Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2020 m. spalio 30 d., penktadienis

Gilesnė priežastis; Atsisakymas būti tokiais pačiais 2 iš 3

 John Fenn, The Reason Behind the Reason; Refusing to be the Same #2 of 3

Sveiki ,

Praėjusią savaitę paminėjau, kad Kristaus surinkimas buvo persekiojamas per amžius, nes jis skyrėsi nuo jį supančios kultūros ir visuomenės. Bet mes ne tik esame skirtingi; mes atsisakome būti tokie patys.


 Tai dabar vyksta Kristaus kūne tautose, kurios dažniausiai laikomos turinčiomis  krikščioniškas šaknis: krikščionys nusprendžia arba tyliai integruotis ir perimti juos supančios kultūros vertybes, arba nusprendžia skirtis, tvirtai laikydamiesi tik savo tikėjimo, įsitikinimų ir  moralės.

Persekiojimo modelis - jis prasideda nuo kultūrų susipriešinimo

 Mes pastebime, kad iš pradžių įvyksta kultūrų susipriešinimas, nukreipiantis žmones vienas prieš kitą. Manome, kad Danielių įskundė karaliui  jo bendraamžiai ir bendradarbiai. Žmonės netgi ima pranešti apie savo kaimynus. Apd 5, 12–13 sakoma, kad daugybė išgydymų ir stebuklų įvyko tarp tikinčiųjų, kurie susitikdavo namų surinkimuose.

 Tačiau išorėje  tų susitikimų namuose ir tų „žmonių, esančių tame pačiame dvasiniame puslapyje“, sakoma, kad visoje visuomenėje netikintys žmonės jų bijojo ir niekas nedrįso prie jų prisijungti. Kodėl gi  jie jų bijojo? Persekiojimai? Iš dalies. Bet jie taip pat skyrėsi nuo jų kultūros ir atsisakė prisitaikyti. Vis dėlto, tarp tų kurie skyrėsi nuo visuomenės, Dievas gydė ir darė stebuklus. Taigi žmonių širdyse prasidėjo virvės traukimas: vidutinis pilietis gali pasakyti: „Čia yra valdžios nekenčiama grupė, kuri mane gąsdina, tačiau Dievas yra jų tarpe, ir to  aš labiausiai noriu“.

 Jau kitoje eilutėje sakoma, kad daugelis tapo tikinčiaisiais ir buvo įtraukti į tikėjimą.

 Tas akivaizdus prieštaravimas atskleidžia to meto visuomenės susiskaldymą - tarp netikinčiųjų tvyravo baimė ir vis dėlto žmonės tapdavo mokiniais. Jie skyrėsi nuo tos dienos kultūros, visi žinojo, kokios jų pažiūros, o tu esi arba už juos, arba prieš juos.

 Atrenkami lyderiai

 Netrukus Izraelio valdovai pradėjo organizuotą areštų politiką. Petras ir Jonas buvo pristatyti prieš  apygardos vadovus Apd4., dar padidino persekiojimus  Stepono areštas ir egzekucija Apd 7 . Po Stepono mirties Saulius iš Tarso tapo vyriausiuoju persekiotoju, o Apd 9 Saulius, būsimasis apaštalas Paulius, susitinka su Jėzumi kelyje į  Damaską. Tai sustabdė žydų lyderių pastangas perkelti bažnyčios persekiojimą už Izraelio ribų.

 Apd 12, mums sakoma (Jeruzalėje) Erodas kardu nužudė apaštalo Jono brolį Jokūbą ir suėmė  su tuo pačiu ketinimu Petrą.

 Atkreipkite dėmesį, kad valstybinis persekiojimas prasidėjo tada, kai lyderiams pavyksta įtikinti piliečius bijoti krikščionių. Jeruzalės žydai bijojo, kad šie krikščionys bandys primesti jiems savo įsitikinimus (religiją), keldami grėsmę žydų religijai ir įstatymams bei Izraelio kultūrai. Bet šiuo metu Romos federalinė vyriausybė dar nebuvo visiškai į tai įsitraukusi.

 Puolimas prieš lyderius

 Morkaus 14: 55-58  randame lyderius, kurie teisia Jėzų teismo posėdyje su melagingais liudytojais, kurie  ištraukė Jo žodžius iš konteksto ir iškreipė jų pirminę reikšmę, kad atitiktų jų siekiamą  tikslą.

 Mūsų dienomis matome tą patį puolimą, žodžius ištrauktus iš konteksto, iškreiptus žodžius, nukreiptus prieš tuos, kurie  neatitinka vyraujančios anti-konservatyvios anti -žydiškos / krikščioniškos kultūros. Taip sudaromos bylos  prieš atrinktus žmones, kurie trukdo didesnei darbotvarkei. Tačiau ateina laikas, kaip ir Romos laikais, kur visa kultūra atsigręš ir net kaltins krikščionis, žydus ir konservatorius dėl visko, kas negerai tautoje.

 Jie bando persekiojimą paversti valstybine byla

 Apaštalų darbų 18: 12-18, maždaug 20 metų po Sekminių, tai yra apie 52AD. Korinte, Graikijoje, tikėjimo persekiotojai išplečia savo persekiojimus  už Izraelio regiono ribų, siekdami įtraukti Romos federalinę vyriausybę prieš krikščionis.

 Korinte buvo Romos senatorius ir teisėjas Gallio. Istoriškai jis už Biblijos teksto ribų yra gerai žinomas dėl kelių priežasčių, tarp jų, kad jis buvo garsiojo romėnų rašytojo Senekos brolis. Liucijus Juniusas Gallio Annaeanusas buvo  jo visas vardas, o kai žydai federaliniame teisme pareiškė ieškinį Pauliui, jie tvirtino, kad Paulius vertė žmones nepaklusti žydų įstatymams, todėl jie laužė ir  Romos įstatymus.

