Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2023 m. liepos 30 d., sekmadienis

Nefilimai. Baigiamosios mintys

 Nephilim Final Thoughts

Sveikinu visus,

Daugelis žmonių šiandien skaitydami, kad Dievo sūnūs buvo dievobaiminga Seto


linija, tai skaito pirmą kartą. Jie niekada nebuvo girdėję, kad Mozė buvo įkvėptas parašyti apie tai, kaip Dievo pažinimas sklido per Seto dievobaimingą liniją, tačiau jį sugadino vyrų santuokos su netikinčiomis „žmonių dukterimis“.

 Šimtmečiais klasikinis judaizmas suprato, ką parašė Mozė, ir tik nedidelė dalis žmonių manė, kad įvyko antrasis maištas. Tai būtų panašu į mūsų dienų mažumą krikščionių, manančių, kad žemė yra plokščia, palyginti su tais, kurie supranta, kad Biblija ir gamta  kalba jiems apie gaublį.

Žmonės visada iškreips eilutes, kartais nuoširdžiai nesuprasdami, kartais suprasdami, bet tai, ką aš papasakojau apie 2 šeimas žemėje, Dievo sūnų ir žmonių sūnų, kurias turime iki mūsų dienų, yra aprašytos Pradžios 6 skyriuje ir  buvo suprantama šimtmečiais. Dievo sūnūs ir žmonių šeima, kuri vis dar yra tamsos karalystėje.

 Liudytoja

 Kai aš paklausiau Tėvo, kodėl Šventoji Dvasia Pradžios knygoje 1:2 sklandė virš vandens- planetos (žemės). Jis pasakė: „Kaip kūrybos liudytoja“. Kai paklausiau „Kodėl?“, Jis atsakė: „Nes Mozei reikėjo liudininko pasakojimo apie sukūrimą (ir ankstyvąsias dienas), kad jis galėtų tai užrašyti“.

 Šventoji Dvasia, Tiesos Dvasia, yra ištikima kūrimo ir žmogaus vystymosi bei Dievo įsitraukimo į žmogaus istoriją liudininkė. Tai viskas dėl Dievo ir žmogaus bei atpirkimo istorijos. Nuostabi malonė.

 Tarkime,  kad maždaug 1400 m. pr. Kr. Mozė buvo paskatintas apibūdinti, kaip 2 šeimos žemėje išsivystė iš originalios , tikinčiųjų ir netikinčiųjų linijų –  ir kaip dievobaimingųjų ir bedievių maišymasis pagimdė piktus palikuonis, kurie buvo  pikti kariai smurtautojai,  ir kaip Dievo pažinimas buvo nušluotas nuo žemės paviršiaus.

Kūrėjas turėjo įsikišti ir pradėti iš naujo, kad jis neliktų tik išorėje stebėti Savo kūriniją iš šalies.

Pamiršau paminėti tokius dalykus kaip NSO, ar mes vieni ir pan..

Kai buvau paauglys, geri draugai pasakojo, kad juos sekė  NSO, kai jie važiavo užmiesčio keliu namo.  NSO judėjo kartu su jais, kad ir kur jie bepasuktų automobilį. Pagaliau vienas iš draugų atsisuko ir pasakė: „Dink iš čia Jėzaus vardu! NSO šovė tiesiai aukštyn ir vienu judesiu dingo jiems iš akių.

 Jei atmetame slaptus karinius skrydžius ir įrangą, oro reiškinius, optines iliuzijas, psichinius ir emocinius liudininkų veiksnius ir visas kitas galimybes, tada belieka apsvarstyti antgamtinius dalykus. Viskas, kas yra iš Dievo, noriai ir greitai vadins Jėzų Viešpačiu, o jei ne,- tai demoniška. Taigi, nesirūpinkite ? Tiesiog panaudokite savo  valdžią Jėzaus vardu, nes privalome Jo klausyti, Jis prisakė  mums įsakinėti demonams nešdintis  šalin. Tiesiog imkitės savo reikalų, nebijokite ir neišsigąskite.

 Dvasinė ( Šėtono) sfera  yra Dvasios sferos iškraipymas. Dvasios (Dievo) karalystė yra tokia, kaip Jėzus apibūdino ją akliesiems: „Tebūnie jums pagal jūsų tikėjimą“. (Mato 9:29). Tačiau dvasinėje srityje iškrypimas taip pat yra egzistuoja; „Pagal jūsų tikėjimą (demoniškumu) tebūnie jums“. Jei kas nors patiki Šėtono sfera, tai atveria duris į jo dvasios karalystę ir jis gali atskleisti visokius baisius dalykus tau ir bet kam, kas tas duris atidaro.

 Nežaiskite su demoniškomis apraiškomis. Taip elgiasi pasaulis, nes jie  akli ir neišmanantys, bet jūs žinote geriau už juos . Vaikščiokite su Tėvu ir Viešpačiu, pasilikite ramybėje ir žinokite, kad viskam, kas nesusiję su Jėzaus viešpatavimu, gali būti įsakyta Jėzaus vardu. Tai YRA taip paprasta. Man labai liūdna, kad kai kurie krikščionys labiau tiki demoniškais dalykais, tokiais kaip NSO ir ateiviai, nei naudojasi Jo Vardu, kad uždėtų rankas ant ligonių, išvarytų demonus ir vaikščiotų su Juo.

 Ką neseniai pasakė Viešpats

 Praėjusią savaitę informaciniame biuletenyje pasidalinau, kad ką tik grįžau po 4 įrašytų seansų Shekinah garbinimo centre. Įrašus  galite peržiūrėti jų svetainėje: http://www.shekinahworship.com

 Tą penktadienio vakarą Viešpats atėjo ir kalbėjo su manimi, pirmiausia apie tą tarnavimą, o paskui pakeitė temą, sakydamas:

 „Daugeliui artėja blaškymosi sezonas, susijęs su politiniais ir ekonominiais įvykiais, ir net dabar tai jau vyksta. Tai panašu į tai, kaip daugelis buvo atitraukti nuo to, kas iš tikrųjų  svarbu per paskutinius (JAV prezidento) rinkimus. Dėl jų blaškymosi draugystės nutrūko, daugelis atsiskyrė dėl nesantaikos ir arogantiško nuosavo teisumo.

 "Prisimink, kai tuo metu paklausei, kodėl leidau tokiai daugybei žmonių susiskaldyti (per Covidą ir JAV rinkimus). Sakiau, kad tai dėl to, kad būtų  atskleistos jų širdys, atskleistas nebrandumas tų, kurie laikė save išmintingais , ir kad būtų demaskuotas šis melas. Aš tau sakiau, kad tai leidau, kad jie galėtų pamatyti savo širdis ir arba susigėsti ir atgailauti, arba užsikietinti ir likti nesubrendę manyje. Ateis panašus laikas, kuris dar kartą įrodys, kas yra jų širdyse.

 „Net ir dabar daugelio dėmesys pasiskirstęs tarp jų vaikščiojimo su Manimi ir politikos, todėl kviečiu juos atgailauti, sugrįžti pas Mane visa širdimi, kad atgautų pusiausvyrą, nes mano avys neseka kito balso“.

"Ateina panašus laikas, tačiau su skirtingais blaškymais. Pasakykite jiems, kad ateinančiais mėnesiais tai ištiks tauta ir pasaulį,  ir kad jie negrįžtų prie to, iš kur atėjo."

