Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2024 m. kovo 26 d., antradienis

Dangaus teismų“ doktrinos klaida # 3 iš 6

 John Fenn, 22 March, 2024, The Error of 'The Courts of Heaven' #3 of 6


Sveikinu visus,

Mes nustatėme, kad esame Karaliaus šeima ir turime tiesioginę prieigą prie sosto.

 Prieš eidamas toliau, noriu priminti skaitytojui, kad terminai „dangaus teismai“


arba „dangaus teismas“ Biblijoje niekada nevartojami. Šis terminas yra žmogaus išradimas, kuris pašalina iš žmogaus maldos širdį ir emocijas mainais į mechaninį teisinį procesą, kai viskas turi būti padaryta tvarkingai, kitaip į malda nebus atsakyta ir velnias turės atviras duris į tavo gyvenimą. .

 Tačiau mes, būdami karaliaus vaikais, buvome paskirti valdyti karalystę kaip kunigai ir karaliai. Mes sėdime danguje su savo Viešpačiu ir Tėvu. Tokiose pareigose NT sako, kad kitame amžiuje „valdysime su Juo 1000 metų“. (1 Korintiečiams 6:2-3; II Timotiejui 2:12; Apreiškimas 5:10, 20:4, 6; 22:5)

 Jėzus išvalė dangų nuo Šėtono įtakos

 Pažvelkite į Efeziečiams 1:19-20, kalbant apie Tėvo veiksmus Jėzaus ir mūsų atžvilgiu: „Kokia beribė Jo(Tėvo) jėgos didybė, nukreipta į mus, tikinčiuosius, veikiant galingai jėgai, ja Jis veikė Kristuje , kai prikėlė Jį iš numirusių ir pasodino savo dešinėje danguje“.

 Ar tai pagavote? Ta pati galia, kurią Tėvas naudojo prikeldamas Jėzų iš numirusių, dabar veikia tavo gyvenime, mano gyvenime, kiekvieno tikinčiojo gyvenime. Tas galios išlaisvinimas kiekvienam žmogui, plaukia nepaliaujamai ir yra nepakitęs,  kai jis apsisprendžia už Kristų. Būtent Toji jėga atkūrė tavo dvasią. Būtent ta pati  prisikėlimo jėga šiandien veikia tavo gyvenime.

 Visa tai tame pačiame sraute, ta pačia jėga, nieko nepraradusi nuo to tolimo sekmadienio ryto.

21-23 eilutės tęsiasi: v20...

„Jo (Tėvo) dešinėje danguje, (21 eil.) aukščiau už bet kokią kunigaikštystę, valdžią, jėgą ir kiekvieną vardą, kuris yra tariamas ne tik šiame amžiuje, bet ir ateinančiame (22 eil.). ) ir padėjo viską po Jo kojomis ir padarė JĮ galva  bažnyčiai, kuri yra Jo paties kūnas, pilnatvė To, kuris visa visame pripildo“.

 Atkreipkite dėmesį, kad Jėzus yra aukščiau už viską ir mes esame Jame. Ta pati jėga, veikianti Jame, kuri prikėlė Jį iš numirusių, yra jėga, veikianti mumyse kiekvieną mūsų gyvenimo dieną. Mes tikrai esame viena su Juo, o Jis viena  su mumis. Jis yra Galva, mes esame kūnas.

  Tai, kad Jis buvo pastatytas aukščiau už bet kokią valdžią ir kunigaikštystę, valdovus ir valdžią, patvirtina faktą, kad Šėtonas nebeturi prieigos prie dangaus.

 Šėtonas negali patekti į dangų: Naujojo Testamento tikrovė

 Vienas iš pagrindinių „dangaus teismų“ mokymų yra tai, kad Šėtonas turi tiesioginę prieigą prie dangaus.

 Vienoje eilutėje Luko 10:17-20, Jėzus pasakė; „Mačiau Šėtoną kaip žaibą, krintantį iš dangaus“.

 Ištraukus ją konteksto, žmogus gali pagalvoti, kad Jėzus sako matęs būtent tuo metu,  TĄ MOMENTĄ,  šėtoną krentantį iš dangaus. Bet tai prieštarautų faktui, kad Šėtonas jau buvo puolęs kai  Rojaus sode, suviliojo Adomą ir Ievą. Tai prieštarautų faktui, kad Šėtonas gundė Jėzų dykumoje prieš Jo tarnystės pradžią.

 Taigi mintis -TUO momentu Šėtonas krito, turi būti atmesta.

 Kontekstas pasakoja istoriją. Mokiniai grįžo labai  sujaudinti, džiūgaujantys, kaip maži vaikai, kad net demonai jiems pavaldūs, kai naudoja Jo vardą. Jėzus juos ramino sakydamas: „Mačiau šėtoną krintantį iš dangaus... Taigi nesidžiauk, kad turi valdžią demonams, bet kad tavo vardas įrašytas danguje“.

 Kitaip tariant – nusiraminkite, vaikinai, nekreipkite dėmesio į antraeilius dalykus, aš buvau jo kritimo liudininkas, todėl susitelkite į dangų, o ne į valdžią, kurią ką tik jums suteikiau.

 Šėtonas neįleidžiamas į dangų? Bet jis vadinamas mūsų brolių kaltintoju

 Teisingai. Bet kontekstas yra svarbus. Pažvelkite į šią informacinę ištrauką Apreiškimo 12: 9-11: "...Šėtonas ir jo angelai buvo išmesti (iš dangaus) kartu su juo ir numesti į žemę... mūsų brolių kaltintojas buvo numestas. žemyn (iš), kuris kaltino juos prieš Dievą dieną ir naktį“.

 Jis buvo išmestas iš dangaus į žemę, todėl jo kaltinimai mums yra čia, žemėje, o ne danguje prieš mūsų Tėvą. Jo kaltinimai ateina mums individualiai, mus tiesiogiai, kaltindami. Jis nebegali mūsų kaltinti prieš Dievą, mūsų Tėvą, todėl kaltina mus čia, žemėje, asmeniškai, atnešdamas pasmerkimą tiesiai mums.

