Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2020 m. spalio 9 d., penktadienis

Pranašiškos naujienos. Ezekielio 38 karas 3(2)

John Fenn. Weekly Thoughts,  Prophetic Update to Ezekiel  38 War 9/10/20

 Sveiki,

Praėjusią savaitę mes pabaigėme detaliai aptarinėdami paskutines naujienas apie ekonominius ir karinius susitarimus tarp kelių arabų tautų ir Izraelio, kurie įgyvendina pranašystes. Štai keletas Ezekielio pranašystės detalių.

Gogas Magogo krašte


Ezechielis 38 prasideda Dievo žodžiais, kad jis yra prieš Gogą, Magogo žemės valdovą. Klasikinis Magogo žemės supratimas yra teritorija į šiaurę nuo Turkijos, šiuolaikinės Rusijos ir Vidurinės Azijos, buvusių SSRS tautų.

 Reikėtų pažymėti, kad Dievas sako ne prieš Magogo (Rusija) gyventojus, o tiesiog prieš Magogo valdovą, kurį jis vadina „Gogu“. Iš pradžių Magogas buvo Nojaus anūkas per Jafetą. Šis pavadinimas reiškia „stogo viršus“, užsimenant apie Magogą, kuris po potvynio juda į šiaurę,  į teritoriją, dabar vadinamą Rusija.

 4–7 eilutėse, kalbėdamas su tuo valdovu, Dievas sako, kad jis „įvers kablius į jo nasrus jam ir jo kariuomenei“, ir jie bus patraukti į Vidurinius Rytus. Tai rodo, kad Rusija bus įtraukta į Artimųjų Rytų konfliktą, tačiau nenorės to daryti, bent jau iš pradžių. Taigi kabliukas.

 Pranašiškai sakant, krikščionys ir žydai ieškojo, kas yra tas „kablys“, kuris pirmiausia juos patraukia į Vidurinius Rytus. Jei pažvelgtume į dabartines antraštes, tai būtų jų dalyvavimas Sirijoje ir Turkijoje. 10-12 eilutėse sakoma, kad Rusijos valdovas Gogas, būdamas Viduriniuose Rytuose su visomis tomis pajėgomis, turi piktą sumanymą: užgrobti Izraelį.

Tiesą sakant, eilutėse  konkrečiai teigiama, kad Izraelis tuo metu bus ramus savo sienose. Jau seniai sakiau norint, kad tai įvyktų, kad Izraelyje būtų taika, turi būti vietinis ar regioninis aljansas, tuo tarpu didesniu lygiu Gogas ir jo sąjungininkai planuoja savo žūtį - ir atrodo, kad šie taikos susitarimai prisideda prie tos vietinės taikos.

 Ezekielio 38: 7 Rusijai nurodoma „budėti‘, arba saugoti , turint omenyje įvardytas tautas. Toms tautoms priklauso Togarmas, kuris yra senovės Turkija. Persija, kuri yra senovės Iranas. Į  senovės Persiją kažkada buvo įtrauktas ir šiuolaikinis Irakas, todėl tarp tų 2 tautų galėjo būti įmanoma plėtra.

 Taip pat Libija, kuri yra ta pati šiandien, ir „Etiopija“, kuri Ezekielio laikais daugiausia buvo šiaurės Sudanas, dabar musulmonų tauta. Taip pat minimas „Gomeras“, tai yra žmonės į šiaurę nuo Juodosios jūros, pietų Rusijoje.

 Ezekielio knygoje 38 kalbama apie šių tautų sąjungą su Rusija, kuri yra juos vienijanti „sargyba“, ir kad jie bus pritraukti į Vidurinius Rytus kabliu, o paskui jau būdami tenai, sugalvos blogį įsiveržti į Izraelį.

 Kita vertus, mes turime šį aljansą ...

Kai aljansas sutelks savo pajėgas ir ateis „kaip debesis užkloti žemę“ (oro puolimas?), 13 eilutėje sakoma, kad šios tautos atrems išpuolį:

 „Šeba, Dedanas, Taršišo pirkliai ir visi jauni jų liūtai sakys jums (Gogui):„ Ar atėjai plėšti? Ar surinkai pulkus, kad išgabentum sidabrą , auksą, galvijus ir visus krašto turtus?“(vert.angl. Ar manai, kad gali ateiti ir pasiimti grobį?...)

