Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2018 m. rugpjūčio 9 d., ketvirtadienis

Šventoji Dvasia. Kaip Ją pažinti. 2dalis

John Fenn 2018 rugpjūčio 3d.

Sveiki,

Praeitą savaitę dalinausi apie tai, kad visos maldos Naujajame Testamente buvo skirtos Tėvui, bet ne Jėzui. Taip pat mes  nerasime  nei vienos maldos skirtos Šventajai Dvasiai, tačiau paminėta, kad yra bendravimas su Šventąja Dvasia ir su Jėzumi. Šioje serijoje  aš apibūdinsiu tai ir pamokysiu jus, kaip tai padaryti. Visos NT maldos , pradedant nuo Viešpaties maldos, skirtos Tėvui.
Priežastis labai paprasta: Tėvas suplanavo išgelbėjimą, O Jėzus buvo tik būdas, kaip tai įvykdyti. Iš  Bendrosios  angliškos biblijos( CEB): 

„ Visi šie dalykai yra iš Dievo(Tėvo), kuris sutaikino mus su Savimi per Kristų ir Kuris davė mums sutaikinimo tarnystę. Dievas (Tėvas) sutaikino pasaulį su Savimi per Kristų, neužskaitydamas žmonėms nuodėmių. Jis patikėjo mums sutaikinimo tarnystę.“ 2Korintiečiams 5:17-19

Vadindami Jėzų Žodžiu žmonės nesuvokia, kieno Žodis Jis yra. Jis yra Dievo Tėvo Žodis žmonijai: susitaikykite su Manimi! Jei tėvas sako savo sūnui išeiti ir pakviesti  brolius ir seses į vidų, nes jau vėlu, vaikai  neprašo sūnaus leidimo pasilikti lauke  ilgiau, nes jis yra  tik tėvo žodis, pasiuntinys.

Jie prašo tėvo, kuris siunčia žinią ir sūnų su ta žinia. Jėzus yra Tėvo Žodis, nešėjas  pasiuntinys, ir mūsų  išgelbėjimo autorius, skatinantis  mus eiti vidun. Bet  pakvietimo šaltinis yra Tėvas, o ne Jėzus. Mes prašome Tėvo, o ne pasiuntinio.

Aš dažnai naudoju šitą pavyzdį: tėvas liepia savo sūnui nuplauti automobilį.  Sūnus nuplauna jį vandeniu. Mes galėtume sakyti, kad Tėvas nuplauna automobilį naudodamas savo sūnų, ir abu tėvas ir sūnus gali teisingai pasakyti, kad automobilį nuplovė vanduo. Mes esame purvinas automobilis, tėvas yra Tėvas, sūnus yra Sūnus, ir Šventoji Dvasia yra vanduo. Visi gali teisingai pasakyti, kad Tėvas nuplovė mus, arba Sūnus nuplovė mus, arba Šventoji Dvasia nuplovė mus. Visi jie atlieka skirtingas funkcijas. Vienas suplanavo, Kitas įvykdė, o dar Kitas buvo panaudotas kaip instrumentas tai įvykdyti.

Tėkmė
Mato 3:16 vandens Krikšto metu Jėzus išeina iš vandens, Tėvas kalba girdimu balsu, o tada Dvasia nužengia ir pasilieka ant Jėzaus. Iš Tėvo per  Šventą Dvasią ant Jėzaus. Šiandien mes esame Kristaus kūnas ir tekėjimas vyksta toliau: iš Tėvo per Šventą Dvasią į Kristaus kūną.

Jono15:26 Jėzus pasakė : „ Kai ateis Guodėja, Kurią aš jums atsiųsiu nuo Tėvo, Tiesos Dvasią, Kuri kyla iš Tėvo, Ji liudys apie Mane.“


Apreiškimas, kad Šventoji Dvasia kyla iš Tėvo, yra raktas. Ji kyla  iš Tėvo ir siunčiama mums.  Pamąstykime tokiu būdu: Tėvas yra Savo soste danguje. Mes esame Kristus žemėje. Reikia jungiamosios grandies, tilto, bendravimo priemonės tarp dangaus ir žemės. Tai Šventosios Dvasios funkcija ir vaidmuo. Ji plaukia iš  dangaus į žemę. Ji yra abiejose vietose tuo pačiu metu.