 Jo kaltinimų nebėra prieš Dievą, Jėzus tam uždarė duris,  Tėvas, mus nuteisino per Jėzų Kristų, ir mes sėdime kaip viena su Kristumi danguje.

 Šėtonas nekaltina jūsų prieš Tėvą.

 Jis kaltina jus tiesiai į akis, į tavo ausis, į tavo vaizduotę, į tavo mintis.  Petras rašė 1 Petro 5:8:

 „Būk stropus, nes tavo priešas velnias vaikšto aplink, kaip riaumojantis liūtas, ieškodamas tų, kuriuos galėtų praryti“.

 Petras nerašė, kad šėtonas danguje vaikšto, o čia, žemėje, vaikšto aplinkui.

 Sudvasina savo nuodėmę

 Pagrindinis „dangaus teismų „ mokymas yra tas, kad jūsų šeimos kartų nuodėmė leidžia šėtonui patekti į dangų, kad apkaltintų jus prieš Dievą. „Kartų prakeiksmo“ mokymas leidžia žmogui kaltinti savo seniai mirusį giminaitį dėl dabartinės būklės.

 Tai sudvasina nuodėmę ir gyvenimo sąlygas, perkeldamas kaltę mirusiems giminaičiams, o ne priversdama  prisiimti atsakomybę už paties asmens priimtus sprendimus. „Dangaus teismų“ doktrinos klaida iš esmės moko, kad turime eiti prieš Tėvą ir velnią, kad mūsų byla būtų uždaryta.

 Daugiau apie „kartų prakeiksmą“ ir tai, ką Biblija iš tikrųjų sako kitą savaitę... iki tol, laiminu,

 

Džonas Fenas

.

2024 m. kovo 21 d., ketvirtadienis

 2024 m. kovo mėn. naujienlaiškis

March 2024 Newsletter

 

 Sveikinu visus,

 Dėkojame už jūsų maldas už mus ir mūsų šeimą. Praėjusį trečiadienį mūsų (neįgalus) sūnus Chrisas greitosios pagalbos automobiliu buvo nuvežtas į


greitosios pagalbos skyrių. Padėjėjas grupės namuose sakė, kad jis nebereagavo, spoksojo bereikšmiu žvilgsniu  prieš save, kalba buvo neaiški, jis buvo niūrus. Testai buvo neigiami dėl insulto ar kitų dalykų, todėl manome, kad tai buvo tam tikras priepuolis.

 

Iki 22 val. / 22 val. jo savijauta pagerėjo, nors jo raumenys buvo suglebę, ir jis norėjo grįžti namo nakvoti. Taigi parvežėme jį namo, kur jis miegojo 12 valandų, o ketvirtadienio rytą grįžo į įprastą savo būseną.

  

Kalbu apie tai , kad melstumėtės, nes artėja labai  užimtas kelionių sezonas. Mažiau nei po 2 savaičių keliaujame į Kolorado Springsą, kur vyks tarnystės renginys iki balandžio 4 d. Tada balandžio 29–gegužės 8 d. Nyderlanduose, tada birželio pabaigoje mūsų Talsos konferencija... ir jei kas nors iš jūsų kada nors rūpinosi kitu asmeniu savo namuose ar prižiūrėjo jo gyvenimą globos  įstaigoje, žinote, kad jūs visada apie  tai galvojate.

 

 Mes meldžiame, kad kol mes keliausime, Chrisas būtų sveikas, jokių kritinių situacijų ir tt...ačiū!

 

Šventosios Dvasios pažinimas mūsų viduje

 

Prisikėlęs Viešpats ėjo kartu su dviem vyrais , kai jie keliavo į Emauso miestą, esantį maždaug 12 km nuo Jeruzalės. Luko 24:13-32

 

Jis paaiškino Įstatymą (Žodį) ir pranašus (Dvasią) apie save ir kodėl Jis turėjo mirti ir prisikelti. Kai Jis laužė su jais duoną, 31 eilutė sako: „Jų akys atsivėrė , jie pažino Jį, ir Jis dingo iš jų akių“. V32 sako: „Ar mūsų širdys nedegė mumyse, kai Jis kalbėjo su mumis pakeliui į čia, kai aiškino Raštus?

 

Graikiškas žodis „degti“ iš tikrųjų reiškia „deginti“, „padegti“, „uždegti“. Tai pasyvioji dabarties forma, todėl galima sakyti, kad jie gavo degimą, gavo ugnies, kad juose buvo uždegta ugnis. Atkreipkite dėmesį, kad jie tai suprato, kad jų širdys degė, tik PO VIEŠPATIES pasitraukimo.

 

 Įpusėjus kelionei jie buvo taip užsiėmę mokytis visko, kuo Viešpats dalijosi, kad   tas deginimas, tas liudijimas jų dvasioje, buvo tarsi proceso dalis, kai jie klausėsi, bet nekreipė į jį dėmesio. Kai Viešpats laužė duoną ir ją laimino, „atsivėrė jų akys“ – ne fizinės, o jų supratimo akys.

 

 Jie iš karto prisiminė, kaip jiems einant Dvasia liudijo tai, ką sakė Gyvasis Žodis. Štai kaip buvo mūsų kelio pradžioje, kai pradėjome vaikščioti  su Viešpačiu. PO to, kai nepataikom arba pataikome, sakome: „O, tai vis dėlto buvo Viešpats!“ arba „Kitą kartą aš atpažinsiu tą liudijimą savo dvasioje, kol tai vyksta“. Ir tai yra gerai, nes būtent taip mes mokomės. Bandymai ir klaidos, arba, kaip sakoma Hebrajams 5:14, „pratybomis mes laviname savo pojūčius atskirti gėrį nuo blogio“.

 

Daug balsų

 

1 Korintiečiams 14:10 Paulius pasakė, kad pasaulyje yra daug balsų ir nė vieno bereikšmio. Bet Jėzus pasakė Jono 10:3-5, kad  Jo avys pažins Jo balsą ir bėgs nuo kitų balsų.

  

Kodėl tiek daug krikščionių gaudo siekdami išgirsti kiekvieną balsą?

