Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2019 m. spalio 11 d., penktadienis

Emocinis arba racionalus mąstymas 2d.

John Fenn. Weekly Thoughts. Emotional Reasoning or Rational Thinking #2      11/10/19
Sveiki,
Senovės Izraelis įsikūrė žemėje, pastatė šventyklą, miestai augo, išaugo ir poreikis miestiečiams įsigyti gyvulių aukojimui, ir tai tapo dideliu verslu. Jei gyvenai pagal Senojo Testamento Įstatymą mieste, iš kur gi tu gausi Pashos avinėlį? Jei nusidėdavai arba norėjau paaukoti kažkokią kitą auką, kur gi tau pirkti avinėlį, ožį ar balandžius aukojimui?

Levitai buvo kunigų giminė, bet šventykloje buvo ribotas skaičius darbo vietų, taigi, kai jų skaičius išaugo, ir daugiau žmonių ėmė gyventi miestuose, levitai pradėjo auginti gyvulius miestiečiams skirtus aukojimui, ypač aplink Betliejų, kur buvo didelės ganyklos. Be abejo, būtent jiems pasirodė angelai, kai gimė Jėzus. Tai reiškė, kad pirmiausia buvo pranešta vadovaujantiems, jog mieste jau gimė paskutinės aukos  Avinėlis.

Kai miesto gyventojai ateidavo prie šventyklos, ten rasdavo turgų, kur buvo pardavinėjami gyvūnai aukojimui, taip pat-pinigų keitėjus, paminėtus Jn2:13-19 ir Mt21:11-13.  Šią grupę Jėzus užpuolė išvartydamas jų stalus ir pasidaręs bizūną iš virvių sakydamas: “Parašyta; Mano namai bus maldos namai visoms tautoms. Bet jūs pavertėte juos vagių landyne.“

Iš30:11-16 buvo reikalaujama „šventyklos mokesčio“, pusės šekelio, kurį mokėjo žmonės ateidami aukoti aukas. Bet evangelijos sako, kad tada buvo Pasha, taigi  žydai atvykdavo iš visos Romos imperijos, tai reiškė, kad jie naudojo  valiutą(monetas), kurios turėjo pagonių dievų atvaizdus,o tai buvo nepriimtina. Taigi jie pasikeisdavo pagoniškus pinigus į žydiškus šekelius.

Pinigų keitėjai ir gyvūnų pardavėjai miestiečiams ir iš lankytojų, atvykstančių švęsti į miestą Paschos reikalavo nepaprastai didelių pinigų už gyvūnus, ir pinigų keitimą, dėl to Jėzus supyko -o  ištremti žmones, neturėjo kito pasirinkimo, nes jie turėjo aukoti, kad būtų teisūs Dievo akivaizdoje, todėl mokėjo tuos pinigus. Pinigų keitėjai pasipelnydavo iš tokios situacijos.

Pateisintas pyktis nėra emocinis mąstymas - nei nuodėmė
Jėzus buvo išteisintas savo pyktyje, nes tai buvo neteisinga, kad šventyklos teritorijoje žmonės pelnytųsi iš aukotojų. Šventyklos vieta skirta melstis ir susitelkti į Dievą, o jie atidarė ten kavinę...atsiprašau- turgų, ir visi galėjo kelti pinigų keitimo kainas, pasipelnydami iš tų, kurie ateidavo garbinti ir aukoti aukas Dievui 😊 

Jei tu ar aš matau neteisingą situaciją ir supykstu, tai labai gali būti teisingas pyktis. Bet šiomis dienomis riba tarp pykčio pagrįsto amžinais principais, kas yra gerai, ir kas yra blogai buvo pakeista pykčiu: „pykstu todėl, kad jaučiu pyktį“.

