Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2018 m. liepos 5 d., ketvirtadienis

Kaip veikia išminties ir pažinimo žodžiai. Dvasios dovanos. 2 dalis

Sveiki,
Kolorado Springs mokiau klasę, kuri  vėliau buvo pavadinta Pasaulio Maldos Centru. Po užsiėmimo prie manęs priėjo teksasiečių pora ir paprašė maldos. Jie norėjo žinoti, ar parduoti  savąjį verslą ar ne, o jei parduoti, tai kada. Mums besimeldžiant pamačiau prabėgančius kalendorinius metus, kurie sustojo prie tam tikro mėnesio. Tada išgirdau Tėvą sakant kažką panašaus: „Kažkas metų eigoje nupirks jų verslą, ir tai jiems atneš gerą pelną. Tepriima jie tą pasiūlymą, ir viskas praeis sklandžiai. Po to Aš jiems parodysiu kitą jų gyvenimo skyrių.“Aš papasakojau jiems viską, ką mačiau, ir ką pasakė Tėvas. Vėliau taip ir įvyko.

Praėjus daugiau nei metams gavau elektroninį laišką, kuriame buvo sakoma, kad viskas įvyko tiksliai taip, kaip ir sakiau. Jie gavo daugiau kaip $250,000 pelno ir buvo labai dėkingi. Nuo tada aš jau nieko apie juos negirdėjau. Jų nebebuvo jokiame elektroninių laiškų adresatų  sąraše  ir jie niekada neatsiuntė jokios aukos, ir niekada daugiau neprašė maldos. Tąkart Dvasios pasireiškimas buvo jų naudai (ne mano), Dievas Tėvas TOKS geras.

Luko 19:29-35 Jėzus dviem savo mokiniams liepia nueiti į tam tikrą vietą, kur jie ras pririštą asiliuką, ir atvesti jį Jam. Jis  dar įsakė, kad jei kas paklaus, ką jie daro, tegu sako, kad to reikia Viešpačiui. Viskas  atsitiko būtent taip, kaip Jėzus jiems ir sakė.

„...gerai pasakei: „Neturiu vyro“, nes esi turėjusi penkis vyrus, ir tas, kurį dabar turi, nėra tavo vyras. Čia tu tiesą pasakei.“(Jono 4: 17-18, susitikimas su moterimi prie šulinio.)

Išminties ir pažinimo žodžiai yra kitos dvi apreiškimo dovanos( dvasių skyrimas yra dar viena apreiškimo dovana)
Atsakymas minėtai porai iš Minesotos dėl verslo pardavimo ir tai, kaip Jėzus apibūdino asiliuko atvedimo aplinkybes yra išminties žodžių pavyzdžiai. O Jėzaus žodžiai samarietei apie jos šeimyninę padėtį praeityje ir dabartyje – pažinimo žodis.

Pažinimo žodžiai, tai – maži fragmentai informacijos, kurią suteikia Tėvas per Savąją Dvasią, apie kažkieno praeitį arba dabartį. Panašiai išminties žodžiai yra tokia pat dalinė informacija apie ateitį, būtent apie tai, kas atsitiks, arba kaip tada reikia pasielgti. Išsamiau apie skirtumus tarp pranašystės ir išminties žodžių pasidalinsiu kitą savaitę.

Prisiminkite, 1Korintiečiams 12:7 pasakyta, kad tai Dvasios pasireiškimas, kuris  suteikiamas visų mūsų labui. Tai reiškia, jog čia ne žmogaus, suteikusio informaciją, nuopelnas. Tai nedaro jo pranašu, bet reiškia, kad Tėvas nori atsiliepti į poreikius.

2 Karalių 6:8-13, skaitome, kad Sirijos karalius kariavo prieš Izraelį. Žygio metu jis išdėstydavo savo armiją įvairiose vietose. Tačiau Eliziejus visuomet žinodavo, kur slepiasi priešas, ir pasakydavo apie tai Izraelio karaliui. Sirijos karalius dėl to buvo labai sunerimęs ir norėjo išsiaiškinti, kas juos šnipinėja. Bet vienas jo tarnas pranešė: „Nė vienas, mano valdove karaliau. Bet pranašas Eliziejus, kuris gyvena Izraelyje, praneša Izraelio karaliui tai, ką kalbi savo miegamajame“.

Štai ir vėl,  kalba eina apie dabartį, todėl tai -pažinimo žodžio pavyzdys. Jis buvo skirtas Izraelio labui.  Šiuo atveju pažinimo žodis buvo suteiktas  per pranašą Elieziejų.

Tai nepadaro jūsų pranašu
Tėvas savąja Dvasia gali kiekvienam atskleisti kažką apie kito asmens praeitį ar dabartį ir gali suteikti išminties ateičiai. Krikščionių tarpe tai visiškai normalu. Dvasios pasireiškimas suteikiamas mūsų labui. Bet kas, pradedant nuo vaikų iki vyriausių mūsų tarpe, gali būti taip panaudotas. Tai - tik normalus krikščioniškas gyvenimas.

Dvi moterys sėdėjo kavinėje ir viena iš jų pasakė, kad baiminasi dėl savo paauglių ateities. Mat jie spėliojo, ką daryti, gal eiti mokytis į koledžą ar  verslo mokyklą, o gal dirbti, ar metus ilsėtis. Tuo metu jos draugė gavo apreiškimą - vidinį žinojimą. Ji pasakė: „Pajutau, kad per paskutinį pusmetį jie nuspręs eiti į koledžą, nes taip ir buvo planuota. Tau nereikia taip dėl jų rūpintis. Tėvas visa tai kontroliuoja ir yra numatęs aprūpinimą mokslams.“ Tai išminties žodis. Tėvas neskelbia trimitų garsais: „Aš ruošiuosi tau suteikti išminties žodį...“ Tai atsitinka kaip normalus, kasdieninis, banalus, nuobodus dalykas, ar kalbėtume apie jūsų verslą, ar gyvenimą. Nieko išskirtinio.