 "Pasauliui ateinančiomis savaitėmis ir mėnesiais ateis baimės ir netikrumo metas. Jis bus kitoks nei praėjusį kartą (Covidas / rinkimai), nes susijęs su politinėmis ir ekonominėmis problemomis. Tačiau tie, kurie pasimokė iš  praeities, išliks stiprūs ir nesusvyruos“.

 Turite būti Tėvo reikaluose. Sutelkite dėmesį į Mane, o ne į dienos įvykius. Likite tvirti ir eikite su manimi, klausykite, ką Dvasia sako surinkimams“.

 Tai, ką Jis pasakė, man primena kad  maždaug prieš 20 metų kartą  sakiau Tėvui, kad praėjo jau nemažai laiko, kai Jis komentavo man dabartinius įvykius. Jis pasakė: "Kodėl turėčiau tau ką nors pasakyti? Tu gauni naujienas iš FOX (naujienų kanalo). „ Ach.

 Aš įtraukiau visa tai, kad  pasakyčiau...

 Kai per  daug dėmesio skiriame dalykams, kurie iš tikrųjų nėra svarbūs, pavyzdžiui, nefilimai, NSO, ateiviai, pasauliniai sąmokslai, kovidas, politika ir panašiai, tai atitraukia mūsų dėmesį nuo pirmosios meilės.

 Roko operoje „Jėzus Kristus, superžvaigždė“ viena iš dainų yra „What's the Buzz?“. Ji iliustruoja, kad  evangelijų laikais visi žmonės domėjosi tuo, ką Jėzus pasakė arba galėjo pasakyti, kur Jis buvo ir ką darė.

 Mato 16:13-17 mums sakoma, kad „ the buzz“ buvo tai, kad Jėzus gali būti įsikūnijęs Jeremijas ar kitas pranašas, grįžęs iš numirusių. Bet Jėzus paklausė: „Bet ką tu manai esant mane? Petras atsakė: "Tu esi Kristus! Gyvojo Dievo Sūnus!"

Jėzus pasakė, kad Petras yra palaimintas, nes jis to nesužinojo iš  žmogaus, bet Tėvas jam tai apreiškė. Ir ant tos Tėvo apreiškimo uolos Jėzus pastatys savo kūną , kurio  pragaro vadovybė (vartai) nenugalės.

 Tas apreiškimas ir visa tai, kas iš Tėvo teka mums, yra ta vieta, kur turėtų būti mūsų dėmesys. Iš naujo susitelkite į savo pirmąją meilę ir Jo žmones ir nebūkite kaip vaikai, kuriuos nešioja kiekvienas „doktrinos vėjas“, bet užauki  Jame... Atsitraukite nuo internetinių svetainių , kurios kutena ausis, įsijunkite tas, kurios atneša apreiškimas ir pusiausvyra bei nukreipia jus tiesiai į Viešpatį ir (arba) mūsų Tėvą danguje.

Kitą savaitę nauja tema.

Iki tol, palaiminimai,

Džonas Fenas

2023 m. liepos 29 d., šeštadienis

Nefilimai Nr. 6 iš 6

 

Nephilim #6 of 6

 Sveikinu visus,

 Šiame tyrime apėmėme daug dalykų. Aš nesistengiau išsamiai išnagrinėti  visus

mokymus apie idėją, kad buvo  antrasis angelų maištas.

 Jėzus ir NT autoriai tik šiek tiek laiko skyrė klaidingiems mokymams,  didžiąją laiko dalį skyrė aiškinimui, ką iš tiesų sako Šventasis Raštas – toks buvo ir mano tikslas.

 Šiandien baigiame šį nedidelį tyrimą – ačiū, kad pasilikote su manimi, nes net jei jums tai nerūpi, kažkas, ką pažįstate, tikriausiai susimąsto apie tai, ar net tiki klaida.

 Tikintieji neturi atsisakyti savo gebėjimo mąstyti, kai ateina pas Viešpatį. Tiesą sakant, Jis yra nepaprastai logiškas, kai matai dalykus iš Jo perspektyvos. Pagalvokite apie tai, samprotaukite savyje, žinodami, kad Dievas Tėvas yra geras Dievas, iš kurio kyla visi palaiminimai ir visi geri dalykai..

 Dievo sūnūs – dievobaiminga linija

 Jų gyslomis tekėjo daug Dievo gyvenimo. Tuo metu  bedieviška Kaino linija gausėjo, plėtėsi  ir jie galiausiai susitiko vienas su kitu. Todėl pagrįsta manyti, kad tada ir pasimatė recesyvinis gigantizmo genas. Galiausiai nykštukiškumas ir gigantizmas ėmė reikštis  genetiniame kode – o milžinai tais laikais, kaip ir Dovydo bei Galijoto laikais, buvo žiaurūs Dievo nekenčiantys karo vyrai.

 Štai kodėl 5 eilutėje sakoma, kad Dievas matė, kad žmonių vaizduotė taip sugedo, kad jie nuolat galvojo tik apie smurtą ir blogį. Jų įtaka pradėjo šluoti Dievo pažinimą nuo žemės paviršiaus.

 Taip pat pridėčiau 12 eilutę, čia Dievas sako: "Visi kūnai iškraipė mano kelius žemėje..." Atkreipkite dėmesį, kad nėra pykčio prieš angelus, (nes nebuvo 2-ojo maišto). Jo rūstybė buvo prieš žmogų, kuris iškraipė Jo kelius.  Liko tik 1 šeima - jei jie būtų mirę, Dievo pažinimas būtų nušluotas nuo žemės sudarant nelygiavertes santuokas.

 Jei norite manyti, kad Nojaus dienomis įvyko 2-asis angelų maištas, ir  angelai inicijavo žmonių kontaktą – tai reiškia, kad Dievo rūstybė turėjo būti  nukreipta į juos, o ne į auka tapusią žmoniją. Tačiau tekstas aiškiai sako, kad Dievas pyksta ant žmogaus, nes jį įskaudino žmogaus  veiksmai. Jo teismas buvo prieš žmogų ir kad „visi kūnai  sugadino Jo kelius žemėje“. Tai buvo skirta  ne angelams, o žmonėms.

 Mano asmeninė nuojauta

 Manau, kad šie bedieviški palikuonys iš nevienodo jungo, kilę iš Seto ir Kaino palikuonių sąjungų sukūrė genetinę liniją, kuri pagal dydį ir charakterį buvo chuliganiška, agresyvi  ir nekentė Dievo, kaip vėliau Nimrodas.

 Manau, kad senovės graikų mitologija tikriausiai yra susijusi su daugeliu šių milžinų. Tais laikais Dievo gyvenimas vis dar turėjo būti  labai stiprus. Potvynio metu Nojui buvo 600 metų – taigi žmonės buvo milžinai savo ūgiu ir pasibaisėtinai bedieviški,  o „visi kūnai “ gadino Dievo kelius žemėje.

 Taigi, jei perskaitysite 2 eilutės kontekstą Pradžios 4 ir 5, o tada įtrauksite tai į 6:1-12, pamatysite, kaip Mozė pasakoja istoriją apie tai, kaip Dievo keliai buvo nušluojami nuo žemės ir liko tik  1 šeima, kuri tebevaikščiojo su Juo.

 Santrauka

 Šiandieniniai mokymai, kad įvyko 2-asis angelų maištas ir jie poravosi su moterimis, kad išaugintų „milžinus“, paprastai remiasi Enocho knygomis ir klaidingu Pradžios 6 skyriaus supratimu.

