Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2020 m. sausio 24 d., penktadienis

Kaip atrodys Suspaudimai? 2d.

John Fenn. Weekly Thoughts. What will the Tribulation be like? #2  24/01/20

Sveiki,
Jei tu gana seniai domiesi krikščioniškais mokymais, tai  žinai, kad  kai kurie mokytojai jau prieš eilę metų ėmė mokyti, kad mes jau esame Suspaudimų laikotarpyje . Aš vis dar tebegaunu el. laiškus,  maždaug vieną per mėnesį, su klausimais, ar mes jau esame Suspaudimų laike- bet tai yra klaida. Daugumas suvokė, kad tai buvo suklydimas, kai praėjo daugiau nei 7 metai, bet kai kurie vis dar laikosi tos neteisingos nuomonės...
Kai apžvelgi  visą paveikslą to, kas nutiks planetai tuo laikotarpiu, akivaizdu, kad mes dar nesame suspaudimuose.

Saulės liepsnos
Praeitą savaitę aš paaiškinau, kad dvigubas asteroidas/kometa atsitrenks į žemę paskutinėmis mūsų amžiaus dienomis, bet yra dar vienas dangaus reiškinys, kuris taip pat vyks tuo metu : žemę pasiek saulės liepsnos.

Apr16:8-10 atskleidžia, kad ugnis kris iš saulės ir degins žmones. Moksliniu požiūriu žemės elektromagnetinis laukas  apsaugo mus sustabdydamas saulės liepsnas, kurios pasiekia žemę.  Šiaurės pašvaistė yra dalis to, kaip veikia ši apsauga. Kad deginančios liepsnos prasiskverbtų pro atmosferą, turi kažkas nutikti elektromagnetiniam laukui, tai reiškia- jo daugiau tuo metu nebus.
Tai gali būti dvigubo asteroido/kometos atsitrenkimo pasekmė. Gali būti, kad magnetiniai poliai staiga pasislinks ir komposo rodyklė užuot rodžiusi į šiaurę, rodys į pietus, arba abu reiškiniai įvyks  kartu. Yra teorijų, kurios teigia, kad jei tas pasislinkimas įvyks, tada žemė nebus apsaugota nuo magnetosferos.

Įdomu, kad magnetinė šiaurė pasislenka labai greitai, yra kelios publikacijos nurodančios šį reiškinį. Kai pirmą kartą reiškinys buvo užfiksuotas, polius  pasislinkdavo tik 5mylias(9km) per metus, bet pagreitėjo iki  34mylių (55km) per metus, jis slenka per Sibirą link Aliaskos.
                                         
Ekonominės problemos suspaudimų metu
Apr6 aprašo pirmų 6 anspaudų nuėmimą nuo ritinio, kurį Jėzus paėmė iš dešinės Tėvo rankos , kaip tai aprašoma 5-7eil. 5-as anspaudas yra apie kankinius, prieš tai, kaip Tėvo klausia, kaip ilgai Jis neatkeršys jiems. Ir 6anspaudas yra apie Jėzaus
grįžimą.  7-tas yra ramybė, kai visa tai įvyksta. Net dangus nutyla kuriam laikui.

Pirmi 4 anspaudai yra „4 Apokalipsės raiteliai“, kuriuos simbolizuoja  4 žirgai-baltas, raudonas, juodas ir palšas. Jie atskleidžia, kad kažkas pakils į valdžią su klaidingu teisumu(baltas žirgas), po to -raudonas-karas, juodas-ekonominė katastrofa, ir tada palšas -mirtis.

Visi jie išdėstyti logine progresija. Nes jei dvigubas asteroidas atsitrenks į žemę, masyvus dulkių/ vandens  debesis užblokuos saulės šviesą, saulės liepsnos/EMP degins žmones ir sistemas, daugelis patirs badą, tada neišvengiamai įvyks ekonominė ir socialinė katastrofa. Reikės stipraus lyderio, kuris suvienys ir kontroliuos tautas, ekonomiką ir armijas- tas vienas asmuo žinomas kaip Antikristas.