 

Tiek daug žino apie Jį, bet negali nuoširdžiai pasakyti, kad pažįsta Tėvą arba pažįsta Viešpatį. Jie žino apie Tėvą, jie žino apie Viešpatį, bet jie taip užsiėmę klausydamiesi kitų balsų, nes lengviau  spustelėti kompiuterio nuorodą, užuot investavus laiką, pastangas ir disciplinuojant save, kad išmoktų atpažinti Jo balsą ir Jo buvimą mūsų dvasioje.

  

Buvau namų surinkime, kai mano akys atsivėrė  Viešpaties karalystei, ir mačiau, kaip Jis vaikščiojo aplinkui ir kalbėjo visiems susirinkusiems. Jis judėjo iš mano dešinės į kairę ir kalbėjo su pora iš dešinės. Po to Jis  atsitraukė ir pradėjo sukti kita kryptimi, o ne toliau eiti į kairę, prie moters, esančios jo kairėje – tai buvo sekantis asmuo esantis apskritime, kai jis tęsė judėti toliau ta kryptimi.

 

 Aš paklausiau: "Ar ketinate kabėti jai , Viešpatie? Ar turite jai žodį?"

 

 Kadangi mano akys buvo atviros, kad galėčiau matyti natūralią sferą ir Jį tuo pačiu metu, supratau, kad ji buvo pasilenkusi į priekį, intensyviai žiūrėdama į savo mobilųjį telefoną, visiškai pamiršdama apie tai, kaip Šventoji Dvasia dalyvavo pamaldose, ir nesuvokdama, kad Viešpats norėjo jai kažką   pasakyti:

 

 „Turiu jai kai ką pasakyti, bet ji turi išmokti tylėti. Ji negali priimti to, ką turiu pasakyti, nes neišmoko ramiai pasilikti mano akivaizdoje ir priimti. Ji tiek daug laiko praleidžia ieškodama. Internetas ir jos pačios mintys įkvėpimui arba tai, ką aš galiu pasakyti per kitus, niekuomet neskirdama laiko būti mano akivaizdoje, kad išgirstų mane tiesiogiai. Dėl šios priežasties ji neturi supratimo, kas šiuo metu vyksta, ir eis namo palaiminta to, ką ji gavo, bet ne palaiminta to, ką šiandien norėjau jai pasakyti“.

 

 Šiais laikais, kai skamba tiek daug balsų, turime išmokti atpažinti Viešpaties buvimą, liudytoją, uždegantį mūsų dvasią. TAI yra Tiesos Dvasia. TAI yra galutinis autoritetas.

 

 Romiečiams 8:16 sakoma; „...Šventoji Dvasia kartu su mūsų dvasia liudija, kad mes esame Dievo vaikai“.

 

 Graikiškas žodis „liudija“ yra „martureo“, iš kur  gauname „kankinį“, reiškiantį tą, kuris duoda parodymus arba yra liudytojas ir pasakoja, ką matė.

 

 Kai Šventoji Dvasia liudija mūsų dvasiai, mūsų protas turi išmokti atpažinti tą liudijimą. Jis nėra emocija. Turime nukreipti savo dėmesį į savo dvasią, ir tai neleidžia vadovauti mūsų emocijoms. Turime atpažinti, kol tai vyksta mūsų dvasioje, kad mūsų širdis dega mumyse. ARBA, jei kažkas negerai, mūsų protas turi pripažinti, kad mūsų dvasia nuliūdusi, arba Šventoji Dvasia nereaguoja. Ne atsakymas reiškia, kad mes arba negirdime, arba turime vadovautis sveiku protu ir daryti viską, ką mokame daryti natūraliai.

 

 Branda atsiranda tada, kai atpažįstate, ką Tiesos Dvasia liudija mūsų dvasiai, ir tada darome tai, kas teisinga – ar tai būtų siekimas susitaikymo atsiprašant ko nors, ar padėti kažkam malone ir gailestingumu, kai mūsų emocijos sako, kad jie nusipelnė visko, ką patiria. Turime gyventi vadovaudamiesi savo dvasia o ne iš emocijomis.

 

 Sveikas protas nebėra įprastas

 

Jei tariama pranašė, pranašas ar mokytojas teigia, kad kažkas yra iš Viešpaties, bet tai neskamba teisingai, tai nėra logiška, atmeskite tai. Būkite vieni su Viešpačiu, nukreipkite savo dėmesį į vidų, kai klausiate: 'Ar tai teisinga, Viešpatie?' Jei jaučiate sielvartą savo dvasioje arba nėra jokios reakcijos, tada jūsų sveikas protas yra teisus – Tiesos Dvasiai komentarų nereikia, nes jūsų sveikas protas pripažino, kad mokymas ir tas „žodis“ yra neteisingas.

 

 Pavyzdžiui, Šventajame Rašte niekas neina į dangų savo valia. Taigi jūs atmetate to asmens liudijimą kaip jo paties įsivaizdavimą, ir jei pasigilinsite daugiau, iš Dvasios sužinosite, kad prie jų prisirišusi neteisinga dvasia. Tai  vienas pavyzdys.

 

 Šiomis dienomis, kai iš žiniasklaidos platformų pasigirsta daugybė balsų, turime laikytis to, kas rezonuoja, ką liudija mūsų dvasią – tai, ką Šventoji Dvasia liudija, yra tiesa, o jūsų dvasia „dega“ tuo jauduliu, kai atsakoma į klausimus, viskas krenta. Į vietą ateina ramybė, pasitraukia sumaištis ir baimė... ir atmeskite kitus balsus, kurie nesukelia tokios reakcijos jūsų dvasioje.

 

 „Kito balso jie neseka, nes pažįsta Ganytojo balsą“. Tuo viskas pasakyta. Nustokite sekti balsais, kurie nesutinka su Ganytoju. Naudokite sveiką protą.

 

 Talsos konferencija, birželio 29–30 d., žr. aukščiau esančią nuorodą. Galite užsiregistruoti tik 1 dienai arba abiems, ir aš skatinu abiems, nes sekmadienio dėmesys skirtas namų surinkimui ir santykiais paremtam tikėjimui palaimins ir įtrauks NT į kontekstą, kaip buvo parašyta: apie apaštalus, kurie tarnavo surinkimu namuose. Supratus visą NT mokymą, įskaitant 5 tarnavimus(Ef4:11, vert.) , krikštus, Viešpaties vakarienę, sprendžiant sudėtingus dalykus, visa NT buvo taikoma namų susirinkimuose. Prisijunk prie mūsų!