Kartą važiuodamas išgirdau, lyg besitrinančių metalų garsą, kuris skido iš mūsų automobilio galinės ašies vidurio. Tai nežadėjo nieko gero! Kažkam paskiau apie tai, ir jis atsakė, kad priežastis gali būti galinėje ašyje esantis diferencialas. Jis leidžia ratams suktis nepriklausomai vienam nuo kito, ir jame turi būti apie 0,9 tūrio alyvos. Iš lėto nuvairavau mašiną namo. Pastačiau į garažą ir palindau po ja. Diferencialo dėžėje buvo įsukta veržlė su kvadratine skyle. Tapo aišku kokio įrankio reikia, kad jis tiktų į šią kvadratinę skylę, atsukti veržlei.

Pabandžiau panaudoti plokščią vairuotojo atsuktuvą, tačiau jis netiko. Tariau: „Tėve, ką man daryti? Tai mūsų vienintelė mašina.“ Netrukus labai aiškiai išgirdau Tėvą Dvasioje sakantį: „Eik, pasiimk savo lizdinių antgalių veržliaraktį.“ Aš pasakiau: „Ne Tėve, tu nesupranti, lizdinis netinka, ta skylė kvadratinė.“ „Eik, pasiimk savo lizdinių antgalių veržliaraktį.“ Aš buvau taip stipriai susitelkęs į mane erzinančią problemą, kad net nepastebėjau, jog Tėvui pasakiau, esą Jis nesupranta situacijos.

Savo įrankių dėžėje neradęs tinkamo įrankio, nuėjau pas artimiausią kaimyną. Jo garaže, tiesiog įrankių dėžės viršuje, gulėjo lizdinių antgalių veržliaraktis, pasisukęs šonu - kvadratine veržliarakčio ašimi antgaliams, kuri kuo puikiausiai tiktų. Iškart suvokiau, ką Tėvas norėjo pasakyti. Nuėjau prie savo veržliarakčių rinkinio, griebiau veržliaraktį, ir jis tobulai tiko į diferencialo dėžės veržlėje esančią kvadratinę skylę. Tai išminties žodis.

Nors buvau tik  paauglys, bet mano mamos draugė paprašė manęs pasimelsti dėl ją kamuojančių naktinių  košmarų. Jie niekaip nesiliovė, nors ji  kalbėjo žodį, išvarinėjo velnią ir prašė atsiųsti angelų. Tačiau vis tiek šitie demoniški sapnai, kuriuose ji kovojo su velniais vis pasikartodavo.

Mums besimeldžiant pamačiau mini viziją arba „uždarą regėjimą“, reiškia, kad užsimerkęs mačiau regėjimą, tačiau atsimerkęs viską mačiau įprastai. Vėl užsimerkdavau ir vizija sugrįždavo - mačiau tą keturiasdešimtmetę moterį, kai ji buvo 7 metų mergaitė, uždarytą tualeto kabinoje. Lyg ir parduotuvės tualete. Ji negalėjo atšauti durų skląsčio, kad atsidarytų duris ir pabėgtų. Tačiau kabina čia buvo netiesiogine prasme. Ji paprasčiausiai iliustravo, kaip ši jautėsi įkliuvusi. Iškart supratau, kad būdama tokio amžiaus ji buvo seksualiai tvirkinama. Demonai bei su tuo susijusi nuoskauda iki pat šios dienos vis dar įtakojo ją ir jos santuoką. Tėvas leido, kad tai iškiltų viešumon, kad Jis galėtų apreikšti pagrindinę  problemos priežastį, o ji patirtų išgydymą ir Jo ramybės Dvasia galėtų prisiliesti prie jos.

Man buvo tik 17, o ji ištekėjusi mano mamos draugė, todėl aš jaučiausi nejaukiai, tačiau Dvasioje buvo ramybė. Aš pasidalinau bendrais bruožais , kas nutiko, kai ji 7 metų, ir kas neduoda jai ramybės iki dabar.Neminėjau detalių dėl privatumo išsaugojimo. Man net nereikėjo gilintis į smulkmenas. Viskas vyko diskretiškai ir ji iškart tai suprato. Jos akyse susitvenkė ašaros. Aš uždėjau ant jos rankas, kad ji būtų išgydyta ir šviežiai pripildyta Dvasios, ir ją užliejo didi ramybė. Vėliau ji pasakė mano mamai, kad tie sapnai liovėsi, ir ji buvo labai palaiminta. Jos gyvenimas pasikeitė. Tai buvo pažinimo žodis.
Regėjimu ar žodžiais, nesvarbu, Tėvas Savo Dvasia, nori pasidalinti trupučiu informacijos kažkieno pagerinimui. Tai yra Jo noras.

Išminties žodžiai, pažinimo žodžiai, dvasių skyrimas, dažnai eina drauge su pranašyste. Tačiau tai nedaro žmogau pranašu. Tai tik reiškia, kad jis yra krikščionis. Kitą savaitę, pranašystės ir asmeninės pranašystės.
Iki, būkit palaiminti.

John Fenn

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.