Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2019 m. rugsėjo 29 d., sekmadienis

Kaip jūs esate patvirtintas? 4d.

  John Fenn, Weekly Thoughts, How are you  affirmed? 

Sveiki,

Kristaus kūnas Efeze prasidėjo nuo dešimties vyrų (Apd19), ir kai kurie teigia, kad per 10 metų ten jau buvo 25000 tikinčiųjų, o viso mieste gyveno 25000 žmonių. Maždaug 10% gyventojų tapo tikinčiais padedami Pauliaus kasdieninio mokymo, kuris vyko  2metus Tirano mokykloje  ir ypatingų stebuklų, kuriuos Viešpats ten darė. Dievo judėjimas buvo stiprus, jis padarė poveikį ekonomikai; stabų dirbėjai ėmė patirti nuostolius.

Daugelis tikinčiųjų sudegino savo okultines knygas ir atgailavo. Taip Viešpaties pažinimas pasklido valstijoje vadinamoje Azija,- tai palyginus, nedidelė sritis pakrantėje, ten, kur dabar yra Turkija. Pradedant  Efezu greitai ir
 kiti pagrindiniai miestai Azijos valstybėje greitai turėjo stiprią tikinčiųjų bazę, paminėtą Apr 2 ir 3 skyriuose: Smirna, Filadelfija ir Laodikėja.

Jie visi susirinkdavo namuose sekdami originale sinagogų praktika, judėjimu, kuris plito namuose maždaug 200-100 m. prieš Kristų ir po Sekminių . 25000 žmonių keliavo keisdami namus, ir tuos, kurie vadovavo arba buvo namų šeimininkais, laikėsi paprastumo pagal Apd2:42 - mokymas, maistas, bendravimas, malda.

Bet kai mes skaitome laišką Efeziečiams, aišku , kad jie turėjo problemų, nes buvo nesubrendę. Paulius rašė jiems 4 skyriuje, kad tie, kurie vagia, liautųsi ir eitų dirbti, kad turėtų pinigų ir kitiems, kurie stokoja, padėti. Tame pačiame skyriuje Paulius sakė jiems: te saulė nenusileidžia ant jūsų rūstybės, bet mylėkite vienas kitą ir atleiskite  vienas kitam. Ef 4:19 jis sakė jiems liautis ištvirkavus taip,  kaip jie tai darė prieš tapdami tikinčiaisiais, ir liautis keiktis ir apšnekėti.

Daryti arba žinoti
Jie įtikėjo Viešpačiu, bet Paulius sakė jiems liautis nuodėmiauti 4:20. Nes „ne to jūs išmokote iš Kristaus“. Jis sakė jiems „nusivilkti „ senąjį žmogų ir „apsivilkti“ nauju žmogumi (eil.24) ir dar keli įsakymai:“ darykite tai“ ir „nedarykite to“. Nėra abejonių, kad jie buvo tikintieji, bet taip pat aišku, kad jie turėjo moralinių ir dvasinių problemų.

Tačiau jie buvo stiprūs tikėjimo „vykdytojai“. Apr2:1-7 Viešpats pagiria juos dėl jų „ištvermės, kantrybės, gerų darbų, ir tai, kad jie atmeta melagingus mokytojus, ir nepaisant priešiškų aplinkybių, išlieka stiprūs tikėjime gyvenimo kelyje. Bet Jis sako Apr2:4, kad jie paliko pirmąją meilę.

Aš lankiausi pas misionierių, kuris paprašė manęs pasimelsti dėl kai kurių dalykų sąraše ir pasakyti, ką Viešpats ar Tėvas jam pasakys. Aš pasakiau, kad jam pačiam reikia melstis, o ne man. Jis atsakė: “ Aš esu per daug užsiėmęs tarnavimo darbu, kad melsčiausi “.

Akivaizdu, kad jie buvo per daug užsiėmę darydami įvairius darbus, todėl apleido „pažinimą“.
Paulius nerašo jiems apie tai, kad reikia sudrausti velnią, ar išvyti piktas dvasias atėjusias iš jų ankstesnio gyvenimo, kai jie praktikavo okultizmą ir stabmeldystę. Jis nemeta kaltės dėl jų problemų ant tų dvasių, kurios atėjo per kartų kartas.  Faktiškai jis uždeda atsakomybę tik ant jų pačių: jūs buvote nusidėjėliai praeityje, dabar esate nauji kūriniai Kristuje, todėl elkitės prideramai.
BET...jis tikrai įsako : “ darykite tai“ ir „nedarykite to“ su malda, kad jie pažintų meilę, kuri pranoksta visokį pažinimą. Tai kyla iš žinojimo, kad mes gyvename savo gyvenimą Jame ir dėl Jo. Dėl šito supratimo mes  darome „gerus darbus“ ir nugalime pasaulio pagundas.

Ef3:14 „4 Dėl to aš klaupiuosi prieš mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Tėvą...
16 kad iš savo šlovės turtų duotų jums sustiprėti Jo jėga per Dvasią vidiniame žmoguje,
17 kad Kristus per tikėjimą gyventų jūsų širdyse ir jūs, įsišakniję ir įsitvirtinę meilėje,
18 galėtumėte suvokti kartu su visais šventaisiais, koks yra plotis, ir ilgis, ir gylis, ir aukštis,
19 ir pažinti Kristaus meilę, kuri pranoksta pažinimą, kad būtumėte pripildyti visos Dievo Tėvo pilnatvės.“
Dauguma maldų yra kažkas, kas gali būti nedelsiant pažįstama ir pamatoma. Bet Paulius meldėsi čia, kad jie galėtų suvokti , kas yra aukščiau už žinojimą.

Graikiškas žodis išverstas „suvokti“ , čia-„katalabesthai“. Tai reiškia sulaikyti, pasisavinti. Bet žodis, vartojamas „už žinojimo“ yra „gnoseos“, reiškiantis „galvos pažinimas“ arba samprotavimas. Paulius meldėsi, kad jie galėtų pasiimti ir priimti tai, kas virš žinojimo, virš proto pažinimo - pažinti Kristaus meilę.