 Klasikinis šių tautų supratimas yra toks, kad tarp Šebos ir Dedano turėtų būti  aljansas, kuris, kaip suprantama, apima šiuolaikines Saudo Arabijos sritis ir (nuosaikias) Persijos įlankos valstybes.

 Taršišas yra Ispanija, taigi Taršišo pirkliai būtų tos tautos, kurias apgyvendino Ispanijos pirkliai - tai yra Amerika. Frazė „ir visi jauni jos liūtai“ klasikiniu požiūriu yra Didžioji Britanija ir jų liūto simbolis. Todėl tautos, kurios yra „palikuonys“ Britanijos kraujo linijoje.

 Supraskite 2 Ezekielio teiginius: Be arabų aljanso, kitos Izraelį remiančios tautos buvo įkurtos dėl ekonominių motyvų iš Ispanijos ir kraujo linijos iš Britanijos. Štai kodėl nuo seno buvo manoma, kad JAV vadovauja aljansui su Izraeliu prieš įsiveržiančias pajėgas.

 Pranašysčių stebėtojai laukė arabų aljanso, kuris bus kartu su  vakarais ir Izraeliu, kai prasidės šis karas. Štai ką reiškia tie susitarimai minimi naujienose,  nuo 2017 m. Lapkričio iki 2020 m. Vasaros.

 Kaip prasidės karas - ko ieškoti  antraštėse

Kur yra JAV, kodėl Gogas galvoja, kad gali užimti Izraelį, kaip atrodys karas ir kuo jis baigsis. Tai kitą savaitę, iki tol,

 

Laiminu,

 

Džonas Fennas

2020 m. spalio 4 d., sekmadienis

Pranašiškos žinios, Vid. Rytų taikos sutartis ir Ezekielio 38 karas 1(3)

John Fenn,  Prophetic Update Middle East Peace and Ezekiel 38 War, 1 of 3,         2/10/20

Sveiki,

Pasaulio pandemijos ir naujienų iš JAV rinkimų  viduryje vyksta kažkas, kas sukuria pranašišką pamatą pasaulį keičiančiam karui.

 Pirmiausia naujienosNors žiniose nedaug apie tai buvo rašoma per kelis mėnesius , prezidentas D.Trampas tyliai įtraukė arabų tautas, buvusius Izraelio priešus, į savo ir Izraelio sąjungą, netgi  užmezgant diplomatinius ryšius tarp tautų.

 Pirmiausia naujienos paskelbtos 2017 m. Lapkričio mėn. Administracija tarpininkauja kariniame aljanse tarp Persijos įlankos valstybių, motyvuotų Irano agresija. Šio aljanso tautos yra Saudo Arabija, Omanas ir JAE. Susitarime buvo nuostata leisti komercinius skrydžius tarp Saudo Arabijos ir Izraelio.

 Tada pasirašytos sutartys su Egiptu. Tada Jordanija. Paskutinės naujienomis yra tai, kad Jungtiniai Arabų Emyratai (JAE) ir Bahreinas oficialiai pripažino Izraelio teisę egzistuoti, prisijungė prie abipusio gynybos susitarimo ir normalizavo diplomatinius santykius su Izraeliu.

 Kelios savaitės anksčiau Serbija ir Kosovas (daugiausia musulmonų tauta) pasirašė taikos susitarimą, kuriame buvo nuostata, kad Kosovas oficialiai pripažįsta Izraelį kaip tautą, o Serbija perkelia savo ambasadą į Jeruzalę. Iranas ir Turkija labai kritikavo tuos susitarimus ...

 Šių Persijos įlankos valstybių motyvacija kariškai susijungti ir pripažinti Izraelio teisę egzistuoti yra dėl Irano, Turkijos ir Rusijos grėsmės regione. Tačiau tai taip pat pildo pranašystę.

 Ką tai turi bendro su pranašyste?

