Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2022 m. birželio 28 d., antradienis

Ar mes išgyvename suspaudimų laikotarpį? 2 iš 4

 Are We in the Tribulation? 2 of 4

 Sveikinu visus, 

Praėjusią savaitę pasidalinau apie 70 Danieliaus savaičių. Angelas Gabrielius pasakė Danieliui, kad nuo potvarkio atstatyti miestą iki Mesijo atėjimo praeis 69 iš 70 pranašiškų savaičių arba 483 metai. Danieliui buvo pasakyta, kad Mesijas bus


nužudytas, bet ne dėl savęs. Lieka 1 savaitė arba 7 metai. Gabrielius 9:26–27 pasakė Danieliui, kad 70-oji savaitė bus pažymėta šiuo įvykiu:

 „Princo (nuodėmės žmogaus) žmonės, kurie ateis, sunaikins miestą ir šventovę... tokiu būdu... jis patvirtins sandorą (sutartį), kuri galioja 7 metams. Bet viduryje sutarties laiko (3 1/2 metų) jis nutrauks aukojimą ir bjaurystės vyks tol, kol viskas išsipildys“.

 Taigi lieka 70-oji savaitė, pažymėta 7 metų trukmės taikos sutartimi su Izraeliu.

 Šį supratimą patvirtino Jėzus Mato 24:15-16, sakydamas:

 „Kai pamatysite bjaurystę, apie kurią kalbėjo pranašas Danielius, stovinčią šventoje vietoje – kas tai skaito, tegul supranta – tada tie, kas , Judėjoje tegul bėga į kalnus...

 Apie tą 70-ąją savaitę ir kodėl mes dar nesame suspaudimo laike

 Apaštalas Jonas Apreiškimo knygos 4:2  yra pagautas į dangų ir nuvedamas prieš Tėvo sostą, kuris aprašytas 4 skyriuje. Aišku, kad soste yra Tėvas. Aplink sostą yra vaivorykštė, prieš kurią yra skaidrios grindys. Aplink sostą yra cherubų, ir, kaip matome 5:1 skyriuje, Tėvas savo dešinėje laiko ritinį.

 5 skyrius pradedamas apaštalui verkiant, nes nebuvo nė vieno, kurį Tėvas laikė vertu atversti knygą ir atplėšti antspaudus. Tada jis pamato tarsi nužudytą Avinėlį, Judo giminės liūtą, kuris dabar yra gyvas. 7 eilutė mums sako, kad Jis yra vertas, jis išėjo į priekį ir „paėmė knygą iš dešinės to, kuris sėdi soste...“ Taigi mes turime Tėvą 4 skyriuje, duodantį knygą Jėzui 5 skyriuje.

 Įdomus faktas: Danieliui buvo parodyta ta pati scena. Danieliaus 7:9-14 jis mato  soste sėdintį ‚Amžinąjį“ (Tėvą), pas kurį Žmogaus Sūnus ateina dangaus debesyse, kad priimtų karalystę, kuri nesibaigia.

 7 antspaudai, 7 trimitai, 7 dubenys

 Dažniausiai gaunu el. laiškus šia tema susijusius su antspaudais, paprastai man rašo, kad esame 3-iojo antspaudo laikais“ ir panašiai. Jau atsakiau į pagrindinį klausimą, kad dar nesame 7 metų pabaigos laikotarpyje, kurį žymi Europos (o gal ir kitų Viduržemio jūros regiono šalių) lyderių, sudaryta 7 metų trukmės taikos sutartis su Izraeliu, pažvelkime į anspaudus..

 Apreiškimas yra įdomi knyga, sudaryta taip, kad pateiktų 3 požiūrius: kas vyksta žemėje, kas vyksta danguje ir informacinį. 7 antspaudai, trimitai ir dubenys yra susiję skaitine tvarka su kitais – 1 antspaudas, 1 trimitas ir 1 dubuo yra susiję. Antspaudas 2, trimitas 2 ir dubuo 2 yra susiję ir pan.

 Kiekvienas 6-asis yra Jėzaus sugrįžimas, 7-asis yra amžiaus pabaiga / Jo karalystės įkūrimas

 6-asis antspaudas atidarytas 6:12-17 ir yra Jėzaus sugrįžimas, žinomas kaip „avinėlio rūstybė“ arba „rūstybės diena“, taip pat „Viešpaties diena“ žydų supratimu (ST). . Atkreipkite dėmesį, kad sakoma, kad saulė užtemsta ir mėnulis, o Jam sugrįžus, iš dangaus krenta žvaigždės. Judaizme (ST) labiausiai paplitęs terminas yra „Viešpaties diena“.

 Būtent taip Jėzus pasakė apie savo sugrįžimą Mato 24:29-31: „Tuoj po tų dienų suspaudimų saulė užtems, mėnulis nebešvies ir žvaigždės kris iš dangaus...“

 

 Tai, kaip Jėzus apibūdino savo sugrįžimą čia Mato 24 skyriuje, yra etalonas, pagal kurį mes vertiname kitas nuorodas į saulės ir mėnulio užtemimą. Pavyzdžiui, Apaštalų darbų 2:17-21 Petras cituoja Joelį, kuris matė tą patį, aiškindamas, kad Dievo Dvasia bus išliejama ant vyrų ir moterų, berniukų ir mergaičių, kol saulė užtems ir mėnulis patamsės raudonai atėjus  „didžiai“. ir baisiai Viešpaties dienai“. (Todėl liežuviai nesiliovė ir nesiliaus iki Jo sugrįžimo, kuris yra visa ko pilnatvė)

 Taigi 6-asis antspaudas vaizduoja „Viešpaties dieną“, kaip sakoma.

 Kai 9:14-21 pučiamas 6-asis trimitas, o 16:12 išliejamas 6-asis dubuo, apaštalas mato 200 000 000 žmonių kariuomenę iš „Rytų karalių“, kertančią išdžiūvusią Eufrato upę pakeliui įsiveržti į Izraelį.

 Sudėjus tai su Ezechielio 38-39 karu mūsų dienomis, tai reiškia, kai tas karas įvyks. Rusija, Iranas, Turkija ir sąjungininkai bus nugalėti, vienintelė grėsmė Izraeliui liks Kinija ir „Rytų karaliai“. Štai kodėl praėjus maždaug 7 metams po Ezechielio karo, rytų karaliai nerizikuodami keliauja per pietinę Rusijos dalį pakeliui į šiaurinį Izraelį.