 Visiškai aišku, kad Paulius meldžiasi jiems pažinimo, kuris viršija proto žinias. Tai labai panašu į jo maldą: 1:17-19, kad jiems būtų duota išminties ir apreiškimo Dvasia pažinti Jį, ir kad būtų atvertos jų supratimo akys.

Visa tai susiję su asmeniniu apreiškimu, kuris ateina per Jo pažinimą. Paulius niekada neragina savo mokinių įsitraukti į kurią nors „tikėjimo srovę“.

Jis pabrėžia, kad svarbu pažinti Tėvą ir Viešpatį, matyti ir žinoti savyje tai, kas virš proto pažinimo- tai tikėjimo tikslas: „ Tai yra amžinasis gyvenimas, pažinti tave vienintelį tikrąjį Dievą, ir Jėzų Kristų ,Kurį Tu siuntei.“

Tai yra tikėjimo tikslas. Tai -siekinys, kaip Paulius mokė filipiečius: pažinti Jį ir Jo prisikėlimo jėgą ir bendravimą Jo kentėjimuose. Tai tikslas. Viskas kas virš to- neturi vertės.

Kitą savaitę -nauja tema, iki tada, laiminu,
John Fenn

www.cwowi.org ir rašykite man el.laiškus: cwowi@aol.com
  
www.churchwithoutwallsinternational.org

2019 m. rugsėjo 21 d., šeštadienis

Kaip tu esi patvirtintas? 3d.

John Fenn. Weekly Thoughts. How are you affirmed? #3  20/09/19

Sveiki,
Vieną dieną aš skaičiau pranešimą žiniose, kad didelės tarptautinės įmonės vadovas pasitraukė iš pareigų patyręs „asmeninę krizę“ . Vėlesniuose pranešimuose vadovas pasakojo, kad jis taip pasielgė supratęs, kad buvo motyvuojamas pasiekti karjerą versle dėl vienos esminės priežasties: nuo 12 metų  jis stengėsi įtikti tėvui, siekdamas kažko, ko iš tiesų niekada negalėjo pasiekti. kai jis suvokė, kad tai tiesa, dingo paskata ir jis liovėsi.

Daugelis krikščionių ir pastorių yra panašūs į tą vadovą, bando būti asmeniškai patvirtintu, mylimu, priimtinu struktūros, kuri vadinama „ Kristaus surinkimu (bažnyčia)“. Jie vejasi tai, ką mano, kad Dievas daro ar ko Jis nori, užuot iš tiesų Jį pažinę. Mes turime sekti Jo balsą ir atsakyti į jį, nesivyti aklai visko, ką manome, kad tai Jis, ir tikėtis, kad tai Jam patinka.
Kai kurie krikščionys niekada netampa tais, kurie „pažįsta“. Jie patvirtinami būdami užimti, užuot tikrai pažindami Viešpatį. Jie patvirtinami tose lenktynėse, bėgime, nepasiekdami Tėvo ir Viešpaties pažinimo. Jie prilygina užimtumą teisumui. Emocijos pakeičia patepimą, todėl daugelis krikščionių negali suvokti Šventosios Dvasios savo dvasioje. Jie tikintys, visada bėgantys paskui kažką, bet ne pažįstantys.


Tai yra amžinasis gyvenimas, kad jie pažintų tave vienintelį tikrąjį Dievą ir Jėzų Kristų, kurį tu siuntei.“ Jn17:3

Ir tai yra ta kliūtis(trintis) kaip jie sako

Mes turėtume keistis, judėti nuo tikėjimo link pažinimo, ir būti patvirtinti paties Dievo Tėvo ir Viešpaties Jėzaus, kai mes juos pažįstame. „Tie, kurie pažįsta“ žino, kad vieną dieną Jėzus stovės šalia jų ir sakys Tėvui:“ Aš pažįstu juos ir jie pažįsta mane“ .

Garsieji Hamleto žodžiai :“ „Būti ar nebūti“ „Mirti, miegoti, tenkintis sapnu; ai, tai yra „rub“.

„rub“ buvo nuoroda į žaidimą, kurį mes šiandien galėtume pavadinti “pievos baulingu“, kuriame žemės nelygumai pakeičia rutulio judėjimo trajektoriją. Tie nelygumai ir yra „kliūtys“. Šiandien mes galvojame apie „nelygumus“ kaip apie tai, kas erzina, bet kontekste tai reiškia nukreipia rutulio kelią.

Tokiu būdu tikintysis, judėdamas savo kelyje, ir kartais susidurdamas su kliūtimis, kurios pakreipia judėti šiek tiek  kita linkme, tampa, tuo, kuris pažįsta, o ne tik tiki. Bet veiksmas toks lėtas, kad jie kartais net nesuvokia, kad juda nauja kryptimi, kol tarpas tarp „tikėjimo“ ir „pažinimo“ tampa aiškus.

Vieną dieną jie atsibunda, jau eilę metų praleidę trasoje, ir suvokia, kad jie iš tiesų nepažįsta Tėvo. Jie nepažįsta Viešpaties Jėzaus. Ir jie stebisi, kodėl? Jie stebisi, kaip jie čia atsidūrė, ir ta tiesa juos išgąsdina.

 Tėvo ir Jėzaus Kristaus, „Kurį Tu siuntei“ pažinimas įgyjamas individualiomis, bet  ne grupės pastangomis,- tai asmeninis patyrimas, - tai netgi ne pažinimas gautas iš knygos, įrašo, tinklalapio, tarnavimo, mokymo, pastoriaus, geriausio draugo, kuris tave atvedė pas Jėzų.  Ta individo pastanga, individualus ėjimas. Bet kas, kas  nukreipia jus nuo šito, yra tie „nelygumai, trukdžiai“.