 Iš šios klaidos atsirado mokymai apie viską – nuo NSO iki driežo akių žmonių, turinčių savyje puolusio angelo DNR, valdančių pasaulį. Kai kas siejasi su senovės katalikiška mistika, kuri tiki, kad Liuciferis (velnias) poravosi su Ieva, kad sudarytų roplių formos vyzdžius žmonėse – ir tariamai jie sudaro iliuminatus – kai tik prasideda klaida, ji išplinta į visas puses!

 Parodžiau, kodėl tai klaida. Dievas neprisidėjo prie 2-ojo angelų maišto (padėdamas). Jei atsitrauksite ir pereisite prie paprastesnio laiko, kai Mozei buvo duota  parašyti mums Pradžios knygą, pamatysite, kad Pradžios knygos įžanginiai skyriai yra skirti paaiškinti žmonijos kilmę ir dauginimąsi žemėje. Tai istorija apie tobulą pasaulį ir tobulus žmones, atkritusius nuo malonės, ir Kūrėjo malonę išlaikyti žmogų ir Dievo pažinimą.

Paulius išreiškė savo baimę...

 ...dėl korintiečių tikėjimo savo antrajame laiške, 11 skyriuje. 4-5 eilutėse jis įspėjo juos, kad šėtonas veikia padarydamas sudėtingu  tikėjimą, o kai tik žmonės prima sudėtingą tikėjimą, jie tiki „kitu Jėzumi, kita dvasia ir kita evangelija“.

 Vienas iš požymių, kad prarandate pusiausvyrą ir klystate, yra tai, kad tikėjimas jums tampa sudėtingu. Jei ieškote to 1 dvasinio rakto, kad išspręstumėte savo problemas, tos 1 formulės, jei sužinojote tą 1 dalyką arba tiesiog padarėte tą 1 dalyką, kad atskleistumėte paslaptį, kaip priversti Dievą dirbti jūsų labui – jus apgavo velnias, kurį pasakė Paulius.

 Grįžkite prie vaikiško tikėjimo paprastumo. Jūs turite Kristų savyje, todėl jūs turite viską. Nereikalaujama jokios formulės, kaip pasiekti Dievą ar pateisinti savo bylą Jo akivaizdoje, nes tavyje yra Kristus. Jis toks arti. Turite tokį prieigos paprastumą. Nuostabi malonė.

 Ilsėkis...nustok tikėti melu, ilsėkis tikėjimo paprastume ir jį lydinčioje ramybėje. Supraskite, kad neturėsite visų atsakymų šioje dangaus pusėje, ir paleiskite bandymus atrasti tai, kas iki tol yra paslėpta. Sutelkite dėmesį į tai, kas svarbu dabar, šiandien, jūsų vaikščiojime su Viešpačiu.

 Augti meilėje, džiaugsme, taikoje, švelnumu, romumu, susivaldymu, kantrybe, dievotumu, moraline tobulumu, nuoseklumu, broliška meile, besąlygiška meile. Jei mes sutelksime dėmesį į šių dalykų plėtojimą savyje, pamatysime, kad visa kita yra palyginti nesvarbu. Darykite, ką turite daryti, ir neturėsite laiko daryti, ko negalima.

 Nauja tema kitą savaitę, iki tol

 Laiminu,

 Džonas Fenas

 

 

 

2023 m. liepos 28 d., penktadienis

Nefilimai Nr. 5 iš 6

Nephilim #5 of 6

 

Sveikinu visus,

 Šiandien pažvelgsime į „galingus vyrus“ ir pasvarstysime apie  DNR...

 Pradžios 6:2 rašoma, kad Dievo sūnūs vedė žmonių dukteris

 Iškart 3 eilutėje Dievas sako: „Mano dvasia ne visada teisėjaus žmonių keliuose, nes jie yra tik kūnas; tačiau jų dienos bus 120 metų“.

 Iki šio momento pats Dievas veikė kaip „teisėjas“ tiesiogiai, kai buvo padaromi sunkūs nusikaltimai. Tai matome iš Jo bendravimo su Kainu ir Lamechu, kuris taip pat nužudė žmogų (4:23-24). Po to, kai Nojus išėjo iš Arkos, Viešpats nuo to laiko pavedė žmogui 3 dalykus: nusikaltimą ir bausmę, dietą – leidimą valgyti mėsą pirmą kartą* ir dauginimąsi.

 *Pradžios 9:1-7. Pradžios 1:29-30 teigiama, kad žmogus ir gyvūnai iš pradžių buvo vegetarai, ir prie to grįšime – vilkas guli su ėriuku, liūtas valgo šiaudus kaip jautis ir tt – Izaijas 11:6-7; 65:25.

 Kai kurie 120 metų supranta kaip žmogaus gyvenimo trukmės ribą.

 Kiti supranta, kad tai yra atgalinis skaičiavimas iki potvynio. Tai reiškia, kad visas laikas tarp  Seto, dievobaimingos linijos, kurios žmonės buvo laikomi Dievo vaikais,  iki žmonų ėmimo iš žmonių dukterų, buvo ne daugiau kaip 120 metų.

 Garsūs vyrai? Senų laikų galiūnai?

 Pradžios 6:4 rašoma „ Anomis dienomis žemėje buvo milžinų. Kai Dievo sūnūs vesdavo žmonių dukteris ir jos pagimdydavo jiems vaikų, jie būdavo galiūnais, senovėje garsiais vyrais." Šis žodis „Biblijoje vartojamas tik 3 kartus“. Čia ir du kartus Skaičių 13 : 33. Kiekvieną kartą kalbama apie žmones, milžinus, smurtautojus, tironus, bedievius karius.

 Tai nėra komplimentas vadinti juos „garsiais vyrais, senų laikų galiūnais“. Ta pati frazė vartojama Nimrodui 10:9, čia jį vadina „galingu medžiotoju Viešpaties akivaizdoje“, o tai yra apgailėtinas vertimas King James Version. „...galingas žmonių medžiotojas Viešpaties akyse“ arba „nepaisant Viešpaties žvilgsnio“ yra arčiau prasmės.

 Pakartoto Įstatymo 3:11 pasakojama, kad Bašano karalius Ogas buvo „iš milžinų palikuonių“. Žodis, vartojamas „milžinui“ pažymėti  čia ir visur, kur matote žodį „milžinas“, išskyrus Pradžios 6:4 ir Skaičių 13:22, yra „refaimas“, o ne „nefilimas“.

 Taigi negalime atsekti Galijoto ar Ogo iki Nojaus dienų milžinų. O II Samuelio 21:20 pasakojama, kad Galijoto sūnus, kuris taip pat buvo milžinas, turėjo 6 rankų ir kojų pirštus, iš viso 24 – tai genetinės klaidos pavyzdys.

 Taigi mes matome, kad šis genetinis kodas buvo žmonijoje, net Nojaus DNR, gigantų ir nykštukų sutinkame ir mūsų dienomis. 8 Nojaus  šeimos nariai buvo vieninteliai, kurie išgyveno potvynį, tačiau jų genetikoje buvo pakankamai gyvybės, kad būtų galima pamatyti visą nuo tada gyvenusių žmonių ir rasių įvairovę. Taigi recesyvinis gigantizmo genas ir genetinės ar chromosominės klaidos, kurias matome tada ir dabar, buvo Nojaus šeimos genuose.

 Nimrodas rinko žmones aiškiai kariauti, gerai suprasdamas , ką daro. Jis tai darė nepaisydamas, kad medžiojo žmones, sukurtus pagal Dievo paveikslą. Šie „garsūs vyrai“ buvo blogi . Biblija kalba  apie jų bedievišką smurtinę prigimtį ir smurto bei karo platinimą.