Draugystė baigėsi, nes viena draugė neatleido ir nesigailėjo kitos draugės, nes ji svetimavimo. Ji pateisino savo romaną su vedusiu vyru, nes jo santuoka buvo nelaiminga ir irstanti, jis planavo skirtis, ir buvo nelaimingas.  O ji ir tas romanas tarp jų padarė jį labai labai laimingu, taigi ji manė svetimavimas buvo Dievo būdas atsikratyti nelaimingos santuokos.

Kai jos draugė pavadino tai tikruoju vardu-svetimavimu ir šoke pratrūko pykčiu, kai jos draugė teisinosi, draugė greitai pasitraukė  ir nutraukė visus kontaktus. Svetimautoja buvo emocinė mąstytoja, supykus ant savo draugės, kuri laikėsi principų to, kas teisinga ir to, kas neteisinga. Ji pateisino savo svetimavimą tuo, kaip ji jautėsi, ir sakė, kad Dievas vedė ją taip pasielgti. 

Užkietėjusios širdies sluoksniai
Kita situacija, kai Jėzus supyko, nutiko Mr3:1-5, tai buvo dėl žmogaus su padžiūvusia ranka išgydymo. Jis paklausė religinių lyderių, ar teisinga daryti gera per Sabatą, bet jie jam neatsakė.

Tekstas mums sako :“ Jėzus apsidairė nuliūdęs dėl jų širdies kietumo.“ Graikiška šaknis „poroo“ panaudota apibūdinti jų širdies kietumą. Bendrame naudojime tai buvo statybinis terminas, naudotas tinkavimo ar baltinimo  sluoksnių klojimui ant sienos apibūdinti. Pirmas tinkavimas, ir leidžiama išdžiūti. Tada antras tinkavimas , ir t.t Terminas dar buvo naudojamas apibūdinti kalcio tepimą ant pūslėtos odos, kol ji tampa kieta. 

Jėzus buvo piktas ant tų, kurie leido tokiam procesui vykti savo mintyse ir gyvenime. Jie žinojo, koks teisingas atsakymas - taip, yra teisinga daryti gera per Sabatą - bet jie nenorėjo susitvarkyti su neteisumu savo mintyse ir emociniu mąstymu, todėl tylėjo. Atsakydami teisingai jie turėtų susitvarkyti su užkietėjusios širdies sluoksniais - o tai jiems per didelis darbas. Jie turėtų pripažinti ir atidengti gilius užkietėjimo, neteisingo mąstymo  ir blogų emocijų sluoksnius - o jie nenorėjo to daryti.

Jėzus darė tai, kas buvo teisinga, bet kokiu atveju, ir išgydė žmogų, palikdamas mums pavyzdį , kad visada elkis teisingai, nesvarbu, kaip kiti priima tai. Kaip Jn3:20 sako: „ Tie, kurie daro bloga, nekenčia šviesos ir neina į šviesą, kad jų pikti darbai nebūtų apšviesti.“

Pritaikant tai šiandien dienai, mes turėtume ištirti save, pažiūrėti, ar mūsų pyktis yra  pateisinamas (teisingas), ar ne. Ar mūsų pyktis yra paremtas emocijomis dėl kelio reakcijos ir nelogiško mąstymo bei problemų, kurias giname pykdami ant to, kuris priartėja?

Ar tai kažkas paprasto, kaip spyris šuniui, kai grįžti namo piktas ant kažko kas atsitiko darbe? Ar tu pyksti ant kažko bet išlieji tai ant savo vaikų? Ar tu supyksti tik dėl to, kad taip jautiesi, o ar tu nori išanalizuoti savo širdį , pažiūrėti kokia yra tikroji  priežastis?