 Gallio „nerūpėjo nė vienas iš šių dalykų“ ir jis bylą nutraukė. Jis išsiuntė bylą  atgal žydų religiniams veikėjams  ir jų teismams, nedalyvaujant Romos federalinei vyriausybei. Šis potvarkis teisine kalba reiškė, kad , kad jei šie krikščionys aiškiai nepažeis federalinių įstatymų, Roma nedalyvaus tokiose bylose.

 Krikščionims Gallio turėjo didelę įtaką, kaip Romos senatorius ir teisėjas, dėl jo sprendimo Kristaus surinkimas santykinai 10 metų gyveno taikoje su vyriausybe, kol 64-aisiais iškilo Neronas ir pradėjo savo persekiojimus. Nors per šį laiką netikintys žydai nuolat persekiojo Paulių bet, didžioji jo laiškų dalis, sudaranti mūsų Naująjį Testamentą, buvo parašyta šiame dešimtmetyje. (Rom, I ir II Kor, Gal, I ir II Tesi, Fil, galbūt Heb)

  Tačiau netrukus ne netikintys žydai sugebės parodyti Romai, kad krikščionys pažeidė Romos federalinius įstatymus; Krikščionys tai padarys už juos, ir Romos įstatymai  pasikeis.

 Štai kur mes pratęsime kitą savaitę. Tikiuosi, kad pamatysite pavyzdį, nes tai, kuo dalinuosi apie mūsų praeitį, dabar tampa mūsų dabartimi ir netrukus bus mūsų ateityje. Iki kitos savaitės laiminimu,

 

John Fenn

Gilesnė priežastis; Prisitaikymas Nr. 1 iš 3

 

John Fenn,Weekly Thoughts, The Reason Behind the Reason; Conformity #1 of 3

Sveiki,

Savo knygoje „Pirmosios bažnyčios( vert.surinkimo) sugrįžimas“ pastebėjau, kad ankstyvasis surinkimas buvo kontrkultūrinis judėjimas, o šiuolaikinė auditorijos bažnyčia dabar yra tik supančio pasaulio subkultūra.

 Subkultūra yra maža savarankiška izoliuota grupė didesnėje visuomenėje, ji turi savo įsitikinimus, terminologiją, pasaulėžiūrą ir dažnai savo apsirengimo būdą. Dar vidurinės mokyklos laikais jūsų mokyklos subkultūros galėjo įtraukti sportininkus ir palaikymo šokėjus į vieną kultūrą, gaujas į kitą, čiuožėjus, vėžlius


ir kt. Kiekviena tos mokyklos subkultūra buvo unikali, tačiau egzistavo didesnėje vidurinės mokyklos visuomenėje, visi judėjo ta pačia kryptimi - link baigimo. Subkultūros paprastai juda ta pačia kryptimi kaip ir visa visuomenė.

 Dėl subkultūros Kristaus surinkimas  ėmė klaidingai mąstyti;  jei tik savo patalpose turėtų pasaulio kokybę, jei jų „garbinimas“ būtų panašus į pasaulio roko koncertą, jei turėtų profesionalių koncerto elementų, tai  pritrauktų naujų žmonių į savo auditoriją. Jie atrodo kaip pasaulis, skamba kaip pasaulis, kalba taip kaip pasaulis,  stengdamiesi būti aktualūs. Jie juda ta pačia kryptimi kaip ir pasaulis. Jie yra subkultūra.

 Kontrkultūra yra gyvenimo būdas, turintis vertybių, priešingų vyraujančiai visuomenei. Kontrkultūra juda priešinga vietinės kultūros ir pasaulio kryptimi.

 Dauguma to, ką pasakė Jėzus, buvo kontrkultūra. Apsvarstykite Mato 5: 43-48: "Jūs girdėjote sakant, mylėsite savo artimus, bet nekęsite savo priešų. Bet aš jums sakau, mylėkite savo priešus, laiminkite tuos, kurie jus keikia, darykite gera tiems, kurie jūsų nekenčia, melskitės už tuos kurie jus persekioja, kad būtumėte panašūs į savo Tėvą danguje “.

 Tai yra kontrkultūra. Jis įsako laikytis  gyvenimo būdo ir vertybių, priešingų aplink juos vyraujančiai visuomenei ir kultūrai. Tai galinga. Gyvenimą keičiantys dalykai. Priešingai visai kultūrai ir visuomenei. Mylėkite savo priešus. Melskitės už juos. Darykite jiems gera. Tai yra kontrkultūra.

 Štai kur slypi Kristaus kūno jėga, būtent toje  kontrkultūroje.

 Dėl to kaltinkite Dievą; Kontrkultūra

 Dievas yra tas, kuris pradėjo ankstyvąjį surinkimą per  Sekmines ir pagimdė jį kaip priešingą kultūrą, nes jis (mes) laikomės Jėzaus mokymo. Dievas persikėlė  iš šventyklos  pas žmones, ir tai buvo visiškai priešinga visai tos dienos religinei kultūrai. Sinagogos sistemą valdė aristokratiškas elitas, sakęs, kad  Dievas gyvena pastate, o Kristaus surinkimą - neišsilavinę žvejai, sakę, kad Dievas gyvena žmonėse.

 Žydų elitas buvo susitelkęs  į  šventyklos sistemą, kuri visus pinigus, valdžią ir dėmesį nukreipė į save. Kristaus surinkimas  buvo decentralizuotas, kai Dievas pasitraukė iš šventyklos  pas žmones, suteikdamas jiems laisvę susitikti su kitomis gyvomis šventyklomis, kai jie pasirinkdavo dalintis vienas su kitu, palaikyti vienas kitą ir savo vadovus laisvos  valios nutarimu. Visa tai ir dar daugiau buvo visiškai priešinga egzistuojančiai šventyklos sistemai, kuri diktavo tai, ką žmonės turi girdėti, kaip turi duoti, kaip įsitraukti į šventyklos gyvenimą ir kaip bendrauti tarpusavyje - Kristaus buvimas  žmonėse kaip gyvose  šventyklose buvo ir išlieka kontrkultūra.