 Tai buvo vyrai, kurie veikė skatinami pykčio ir neapykantos Dievui ir kitiems žmonėms, smurtautojai, pasityčiotojai, tironai, pikto charakterio milžinai.

 Dar šiek tiek pasvarstykite apie genetiką

 Kai Dievas sukūrė augalus, gyvūnus ir žmones, Jis įsakė „daugintis ir pripildyti žemę“. Tai darydamas Jis taip pat suteikė jiems genetinį gebėjimą įvykdyti šį įsakymą, t.y. genetinę variaciją, tai, ką mes vadiname „mikroevoliucija“.

 Makroevoliucija yra klaidingas įsitikinimas, kad viena rūšis gali išsivystyti į kitą – dumbliai tampa varle,  varlės tampa žinduoliais, o  beždžionė tampa žmogumi.

 Tačiau mikroevoliucija yra Biblijoje.

 Darvinas tarp tos pačios rūšies  kikilių  rado 5 snapų tipus ir sukūrė evoliucijos teoriją. Kiekvienas snapo tipas buvo specializuotas: vienas platus, skirtas skaldyti sėklas, kitas ilgas ir siauras, kad gaudytų vabzdžius ir pan. Ta mikroevoliucija buvo Dievo užkoduota genetikoje, leidžianti kiekvienai rūšiai užpildyti žemę pagal Jo įsakymą, prisitaikant prie aplinkos.

 Dievas nesukūrė auksaspalvių retriverių ar čihuahua. Jis sukūrė mamą ir tėtį vilkus ir pasakė jiems: „užpildykite žemę“. Jis nesukūrė tavo naminės katės, jis sukūrė mamą ir tėtį didelius katinus ir pasakė: „dauginkitės“. Jis sukūrė 1 dramblių rūšį ir nuo to originalių mamos ir tėčio dramblių, kilo mamutai ir  šiandieniniai  Afrikos ir Indijos drambliai, atsižvelgiant į laiką ir aplinką.

 Tuo pačiu būdu

Pirmame vyre ir moteryje  buvo visi genetiniai gebėjimai kiekvienam šiandien gyvenančiam žmogui, visiems daugiau nei 8 milijardams mūsų ir visiems, kurie kada nors gyveno. Apskaičiuota, kad per šimtmečius gyveno ir mirė apie 117 milijardų žmonių.

 Šalutinė pastaba, apie kurią reikia pagalvoti. Adomas gyveno 930 metų, o jei Ieva gyveno maždaug tiek pat, jos gimdymo metų galėjo būti gal 700 ar daugiau – jei ji turėjo 300 ar 400 vaikų, suprask, kad daugelis iš jų nebuvo glaudžiai susiję vienas su kitu, kaip šiandien  broliai ir seserys. Klausimas „Ar Kainas vedė savo seserį“, sudėtinga ir tuo pačiu paprasta paaiškinti.

  Tais laikais, kai žmogus gyveno 900 metų,  jei tarp sutuoktinių tarkime buvo 50 ar 100 metų amžiaus skirtumas kiek galėjo būti tarp jų vaikų?  Įmanoma, kad Adomo ir Ievos  genetinis gyvenimas buvo toks, kad broliai ir seserys buvo labai toli vienas nuo kito ir silpnai susiję.

 Techniškai kalbant, genetiškai mes visi esame broliai ir seserys

 Mes visi kilę iš pirminės mamos ir tėčio. Tačiau nuo to laiko mūsų genetika yra atskiesta dešimčių milijardų žmonių. O kas, jei būtumėte tarp pirmųjų kūdikių, gimusių žemėje?

 Jūsų genetinės variacijos būtų kilusios iš Adomo ir Ievos, bet labiau „koncentruotos“, galbūt galinčios apimti visus šiandienos žmones žemėje, nuo azijiečių iki afrikiečių, iki baltaodžių, iki nykštukų ir milžinų ir visų kitų, šimtus iš tos pačios mamos ir tėčio, bet genetiškai labiau nutolusių nei šiandieniniai broliai/seserys. Įdomu..

 Visos rasės, visi kūno tipai, visos odos spalvos, visi veido bruožai priklausė Adomo ir Ievos genetikai. Nuo milžinų iki nykštukų, pigmėjų iki Galijoto iš Gato – visa genetika buvo Adomo ir Ievos viduje. O su Nojumi ir jo 3 sūnumis bei jų žmonomis – mes visi egzistuojame šiandien. Nuostabu.

 Kitą savaitę: o ką galime pasakyti  apie tokius milžinus kaip Galijotas  šiandien?

 Iki tol, palaiminimai,

 Džonas Fenas

 

2023 m. liepos 22 d., šeštadienis

2023 m. liepos mėn. naujienlaiškis

July 2023 Newsletter

Sveikinu visus, 

Ką tik grįžau iš Shekinah garbinimo centro (www.shekinahworship.com) Lankasteryje, Kalifornijoje – pastorius Joe Sweet. Iš viso buvo 4 užsiėmimai:


penktadienio vakarą, 2 šeštadienį ir sekmadienio rytą. Visa tai galima rasti internete jų svetainėje. Kokie nuostabūs žmonės, nuostabus surinkimas ir nuostabus laikas Viešpatyje!

 Ką pasakė Viešpats

 Penktadienio vakarą garbinimo metu , prieš pat, kai turėjau kalbėti, Viešpats atėjo ir kalbėjo su manimi, pirmiausia apie tai, ką Jis darys tarnavime, o po to  pakeitė temą.

 „Daugeliui artėja blaškymosi sezonas, susijęs su politiniais ir ekonominiais įvykiais, ir net dabar ta jau vyksta. Panašu į tai, kad daugelis buvo atitraukti nuo to, kas iš tikrųjų buvo svarbu per paskutinius (JAV prezidento) rinkimus. Dėl jų blaškymosi nutrūko draugystės, o daugelis atsiskyrė pasirinkę priešiškumą ir  arogantišką teisumą.

 "Prisimink, kai tuo metu paklausei, kodėl leidau tokiai  daugybei žmonių susiskaldyti (per Covidą ir JAV rinkimus). Sakiau, kad tai dėl to, kad būtų atskleistos jų širdys, atskleisti nebrandumą tų, kurie manė esantys išmintingi, ir atskleisti jų melą. Aš sakiau, kad tai leidau, kad jie galėtų pamatyti savo širdis ir arba gėdytis, ir atgailauti, arba vėl parodyti, kas yr a jų širdyje.

 „Net ir dabar daugelio dėmesys padalintas tarp jų vaikščiojimo su manimi ir politikos, todėl  aš kviečiu juos atgailauti, visa širdimi grįžti pas Mane, grįžti į pusiausvyrą, nes mano avys neseka kito balso.

 "Ateina panašus laikas, tačiau su skirtingais blaškymais. Pasakykite jiems, kas ateinančiais mėnesiais tai ištiks tautą ir pasaulį, kad jie negrįžtų prie to, iš kurio atėjo."

 "Pasauliui; ateinančiomis savaitėmis ir mėnesiais ateina baimės ir netikrumo laikas. Jis bus kitoks nei praėjusį kartą (Covidas / rinkimai), nes susijęs su politinėmis ir ekonominėmis problemomis. Tačiau tie, kurie  manyje, kurie pasimokė iš praeities, išliks stiprūs ir nesusvyruos."

 „Jūs turite būti susiję su Tėvo reikalais. Sutelkite dėmesį į Mane, o ne į dienos įvykius. Likite tvirti ir eikite su manimi, klausykite, ką Dvasia sako bažnyčioms“.