Daugiau kitą savaitę...iki tada, laiminu,
John Fenn


www.cwowi.org and email me at cwowi@aol.comwww.churchwithoutwallsinternational.org and email me cwowi@aol.com

2019 m. spalio 4 d., penktadienis

CWOWI Newsletter September 20192019 rugsėjo mėn.  CWOWI Naujienlaiškis

Sveiki,
Barbara paskambino man apie 2 valandą ryto į Sietlą, kur buvau išvykęs pirmadienį prieš savaitę, tai buvo 4 valanda ryto Oklohomos laiku. Nusiautė audra, ir kaip vėliau sužinojome, vėjo stiprumas buvo 110 mylių per valandą
(177 k/h), tūkstančiams dingo elektra, o šalia mūsų namo buvo išversta 12 didelių medžių ir keliolika mažesnių. Vėjo stiprumas į šiaurę nuo mūsų buvo pasiekęs 142 mylias per valandą (229k/h) ir prireikė savaitės, kol mūsų regione buvo visiškai atstatytas elektros tiekimas.

Vėliau sužinojome, kad praūžė F2 tornadas, ir atrodo, kad tai tiesa, nes daugelio medžių viršūnės buvo susuktos, o kadangi mūsų medžiai buvo nuversti ir gulėjo iš šiaurės į pietus kryptimi, tuo tarpu kaimyno, gyvenančio už 1 kilometro į šiaurę, medžiai buvo nuversti iš pietų į šiaurę kryptimi, nurodydami sukimosi kryptį.

Vėliau tą pačią dieną Barbara matė plastikinį šiaudelį įsuktą iki pusės į žemę visiškai statmenai. Mes buvome girdėję, kad tornadai gali į medžius įkelti šieną iš laukų kaip spyglius, tačiau nieko panašaus nebuvome matę.
2 medžiai, aukšti ir sveiki baltieji ąžuolai, nugriuvo tiesiai ant grindinio, jį suardydami, labai  mūsų namo kampo , kur Barbara miegojo. Kitas didelis  ąžuolas, aplink kurį buvo grindinys, buvo išrautas su šaknimis, ir tik grindinys, kuris juosė kamieną, sulaikė jį, kad nenugriūtų ant mano biuro. Buvo nugriautas stogo kampas ir sugadintas lietvamzdis. Kiti medžiai nuvirto ant mano sunkvežimio, visa padaryta žala dar skaičiuojama. Kiti medžiai virsdami sugriovė dalį mūsų privačios tvoros iš šiaurės ir pietų pusių. Dar vienas  ąžuolas užgriuvo ant kito medžio, kuris jį sulaikė nuo virtimo ant Kriso miegamojo ir vonios kambario. Dar kiti užtvėrė mūsų išvažiavimą. Mano biure buvo didelis panoraminis langas su vaizdu į ežerą, medžio, kuris sugriovė stogą ir lietvamzdį, šakos subraižė stiklą, tačiau jo nesuskaldė. Nuostabi malonė.

Barbara buvo labai sukrėsta – buvo tamsu, aš buvau už tūkstančio kilometrų, iš visų namo pusių nugriuvę medžiai neleido jai išvykti iš namų, nors aplinkui buvo nutrūkęs elektros tiekimas, mūsų generatorius veikė, o tai reiškė, kad mūsų namuose buvo elektra, vieninteliame name visame regione. 4 valandą ryto Sietlo laiku, 6 val. Oklohomos laiku, aš paskambinau į namus, mašinos draudimo agentūroms Oklohomoje, medžių išvežimo kompanijai, tvoros tvarkymo kompanijai ir kitoms, koordinuodamas darbus emocionaliai sukrėstai Barbarai, kur, kada ir kaip jiems atvykti – dėl audros 6 valandą ryto visi buvo atsikėlę ir dirbo.

Viena senyva pora buvo lovoje, kai per stogą ant jų namo užvirto medis, o didžiulė šaka nukrito ant jų lovos, prispausdama juos abu. Gelbėtojai turėjo panaudoti grandininius pjūklus, kad juos išlaisvintų – dėkui Dievui jie nebuvo labai sužeisti, tik įkalinti tarp šakų, juos prispaudusių prie čiužinio.
Kai tai baigėsi, mūsų draudimas padengė tik 1000$ medžių išvežimo kompanijoms, pateikusioms 10,800$ sąskaitą, sumos. Tačiau medžius reikėjo pašalinti tučtuojau – vien tik virš Kriso miegamojo kybantis medis galėjo bet kuriuo metu nukristi net neperspėjęs.