 Priežastis, dėl kurios vyksta persekiojimai

 Akimirkai palikime nuošalyje tai, ką visi suprantame kaip dvasinę persekiojimo priežastį - velnias nekenčia Dievo ir Dievo tautos, todėl jis verčia žmones mus persekioti. Pažvelkime į tai iš kultūrinės perspektyvos ir  tuomet kažką pamatysime.

 Kas privertė Babilono valdovus persekioti Danielių?


 Kas privertė Babilono valdovus persekioti 3 hebrajų vyrus taip, kad net pasiųstų juos į krosnį?

 

Kas privertė Jeruzalės žydų lyderius persekioti ankstyvąjį Kristaus surinkimą ?

 

Kas privertė Romos cezarius persekioti krikščionis?

 

Kas privertė nacistinę Vokietiją persekioti žydus ir krikščionis? (Lageriuose mirė ne tik apie 6 milijonai žydų, bet dar apie 5 milijonai krikščionių ir politinių kalinių.)

 

Kas privertė SSRS persekioti žydus ir krikščionis?

 

Kodėl šiandien krikščionys yra persekiojami tautose, kuriose vyrauja kitos nei krikščionybė religijos?

 

Atsakymas paprastas: jie buvo skirtingi.

 

Gilesnis atsakymas glūdintis už to: jie ne tik skyrėsi, bet ir atsisakė būti tokie patys.

 Ir dar gilesnis atsakymas už šitų dalykų: jie laikėsi  savo tapatybės, o ne tos, kaip valstybė jiems nustatė. (Naudojantys emocinį ramentą, išdavikai, maištininkai, psichikos ligoniai, pavojingi visuomenei ir kt.)

 Kiekviename pavyzdyje jie buvo nekenčiami, nes jie buvo kontrkultūra. Kontrkultūra atsisako atitikti visuomenės lūkesčius. Kontrkultūra juda priešinga linkme kaip įprasta to laiko  kultūrai.

 Tautose, kurios laikomos kultūriškai krikščioniškomis, Tėvas ir mūsų Viešpats vėl ragina Kristaus kūną tapti kontrkultūra. Ir čia mes pratęsime kitą savaitę. Tiems, kurie turi ausis girdėti, jūs atpažinsite tai pranašiškai...iki kitos savaitės,

laiminu,

John Fenn

2020 m. spalio 27 d., antradienis

Pranašiškos naujienos, Ezekielio 38 karas

 John Fenn .Weekly Thoughts. Prophetic Update to Ezekiel 38 War

Sveiki,

Didelis klausimas iškyla pranašysčių stebėtojams, kurie tikėjo „tradiciniu požiūriu“, kurį apibūdinu šioje serijoje, jie daugelį metų stebėjosi: Kodėl Rusijos aljansas galėtų manyti, kad gali sėkmingai įsiveržti į Izraelį? Pažvelkime į


aplinkybes, kurias nurodo Raštas.

Ezechielio 38: 9 sakoma, kad susirenkančios pajėgos ateis „kaip debesis, padengiantis žemę“ į „Izraelio kalnus“, o tai rodo, kad rengiami antžeminiai  puolimai iš oro. Frazė „Izraelio kalnai“ geografiškai reiškia senovės kalnus, einančius iš Afrikos į šiaurę per Izraelį į Siriją. Taigi pranašystė rodo, kad pradedant Sirija jie ateis iš šiaurės palei kalnus ir į Izraelį.

 Galbūt įsiveržusios pajėgos įžengs į Siriją, norėdamos visiems laikams pabaigti tą konfliktą, o būdamos Sirijoje su visomis tomis pajėgomis, jos pamanys, kad gali lengvai užimti Izraelį viena didžiule ataka. Dievas sako apie tą dieną, kai jie ateis kaip debesis užimti žemės eil.10–12: „Tai sako Suverenus Viešpats, tą dieną į jūsų galvą ateis pikta mintis, ir jūs sakysite:„ Aš užpulsiu neapsaugotų  kaimų kraštą, užpulsiu nieko neįtariančius ir taikius žmones ... "

 

Atrodytų, kad idėja užimti Izraelį yra šio momento paskatinimas, o ne kažkas, kas  iš anksto suplanuota. Šis punktas sutrikdo daugelį pranašysčių stebėtojų, kurie ieško iš anksto gerai suplanuotos atakos. Šios eilutės rodo, kad tai yra greitas sprendimas, radus nedidelį pasipriešinimą Sirijoje, be išankstinio  planavimo. Tai reiškia, kad būdami Sirijoje jie mato Izraelio ir jo sąjungininkų ramesnę būseną, be jokio masinio pajėgų sutelkimo, kaip buvo matyti Kuveite prieš JAV įsiveržimą į Iraką. Šiose rašto eilutėse teigiama, kad būdami Sirijoje su tokia jėga, jie galvoja, kodėl gi nesiveržti pirmyn ir neužimti  Izraelio, nes prieš mus nėra sutelkta didelių armijų?

 Politinis klimatas

 Ezekielio 38: 13 sako, kad sąjunginės arabų tautos ir tautos, kilusios iš Ispanijos ir Didžiosios Britanijos pirklių, paklaus: „Kaip manai, ką darai? Ar manote, kad galite ateiti pasiimti grobio? "

 Šis pareiškimas yra politinis, kuris akivaizdžiai yra toks, kokiu mastu  aljansas  mano pulti  apspręs pasipriešinimas,  arba blogiausiu atveju jie mano, kad vakarai leis arabų aljansui kovoti su Izraeliu, kurį, jų manymu, gali lengvai nugalėti jų didžiulis skaičius ir jėga.

 Prisiminkime   politinio ir ekonominio pasipriešinimo pavyzdį, Vakarų atsaką įvykus  invazijai į Ukrainą. Tai yra vakarų pavyzdys - bausti režimo asmenis ekonomiškai, o ne  nacionaliniu pagrindu.