Žinios apie šiuos susitarimus puikiai dera su klasikiniu požiūriu į Ezekielio 38 karą, ypač su tikėjimu, kad jis pranašauja, jog  Izraelis, turės arabų ir vakarų sąjungininkų kare prieš invazijos pajėgas, kurios apima Rusiją, Iraną, Turkiją ir kitas tautas. Leiskite man nustatyti sceną.

  Klasikinis vaizdas

36 ir 37 skyriuose Ezekielis pranašauja apie laiką, kai Izraelio tauta atgims ir klestės žemėje. Tuo metu, kai jis matė viziją, 500-ųjų pr. Kr. tauta buvo nelaisvėje Babilone. Jo laiku buvo Danielius ir liūto duobė, „trys hebrajų vaikai“ ir ugninė krosnis. Ezekielis taip pat buvo paimtas į nelaisvę ir gyveno Babilone.

 Būtent ten jis matė regėjimus apie  Izraelį paskutinėmis dienomis, kurie tapo Ezechielio 36–39 skyriais. Ten, Babilone, jis mato regėjimus pavaizduotus  36 ir 37 skyriuose, pasakojančius apie Izraelį kaip suverenią tautą, gyvenančią jų krašte, nors ir iš visų pusių kelia grėsmę kaimynai.

 Tada jis mato 38 ir 39 skyrius, kuriuose išsamiai aprašytas kelių Izraelio sąjungininkų karas, Izraeliui ir jos sąjungininkams nugalint agresorius.

 Tas karas nėra Armagedonas ir mes tai žinome dėl kelių priežasčių. Pirmasis yra tai, kad Izraelis turi sąjungininkų, kurie kartu su Izraeliu nugali įsiveržiančias armijas. Armagedone jie yra vieni, situacija reikalauja  sugrįžti  Jėzui, kad Jis išgelbėtų tautą. Be to, „Apreiškime“ sakoma, kad Armagedono armijas sudarys 200 milijonų žmonių „karalių iš rytų“ armija, kuri žygiuos per Pietų Aziją, norėdama įsiveržti į Izraelį kirsdama Tigrą ir Eufratą, o Ezechielis 38 apibūdina armiją, ateinančią tiesiai iš šiaurės per Sirija.

 Joje taip pat teigiama, kad Izraeliui prireiks 7 mėnesių, kad palaidotų mirusiuosius iš įsiveržusių armijų, ir liktų 7 metams atsargos iš karo grobio. Tai nėra amžiaus pabaigos apibūdinimas.

 Klasikinis Ezekielio 38 supratimas yra arabų sąjunga su Izraeliu ir vakarais, kurie stos kartu su Izraeliu prieš įsiveržiančias jėgas. Pranašystes pildo būtent tas Persijos įlankos valstybių aljansas. Bet yra dar daugiau, daug daugiau ...

 Iš vienos pusės matome susirinkusias šias tautas  ...

 Bet čia mes pratęsime kitą savaitę  ... iki tol, laiminu,

 Džonas Fennas

2020 m. spalio 3 d., šeštadienis

Koks dievas yra panašus į mūsų Dievą?

 John Fenn, Weekly Thoughts, What god is like our God? 3(3) 2020 m. Rugsėjo 25 d.

Sveiki,

Jis, siekdamas užkirsti kelią turto kaupimui mažumos rankose ir palengvinti tiems, kurie yra prislėgti skolų, sukūrė valstybinę skolos panaikinimo programą - nacionalinį bankrotą.

 Nacionalinis skolos panaikinimas


Pakartoto Įstatymo 15 skyriuje Viešpats kas septintus metus liepia panaikinti skolas. Visi tarnai,  žydai, tarnaujantys žydų šeimininkams, buvo paleisti. Vykdyti šį įsakymą buvo taip svarbu, kad Mozė jį paminėjo kalbėdamas tautai paskutinius  žodžius prieš mirtį, Pakartoto Įstatymo 31:10.

