Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2011 m. rugsėjo 30 d., penktadienis

Apšvietimas. 4 dalis

John Fenn, 2011 m. rugsėjo mėn. 17 d.,

Sveiki,

Pranešimas: Noriu, kad žinotumėte, jog dabar visi CD mokymai mūsų internetinėje prekyboje galimi mp3 formatu, bus lengviau atsisiųsti. Nuo kitos savaitės beveik visus naujus mokymus pateiksiu DVD, CD ir MP3, klausytojų platesniam pasirinkimui.

Kaip Jėzus mokė mane girdėti Tėvo balsą Trys DVD serijos, 55 min. detalus mokymas apie 1986 m. Jėzaus aplankymą, kai Jėzus mokė mane, kaip girdėti Tėvo balsą ir apie būdus, kuriais Jis mums kalba. Jūs suprasite, kaip pradėti aiškiau girdėti Jo balsą ir kokiais būdais Jis kalba.

Dievo kelių pažinimas audio knyga (cd/mp3) - tai tęsinys „Dievo laikų vykdymas”. Kai „Vykdymas” buvo pabaigtas rašyti, aš patyriau paėmimą į dangų. „Pažinimas” tęsia pasakojimą apie kelionę į dangų, ir toliau apie svarbiausius Tėvui ir Viešpačiui dalykus: garbinimą, šventumą, ir dar daugiau.

Kaip žmogus pakeičia savo gyvenimą?
Praeitą savaitę aš dalinausi, kad mes gimstame lyg tušti lapai, ant kurių dar bus rašoma, tada mes gauname gausybę idėjų, kurios palaipsniui susiaurėja iki specifinių idėjų apie gyvenimą, ir sukuria įpročius bei perspektyvą, ir galiausiai to rezultatus mes turime savo gyvenime.

Kai žmogus ateina pas Viešpatį „toks koks yra“, jis atsineša kai kurias idėjas, įpročius, perspektyvas ir rezultatus, kuriuos jis jau turėjo savo gyvenime.

Bet tuo momentu Šventoji Dvasia padaro jų dvasią švariu lapu, paruoštu tam, kad ant jo būtų rašoma, nauju kūriniu, dar esančiu po giliu nuolatinių idėjų, įpročių, perspektyvos ir gyvenimo rezultatų sluoksniu žmogaus sieloje (prote, valioje , intelekte, emocijose) ir kūne (įpročiai, gyvenimo stilius, geri ir blogi troškimai).

Petras sako, kad mes esame naujai gimę kūdikiai (1 Pt 2: 2), ir mes augsime taip, kaip trokšime Žodžio pieno. Tai reiškia, kad po gyvenimo metu susidariusių idėjų, įpročių, perspektyvų sluoksniu, šis mažas „kūdikis“ Kristuje pradeda augti.

Paulius sako „Mano vaikeliai, dėl jūsų aš vėl gimdymo skausmuose, kol jumyse išryškės Kristus!“ (Gal 4:19).

Būgnų akompanimento prašytume
Tai reiškia, kad Visatos Dievas yra kiekvieno tikinčiojo viduje ir padeda jam augti tame, kuo jie gali tapti Jame. Tai panašu į gimdymą - Jis veržiasi iš vidaus, per sąrėmių ir poilsio laikotarpius tol, kol mes pilnai subręstame Kristuje.

Kaip Jis tai padaro? Priešpastatydamas MŪSŲ nuolatinėms idėjoms SAVO idėjas. JEIGU (ir tai didelis „JEIGU“) žmogus nustos tikėti tuo, ką jį moko jo gyvenime susidariusios idėjos, įpročiai, perspektyva ir tikslas, ir ims tikėti tuo, ką Jis sako - tikslingai taikydamas šias naujas idėjas sau - jo gyvenimas bus transformuotas Kristuje.

Tikra gyvenimo situacija
Ar jūs kada nors ginčijotės su žmogumi, kuris tiesiog mėgsta ginčytis. Tam, kuris mėgsta ginčytis, neįdomu padaryti kažkokią išvadą, jie tik ginčysis tol, kol jus nuvargins ir jūs nusileisite. Jūs galite papasakoti jiems faktus, bet jie galvoja „Nevargink mane faktais, nes aš jau turiu nuomonę savo prote“.

Būtent toks buvo tas jaunas žmogus - jis augo religingoje šeimoje su griežtomis elgesio taisyklėmis, ir studijavo geroje mokykloje, kuri tik patvirtino tai, ko mokė jį jo šeima.

Supraskite mane teisingai. Jis mylėjo Dievą per savo bažnyčios tradicijas ir lyderius. Jis galėjo cituoti skyrių ir eilutę ir pasakyti, ką ji reškia ir jis nenorėjo, kad jam sukeltų sumaištį kita perspektyva, nes jo protas, jau buvo padaręs išvadas dėl Žodžio!

Lazda baksnojimui
Jis taip veržėsi būti teisus, kad išstojo prieš kiekvieną, kuris mokė kitaip nei jis, ir tai, kas buvo priimta.

Ar galite atspėti, apie ką aš kalbu? Saulius iš Tarso asistavo, kai buvo vykdoma egzekucija Steponui, tos judaizmo sektos lyderiui, kurie tikėjo, kad Jėzus buvo daugiau nei žmogus – jie tikėjo, kad Jis buvo Dievas, buvo prikeltas iš numirusių ir netgi pakilo į dangų.

Jis uoliai suiminėjo tikinčiuosius Jėzumi, bet vieną dieną, jis norėjo išplėsti savo teroro sferą už Jeruzalės ribų, persekiodamas tuos eretikus, kur jie bebūtų. Apd 8:1 pasakoja mums, kad tikinčiųjų persekiojimai buvo tokie intensyvūs, jog VISI tikintieji išskyrus apaštalus paliko Jeruzalę.

Duodamas jam kiekvieną malonės lašelį kiek tik įmanoma, Viešpats Jėzus laukė, kol jis pasieks Damasko vartus, jei tik jis būtų juos peržengęs, tai būtų galėjęs persekioti naujus tikinčiuosius Sirijoje. Ten Jėzus jam pasirodė.

Kai Saulius paklausė, kas Jis, Viešpats pasakė: „Aš esu Jėzus, kurį tu persekioji, sunku tau spyriotis prieš akstiną“.

Kas tai?
Jaučių akstinas buvo ilga lazda su aštriu galu, kurią naudojo varovas eidamas paskui jaučius, kad baksnotų jiems per šonus, kai tie iškrypsta iš kelio. Netgi šiandien jūs galite matyti akstinus, kuriuos naudoja vaikai, kad gintų stambius nešulinius galvijus ten, kur jiems reikia eiti.

Žinoma, tas aštrus galas duria ir galvijas spyriojasi prieš jį, kai jam įduria. Jėzus sakė Pauliui – Aš baksnoju tave Dvasios Kalaviju, Žodžiu – kodėl tu spyriojiesi prieš jį ir neini taku?