 

 Balandžio mėnesio Zoom susitikimas – žiūrėkite aukščiau, priminimo nesiųsime, todėl nustatykite priminimus sau.

  

Šio mėnesio garso įrašų serijoje mes ir toliau vaikščiosime per NT su Jono raštais: Jono evangelija, I, II, III Jono ir Apreiškimo žinia 7 surinkimams.


 KWOWI Kid Highlight: Šį mėnesį mes pristatome KWOWI mergaitę Clovian iš Vakarų Kenijos. Clovian yra 13 metų ir gyvena su savo teta, nes mirė jos mama, o tėvas ją paliko dėl priklausomybės nuo alkoholio. Ji padeda tetai kasdien nešiodama vandenį į jų namus ... skardinėse ir plaudama indus po pamokų. Kiekvieną savaitgalį ji lankosi savo vietiniame namų surinkime ir mėgsta giedoti Jėzui. Ji mokosi 6 klasėje ir tikisi, kad užaugusi bus mokytoja. Parama Clovian padeda patenkinti jos pagrindinius poreikius ir mokėti už mokslą.

Labai ačiū už jūsų maldas ir aukas. II Korintiečiams 8:5 Paulius su pagarba kalbėjo apie Lidijos namų surinkimą Filipuose ir kitų regiono surinkimų atstovus: „Pirmiausia jie davė save Viešpačiui, o paskui Dievo valia mums...“

 

Dėkojame, kad darote tą patį!

 Mes labai vertiname jus visus, laiminu,

 

Džonas ir Barbara, Brianas ir Amy

2024 m. kovo 19 d., antradienis

"Dangaus teismų“ doktrinos klaida # 2 iš 6

 John Fenn, 15 march, 2024, The Error of 'The Courts of Heaven' #2 of 6

Sveikinu visus,

 Praėjusią savaitę baigiau rašydamas apie tai, kaip rytų dvare karaliaus šeima turi tiesioginę prieigą. Jie yra didikai ir vieninteliai, kurie turi tokią malonę. Taip patminėjau, kad šeima yra atleista nuo kaltinimų ir baudžiamojo persekiojimo.

 Apsvarstykite senovės praktiką žudyti visus karališkosios šeimos narius, kai įvyksta smurtinis karaliaus nuvertimas. Visa šeima, nuo karaliaus iki jauniausio vaiko, laikoma lygiaverte, todėl visi būdavo nužudyti. II Samuelio 4:4 tai aprašyta kaip Sauliaus šeima pabėgo nuo naujojo karaliaus Dovydo, bijodama būti nužudyta. Bėgdama su juo Mefibošeto auklė krito ir jį suluošino. Tačiau, Dovydas parodė jam didelį palankumą. Karalius ir vaikai laikomi viena. (II Samuelio 9:6-11)

 Todėl... Tėvo teismas Apreiškime 4

 Kai Jonas yra danguje, jis mato Tėvą savo soste, apsuptą 24 vyresniųjų ir lankančių cherubinų. 5 skyriuje jis mato Viešpatį, kažkada nužudytą, bet dabar gyvą per amžius. Tai rytietiškas, karališkasis dvaras. Žmonės aplink sostą džiaugiasi, kad Jėzus mus sukūrė...

„(Jėzus)...padarė mus karaliais ir kunigais Dievui, savo Tėvui...“ Apreiškimas 1:6

 

„Ir padarė mus mūsų Dievui karaliais ir kunigais...“ Apreiškimo 5:10

 

„Dvasia, liudija mūsų dvasiai, mes esame Dievo (Tėvo) vaikai“. Romiečiams 8:16

 

„O jei vaikai, tai įpėdiniai, Dievo (Tėvo) paveldėtojai ir Kristaus įpėdiniai“. Romiečiams 8:17

 

„(Tėvas), iš anksto nusprendęs priimti mus kaip vaikus per Jėzų Kristų“. Ef 1:5

 Štai kodėl mes esame aplink Tėvo sostą; Mes esame Jo vaikai, ir mums buvo suteiktas kunigų ir karalių „darbas“, kad valdytume su Juo. To  rezultatas...

 "Jame yra visa kūniškos dievybės pilnatvė. Ir jūs esate tobuli Jame, kuris yra visų kunigaikštybių ir galybių galva." Kolosiečiams 2:9-10

 „Bet Dievas (Tėvas), kuris yra turtingas, gailestingas ir didele meile mylėjo mus, net kai mes buvome mirę savo nuodėmėse, atgaivino mus kartu su Kristumi (malone jūs esate išgelbėti), prikėlė ir pasodino  kartu  danguje Kristuje. Kad ateinančiais amžiais Jis (Tėvas) ir toliau rodytų mums savo gailestingumo turtus Kristuje Jėzuje“. Efeziečiams 2:4-7

 Jėzaus Kristaus darbo dėka dabar esame karališkojo teismo dalis. Mes esame Jo karališkieji vaikai. Mes esame kunigai. Mes esame karaliai. Mes esame Jo šeima. Esame užbaigti. Mes turime tiesioginę ir nevaržomą prieigą prie Tėvo teismo. Mes esame teismo dalis. Mes drąsiai ateiname į sostą vien tardami „Tėve“ ir taip pat sulaukiame Jo dėmesio.

 Tai, kad esame Jo vaikai, karališkieji vaikai, Jo gyvenimo tarnai, reiškia, kad niekas negali mums pareikšti kaltinimų. Jau nuspręsta. Padaryta. Kai Jėzus tapo prisikėlusiu žmogumi, visų sukurtų dalykų Viešpačiu, tas darbas taip pat išvalė dangų nuo bet kokios galimybės, kad Šėtonas galėtų mus apkaltinti.