 Nacionalinis bankrotas ir turto grąžinimas

„Kunigų 25: 8–17“ mes matome didesnį nacionalinį bankrotą - nacionalinį nekilnojamojo turto skolos panaikinimą, kuris turėjo vykti kas 50 metų, taip vadinamais jubiliejiniais  metais. Dievas mini, kad nekilnojamas turtas turi būti vertinamas proporcingai, atsižvelgiant į laiką iki kitų 50-ųjų metų, ypatingą dėmesį skiriant namams, esantiems mieste su sienomis, ir levitams.

 Jei antrais metais perkate namą  iš kito asmens, jo vertė bus didesnė, nes iki jubiliejaus bus likę 48 metai, kai tie namai bus grąžinti juos pardavusiai šeimai. Bet jei jūs perkate jį 45 metais, vertė būtų mažesnė, nes iki jubiliejaus liko tik 5 metai. Taip  Dievas  sugalvojo sukurti nacionalinį skolų anuliavimą, kad niekas negalėtų sukaupti didelių turtų.

 Leiskite vynmedžiams, medžiams ir grūdams pailsėti

Be to, Dievas 25 skyriuje įsakė, kad jie ūkininkautų ir dirbtų daržuose bei vynuogynuose ir rinktų derlių 6 metams, tačiau septintaisiais metais jie turi leisti viskam augti laisvai kaip laukinėje gamtoje. Kas 7 metai buvo skiriamas poilsis nuo darbo laukuose, daržuose ir vynuogynuose.

 Pagalvokite apie visa tai: poilsio diena kas savaitę, 6 + savaitės atostogų per metus, 1 metai nuo darbo jaunavedžiams, kas 7 metai nuo žemės ūkio ... koks malonus ir išmintingas Dievas. Iš tikrųjų Jis padarė mus žmonėmis, kokiais mes jau esame o ne nuolatos kažką darome, kad tokiais būtume. Ir visa tai buvo įrašyta į Mozės įstatymą. Koks dievas / deivė toje srityje, koks dievas mūsų laikais taip gerai rūpinasi savo žmonėmis? Yra tik vienas tikras Dievas - ir Jis yra geras!

 Jie turėjo leisti javams, vynmedžiams ir medžiams augti   be genėjimo ar derliaus nuėmimo septintus metus, ir Jis pažadėjo, kad 6-ieji metai aprūpins 3 metus * -  bus tiek daug kad pakaktų, tiems metams, septintiesiems, kurie buvo poilsio metai,  8-tieji,  buvo ir kito ciklo pradžia. (* v21)

 Reikėjo ilgai laukti , kad įvyktų pažadai

 Išėjimo 17: 14-17 Dievas pažadėjo Mozei išnaikinti Amaleką nuo žemės paviršiaus, nes tada, kai jie išėjo iš Egipto, jis laukė  pasaloje ir kovojo prieš izraelitus. Vyras, kurio vardu jie buvo pavadinti, Amalekas, buvo Ezavo anūkas *, padaręs juos pusbroliais, o tai dar labiau sukėlė jų neapykantą Izraeliui. (* Pradžios 36:12)

 Praėjus maždaug 400 metų, matome, kaip Viešpats per pranašą Samuelį liepė karaliui Sauliui eiti į karą prieš Amaleką ir sunaikinti juos visus: „Aš prisimenu, ką Amalekas padarė Izraeliui, kaip jis laukė Izraelio pasaloje), kai jie išėjo iš Egipto “. 1 Samuelio 15: 1–3

 Galite prisiminti, kad karalius Saulius paliko gyvą amalekiečių karalių  Agagą,  šeimos, vadinamos agagitais, galvą. Kol galų gale jam buvo įvykdyta mirties bausmė, kai kurie jo šeimos nariai liko gyvi. Iš kur mes tai žinome? Praėjus maždaug 500 metų po to, kai karalius Saulius ir 900 metų po to, kai Dievas pažadėjo Mozei, tai sužinome apie žmogų, kuris siekė sunaikinti žydus, kai Estera tapo karaliene Esteros 8: 3.