Bet prieš tai ...
Kaip aš rašiau pradžioje, yra daug balsų Internete, kurie dalinasi įvairiais sapnais, žodžiais, kurie gali būti  iš Viešpaties, tačiau kai kas iš emocinių ir religinių nuostatų, susimaišiusių su naktiniais išgyvenimais. Bet žinokite, kad žodžiai iš Dievo gali būti skirti ne mūsų, bet Suspaudimų laikui. Pasitraukite nuo įvairių samprotavimų- nemaitinkite jų. Kontempliuokite, stebėkite, bet nustatykite sau ribas, apie ką mąstote, kad tie dalykai neformuotų jūsų krikščioniško gyvenimo. Ką Jėzus prašo jus padaryti šiandien? Į Tai susitelkite, o ne į ateities pasaulį.

Ieškok ramybės  savo dvasioje. Ji-tenai. Atidėk į šoną savo emocijas ir saugok ramybę. Te ramybė viešpatauja tavo prote, emocijose ir mintyse.  Pasilikite toje ramybėje.  Disciplinuokite save ir pasitrauki nuo internetinių svetainių ir kalbėtojų, kurie sudrumsčia  šią ramybę-  gali smalsauti savo prote- kur tiesa, ir kas gali nutikti- bet neleiski tam smalsavimui užgožti ramybės savo dvasioje.
Kaip aš anksčiau rašiau, netgi žodžiai, kurie įspėja apie ateinančius dalykus,  yra Dvasios apgaubti ramybe, nes Dievo Karalystė nesuardoma žmogaus ar gamtos veiksmų. Dievas nėra baimė ir sumaištis, jūs rasite Jį ramybėje.

Man patinka, ką pastebėjo presbiterionų pastorius ir autorius Eugene H.Peterson:“ Mano jausmai svarbūs daugeliui dalykų. Jie yra esminiai ir vertingi. Jie įspėja mane apie  tai, kas realu ir teisinga. Bet jie nieko man nepasako apie Dievą ir mano santykį su JUO. Mano saugumas ateina iš to, kas yra Dievas, ne iš to, kaip aš jaučiuosi. Mokinystė yra apsisprendimas gyventi  tuo, ką aš žinau apie Dievą , o ne tuo , ką aš jaučiu dėl Jo ar savo kaimynų.“
Kitą savaitę, kaip atrodys Tūkstantmetis. Iki tada, laiminu,
John Fenn

www.churchwithoutwallsinternational.org ir rašykite man el.laiškus: cwowi@aol.com

2020 m. sausio 19 d., sekmadienis

Kaip atrodys suspaudimai? Asteroidai! 1d.


John Fenn. Weekly Thoughs. What will the tribulation be like? Asteroids! #1  17/ 01/ 20

Sveiki,
Šiomis dienomis tiek daug balsų skelbia įvairius keistus ir sumaištį protuose keliančius dalykus, todėl manau reikia  panagrinėti skyrių po skyriaus ir eilutes, kad pasitrauktų baimės ir ateitų Dievo ramybė.

Pirmas dalykas, kurį mums reikia suprasti
Pranašystės ne visada pasilieka šio amžiaus ribose, turiu galvoje pranašiškas žodis duotas viename amžiuje gali išsipildyti kitame.
Senasis Testamentas, kuris buvo pabaigtas užrašyti maždaug prieš 2500 metų, pranašauja daug dalykų apie Tūkstantmetę karalystę, kuri dar tik ateis, peržengiant dienas ir amžių, kuriame mes gyvename. Pavyzdžiui. Izaijo 11:6-9 ir 65:25 kalba apie laukinius gyvūnus, kurie yra natūraliai priešai, bet gyvens taikoje tūkstantmečio metu.

Todėl, reikia suprasti, kai kas nors pranašauja, gauna sapną ar regėjimą apie ateitį, tai gali būti apie Suspaudimų laikotarpį, arba netgi apie amžių, kuris dar ateis, apie tolimą ateitį. Ne visos pranašystės yra skirtos šiam amžiui ir šiam laikui. Mūsų dienomis pranašystės, jeigu jos iš Dievo, iš tiesų gali  įvykti suspaudimų metu.  Todėl tegu jūsų širdis būna ramybėje.