 Dievas Tėvas tai nusprendė. Jau per vėlu pateikti kaltinimus prieš mus, nes mes gimėme iš naujo, užantspauduoti Jo Šventosios Dvasios, o mūsų pilietybė ir šeima yra rojus. Mes jau dabar nuplauti*, dabar pašventinti (atskirti Dievui), dabar išteisinti Jėzaus vardu ir Dievo Tėvo Dvasia. *1 Korintiečiams 6:11.

 Išteisinti nereiškia, kad įrašas buvo ištrintas.

 Ne, tai reiškia nepakaltinami, (teisūs). Daugelis krikščionių galvoja, kad mes buvome išteisinti, bet Biblijoje taip nėra. Sakoma, kad tapome nepakaltinami .

išteisinta*( vert.liet. vertime) nereiškia, kad įrašas buvo nuvalytas, tai reiškia, kad prieš jus niekada nebuvo jokių įrašų. Karalius dabar pasisako už jus ir tai paskelbė. Tai reiškia, kad (vert.dabar) negali būti pareikšti jokie kaltinimai, nes Dievas neturi jokių  jūsų nusikaltimų užrašų. Štai kodėl Jėzus teigia Apreiškimo 3:5: Jis išpažins mus Tėvo ir Jo angelų akivaizdoje. Neišteisintas, bet (vert. geriau pasakyti paskelbtas teisiu, nepakaltinamu)  ,  teisus,  Viešpats tai patvirtina prieš Tėvą. *“( liet. vert.)išteisinti: Romiečiams 3:24, 28; 5:1, 9; 8:30. Galatams 3:24

 Viskas yra nauja ir visa tai nauja yra iš Dievo*. Seno nėra. Kristuje yra tik nauja. Jėzus paėmė prieš mus kaltinančių   įsakymų raštą, prikaldamas jį prie savo kryžiaus**, ir visa tai mirė čia pat ant kryžiaus kartu su Juo. Egzistuoja tik prisikėlimo gyvenimas. Jėzaus mirtis įgyvendino Jo valią, ir Jis prisikėlė iš numirusių, kad taptų savo valios Vykdytoju. *II Korintiečiams 5:17; **Kolosiečiams 2:13-15, (Hebrajams 9:16-24 – Vykdytojas/valia)

 Kadangi esame išteisinti Tėvo, jokia būtybė negali mums pareikšti kaltinimų.

 Romiečiams 8:31-34: "Ką mes į tai sakome? Jei Dievas (Tėvas) yra už mus, kas gali būti prieš mus? Kas nepagailėjo savo Sūnaus, bet atidavė Jį už mus visus, Argi Jis kartu su Sūnumi nedovanos mums visko? Kas apkaltins (kaltins) Dievo išrinktuosius? Dievas (Tėvas) mus išteisino. Kas mus smerkia? Kristus mirė (nes mus), ir prisikėlė, kuris ir dabar yra Dievo dešinėje ir gyvena, kad užtartų mus“.

 Jei Dievas už mus, kas gali būti prieš mes?"

 

„Kas apkaltins (kaltins) Dievo (Tėvo) išrinktuosius?

 

„Tai Dievas (Tėvas), kuris mus pateisina“.

 

"Kas mus smerkia? Kristus mirė ir prisikėlė..."

Senovės Rytų karaliaus teismą perkelti į šiuolaikinę baudžiamųjų teismų sistemą yra rimta klaida. Tai ne tik ignoruoja, bet ir paneigia visa, ką Jėzus padarė dėl mūsų.

 Atnaujinkite savo mąstymą pagal Naujojo Testamento realijas. Dangaus kiemai, kuriuose gyvena karalius ir sėdi Jo karališkieji vaikai, yra vieta, kur Jo vaikai gali rasti gailestingumo ir malonės, kad galėtų gauti pagalbą prireikus. Hebrajams 4:14

 „Dangaus teismų“ doktrina mūsų Tėvo sostą pavertė iš saugumo vietos , nes tai  mūsų namai,  į netikrumo, sumaišties ir baimės vietą.

 Ar koks nors dangaus teismų mokymo aspektas Evangelijose skambėjo jėzaus mokymuose?

 Ar matome šį mokymą per pastaruosius 2000 krikščionybės metų? Ne abiem atvejais.

 Naujojo Testamento autoriai rašė apie mūsų pilietybę danguje, ką Jėzus padarė dėl mūsų, apie mūsų valdžią ir teisę stoti prieš Dievą. Nėra jokio mokymo, kaip ginčyti savo bylą dangaus teisme. Mes jau esame išteisinti mūsų Tėvo.

Šėtonas buvo nuginkluotas, ir mes čia pratęsime kitą savaitę. Iki tol, laiminu

 Džonas Fenas

.

2024 m. kovo 13 d., trečiadienis

"Dangaus teismai“- doktrinos klaida #1 iš 6

 The Error of 'The Courts of Heaven' #1 of 6

 Sveikinu visus,

 Sakoma, kad federaliniai agentai, mokomi aptikti padirbtus pinigus, pirmiausia tiria visus tikrų pinigų požymius. Kai jie gerai, labai gerai pažįsta tikruosius, jie


gali nesunkiai pastebėti klastotę.

 Taip aš priartėjau prie šio „dangaus teismų“ mokymo tyrimo. Pirmoje serijos pusėje daugiausia dėmesio skirsiu tiesai, kad tada, kai pradėsiu apibūdinti „dangaus teismų“ mokymo elementus, jūs savo dvasia ir protu jau suprastumėte, kad tai klastotė.

Kokie yra „dangaus teismų“ mokymo pagrindai?

 „Dangaus teismai“ vaizduoja maldą kaip veikiančią šiuolaikinėje Vakarų / Europos baudžiamojo teisingumo sistemoje. Prielaida yra tokia, kad Tėvas yra teisėjas, Jėzus yra mūsų advokatas, šėtonas yra prokuroras, ir mes turime pateikti savo bylas „dangaus teismams“, kad būtų priimtas tinkamas sprendimas. Tai formule pagrįsta maldos sistema, skirta teisinei bylai išdėstyti, kaip šiandien baudžiamajame teisme.