Kelias nuotraukas, kurias Barbara padarė tą rytą, įkėliau į Facebook‘ą , kai kurie mačiusieji, į kokią keblią padėtį buvome patekę, nusiuntė šiek tiek pinigų, bet mes turime dar padengti 5800$ sumą. Draudimas padengs didžiąją dalį tvoros, sunkvežimio, grindinio taisymo išlaidų – nors bus dar daug ir be draudimo padengtų – daug kiemo, namo tvarkymo darbų, kitų įvairiausių išlaidų už darbą ir tvarkymus – dauguma jūsų be abejonės esate patyrę panašių dalykų ir žinote, kad netgi su geriausiu draudimu lieka daug papildomų išlaidų, kurių draudimas nepadengia.

Mes labiausiai dėkingi, kad Barbara liko sveika. Mūsų kiemo išvaizda labai pasikeitė, bet mes turėsime malkų savo krosniai kelioms žiemoms, cha. Mes jau turėjome daug medžių ir nuolaužų pakrantėje, kurias atnešė neįprastai aukštai pakilęs ežero vanduo visą liepos mėnesį, o dabar mes turime milžinišką krūvą medžių ir šakų, kurios buvo atrinktos, supjaustytos, o likučiai sudeginti. Ką galėjau padaryti sugrįžęs namo, tai kurį laiką palaikyti Barbarą. Ji nuostabi ir viskuo pasirūpino su malone ir aiškumu, vadovavo medžių išvežimo komandoms, draudimo agentui, TV/telefono darbuotojams, bei kaimynui kuris savo grandininiu pjūklu išpjovė medžius nuo praėjimo, padarydamas kelią komandoms patekti į vidų, o jai išeiti iš kiemo, ir taip toliau. Dėkojame už visokią pagalbą, kurią suteikėte mums, prisidėdami prie sąskaitos padengimo, kurios draudimas nepadengė. Nuotraukos yra mūsų internetiniame puslapyje www.cwowi.org pavadinimu „Updates from around the network“ (Atnaujinimai iš viso tinklo). Norėdami tai rasti paeikite šiek tiek žemyn nuo namų puslapio, jos yra dešinėje pusėje.

Konferencija Naujojoje Anglijoje Mančesteryje, Naujajame Hempšyre spalio 11-13
Vis dar turime kelias laisvas vietas, jeigu norėtumėte atvykti, tačiau artėja rezervacijos pabaiga. Galite nueiti į mūsų internetinį puslapį, kur rasite smulkesnę informaciją ir galėsite užsiregistruoti.
Pradėsime nuo pasisveikinimo su kepsniais gryname ore Tomo ir Silvijos namuose penktadienio vakarą, šeštadienis bus skirtas mokymui, asmeninei maldai ir šlovinimui. Po pietų aš pasidalinsiu keliais Viešpaties aplankymais. Kalbėsimės apie pranašiškus dalykus, tai pat bus klausimams – atsakymams skirtas laikas. Sekmadienio rytas bus kaip namų surinkime, tačiau užtikriname, kad kiekvienas galės paprašyti maldos, stebėsime, ką Viešpats kalba per kiekvieną ir kiekvienam. Tai taip pat yra gera galimybė susitikti su kitais, esančiais tame pačiame dvasiniame puslapyje šiame regione.