Laikas, kuris praėjo nuo Jėzaus pasirodymo prie Damasko ir tos trys aklumo dienos, buvo Pauliaus apšvietimo laikas (Apd 9:3-17). Tuo metu jis pakeitė savo mąstymą ir priderino jį prie Dievo Žodžio.

Man buvo įdomu, kad Viešpats apakino Salių, busimąjį Paulių trims dienoms - tai reiškė, kad jis buvo priverstas medituoti, mąstyti, prisiminti visas Rašto eilutes, kurias jis žinojo nuo vaikystės. Jis turėjo iš naujo permąstyti tai, ką jo gerbiami tėvai ir mokytojai, ir netgi kultūra, kuri jį supo, išmokė.

Jūs negalite pakeisti savo gyvenimo mąstydami taip, kaip mastėte anksčiau. Vienintelis būdas pakeisti savo gyvenimą, tai pakeisti savo mąstymą ir išmokti naujų kelių. Tai mokinystės procesas.

Jūs žinote šitą pastraipą, bet aš noriu žinoti, ar jūs suprantate, ką ji reiškia
Mes visi kažkiek esame girdėję Izaijo 55: „Mano keliai aukštesni už jūsų kelius ir mano mintys – už jūsų mintis...“ ir daugelis pamokslininkų aukština savo pamoksluose Dievo mintis ir kelius. Atsimenate?

Tačiau tiesa yra tokia, kad ši pastraipa nėra apie Visagalio Dievo aukštinimą ir žmogaus nusidėjėlio žeminimą, ir ne apie tai, kad mes niekada negalėsime pasiekti to didingumo.

Nedorėlis TEATSIŽADA savo kelio, o neteisusis (teatsižada) savo minčių; tegrįžta jis pas Viešpatį, mūsų Dievą, ir Jis pasigailės jo, nes yra gailestingas. Nes mano mintys yra ne jūsų mintys ir mano keliai – ne jūsų keliai, – sako Viešpats“(Iz 55:7-8)

Ši pastraipa yra apie tai, kad neteisusis palieka - atsižada savo kelių ir pasisuka į Viešpatį, Jo kelius ir pasirenka Jo mintis. Tai yra kvietimas aukštesnėms mintims ir aukštesniems Dievo keliams!

Viešpats nepakelia savo minčių ir kelių taip aukštai, kad negalima būtų jų pasiekti. Ne, Jis liepia atsižadėti savo kelių ir minčių bei priimti Jo kelius ir mintis.

TADA Žodis negrįš tuščias, TADA jūs išeisite su džiaugsmu ir jus lydės ramybė. Tada vietoj usnių augs mirtos. TADA medžiai - plos. TADA. Bet jūs negalite laikytis senų kelių ir minčių norėdami pasikeisti ir vaikščioti Dievo keliais su Jo mintimis - jūs turite ATSIŽADĖTI senų dalykų.

Kitą savaitę paskutinėje serijos dalyje: Kova dėl proto...

Gausių palaiminimų!

John Fenn
Neužmirškite rašyti man asmeninius e-laiškus šiuo adresu: cwowi@aol.com

2011 m. rugsėjo 20 d., antradienis

Apšvietimas / nušvitimas. 3 dalis (6 punktai)


John Fenn, 2011 m. rugsėjo mėn. 10 d.,
www.supernaturalhousechurch.org

Kodėl Jėzus pasilikdavo su kai kurias žmonėmis?
Kodėl kai kuriems žmonėms sunku palikti savo praeitį? Kodėl kai kurie pasirenka Jėzų ir nesigręžioja atgal, palieka už nugaros šeimas, draugus, seną gyvenimo stilių, bet kiti gyvena tarsi sendaikčių pasaulyje svyruodami tarp savo nuodėmingos praeities ir krikščioniškos dabarties? Kodėl kai kurie mokosi taip greitai, kai kiti nieko nepasimoko ir nesikeičia?

Siūlau pasvarstyti šešis punktus apie apšvietimą:
1) Kai žmogus gimsta, jis yra Tuščias lapas ant kurio bus rašoma - tėvai ir plati šeima pripildys jį žinių apie jį patį  ir jį supantį pasaulį. Pagal Dievo planą, kai gimstame, mes nemokame nei kalbėti nei kontroliuoti savo kūno funkcijų -  mes matome, jaučiame ir girdime pasaulį, kuris mus supa, ir visi šitie pojūčiai bei supratimas užrašomi mūsų Tuščiame lape.

Viskas yra apreiškimas ir apšvietimas. Viskas yra nauja pirmą kartą. Kiekviena idėja, kiekviena mintis, kiekvieną kartą, kai mes matome tėvus, brolius ir seseris, draugus, jų aplinką – visa tai labai pirmą kartą.

Šis apšvietimas gali ateiti ir iš Dievo. Daugelis vaikų, jau šitame nekaltumo amžiuje, turi savyje veikiančią dvasių skyrimo dovaną. Dažnai vaikai sako, kad mato angelus, Jėzų, ar netgi būna paimami į dangų ir gauna nuostabių dvasinių žinių - išminties, pažinimo žodį apie brandžius dalykus Viešpatyje, kurie pranoksta jų amžių.

2) Visi šitie apreiškimai, kurie ateina iš tėvų, kitų vaikų šeimoje, senelių/ plačios šeimos, žiniasklaidos, draugų, mokyklos, bažnyčios gimdo daugybę idėjų. Vaikas nuolat priima informaciją ir instrukcijas.

Tėvai yra atsakingi padėti vaikui šias gausias idėjas pritaikyti kontekste. Visa tai yra apšvietimas ir apreiškimai, ir tie pirmi įspūdžiai jiems yra tiesa. Jei mama ar tėtis sako, kad jie yra blogi vaikai - tai tiesa. Jei mama ar tėtis sako, kad TV laida yra bloga – tai tiesa.

Jei tėvai sako, kad Jėzus juos myli – tai yra tiesa. Jei tėvas suduoda vaiko motinai - vaikas galvoja, kad tai tiesa - taip vyrai elgiasi su moterimis ir taip išreiškiama meilė.

Visi šitie apreiškimai vaikui atneša didelę gausybę idėjų ir jas reikia įvertinti. Idealu, kuomet tai padaroma su dievotų tėvų ir šeimos pagalba, ir galiausiai paties vaiko. Daugelis vaikų, kurie užauga krikščioniškuose namuose, niekada nepadaro tėvų tikėjimo savo pačių tikėjimu - jiems metų metais pamokslaujama, bet jie vis dar neturi savo pačių idėjų... Jiems reikia patiems įvertinti tą gausybę idėjų apie Dievą, juos pačius ir gyvenimą.