 Dar svarbu suprasti, jei gavote žodžius skirtus jums asmeniškai apie jūsų pašaukimą Jame, bet po to sekė įvairūs įvykiai, ir jūs jaučiatės, kad jums nepavyko įvykdyti Dievo valios, ir tas žodis neišsipildė- ilsėkitės- nes Jo Žodis negrįžta tuščias, ir labai gali būti, kad jūsų pašaukimas išsipildys sekančiame amžiuje, gal būt po 100, 300, 500 ar daugiau metų. Jis išsipildys. Jūs nepraleisite savo pašaukimo.


Be religinių akinių
Kai apaštalas Jonas buvo paimtas į dangų Apr4:2 ir matė, kaip išvyniojamas ritinys, jis gyveno pirmame šimtmetyje. Dauguma tekstų Apr yra simboliniai, bet kai kurie simboliai yra tokie todėl, kad 1-ojo amžiaus žmogus neturėjo supratimo koks gyvenimas bus 21-amžiuje. Taigi turime nusiimti religinius akinius ir paskaityti naudodami šiuolaikinius terminus, kad suprastume , ką 1-ojo amžiaus žmogus bandė pavaizduoti.


Dvigubas asteroidas arba susidūrimas su kometa
Apr8:6-12 apibūdina tai, kas vadinama „degančiu kalnu“, kuris krenta iš dangaus ant žemės, ir kita „žvaigždė, deganti kaip žibintas“ krinta į vandenyną. Dėl to 1/3 saulės šviesos, mėnulio, ir žvaigždžių aptemsta( nuo dulkių debesies).

Pagalvokime apie 1/3 saulės šviesos užtemimą, ką tai reikš pasauliui. Pamąstykime apie maisto gamybą. Keliones. Prekybą. Politinę situaciją. Visi tie dalykai apibūdinti Apr, ir aš rašysiu apie juos kitą savaitę.  Bet dabar pamąstykime apie kilusią sumaištį, kai trečdaliu aptemsta saulė, kai ją uždengia dulkių debesis.
Aš turiu serijas pavadintas „Gamtos stichinės katastrofos Apreiškimo knygoje“. Pateikiu su dalinamąja medžiaga. Ten  parodyta kaip susiję 7anspaudai,  trimitai ir  indai , čia rašiau tik tam, kad paliesčiau kai kuriuos kelis pagrindinius dalykus. 

Tai reiškia, kad asteroido arba kometos, kurio seniai bijoma, susidūrimas su žeme įvyks, bet kai jis  priartės, nebus matomas. O gal būt tas asteroidas bus matomas, kai priartės jo laikas, bet jis suskils į dvi dalis natūralia gamtos jėga, ar žmogaus pastangomis jį susprogdinti  kaip Holivudo filmuose-mes nežinome- bet dvigubas susidūrimas iš kosmoso atskriejančia uoliena/ledu, kuris  užtemdys 1/3 saulės šviesos įvyks planetoje žemė.


O ką 2 asteroidų smūgiai išmes į orą?
Tučtuojau po dvigubo asteroido/kometos apibūdinimo 8 skyriuje, 9 skyrius prasideda aprašymu masyvaus dulkių debesies, kuris pakyla ir dėl kurio kyla ligos. 9:1-12 atskleidžia, kad pakyla didelis dulkių debesis, ir dėl jo aptemsta saulė ir mėnulis.

Asteroidas, kuris atsitrenks į žemę, ir asteroidas/kometa, kuri nukris į vandenyną, paskleis daug purvo ir vandens, dėl to aptems saulės šviesa, prasidės ligos visame pasaulyje. Sakoma, kad ligos tęsis 5 mėnesius, ir bus tarsi skarpionio geluonis, kuris gelia odą.

Mokslininkai praneša, kad prasidėtų juodligės, stabligės, botulizmo, odos ir kvėpavimo takų ligos išnyktų, jei toks dulkių debesis, būtų vėjo išblaškytas po visą žemę. Todėl šiuolaikinis mokslas sutinka su tuo, ką matė apaštalas.

