Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

John Fenn

John ir Barbara Fenn gimė Kokomo, Indiana ir augo vos kelios mylios vienas nuo kito. Jie lankė tą patį vaikų darželį, vaikystėje vaikščiojo į tas pačias draugų gimimo dienas, ir turėjo bendrų draugų. Barbara netgi dalyvavo John Konfirmacijos apeigose Episkopalų bažnyčioje, kai jiems buvo 12 metų.
Jie pradėjo draugauti, būdami paaugliais, kartu atgimė ir buvo pakrikštyti Šventąja Dvasia, būdami 16 metų. Pabaigę vidurinę mokyklą abu studijavo tame pačiame Indianos Universitete ir po to, 1978 metais susituokė. Po baigimo Rhema Bible Training Centre Broken Arrow, Oklahoma 1980 metais jie persikėlė į Boulder, Kolorado valstijoje. Sekančius 12 metų John tarnavo įvairiose pareigose, tarp jų Campus Minister Universitete Kolorade, Boulder, pastoriaus pavaduotoju, pastoriumi bei kaip keliaujantis tarnautojas. 1992 metais jie kartu su savo trimis sūnumis persikėlė į Tulsą ir įsitraukė į Victory Christian Centre veiklą (apie 10.000 narių bažnyčia, pastoriai Billy ir Sharon Daugherty). John tarnavo Victory Biblijos Instituto  direktoriaus pavaduotoju,  po to tapo tos mokyklos direktoriumi ir tarnavo ten tris metus. 2000 metais jis pradėjo keliauti ir mokyti bažnyčiose bei Biblijos mokyklose visoje šalyje.

2000 metų rudenį Peter Wagner paprašė John tapti Apaštalų Tarybos (ACEA) Patarėju Lavinimui grupei Biblijos mokyklų pasaulyje, kurios bendradarbiauja su Peter Wagner ir  Visuotinio Derliaus Tarnavimu (Global Harvest Ministries). Jis taip pat tapo Wagnerio Lyderių Instituto (WLI) fakulteto nariu, kuris yra Pasauliniame Maldos Centre Kolorado Springs, Kolorado valstijoje (WLI suteikia bakalauro, magistro, daktaro diplomus). 2000 metų gruodžio mėnesį John buvo paprašytas tapti WLI Kanados Nacionaliniu Direktoriumi ir 2001 metų kovo mėnesį tapo Vietinės Bažnyčios Seminarai direktoriumi, tai WLI atšaka, kuri dėsto Wagner Lyderystės kursą vietinėse bažnyčiose.

John yra knygų „Dievo laikų vykdymas“ („Pursuing the Seasons of God“) ir
„Pirmosios bažnyčios sugrįžimas“ („Return of the first Church) autorius ir žurnalo „Tarnavimai šiandien“ („Ministries Today“) bendradarbis. „Dievo laikų suvokimas“ – tai knyga apie Dievo kelius ir būdus, kuriais Jis veda ir vadovauja. Autorius aprašo kelis Jėzaus aplankymus, kuriuose Jėzus mokė John apie bendravimą su Tėvu, gyvenimą pagal Dievo dvasinį laiką. John yra žinomas kaip pateptas mokytojas ir dėl savo apreiškimų ir tarnavimo Dvasios dovanose, jo širdies troškimas pamokyti Dievo Tėvo kelių.2010 metų kovo mėnesį John Fenn dalyvavo Sid Roth laidoje „It‘s Supernatural“. Jūsų dėmesiui 2010 kovo 8-14 d. laida anglų kalba bei šios laidos vertimas į rusų kalbą bei 2010 kovo 22-28 d. laida anglų kalba ir dalis jos vertimo į rusų kalbą.