 7-asis kiekvieno iš jų yra po Jėzaus sugrįžimo, kaip matyti 7-ajame antspaude 8:1, kuriame sakoma, kad danguje buvo tylu apie 30 minučių. 10:7 7 trimitas sako: „Dievo paslaptis baigta“, o 11:15 taip pat: „Daug balsų danguje. paskelbė: „Šio pasaulio karalystės tapo mūsų Dievo ir Jo Kristaus karalystėmis, ir Jis viešpataus per amžių amžius“. yra padaryta!"

 Taigi dabar, kai mes nustatėme, kad kiekvieno 6-oji dalis yra Jo sugrįžimas, o kiekvieno 7-oji yra pabaiga, pažvelkime atidžiau į antspaudus, trimitus ir dubenis 1–5.

 Ir tai mes padarysime kitą savaitę...iki tol, laiminu!

 Džonas Fenas

2022 birželio CWOWI e- naujienlaiškis

June 2022 Newsletter

 Sveikinu visus,  

Kaip turi gyventi tikintys  žmonės , kai pasaulio ekonomika krypsta  į nuosmukį? Kaip turi gyventi tikintys žmonės, kai  puolami judėjiški ir krikščioniški kertiniai visuomenės pamatai?


 Mačiau statistiką, pagal kurią JAV vidutinė šeima nuo šių metų vasario mėnesio mokėjo 435 USD daugiau už pragyvenimą nei prieš metus. O nuo vasario mėnesio tapo daug blogiau. Infliacija JAV yra daug blogesnė nei ES, JK, Skandinavijoje, todėl JAV disponuojamosios pajamos smarkiai sumažėjo.

 https://www.jec.senate.gov/public/index.cfm/republicans/analysis?ID=A3FDE5A7-A0DD-4DDD-B8C1-DD91693BE0A6

 Kai kurie prisimins, ką Viešpats man prieš daugelį metų pasakė;JAV ateis laikas, kai ekonomika bus įtempta, ir  užklups sausra, kelianti grėsmę maisto tiekimui. Bendrame laiko intervale būtų 2 uraganai ir žemės drebėjimai, nors tikiuosi, kad dėl maldų tai  gali būti atidėta arba sumažinta. Iš tikrųjų ši sausra labai stipriai paliečia vakarus, todėl šį rudenį ir kitais metais iš vakarų atvežamų maisto produktų smarkiai sumažės. Žmonės vis dažniau patys užsiaugins  maisto, kad papildytų savo bakalėjos atsargas.

 Ir vis dėlto darbas, kurį Jėzus atlieka mumyse, tęsiasi nepakitęs.

Tiesą sakant, Jis yra Mokytojas, besinaudojantis aplinkybėmis, kad augintų mus Savyje. Čia yra Jo pagrindinis dėmesys. Kad ir kas nutiktų gyvenime, Jis visada suinteresuotas  auginti mūsų tikėjimą, tobulinti mūsų charakterį ir santykius su Juo.

 Viešpaties aprūpinimas gali būti ne toks, kokio mes visada norėtume. Kai kuriems žmonėms gali tekti gyventi po vienu stogu kelioms kartoms,  kad sutaupytų pinigų. Galbūt tai nebus vertinama kaip aukščiausias ir geriausias sprendimas, bet daugeliui tai bus Viešpaties aprūpinimas. Žmonės turės įkurti sodus, kad papildytų savo bakalėjos produktus – tačiau ir tai gali būti Viešpaties aprūpinimas. Gali prireikti disciplinos dėl gyvenimo būdo ir atidėti arba sumažinti nebūtinas išlaidas, tačiau tai, ką turime daryti remiantis sveika nuovoka, yra Viešpaties aprūpinimas. Mes laikomės pozityvaus nusiteikimo, garbiname ir ieškome Jo aprūpinimo.

 Metų metais  Viešpats kreipė  Kristaus kūną, siekdamas, kad jis  rimtai žiūrėtų į savo tikėjimą, išsivaduotų iš skolų, atidėtų dalykus, kurie atskiria, kad sutelktų dėmesį į tai, kas mus sieja. Prisiminkite, Jis man pasakė prieš kokius 3 metus, kad greitai ateis laikas, kai mūsų tikėjimas taps mums brangiu,  ir mes tai matėme pandemijos ir JAV, rinkimų ciklo metu.

 Šiandien   labiausiai jaudinantis laikas vaikščioti vaikščioti su Viešpačiu.

 Kai Jis pasirodė man ir liepė pradėti CWOWI, Jis pasakė: „Tai prieš laikus, kurie ateina“. Anksčiau tais metais (2001 m.) jis pasakė: „Kaip buvo pradžioje, taip turi būti ir dabar; aš veikiu santykiuose“. Iki šiol mūsų buvo paprašyta įvertinti save, kad galėtume turėti tą tinklą žmonių, kurie yra mūsų dvasiniame puslapyje ir ruošiasi sunkesniems laikams.

 JAV gyvena laikotarpį prieš pasikeitimų pradžią. Galbūt prisimenate, kad Jis kalbėjo apie 2022 m. rinkimus, kaip apie paskutinę galimybę sulėtinti blogį, ir dar yra maždaug 4 metai, bet tada blogis ateis į JAV su kerštu. Jis taip pat ragino stebėti  Vokietiją, Prancūziją ir Italiją. Jis sakė, kad kai Merkel paliks pareigas, Vokietijoje bus didelių pokyčių, ji  vėl taps labai drąsi, ir mes tai jau matome. Yra ir daugiau,  kai kurie tai prisimins iš mūsų „Zoom“ susitikimų, nes juose pasidalinau išsamesniais dalykais.

 Bet aš noriu pasakyti, kad nesvarbu, kas vyksta pasaulyje, augimas Kristuje nesustoja. Kovos su žmonėmis, sveikata, darbais, finansais tęsis kaip visada, bet kaip mes naudojame šiuos dalykus, kad priimtume teisingus sprendimus, skatinančius mus augti Kristuje, tai yra tikroji kiekvienos situacijos problema. Jis visada sakydavo, kad tie, kurie vaikšto su Juo, patirs aprūpinimą, ir daugelis pasaulyje žiūrės į glaudžias krikščionių grupes, einančias per gyvenimą kartu , turinčias bendrą tikslą, kaip į kažką , ko ir jie norėtų... taip pat  daugelis ateis pas Viešpatį artimiausiomis dienomis.