 Jie sako, kad Šėtonas turi prieigą prie Tėvo, prieš kurį išnagrinėjama kiekviena byla. Be to, kai kurie mirę tikintieji veikia kaip dangaus taryba. (Daugiau apie tai vėliau šioje serijoje)

 Susijusios „dangaus teismų“ doktrinos  įkūrėjo knygų temos apeliuoja į kiekvieną žmogaus baimę ar troškimą. Jie įtraukia tokias temas ; „veikimas dangaus teismuose“, „kartų prakeikimo sulaužymo pagrindas“, „maldos ir pareiškimai, atveriantys dangaus kiemus“, „dangiškieji liudytojai“; kaip bendradarbiauti su dangaus taryba dėl asmeninio proveržio“, „kaip išleisti dieviškus suvaržymus“, „gauti išgydymą iš dangaus kiemų“, „išlaisvinti likimus iš dangaus kiemų“, „prekyba iš  dangaus aukštų (atrakinti turtus)“, ir taip toliau.

 Supraskite teisingai  mūsų Tėvo ir mūsų Viešpaties malonę.

 Tėvas ir mūsų Viešpats padarys viską, ką galima padaryti, kad padėtų nekaltiems ir geranoriškai nusiteikusiems tikintiesiems, kurie desperatiškai ieško atsakymų, bet yra pakliuvę į šią klaidą. Malda, į kurią atsakyta pagal tokią formulę, kaip ši, nėra mokymo patvirtinimas, tai veikiau atspindi Tėvo malonę, padedančią vienam iš savo vaikų, kai to reikia.

 Lygiai taip pat pastorius, turintis slaptą romaną, gali melstis už ką nors ir jis išgydomas, Viešpats išgydė dėl žmogaus, o ne dėl pastoriaus ir tai, ne pritarimas pastoriui.

 Biblija yra rytietiška knyga. Tėvas yra rytų karalius. Jėzus yra rytietiškas. Tai labai svarbu norint suprasti pirmąjį žodžio „teismas“ vartojimą Biblijoje.

 Tolimieji Rytai , ar Artimieji Rytai yra Rytai – Rytai. Karalių teismai yra rytietiški teismai, o ne XXI amžiaus demokratija pagrįsta teismų sistema. Kalbant apie klasifikaciją, Europa ir Amerika yra „vakarietiški“, o Izraelis ir Artimieji Rytai yra „rytietiški“.

 "Įeikite į Jo vartus su dėkingumu ir į Jo kiemus su šlovinimu, dėkokite Jam ir laiminkime Jo vardą. Nes Viešpats yra geras. Jo gailestingumas amžinas, ir Jo tiesa išlieka per visas kartas." Psalmė 100: 4-5

 Rytietiškas dvaras, kaip minėta 100 psalmėje, reiškia teritoriją aplink karaliaus sostą. Tu įeini pro vartus ir įeini į sosto kiemus. Žodis „teismas“ hebrajų kalboje reiškia „aptvaras“, nurodantis teritoriją aplink sostą ar rūmus. ST yra minimi vidiniai ir išoriniai teismai. Tai reiškia ne modernią teismų sistemą, o teritoriją aplink sostą.

 Rytietiški papročiai: Abraomas iki evangelijų ir ne tik

 Tai apima nusilenkimą per juosmenį arba klūpėjimą ant žemės prieš garbingą asmenį.  Vakaruose paspaudžiame rankas. Rytuose jie nusilenkia per  juosmenį. Pradžios 18:2 Abraomas nusilenkė prieš Viešpatį, kai jis ir 2 angelai materializavosi, kad Viešpats galėtų leisti Abraomui užtarti savo sūnėną Lotą ir Sodomos žmones. Vėliau du angelai 19 skyriuje gelbėjo Lotą ir jo šeimą.

 Mato 2:11 išminčiai puolė ant žemės pagarbinti kūdikėlio Jėzaus akivaizdoje. Apaštalų darbų 10:25 romėnas Kornelijus „puolė jam po kojų“ prieš Petrą ir „garbino jį“. Iš tiesų, Filipiečiams 2:10 sakoma, kad kiekvienas kelis suklups ir kiekvienas liežuvis išpažins, kad Jėzus Kristus yra Viešpats. Visa tai yra rytietiška.

 Apsvarstykite rytietišką karaliaus gabenimo būdą.

 Daugelis iš mūsų matė filmus, knygas, meną ar istorinius vaizdus iš Kinijos, Japonijos, Indijos ir kt., kur imperatoriai ir svarbūs pareigūnai sėdi  ant kėdžių ,kurios yra  ant platformos. Paprastai kėdės platforma turi užuolaidas arba šydą ir yra nešiojama ant stulpų ant palydovų pečių.

 Būtent taip Sandoros Skrynią nešė kunigai, kaip įsakė Dievas. Tai matome I kronikų 15 skyriuje,  skrynios šonuose buvo  žiedai, o per  juos įkišti strypai, levitai pakeldavo Skrynią ir nešė ją ant savo pečių.

 Paminėjau šią ištrauką

 Nes tai paaiškina, kodėl Uza mirė, kai palietė jaučių vežimą II Samuelio 6:6-8. Dovydas netinkamai ir nemokšiškai gabeno Skrynią jaučių vežimu. Uzai mirus, Dovydas atliko namų darbus ir rado Dievo nurodymus. Tada jis sudarė levitų komandą, kurie nešiojo  Arką tinkamai. Žiedai, esantys Arkos šonuose, turėjo medinius pagalius, o levitai naudojo tuos strypus, kad užsikeltų Skrynią ant savo pečių. Žr. Išėjimo 25:12-15, 27. Išėjimo 27:6-8.

 Tai, kaip Izraelis gabeno Sandoros Skrynią, yra dangaus pavyzdys. Ezechielis patyrė Tėvą savo soste skriejantį link jo Ezechielio 1 skyriuje. Jis aprašo degančius cherubus, nešančius sosto platformą ant savo pečių ir nešančius Jį, kur tik Jis panorėjo. (Ezek 1:15-28)

 Tie, kurie turi tiesioginę prieigą prie rytietiško teismo (sosto), yra karaliaus šeima ir vaikai, draugai, vyresnieji ar patarėjai ir dvasiniai lyderiai.