Geras, blogas, ir baisus patvirtinimas
Tai buvo trečiadienio vakariniame susirinkime , dalyvavo apie 1500 žmonių, aš gavau pažinimo žodį iš Viešpaties moteriai, kurios nepažinojau, kad ji nori tą vakarą nusižudyti. Tėvas buvo labai konkretus, ir aš pasidalinau su kongregacija tuo, ką išgirdau iš Šv Dvasios:

„Kai buvai maža, tau mama pasakė, kad nesi labai graži ir nesi labai protinga, todėl  visą gyvenimą  turėsi sunkiai dirbti. Tu supratai šį teiginį taip, kad esi baisi, ir tai atėmė iš tavęs viltį, tu nusivylei it ėmei pykti ant savęs, net savęs nekęsti.  Nusivylimas vedė į beviltiškumą- visišką vilties praradimą.  To pasekmė buvo beviltiškumas, po to - depresiją ir savęs žalojimas, net bandymai žudytis. Tėvas ir Viešpats Jėzus nori, kad žinotum, kad tai buvo melas, ir Tėvas turi tau planą...ir t.t. aš pakartojau tai, ką girdėjau iš Jo tą vakarą.

Kitą savaitę prieš trečiadienio tarnavimą aš vaikščiojau koridoriuje, mane sustabdė ta moteris ir  pasakė, kad ji tas asmuo, apie kurį kalbėjo Viešpats. Ji atėjo į susirinkimą galvodama: JEI Viešpatie man nekalbėsi, aš šį vakarą nusižudysiu, ir viskas bus  baigta.“ Ji parodė man randus ant riešų  nuo ankstesnių bandymų nusižudyti. Ta moteris sakė, kai aš meldžiausi, po to kai perdaviau jai žodžius nuo Viešpaties, ji daugiau neturėjo minčių nusižudyti, nes ramybę. Po 3 mėnesių aš ją vėl sutikau,  ji jautėsi gerai.žinojo, kad Viešpats ją myli, ir pirmą nuo tada, kai dar buvo vaikas, patyrė 

Vaikystėje ji buvo labai negatyviai patvirtinta. Kiekvieną kartą pažiūrėjus į veidrodį, ji tikėjo, kad vaizdas patvirtina mamos žodžius. Todėl ji tikėjo, kad ji-baisi.  Kiekvieną kartą gaudama blogą pažymį mokykloje, ji prisimindavo ir patvirtindavo mamos žodžius- kad ji nėra labai protinga.  Kiekvieną kartą, kai jos nepakviesdavo į vakarėlį, kiekvieną kartą , kai ji nebuvo pageidaujama kokiame nors klube, viskas, ką ji darė ir ko nedarė, visa tai pasitarnavo patvirtinti, kad ji nėra nei graži, nei protinga. Ji buvo patvirtinta kaip bjauri mergina be jokios ateities. Taigi ji norėjo vieną kartą visa tai pabaigti.
 Jai „ateiti pas Jėzų“ kiekviename mokyme, kiekvienoje tikėjimo srovėje, kiekviename, taip vadinamame Dievo judėjime, reiškė pastangas išgyti, bet tą vakarą ji  nutarė, užuot buvus tik  tikinčiąją, tapti ta, kuri pažįsta Dievą. „Pažinimas“ ją išgydė.

Kai jūs buvote jaunas, kaip jūs buvote patvirtinamas? Ar jūs esate patyręs kažką panašaus į tas „kliūtis“, kai vijotės Dievo judėjimus ar mokymus, ar tikėjimo sroves, bet niekada nebuvote iš tiesų išgydytas iš tų vaikystės žaizdų? Tėvo ir Viešpaties Jėzaus pažinimas IŠGYDYS jūsų žaizdas. Kaip tai padaryti?
Paulius meldėsi, kad mes pažintume meilę, kuri viršija pažinimą, čia aš pratęsi kitą savaitę ir užbaigsiu šią seriją.
Iki tada
John Fenn www.cwowi.org and email me at cwowi@aol.comwww.churchwithoutwallsinternational.org ir rašykite man el.laiškus: cwowi@aol.com

2019 m. rugsėjo 13 d., penktadienis

Kas tave patvirtina? 2d.

John Fenn .Weekly Thoughts. How are you affirmed?  #2 12/09/19 

Sveiki,
 Kai buvau mažas berniukas, kaimynystėje gyveno ponia McCoy. Jos žemę nuomavo kiti fermeriai, jai buvo likusios tik vištos, kurias ji prižiūrėjo. Ji retai išeidavo iš namų, nes būdama jau garbingo amžiaus  sunkiai vaikščiojo. Bet ji mylėjo savo vištytes. Taigi ji leisdavo mums jai „padėti“- surinkti kiaušinius, kai mes apsilankydavome pas ją. Ji duodavo kiekvienam po 3-4 kiaušinius įsidėti į savo krepšelius, tik sakydavo: nesudėkite visų kiaušinių į vieną krepšį.

Be abejo, mes visi suprantame, kad 4-8 metų  berniukai nelabai moka elgtis su dūžtančiais kiaušiniais, ir todėl jie nelabai geri kiaušinių surinkėjai 😊. Todėl ponia McCoy elgėsi išmintingai liepdama išdalinti kiaušinius į kelis krepšius.

Visi kiaušiniai viename krepšyje?
Aš klausiau, kas patvirtina jus, kaip krikščionį. Kas sutvirtina mus  tikėjime kaip individus Kristuje? Ar jūs pažįstate krikščionių, kurie sudeda visus savo kiaušinius į vieną krepšį? Ar visas jūsų dvasinis gyvenimas totaliai vieno surinkimo, mokymo, asmens ar tarnavimo krepšyje? Ar jūs gavote savo tikėjimą tiesiai iš Jėzaus tam, kad įdėtumėte į kažkokios vienos tikėjimo srovės srautą?
Ar esate matę, kaip tas „krepšys“ patraukiamas nuo jūsų, tampa korumpuotas, ar atkrenta nuo malonės, ir tai gali sukelti asmeniui didelę tikėjimo krizę? Jei jie patiria tikėjimo krizę, kada tai įvyksta, tai dėl to, kad jie sudėjo visus dvasinius kiaušinius į vieną krepšį?