     Ko tikėtis...

     Dvasioje pasikeitė laikas Kristaus kūnui. Metas teisti save dėl nesutarimų ir susiskaldymo mūsų širdyse atėjo ir praėjo – vienoje pusėje buvo aukų, o kitoje – stipresnio ir brangesnio tikėjimo. Kitas sezonas skirtas iš tikrųjų pritaikyti tai, ką žinome Viešpatyje, kasdieniame gyvenime – mūsų santykiuose.

 Viešpats panaudojo pastaruosius trejus metus, kad atskleistų Kristaus kūno nebrandumą. Žmonės įrodė savo nebrandumą nutraukdami bendrystę dėl įvairių priežasčių – politinių, skiepų, požiūrio į pabaigos laikus ir kt. Iš tiesų, kai žmogus ginčijasi su žmogumi, kuris nepadarė nieko verto, kad nutrauktų bendrystę, jo problema yra su Jėzumi, o ne su asmeniu, nuo kurio atsiskyrė. Pirmajame savo laiške 11:19 Paulius korintiečiams pasakė, kad nesutarimai tarp jų buvo gerai, nes atskleidė, kas iš tikrųjų auga Kristuje, o kas ne, kas vertina Kristaus kūną, o kas ne.

 Manau, mes Krikščionys, kurie žiūrėjo į tai lengvabūdiškai, pagaliau pradeda atsibusti ir suprasti, kad tai ne žaidimas.

 Mes nepridedame Jėzaus prie savo užimto ​​gyvenimo, mes atiduodame Jam savo gyvenimą. Tai darydami žmonės nori tikro. Jie nori, kad aplink juos būtų žmonių, kurie tiki taip, kaip ir jie, su kuriais galėtų eiti per gyvenimą, kad ir kas nutiktų. Jie supranta, kad negali eiti į savo auditorijos bažnyčią pagalbos dėl elektros sąskaitos, tačiau jų draugai, su kuriais jie bendradarbiauja, yra pasirengę jiems padėti. Nekritikuoju auditorijos, kalbu apie struktūrą, nes lėšos turi būti skirtos  žmonėms, tikrajam surinkimui, o ne pastatui išlaikyti. Daugelis pastatų užsidarys artimiausiomis dienomis, nes negalės sumokėti būsto paskolos.

 Aš jau seniai mokiau, kad Jėzus ateina į surinkimą, kaip Jis apibūdina ją Mato 25:31-40,  kaip į kūną, kuris saugo vienas kitą – valgo, geria, priima žmones, lanko ligonius – labai nuolankus, praktiškas, kasdieniškas tikėjimas, kuris rūpinasi vienas kitu. Taip atrodysime Jo sugrįžime.

 Istoriškai į tokią situaciją  krikščionys patekdavo ištikus ekonominiams sunkumams ir persekiojimams.  Kai krikščionys turėjo priklausyti vieni nuo kitų dėl maisto ir tiekimo, kai ekonomika pašlydavo ir   krikščionys buvo kaltinami dėl visų visuomenės bėdų.

 Kai kurie vakarų bažnyčią palygino su laodikiečiais, kurie sakė, kad jie yra „praturtėję ir nieko nestokoja“, tačiau dvasiškai Viešpats vadino juos drungnais ir neteisiais Jo akivaizdoje – dvasiškai nuogais, nors jie laikė save dvasiniais kariais. Viešpats nusprendė pakeisti prioritetus, ar ne. „Štai aš stoviu prie durų ir beldžiuosi“, – taip Jis pasakė. Ar atsilieps Dievo tauta, ypač vakaruose? Ar vadovausimės sveiku protu ir tikėjimu, kad atliktume sunkų santykių Kristuje darbą? Arba eisime lengvu keliu ir stengsimės „nesūpuoti“ savo gyvenimo laivo?

 Aš nerimauju ne dėl tų, kurie tai skaito, o dėl tų, kurie tebegalvoja, kad niekas nepasikeis, kurie tikisi, kad viskas „grįš į normalias vėžes“, nesuvokdami, kad „normalu“ pasikeitė. Užjaučiu tuos, kurie galvoja kaip laodikiečiai: kadangi Dievas juos palaimino finansiškai, jie yra apdrausti nuo sunkumų. Mes visi turime tokių draugų, ir viskas, ką galime padaryti, yra tai, kiek mus veda Viešpats – kai meldžiamės už juos. Tikrai užjaučiu tuos, kurie šiais laikais neturi Viešpaties. Kokie jie turi būti įsitempę ir apimti nežinomybės baimės.

 „Darykite gera visiems žmonėms, o ypač Dievo namiškiams“. Kai Paulius rašė,  Galatams 6:10, prisiminkite, kad jie   susirinkdavo namuose, todėl jis ypač kalbėjo apie vietinius žmones, su kuriais bendrauji namuose. Jie yra mūsų pirmasis prioritetas, tie, kurie yra mūsų santykių srityje. Darykite gera visiems, o ypač tiems, kurie yra Dievo namuose.

 Kai kalbu apie mūsų konferencijas

 Man pasirodė, kad kai vartojamas žodis „konferencija“, žmonės galvoja apie užimtą savaitgalį, pilną informacijos, prigrūstą daugybės seminarų, kol smegenys bus pasiruošusios sprogti, juokinga. Bet pas mus taip nėra.

 Pavyzdžiui, prieš porą savaičių Nyderlanduose surengėme nuostabią konferenciją, kuri buvo labiau panaši į ramų šeimos susitikimą, o ne į konferenciją, kaip minėta aukščiau. Ypač svarbu kartu pavalgyti, pailsėti ir apsilankyti popietėmis, susitikti su naujais žmonėmis – ten buvo žmonių iš 15 tautų – ir proga mokytis vieniems iš kitų, toks yra gyvenimas, ką daro Viešpats, ir tai labai vertinga. Ir labai pasiilgome tų, kurie negalėjo atvykti pas mus dėl vakcinų reikalavimų – meldžiamės, kad visi galėtų keliauti be apribojimų tarptautiniu mastu.