Melskitės už mus
Nuoširdžiai sakome, esame pavargę. Kiek daug visko įvyko nuo kovo mėnesio iki dabar! Kovo mėnesį vykome į Suomiją, gegužės-birželio pradžioje buvome EU konferencijoje Olandijoje, patyriau 2 širdies procedūras, kurios pasibaigė liepos mėnesį defibriliatoriaus/stimuliatoriaus įstatymu. Rugpjūčio mėnesį buvo JAV vidurio vakarų konferencija Wiskonsine, po savaitės užklupo audra ir likęs rugsėjis bus kupinas valymo, taisymo ir atstatymo darbų. Spalio mėnesį vyks mūsų konferencija JAV, Naujojoje Anglijoje... tada pailsėsime!
Mes LABAI vertiname jūsų maldas, jūsų palaikymą, ir mums šiuo metu viso to reikia.

Dievo mirktelėjimai
Mes dėkingi, kad tarp tūkstančio medžių ir namų bei kitų statinių, sugriautų mūsų regione, niekas nežuvo. Mes turėjome per prievartą kreipti savo mintis prie Kristaus, kad išlaikytumėm dėkingumą ir žvelgtumėm į gerus dalykus. Mūsų namai išliko, Barbara išliko, man liepos mėnesį įstatė defibriliatorių, mūsų sūnui Braijenui, kuris dirba kartu su mumis, prieš kelias savaites sėkmingai atliko nugaros operaciją, reikalai su Krisu teka sava ramia vaga, kaip ir jo sveikata – yra daug dalykų, už kuriuos galime būti dėkingi!

Vakar mes su Krisu buvome išvykę, kaip paprastai penktadieniais, tėvas su sūnum, ir kai atvykome prie sąvartyno/perdirbimo punkto, kad išmestumėm savo šiukšles, šiukšlių mašina kaip tik tuštino didžiulius metalo surinkimo konteinerius. Vairuotojas privažiavo prie pat konteinerio, tada su iš sunkvežimio priekio išlindusiomis keltuvu-šakėmis paėmė konteinerį, iškėlė jį į viršų ir išvertė jo turinį į sunkvežimio galą, kad suspaustų medžiagas, tada labai triukšmingai, kas Krisui patinka, vėl pastatė konteinerį į vietą.

Tai Krisui suteikė 25 minutes tyro džiaugsmo ir pramogų. Aš buvau dėkingas ir apstulbęs, kaip per visus praėjusių savaičių, mėnesių įvykius pasireiškė Tėvo ištikimybė, kaip ir visiems žinomas Kriso posakis: „Viešpačiui tiesiog patinka sunkvežimiai.“

Tėvas ir Viešpats atrodo mėgaujasi mažais dalykais. Lyg Dievas merktų mums akį asmeniškuose dalykuose, vien tam, kad atpažintumėm, jog Jis yra čia, darbuojasi, kreipia mūsų žingsnius, ieško mažų dalykų, kai tuo tarpu mes sprendžiame „dideles“ problemas. Ir vis dėlto klausiu savęs, gal šie maži akies mirktelėjimai, ir YRA „dideli“ dalykai. Kadangi šie maži gestai mums padeda pakoreguoti mūsų nuostatas didelių dalykų, su kuriais turime susidoroti, atžvilgiu.

Aš kaip tik pradėjau savo kassavaitinių minčių seriją „Kaip save patvirtini?“, o tai yra tobulas pavyzdys. Kas patvirtina mūsų tikėjimą, kas mus patvirtina, kad visa kuo tikime ir žinome - tiesa, yra tiesa? Man šie maži Dievo akies mirktelėjimai yra raktas. Tai lyg duonos trupiniai, vedantys namo ilgu keliu, kiekvienas patvirtinantis, kad esame teisingame kelyje.