Mes taip pat turime suprasti, ką Jėzus pasakė apie Tėvą Jn4:24, Tėvas yra Dvasia. Todėl Ji bendrauja su mūsų dvasia. Ji nėra protas. Mes turime ieškoti bendravimo su Ja ir perdavimo iš Jos mūsų dvasiai, o ne protui.


Galime mąstyti ir taip, kad
Šventoji Dvasia  vienintelė tarnauja šiandien žemėje. 
Tik vienintelė Šventoji Dvasia duota mums Sekminių metu, atsiųsta iš Tėvo, kad suteiktų mums jėgą, ir kad mes turėtume bendravimą su Tėvu ir su Viešpačiu Jėzumi. Viskas, ką mes turime, viskas, ką mes girdime, matome, ir darome Viešpatyje yra per ir Šventojoje Dvasioje. Kai asmuo mato Jėzų, tai tikrai Viešpats, bet mūsų akys atveriamos matyti Jo sritį Šventąja Dvasia. Asmuo atgimsta per Šventąją Dvasią. Visi patyrimai, kuriuos jis turi iš Dievo yra taip pat per Šventąją Dvasią. Ji vienintelė šiandien žemėje perduodanti tiksliai ir teisingai tai, ką dangus sako ir siunčia mums.

Štai kodėl  Jėzus sakė Jono 16:13, kad Ji yra Tiesos Dvasia ir, „...Jis nekalbės iš Savęs, bet tik tai, ką girdės, tik tai Ji kalbės.“ Šventoji Dvasia pakartoja tik tai, ką girdi danguje.

Ji niekada nesiima iniciatyvos Pati, todėl tikrai nėra gerai melstis Šventajai Dvasiai, prašyti Jos kažką padaryti, Ji yra tik jungtis tarp dangaus ir žemės. Ji tik pakartoja tai, ką girdi. Taip kaip ir  Jėzaus vandens krikšto metu: “ Tėvas per Dvasią Jėzui žemėje. Šiandien tasai „Jėzus žemėje“ esame mes. Tėkmė yra ta pati.  


Paulius pasakė tai kitu būdu
1Kor2:9-16 Paulius smulkiai išaiškina Jėzaus teiginį, kad Šventoji Dvasia kartoja tik tai, ką girdi. Jis pradeda cituodamas Senojo Testamento eil. „
 
9: „Ko akis neregėjo, ko ausis negirdėjo, kas žmogui į širdį neatėjo, tai paruošė Dievas tiems, kurie Jį myli“.
10 Dievas mums tai apreiškė per savo Dvasią, nes Dvasia visa ištiria, net Dievo gelmes. „


Tiesiog dabar Šventoji Dvasia tiria Dievo Tėvo širdį mūsų labui, ieškodama, ką Jis paruošęs mums, ir kai randa kažką, perduoda mūsų dvasiai.

Tai gali būti nelabai svarbus dalykas, toks kaip nukreipti mūsų žingsnius į laisvą vietą automobilių stovėjimo aikštelėje netoli parduotuvės, kurios mes prašėme Tėvo, iki liudijimo tavo dvasioje ramybe, kad gausi darbą, dėl  kurio tu  dalyvavai pokalbyje. Jėzus sakė, kad Šventoji Dvasia nekalbės iš savęs, tik tai, ką girdės. Ji tiria Tėvo širdį, ieškodama aprūpinimo tavo gyvenimui.

Tėvas yra tavo atsakytos maldos šaltinis
16 Neapsigaukite, mano mylimi broliai!
17 Kiekvienas geras davinys ir kiekviena tobula dovana yra iš aukštybių, nužengia nuo šviesų Tėvo, kuriame nėra permainų ir nė šešėlio keitimosi.
18 Savo valia Jis pagimdė mus Tiesos Žodžiu, kad būtume tarsi Jo kūrinių pirmieji vaisiai. „ Jok1:16-18


Kaip bendrauti su Tėvu, Dvasia, ir Sūnumi kitą kartą....iki tada, visus laiminu,

John Fenn

www.churchwithoutwallsinternational.org ir rašykite man e-laiškus: cwowi@aol.com

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.