 Be to, JAV pasitraukus iš Sirijos, Afganistano, Irako ir daugiau Viduriniųjų Rytų gynybos perduodant arabų aljansams, taip pat sumažinant karius NATO, leis manyti, kad vakarai neturi jėgos  dar vienam konfliktui regione. Jų manymu, viskas bus baigta, kol kas nors galės reaguoti karine jėga, net jei ir norėtų tai padaryti. Tai yra lemtingas klaidingas svarstymas.

 Dievas kaip senais laikais prieš juos  nukreipia gamtą

 19-23 eilutėse Dievas sako, kad jis kovos su jais sukeldamas didelį žemės drebėjimą ten, kur jie yra, ir tuo pačiu metu gausų lietų su „didele kruša“. Lietus ir kruša slopins oro ataką, o žemės drebėjimas – ataką žeme. Eil.20 pabaigoje taip pat sakoma: „Kiekvieno žmogaus kardas bus prieš jo brolį“, o tai rodo, kad įsiveržusieji iš daugelio tautų patirs sąmyšį bendravime ir kovos viena su kita karinės nelaimės metu. Žemės drebėjimas, lietus, kruša, sumišimas.

 Bet palaukite, yra dar daugiau ...

 21 eilutė sako: „Aš šauksiuosi kardo prieš jį iš visų savo kalnų ...“ Pranašiškoje literatūroje kalnas reprezentuoja tautą. Apsvarstykite, ar Danielius matė, kaip Nebukadnecaro statulos pirštai buvo sutriuškinti nuo dangaus krentančio kalno (dangiškos kilmės) ir augo kaip kalnas, kuris dengė pasaulį (Dievo karalystė). (Danieliaus 2: 34-45, 44-45). Apreiškimo 17: 8–10 ištvirkėlė sėdi ant 7 kalnų, kurie kitoje eilutėje mums sako: 7 karaliai ir t. T.

 Kai Dievas sako, kad jis šaukia kardą prieš jį „iš visų savo kalnų“, tai rodo kitas tautas, kurios šiame kare yra „Dievo“, Izraelio pusėje. Po to seka „kiekvieno žmogaus kardas bus prieš jo brolį“, ir tai įgauna didesnę prasmę, kad tauta bus prieš tautą šiame daugianacionaliniame, bet labai trumpame kare.

 Dievas sako, kad jis pasiųs „ugnį ir sierą“ ant Magogo žemės ir ant „pakrančių / regiono“. Tikriausiai tai puolančių armijų tėvynės, o galbūt Juodosios ir Kaspijos jūros, Sirijos, Turkijos ir kt.

 Pranašysčių tyrinėtojai domėjosi, ar tai bus ribotas ir vienpusis branduolinis karas dėl „ugnies ir sieros“ naudojimo. Jau seniai manoma, kad Izraelis turi branduolinių ginklų, ir nėra jokių abejonių, kad jis juos panaudos, jei kiltų grėsmė jo egzistavimui. Arba ar Ezechielis matydamas įprastą karą ir tik bandydamas panaudoti savo dienų žodžius apibūdinti šiuolaikines bombas ir ugnies jėgą, kas jam yra ugnis ir siera? Mes nežinome.

 Tai, kad nei Izraelis, nei mūšio laukas nelieka radioaktyvūs, rodo, kad  Izraelio atsakymas nebus branduolinis karas, tai nukreipta į Magogo tėvynę ir aplinkines vietoves, o ne į artimiausią Vidurio Rytų regioną.

 Karo rezultatai

 Didžioji 39 skyriaus dalis   yra skirta apibūdinti karo pasekmes.  Jame sakoma, kad Izraelis iš karo grobio  turės atsargų  7 metams , o mirusiems palaidoti reikės 7 mėnesių. Pranašiški žodžiai atitinka  šiuolaikinę kriminalistiką , eil.13-19 sakoma, kad Izraelis samdys žmones, kurie vaikščios aplink ir radę kūno dalis uždės vėliavėles, kad kūno dalys  būtų surinktos ir palaidotos. Taip pat sakoma, kad paukščiai ateis ir rinks kaulus iš kūnų - kokia šiurpi scena!

 Dabar pasidalinsiu tuo, kuo retai dalinuosi

 Apie 1995 m., kai pirmą kartą pradėjau dėstyti Senojo Testamento apžvalgą Biblijos mokykloje Tulsa, atėjo laikas paaiškinti šią Ezechielio pranašystės dalį. Per visus aplankymus vykusius nuo pirmojo 1986 m. balandžio mėn., iki tol Viešpats niekada nieko nesakė apie šį karą. Bet kaip visada, prašiau Tėvo pamokyti mane paaiškinti įvykių seką , nes žinojau, kad tarp studentų kils daug klausimų  apie paskutinius laikus,  norėjau būti tikslus ir teisingas mokydamas. Jei mano „klasikinis požiūris“ buvo neteisingas, norėjau, kad Tėvas man pasakytų.

 Į mano visišką nuostabą Tėvas iškart atsakė: "Šis karas užbaigia arabų ir Izraelio konfliktą, nes kas regione liks kovoti prieš Izraelį? Niekas. Šis karas atveria kelią rytų karaliams vėliau žygiuoti per Azijos pilvą paskutiniam mūšiui, nes jie to nebūtų darę anksčiau *. Apsvarstykite šiuos dalykus. Pasaulis bus šokiruotas dėl to, kas vyksta, ir bijodamas to, ką padariau. Ekonominis poveikis bus jaučiamas visame pasaulyje. Greitai iš Europos iškils lyderis, kuris pareikš ieškinį dėl taikos (su Izraeliu) ir sudarys 7 metų taikos sutartį su juo. Šios sutarties nuostatos apims ekonominius interesus, taip pat  ir nuostatą, leidžiančią jiems pastatyti savo šventyklą. Toje šventykloje po kokių 3 1/2 metų Izraelis bus išduotas “.