Prieš ateinantį laiką

 Tai, ką Jis pasakė, man primena laiką, kai maždaug prieš 20 metų aš pasakiau Tėvui, kad jau parėjo šiek tiek laiko, kai Jis komentavo dabartinius įvykius. Jis pasakė: "Kodėl turėčiau tau ką nors pasakyti? Tu sužinai  naujienas iš FOX (naujienų kanalo). Ach.

 Atgailavau ir nuo to laiko laikausi savo nusistatymo. Nėra nieko blogo sekti naujienas. Bet Jėzus nėra politinės partijos narys. Pauliaus laikais, kai blogio Romos imperija žudė krikščionis vien dėl to, kad jie buvo krikščionys, apie tų dienų politiką beveik nekalbama. Jie buvo susitelkę į augimą Kristuje, vaikščiojimą su Viešpačiu ir augimą meilėje  vienas kitam Kristuje.

 Jėzus yra mūsų Karalius, ir tai, ką Jis daro, nepriklauso nuo žmonių politikos. Taigi mūsų dėmesys turėtų būti sutelktas į karalystę, kurios piliečiai esame, ir, antra, į tautą, kurios piliečiai esame.

 Mano mintys vis grįžta prie to, ką Viešpats man pasakė 2001-11-04, kai Jis uždėjo ant manęs rankas ir pasakė: "Noriu, kad sukurtumėte namų surinkimą ir namų surinkimų tinklą. Ir sutvarkytumėte jį taip, kad palengvintumėte namų surinkimų vystymąsi visame pasaulyje." Kai paklausiau: „Kodėl nori, kad tai daryčiau? Jis atsakė:

 "Tai prieš tą laiką, kuris ateis. Būkite jiems šaltinis, nes tai prieš tą  laiką, kuris ateis."

 Petrą iš kalėjimo išleido angelas Apaštalų darbų 12 skyriuje. 12 eilutėje sakoma: "Kai jis tai apsvarstė, jis atėjo į Marijos, Jono Morkaus motinos, namus, kur daugelis buvo susirinkę melstis".

 Klausiu jūsų – jei būtumėte paleistas iš kalėjimo vidury nakties, ar turėtumėte pakankamai artimų santykių su pakankamai daug žmonių, ir tiksliai žinotumėte, į kieno namus eiti, kaip tai padarė Petras?

Apaštalų darbų 4:23, kai Petras ir Jonas buvo pašaukti aiškintis valdžiai, juos pagrasino ir paleido, sakoma: „Paleisti jie atėjo pas savuosius“.

     Ar žinote, kas yra „tavo savieji žmonės“ tikėjime, kaip jie žinojo?

 Tiems, kurie supranta, kad didžiausi ištekliai, kuriuos galite turėti, yra draugystės Viešpatyje, tai reiškia, kad ir kaip pasaulis sukasi aplink mus, mes pereisime per vidurį nepažeisti. Žinome, kad kiti mus prižiūri, rūpinasi mumis, meldžiasi už mus. Investuokite į santykius, jei reikia, pakeiskite savo prioritetus.

 Suvok malonę

 Galatams 2:9 Paulius pažymi, kad Petras, Jokūbas ir Jonas „suvokė malonę“ jame ir Barnabe ir dėl to ištiesė „dešinę bendravimo ranką“. Jie sutinka, kad tie 3 tęs savo darbą tarp žydų gyventojų, o Paulius ir Barnabas toliau dirbs tarp ne žydų tautų.

 Ta abipusė pagarba, meilė ir bendrystė atsirado todėl, kad jie vienas kitame „suvokė malonę“. Ieškokite, ką Viešpats daro kitame žmoguje. Ieškokite, ką Viešpats daro kito žmogaus gyvenime, ir mylėkite tą malonę, mylėkite tai, ką Jis daro juose. Kai būna sunku, žmogui, kuriam reikia pagalbos, tikrai nerūpi, ką tu tiki apie politiką, Covidą, paėmimą, žemės pavidalą ar Šventąją Dvasią – jie tiesiog turi poreikį ir žino, kad tu  myli Jėzų.

 Atidėkite blaškymąsi, kurie atitraukia jūsų dėmesį nuo pirmosios meilės ir žmonių, kuriuos Jis myli. Sena airių patarlė sako: „Mes gyvename vieni kitų prieglobstyje“. Tai, kas svarbu, akiai nematoma – žmonės yra mūsų prioritetas.

 Kitos naujienos:

 Prisiminkite mūsų konferenciją Nyderlanduose 2024 m. gegužės 2–5 dienomis Olandijoje.

 Taip pat pasižymėkite mūsų nacionalinės konferencijos Talsoje 2024 m. spalio mėn. datą kalendoriuje. Išsami informacija vėliau.

 KWOWI – „Kids Without Walls International“.

 Šiuo metu Kenijoje remiami 48 vaikai, o Ugandoje – 87. Dėl to 85 vaikai Kenijoje ir 96 Ugandoje vis dar meldžiasi, kad būtų remiami.

 Ugandos vaikai priklauso KWOWI mokyklai, tačiau kadangi daugiau nei pusė jų vis dar nėra remiami, vis dar išlieka dideli poreikiai, pvz., uniformos, patiekalų įvairovė, pastatų remontas ir t. t. Vaikai kiekvieno valgio metu daugiausia valgo kukurūzų (grūdų) miltus ir pupeles. Ryžiai, mėsa ir riešutai yra labai retas skanėstas. Kai vaikas Ugandoje remiamas, tai užtikrina, kad jis gali likti KWOWI mokykloje.

Kenijos KWOWI programa veikia skirtingai, todėl kai kurie iš tų vaikų, kurie neturi rėmėjų, visai nelanko mokyklos. Jie lieka namuose su tėvais ar globėjais, o tai dažnai atgrasina, nes dažnai nevalgo ir trūksta drabužių, atsižvelgiant į jų skurdo lygį.

 Melskitės už paramą vienam iš šių vaikų Kenijoje ar Ugandoje! Tai pakeičia visą vaiko gyvenimą, o dažnai ir visą šeimą, kai jis tampa remiamas. Kaip neseniai pasakė vienas berniukas iš Ugandos KWOWI: „kai pasitiki Dievu, Dievas tau siunčia palaimintą rėmėją“.

     Kaip mums sekasi? Užimtas, ir dauguma visų pažįstamų yra užsiėmę daugelyje sričių. Atvirai pasakius, mane nustebino Viešpaties apsilankymas  praėjusį penktadienį. Prašiau Tėvo daugiau informacijos apie tai, ką Jis pasakė apie šį 2024 m. rugsėjo–kovo mėn. laikotarpį, kai kuriais iš jų pasidalinau mūsų pavasario „Zoom“ internetiniuose susitikimuose – todėl nesitikėjau, kad Viešpats ateis su aukščiau pateikta žinia.

 Aš taip pat meldžiausi, klausdamas Tėvo, ar to, kas ateis, galima išvengti, sumažinti ar atidėti. Bet aš nežinau, ar kažkas, ką Viešpats pasakė, pasikeis. Kai viskas gali pasikeisti, Jis paprastai man sako: „Melskis dėl to...“.

 Viskas, ką reikia pasakyti: kai Jis man praneša apie tokius pranešimus, paprastai praeina vos kelios savaitės ar mėnesiai, kol kas nors įvyksta. Kaip 2019 m. gruodį, kai Jis man pasakė: „Ateina laikas ir jau dabar tau, kad tavo tikėjimas taps tau brangus“. Ir tada Covidas smogė su visais su juo susijusiais dalykais. Taigi aš laukiu, kad pamatyčiau, kokia bus paskutinė metų dalis.