 Mūsų JAV konferencija, vykstanti spalio 7–9 d., Kolumbo dienos savaitgalį, sparčiai artėja, todėl raginu apsvarstyti galimybę atvykti. Šie užimti, bet atpalaiduojantys savaitgaliai yra puikūs susitikti su naujais žmonėmis, kai akimirksniu pajusite, kad  pažinojote juos visą gyvenimą. Tai gilaus garbinimo laikas, laikas mokytis, melstis vieni už kitus, atsakyti į klausimus ir dar daugiau. Ypač jei jautėtės „visai vienišas“ arba norite susitikti su kitais „tame pačiame dvasiniame puslapyje“, labai prašau apsvarstyti galimybę atvykti, melskitės dėl to, žiūrėkite , kaip  Viešpats gali atverti  kelią. Tai bus palaiminimas.

 KWOWI („Kids Without Walls International“)

 Mūsų pastangos tęsiasi užkulisiuose, kurdami svetainę, kad žmonės galėtų spustelėti ir paremti konkrečius našlaičius ir vienišų motinų vaikus – tikriausiai dar maždaug mėnesį, kol mes visiškai pradėsime veikti. Kol kas apsilankykite mūsų svetainėje ir viršutiniame meniu raskite KWOWI arba nukopijuokite šią nuorodą: https://churchwithoutwallsinterational.org/kwowi/

 Chrisas ir naujieji grupės namai

 Galėjome įeiti į naujus grupės namus, kur jis bus apgyvendintas – Pirmą kartą apsilankęs Chrisas labai supyko. Kai nuvežiau jį atgal į jo dabartinius grupės namus, jis įsuko į savo miegamąjį, tada supyko, metė savo „Kindle“ į langą ir sulaužė abu...

 Žmonės, patyrę smegenų traumą, gimimo metu, pavyzdžiui, Chrisas, nelaimingo atsitikimo ar  karo metu, dažnai nemėgsta pasikeitimų, todėl būna pykčio prasiveržimų. Tai dėl  informacijos apdorojimo, o smegenys dirba lėčiau nei įvykių tempas. Tačiau praėjusią savaitę vėl lankėmės ir mintis kraustytis jame pamažu įsitvirtina... jis buvo ramus, nusiteikęs pozityviai. Vis dar yra keletas problemų, įskaitant saugos problemas, kurias jie turi išspręsti, tačiau procesas vyksta. Ačiū už jūsų maldas, už paramą, už tai, kad esate mūsų gyvenime.

 Laiminu,

 Johnas ir Barbara, Brian ir Amy 

2022 m. birželio 20 d., pirmadienis

Ar mes išgyvename Suspaudimų laikotarpį? 1 iš 4

Are We in the Tribulation? 1 of 4 

 

Sveikinu visus,

 Man gana dažnai užduodamas šis klausimas, arba kas nors parašo el. paštu, kad gyvename  3-iojo antspaudo nuėmimo metu... neteisinga.

 Žydų tikėjimas...

 7 metų laikotarpis, kurį krikščionys vadina „suspaudimu“, judaizme yra žinomas kaip „Jokūbo vargų metas“ ir daugeliu kitų pavadinimų. Kai Jėzus apie tai kalbėjo Mato 24 skyriuje, 7 metai sunkių laikų  žemėje samprata buvo nusistovėjusi nuo Danieliaus 9:24-27, kai jis kalbėjo apie 70 savaičių (490 metų)  laikotarpį, kuris buvo nustatytas Izraeliui. Yra net  apie 300 daugiausia Senojo Testamento nuorodų į šį 7 metų laikotarpį.

 

 Danielius buvo ištremtas į Babiloną ir Jeruzalė buvo sunaikinta. Jeremijas pranašavo, kad Izraelis Babilone bus 70 metų, o Danielius (skaitykite tai  Dan 9:2)  meldėsi bei atgailavo už savo tautą. Angelas Gabrielius atėjo pas Danielių (9:21) ir pasakė, kad Izraeliui buvo nustatyta 490 metų  7 kart 70. Gabrielius sakė, kad tų 490 metų atgalinis skaičiavimas prasidės tada, kai bus paskelbta komanda atstatyti Jeruzalę, o tai užtruks 49 metus arba 7 pranašiškus metus.

 Iš tikrųjų taip ir atsitiko, dekretas išėjo 457 m. pr. Kr., o atstatymas truko iki 408 m. Tai  aprašyta Ezros ir Nehemijo knygose. Todėl 7 iš 70 metų buvo skirti atstatymui, o po to Gabrielius jam pasakė, kad bus dar 62 savaitės arba 434 metai, kol ateis Mesijas, bet Jis bus nužudytas, „bet ne dėl savęs“ (9: 26).

 Atsižvelgiant į skirtumus tarp mūsų kalendoriaus ir žydų kalendoriaus, tai nukelia mus į maždaug 28 mūsų eros metus, kai Jėzus pradėjo savo tarnystę. Tai apima 69 savaites iš 70.

 Štai kodėl visi klausė, ar Jonas Krikštytojas , o gal  Jėzus yra jų laukiamas Mesijas – jie žinojo, kad yra laikotarpyje, kai pasirodys Mesijas. Jie laukė Mesijo.

 Čia buvo jų problema

 Kai Gabrielius pasakė Danieliui 70 savaičių arba 490 metų pabaigoje nuo tada, kai buvo paskelbtas įsakymas atstatyti Jeruzalę, jis pasakė, kad tos 70-osios savaitės pabaigoje Mesijas įves amžinąjį teisumą. Tai būtų nuodėmių ir neteisybės pabaiga, o pranašystės tuo metu bus užantspauduotos –  „išsipildė, pilnatvė“.

 Taigi žmonės Jėzaus laikais laukė Mesijo, kuris nugalės romėnus panaudodamas antgamtinę jėgą. Tikriausiai taip galvojo Judas, išduodamas Jėzų, bandydamas priversti Jį panaudoti savo valdžią  nugalėti romėnus.

 Dar prieš jam įžengiant į dangų, Apaštalų darbų 1:6-7 jie klausė Jėzaus: „Ar tu ketini dabar atkurti Izraeliui karalystę? - ( Ar dabar tu išvarysi romėnus? Ar dabar, kai tu prisikėlęs, tu pradėsi valdyti žemę?) Jėzus jiems pasakė, kad ne jiems  žinoti, ką Tėvas pasilaiko savo žinioje.