Kokiu būdu pastaruoju metu Dievas jums pamerkė? Įsižiūrėkite į tai, prisiminkite ir dėkokite Jam už tai. Pasilikite šiame dėkingume.
Labai daug naujienų! – dėkojame, kad esate mūsų gyvenime!
Laiminame,
 John & Barb

Emocinis arba racionalus mąstymas


John Fenn. Weekly Thoughts. Emotional Reasoning, or Rational Thinking. 4/10/19

Sveiki,
 Jau pačioje pradžioje leiskite man apibūdinti emocinį mąstymą:
Emocinis mąstymas yra procesas, kai asmuo tiki, kad jo emocinė reakcija yra teisinga, nepriklausomai nuo akivaizdžių įrodymų, kurie kalba priešingai. Tai procesas, kurio metu mes formuojame savo mintis, nuomonę, idėją, ar įsitikinimą remdamiesi tuo, kaip mes jaučiamės.

Tai reiškia, kad logika, akivaizdumas, ir faktai nedaro įtakos emocijų valdomam asmeniui, nes jis tiki, tuo ką jaučia, ir todėl galvoja, kad jis yra teisus. Joks faktų kiekis ir akivaizdumas negali pakeisti  jų nusistatymo.  Net jeigu jis stebi dalykus, prieštaraujančius jų jausmams, jis to nepriims, nes dėl savo jausmų sąmoningai atmeta logiką.
Jie tai  jaučia, todėl tai jiems - tiesa. Stulpelis, paragrafas. Vėl ir vėl.

Emocijų valdomas asmuo atmeta šalin logiką ir minčių procesą, kuriame yra analizė, apmąstymai, kontempliacija ir samprotavimas dėl to, kaip jis jaučiasi dėl kurio nors asmens ar situacijos. Emocinis samprotavimas nuveda asmenį į disfunkciją ir netgi į savęs sunaikinimo kelią.

Leiskite apibendrinti: Jūs niekada neaugsite dvasiškai labiau nei augsite emocinėje sveikatoje.

Raštas pakartotinai mums sako, paimti  mintis į nelaisvę, galvoti apie tai, kas gera, tikėti geriausiu ir dar daugiau, tačiau krikščioniška kultūra pilna emocijų valdomų žmonių.

Jie  dvasiniai kūdikiai, netgi jeigu jau metų metasi pažįsta Viešpatį; surišti emociniu sąstingiu, emocinės stagnacijos dėl patirtų gyvenime įvykių.

Jų problemos nėra emocijos, bet- jų gyvenimo būdas. Daugelis pasirenka pasilikti emocinėje rutinoje, nes daug kartų buvo įskaudinti, arba jie tiesiog nekovoja mintyse su savo emocijomis. Kai kurie niekada neišmoko kaip galvoti, kaip pajungti savo emocijas Kristui, Jo keliams ir Jo mintims- jie niekada neišmoko aukštesnių kelių.

Mintys turi kontroliuoti emocijas, ne emocijos mintis. Paulius nesako paimti nelaisvėn  mąstymą, bet įsivaizdavimus. Tai reiškia emocijas.
  
Yra laikas, kai mes paklūstame emocijoms, o geriausiu atveju emocijos ir samprotavimai veikia kartu. Galiausiai, ligoninėje, skubios pagalbos skyriuje reikia seselių ir gydytojų, kurie emocionaliai reaguoja į situaciją, bet taip pat sugebėtų padėti pacientui, kad jo gyvybė būtų išgelbėta.

Kai kurie pavyzdžiai
Pavyzdžiai apie nesugebėjimą , ar nenorą padaryti sprendimus.
Žmogus galbūt susiduria su finansiniais sunkumais, bet negali prisiversti susirasti darbą, nes iš tiesų, jam labiau patinka mėgautis Veidaknyge ir kitais socialiniais tinklais. Tai, ką mūsų seneliai vadintų tinginyste, mes pridengiame dvasiniu ar kitokiu dangalu ir faktiškai nenorime rasti darbo.
  