Jie sako, kad tikėjo Viešpačiu, bet tas tikėjimas buvo perfiltruotas per tuos tarnavimus ir tarnautojus.

Jie buvo patvirtinti ne Viešpaties, bet tų tarnavimų. Jie nepažinojo Viešpaties tiesiogiai, bet pažinojo Jį per tuos tarnavimus. Jie buvo tikintieji, bet ne tie, kurie pažįsta Viešpatį. Jų tikėjimas buvo patvirtintas žmogaus, o ne Viešpaties jų asmeniniame vaikščiojime su Juo.

Nieko blogo dalyvauti įvairiose tikėjimo srovėse, bet ne jos yra mūsų išgelbėjimas. Mes turėtume būti patvirtinti Paties Tėvo ir Viešpaties, o ne „tikėjimo srovės“, kurioje mes plaukiame. Tai gali prisidėti patvirtinant mus kaip Krikščionis ir žmones, bet tai, kaip Raštas moko, nėra mūsų dvasinė šerdis.

Pažiūrėkime Jėzaus teiginį iš Jn17:3:
„Tai yra amžinasis gyvenimas; kad jie pažintų tave vienintelį Dievą, ir Jėzų Kristų, kurį tu siuntei.“

Šis teiginys nepanaikina viso likusio Rašto, kuris sako, kad jei mes tikime širdimi, kad Jėzus buvo prikeltas iš numirusių ir, kad Jis yra Viešpats, mes tampame išgelbėti. Bet tai skatina mus siekti gilesnio amžinojo gyvenimo supratimą. Tikras Tėvo pažinimas ir yra tas gilus gyvenimas. Graikiškai žodis „žinoti“ yra „ginoskosin“, kuris reiškia „pažinti“. Gilus amžinas gyvenimas yra takas, kuriuo ateiname, kad pažintume Tėvą ir Sūnų, Kurį Jis siuntė.

Yra skirtumas tarp tikėjimo Jėzumi ir Jėzaus pažinimo. Yra skirtumas tarp tikėti Tėvą Dievą, ir pažinti  Tėvą Dievą. Kai mes įtikime, mes gimstame iš naujo ir esame išgelbstimi, bet gilus tikėjimas yra pažinimas.  

Kai mes gimėme iš naujo, tada mes  tapome tikinčiaisiais , bet ne tais, kurie pažįsta.  Mes patikėjome Jėzumi, pasimeldėme, išpažinome mūsų tikėjimą , „pakvietėme Jėzų į mūsų širdį“ ar panašiai. Mes patikėjome. Mes gimėme iš naujo, kai kurie netgi buvome pakrikštyti Šventąja Dvasia. Mes tapome ir esame tikinčiaisiais. Mūsų identitetas -krikščionys.

Takas į pažinimą
 Mes kalbame apie dalykus, kurie patvirtina mūsų tikėjimą. Tarnavimai ir surinkimai, draugai ir žiniasklaida, mažos grupės ir ypatingi pamokslininkai, visi jie-  patvirtina mūsų tikėjimą ir sutvirtina tai, kuo tikime, kad tai yra tiesa. Bet mes staiga neįgyjame Dievo Tėvo ir Viešpaties Jėzaus pažinimo. Mes tikime. Mes  naudojamės įvairiais tarnavimais ir žiniasklaida, kad jie mums padėtų pažinti Tėvą ir Viešpatį, bet daugelis niekada nedėjo pastangų asmeniškai pažinti, iš tiesų pažinti Tėvą ir Jėzų.

Netgi praėjus dešimtmečiams tikėjime, jie nuolat ieško patvirtinimo iš įvairių tarnavimų ir mokymų prabudimo centruose tuo vis keisdami tikėjimą, užuot skyrę laiko ir jėgų pažinti Tėvą asmeniškai, jie lieka tikinčiaisiais, bet ne tais, kurie pažįsta.

C.S.Lewis apibendrina tai sakydamas:“ Pats Kristus, ne Biblija, yra tikrasis Dievo Žodis. Biblija, skaitoma teisingoje dvasioje ir vadovaujant geriems mokytojams, nuveda mus pas Jį.“

Ar tavo tikėjimas sutelktas į rašytinį Žodį, ar į Asmenį, Kuris Yra tas Žodis? Ar tikėjimas tik skyriumi ir eilute, ar Tuo, iš Kurio tai kilo? Kai tu „stovi“ ant žodžio, ar tu stovi ant eilutės ar skyriaus, ar ant  Žodžio Asmens? Ar tavo tikėjimas visas yra JĖZAUS krepšyje, o gal prie to krepšio dar turi daugybę mažų krepšelių?

Nuo čia pratęsiu kitą savaitę, iki tada, laiminu,

John Fenn

Kas tave patvirtina? 1d.


John Fenn. Weekly Thoughts. 6/09/19

Sveiki,
Mano mama mylėjo Viešpatį, ir ji buvo viena pirmųjų surinkime, atgimusi ir netgi pripildyta Šventa Dvasia charizmatinio atsinaujinimo metu ankstyvaisiais 1970-aisiais. Bet nesvarbu, kiek daug jai reiškė charizmatinis atsinaujinimas ir laisvė Dvasioje, laukiniai eržilai nebūtų įstengę  ištraukti ją  iš narystės Šv. Andriejaus Episkopalų bažnyčioje Kokome, Indiana.

Ji  mylėjo procesijas, mylėjo medžio apdailą, vitražus, liturgiją ir rutiną sekmadienio rytiniuose tarnavimuose. Ji mylėjo senus himnus. Visi tie dalykai „patvirtino“ ją kaip asmenį ir patvirtino ją jos tikėjime.