 Tikrai vertiname visus, kurie už mus meldžiasi ir taip dosniai dovanoja. Kiekviena dovana yra vertinama ir labai reikalinga. Meldžiuosi už kiekvieną žmogų, kai jis aukoja arba prašo maldos. Tu mums svarbus!

Dėkoju ir laiminu,

 Džonas & Barbara, Brianas & Amy

2023 m. liepos 13 d., ketvirtadienis

Nefilimai 4 iš 6

 Nephilim #4 of 6

Sveikinu visus,

 Praėjusią savaitę kalbėjome apie tai: jei Nojaus dienomis būtų įvykęs 2-asis

angelų maištas, Dievas būtų turėjęs dalyvauti tame antrajame angelų maište ir jiems padėti. Šiandien... kas buvo „Dievo sūnūs“?

 Net jei įvyko tas 2-asis maištas

 Jie visi paskendo Nojaus potvynio metu. Pagalvok apie tai. Tiems, kurie tiki angelais, susiporavusiais  su moterimis; jie visi žuvo per potvynį. Išgyveno tik 8 – Nojus, jo žmona, 3 jo sūnūs ir 3 marčios.

 Tačiau norint laikytis teorijos apie antrąjį angelų maištą ir šiandien egzistuojančias hibridines būtybes, kurios išgyveno, reikia atmesti Biblijos teiginį, kad išgyveno tik Nojaus šeima. Ar esate pasirengęs prieštarauti Jėzui ir likusiai Rašto daliai bei visam judaizmo Žodžiui ir istorijai?

 Priešingas argumentas yra tas, kad jų DNR išliko per Nojų, bet tada jūs turite padaryti išvadą, kad Nojus ir jo šeima dalyvavo gimdant angelų-moterų vaikus. Kad jų DNR išliktų potvynio metu, Nojaus šeimą turėsite laikyti  angelo/moters pastojimo produktu. To niekur nėra  Biblijoje. Taigi, net jei paaiškinsite visa tai, kas išdėstyta pirmiau, jie vis tiek žuvo per potvynį. (Vėliau šioje serijoje pasidalinsiu apie „milžinus“ Dovydo dienomis ir panašiai.)

 Taigi, kas gi tie  Dievo sūnūs?

 Mozė ir Jozuė rašė Pradžios knygą per Jozuę ir turėjo unikalų „žydišką“ rašymo stilių. Jų stiliui būdinga toje pačioje ištraukoje dalytis dangiška ir žemiška perspektyva.

 Jozuė rašė natūraliu/dvasiniu būdu Jozuės 5:13-15, kai Izraelis buvo stovykloje Jeriche ir galvojo, kaip jie  užims miestą. Jis rašė, kad pamatė šalia stovintį vyrą su kardu ir paklausė, ar jis už juos, ar prieš juos. Vyras atsakė: „Ne“ (ne, nei už jus nei už juos, ne tame esmė), bet aš čia kaip Viešpaties kariuomenės vadas. Ten sakoma, kad Jozuė parpuolė veidu ir jį pagarbino, o vyras liepė jam nusiauti batus, nes ta vieta buvo šventa.

Tai buvo natūralus požiūris

 Vyras aiškiai buvo Viešpats, Tėvo armijų Vadas. Tik Viešpats priima garbinimą ir įsako žmogui Jo akivaizdoje nusiauti batus. (Batai yra žmogaus sukurti ir joks žmogus negali ateiti pas Dievą ar atsistoti prieš Jį, remdamasis jokiomis savo pastangomis – taigi ST žmonėms buvo įsakyta būti basomis kojomis Dievo akivaizdoje)

 jau kitos eilutės patvirtina, kad Jozuė kalbėjo su Viešpačiu, o ne tik su žmogumi, nes Jis pasakė Jozuei, kaip užimti miestą Joz 6:2-5, ir buvo pavadintas „Viešpačiu“. Taigi matome rašymo stilių, išvardijantį tiek natūralų, tiek dvasinį požiūrį.

 Mozė tai padarė Pradžios 18 skyriuje

 18:1 sakoma, kad Viešpats pasirodė Abraomui. Tada sakoma, kad sėdėdamas prie palapinės durų Abraomas pamatė 3 vyrus einančius link jo, kuriuos jis pasveikino ir paruošė valgį. Tik 9 eilutėje pamatome dvasinę dalykų pusę, nes Viešpats sako Sarai, kad kitais metais maždaug tuo metu ji turės sūnų. Iškart po šio pokalbio Viešpats sako sau: „Ar turėčiau slėpti nuo Abraomo tai, ką ketinu daryti, nes jis taps didele ir galinga tauta... ir mokys savo namus bei vaikus apie Dievą?"

 Tada Viešpats atskleidžia, kad atėjo sunaikinti Sodomos ir kitų miestų, o kiti 2 „vyrai“ matomi tokiais, kokie jie iš tikrųjų yra, angelai, pasiųsti gelbėti Loto. Tai matoma 19 skyriuje. Vėlgi, mes matome ir natūralumą tuo, kad šie 3 atrodė kaip paprasti žmonės, leidę Abraomui užmušti, išvirti veršį ir paruošti jiems valgį, ir tada pereina prie dvasinio, kuo vyrai iš tikrųjų buvo – Viešpats ir 2 angelai.

 Paulius naudojo tą patį stilių

 Manau, tai aiškiausiai matoma 1 Korintiečiams 3:2, kai kreipiasi į nesantaikos ir susiskaldymo apimtus korintiečius, sakydamas: "Jūs vis dar esate kūniški. Nes kai tarp jūsų pavydas, nesantaika ir nesutarimai, argi nesate kūniški ir gyvenate kaip (natūralūs) neatgimę žmonės?

 Čia jis kreipiasi į juos kaip esančius Kristuje, bet tada sako, kad jie gyvena taip, tarsi jie net nebūtų gimę iš naujo – kaip prigimtinis žmogus. Tačiau visuose savo laiškuose jis nuolat lygindavo jų buvusį gyvenimą su dabartimi, paminėjo tiek natūralią, tiek dvasinę perspektyvą – kaip Efeziečiams 4:17–31.

 Grįžkime prie Mozės ir Pradžios knygos

 Pradžios 4:16-24 mes turime Kaino palikuonių sąrašą. Jame pasakojama, kad Kainas persikėlė į rytus nuo Edeno į Nodo žemę ir sukūrė  šeimą. Ši ištrauka apima kai kuriuos jo vaikus ir palikuonis. Tarp jų buvo vyras, vardu Lamechas, kuris prisipažino nužudęs žmogų, kaip ir Kainas. Taip pat pasakojama, kad Jubalis buvo Kaino palikuonis, kuris buvo styginių ir pučiamųjų instrumentų tėvas. Jame minimas Tubal-Kainas, kuris mokėjo kalti žalvarį ir geležį.

 4 skyriaus pabaigoje 25-26 eilutėse rašoma: "Ir Adomas vėl pažino savo žmoną ir jie susilaukė sūnaus, kurį jie pavadino Setu (pakaitalas). Nes ji pasakė: Dievas davė man pakaitalą už Kaino nužudytą Abelį. Setui gimė sūnus, kurį jis pavadino Enosu. Tada žmonės pradėjo vadintis „Dievo sūnumis“.

 KJV paraštė verčia tai „tada žmonės vadino save Dievo vardu“ (Dievo sūnūs). Bensono komentare teigiama, kad vis didėja skirtumas tarp tų, kurie vaikščiojo su Dievu, ir tų, kurie ne. „Dievo garbintojai pradėjo išsiskirti“ garbindami Dievą ir stovėdami už Jį.