3) Fiksuotos idėjos yra šio įvertinimo rezultatas: iš gausybės idėjų vaikas susidaro sau fiksuotas (nekintamas) idėjas: savęs vertinimą, apie savo vietą šeimoje, tarp kaimynų, Dievo atžvilgiu, mokykloje, visuomenėje. Štai taip vaikas pradeda tapti asmenybe.

Fiksuotos idėjos susidaro iš to, kaip vaikas ar jaunas žmogus jaučia ir galvoja apie meilę, santykius, išsilavinimą, politiką, Dievą - apie viską!

Iš fiksuotų idėjų kyla emocijos ir jausmai - saugumas ar baimė, ramybė ar neramumas, pasitikėjimas ar neužtikrintumas dėl savęs ir dar daugiau. Tėvai daro pagrindinę įtaką tam Tuščiam Lapui, Gausybei idėjų ir Fiksuotų idėjų susidarymui, o studijos atskleidžia vaiko asmenybę, savęs vertinimą ir požiūrį į šį pasaulį, kuris beveik visas susidaro per pirmus penkis gyvenimo metus.

Iš tos Gausybės ir Fiksuotų Idėjų plaukia jausmai ir emocijos ir kai vaikas auga, jis daugeliu atvejų išmoksta padaryti savo emocijas paklusnias savo fiksuotoms idėjoms apie save ir aplinkinį pasaulį, užuot leidus emocijoms kontroliuoti jį patį.

Streso metu iš proto plaukia Gausybė Idėjų, bet tada asmuo išmoksta kontroliuoti tą gausybę ir padaryti klusnia Fiksuotoms idėjoms, ir čia prasideda jo gebėjimas kontroliuoti savo mintis/ emocijas.

Kai kuriems, deja, tai nepavyksta ir jie tampa emocionaliai nesveiki, o tai reiškia ir nesveiką gyvenimo būdą. Jie menkai sugeba išmintingai apsispręsti dėl draugų, santykių ir darbo. Jie bando susidaryti Fiksuotas idėjas, bet kai buvo klojamas jų Tuščio lapo pamatas, Tuščio lapo ir Gausybės idėjų laikas buvo toks pilnas konfliktų, kad jie neįstengė susidaryti išmintingų Fiksuotų idėjų... taigi netgi, kai jie ateina pas Viešpatį, jie klumpa gyvenimo kelyje darydami vieną po kito neteisingus pasirinkimus.

4) Iš fiksuotų idėjų ir jausmų kyla Pasikartojančios idėjos arba įpročiai. Asmuo ieško įvykių ir teiginių, kurie sutvirtina jo fiksuotas idėjas. Jie kartoja tai tol, kol susiformuoja įpročiai.

Tai gali apimti tokias temas, kaip indų plovimas, virtuvės kriauklė, kambarių tvarkymas, bažnyčios lankymas sekmadieniais, stebėjimas kaip tėtis elgiasi su mama ir kitomis moterimis arba kaip jie leidžia savo pinigus, ir su kuo jie praleidžia daugiausiai laiko.

5) Nuolatos kartodami šitas idėjas žmonės sukuria savo gyvenimo perspektyvą. Žmogus ieško kitų asmenų turinčių panašią perspektyvą ir vengia žmonių bei situacijų, kurios netelpa į jų normų ribas.

Perspektyva tampa gyvenimo stiliumi. Jų komforto zona yra gerai įtvirtinama. Jų mintys savaime seka jų perspektyva, ir jų perspektyva yra jiems tiesa. Mintys, kurios prieštarauja jų perspektyvai yra atmetamos.

Aš konsultavau  trisdešimtmečių porą - visą valandą jis reikalavo, kad ji plautų indus (naudotų indaplovę) tokiu būdu, kaip jis nori ir aiškino, kad visi kiti būdai yra blogi. Grįžkime atgal, kai jo Lapas buvo tuščias, jis buvo mokomas pakrauti indaplovę būtent tokiu būdu ir ne kitaip. Bėgant metams jis stebėjo, kaip tai darė kiti ir gaudavo daugybę idėjų, kurias įvertindavo, kad suformuotų savo Fiksuotas idėjas ir po to sudarytų Pasikartojančias idėjas, kurios vedė į Perspektyvą, kad būtent tas būdas pakrauti indaplovę yra geras, o visi kiti blogi. Matote, kaip tai vyksta?

Pas mus atėjo moteris ir prisipažino, kad ji bandė įtikinti savo vyrą suduoti jai. Kodėl? Vaikystėje, kai jos atminties lenta buvo tuščia, visi vyrai, su kurias gyveno jos mama smurtavo. Iš daugybės idėjų ji susidarė fiksuotas idėjas, kad meilė būtent taip išreiškiama. Ji matė tai kaip pasikartojančią idėją, tai sukūrė Perspektyvą. Ir nors dabar jau būdama Kristuje, ji vis dar turėjo tą klaidingą supratimą ir bandė išprovokuoti savo vyrą taip elgtis, kaip  matė buvo elgiamasi su jos motina.

6) Šitų dalykų pabaiga matoma gyvenime rezultatuose. Gal būt tai reiškia karas dėl indaplovės arba supratimas meilės iškreiptu būdu. Galbūt tai reiškia negalėjimas ilgiau pasilikti viename darbe, o gal dirbti tą patį darbą penkiasdešimt metų. Galbūt tai reiškia nepavykę santykiai po nepavykusios draugystės, o gal būt santuoka, kuri tęsiasi šešiasdešimt metų.

Žmonės nori kitokių rezultatų savo gyvenime mąstydami senu būdu, kuris būtent ir nuvedė juos ten, kur jie yra šiandien, bet taip nebūna.

Jūs turite atnaujinti mąstymą, kad turėtumėte naują gyvenimą. Jis prasideda apšvietimu, apreiškimu iš Tėvo, kai mes tampame lyg vaikai ir leidžiame rašyti mūsų širdyse tarsi būtume Tuščias lapas, kuris priima gausybę idėjų, po to Nekintamas idėjas bei Perspektyvą, kas nulemia rezultatus jų gyvenime.

Biblija yra pilna žmonių, kurie pakeitė savo gyvenimus ir tai, kaip jie tai padarė moko mus, kaip mes galime vaikščioti. Tėvas mato panašias transformacijas mūsų gyvenime, o apie tai kitą savaitę!

Gausių palaiminimų!

John Fenn
Neužmirškite rašyti man asmeninius e-laiškus šiuo adresu: cwowi@aol.com

2011 m. rugsėjo 10 d., šeštadienis

Apšvietimas / nušvitimas. 2 dalis

John Fenn, 2011 m. rugsėjo mėn. 3 d., www.supernaturalhousechurch.org

Praeitą savaitę...
Aš dalinausi mintimis apie tai, kaip Žyd 6:4 detaliai paaiškina atgimimo iš aukšto procesą. Čia pradedama nuo asmens, kuris yra „apšviestas ir paragavęs dangiškos dovanos...“. Aišku, kad dangiška dovana yra Jėzus, bet prieš tai, kaip mes priimame Jėzų, mes būname „apšviečiami“.