Apibrėžimas: patvirtinti
Žodis „patvirtinti“ reiškia: „viešai parodyti savo paramą nuomonei ar idėjai“. Tai gali būti naudojama, kaip teisminis terminas, kai aukščiausias teismas patvirtina žemesnio teismo sprendimą, kad jis yra teisingas. Mūsų kontekste  tai reiškia, kad dvasiniai dalykai, kuriuos tu darai patvirtina tai, kas tu esi, kaip individas, ir ką tu tiki esant teisinga.

Mano klausimas: kaip jūs individualiai, kaip krikščionis, esate patvirtintas? Kaip jūs patvirtintas „surinkimo“ ar Kristaus kūno atžvilgiu? 

Ar tu esi patvirtintas auditorinio surinkimo ir visų jausminių jo atributų? Ar kavinė esanti fojė, kilimas, medžio apdaila, garso sistema yra to dalimi? O gal būt, – tai žmonės pastate? Jei tavo surinkimo „garbinimas“ panašus į roko koncertą, jei tvarkdariai įteikia kiekvienam ausų kamštelius, jei garbinimas pristatomas su šviesos ir dūmų efektais ir pasirodymą atliekančia šau  muzikos grupe, ar tai patvirtina tave tavo tikėjime, ir tai, ką tiki esant teisinga? O gal  tavo surinkimas dainuoja tradicines himnus,  ir  tai patvirtina tave kaip krikščionį?

Ar tu patvirtintas ląstelės/mažos grupės auditorinio surinkimo viduje? Ar tave patvirtina vyrų ar moterų grupė, užtarimo maldos grupė? Ar tu esi patvirtintas žinodamas, kad tavo vaikams patinka gera jaunimo grupė ar Sekmadienio mokykla arba tarnavimas vaikams?

Supraskite teisingai; kalba -  ne apie tai, kodėl tu eini į surinkimą, ar kodėl neini. Tai apie tai, kas tavo dvasiniame  gyvenime patvirtina tave kaip krikščionį. Kas patvirtina visa, kuo tu tiki? Ar tai -kažkas, ar gal kažkokie asmenys/uo?


Kai kurie krikščionys...
Kai mes sutinkame nepažįstamą iki tol asmenį, vienas pirmų klausimų būna: ką jūs dirbate? Kai mes išgirstame, ką žmogus dirba, mes iš karto susidarome nuomonę apie jį. Ši nuomonė pagrįsta ankstesniu supratimu apie žmones dirbančius tokį darbą.

Jei jūs sutikote nesąžiningą teisėją praeityje, o naujasis pažįstamas sako, kad jis teisėjas, jūs pagalvojate, kad jis tikriausiai korumpuotas, arba mažų mažiausiai, įtariate j tokiu esant, kol jis neįrodo, kad toks nėra. Vienas greičiausių būdų sustabdyti pokalbį, pasakyti žmonėms, kad aš esu tarnautojas.  Jie arba bėga slėptis iš baimės, kad aš nebandyčiau jų atversti, arba norėdami greitai pakeisti savo išankstinę nuostatą, sako, kad prieš daug metų jie pažinojo vieną gerą kaimo pamokslininką.

Jie kas nors tapatina save su Betelio surinkimu Redinge, Kalifornija, argi tai nesukuria įvaizdio?  Arba IHOP Kansas City, ar Brownsville ar TACF tiems, kurie šiek tiek tai pažįsta? Kodėl žmonės eina į „prabudimo centrus“? Tokiu būdu jie patvirtina save savo tikėjime ir kaip individai.

Kai kurie susitelkia į tarnavimus, kurie susitinka su tikslu- eiti į gatves ir liudyti praeiviams. Jie randa tikslą ir patvirtinimą liudydami Viešpatį, ir Viešpats daro nuostabius dalykus. Yra keletas tvirtinančių dalykų: užkalbinti nepažįstamus žmones kavinėje, klausti, ar jiems reikia išgydymo maldos, ir stebėti, kaip jie akimirksniu pasveiksta.


Kiti krikščionys...
Kiti gali rasti savo patvirtinimą keistuose tikėjimuose, pvz.: kad žemė plokščia ar sesesionizmas (tikėjimas, kad kalbos /išgydymai baigėsi su pirmaisiais apaštalais) arba susitelkę į ypatingą išlaisvinimo doktriną, vidinį išgydymą, ar fizinį išgydymą.


Patyrinėkime savo širdį ir raštą kad būtume balanse
Kai Paulius rašė korintiečiams, kad jis bijo, jog jie paliks paprastą tikėjimą Kristuje dėl „kitos evangelijos“, jis teigė, kad tai įvyks todėl, kad šėtonas suvedžiojo juos – apgavo, nuvedė nuo subalansuoto paprasto tikėjimo į sudėtingą tikėjimo gyvenimą.
Įsivaizduokite, kad viskas, kas jus patvirtina, kaip krikščionį ir jūsų tikėjimą, patraukiama, nepasiekiama. Ar pasikeistų jūsų gyvenimas Viešpatyje kokiu nors būdu?
Kai Jim ir Tammy Bakker, Jimmy Swaggert atkrito nuo malonės ankstyvaisiais 1980-aisais, tūkstančiai  tūkstančių pasitraukė nuo Viešpaties, tuo parodydami, kad jų tikėjimas buvo žmogumi, kuris nusidėjo stabmeldžiavimu, ir kai jų „žmogus“ krito, krito ir jie.