 Jis teigia: "Kainas ir tie, kurie atsisakė religijos ir pastatė miestą, pradėjo vadinti save  dėl kitos religijos žmonių sūnumis. Tie, kurie laikėsi Dievo, pradėjo pasisakyti  už Jį ir Jo garbinimą ir vadino save Dievo sūnumis. “

 Kai kuriuose žydų šaltiniuose rašoma, kad žmonėms daugėjant Dievo pažinimo mažėjo, o žmonės pradėjo garbinti žvaigždes ir gamtos dalykus. Iki tol niekam nereikėjo kalbėti apie Dievą, nes visi žinojo, nes gyventojų buvo labai mažai.

 Žmonijai daugėjant, iškilo poreikis tiems, kurie pažinojo Dievą, užimti poziciją, ir jie pirmieji meldėsi Jo vardu ir Jo vardui, vadindami save Dievo sūnumis.

 Argi šiandien nepripažįstame savęs kaip Dievo sūnų?

 Prisiminkite I Jono 3:1-3: „Mylimieji, dabar mes esame Dievo sūnūs, bet dar neatskleista, kokie būsime, nes tada matysime Jį tokį, koks Jis yra, ir būsime kaip Jis. Visi kurie taip viliasi tyrina save...“ Taip pat žr. Romiečiams 8:14, 19; Galatams 3:26, 4:6; Filipiečiams 2:15

Mes save vadiname Dievo sūnumis, Dievo vaikais, todėl neturėtų būti sunku suprasti tuos laikus, kai tapo labai aiškus skirtumas tarp tų, kurie nevaikščiojo su Dievu, ir tų, kurie vaikščiojo su Dievu. Tai labai panašu. Argi ne tai, kas vyksta mūsų dienomis,  buvo ir Nojaus dienomis?

 2 šeimos žemėje, ir jos vis gimdė kūdikius

 Pradžios 5 skyriuje aprašomi Seto palikuonys, įskaitant Mahalaleelį, kurio vardas reiškia „Dievo šlovintoją“. Taip pat pažymėtina Enochas, kuris nematė mirties, bet buvo „paimtas“, Metuzalė, kurio vardas reiškia „Jam mirus ateis vandenys“, ir Nojus. Jei atliksite skaičiavimus, pamatysite, kad potvynis kilo tais pačiais Metuzalės mirties metais, kaip pranašavo jo vardas.

 Išvardinus dievobaimingų Dievo sūnų sąrašą, tekstas tęsiamas 6:1: „Tai atsitiko, kai žmonės pradėjo daugintis žemės paviršiuje ir jiems gimė dukterys, Dievo sūnūs, (Seto palikuonys) matė, kad žmonių dukterys (Kaino palikuonys) buvo gražios...“

 Kainas persikėlė į rytus nuo Edeno

 Didėjant kiekvienos šeimos žmonių skaičiui, buvo neišvengiama, kad vieną dieną jos susidurs. Štai kodėl Pradžios 6:1 sakoma: „...kai žmonės pradėjo daugintis žemės paviršiuje...“ Tai nustato kontekstą. Šis gyventojų skaičiaus padidėjimas iki taško, kuriame dvi šeimos susitiko, sukuria sceną.

 Šiandien žemėje taip pat yra tik dvi šeimos. Jūs arba buvote išvesti iš tamsos karalystės į Tėvo Sūnaus karalystę, arba ne. „Anksčiau buvai tamsa, o dabar esi šviesa“. Kolosiečiams 1:13, Efeziečiams 5:8-9

 Tas pats buvo ir Nojaus dienomis, ir kai Dievo sūnūs pradėjo vesti žmonių dukteris –iš  bedieviškos Kaino šeimos – Dievo pažinimas pradėjo dingti iš žmonijos gyvenimo. Dievas ruošėsi būti išorėje, žvelgdamas į savo kūriniją.

 Kitą savaitę – o kas gi tie  nefilimai, tie senųjų laikų galiūnai? Iki tol, palaiminimai,

 Džonas Fenas

.

2023 m. liepos 2 d., sekmadienis

Nefilimai 3 iš 6

Nefilim #3 of 6

Sveikinu visus,

 Praėjusią savaitę pasidalinau apie tai, kaip angelai buvo užantspauduoti teisumo


rūbais po to, kai Liuciferis sukilo, užantspauduojant jų sprendimą – lygiai taip pat, kaip mes esame užantspauduoti, kai tikime.

 Šiandien tai yra esminis dalykas, kurį reikėtų paneigti, jei jie mano, kad Nojaus dienomis įvyko antrasis angelų maištas.

 Jei Nojaus laikais buvo maištas, štai ką tu turi paneigti.

 Jei atmestume Šventąjį Raštą ir šimtmečių žydų bei krikščionių supratimą, kad įvyko tik vienas maištas, kuriam vadovavo cherubas, vardu Liuciferis, ir apsvarstysime antrąjį angelų maištą Nojaus laikais, kaip tai būtų padaryta?

 Pirma, Dievas turėtų sukurti tinkamą „kūno dalį“ jų angeliškuose kūnuose. Jėzus sakė, kad žmonės danguje yra „kaip angelai danguje“ (Mt 22, 30, Mk 12, 25).

 Sekso aktas yra iš šio gamtos pasaulio. Tik fizinės būtybės fiziniame pasaulyje turi dauginimosi poreikį. Angelai nesiporuoja, danguje nekuria mažus angeliukų. Jie yra dvasinės būtybės, turinčios dvasinius kūnus, todėl dauginimasis nėra kažkas, kam jie sukurti.

 Žemėje Dievas įsakė visiems augalams ir gyvūnams, įskaitant žmones, daugintis ir užpildyti žemę. Dvasios sferoje nėra nei dauginimosi, nei planetos, kurią būtų galima užpildyti, todėl angelai neturi „įrangos“ fiziškai tai padaryti.

 Jei teigiama, kad buvo įmanoma sulaukti antrojo maišto, kurio metu angelai poruojasi su moterimis,

pats Dievas turėtų būti aktyviai įtrauktas į maištą. Angelai negalėjo tiesiog „užsiauginti“ lytinių organų. Be to, Dievas yra visos gyvybės Šaltinis. Dievas turėtų duoti jiems „sėklą“ jų angeliškuose kūnuose, kad jie galėtų apvaisinti moteris.

 Jei manote, kad „Dievo sūnūs“ buvo angelai antrajame maište, turite priversti Dievą prisidėti prie maišto. Kitaip tariant, Jis būtų turėjęs bendradarbiauti su maištaujančiais angelais, jiems padėti. Jis būtų turėjęs pakeisti jų dvasinius kūnus, kad suteiktų jiems lytinius organus, o  tada duoti  sėklą, reikalingą apvaisinti  moterimis.

 Kita problema: Dauginimasis tarp rūšių

 JEI Dievą padarysime maišto dalimi, sukurdami tuose maištinguose angeluose lytinius organus ir tada suteikdami jiems „sėklą“, su kuria jie galėtų pastoti su moterimis, iškyla įvairių rūšių poravimosi problema.

 Pradžios knyga mums sako, kad Viešpats sukūrė gyvybę žemėje, kad sukurtų „pagal jos rūšį“. (Pradžios 1: 11-12, 21-25). Dievas taip pat prisimink, kai buvo sukurta visa žemesnė gyvybė, jis nusprendė sukurti būtybes pagal savo rūšį – tave ir mane.