Ką pasakė Jėzus
Jn 6:45 Jėzus sako štai ką: „... kas išgirdo ir pasimokė iš Tėvo, ateina pas mane“.

Visų pirma mes išgirdome ir pasimokėme iš Tėvo, ir TADA atėjome pas Jėzų. Tai gali būti kai kam didelis netikėtumas, kad Tėvas rodo mums dalykus ir kalba mūsų širdžiai prieš mums atgimstant iš aukšto. Mes iš pradžių girdime ir mokomės iš Tėvo, ir TADA mes ateiname pas Jėzų.


Tai apšvietimo procesas, apie kurį aš kalbėjau.

Praeitą savaitę aš pasidalinau mintimis apie tai, kaip Petras pristatė Jėzų savo broliui Andriejui tvirtindamas: „mes radome Mesiją“. Po kurio laiko, mes nežinime kada, Jėzus pasiskolina Petro valtį pamokslavimui, atsidėkoja jam dideliu kiekiu sugautos žuvies, ir matydamas stebuklą, Petras krinta ant kelių ir išpažįsta savo tikėjimą Jėzumi.

Nuo tada, kai jam buvo pristatytas Jėzus ir iki tada, kol jis paliko savo valtį, kad Jį sektų, buvo laikas kai jis „girdėjo ir mokėsi iš Tėvo“.

Jėzus pasakė Jn 6:40: „...kad kiekvienas, kuris regi Sūnų ir tiki Jį, turėtų amžinąjį gyvenimą“.

Visų pirma mes MATOME Sūnų, tada tikime. Mes matome Sūnų širdyje, kuomet Tėvas per Šventąją Dvasią aiškina mums, kas Jis yra ir esminius dalykus: „Kodėl aš gimiau, koks mano gyvenimo tikslas, kad Dievas yra gyvas ir Jėzus YRA Viešpats ir vieną dieną aš stovėsiu prieš Jį?

Mes pradėjome „matyti“, kas yra Jėzus, o TADA mes atėjome pas Jį ir atgimėme. Sūnaus „matymas“ yra apšvietimas.

Jūs taip pat tai patyrėte
Praeitą savaitę, aš pasidalinau mintimis apie tai, kaip mano draugė Janny pasakojo man apie Jėzų ir jos pasakojimas kartu su atsakymais į maldas, kuriuos aš stebėjau, vedė mane patikėti Jėzumi. Per tuos kelis rudens mėnesius 1974 metais Tėvas kalbėjo mano širdžiai, nors aš tuo metu ne visai supratau savo protu, kad tai būtent Tėvas per Šventąją Dvasią dirba su manimi.

Savo esybės gilumoje aš neaiškiai suvokiau, kad Dievas Tėvas pats klausė manęs, ką aš tikiu ir koks mano gyvenimo tikslas. Tas suvokimas buvo lyg šnabždesys ir nuolatinis balsas, be paliovos skatinantis mane patikėti tuo, kas yra Jėzus. Atrodo kiekvienu laisvu momentu aš vis buvau sugrąžinamas pamąstyti ir atsakyti į klausimą apie Jėzų.

O kaip jūs? Ar jūsų apšvietimo periodas buvo ilgas ar trumpas? Ar apreiškimas kas yra Jėzus plaukė jums kaip nenuilstanti banga į jūros krantą, o gal Tėvas dirbo su jumis mėnesiais ar metais?

Ar vienu ar kitu būdu, mes pirmiausia „matome“ Sūnų, tada mes tikime. Mes pirmiausia „girdime ir mokomės“ iš Tėvo, o tada ateiname pas Jėzų.

Ką atlieka apšvietimas
Mes turime daug terminų apibūdinti „apšvietimui“. Kai kurie pasakytų, kad jie gavo „rhema“ - žodį iš Viešpaties tuomet, kai Jis dirbo su jų širdimi. Kai kurie gali pasakyti, kad gavo apreiškimą kas yra Jėzus ir ką jiems reikia daryti. Aš manau, mes visi suprantame, kad tai buvo malonės laikas, kuris vedė į išgelbėjimą. Nesvarbu, kokį žodį mes pavartojame apibūdinti tai, kaip Tėvas atvedė mus iki sprendimo tikėti Jėzumi, bet mes visi tai patyrėme.

Įspėjimas: Nuomonė, kuria verta sekti :)
Mano nuomonė yra tokia, kad dauguma bažnyčios kultūros ignoruoja šį apšvietimo laiką, nekantriai laukia, kad būtų pakeltos rankos, ir kad galėtų pridėti tas rankas prie sąrašo: „šį vakarą išsigelbėjo x žmonių“. Mes verčiam žmones priimti sprendimą, kai jie iš tiesų dar nepatyrė apšvietimo proceso. Mes norime užbaigti dangiško automobilio pirkimo procesą, sudaryti kontraktą, kai žmogus dar nespėjo suprasti, ką jis perka. Žmogus gali suvaidinti atgimimą, sakyti ir daryti teisingus dalykus, bet mano pastebėjimas, kad daugeliu atvejų, iš tiesų jis dar nėra atgimęs iš aukšto.

Štai ką aš turėjau galvoje: tai, kad esi paliestas Šventosios Dvasios nereiškia, kad esi atgimęs. Judas buvo dvylikos grupės narys, jie buvo pasiųsti apvalyti raupsuotų, gydyti ligonių, prikelti mirusių, bet Judas išdavė Jėzų. Taigi patirti Šventąją Dvasią nėra tas pats kaip gimti iš aukšto. Nes atgimimui iš aukšto žmogui iš tiesų reikia apšvietimo proceso PRIEŠ TAI, kai jis ateina pas Jėzų, kad galėtų „matyti“ Sūnų, girdėti ir būti pamokytu Tėvo.

Dar galiu pridėti, kad švietimo sistema nemoko žmonių apmąstyti dalykus. Esame vaizdo ir garso karta, kultūra moko žaibiškai priimti užuot stropiai ištirti faktus.

Apšvietimo laikas sąlygoja asmens apmąstymus apie giliausius jo įsitikinimus ir priverčia jį išnagrinėti savo galutinį likimą. Sutrumpinant šį procesą yra padaromi paviršutiniški tikintieji.

Aš taip manau, kad viena priežastis, kodėl tiek daug tikinčiųjų gyvena kaip pasaulis, yra ta, kad jie niekada nesiekė būti apšviesti. Jie įtikėjo Jėzų todėl, kad mama ar tėtis taip darė, arba senelė, ar dėdė, teta, ar jaunimo grupės lyderis pasakė... bet kažkuriuo momentu jie turi tą kitų tikėjimą padaryti savu. Ir tai įvyksta tik tada, kai jie leidžia Tėvui parodyti jiems Jėzų, kai jie leidžia Tėvui pertekti jiems Savo mintis ir įtikinti juos dėl esminių dalykų: kodėl aš esu čia, koks mano tikslas gyvenime, kas yra Dievas ir kodėl aš turiu Jam tarnauti?