„Aš kenčiu nuo depresijos, taigi (todėl) mano santuoka yra “. Asmuo, kuris  jaučiasi saugiai depresijoje, pasirenka depresijos saugumą  santuokos sąskaita, užuot paieškojęs konsultanto ir įveikęs sunkumus. Jo jausmai verčia susimąstyti, ar jis nori sumokėti kainą, kad išgelbėtų santuoką. Emocijos trukdo jam atlikti sunkų dalyką, kuris padėtų  išsaugoti ir pakeisti jų santuoką. Jis geriau pasiliks saugioje situacijoje, tame ką jaučia, nes tai pažįstama, ir nėra rizikos nesėkmei. Tas asmuo iš tiesų gyvena nesėkmėje, tik negali to suprasti.

Jeigu jus kada nors išmetėte iš draugų FB-e, kai asmuo supyko ant jūsų, tai gali būti, kad jis emocinis samprotautojas. Jūs gal būt paspaudėte jų „jautrų mygtuką“, ir tada buvote išmestas iš draugų FB-e. Tas pat vyksta realiame gyvenime taip pat - tu gal būt susiginčijai su draugu, bandai paaiškinti, bet tavo požiūris valdomas emocijų, kurios visai nelogiškos, ir jūsų draugystė tada ir pasibaigia.

Asmuo susižavėjęs asmenine pranašyste, kurią gavo iš taip vadinamo pranašo: „vykti į Kiniją“, susideda daiktus ir po 2 savaičių išvyksta, nes mano, kad taip sakė Viešpats. Jis atmetė mąstymą, logiką, planavimą, pagalbą ir nuskrido į Hon Kongą. Po mėnesio  jo surinkimas jau rinko aukas bilietui atgal. Jis vadovavosi tik  emociniu samprotavimu, bet palaikė jį tikėjimu. Tai nebuvo tikėjimas, bet spėliojimas ir kvailumas.

Realiame gyvenime ar socialiniuose tinkluose, jūs galite pamatuoti emocinį samprotavimą  stebėdami, asmens reakciją , jei ji didesnė nei situacijai derėtų . Ar jų reakcija neproporcinga situacijai? Kitais žodžiais, ar jie sprogsta kaip atomas jei situacija iš tiesų mikroskopinė? Ar jie palieka logiką , kai jūs „prieinate per arti“, gal būt ima šaukti ant jūsų, pratrūksta ašaromis ar kaltinimais? Jie- emocijų valdomi žmonės.

Kitas emocijų valdomo žmogaus pavyzdys yra vengimas atsakyti į klausimą. Užuot pasivedus jų nerišliai logikai, tas emocijų vedžiojamas žmogus  kalba apie tai, kaip jis jaučiasi, kaip kiti blogai elgėsi ir taip toliau. Jo emocijos trukdo atsakyti į klausimą, nes  jiems nepatogu atsakyti.

Kartais asmuo tikrai negali kažkokia tema kalbant pakankamai greitai sutvarkyti savo minčių ir jausmų diskusijos metu, todėl emocinis protrūkis greitai diskusiją nutraukia, ir tuo nieko nepasiekiama.

„Aš nesijaučiu išgelbėtas, todėl aš ir nesu (Dievas ant manęs pyksta). Tai asmuo, kuris gali skaityti skyrių ir eilutę, kad yra išgelbėtas, bet jis tiki savo emocijomis labiau nei Dievo Žodžiu.

Kaip Jėzus išvalė šventyklą, apversdamas stalus ir pasidaręs botagą, bet nenusidėjo. Kaip Paulius ir Barnabas nesutarė taip intensyviai, kad net išsiskyrė, tik liko draugais ir tapo bendradarbiais praėjus jau daug laiko po to? Kaip Petras susitvarkė su savo emociniu protrūkiu, kai išsižadėjo Kristaus ir tapo didžiu apaštalu?

Rašysiu apie tai kituose straipsniuose šioje serijoje...daugiau kitą savaitę, laiminu,

John Fenn

www.cwowi.org ir rašykite man el.laiškus: cwowi@aol.com