Atkreipkite dėmesį :judaizme yra trimitų šventė, apie kurią rašė Paulius, rabinai mokė, kad bus paėmimas tų, kurie mirė Mesijuje, jie susitiks su Juo ore, bus teisiami ir tada  7 metus švęs vestuvių puotą danguje. Paulius pridėjo naują apreiškimą prie šito 1Kor15 sakydamas, kad tie, kurie liks gyvi tuo metu taip pat bus pakeisti ir susitiks su Mesiju ore.

Jie moko, kad Trimitų šventės metu  tikintieji Mesiju susijungs su Juo danguje, žemėje prasidės 7 metų laikotarpis vadinamas“ Jokūbo vargai“, kurio metu Dievas padalins visus žmones į 3 grupes: nedorėliai, visiškai teisūs, ir  didžiausia grupė- pereinama tarp vienų ir kitų.

Jie moko, kad bus žmonės, kurie ateis pas Mesiją PO „paėmimo“, bet turės iškęsti „Jokūbo vargus“. Likusį laiką jis susitelkė į Izraelį ir žmogaus valdymo pabaigą. Aš turiu daug mokymo serijų apie Roš aŠana ir Trimitų šventę,  tik pridėsiu tai, jei kas nors skaitantis  nežino, ką Paulius mokė apie tą šventę.

Yra dalykų, kuriuos dabartiniai tikintieji pamatys iš dangaus perspektyvos. Yra daug klaidžiamokslių apie tai, kas bus paimtas, o  kas ne, bet pažiūrėkime į raštą. Paulius parašė 1Kor labai kūniškiems tikintiesiems. Tarp 10 ar daugiau  problemų, kurias jis minėjo, buvo priešiškumas ir susiskaldymai, pavydas, kai kurie lankėsi pas šventyklos prostitutes, du vyrai bylinėjosi, vienas vyras gyveno su savo pamote, buvo netinkamai naudojamos Dvasios dovanas, kai kurie buvo labai prietaringi, atsisakydavo dalyvauti Viešpaties vakarienėje kartu su tais, kurių nepripažino sau lygiais, ir dar daugiau.

Nors Paulius sakė, kad jie visi bus paimti, tie, kurie tada bus gyvi, ir tie, kurie bus mirę. Nes po to, kai jie bandė pataisyti visą jų kūniškumą, visą priešiškumą, visą nuodėmingumą 1-14 skyriuose, jis moko 15 skyriuje apie tuos, kurie mirę Kristuje, ir visus gyvus tuo metu, kad jie bus paimti. Tai nėra leidimas nuodėmiauti, bet malonės apreiškimas, kad Viešpats nesitiki iš mūsų tobulumo, mums privalu ne būti tobuliems, bet augti.

Kitą savaitę - kaip atrodys pasaulis prieš ir po dvigubo asteroido/kometos atsitrenkimo. Iki tada, laiminu,
John Fenn

www.churchwithoutwallsinternational.org and email me cwowi@aol.com2020 m. sausio 16 d., ketvirtadienis

Kur galima rasti stebuklus ? 2d.


John Fenn.Weekly Thoughts. Where will Miracles be Found #2 10/01/20


Sveiki,
Pažiūrėkime, kur stebuklai vyko Naujajame Testamente
Dažnai griežtai teigiama pastorių ir mokytojų, kad dauguma Jėzaus ir apaštalų stebuklų buvo padaryta namuose arba viešai, paprastai kaip paraginimas, kad kongregacija turi išeiti į gatves.  Pastorius tada tampa ragintoju ir kongregacija jaučiasi kalta, nes liudyti praeiviui nepatogu ir pažeidžia normalias socialinio elgesio normas.