Jei viskas tavo krikščioniškame gyvenime išskyrus paprastą Tėvo ir Viešpaties Jėzaus pažinimą būtų paimta, ar tu toliau vaikščiotum su jais ir kitu atveju taptum neefektyvus? Mes pratęsime čia kitą savaitę.
Iki tada, laiminu,
John Fenn
www.cwowi.org ir rašykite man el.laiškus: cwowi@aol.com

www.churchwithoutwallsinternational.org ir rašykite man: cwowi@aol.com

2019 m. rugsėjo 11 d., trečiadienis

2019 m. rugpjūčio mėnesio CWOWI naujienlaiškis

Rugpjūčio mėnesio naujienlaiškis
Sveiki,
Esame labai dėkingi tiems, kurie mane ir mus palaikė savo maldose, kadangi šią vasarą įvyko įvairių dalykų įvairiuose lygmenyse, įskaitant ir visų trijų mūsų sūnų sveikatos problemas. Dabar  žiūrėdami į prabėgusios vasaros įvykius  tarsi pro galinį automobilio veidrodėlį, mes tikrai labai džiaugiamės.  Žinau, kad dauguma iš jūsų taip pat patyrė išbandymus, žinau, nes skaičiau jūsų maldos poreikius ir meldžiausi už jus.  Didelė paguoda žinoti, kad mes keliame maldose vienas kitą Tėvo link.

Stimuliatorius, defibriliatorius
Liepos 15 man padarė angiogramą, kuri parodė, jog mano arterijos švarios, tai gi 18-tą dieną jie įstatė man  stimuliatorių/defibriliatorių. Jis mano širdžiai dabar diktuoja ritmą, ir taip sureguliuoja
prieširdžių virpėjimą, dabar aš vėl kupinas energijos, ir dėl to esame dėkingi.
Mūsų sūnų Brajeną, kuris darbuojasi drauge su mumis, operuos 27 dieną, kad pasislinkusį stuburo diską įstatytų į vietą ir sutvarkytų išsikišusį. Tai turėtų būti ambulatorinė operacija, tačiau prireiks 6 savaičių reabilitacijai.

Krisui vis dar skauda kelį, jis beveik negali sulenkti abiejų kelių, bet tam kad atliktų Magnetinio rezonanso tyrimą, reikalinga vietinė nejautra, jie reikalauja, kad jis visiškai nejudėtų 6 kartus po 5 minutes. Kai tau protiškai 4 metai ir turi suaugusiojo kūną, pridėtiniai faktoriai turi nemažai įtakos. Pavyzdžiui, paprastai tai aš sėdžiu su juo darant rentgeno nuotraukas ar panašiose situacijose, nes jam patinka, kai su juo yra tėtis, tačiau su savo defibriliatoriumi/stimuliatoriumi aš negaliu artintis prie magneto – tai gi viską sudėlioti tvarkingai bus sunku dėl įvairių priežasčių, todėl būsime dėkingi už jūsų maldas.

Konferencijos
Mūsų Vidurio vakarų konferencija prasideda šią savaitę prie Ženevos ežero, Viskonsine, ir mes tikime, kad tai bus nuostabiai turiningas laikas Viešpatyje, kuomet ilsėsimės ir atgausime jėgas, taip sprendžiu iš kelių dalykų, kuriuos Jis pasakė.

Mūsų konferencija Naujojoje Anglijoje spalio 11-13 Mančesteryje, Naujajame Hempšyre bus paskutinė šiais metais. Vis dar yra vietos, tačiau tai Kolumbo dienos savaitgalis, grožėjimosi lapų sezonu viršūnė, tai gi mūsų paskutinė kambarių rezervacijos data pasibaigs prieš 1 mėnesį – jeigu planuojate atvykti, turite mus perspėti iki rugsėjo 10! Paspauskite viršuje esančią nuorodą, dėl platesnės informacijos. Kitais metais planuojame organizuoti tik 1 (vietinę) konferenciją JAV, Tulsoje 2020 rudenį, ir bent 2 Europoje (Olandijoje gegužės mėn., Suomijoje – rugpjūtį, dėl kitų (1 ar 2) dar reikia melstis), tikimės vykti lankyti JAV ir Kanadoje gyvenančius draugus, susitikti jų namuose mažose grupelėse.

CWOWI namų surinkimų tinklas
Matome, kad prasideda greitas namų surinkimų augimas. Dar prieš 10 metų žmonėms rūpėdavo, ką apie juos pagalvotų kiti krikščionys draugai arba pastoriai, jeigu jie imtų lankyti arba pradėtų namų surinkimą, tačiau dabar žmonės labai ištroškę tikrų santykių ir noro leisti Viešpačiui judėti, jie ieško mūsų, tikėdamiesi pagalbos.

Mes taip pat pasiekiame skirtingą klausytojų ratą mano kas savaitiniais Facebook‘o/YouTube mokymais, kuriuos įrašome kiekvieną trečiadienį. Kai kurie žmonės būna palaiminti, tad jie eina į mūsų internetinį puslapį ir pastebi, jog namų surinkimo dvasingumas atitinka jų dvasią.

Ar tai pati didžiausia malda?
Neseniai viename iš savo trečiadienio Facebook‘o/YouTube mokymų paklausiau: kokia yra „ta“ pati didžiausia malda? Tyla.

Ar tikrai Viešpats mus moko melstis pagal Viešpaties maldą? Ar tikrai Viešpats sakė Jono 16:23-24, kad Jam pasitraukus, nereikės Jo nieko prašyti, nes prašysime Tėvo – pagal Viešpaties maldos pavyzdį taip kaip Paulius meldėsi laiške Efeziečiams 1:17-19 ir 3:14-20? Tačiau ar turint šias maldas nebelieka kitų maldos formų. Yra parašyta daugybė visiems prieinamų knygų, kalbančių apie pašventinimo, pasišventimo maldas „pagal Tavo valią“, kai nežinome, ko Jis nori, ir panašiai.
Tačiau yra knygų ir apie tylą. Psalmė 46:10 manau yra žinomiausia: „Būk ramus, žinok, kad aš esu Dievas.“ Žodžiai „būk ramus“ čia reiškia „liaukis stengtis“ – daugiau nei tik liautis kažką veikti, reiškia paleisti stengimąsi, stresą, ir likti ramiai Jo akivaizdoje. Ir tada ir tik tada mes Jį „pažinsime“.