Paslaptis buvo slepiama nuo žmonijos per amžius ir kartas

 Dėl to Izraelis turi 69 iš 70 savaičių , kurios jau išsipildė, ir sumaištis; Kas nutiko? Kur ta 70-oji savaitė? Paulius mums sako Efeziečiams 3:1-10, iš dalies:

 „Kaip apreiškimu Jis man patikėjo paslaptį, kuri buvo slepiama nuo žmogaus sūnų, bet dabar atskleidžiama Jo apaštalų ir pranašų, kad pagonys bus bendrapaveldėtojai ir to paties Mesijo kūno dalininkai ... “

 Tai buvo paslaptis, kurią Tėvas pasilaikė sau – Jis ketino suteikti galimybę ne tik Izraeliui, bet ir visam pasauliui, visiems pagonims patirti Jo išganymą per Jėzų Kristų. Paulius sakė, kad tai žmonijai nebuvo atskleista iki Sekminių – iki tol tai buvo paslaptis.

Kolosiečiams 1, 26-27: „Paslaptis, kuri buvo slepiama nuo amžių ir kartų, bet dabar apreikšta šventiesiems. Kad Dievas pagonims atskleis Savo šlovės turtus, o tai  yra Kristus jumyse (pagonyse) , šlovės viltis“.

 Romiečiams 16:25-26: "...Jėzaus Kristaus skelbimas pagal paslapties apreiškimą, paslapties, kuri buvo laikoma paslaptyje nuo pat pasaulio pradžios...o dabar apreikšta ir paskelbta visoms tautoms..."

 Pavyzdžiui...

 Štai kodėl Danieliui buvo pasakyta, kad bus 70 savaičių, o tada Mesijas įkurs Savo karalystę, bet negalėjo pasakyti, kad yra maždaug 2000 metų laikotarpis (2 pranašiškos dienos), kad pagonys galėtų gauti išgelbėjimą. Jie tikėjosi, kad Jėzus išvarys romėnus, nesuvokdami, kad jų  Mesijo atmetimas  suteikė Tėvui galimybę atverti savo išgelbėjimą likusioms tautoms.

 Luko 4:18-20 Jėzus yra Nazarete ir skaito Izaijo 61 1 eil. ir 2 dalį: „Viešpaties Dvasia yra ant manęs, kad skelbia gerąją naujieną romiesiems (mokintiniems). Jis atsiuntė mane gydyti (sutvarstyti) sudužusių širdžių, paskelbti belaisviams laisvę, atverti kalėjimą surištiesiems, (2) paskelbti priimtinus Viešpaties metus" ... ir Jėzus sustojo  čia  ir atsisėdo.

 Jėzus nutraukė skaitymą sakinio viduryje. Visas 2 eil. skaitymas sako taip: „Skelbti priimtinus Viešpaties metus ir mūsų Dievo keršto dieną“. Jėzus sustojo po „tinkamų Viešpaties metų“. Kodėl?

 Kadangi Jis negalėjo niekam pasakyti, kad yra 2000 metų skirtumas tarp priimtinų Viešpaties metų ir mūsų Dievo keršto dienos (Jo 2-ojo atėjimo). Kai Jis atsisėdo perskaitęs tik dalį ištraukos, Jis pasakė, kad ta dalis tuo metu  išsipildė.

 Štai kodėl skaitytojas, skaitydamas Senojo Testamento pranašystes, turi būti atsargus, kad suprastų, kad jie žinojo tik iš dalies ir mažai žinojo apie ateinantį pagonių laiką. Yra tik labai  miglotos nuorodos į tai, kaip Ozėjo 6:2: „Po 2 dienų (2000 metų) Jis mus atgaivins, o trečią dieną (1000 metų) gyvensime Jo akivaizdoje“.

 Vadinasi, ar mes šiuo metu esame Suspaudime? Kitaip tariant, ar mums tai 70-oji savaitė? Ne. Ir kitą savaitę pradėsiu aiškinti, kodėl... ačiū, kad skaitėte ilgesnį nei įprasta tekstą... laiminu,

 Džonas Fenas

2022 m. birželio 11 d., šeštadienis

Tikėjimo dekonstrukcija d. 3

 The Deconstruction of One's Faith #3

Sveikinu visus,

 Praėjusią savaitę pažvelgėme į turtingą jaunąjį valdytoją ir jo vidines kovas su savo tėvų tikėjimu, kultūra ir asmeninėmis vertybėmis. Šiandien- Sūnus


palaidūnas, kuris taip pat „dekonstravo savo tikėjimą“, ir kaip melstis už tuos, kurie taip elgiasi.

 Luko 15:11-32 Jėzus pasakoja istoriją apie Sūnų palaidūną, kaip dalį didesnio mokymo, randamo pirmose 10 šio skyriaus eilučių, apie 100 avių, kai  viena pasiklysta ir atskiriama nuo bandos, ir apie moterį, kuri turi 10 monetų, pameta 1 ir apieško visą savo namą, kad surastų tą pamestą. Taigi tai nustato kontekstą – sūnus palaidūnas yra pamesta moneta ir pasiklydusi avis.

Nelaimingas sūnus

 Skaitome apie vyrą su dviem sūnumis; jaunesnysis prašo jam skirto  palikimo, kad galėtų išeiti ir pradėti savo gyvenimą. Senovės Izraelyje vyriausias sūnus gaudavo dvigubą palikimo dalį. (Įs 21: 15-17)

 Tai, kad jaunesnysis brolis nori dabar gauti tėvo pinigus, kad galėtų išeiti ir pradėti savo gyvenimą, rodo, kad jis nenori, kad vyresnis brolis būtų jo viršininkas. Jis užaugo, kai vyresnysis brolis buvo ruošiamas perimti šeimos verslą ir turtą, žinodamas, kad gaus pusę to, ką gautų jo brolis, mirus jų tėvui. Jis norėjo išeiti. Dabar. Ir tėvas  jam davė jo dalį, galbūt suprasdamas, jo poreikį  įrodyti save, bet tikrai liūdėdamas, kad sūnus palieka verslą.

 Kiek jaunų žmonių (kuo aš tampu vyresnis, tuo dažniau vadinu jaunais jaunesnius kaip 40 metų amžiaus žmones, lol) , taigi šiandien jie iš naujo galvoja apie savo auklėjimą ir priima sprendimą, kad negali gyventi taip, kaip buvo auginami. Jie nori išeiti, ir taip padarė šis jaunuolis. Kiek jaunų žmonių pastebėjo, kad organizuota religija slopina, riboja ir neturi jokio ryšio? Kiek tokių, kaip šis jaunuolis, sako „aš vis tiek nebegaliu to padaryti“ ir išeina?