Apšvietimas: ne tik išgelbėjimui
Apšvietimas reikalingas prieš tai, kai mes „paragaujame dangiškos dovanos“. Petras papasakojo Jėzui apie savo apšvietimą, kad Jėzus yra Kristus, Gyvojo Dievo Sūnus, ir būtent ant šito apreiškimo ir yra statoma visa Dangaus karalystė. Jėzus pavadino tai išgelbėjimo „uola“.

Tai reiškia, kad apšvietimas iš Tėvo apie Jėzų prasideda prieš išgelbėjimą. Ir viskas karalystėje vyksta tokiu būdu - karalystės raktai suteikiami per nuolatinį apreiškimą, kuris plaukia Tėvo.

Nenuostabu, kad Paulius meldėsi „kad mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Dievas, šlovės Tėvas, duotų jums išminties ir apreiškimo dvasią Jo pažinimui ir apšviestų jūsų širdies akis, kad pažintumėte, kokia yra Jo pašaukimo viltis...“ (Ef 1:17-18)

Aš meldžiuosi šita malda dėl savęs beveik kiekvieną dieną, nes tai yra mano širdies nuolatinis šauksmas Tėvui - mokyk mane išminties ir savo kelių! Visi, kurie girdėjo mane asmeniškai žino, kad aš meldžiuosi taip kiekvieną kartą prieš pradėdamas mokyti... ir Tėvas VISADA ištikimas, kad duotų išminties ir apreiškimo Dvasią Jo pažinimui.

Kai tik žmogus kažką „mato“ savo supratimo akimis, tiek kiek Tėvas ir Jėzus nori, jis yra už tai atsakingas. Tas pažinimas ragina juos elgtis pagal apreiškimą.

Sekančią savaitę mes nagrinėsime, kaip patirti apšvietimą, ir ne tik vieną kartą, bet kad tai būtų gyvenimo stilius, nes tai raktas, kaip vaikščioti su Tėvu savo gyvenime. Tai ne tik turėti apreiškimą iš Jo, bet ir bendravimą - tai yra jausti Jo Buvimą viduje, ir galėti ten su Juo susijungti ... iki

Gausių palaiminimų!

John Fenn
Neužmirškite rašyti man asmeninius e-laiškus šiuo adresu: cwowi@aol.com

2011 m. rugsėjo 8 d., ketvirtadienis

Viltis. 4 dalis / Apreiškimo gavimas. 1 dalis

John Fenn, 2011 m. rugpjūčio mėn. 27 d.,

Kaip Jėzus mokė mane girdėti Tėvo balsą. 3 DVD serijos, 55 min. mokymas, kurį John įrašė Helsinkyje Suomijoje „Heaven TV 7” krikščioniškoje televizijoje. Šiose serijose rasite detales iš 1986 metų Jėzaus mokymo aplankymo, ko Jėzus mokė John. Kai jūs žiūrėsite šituos video suprasite, kad Jis kalbėjo jums visą jūsų gyvenimą, bet jūs negalėjote suprasti kaip Jis kalba. Kai jūs imsite taikyti tai, ką Jėzus mokė John, jūs suprasite kaip aiškiau girdėti Jo balsą ir vaikščioti gilesniame bendravimo lygyje su Juo.

Dievo kelių pažinimas audio knyga (cd/mp3) tai praplėstas Dievo laikų vykdymas (Persuing the Seasons of God). Kai „Vykdymas“ buvo pabaigtas John patyrė paėmimą į dangų. „Dievo kelių pažinimas“ („Knowing the ways of God“) pasakoja apie kelionę į dangų, aprašo kitus Viešpaties mokymo aplankymus, kuriuos John patyrė per eilę metų. „Vykdymas“ - čia gilinamasi į tokias temas kaip šventumas, garbinimas ir dar daugiau!

Sveiki visi,
Aš sugrįžau po 2 savaičių tarnavimo išvykos į Europą, teko atsakyti į 350 e-laiškų, plius telefono skambučiai ir darbas ofise – dėkoju už kantrybę ir supratimą.

Kaip gauti tą pradinį apreiškimą iš Tėvo?
Čia aš pabaigiau praeitą savaitę , ir tai pradeda seriją kaip gaunamas apreiškimas.

Apšvietimas – apreiškimas
Žydams 6:4-6 rašoma apie subrendimo lygį, kurio reikia, kad žmogus sąmoningai atmestų Viešpatį, ir autorius pradeda nuo pradinio tikėjimo lygio, o baigia „ateinančio amžiaus jėgomis“( Dvasios dovanos).

Bet pirma dalis sako štai ką: „Nes neįmanoma tiems, kurie kartą buvo apšviesti, ir paragavo dangiškos dovanos...“

Aišku, kad „paragavo dangiškos dovanos“ - tai atgimimas iš aukšto, kai patikima, kad  Jėzus yra Viešpats. Bet prieš tai paminėta, kad žmogus „buvo apšviestas“. Beveik kiekviename vertime randame žodį „apšviestas“. Kas tai yra ir kodėl tai įvyksta prieš „paragavimą dangiškos dovanos“?

„Apšvietimas“ – būtent čia gimsta viltis. Tai pradinis kontaktas ir apreiškimas, kurį žmogus gauna iš Tėvo, kai atgimsta iš aukšto arba vėliau, kai priima iš Jo pažadus.

Graikiškame žodyje „photizo“, „phos“ reiškia šviesa. Tai reiškia apšviesti, teikti šviesą, šviesti.

Prisiminkite tą laiką, kai jūs dar nebuvote atgimęs. Kiek praėjo laiko, nuo tada, kai jūs pirmą kartą pradėjote galvoti apie Jėzų ir iki to momento, kai atgimėte? Tas procesas, kuris vyko yra apšvietimas. Jūs turėjote patirti tai, kad galėtumėte paragauti dangiškos dovanos“, tai yra gimėte iš aukšto.

Tai buvo tas žvejys...
Jono 1:35-42 pasakoja mums, kad Petro brolis Andrejus buvo Jono Krikštytojo mokinys. Vieną dieną Andrejus (su juo buvo dar vienas mokinys), pamatė einantį Jėzų ir sušuko: „Žiūrėkite, Dievo Avinėlis!“

Andrejus paliko Joną ir nuėjo pas Petrą pranešti: „Mes radome Mesiją“, ir jis atvedė jį pas Jėzų. 42 eilutė mums pasakoja, kad kai Jėzus sutiko Petrą, Jis pasakė „Tu esi Simonas Jonos sūnus, bet vieną dieną būsi Kefas“ (Graikų kalboje „Petros“ - mažas akmuo, arba anglų kalboje - Petras).