 Viskas pagal savo rūšį: katės poruojasi su katėmis, šunys poruojasi su šunimis, drambliai su drambliais ir pan. Jūs nepamatysite katės, besilaukiančios su šunimi (tada būtų katšunis“? juokinga). Nepamatysite, kaip dramblys poruojasi su raganosiu ir susilaukia palikuonių. ( tada būtų dramblianosis? juokinga)

 Taigi Dievas vėl turėtų būti į tai įtrauktas-turėtų dalį tame.

 Ar angelai, priklausantys aukštesnei kūrinijos klasei, gali poruotis  su moterimis, gimdyti skirtingų rūšių kūdikius (nors hibridai yra sterilūs) – štai dėl ko ginčijasi tie, kurie tiki, kad įvyko 2-asis angelų maištas.

Norint patikėti tokiais dalykais, reikia nekreipti dėmesio į Ps 8:4-6, kurioje teigiama, kad žmogus buvo šiek tiek žemesnis už angelus. Mes esame žemesnė būtybė, nes (dar) nesame aukštesnėje Dievo Dvasios sferoje. Taigi vėlgi, Dievas turėtų būti įtrauktas, laužydamas Jo Pradžios knygos įsakymą, kad leistų aukštesnei kūrinijos kategorijai, angelams, poruotis su žemesne rūšimi.

 Ar arklys gali poruotis su žemesnio lygio kūrinija, tokio  kaip aligatorius? Ar gali banginis, turintis žemesnę kūrybos eilę, poruotis su  medūza? Tada kaip angelai galėtų poruotis su žemesnėmis gyvybės formomis (žmonėmis), nebent Dievas būtų davęs jiems kūno dalių, davęs jiems „sėklą“, o vėliau sulaužęs daugiau savo įstatymų, leisdamas susilaukti skirtingų rūšių ir aukštesnės su žemesne rūšimi koncepcijos?

 Apsvarstykite, kiek aukštesnės klasės yra angelai danguje. Angelai turi Tėvo įgaliotą galią sunaikinti miestus* arba ištisas armijas*. Jie atsiranda šioje sferoje pagal Tėvo valią. *Pradžios 19:1-13, Izaijas 37:36)

 Elijas praleido 40 dienų, suvartodamas tik  2 mažus valgius*, kuriuos parūpino angelas, parodydamas, kad maistas danguje yra aukštesnė kūrinijos forma, turinti sugebėjimą suteikti  gyvybę ir jėgą ir yra daug pranašesnis už  žemės maistą skirtą žemės kūnams. *I Karalių 19:5-12

 Visa tai reiškia, kad Dievas turėtų asmeniškai dalyvauti antrajame maište: kaip kitaip tokios aukštesnės kūrybos būtybėms būtų suteiktas lytinis organas ir sėkla, su kuria jie galėtų susilaukti tarprūšinių būtybių su žemesniais kūriniais    žmonėmis, nebent Dievas Tėvas suteikė jiems galimybę daryti tai? (Sustabdydamas Savo  kūrimo įsakymą, kad viskas daugintųsi tik pagal savo rūšį)

 Tai gerai dokumentuota

 Kai žmogus yra pradedamas, mokslininkai tuo metu pastebėjo šviesos blyksnį. Biblija Hebrajams 12:9, Zacharijo 12:1 ir kitose vietose mums sako, kad Dievas yra tas, kuris suteikia dvasią, žmogaus pradėjimo metu.

Taigi, kad angelui būtų suteikta „įranga“, o paskui sėkla pastoti kartu su moterimis skirtingose rūšyse, nuo aukštesnės į  žemesnę pastojimo metu, Dievas turi dalyvauti, kad būtų suteiktas gyvenimas pastojimo momentu.

 Tai negalėjo atsitikti. Jis būtų toks pat kaltas, kaip ir maištininkai.

Angelai matė, kad žmonių dukterys buvo „gražios“?

 Sustokime ir pagalvokime, ar tikime, kad angelai žiūrėjo į žemę ir matė, kad moterys yra gražios.

 (Čia vartojamas hebrajiškas žodis „towb“ yra „gražus“, „viliojantis jausmus“. Jis vartojamas kitur apibūdinti gerai kvepiančius kvepalus ir gero skonio maistą. Pradžios 41:5, Saliamono giesmė 1:3 ir kt.)

 Neva angelai žiūrėjo į gražias moteris...

 ...Nojaus laikais ir pasakė, kad nori su jomis pasimylėti. Pirma, norint susigundyti geismu, reikia žmogaus kūno. Jokūbo 1:13 sakoma, kad Dievas nėra gundomas ir nemėginamas blogio. Viena iš priežasčių yra ta, kad Tėvas neturi žmogaus kūno, kuriuo galėtų būti gundomas. Tėvas nežino nei alkio, nei miego, nei poreikio palengvėti, nei ką reiškia būti seksualiai gundomam – jis neturi žemiško kūno, kuriuo galėtų būti gundomas.

 Angelai taip pat turi dangiškus/ dvasios kūnus, tad kaip jie gali būti gundomi žemės ir kūno pagundomis?

 Štai kodėl Kristus turėjo tapti žmogumi

 Jis turėjo patirti pagundą ir atsilaikyti. Jis turėjo priimti žmogaus kūną, kuris leido Jį gundyti. Jei esate Dvasioje, nesate gundomi – jūs turite turėti žemišką kūną, kad būtumėte gundomi. Pagalvokite apie tai, kaip mes tai matome dabar, mažareikšmiškai – kai garbiname Jo akivaizdoje, ar pastebėjote visokios pagundos, stresas, baimės ir panašiai kas iš šio pasaulio išnyksta? Šiuo metu tai patiriame tik akimirką, bet angelai gyvena toje ramybėje, susitelkę į dvasinį pasaulį – jie neturi žemiškų kūnų, kuriuos būtų galima gundyti žemiškomis pagundomis.

 Hmmm... žmonėms, kurie tiki, kad angelai anuomet matė, kad moterys yra gražios, argi dabar žemėje, kur gyvuoja daugiau nei 8 milijardai žmonių, nėra daug gražesnių moterų? Dauguma mano matytų statistinių duomenų teigia, kad Abraomo laikais pasaulio gyventojų buvo apie 5 mln. Nojaus laikais gyveno daug mažiau.

 Taigi...Jeigu Nojaus laikais kiltų angelų maištas dėl moterų grožio. Kodėl nuo to laiko nebuvo daug daugiau angelų maištų? Dabar ir net praėjusiais šimtmečiais gyvena daug daugiau gražių moterų nei  Nojaus laikais. Logika žlunga, ar ne? Jei manote, kad angelų maišto motyvas buvo žemiškųjų moterų grožis, tai kodėl nuo to laiko mes neturėjome kelių angelų maištų? Ta teorija greitai žlunga, ar ne?

 Taigi, kaip kai kurie mano, kad angeliškos būtybės, pranašesnės už žmogų, išvysto natūralius pojūčius, kuriuos turi žemesnės klasės kūriniai, žmonės, ir tenkina   savo kūną, kurio jie neturi? Galime manyti, kad šuo ar katė yra gražūs, bet jie mūsų taip nežadina – tai kodėl manome, kad tos aukštesnės būtybės nusileis žemesniems žmonėms, kad būtų sužadinti pojūčiai, kurių jiems nebuvo davęs Kūrėjas, kad norėtų pasimylėti su moterimis? Tai neturi prasmės.

 Kitą savaitę – kas buvo „Dievo sūnūs“?

 Iki tol, laiminu!

Džonas Fenas