 * Apsvarstykite, kad šiame kare bus sunaikintos Rusijos, Turkijos, Irano, Libijos karinės pajėgos. Rusijai neturint jokių sąlygų priešintis, praėjus maždaug 7 ar daugiau metų „rytų karaliai“ su 200 milijonų armija laisvai keliaus per Pietų Aziją, kirs išdžiūvusius Tigro ir Eufrato kraštus ir eis į Izraelį ir ten susidurs su Viešpaties sugrįžimu. Jis taip pat sakė, kad po Ezechielio karo  bus sudarytos sutartys su kaimyninėmis arabų tautomis.

 Tai buvo viskas, ką jis tuo metu sakė, ir nuo to laiko jis  nieko  nepridėjo, nors aš paklusau ir  apsvarsčiau tuos dalykus, juos studijavau ir stengiausi neatsilikti nuo regioninių naujienų. Ezekielio 36 ir 37 skyriuose išsamiai aprašoma, kaip Izraelis vėl tampa suvereni tauta, o 38 ir 39 skyriuose kalbama apie karą, vykstantį tapus ta tauta. Tada 40–47 skyriuose kalbama apie Tūkstantmečio šventyklą ir Izraelį; kai vanduo tekės iš šventyklos žemyn į Negyvąją jūrą tokiu tūriu, kad jis taps gėlo vandens ežeru. Čia  netgi teigiama, kad tik pelkėtos vietovės liks šlapios. Mums sakoma, kad žvejai žvejos tinklais, o palei upės ir dabar jau gyvos jūros krantuose augs vaismedžiai.

 Kadangi  paėmimas ir  Viešpaties sugrįžimas yra paslaptis,  tai nebuvo parodyta Ezechieliui ir niekam kitam, ir nebuvo pasakyta, kada tai įvyks. . Kadangi aš tikiu Rosh Hashanah išpranašautu „paėminu“, kuris sako, kad po šio įvykio žemė įžengia į 7 metų „Jokūbo bėdas“ ir „Baimės dienas“, dar vadinamą „Pykčio dienomis“, tai planuoju stebėti iš  aukščiau. Manau, kad šis karas gali būti tų dienų pradžioje, nors nemanau, kad kas nors iš mūsų tikrai žino visų šių dalykų laiką.

 Mano supratimu, Ezechielio 38 karas yra tai, kur link pasaulis eina mūsų laikais, kaip matyti iš įvairių Izraelio ir arabų / musulmonų tautų sutarčių. Bet kada bus pučiamas paskutinis trimitas Rosh Hashanoje, kad prikeltų mirusieji Mesijuje ir kad gyvieji būtų pakeisti? Aš nežinau. Aš žinau, kur norėčiau būti , bet  juokinga, aš nežinau.

 Tikiuosi, kad ši serija paskatins jus galvoti .... ir melstis .... ir žiūrėti .... ir spėlioti ... mes gyvename tikėjimu ne regėjimu... nauja tema kitą savaitę, iki tol, laiminu,

 John Fenn

2020 m. spalio 9 d., penktadienis

Pranašiškos naujienos. Ezekielio 38 karas 3(2)

John Fenn. Weekly Thoughts,  Prophetic Update to Ezekiel  38 War 9/10/20

 Sveiki,

Praėjusią savaitę mes pabaigėme detaliai aptarinėdami paskutines naujienas apie ekonominius ir karinius susitarimus tarp kelių arabų tautų ir Izraelio, kurie įgyvendina pranašystes. Štai keletas Ezekielio pranašystės detalių.

Gogas Magogo krašte


Ezechielis 38 prasideda Dievo žodžiais, kad jis yra prieš Gogą, Magogo žemės valdovą. Klasikinis Magogo žemės supratimas yra teritorija į šiaurę nuo Turkijos, šiuolaikinės Rusijos ir Vidurinės Azijos, buvusių SSRS tautų.

 Reikėtų pažymėti, kad Dievas sako ne prieš Magogo (Rusija) gyventojus, o tiesiog prieš Magogo valdovą, kurį jis vadina „Gogu“. Iš pradžių Magogas buvo Nojaus anūkas per Jafetą. Šis pavadinimas reiškia „stogo viršus“, užsimenant apie Magogą, kuris po potvynio juda į šiaurę,  į teritoriją, dabar vadinamą Rusija.

 4–7 eilutėse, kalbėdamas su tuo valdovu, Dievas sako, kad jis „įvers kablius į jo nasrus jam ir jo kariuomenei“, ir jie bus patraukti į Vidurinius Rytus. Tai rodo, kad Rusija bus įtraukta į Artimųjų Rytų konfliktą, tačiau nenorės to daryti, bent jau iš pradžių. Taigi kabliukas.

 Pranašiškai sakant, krikščionys ir žydai ieškojo, kas yra tas „kablys“, kuris pirmiausia juos patraukia į Vidurinius Rytus. Jei pažvelgtume į dabartines antraštes, tai būtų jų dalyvavimas Sirijoje ir Turkijoje. 10-12 eilutėse sakoma, kad Rusijos valdovas Gogas, būdamas Viduriniuose Rytuose su visomis tomis pajėgomis, turi piktą sumanymą: užgrobti Izraelį.

Tiesą sakant, eilutėse  konkrečiai teigiama, kad Izraelis tuo metu bus ramus savo sienose. Jau seniai sakiau norint, kad tai įvyktų, kad Izraelyje būtų taika, turi būti vietinis ar regioninis aljansas, tuo tarpu didesniu lygiu Gogas ir jo sąjungininkai planuoja savo žūtį - ir atrodo, kad šie taikos susitarimai prisideda prie tos vietinės taikos.