Tą pirmą kartą tai ir buvo visas jų susirinkimas. Nieko daugiau. Andrejus pareiškė, kad Jėzus - Mesijas, bet Petrui tai dar nebuvo įrodymas, o tik proga pamąstyti.

Kitą kartą mes matome Jėzų ir Petrą Lk 5:1-11. Jėzus išsinuomavo Petro valtį, kad galėtų kalbėti iš jos.

Būdamas doras žmogus, baigęs kalbėti norėjo susimokėti už valtį. Jis liepė Petrui ir jo verslo partneriams Jokūbui ir Jonui irtis į gilesnius vandenis ir užmesti tinklus. Visi angliški vertimai, kuriuos aš žiūrėjau (šeši iš jų), sako „tinklus“. Nors Petras užmetė vieną tinklą.

Triušio pėdsaku
Žūklė buvo pagal Jėzaus komandą - mažiausiai du tinklai. Nors dėl to, kad jie netikėjo, ar nepakluso, jie naudojo vieną tinklą, ir 7 eilutė sako mums, kad laimikis buvo toks, kad vos nenuskandino valčių.

Tai įdomus „triušio pėdsakas“ – kai Viešpats duoda komandą, ir mes nepaklūstame arba paklūstame ne tokiu būdu, dangus nepakeičia savo sprendimo - šiuo atveju Jėzus vis tiek davė jiems tinklus pilnus žuvies, ir jie buvo atsakingi už tai, kad naudojo tik vieną tinklą ir, kad valtys buvo perpildytos.

Taip dažnai žmonės nori pakeisti Viešpaties jiems skirtas instrukcijas ir tada mažų mažiausiai patiria netikėtas komplikacijas, o blogiausiu atveju tikrą katastrofą. Jėzus stovėjo greta, kai dvi ar daugiau valtys buvo pavojuje nuskęsti ir jų įranga tinklai buvo sutraukyti dėl didelio pagautų žuvų kiekio. Jis nebuvo atsakingas už jų netikėjimą ir nepaklusnumą, ir Jo elgesys nuo to nepasikeitė. Jis nėra atsakingas ir dabar mūsų gyvenimuose, kai mes padarome kažkokią kvailystę. Dangus kuria planus pagal įsakymą, jei mes pakeičiame būdą kaip mes paklūstame, kenčiame dėl pasekmių ir turime kaltinti už tai tik pačius save.

Atgal apie Petrą ir apšvietimą
Žinoma, matydamas stebuklą, Petras krito ant kelių ir atgailavo, šį kartą užuot vadinęs Jėzų „šeimininku“, kaip jis tai darė 5 eilutėje, kai jis nenoriai ir iš dalies pakluso dėl vieno tinklo, čia jis pavadino Jėzų „Viešpačiu“.

Kas tuo metu vyko Petro prote ir širdyje, tarp to laiko kuomet Andrejus pristatė Petrą Jėzui paskelbdamas, kad Jis yra Mesijas, ir šio stebuklo? Tai buvo apšvietimo periodas.

Petras turėjo apsvarstyti savo brolio pareiškimą. Mes nežinome kaip ilgai tai truko, bet man tai truko kelis mėnesius.

Vokiečių klasė, 10kl. Northwestwern vidurinė mokykla, Kokomo, Indiana.
Vokiečių klasėje man buvo lengva, ir aš dažnai pabaigdavau savo darbą anksti. Štai kodėl Janny tapo mano geriausia drauge. Ji buvo Dvasios pripildyta Romos katalikė, kuri sakė pažįstanti Dievą nepaisant bažnyčios liturgijos. Ji pasakojo man apie Jėzų, kai mes pabaigdavome savo darbą vokiečių klasėje.

Aš buvau episkopalas ir turėjau tą pačią liturgiją, taigi buvau sudomintas. Kai ji pradėjo man kalbėti apie Jėzų, prasidėjo apšvietimo procesas. Iškilo klausimas, kuo aš tikėjau esant Jėzų, ir tada, ką gi aš darysiu su tuo, kuo aš tikiu.

Po metų ar panašiai Petras Jėzų pirmą kartą pavadino „Viešpačiu“ ir paliko žvejybą, Jėzus klausė savo mokinių, kuo Jį laiko žmonės. Pokalbis aprašytas Mato 16:13-20, ir jie pranešė, kad Jėzus yra prisikėlęs Jonas Krikštytojas, Jeremijas ar kitas koks pranašas. Tada Jėzus paklausė: „O kuo jūs mane laikote?“ ir Petras prakalbo: „Tu esi Kristus, gyvojo Dievo Sūnus!“

17 eilutėje Jėzus pasakė jam, kad: „ne kūnas ir kraujas tau tai apreiškė, bet mano Tėvas, esantis danguje.”

Kūnas ir kraujas - tai žmogaus mąstymas. Aš dariau tą patį, ką turėjo padaryti Petras, ir tą patį dalyką jūs turėjote padaryti, jei atgimėte iš aukšto. Jūs klausėts, ką „kūnas ir kraujas“ sako apie Jėzų - galbūt jūsų kelias vedė į kitas religijas, filosofiją, ar tyrinėti pasaulio nuodėmę. Bet Šventoji Dvasia iš tiesų jus vedė, atskleisdama Jėzų, per apreiškimą ir apšvietimą traukdama jus prie Tėvo.

Tėvas teikia įrodymą
Aš stebėjau kaip Janny ir jos draugas Vic gavo atsakymą po atsakymo į savo maldas, ir tai buvo įrodymas, kurio man reikėjo, kad patvirtintų jos teiginius. Septynis kartus iš eilės jų maldos buvo atsakytos, daugiau nei aš galėjau tikėtis, ir aš atidaviau savo širdį Tėvui ir Viešpačiui Jėzui, patikėdamas juo kaip Viešpačiu.

Mano samprotavimas buvo toks: jeigu Jėzus tikrai tars lemiamą žodį paskutiniąją dieną, ir aš stovėsiu prieš Jį ir duosiu apyskaitą už visą gyvenimą, tada aš žinosiu, kad Jis pateiks savo liudijimą. Netgi jeigu dabar žmonės juoksis iš manęs arba netgi nužudys mane, Jo žodis bus paskutinis. Štai kodėl aš atgimiau.

Įvykį mačiusio liudytojo paliudijimas, kad tai yra tiesa
Apd 5:32, Petras ir apaštalai buvo atvesti ir pastatyti prieš religinius lyderius ir jiems buvo įsakyta nepamokslauti Jėzaus vardu. Po to, kai Petras pasakė, kad jie nužudė Viešpatį ir pakabino Jį ant medžio, bet Tėvas prikėlė Jį iš mirties, jis pareiškė:

„Mes esame Jo ir tų įvykių liudininkai ir Šventoji Dvasia...“

Pastebėkite, kad Šventoji Dvasia buvo Jėzaus gyvenimo, mirties ir prisikėlimo liudytoja.