 Rezultatai rodo, kad jam reikėjo tos šeimos struktūros

 

Luko 15:13-16 mums sakoma, kad jis išvyko į kitą kraštą ir ten iššvaistė savo pinigus „maištingai  gyvendamas“. Čia jis gavo pavadinimą „sūnus palaidūnas“. Žodis „palaidūnas“ lotyniškai reiškia „švaistymas“, bet daugiau nei tai reiškia, kad gyvenimas švaistomas. Tai reiškia ekstravagantišką gyvenimo būdą, viršijantį galimybes.

14-16 eilutėse mums sakoma, kad žemėje kilo badas ir jis turėjo susirasti darbą. Jis gavo žemiausią įmanomą darbą – šėrė kiaules, kurios buvo nešvarios tokiam žydų berniukui kaip jis pats. Jis buvo žemiausias iš žemiausių. Karaliaus Jokūbo versijos 17 eil.   mums sakoma, kai jo alkis ir poreikis yra žemiausiame taške: „Jis sugrįžo į save“ (arba atsipeikėjo) .

 Graikiškai skaitome taip: „Tačiau atėjęs sau pasakė...“ Pagaliau nuoširdžiai pasikalbėjo su savimi apie savo situaciją. 17 eilutėje sakoma, kad toje vidinėje kovoje, kalbėdamasis su savimi, jis prisimena, kad žemiausi tarnai jo tėvo namuose turėjo daug maisto, o jis neturėjo. Jis badavo. Kiaulės valgė, bet ne jis. Jokio aprūpinimo, jokių tikrų draugų. Visiškai vienas. Jis turėjo pasiekti tą žemumą, kad galėtų „susitikti su savimi“. Kad jis galėtų sąžiningai įvertinti savo gyvenimą, tikėjimą ir šeimos santykius.

 Jam to reikėjo

 Jis pagaliau pradėjo pokalbį su savimi, kurį galėjo turėti, kol negalvojo palikti savo namų. Jei jis būtų tikėjęs Viešpačiu, kai jo vyresnysis brolis yra jo viršininkas ir 2 kartus turtingesnis už jį, Viešpats būtų išugdęs jo charakterį ir palaiminęs jį ateities planuose. Tačiau jis neįvertino to, ką turi ir nematė savo gyvenimo stabilumo vertės. Jis nevertino nei savo šeimos, nei tikėjimo, nei auklėjimo vertybių. Viskas jam iškilo atmintyje  dabar, kai jis pamatė, kad net kiaulės turi ką valgyti ten, kur jis nieko neturėjo.

 Vis dar svarstydamas savyje jis kuria planą. Tai yra svarbu. Jis nusprendė, kad grįš pas tėvą, nusižemins ir tiesiog paprašys darbo kažkur dvare. Tie, kurie dekonstruoja(išardo) savo tikėjimą, kažkada pradės rekonstruoti (statyti) savo tikėjimą, kaip ir šis jaunuolis. Jie apgalvos sugrįžimo planą.

 

 Tai, kas anksčiau buvo pykčio ir neteisybės priežastis – kad jo šeimos tikėjimas reiškia, kad jo brolis gavo 2 kartus daugiau nei jis ir kad jis bus jo viršininkas, buvo apdorojama jo širdyje. Jis turėjo išgyventi didelius sunkumus ir sunkumus, kol susitaikė su situacija, tačiau jis tai išsprendė. Jis turėjo tai padaryti pats, atokiau nuo savo tikėjimo, nuo tėvo, brolio ir to, kaip su jais matė savo ateitį savo gyvenime.

 Mes žinome, kuo tai baigėsi

 Jis grįžo, tėvas pamatė jį iš tolo kaip jis artėja ir pribėgo prie jo, surengė puikų vakarėlį, o vyresnysis sūnus įsižeidė. Bet mūsų esmė ta, kad jaunuolis grįžo.

 Turime leisti tiems, kuriuos mylime, kurie šiuo metu dekonstruoja savo tikėjimą, tęsti savo tikėjimą. Jie nėra vieni. Sėkla, kurią jie turi savyje, yra negendanti. Dievas yra Dvasia ir jis grumiasi su jais nematomoje  dvasios sferoje. Tai gali užtrukti metų metus.

 Galatams 4:19 sakoma, kad (Paulius) Aš vėl „kankinausi gimdydamas, kol jumyse susiformuos Kristus“. Paulius užtaria juos tarsi gimdydamas, bet problema yra „Kristus formuojamas (jose)“.

 Pauliaus maldos už efeziečius 3:15-20 ir 1:17-20 buvo skirtos jų vidinei būtybei, kur nemato niekas, išskyrus Tėvą. Kad Tėvas savo Dvasia juos sustiprintų ir atskleistų neaprėpiamą Kristaus meilę, ir kad Jis suteiktų jiems Išminties ir Apreiškimo Dvasią Jame, kad jie pažintų Jo kvietimo Kristuje gilumą. Tai galinga. Taip turime melstis už „dekonstruktorius“.

 Šiuo metu jie gali griauti savo tikėjimą, savo auklėjimą ir netgi smerkia savo ankstyvojo gyvenimo neteisybes. Tačiau Tėvas vis dar yra šalia, elgiasi su jais iš malonės ir gailestingumo, parodo jiems dalykus, padeda atsikratyti patirtų klaidų ir nuoskaudų ir po vieną atkuria jų tikėjimą būsimam sugrįžimui ir susitaikymui. Ir tą dieną, kaip mūsų pavyzdyje aukščiau, bus didelis džiaugsmas.

 Jis ištikimas. Melskitės pagal aukščiau pateiktas maldas ir ragindami už savo mylimąjį ir stebėkite, kaip Tėvas dirba…

 Nauja tema kitą savaitę, laiminu,

 

Džonas Fenas

Tikėjimo dekonstrukcija d. 2

 The Deconstruction of One's Faith #2

Visus sveikinu,

 Dalinuosi apie procesą, paprastai (JAV) vadinamą  „tikėjimo dekonstravimu“, kuris naudojamas apibūdinti 20–40 metų amžiaus suaugusius žmones, kurie buvo


užauginti surinkime(bažnyčioje), bet dabar  jį atmeta  ir daugelis  atmeta net Viešpatį.

