti tarpusavyje. Šis raitelis turi didelį kardą, kitaip tariant, dideles karines pajėgas. Galime spėti, kad kai pirmieji baltojo žirgo raitelio bandymai siekti politinės naudos išsibaigia,  jis imasi atviro karo.

 6: 5-6 jis mato atidarytą 3-ąjį antspaudą: juodą arklį, reiškiantį kančią, nelaimę, labai blogus dalykus, ir mato hiperinfliaciją, paveikiančią į grūdus. Kviečių ir 3 miežių matas už centą, nors neliečia vyno ir aliejaus, labiausiai nukenčia javų grūdai arba duonos grūdai.

 Graikų kalba „penny“ yra denaras

 Tai yra dienos atlyginimas apaštalo Jono laikais. Pirmajame amžiuje žodis „matas“ buvo šiek tiek mažesnis nei 2 pintos sausos masės arba šiek tiek mažiau nei litras. Todėl pranašystė sako, kad infliacija taps tokia didelė, kad norint nusipirkti vos 2 saujas kviečių prireiks vienos dienos atlyginimo. Žinoma, tai reikš, kad daugelis badaus, kaip matyti kitame antspaude:

 6, 7-8 jis mato atidarytą 4-ąjį antspaudą: Tai blyškus arklys, kuris reiškia mirtį, ir iš tikrųjų sakoma, kad ketvirtadalis žmonijos mirs nuo kardo (karo), bado (bado), mirties (ligų), ir net laukinių gyvūnų (miestai griūna).

 Kaip matote, vienas įvykis  seka kitą – karas sukelia ekonominį chaosą, maisto gamybos ir paskirstymo sutrikimus, ligas.

 6:9-11 scena iš žemiškų įvykių pereina į sceną danguje, kur daugybė žmonių, nukankintų, stovi prieš Tėvo sostą ir šaukiasi teisingumo. Jie prašo, kad Jis atkeršytų tiems, kurie juos nužudė – ši scena yra konkrečiai apie kankinius šiuo karo ir bado metu. Tai nėra paėmimas, nes tekstas aiškiai rodo, kad jie nori keršto už savo nužudymą. Tėvas duoda jiems baltus teisumo drabužius ir sako, kad žemėje teismai dar nesibaigė, bet būkite kantrūs.

 Kaip matėme, toliau yra 6-asis antspaudas, kuris yra Jėzaus sugrįžimas – taigi visi šie pirmųjų 5 antspaudų įvykiai įvyksta per 7 metų laikotarpį, krikščionių vadinamą „suspaudimu“ arba „Jokūbo vargų laiku“. “ judaizme.

 Kadangi šis 5-asis antspaudas yra scena danguje, o ne žemėje, informaciją apie tai, kas tuo pačiu metu vyksta žemėje, gauname žiūrėdami į 5-ąjį trimitą ir dubenį. Taigi dar kartą paimkime juos iš eilės: 1-asis anspaudas yra baltas arklys. Kas yra 1 trimitas ir 1 dubuo?

 7 skyrius yra informacinis skyrius apie 144 000 vyrų žydų evangelistų, kurie tuo metu pamokslaus Izraelyje. 8 skyrius tęsiamas pučiant trimitams.

 8:7 pučiamas pirmasis trimitas ir ugnis, kruša ir kraujas krenta į žemę, o trečdalis (1/3) medžių ir žolės sudega. Tai seka 1-asis antspaudas su baltu arkliu, kuris rodo, kad šiuo metu žemę ištiks žemę drebinančios stichinės nelaimės, o nuodėmės žmogus pasinaudos situacija, kad užkariautų ir perimtų kontrolę.

 Aiškesnę įvykių, susijusių su 4 anspaudų raiteliais 1-4, viziją gauname skaitydami apie 1-4 trimitus:

 8:8-9 mums sakoma, kad 2 trimitas atneša „liepsnojantį kalną“, kuris įkrenta į jūrą ir užnuodija 1/3 jūros ir sunaikina daug laivų.

 8: 10-11 matome, kad trimitas 3 atneša kitą kometą arba asteroidą, apibūdinamą kaip žvaigždė kaip deganti lempa, krentanti į upes (žemę) ir užnuodijanti 1/3 gėlo vandens ežerų ir upių.

 Taigi dabar politinio sukrėtimo ir karo metu į žemę atsitrenkė dvigubas asteroidas / kometa. Vienas kris į vandenyną, o kitas – ant žemės, o 1/3 vandens, jūros ir augalų žus arba taps netinkamais naudoti.

 Štai ką mokslas prognozuoja, jei tokie dalykai įvyktų:

 8:12 4-asis trimitas sako (dėl to) 1/3 saulės ir mėnulio šviesos yra užtemdyta.

 Sudėję antspaudus 1-4 ir trimitus 1-4, pamatysime siaubingą stichinių nelaimių ir politinio bei ekonominio chaoso, karo ir persekiojimo laiką žemėje. arba tikintieji, kurie gyvens tuo laiku. Kaip Jėzus pasakė Mato 24:21, tai bus blogiausias kada nors matytas laikas planetoje.

 Skyrius: 1-12 pakyla su 5-uoju trimitu, o eil.2 mums sako, kad iškils didžiulis dūmų / dulkių stulpas, akivaizdu, kad ankstesnis asteroidas pataikė į žemę ir jūrą ir užstos saulę. Atsiradusios odos ligos kankins žmoniją 5 mėnesius, o kenčiantieji ieškos mirties dėl skausmo, tačiau tai nebus mirtina, bet labai skausminga sveikstant.

 Tai logiška

 Jei nusiimtume „religinius“ akinius, kad pamatytume tai šiuolaikinėmis sąlygomis, antspaudai, trimitai ir dubenys eina logiška politinių ir gamtos įvykių eiga. Įpusėjus politinei suirutei, žemė gaus 2 tiesioginius smūgius iš asteroidų/kometų, kurie paveiks visą žemę. Tai, ką apaštalai mato kaip  1/3 saulės šviesos užtemimą, atitinka mokslines „kas būtų, jei“ teorijas. Ekonominė krizė seka po karo ir politinių sukrėtimų, be to, žemė susidurs su tokio masto stichinėmis nelaimėmis, kurių žmogaus istorijoje nebuvo.

 Kitą savaitę apžvelgsime tai, kas Apreiškimo 9:1-11 aprašoma kaip dulkių stulpas, kylantis užtemdyti saulę, ir dėl to skausmingos odos ligos daugelį žmonių užklups 5 mėnesius – tai vėlgi šiandien patvirtina ir mokslininkai. Sakykime, tai atsitiks, jei į žemę atsitrenks asteroidas. Ligos, tokios kaip juodligė ir kitos, kurios slypi dirvožemyje, vėjų bus išmestos  į orą ir apskris pasaulį, kurį laiką sukeldamos plačiai paplitusias ligas.

  Šią seriją užbaigsime   laiminga nata kitą savaitę , (lol) – džiugu, kad po šios serijos sekanti dalis vadinsis „Kodėl paėmimas yra prieš suspaudimą“, lol.

 Likite  ramybėje iki kitos savaitės, palaiminimai,

 

Džonas Fenas