Petras girdėjo savo brolio pareiškimus, bet dabar pamatęs stebuklą su žuvimis, jis puolė ant kelių atgailaudamas ir tikėdamas. Nei jis nei aš, nei jūs, neįtikėjote Jėzumi be įrodymo.

Mes esame tik žmonės, mums reikia įrodymo, pavyzdžiui, apkaltinant žmogų padarius nusikaltimą. Tuo labiau Tėvas pateikia įrodymą Jėzaus teiginiams, nes čia sprendžiamas amžinybės klausimas?!

Kai Janny papasakojo man apie Jėzų, kažkas buvo sužadinta mano viduje. Tai buvo Jėzaus gyvenimo liudytojos darbas manyje. Mano dėmesys buvo nukreiptas giliai į save, į mano giliausias mintis.

Viltis sukuriama apšvietimo proceso metu. Tai paveikslas to, kas gali būti. Tėvas per Šventąją Dvasią parodo mums Jėzų, veikia mūsų širdyse, pakeičia mus iš cinikų ir netikinčių į pilnus vilties ir pasitikėjimo žmones, ir mes elgiamės pagal tą viltį bei malonę, ir iš to kyla tikėjimas.

Sekančią savaitę - daugiau apie šį procesą ir nuostabias eilutes, kur Jėzus moko apie tai... taigi kaip ilgai truko jūsų apšvietimo procesas, kaip ilgai Tėvas dirbo su jumis, rodydamas jums, atskleisdamas jums, kas yra Jėzus – ir kokį įrodymą pateikė liudininkė Šventoji Dvasia?

Gausių palaiminimų!

John Fenn
Neužmirškite rašyti man asmeninius e-laiškus šiuo adresu: cwowi@aol.com

2011 m. rugsėjo 1 d., ketvirtadienis

Atnaujintas pranašiškas žodis


John Fenn, 2011 m. rugpjūčio mėn. 13 d.,

Sveiki visi,

Pranašiškas žodis
Yra keletas dalykų, kuriuos aš nutylėjau liepos 20 dienos straipsnyje „Pranašiškas žodis”, ir kas paaiškėjo stebint pastarųjų dienų įvykius, taigi aš įsiterpiu į seriją „Viltis“, kad galėčiau pranešti šituos dalykus. Pirmiausiai apie tai, kas paaiškėjo, po to kas nutylėta.

Jūs prisimenate mano liepos 20 dienos „Savaitės  Mintis“, pavadintas „Pranašiškas žodis”. Čia aš apibendrinau esminius žodžius, kuriuos esu gavęs per eilę metų, pabaigiau pasakodamas apie pastaruosius Viešpaties aplankymus ir žodžius, kuriuos gavau iš Tėvo.

Prisimenu, kad 2009 metų pavasarį Jėzus pasirodė man ir atsakė į mano klausimą apie ekonomiką ir JAV būklę, nuo tada iki 2012 rinkimų. Jis pasakė, kad pagrindinė tendencija bus JAV ekonomikos ir JAV pozicijos pasaulyje smukimas.

Po trijų mėnesių, vėlyvą 2009 metų vasarą, jūs pamenate, aš paklausiau Tėvą dviejų klausimų: ar respublikonams seksis ir ar jiems pavyks pakeisti ekonomiką 2010-2012 rinkimų cikle?

Kai aš paklausiau Jo šitų dalykų, aš tuoj pat patekau į Dvasią, stovėjau žaidimų aikštelėje prieš vaikų čiuožynę. Ten buvo žmogus, jis klūpėjo ant kelių veidu į čiuožynę, bandydamas užtraukti save čiuožyne aukštyn per iškilimą čiuožynės viduryje – koks dažnai būna čiuožynėse. Tas žmogus, aš žinojau buvo respublikonų kongresmenas, jis negalėjo prasiveržti pro tą iškilimą, bet vis nuslysdavo žemyn ten kur pradėdavo ir netgi žemiau.

Aiškumas
Vėlyvą 2009 metų vasarą, kai Tėvas parodė man regėjimą apie kongresmeną čiuožynėje, aš supratau iš to regėjimo, kad respublikonams seksis 2010 rinkimuose, bet iškilimo reikšmė buvo iki šiol neaiški.

Dabar aišku, kad iškilimas buvo JAV skola/deficitas. Žodis Jėzaus aplankyme 2009 metų pavasarį apie „smukimą čiuožyne žemyn“ ir po to sekęs regėjimas iš Tėvo, abu buvo apie 2010-2012 metų rinkimų ciklo laikotarpį.

Tai reiškė, kad bus pasistūmėjimų į priekį ir sustojimų, bet mažai tikro progreso per sekančių metų rinkimus. Mes gal matysime kažkokį progresą, bet pagrindinė kryptis bus smukimas, kaip rašiau liepos 20 dienos laiške (jei praleidote, galite jį rasti mūsų tinklalapyje archyvų skyriuje).

Ko aš nepasakiau liepos 20 dieną
Aš tuomet nutylėjau kažkuriuos dalykus ir net dabar turiu tai daryti, nes kai kurie skaitytojai gali išsigąsti, o šito aš nesiekiu. Du dalykai, apie kuriuos aš čia rašysiu, neturi būti skaitomi su baime, nes kaip Tėvas aprūpino praeityje, Jis aprūpins ir ateityje. Pasilikite ramybėje savo dvasioje net tada, kai protas spėlioja kas vyksta, bet prisiminkite aplankymą, kurio metu Jėzus kalbėjo apie tinklą Savo kūne, kurį aš apibūdinau liepos 20 dienos „Mintyse“.

Be kitų dalykų Tėvas man tada pasakė, kad ateina banga persekiojimų „...ir netgi dabar jau tai yra (priešo) atpalaiduota žemėje“. Jis man dar tada pasakė:

„...Situacija bus tokia bloga, kad kai kurie valdžios atstovai nusimes atsakomybę dėl savo veiksmų ir ieškos atpirkimo ožio. Visų pirma dėl sunkumų bus kaltinami konservatoriai, bet tai pavirs į krikščionių kaltinimą dėl visuomeninių nelaimių. Krikščionys bus pristatomi kaip tie, kurie sukėlė ekonomikos problemas, blokuoja jų sprendimus, ir trukdo progresui. Kaip istorija rodo – tai pirmiausia bus fragmentiškai, bet vėliau išplis, kol taps kultūros dalimi, kurioje taip tiki kiekvienas eilinis žmogus“.