Mes skaitome apie Jėzaus stebuklą, kai Jis pavertė vandenį vynu namuose, ir pritardami linktelėjame ir gal būt stebimės, kaip galėjo atrodyti tos vestuvės. Mes matome visus kitus išgydymus, kurie įvyko namuose, kartais netgi kai Jis valgė, ir galbūt mes suvokiame, kad Lozorius buvo prikeltas iš mirties savo namuose. Mes skaitome, kad Sekminės įvyko namuose, ir vėliau Apd9 Dorkatė buvo prikelta iš mirties , kai  buvo paguldyta savo namuose.

Mes netgi stebime, kad Apd baigiasi, kai Paulius išgydo salos valdytoją, žmogų vardu Publijus, nuo to, kas tikriausiai buvo dizenterija, ir tai paskatino daugelį toje vietoje būti išgydytiems. Jėzaus pirmas stebuklas buvo socialinis stebuklas, ir paskutinis stebuklas Apd buvo socialinis ir įvyko namuose. 

Bet tai niekada nenugrimzdavo į mūsų mąstymą, kad mums ir mūsų gyvenimams, visų pirma reikia ieškoti stebuklų ir išgydymų, ir ženklų namuose. Mes pirmiausia neieškome , kad Dievas daro stebuklus dėl socialinių priežasčių, kurie tarnauja didelei žmonių grupei.

Ar tai yra ženklas mūsų varganos dvasinės būklės mūsų namų gyvenime, ar mūsų neteisingame rašto supratime- nesuprantame , kad visas Naujasis Testamentas buvo parašytas apaštalų, kurie tarnavo namų surinkimuose ir parašytas žmonėms, kurie rinkdavosi namuose.

Tai pasikeis
Jėzus man pasakė:“ Dauguma mano kūno ieško stebuklų ir išgydymų neteisingose vietose. Daugelis gyvena izoliuotus dvasinius gyvenimus, neturi tikrų santykių su kitais Manyje. Jie neturi dvasinės šeimos ar bendruomenės, kuri juos remtų, nors toje bendruomenėje ir šeimoje vyksta stebuklai.“

Nėra blogai ieškoti stebuklų ir išgydymų sau- tikrai ne. Bet turi keistis tas susitelkimas į save.

Ateina dienos, kai Tėvo sprendimas padauginti pieną šeimai, kuriai jo pritrūko, ir turi jo tik mažą kiekį, stebuklas, kad tas pienas nesibaigs, ir gal būt net iki tada, kai kitas pienas nebus nupirktas. Ateina dienos, kai šeima, kuri neturi maisto išgirs beldimą į duris, ir tai bus kažkas, ką Tėvas bus pasiuntęs atnešti jiems maisto. Ateina dienos, kai poreikis rūbams ir maistui bus patenkintas stebuklingu laiku, kai kiti tikėjimo tinkle  jaus paraginimą pasidalinti
juo su kitais.
  
Ateina dienos pogrindinei ekonomikai Kristaus kūne, kurią aš matysiu, kaip Jis sakė prieš dešimt metų aplankymo metu,  ir visa tai vyks krikščioniškų santykių ribose.

Tvora dabar dar siauresnė
Daugelis skaitytojų prisimins, kad aš dalinausi apie tai, kad Viešpats  2001 vasario 4d. pasakė  man pradėti CWOWI.  Jis kalbėjo:
„Matyk taip, kaip aš matau, daug žmonių bėgiojančių šen bei ten po įvairius susirinkimus ir ieškančių reginių, manydami, kad tai antgamtiška; o tuo pat metu jie nepastebi antgamtiško darbo savo tarpe, netgi jų pačių širdyse, nes pats mokinystės procesas YRA antgamtiškas.“

„Daugelis bėgioja klausdami:“ kur sekantis Dvasios sezonas?, o aš sakau tau- jis prieš pat jų nosis. Jie nesupranta antgamtinio darbo savo tarpe, nesutinka nusižeminti ir būti mokomais, nes jie ieško jausminių dalykų ir to, kas patinka išoriniam žmogui. Jiems nepavyksta pastebėti tikrojo Dievo judėjimo, nes jis yra tik dvasiškai atpažįstamas.“
  
Tarp milijonų krikščionių vyksta prabudimas, jie liaujasi vaikytis reginių tam, kad tikrai augtų Kristuje. Kultūra ir visuomenė  tampa vis labiau  priešiška Kristui, o už scenos, milijonuose širdžių, Kristaus kūnas auga palikdamas dvasinę vaikystę ir įžengdamas į brandą.
  