 „Ir Estera vėl kalbėjo su karaliumi, krisdama jam po kojomis. Ji verkė ir maldavo jo pasigailėti, kad jis panaikintų Agaginiečio Hamano blogį ir planą, kurį jis numatė prieš žydus “. Esteros knygoje Hamanas iš viso 5 kartus identifikuotas kaip agagitas. (3: 1,10; 8: 3,5; 9: 24)

 Tai užtruko 900 metų, tačiau Dievas laikėsi pažado Mozei ir Izraeliui, kad sunaikintų amalekiečius, kurie nekentė savo pusbrolių Izraelitų. Kai Jis mums kalba apie artimo žmogaus išganymą - Jis duoda ramybę, jie atsidurs danguje - prisimink savo pažadą Mozei, kuriam prireikė 900 metų - Jis ištikimas, ir tai įvyks. Ilsėkis su ta  ramybe.

 Regėjimas, kuri mačiau

Aš dėjau rankas ant žmonių, kurie priėjo maldai po tarnavimo, vienas iš jų buvo jaunas vyras, kovojantis su depresija ir gyvenimo sunkumais. Staiga pamačiau aukščiau mūsų esantį Viešpatį su moterimi, kuri, atrodo esanti  dangaus šlovėje ir buvo  maždaug 30-ies, bet veide atsispindėjo amžius, ji nekalbėjo.

 Viešpats man pasakė, kad ji buvo šio jauno vyro močiutė, kuri  ištikimai meldėsi už jį. Viešpats liepė man pasakyti jaunuoliui, ką matau, ir štai ką: „Pasakyk jam, kad ji ištikimai meldėsi už jį, kol ji buvo žemėje, ir aš pažadėjau jai dėl tavęs. Dabar ji yra su manimi ir prieš Tėvo veidą. Tai, ką ji tau pasakė, yra tiesa. Kovosite, bet įveiksite. Tiesiog eik su manimi ir viskas bus gerai “.

 Jis apstulbo ir tada man pasakojo apie savo močiutę, kuri mirė prieš kelis mėnesius. Ji padarė didžiulę įtaką jo gyvenimui, o iš dalies jo depresijos ir kovos buvo todėl, nes  jautė tuštumą, kai jos neteko. Viešpats taip maloningai paskatino jį pranešdamas, kad močiutė vis dar gyva - ir su Viešpačiu! Tą dieną jis suprato, kad vis dėlto jos neprarado, ir tą dieną jis buvo labai padrąsintas.

 Mūsų Dievas yra gyvas ir Jis yra Gyvenimas: tai skirtumas

Hebrajams 9: 15-20  nurodyta, kad „testamentas“ nėra galiojantis tol, kol nemirs tas, kuris jį sukūrė. Jo esmė yra ta, kad Jėzus pareiškė savo „paskutinę valią ir paruošė testamentą“, tada mirė, tada testmentas įsigaliojo, o tada prisikėlė iš numirusių ir tapo savo turto valdytoju.

 Jėzus daro tai, ko dar niekas nebuvo daręs - sudarė testamentą, mirė, tada prisikėlė, kad pamatytų, jog jis vykdomas pagal Jo norus. Visi kiti dievai yra mirę, demoniški, vien filosofijos, tik figūros ar tik išminčiai be gyvybės. Mes turime TĄ. Kuris yra gyvas, ir mes Jį pažįstame.

 Mes skirtingi – mes pažinome Dievą. Ir jis yra toks, kaip Jokūbas rašė 1: 16–17: „Nesuklyskite, mano brangūs broliai ir seserys; Kiekviena gera ir dosni dovana ateina iš šviesų Tėvo, kuriame nėra nei pokyčių, nei menkiausių pokyčių užuominų “.   1Korintiečiams 1: 9: „Tėvas yra ištikimas, per kurį jūs esate pašaukė į bendravimą su Jo Sūnumi, mūsų Viešpačiu Jėzumi Kristumi.“

 Jis geras, dėmesingas, dovanojantis, dosnus, taip pat švelnus, nusižeminęs ir prieinamas. Turime tik pasakyti: ne, turime tik galvoti: „Tėve ...“ ir mes esame prieš Jo sostą. Jis yra visatos kūrėjas ir vadovas, tačiau mes turime prieigą. Nuostabi malonė ir gerumas skirti mums, Jo vaikams. Amen.

 Nauja tema kitą savaitę, iki tol, laiminu,

 Džonas Fennas