Prisiminkite, liepos 20 dieną aš pasidalinau tuo, ką Tėvas man pasakė, kad tai „...išsivystys per keturis-penkis metus“. Taigi nebijokite, bet budėkite. Kai jūs matėte, kad New York Times pristatė norvegų žudiką kaip „krikščionį“, tai viena to dalis. Kai girdite senatorių John Kerry ir kitus, kurie vadina JAV smukimą pagal Standard & Poors „Arbatos vakarėlio smukimu“ - tai tos dvasios veikimo rezultatas.

Šėtonas naudojasi susidariusia situacija, ir kai pasaulis sutinka ekonominę krizę, ta dvasia turi galimybę veikti įvairiose šalyse ir kultūrose ateinančiais metais, per 4-5 ekonominių problemų metus.

Antras dalykas
Tai gavau prieš kelis metus, dalinausi tik su Barbara ir su kai kurias individais. Kaip sakiau, paprastai Viešpats aplankymų metu kalba apie tai, kas vyksta Kristaus kūne. Kai Tėvas man pasako ar parodo dalykus - tai visų pirma ir visada būna dėl maldos.

Todėl aš suprantu, kad tuos dalykus, apie kuriuos Jis man pasako ar parodo galima pakeisti, susilpninti arba išvengti. Mt 24:15-20 yra mano mėgstamas pavyzdys apie maldos jėgą. 15 eilutėje Jėzus kalba apie Antikristą, kuris ateis į Jeruzalės šventyklą viduryje 7 metų taikos sutarties laikotarpio. 16-19 eilutėje Jėzus kalba, kad tie, kurie tai matys tegul išeina iš miesto.

20 eilutėje Jis sako „Melskitės, kad jums netektų bėgti žiemą ar per sabatą“. Antikristo atėjimas į Jeruzalę viduryje 7 metų taikos sutarties yra faktas, kuris iškaltas akmenyje. Tačiau galima melstis dėl metų laiko ir savaitės dienos, kada tai įvyks.

Taigi priimkite tai, ką sakau su kruopelyte druskos, nes aš meldžiausi, kad tai JAV neįvyktų. Tai buvo prieš kelis metus, ir Tėvas kalbėjo man apie kai kuriuos dalykus, kurie vyksta dabar ir aš paklausiau, jei dalykai vyks taip, kaip dabar vyksta, kuo tai baigsis.

Aš buvau susirūpinęs ir pasakiau Jam, kad nedaug turiu santaupų banke ir jei ateis sunkūs laikai, norėčiau, turėti jų daugiau. Jis pertraukė mane klausimu: „Kodėl tu nori ten padėti savo pinigus?"  Staiga aš atsidūriau Dvasioje ir buvau perkeltas į banko automobilių stovėjimo aikštelę. Per dvi minutes prieš akis praplaukė savaitgalis kaip pagreitintam filme.

Bankų apgulimas
Ketvirtadienį buvo bankų apgulimas, žmonės veržėsi atsiimti savo pinigus ir pamatė vyriausybės skelbimą, kad penktadienį visi bankai šalyje nedirbs.

Žmonės lūkuriavo norėdami patekti į banką, bet negalėjo. Kai kurie pyko, visi buvo išsigandę. Aš supratau, kad visur vyko riaušės, demonstracijos ir neramumai. Bet daugelis žmonių nesuprato, kas vyksta.

Staiga prieš mane iškilo šeštadienio rytas. Bankas atsidarė ir dolerio vertė buvo kritusi, atrodo apie 50%, nuo to, kokia ji buvo ketvirtadienį. Tada regėjimas baigėsi ir aš vėl buvau namuose ir nuo tada aš daugiau nesiskundžiau.

Tai nėra kvietimas pasiimti pinigus iš banko, o tai, ką aš mačiau. Turiu viltį, kad pasikeitimus mes žinosime iš anksto, kai/jei tai nutiks, taigi bus laiko veikti. Taip lygiai per pastarąsias savaites žmonės kalba, kad JAV kreditų reitingas kris, ir kai kurie jau tam pasiruošę, kuomet kalba eina apie dolerio devalvaciją reikia imtis rimtų sprendimų gerokai iš anksto prieš tai nutinkant.

Po to regėjimo aš supratau, kad vienas būdas kaip vyriausybė sumažina savo skolas – tai devalvuodama (nuvertindama) valiutą. Pagal tą regėjimą, kurį aprašiau, JAV skola staiga stebuklingai sumažės per pusę, palyginus kokia ji buvo praeitą savaitę. Jūs neturite reaguoti baimėje į tai, kas ateina iš Dvasios. Tik stebėkite plačiai atmerkę akis.

Suvokite štai šitai
Jei konservatorių interesai laimės Baltuosiuose Rūmuose ir/arba Senate 2012 rinkimuose, supraskite, kad nauja administracija dirba su praeitos administracijos biudžetu iki kitų metų liepos. Kitais žodžiais, naujas prezidentas ir kongresas pradedantis dirbti 2013 sausį, negalės sureguliuoti savo biudžeto iki 2014 metų rugpjūčio.

Tuo metu, jei bus įvykdytos griežtos ekonomikos priemonės tai reikš, kad vėl bus sumažintas valstybinis finansavimas. Ar kils riaušės, kaip matėme Graikijoje, kai vyriausybė sumažino valstybinę paramą? Kas bus kaltas? Tie konservatoriai, iš kurių daugelis yra krikščionys.

Jei dabartinis jėgų balansas pasiliks toks pat iki 2012 rinkimų ir JAV toliau smuks ekonomiškai, kas toliau bus kaltinamas? Konservatoriai, daugelis iš jų yra krikščionys. Taigi aš galvoju, kas nutiks pasaulyje ir apie Tėvo žodžius: „šitie dalykai įvyks per 4-5 metus“...

Ne laikas bijoti, bet atsibusti. Kai Viešpats pasirodė man 2001 metų lapkričio mėnesį ir pasakė pradėti „namų bažnyčią ir namų bažnyčių tinklą“, Jis pasakė: „tai resursai laikams, kurie ateina“ ir „būk resursais jiems, dėl tų laikų, kurie ateina“. Jis matė, kas ateina į pasaulį. Tie, kurie susitinka namuose turi artimų draugų tinklą ir tikinčiųjų bendruomenę, kurie bus jiems resursais ir tiems, kurie yra aplink juos, išgelbėtiems ir neišgelbėtiems. Jūsų broliai ir sesės Viešpatyje yra jums didžiausi resursai, o tu esi jiems. Kristaus kūnas turi pradėti rimtai vertinti tarpusavio santykius.

Aš nemanau, kad dauguma žmonių suvokia, kokie rimti dalykai vyksta Dvasioje, kai krikščionys elgiasi kaip krikščionys, aš rašysiu apie tai „Savaitės mintyse“ rugsėjo mėnesį. Kitą savaitę tęsiu „Vilties“ seriją.... Jo Buvime (Artume) yra ramybė.

Gausių palaiminimų!

John Fenn
Neužmirškite rašyti man asmeninius e-laiškus šiuo adresu: cwowi@aol.com