 Turtingas jaunas valdytojas

 Turtingas jaunasis valdytojas randamas Mato 19:16-22, kur nagrinėjamas jo tikėjimas ir jo santykiai su tėvais.

 Jis priėjo prie Jėzaus klausdamas: „Gerasis šeimininke, ką turiu daryti, kad turėčiau amžinąjį gyvenimą? Jėzus atsakė: „Kodėl vadini mane geru? Nei vieno nėra  gero, išskyrus Dievą“. Iš pat pradžių Jėzus siekia išspręsti problemą. Kas tu manai aš esu? Ar aš Viešpats, melagis ar pamišėlis? Vadindamas mane geru, nes nėra kito gėrio, išskyrus Dievą, ar vadini mane Dievu? Jaunuolis tylėjo. Taigi Jėzus pažvelgė į klausimą kitu kampu.

 Šiame pasikeitime  klausimais mes randame tų, kurie dekonstruoja savo tikėjimą, dilemą: tų, kurie atmeta tai, su kuo užaugo, bet dar nežino, ką daryti. Širdies gilumoje jie  žino, kad vis dar nori amžinojo gyvenimo, net jei atvirai neprisipažįsta, širdyje jie bijo mirti ir nori saugaus tikslo.

 Supykę ir įskaudinti jie gali pykti ant savo tėvų, surinkimo arba atvirai pareikšti, kad atmeta savo „religiją“, tačiau jų širdyje tvyro baimė, sumaištis ir vėlgi – daugiau žino, ko nenori, nei tai, ką daro ir, ko  nori.

Išbandę „religijos“ suvaržymus, jie patenka į disfunkcijos pasaulį. Kartais tą disfunkciją išryškina nutrūkę santykiai ir gyvenimo nestabilumas. Kartais disfunkcija slypi už viso pasaulio siūlomo aukso ir blizgučių siekimo, paliekant juos tuščius viduje – jie tai žino, bet nėra ramūs ir dar nėra ten, kur galėtų nusižeminti ir grįžti į vaikystės tikėjimą.

 Pasvarstykime apie  jaunuolį

 Šis jaunuolis buvo turtingas, nes vėliau pokalbio metu mums sakoma, kad jis turėjo daug turto. Ne tik pinigų, bet ir nuosavybės. Tačiau nepaisant visko, ką turėjo, jis žinojo, kad neturi amžinojo gyvenimo. Jis pasakė Jėzui, kad padarė viską, ko iš jo reikalaujama savo religijoje ir, be jokios abejonės, jo tėvų religijoje – tačiau jis žinojo, kad neturi amžinojo gyvenimo.

 Jis ieškojo kuo užsiimti. "Ką aš turiu daryti?",- jis paklausė. Jis nuo vaikystės laikėsi visų įsakymų, bet jautėsi tuščias. Jis žinojo, kad religija neturi amžinojo gyvenimo, nepripildo jo širdies tikslu.

 Suaugę, kurie paliko savo  tikėjimą, grumiasi su Jėzaus teiginiais. Daug kartų jie atmeta ne Jį, o surinkimo (bažnyčios) paketą, per kurį buvo pristatytas Jėzus. O  jei tik jie galėtų pažinti Viešpatį be supakuotos auditorijos bažnyčios ir jos kultūros pasirodymo. Šis jaunuolis turėjo tam tikrą religijos formą, bet buvo protingas. Jis žinojo, kad tai orientuota į išvaizdą, pagrįstą našumu, ir dėl to jis liko tuščias, nors nuo vaikystės laikėsi visų komandų. Jis norėjo dekonstruoti savo tikėjimą. Jis bandė  išsiaiškinti. Ką aš turiu daryti?

 Štai su kuo  jie grumiasi; Jėzaus teiginiai

 Tėvų vaidmuo  vaikų gyvenime apima tai, kad kiekvienas „pirmasis“ jų vaiko patyrimas  gyvenime (iki tam tikro amžiaus) ateis per jų tėvus. Krosnelė karšta – pirmą kartą tą faktą sužinojo per tėvus. Valgyk daržoves, jos tau naudingos – tai „pirma“ atsirado per jų tėvus. Išsivalyk dantis, kad jie būtų sveiki – tai „pirma“ atsirado per tėvus.

Kai pirmas vaikas paauga, tėvai nori, kad jų vaikas (arba turėtų norėti, kad jų vaikas) sužinotų apie seksą iš jų , o ne iš mokyklos, ne iš draugų, o ne iš pornografinių svetainių. Tėvai nori, kad jų vaikas mokytųsi apie pinigus ir biudžeto sudarymą, sunkiai dirbtų ir taupytų, mokytųsi  iš jų, o nebūtų paliktas  šio išsilavinimo mokytis iš pasaulio reklamuotojų ir draugų. Tėvai nori, kad jų vaikai suprastų tinkamą gyvenimo klausimų kontekstą – nuo ​​tinkamos mitybos iki sekso, pinigų ir santykių. Tėvai viską sutalpina į tinkamą kontekstą ir supratimą. Įskaitant Dievą.

 Tėvai pateikia savo vaikui „tai yra Dievas“ ir „noriu jus išmokyti apie Jėzų, kuris mus myli ir mirė už mus“ – ir tai yra gerai, kol vaikas nesulauks tokio amžiaus, kai kiti žmonės turi kitokių minčių apie Dievą. Net jei tas vaikas iš tikrųjų patyrė su Viešpačiu, Jo pavertimas „savu“ neįvyksta automatiškai.

 Daugelis iš mūsų pažįstame draugų ar giminaičių, kurie galbūt vaikystėje ar paauglystėje patyrė Viešpatį, bet  dabar nevaikšto su Juo. Kartais susimąstome, kodėl mus  pakeitė ta pati patirtis, o juos – ne? Taip yra todėl, kad žmogus gali patirti Dievą, bet jie tam leidžia nutikti tik akimirką. Tiesiog patirtis su Šventąja Dvasia nereiškia, kad žmogus atiduoda savo širdį ir gyvenimą Dievui.

 ir tai yra turtingo jauno valdovo atvejis. Jis laikėsi visų įsakymų. Jis buvo „geras berniukas“ pagal visus išmatavimus, koks tik geras žydų berniukas gali būti pirmame amžiuje. Tada jis tikriausiai buvo paauglys, galbūt vėlyvas paauglys, tačiau vis dar ieškantis. Ir štai  jis susiduria veidas į veidą su Dievu kūne ir tada pasišalina.