 Ezekielio 38: 7 Rusijai nurodoma „budėti‘, arba saugoti , turint omenyje įvardytas tautas. Toms tautoms priklauso Togarmas, kuris yra senovės Turkija. Persija, kuri yra senovės Iranas. Į  senovės Persiją kažkada buvo įtrauktas ir šiuolaikinis Irakas, todėl tarp tų 2 tautų galėjo būti įmanoma plėtra.

 Taip pat Libija, kuri yra ta pati šiandien, ir „Etiopija“, kuri Ezekielio laikais daugiausia buvo šiaurės Sudanas, dabar musulmonų tauta. Taip pat minimas „Gomeras“, tai yra žmonės į šiaurę nuo Juodosios jūros, pietų Rusijoje.

 Ezekielio knygoje 38 kalbama apie šių tautų sąjungą su Rusija, kuri yra juos vienijanti „sargyba“, ir kad jie bus pritraukti į Vidurinius Rytus kabliu, o paskui jau būdami tenai, sugalvos blogį įsiveržti į Izraelį.

 Kita vertus, mes turime šį aljansą ...

Kai aljansas sutelks savo pajėgas ir ateis „kaip debesis užkloti žemę“ (oro puolimas?), 13 eilutėje sakoma, kad šios tautos atrems išpuolį:

 „Šeba, Dedanas, Taršišo pirkliai ir visi jauni jų liūtai sakys jums (Gogui):„ Ar atėjai plėšti? Ar surinkai pulkus, kad išgabentum sidabrą , auksą, galvijus ir visus krašto turtus?“(vert.angl. Ar manai, kad gali ateiti ir pasiimti grobį?...)

 Klasikinis šių tautų supratimas yra toks, kad tarp Šebos ir Dedano turėtų būti  aljansas, kuris, kaip suprantama, apima šiuolaikines Saudo Arabijos sritis ir (nuosaikias) Persijos įlankos valstybes.

 Taršišas yra Ispanija, taigi Taršišo pirkliai būtų tos tautos, kurias apgyvendino Ispanijos pirkliai - tai yra Amerika. Frazė „ir visi jauni jos liūtai“ klasikiniu požiūriu yra Didžioji Britanija ir jų liūto simbolis. Todėl tautos, kurios yra „palikuonys“ Britanijos kraujo linijoje.

 Supraskite 2 Ezekielio teiginius: Be arabų aljanso, kitos Izraelį remiančios tautos buvo įkurtos dėl ekonominių motyvų iš Ispanijos ir kraujo linijos iš Britanijos. Štai kodėl nuo seno buvo manoma, kad JAV vadovauja aljansui su Izraeliu prieš įsiveržiančias pajėgas.

 Pranašysčių stebėtojai laukė arabų aljanso, kuris bus kartu su  vakarais ir Izraeliu, kai prasidės šis karas. Štai ką reiškia tie susitarimai minimi naujienose,  nuo 2017 m. Lapkričio iki 2020 m. Vasaros.

 Kaip prasidės karas - ko ieškoti  antraštėse

Kur yra JAV, kodėl Gogas galvoja, kad gali užimti Izraelį, kaip atrodys karas ir kuo jis baigsis. Tai kitą savaitę, iki tol,

 

Laiminu,

 

Džonas Fennas

2020 m. spalio 4 d., sekmadienis

Pranašiškos žinios, Vid. Rytų taikos sutartis ir Ezekielio 38 karas 1(3)

John Fenn,  Prophetic Update Middle East Peace and Ezekiel 38 War, 1 of 3,         2/10/20

Sveiki,

Pasaulio pandemijos ir naujienų iš JAV rinkimų  viduryje vyksta kažkas, kas sukuria pranašišką pamatą pasaulį keičiančiam karui.

 Pirmiausia naujienosNors žiniose nedaug apie tai buvo rašoma per kelis mėnesius , prezidentas D.Trampas tyliai įtraukė arabų tautas, buvusius Izraelio priešus, į savo ir Izraelio sąjungą, netgi  užmezgant diplomatinius ryšius tarp tautų.

 Pirmiausia naujienos paskelbtos 2017 m. Lapkričio mėn. Administracija tarpininkauja kariniame aljanse tarp Persijos įlankos valstybių, motyvuotų Irano agresija. Šio aljanso tautos yra Saudo Arabija, Omanas ir JAE. Susitarime buvo nuostata leisti komercinius skrydžius tarp Saudo Arabijos ir Izraelio.

 Tada pasirašytos sutartys su Egiptu. Tada Jordanija. Paskutinės naujienomis yra tai, kad Jungtiniai Arabų Emyratai (JAE) ir Bahreinas oficialiai pripažino Izraelio teisę egzistuoti, prisijungė prie abipusio gynybos susitarimo ir normalizavo diplomatinius santykius su Izraeliu.

 Kelios savaitės anksčiau Serbija ir Kosovas (daugiausia musulmonų tauta) pasirašė taikos susitarimą, kuriame buvo nuostata, kad Kosovas oficialiai pripažįsta Izraelį kaip tautą, o Serbija perkelia savo ambasadą į Jeruzalę. Iranas ir Turkija labai kritikavo tuos susitarimus ...

 Šių Persijos įlankos valstybių motyvacija kariškai susijungti ir pripažinti Izraelio teisę egzistuoti yra dėl Irano, Turkijos ir Rusijos grėsmės regione. Tačiau tai taip pat pildo pranašystę.

 Ką tai turi bendro su pranašyste?

Žinios apie šiuos susitarimus puikiai dera su klasikiniu požiūriu į Ezekielio 38 karą, ypač su tikėjimu, kad jis pranašauja, jog  Izraelis, turės arabų ir vakarų sąjungininkų kare prieš invazijos pajėgas, kurios apima Rusiją, Iraną, Turkiją ir kitas tautas. Leiskite man nustatyti sceną.