Jie nori kažko tikro. Jie nori tikrų žmonių. Jie nori žmonių tinklo, kuriame žmonės saugūs, nes saugo vieni kitus. Tikri draugai. Štai kas vyksta širdyse, šauksmas Kristaus Kūne to, kas realu, tikra, teisinga. Yra dar daugiau...bet jaučiu, kad esu vedamas čia sustoti. Kitą savaitę -nauja tema, iki tada, laiminu,

John Fenn


2020 m. sausio 4 d., šeštadienis

Kur galima rasti stebuklus 1d.


John Fenn.Weekly Thoughts. Where will Miracles be Found #1 3/01/20

Sveiki, 
Jis prikeldavo mirusius, padaugino maistą tūkstančiams, gydė raupsuotuosius, pranašavo ir darė dar daugiau-aš nekalbu apie Jėzų.

Daugiau iš to, ką Jis sakė
Paskutinės 3 savaites aš dalinausi apie tai, ką Viešpats sakė darąs „kūniškų“ žmonių širdyse. Šiandien aš pasidalinsi kitais dalykais apie tuos, kurie jau vaikščioja asu Juo.

Vienas dalyką, ką Jėzus kalbėjo man šiame pastarajame aplankyme yra apie tai, kaip Tėvas daro stebuklus namų surinkimuose ir per santykius ten esančių žmonių. Jis man pasakė, kad namų surinkimai taps žinomi kaip vieta, kur galima gauti atsakymą į maldą, išgydymą, stebuklus. Jis pasakė, kad tai bus panašu į 1970-ųjų Charizmatinio atsinaujinimo dienas ,bet skirsis, nes skiriasi mūsų kultūra, ir kad milijonai paliks charizmatines bažnyčias, kad ieškotų Jo.

„Praeityje daugelis ieškojo stebuklų bažnyčių tarnavimuose, kurie vyksta auditorijose, daugelis taip daro ir dabar, bet Aš niekada nepalikau namų. Čia jūs apsčiai patirsite išgydymų ir stebuklų. Ateina dienos, kai namų surinkimai  bus žinomi mano kūne kaip vieta, kur galima patirti stebuklą, išgydymą ir gauti atsakymą į maldą, ir tai, kas yra tikras realus tikėjimas.
  
Prisimink, kad aš tau pasakiau: “ kaip buvo pradžioje, taip bus ir pabaigoje.“

 Jis tęsė:“ kaip tu žinai, net dabar, atsakytos maldos ir išgydymai yra įprasti dalykai namų surinkimuose, daugeliui taip įprasti, kaip gyvenimo stilius, taigi jie bus vietiniame kūne pripažinti, bet tai daugeliui yra tik normali krikščionybė. Bet tai nematoma ir nauja tiems, kurie dabar išorėje. Bet tam tu esi pašauktas. Padėk tiems, kurie yra pereiname laike. Ateina diena, kai daugelis patrauks į mažus surinkimus namuose ieškoti atsakymų, išgydymo ir atsakymo į maldas, ieškoti Manęs. Ten, tuose santykiuose, tikrame kūne Manyje, jie suras Mane. Jie visi suras Tėvą.“

Į tai vedė šitie dalykai
Maždaug 2 mėnesius prieš šį aplankymą aš studijavau tarp kitų dalykų ir Eliziejaus tarnavimą. Aš pastebėjau, kad beveik visi Eliziejaus stebuklai buvo tai, ką vadinčiau „socialiniai“ stebuklai. „Socialiniai“, turiu galvoje, kad paveikė dideles žmonių grupes, ne tik individus.
Elijo tarnavimas vyko anksčiau nei Eliziejaus tarnavimas.  Eliziejaus tarnavime buvo dramatiški stebuklai, kurie vedė žmones ir visą tautą į atgailą: konfrontacija su Baalo pranašais ir ugnis iš dangaus, ugnis du kartus krito iš dangaus , žuvo 2 būriai ir 51 kareivis, kurie atėjo suimti pranašą, buvo ir  daug konfrontacijų karalių ir tų, kurie tada buvo valdžioje akivaizdoje.