 Dievas ar pasaulis?

 „Parduok savo turtą ir sek paskui mane“ jam reiškė ant savo širdies  aukuro padėti visus savo turtus ir su jais susijusį išdidumą ir pasitraukti. Daugelis vyrų užauga galvodami, kad tapę krikščionimis nusilps. Jie mano, kad tikėjimas yra skirtas moterims, nes jie niekada nesusitaikė, kad yra tikintys vyrai ir gali sunkiai dirbti ir siekti gyvenime gerovės sau ir savo šeimai. Daugeliui vyrų jų tikėjimas išreiškiamas sunkiai dirbant ir aprūpinant savo šeimą, kuri yra klestinti ir gera, bet neprieštarauja tikėjimui.

 Šis turtingas jaunas valdytojas taip pat buvo sutrikęs. Ar Jėzus buvo Dievas? Jis neatsakė į Jo klausimą. Jis geras, bet ar jaunuolis galėtų pasakyti, kad Jėzus yra Dievas? Ir jei Jis yra Dievas, aš noriu Dievo, bet ne taip, kad Jis pakeistų mano gyvenimą. Jis susilpnintų mane kaip vyrą, kaip žmogų, kuris nori būti sėkmingas gyvenime. Man patinka pasaulis. Kaip galiu būti tikinčiu žmogumi ir vis tiek būti sėkmingu? Jaunuolis negalėjo susitaikyti su šiais klausimais.

 22 eilutėje sakoma, kad jaunuolis „liūdnas išėjo, nes turėjo daug turto“.

 Žodis „liūdnas“ netinkamai perteikia šio vyro emocijas. Jis kilęs iš graikų kalbos žodžio „lupe“, kuris reiškia „būti giliame emociniame skausme, kančia ir sielvartas“. Jis vartojamas gimdymo skausmui apibūdinti.

 Jis vėl vartojamas II Korintiečiams 7:9, apibūdinant žmogų, kuris atgailauja tiek, kiek kenčia dėl savo nuodėmės. Jis vartojamas Efeziečiams 4:30, kai Paulius liepia neliūdinti Šventosios Dvasios – nesukelkite Jai gilaus emocinio kančios savo veiksmais. Jis vartojamas Jono 17:30 apie Petrą, kuris buvo nuliūdęs, labai emociškai įskaudintas, kad Viešpats 3 kartus jo paklausė, ar jis Jį myli.

 Turtingas jaunas valdovas buvo sugniuždytas dėl  Jėzaus klausimo  ir tai, ką jis turės daryti, kad turėtų amžinąjį gyvenimą – jis mylėjo pasaulį, savo statusą ir nuosavybę. Mintis apie sugrįžimą prie  savo tikėjimo pagrindų, pasitraukimą iš pasirodymo ir religinio priėmimo jam sukeldavo  gilų emocinį skausmą – tai buvo tarsi gimdymas jo sieloje.

 Šis skausmas apibūdina tai, ką išgyvena daugelis, kurie buvo užauginti tikėjime, patyrę pasaulį ir širdyje žinantys, kad „mama ir tėtis yra teisūs“, tačiau yra per daug išdidūs ir per daug įsimylėję pasaulį, kad nusižemintų ir sugrįžtų prie savo tikėjimo. Jie nėra laimingi žmonės. Jie maskuoja savo skausmą, jie maskuoja grumtynes, vykstančias jų širdyje. Jie gali būti pikti ir juos reikia palikti vienus, kad galėtų grumtis savyje – jiems reikia laiko susitvarkyti ir kada nors sugrįžti ir  užduoti klausimų ar susitaikyti.

 Bet yra vilties...

 Nors šiandien Viešpats gali nereikalauti, kad kiekvienas, turintis nuosavybę,  viską parduotų, Jis reikalauja, kad mes širdyje „išparduotume“ dėl Jo. Klausimas kyla; „Ar mes įtraukiame Jėzų į savo užimtą gyvenimą, ar atiduodame savo užimtą gyvenimą Jėzui? Kartais tai prasideda kaip Jo įtraukimas į savo gyvenimą, o laikui bėgant tampa to gyvenimo dovanojimu Jam.

 Bažnyčios tradicija sako, kad šis turtingas jaunasis valdytojas buvo žmogus, kurį žinome kaip Barnabą, Pauliaus tarnystės palydovą. Apaštalų darbų 4:34–37 sakoma, kad Juozapas, kuris buvo toks geras žmogus ir „tiltų statytojas“ santykiuose, kad apaštalai jį pavadino „Barnabu“. Barnabas reiškia „tas, kuris šaukia žmones į artimesnį intymumą ir paguodą“. Apaštalų darbuose matome, kad jis pardavė visą savo turtą ir atidavė pinigus apaštalams paskirstyti, kad būtų atsakyti kitų poreikiai. Aramėjų kalba jo vardas reiškia „pranašo sūnus“.

 Jis buvo pirmasis, kuris kreipėsi į buvusį Saulių iš Tarso, kad sužinotų, ar jo naujasis tikėjimas yra tikras, Apaštalų darbų 9 skyriuje, ir tada jį pristatė  apaštalams. Apaštalų darbų 11 skyriuje apaštalai nusiuntė jį į Antiochiją kaip savo atstovą, kad patikrintų, ar ten yra naujų tikinčiųjų graikų.

Negalime skyriumi ir eilute įrodyti, kad Barnabas buvo Mato 19 skyriaus jaunuolis, bet vis tiek matome tokius jaunuolius kaip jis „išparduodant viską“ dėl Viešpaties. Vyrai tokie kaip  Matas, kuris, kai sutiko Jėzų, buvo paauglys ar maždaug tokio amžiaus. Manoma, kad apaštalui Jonui buvo apie 17 metų, kai jis tapo vienu iš Jėzaus mokinių.

 Viešpats veikia laikui bėgant, giliai žmonių širdyse... kitą savaitę pažvelgsime į dar vieną asmenį, kuris kovojo su savo šeimos tikėjimu ir išgyveno tą akimirką, kai Šventasis Raštas sako, kad jis „sugrįžo  į save (atsipeikėjo) “. Tegul taip būna su visais mūsų neprotingais vaikais!

 Iki kitos savaitės, laiminu,

 Džonas Fenas

 parašykite man adresu cwowi@aol.com arba John@cwowi.org