  Klasikinis vaizdas

36 ir 37 skyriuose Ezekielis pranašauja apie laiką, kai Izraelio tauta atgims ir klestės žemėje. Tuo metu, kai jis matė viziją, 500-ųjų pr. Kr. tauta buvo nelaisvėje Babilone. Jo laiku buvo Danielius ir liūto duobė, „trys hebrajų vaikai“ ir ugninė krosnis. Ezekielis taip pat buvo paimtas į nelaisvę ir gyveno Babilone.

 Būtent ten jis matė regėjimus apie  Izraelį paskutinėmis dienomis, kurie tapo Ezechielio 36–39 skyriais. Ten, Babilone, jis mato regėjimus pavaizduotus  36 ir 37 skyriuose, pasakojančius apie Izraelį kaip suverenią tautą, gyvenančią jų krašte, nors ir iš visų pusių kelia grėsmę kaimynai.

 Tada jis mato 38 ir 39 skyrius, kuriuose išsamiai aprašytas kelių Izraelio sąjungininkų karas, Izraeliui ir jos sąjungininkams nugalint agresorius.

 Tas karas nėra Armagedonas ir mes tai žinome dėl kelių priežasčių. Pirmasis yra tai, kad Izraelis turi sąjungininkų, kurie kartu su Izraeliu nugali įsiveržiančias armijas. Armagedone jie yra vieni, situacija reikalauja  sugrįžti  Jėzui, kad Jis išgelbėtų tautą. Be to, „Apreiškime“ sakoma, kad Armagedono armijas sudarys 200 milijonų žmonių „karalių iš rytų“ armija, kuri žygiuos per Pietų Aziją, norėdama įsiveržti į Izraelį kirsdama Tigrą ir Eufratą, o Ezechielis 38 apibūdina armiją, ateinančią tiesiai iš šiaurės per Sirija.

 Joje taip pat teigiama, kad Izraeliui prireiks 7 mėnesių, kad palaidotų mirusiuosius iš įsiveržusių armijų, ir liktų 7 metams atsargos iš karo grobio. Tai nėra amžiaus pabaigos apibūdinimas.

 Klasikinis Ezekielio 38 supratimas yra arabų sąjunga su Izraeliu ir vakarais, kurie stos kartu su Izraeliu prieš įsiveržiančias jėgas. Pranašystes pildo būtent tas Persijos įlankos valstybių aljansas. Bet yra dar daugiau, daug daugiau ...

 Iš vienos pusės matome susirinkusias šias tautas  ...

 Bet čia mes pratęsime kitą savaitę  ... iki tol, laiminu,

 Džonas Fennas

2020 m. spalio 3 d., šeštadienis

Koks dievas yra panašus į mūsų Dievą?

 John Fenn, Weekly Thoughts, What god is like our God? 3(3) 2020 m. Rugsėjo 25 d.

Sveiki,

Jis, siekdamas užkirsti kelią turto kaupimui mažumos rankose ir palengvinti tiems, kurie yra prislėgti skolų, sukūrė valstybinę skolos panaikinimo programą - nacionalinį bankrotą.

 Nacionalinis skolos panaikinimas


Pakartoto Įstatymo 15 skyriuje Viešpats kas septintus metus liepia panaikinti skolas. Visi tarnai,  žydai, tarnaujantys žydų šeimininkams, buvo paleisti. Vykdyti šį įsakymą buvo taip svarbu, kad Mozė jį paminėjo kalbėdamas tautai paskutinius  žodžius prieš mirtį, Pakartoto Įstatymo 31:10.

 Nacionalinis bankrotas ir turto grąžinimas

„Kunigų 25: 8–17“ mes matome didesnį nacionalinį bankrotą - nacionalinį nekilnojamojo turto skolos panaikinimą, kuris turėjo vykti kas 50 metų, taip vadinamais jubiliejiniais  metais. Dievas mini, kad nekilnojamas turtas turi būti vertinamas proporcingai, atsižvelgiant į laiką iki kitų 50-ųjų metų, ypatingą dėmesį skiriant namams, esantiems mieste su sienomis, ir levitams.

 Jei antrais metais perkate namą  iš kito asmens, jo vertė bus didesnė, nes iki jubiliejaus bus likę 48 metai, kai tie namai bus grąžinti juos pardavusiai šeimai. Bet jei jūs perkate jį 45 metais, vertė būtų mažesnė, nes iki jubiliejaus liko tik 5 metai. Taip  Dievas  sugalvojo sukurti nacionalinį skolų anuliavimą, kad niekas negalėtų sukaupti didelių turtų.

 Leiskite vynmedžiams, medžiams ir grūdams pailsėti

Be to, Dievas 25 skyriuje įsakė, kad jie ūkininkautų ir dirbtų daržuose bei vynuogynuose ir rinktų derlių 6 metams, tačiau septintaisiais metais jie turi leisti viskam augti laisvai kaip laukinėje gamtoje. Kas 7 metai buvo skiriamas poilsis nuo darbo laukuose, daržuose ir vynuogynuose.

 Pagalvokite apie visa tai: poilsio diena kas savaitę, 6 + savaitės atostogų per metus, 1 metai nuo darbo jaunavedžiams, kas 7 metai nuo žemės ūkio ... koks malonus ir išmintingas Dievas. Iš tikrųjų Jis padarė mus žmonėmis, kokiais mes jau esame o ne nuolatos kažką darome, kad tokiais būtume. Ir visa tai buvo įrašyta į Mozės įstatymą. Koks dievas / deivė toje srityje, koks dievas mūsų laikais taip gerai rūpinasi savo žmonėmis? Yra tik vienas tikras Dievas - ir Jis yra geras!