Pažinti Jį
Ar tik ne to labai reikia Kristaus kūnui? Ne tik tikėti Juo, bet Jį pažinti. Jėzus pasakė Jono 17:3: „Amžinasis gyvenimas – tai pažinti tave, vienintelį tikrąjį Dievą ir Jėzų Kristų, kurį tu atsiuntei.“ Kiekvienoje Rašto vietose apie tikėjimą negalime nepaisyti supratimo, kad tikėjime yra svarbus ir žinojimas.

1 Karalių 19:11-13 Elijas norėjo patirti stiprų vėją, tačiau Dievo ten nebuvo. Vėjas yra Šventosios Dvasios atitikmuo, ir Elijas manė, jog išgirs Viešpaties balsą Dvasios judėjime, tačiau neišgirdo. Tas pat atsitiko su žemės drebėjimu, nes jis manė, jeigu tik Dievas paveiktų mano pasaulį, duotų kokį nors  ženklą, kuris sudrebintų mane iki pačių gelmių, Jis turėtų ten būti. Tačiau Jo ten nebuvo. Tada pasirodė ugnis – net dabar žmonės sako „Dievas degina pelus mano gyvenime“, galvodami, kad jie pažins Jį ugnyje. Tačiau dažniausiai, atsitinka ne visiškai taip.
Dievas buvo ramiame tyliame  šnabždesyje, tas balsas pasigirdo tyloje, ten nebuvo nei garso, nei drebėjimo, nei ugnies – tik ramiai pašnibždėtas tylus balsas.


Valtis
Mato 8:26-27 aprašyta, kad kilus audrai Jėzus miegojo valtyje. Mokiniai, bijodami nuskęsti, Jį pažadino. Jėzus nedelsdamas nuramino vėją ir bangas, ir tada, tik tada mokiniai ima klausinėti: „Kas jis per žmogus, kad net vėjas ir bangos Jo klauso?“
Jie to neklausė, kai matė stebuklus arba išgydymus 14-16 eilutėse, prieš pat audros nuraminimą, tik tyloje po audros, jie sugebėjo kontempliuoti apie tai, kas Jis toks.

Apaštalų darbų 5:34-40 sakoma, kad rabinas Gamalielis patarė nepersekioti krikščionių, kad ko gero jie nekovotų prieš Dievą. Paulius Apaštalų darbų 22:3 sakė, kad Gamalielis buvo jo mokytojas. Gamalielis turėjo sūnų rabiną Simoną, kuris  pastebėjo, kad dauguma žmonių per daug meldžiasi, nes dauguma jų maldų yra vien tik skundai, ašarojimai ir kaulinimai iš Dievo. Jis pastebėjo, kad vienintelė ilgalaikė malda, kurią jis patyrė, buvo dėkojimo malda. Dėkojimo malda išlieka ilgai, nes tai nėra reikalavimas, bet poilsio būsena, dėkojimas visuose dalykuose (ne už visus dalykus).

Dėkojimo malda suporuota su tyla mus atveda į Jo akivaizdą, leidžia mums išgirsti ramų tylų balsą. Jis yra džentelmenas, ir iš patirties sakau, kad Jis retai kada mane pertraukia, kai meldžiuosi – tai gi, daug laiko praleidžiu ramiai dėkodamas.  Jėzus Jono 5:19 ir 30 sako, kad Jis daro tik tai, ką mato darant Tėvą, ir sako tik tai, ką girdi iš Tėvo. Tai reiškia, kad Jėzus daug laiko praleidžia stebėdamas ir klausydamas. Gal ir mums derėtų sekti Jo pavyzdžiu. Barbara ir aš rugsėjo mėnesį turime šiek tiek pailsėti – mes taip pat esame labai dėkingi, kad kai kurie iš jūsų šiomis dienomis atsiliepė į mūsų nenumatytas išlaidas. Tai mums labai svarbu.

Ačiū! Su didele meile  maldoje už jus,
Džonas ir Barbara

2019 m. rugsėjo 10 d., antradienis

Daugiau Įvaizdžių ir šešėlių, Joasas, dvigubai už mūsų nuodėmes


John Fenn, Weekly Thoughts, Types and Shadows, Joash, Double for Your Sins 30/08/19
  
Sveiki,
Viliuosi, kad jums patiko mano pasakojimas apie Izaoką ir Rebeką, ir tai, kaip ši istorija tinka mūsų gyvenimams. Man ji – nuostabi, ir  mane tai  jaudina, todėl noriu pasidalinti dar apie kelis įvaizdžius ir šešėlius.  Jie nėra keičiantys gyvenimą, bet tikrai mus statydina,  kai suprantame, kad Jis jau galvojo apie mus seniai praeityje, todėl mes žinome, kad mūsų ateitis yra saugi ir, jei taip galima pasakyti,  numatyta iš anksto.

Kai kurie įvaizdžių ir šešėlių pavyzdžiai
„ Iz40:2 ir 61:5-7 Viešpats sako:
„2 Kalbėkite paguodą Jeruzalei, praneškite jai, kad jos kovos pasibaigė, nusikaltimas atleistas. Ji gavo iš Viešpaties dvigubai už savo nuodėmes“.

„7 Už savo gėdą jūs gausite dvigubai. Vietoj paniekos jie džiaugsis ir paveldės savo šalyje dvigubai; jie turės amžiną džiaugsmą.“

Asmeniui, kuris nepažįsta to laiko papročių gali atrodyti, kad šie teiginiai vienas kitam prieštarauja: Jų nuodėmė atleistos, ir jie dar gavo dvigubai už savo nuodėmes... ką tai reiškia? Už savo gėdą  „jūs gausite dvigubai“, ir „turėsite dvigubai“, todėl jiems bus  amžinas džiaugsmas...“ Ką tai reiškia?