 Jei skaitėte Danieliaus knygą, suprantate, kad Danielius turėjo būtent tokią padėtį Nebukadnecaro teisme. Mes matome Esterą ir jos vyrą karalių bei Juozapą (ir jo brolius) karališkajame faraono teisme. Izraelyje ir Jude matome pranašą Samuelį prieš karalių Saulių. Matome, kaip Izaijas tarnauja karaliui Ezekijui, o Jeremijas – karaliui Zedekijui ir t.t. Pranašas, kunigas ir karalius valdė ir patarė Izraeliui per visą jo istoriją.

 Taip, Biblija yra rytietiška knyga, o Tėvo sostas yra rytietiško teismo dalis.

 Mes esame šeima, todėl turime prieigą, ir niekas negali mūsų apkaltinti mūsų Tėvo Karaliaus akivaizdoje. Karališkasis (rytų ir vakarų) dvaras yra karaliaus šeimos pratęsimas. Tie, kurie buvo priimti ir laukiami prieš karalių, yra karaliaus šeima ir kilmingieji, taip pat dvasiniai lyderiai. Tai taip pat apima palydovus, kurie nėra karališkieji.

 Kitą savaitę apie rytų karalių vaikus.

 

Iki tol, laiminu,

 

Džonas Fenas

2024 m. kovo 6 d., trečiadienis

Tėvo emocijos, Baigiamosios Mintys

 John Fenn, 1 March, 2024, The Emotions of the Father,

Final Thoughts

 

Sveikinu visus,

Gavęs šiuos mokymus, turėjau pakeisti savo mąstymą, kad dovanos pasireiškia tik surinkime arba tarp tikinčiųjų.


 Tuo metu, kai buvau mokomas šių dalykų, aš savo ruožtu jų mokiau 2 kurso Biblijos mokyklos mokinius. Po pamokų prie manęs priėjo vienas vyras, sakydamas, kad ką tik jam paaiškinau tai, ką Viešpats jam jau buvo pasakęs, bet tik dabar tai įgavo jam prasmę.

 Šis vyras turėjo šildymo ir oro kondicionavimo verslą.

 Jis pasakė: „Viešpats man pasakė: „Tu esi apaštalas šildymo ir oro kodicionavimo versle“. Dabar suprantu savo pašaukimą“. Tai, kaip jis plėtojo savo verslą, buvo labai panašu į Biblijos principus.  Jis susipažindavo su vyrais, kurie turėjo savo šildymo ir oro kondicionavimo  verslą, didžioji jų dauguma buvo vyresnio amžiaus  vyrai ir turėjo tik  1 ar 2 pagalbininkus.

 Jis nusipirkdavo jų verslą ir mokėdavo įmonės savininkui  darbo užmokestį, kad dirbtų su klientais maždaug metus, tada leisdavo vyrui išeiti į pensiją ir pasilikdavo 1 ar 2 pagalbininkus, kurie toliau dirbtų klientų bazėje, kurią jis atvedė į didesnę įmonę. Jis turėjo apie 5 vyrus, kurių įmones jis buvo nusipirkęs, ir kurie dirbo jam bet kuriuo momentu. Negana to, jis pamažu perdavė didesnės įmonės nuosavybę savo darbuotojams, siekdamas, kad įmonė galėtų dirbti su jai vadovaujančiais darbuotojais, kad jis galėtų išeiti į pensiją.

Tai buvo panašu į Paulių ir jo „tinklo“ surinkimus(bažnyčias) Korinte, Filipuose, Kolosuose ir kt. Jis palaipsniui perdavė atsakomybę surinkimams ir vietos vadovybei, kai jo tarnystė plėtėsi kitur. Pauliaus laiškai aiškiai parodo, kad kiekvienas asmuo turi prisiimti asmeninę atsakomybę už savo gyvenimą. Supratau, kodėl Viešpats pasakė šiam žmogui, kad jis yra šildymo ir oro verslo apaštalas. Tai, kaip jis valdė savo verslą, atspindėjo Pauliaus pavyzdį surinkimuose, ir tai buvo krikščioniškas verslas su tikinčiaisiais arba, palaipsniui ateinančiais pas Viešpatį darbuotojais.

 Nuo tada

 Žmonės sako, kad jie nėra tarnavime, nes dirba „pasaulietišką“ darbą. Tačiau tikinčiajam nėra tokio dalyko kaip „pasaulietiškumas“, nes Kristus yra mumyse. Jie jau gano žmones arba prekiauja laimėdami žmones, laimi Viešpačiui, o taip pat užsidirba pragyvenimui iš pardavimo. Jie suprato, kad juose yra tas pats Kristus, kuris atveda žmones pas Jėzų, arba apsipirkti. Tai skamba gana grubiai, bet tiesos branduolys yra.

 Biblijos mokyklos klasėje paklausiau, kiek save laiko pranašaujančiais,  pakilo kelios rankos. Dabartiniai jų darbai buvo tokie, kaip buhalterija, žmogiškieji ištekliai, politikos kūrėjai, teisininkai. Pranašiška dovana  leidžia  pažvelgti į skaičius, politiką ar jų teisinę padėtį ir pasakyti, kur jie ar ta įmonė bus po metų. Ta pati dovana veikia surinkime ar Biblijos studijose, kai Dievas duoda  jiems išminties žodį, jei tas žmogus tai darys, tada taip atsitiks, o jei jie darys tai, tada taip. Ta pati dovana, tas pats Kristus juose, tik kitokia struktūra, kuria reikia tekėti darbe ar surinkime. Veikia tos pačios dovanos.

 Aplankymo metu

 Supratau, kad gailestingumo motyvuotas asmuo tiesiogiai konfliktuotų su pranašystės motyvuotu asmeniu, kuris mato, dalykus stipriai atskirdamas, kas teisinga ar neteisinga. Ragintojas gali konfliktuoti su pranašu. Organizatorius konfliktuoja su žmogumi, kuris tiesiog norėjo patarnauti.

 Kai tik pradėjau kelti klausimą apie konfliktą, supratau, kad visos šios Šventosios Dvasios apraiškos yra Kristuje. Jis galėjo sudrausti  savo draugą Petrą, kad jis pasakė, kad Jėzus neturi mirti ant kryžiaus (Mt 16), o taip pat pasigailėjo moters, sugautos svetimaujant Jono 8 skyriuje. Visos šios Šventosios Dvasios apraiškos yra Jame. Todėl visos mūsų emocijos pirmiausia yra Jame.