 Jie turėjo leisti javams, vynmedžiams ir medžiams augti   be genėjimo ar derliaus nuėmimo septintus metus, ir Jis pažadėjo, kad 6-ieji metai aprūpins 3 metus * -  bus tiek daug kad pakaktų, tiems metams, septintiesiems, kurie buvo poilsio metai,  8-tieji,  buvo ir kito ciklo pradžia. (* v21)

 Reikėjo ilgai laukti , kad įvyktų pažadai

 Išėjimo 17: 14-17 Dievas pažadėjo Mozei išnaikinti Amaleką nuo žemės paviršiaus, nes tada, kai jie išėjo iš Egipto, jis laukė  pasaloje ir kovojo prieš izraelitus. Vyras, kurio vardu jie buvo pavadinti, Amalekas, buvo Ezavo anūkas *, padaręs juos pusbroliais, o tai dar labiau sukėlė jų neapykantą Izraeliui. (* Pradžios 36:12)

 Praėjus maždaug 400 metų, matome, kaip Viešpats per pranašą Samuelį liepė karaliui Sauliui eiti į karą prieš Amaleką ir sunaikinti juos visus: „Aš prisimenu, ką Amalekas padarė Izraeliui, kaip jis laukė Izraelio pasaloje), kai jie išėjo iš Egipto “. 1 Samuelio 15: 1–3

 Galite prisiminti, kad karalius Saulius paliko gyvą amalekiečių karalių  Agagą,  šeimos, vadinamos agagitais, galvą. Kol galų gale jam buvo įvykdyta mirties bausmė, kai kurie jo šeimos nariai liko gyvi. Iš kur mes tai žinome? Praėjus maždaug 500 metų po to, kai karalius Saulius ir 900 metų po to, kai Dievas pažadėjo Mozei, tai sužinome apie žmogų, kuris siekė sunaikinti žydus, kai Estera tapo karaliene Esteros 8: 3.

 „Ir Estera vėl kalbėjo su karaliumi, krisdama jam po kojomis. Ji verkė ir maldavo jo pasigailėti, kad jis panaikintų Agaginiečio Hamano blogį ir planą, kurį jis numatė prieš žydus “. Esteros knygoje Hamanas iš viso 5 kartus identifikuotas kaip agagitas. (3: 1,10; 8: 3,5; 9: 24)

 Tai užtruko 900 metų, tačiau Dievas laikėsi pažado Mozei ir Izraeliui, kad sunaikintų amalekiečius, kurie nekentė savo pusbrolių Izraelitų. Kai Jis mums kalba apie artimo žmogaus išganymą - Jis duoda ramybę, jie atsidurs danguje - prisimink savo pažadą Mozei, kuriam prireikė 900 metų - Jis ištikimas, ir tai įvyks. Ilsėkis su ta  ramybe.

 Regėjimas, kuri mačiau

Aš dėjau rankas ant žmonių, kurie priėjo maldai po tarnavimo, vienas iš jų buvo jaunas vyras, kovojantis su depresija ir gyvenimo sunkumais. Staiga pamačiau aukščiau mūsų esantį Viešpatį su moterimi, kuri, atrodo esanti  dangaus šlovėje ir buvo  maždaug 30-ies, bet veide atsispindėjo amžius, ji nekalbėjo.

 Viešpats man pasakė, kad ji buvo šio jauno vyro močiutė, kuri  ištikimai meldėsi už jį. Viešpats liepė man pasakyti jaunuoliui, ką matau, ir štai ką: „Pasakyk jam, kad ji ištikimai meldėsi už jį, kol ji buvo žemėje, ir aš pažadėjau jai dėl tavęs. Dabar ji yra su manimi ir prieš Tėvo veidą. Tai, ką ji tau pasakė, yra tiesa. Kovosite, bet įveiksite. Tiesiog eik su manimi ir viskas bus gerai “.

 Jis apstulbo ir tada man pasakojo apie savo močiutę, kuri mirė prieš kelis mėnesius. Ji padarė didžiulę įtaką jo gyvenimui, o iš dalies jo depresijos ir kovos buvo todėl, nes  jautė tuštumą, kai jos neteko. Viešpats taip maloningai paskatino jį pranešdamas, kad močiutė vis dar gyva - ir su Viešpačiu! Tą dieną jis suprato, kad vis dėlto jos neprarado, ir tą dieną jis buvo labai padrąsintas.

 Mūsų Dievas yra gyvas ir Jis yra Gyvenimas: tai skirtumas

Hebrajams 9: 15-20  nurodyta, kad „testamentas“ nėra galiojantis tol, kol nemirs tas, kuris jį sukūrė. Jo esmė yra ta, kad Jėzus pareiškė savo „paskutinę valią ir paruošė testamentą“, tada mirė, tada testmentas įsigaliojo, o tada prisikėlė iš numirusių ir tapo savo turto valdytoju.

 Jėzus daro tai, ko dar niekas nebuvo daręs - sudarė testamentą, mirė, tada prisikėlė, kad pamatytų, jog jis vykdomas pagal Jo norus. Visi kiti dievai yra mirę, demoniški, vien filosofijos, tik figūros ar tik išminčiai be gyvybės. Mes turime TĄ. Kuris yra gyvas, ir mes Jį pažįstame.

 Mes skirtingi – mes pažinome Dievą. Ir jis yra toks, kaip Jokūbas rašė 1: 16–17: „Nesuklyskite, mano brangūs broliai ir seserys; Kiekviena gera ir dosni dovana ateina iš šviesų Tėvo, kuriame nėra nei pokyčių, nei menkiausių pokyčių užuominų “.   1Korintiečiams 1: 9: „Tėvas yra ištikimas, per kurį jūs esate pašaukė į bendravimą su Jo Sūnumi, mūsų Viešpačiu Jėzumi Kristumi.“

 Jis geras, dėmesingas, dovanojantis, dosnus, taip pat švelnus, nusižeminęs ir prieinamas. Turime tik pasakyti: ne, turime tik galvoti: „Tėve ...“ ir mes esame prieš Jo sostą. Jis yra visatos kūrėjas ir vadovas, tačiau mes turime prieigą. Nuostabi malonė ir gerumas skirti mums, Jo vaikams. Amen.

 Nauja tema kitą savaitę, iki tol, laiminu,

 Džonas Fennas