Pagal tų dienų papročius, jei asmuo patirdavo bankrotą, skolos buvo užrašomos ant papiruso ir prikalamos prie vartų, kad visi matytų, turint viltį, kad piligrimas kuris neša dešimtines ir paaukojimus į šventyklą pamatys tą skolą, ir sumokės už jį, kaip auką Viešpačiui.
Kai asmuo tai padarydavo, jis dvigubai sulenkdavo papirusą ir užantspauduodavo savo anspaudu, pažymėdami, kad „sumokėta“ ir parašydavo savo vardą. Tai vadinosi „gauti dvigubai“, nes asmuo gaunantis malonę, įgyja dvigubai“.

Tai gali būti viena priežastis, kad Paulius parašė Kol2:14: „ Jis ištrynė skolos raštą su mus kaltinančiais reikalavimais, raštą, kuris buvo prieš mus, ir panaikino jį, prikaldamas prie kryžiaus...“

Jėzus buvo žmogus, kuris kaip auka Viešpačiui, dvigubai sumokėjo už mūsų skolų sąrašą, prikalė jį prie kryžiaus, ir užantspaudavo savo anspaudu( Šventąja Dvasia), pažymėdamas, kad mūsų skolos VISIŠKAI SUMOKĖTOS. Tai suprantant ši eilutė įgauna prasmę, ir duoda mums nuostabų skatinantį nusižeminti paveikslą apie  Jėzaus darbą ant kryžiaus dėl mūsų.

Kitas pavyzdys
Kitas pavyzdys apie karalių Joasą, kuris slėpėsi 6 metus. 2Kar11 pasakoja istoriją, kad blogasis Athalia išžudė visus karališkos šeimos narius ir užgrobė sostą 6 metams (6000 pranašystės metų). Bet Josaba, buvusio karaliaus Joramo duktė paėmė berniuką Joasą, kuris buvo tikrasis karaliaus palikuonis, ir 6 metus slėpė.
2Kar 11:3 sako:“ jis buvo paslėptas Viešpaties namuose 6 metus. O Atalija valdė šalį.“

7-tais metasi Jojada surinko kilminguosius ir armiją ir atėjo prie šventyklos, 11:5 pasakyta: „...parodė jiems karaliaus sūnų. “Dar  mums parašyta apie karūnavimą, tai Jėzaus įvaizdis.  Jis buvo paslėptas 6 metus, arba 6000 metų, kol valdė piktasis karalius. Bet 7-tais metais, Jis valdys Izraelyje (ir visame pasaulyje).

2Kar11:11-12 karūnavimo metu jie įteikė karaliui Joasui „karūną“ ir „liudijimą“. Senovinė karūnavimo ceremonija susideda iš 4 dalių, bet tekste detalės nepateikiamos.  Tai -patepimas, patvirtinimas, pasodinimas į sostą ir karaliaus pagerbimas. Ant galvos liejamas aliejus simbolizuoja Šventosios Dvasios patepimą, liudijimas apie jį  - Dievo Žodį. Pastraipoje rašoma, kad žmonės šaukė: “ Dieve saugok karalių!“, ir 11:19 mums sako, kad  Joasas atsisėdo į karalių sostą“, - tai suteikimas asmeniui karališkos  valdžios ir jėgos.

Koks nuostabus ateities paveikslas apie Viešpaties Jėzaus karūnavimą 7000 metais, kai Jis  valdys pasaulį, po to, kai buvo paslėptas 6000 metų.

Vestuvės Kanoje
Jn1 detaliai aprašo 4 viena po kitos einančias dienas Jėzaus gyvenime, nieko nesako apie 2 sekančias dienas, o po to aprašyta 7-ta diena -vestuvių puota. Tai įvaizdis žydų perspektyvos apie Mesiją, Kuris buvo Senojo Testamento pasaulyje, daugiau 4000 metų, tada išnyko 2000 metų, o po to 7-tą dieną, arba 7000-aisiais bus vestuvių puota.


Jn1:19-28 yra pirma diena, kurios metu vyresnieji klausia Joną, ar jis yra Mesijas, tai jis, žinoma, paneigia ir nurodo į tą, Kuris ateis po jo.

Jn1:29 sako: “ kitą dieną“ arba antrą dieną Jonas pamatė ateinantį Jėzų, ir skelbė:“ Štai , Dievo Avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmę!“ Jo mokymas tęsiamas iki 34-os eilutės.

Jn135 sako: „kitą dieną Jonas stovėjo su 2 savo mokiniais...“, tai 3-ia diena, ir tai tęsiama 43-oje  eilutėje.

Jonas 1:44 sako:  „kitą dieną“ Jėzus norėjo eiti į Galilėją, tai 4-ta diena. Jo diskusija su Pilypu, Andriejumi, Petru ir Natanaieliu tęsiama iki šio skyriaus pabaigos 51 eilutės.

Jn2:1 pradedama tokiais žodžiais:“ po 3 dienų Galilėjos Kanoje buvo vestuvės...“
4 dienas Jėzus yra matomas, tada 2 dienas Jis nematomas, ir po 3 dienų -7-oji diena, vestuvių puota.  Senajame Testamente 4000 metų Jėzus buvo pristatomas, tada -2000 pagonių metų, kai Jis žydams nėra matomas. Mes jau priartėjome prie pagonių amžiaus pabaigos, ir tada 7000 -aisiais bus vestuvės.

Yra dar daugiau, bet jau neturiu vietos. Jei kas nors imtų mokyti kažko niūraus ir neaiškaus, praradęs pusiausvyrą, žinokite, kad yra daug įvaizdžių ir šešėlių, kurie kalba apie laikus ir apie laikų pabaigą, tokių kaip aš minėjau apie Izaoką , kuris sutinka savo nuotaką lauke kažkur kelyje tarp savo ir nuotakos namų.

Kitą savaitę-nauja tema, iki tada, laiminu,

John Fenn

www.cwowi.org ir rašykite man el.laiškus: cwowi@aol.com