 Po aplankymo

 Po kelių dienų Tėvas vėl pradėjo kalbėti su manimi apie mūsų asmenybes. Jis pasakė, kad paprastai kalba su mumis pagal tai, kaip mus sukūrė.

 Jis pasakė: "Pranašystės dovaną turinčiam žmogui (energijos dovanos)  kalbėsiu tiesiai ir tiksliai, o  kitiems tai  gali atrodyti šiurkščiai, bet  taip jie mato dalykus. Tačiau gailestingumo malonę turinčiam žmogui aš kalbėsiu švelniai, net jei tema yra skubi arba labai svarbi“.

 "Tau, kadangi sukūriau tave gebantį judėti lėtai, svarstant, apgalvotai, aš veiksiu su tavimi suprantant, kad tai užtruks, kad viską gerai apgalvosi. Bet su kitu kalbėsiu tiesiai, tiesiai šviesiai, kaip apie dalykus kurie skubūs ir neatidėliotini. Paprastai kalbuosi su žmonėmis ir bendrauju su žmonėmis pagal kiekvienam duotą  dovaną, nes tai, kokie yra manęs ir mano asmenybės dalis.

 Po eilės metų kalbėjausi su 4 dukterų mama. Ji sakė, kad kai mergaitės ginčijasi tarpusavyje, jai sunku stebėti, nes kiekvienoje iš 4 yra šiek tiek jos ir ji gali matyti kiekvienos dukros požiūrį. Tai man priminė tą pokalbį su Tėvu. Jis yra kiekviename iš mūsų ir kalbės su mumis pagal tai, kaip Jis sukūrė mūsų asmenybes. Žmogus, su kuriuo konfliktuojame, taip pat yra sukurtas Jame, todėl Tėvas supranta kiekvieno žmogaus perspektyvą,  nukreips  konfliktą ir stengsis pasiekti kiekvieną, kad tarp 2 žmonių būtų pusiausvyra ir supratimas.

 Taip Tėvas privertė mane atsipalaiduoti, nes prisipažįstu, kad iki tol, išgirdęs ką nors labai skubiai ir primygtinai kalbant, dažnai pagalvodavau, kad tai, ką Jis jiems sako, turi būti skirta man. Supratau, kad tai  klaida, kurią padariau, suvokiau, kaip Jis elgiasi taip būtent su tuo žmogumi, ir bandžiau tai pritaikyti sau,- tai   neteisinga. Tas tonas, kurį Jis naudojo su kitais, nebuvo tas tonas, kurį Jis naudojo su manimi. Ir man būtent taip buvo gerai. Paulius Romiečiams 12:3 sakė, kad kiekvienam duotas tikėjimo saikas. Išmokau nelyginti savo „mato“ su kažkieno „matu“.

 Tėvas grįžo prie temos...

 ...kai žmogaus emocijos būna ypač jautrios,  jis būna vienas  pirmųjų, kurie suvokia Jo emocijas. Jis kalbėjo kaip nukreipti savo dėmesį į savo dvasią, kad pajusčiau Jo buvimą, savo mintyse budėdamas, ką Jis nori daryti. Paklausti Jo, ar Jis turi ką nors žmonėms, kuriuos sutikau viešai – nepažįstamam žmogui, apsiperkančiam parduotuvėje, padavėjui ar padavėjai, kasos darbuotojui.

 Tiesa, kuri staiga mane užklupo, yra ta, kad mes turime emocijas, nes Jis pirmiausia turi emocijas. Visus jausmus, kuriuos patiriame žmogaus būsenoje, Jis visų pirma turėjo pats. Bet Jis yra dvasia, Šventoji Dvasia, todėl Jo emocijos yra pagrįstas teisingumu visais lygmenimis ir jaučiamos mūsų dvasioje.

 Galite būti skirtingos kilmės, rasės, socialinio ir ekonominio lygio, amžiaus

 Bet jei sutelkiate dėmesį į malonę tame žmoguje, galite mylėti tą malonę ir, savo ruožtu, mylėti tą žmogų. Pradėkite nuo to, kaip jie buvo išgelbėti – galite mylėti tą malonę – ir iš ten statykite santykius.

 Mūsų emocijos dažnai sujudinamos dėl neteisingų, „netinkamų“ priežasčių. Daugelis formuoja nuomonę ir pyksta, jei X žmogus nesielgia taip, kaip mano, kad turėtų. Jie savo protu būna teisėjai, prisiekusieji ir budeliai, o jų pykčio objektas nesupranta, kodėl jie pyksta.

  Jis čia elgiasi su mumis, norėdamas, kad savo emocijas suderintume su Jo emocijomis. Kiek kartų žmogus įsitraukė į pokalbį galvodamas, kad sukels Dievo rūstybę ant to kito žmogaus, tačiau iš jo dvasios sklinda užuojauta ir malonė? Toks yra procesas. Užleisti vietą Jo emocijoms mūsų dvasioje, leidžiant joms išsilieti iš mūsų sielos ir per kūną teigiamai paveikti mūsų pasaulį.

 Reikia mokytis  neformuoti nuomonės, sustabdyti savo emocijas ten, kur sustoja Jo emocijos, žinant, kad jie atsiskaito Jam, o ne mums. Spręskite apie kažkieno gyvenimo vaisius taip, kaip mums liepta, bet ne jų motyvą ar vietą Jame – tai Jo, o ne mūsų sritis.

 Nukreipkite dėmesį į dvasią, savo viduje, kur jaučiate Jo buvimą. Ten rasite Tėvo emocijas, pasirengusias išlieti jas  jūsų dvasiai ir išoriškai tiems, kurie yra jūsų gyvenime... melskitės dvasia, kad ugdytumėte save, tai padeda padidinti jūsų jautrumą Dvasios dalykams... yra dar daug daugiau šia tema, bet turime judėti toliau.

 

Kitą savaitę nauja tema, iki tol, laiminu,

 

Džonas Fenas