Bet Eliziejaus stebuklai buvo socialiniai savo pobūdžiu, ir labai panašūs į Jėzaus stebuklus. Jei Jonas Krikštytojas panašus į Eliją, ir jis pasakė tai labai aiškiai, tai Eliziejus panašus į Jėzų. Istorija tai liudija, tik aš anksčiau to nestudijavau.

Aš suvokiau, kad dauguma modernaus surinkimo(bažnyčios) siekia ne „socialinių“ stebuklų padėti žmonėms, bet labiau asmeninių išgydymų ir stebuklų, kurie naudingi tik jiems.

Kai Viešpats man pasirodė, Jis pakomentavo tą į save susitelkimą būdingą kai kuriems Kristaus kūno nariams. Jis kalbėjo labai specifiškai apie tai, ką jis pastebėjo, kad daugelis kūne siekia stebuklų ir išgydymų dėl į save sutelktų priežasčių, įskaitant pramogai, pasididžiuoti tikėjimu, kad patvirtintų, kad visa tai realu, arba dėl poreikio jų gyvenime. Jis tai nelaikė kalte, tik padarė teiginį, koks yra daugelio tikėjimas, nes taip jie buvo išauklėti, ieškoti į  save nukreiptų stebuklų ir išgydymų.

Socialiniai stebuklai: Eliziejaus stebuklai- tie, apie kuriuos kalbėjau pirmose šio straipsnio eilutėse:

Išgydė vandenį Jericho miestui, palaimino visą miestą. 2Kar2:18-22

Padaugino aliejų našlei, kad ji galėtų jį parduoti  ir užsimokėti skolas. 2Kar4:1-7

Užnuodytą sriubą padarė sveika didelei žmonių grupei bado metu 2Kar4:38-41

Maistas buvo padaugintas visam miestui bado metu.2Kar4:42-44

Naamano sirų karvedžio  raupsų išgydymas, tai lėmė taikos su Izraeliu sudarymą 2Kar5:1-14;
Iškėlė į vandens paviršių paskolintą ir brangų kirvį, kuris buvo įkritęs į upę. 2Kar6:1-7

Apakino priešų armiją, kurie priėmė juos kaip svečius, to rezultatas buvo taika krašte 2Kar6:15-23

Pranašavo , kad maisto bus kitą dieną po miesto apgulimo, taip buvo pamaitintas miestas. 2Kar6:25-33,7:1-20

Pažiūrėkime į šių stebuklų socialinį aspektą, ir pamatysite, kad tai padėjo ištisoms grupėms ir bendruomenėms.

Pamąstykite apie kai kuriuos Jėzaus stebuklus:

Vandenį pavertė vynu, todėl vestuvių  šeimininkai išvengė nemalonumų su svečiais.

Du kartus pasirūpino, kad žvejyba būtų labai sėkminga, tai žvejams buvo labai svarbu finansiškai.

Padaugino maistą ir pamaitino 5000 žmonių, plius moteris ir vaikus.

Padaugino maistą ir pamaitino 4000 vyrus plius moteris ir vaikus.

Išgydė Petro uošvę, ir ji galėjo priimti juos visus, kai Jis sėdėjo prie durų gydydamas minią.

2kartus nuramino audrą, kiekvieną kartą išgelbėdamas mažiausiai 12 gyvybių.

Stebuklingai parūpino pinigų mokesčių mokėtojams.

Tai socialiniai stebuklai. Aplankymo metu, Viešpats pasakė, kad Tėvas veiks tokiu būdu namų surinkimuose, jų susirinkimuose, bendrose maldose, bendruomenėje ir tikėjimo šeimoje, tai yra santykiais pagrįstas tikėjimas.

Čia pratęsiu kitą savaitę, iki tada, laiminu, ir  meldžiuosi, kad tai rastų atgarsį jūsų dvasioje ir sukeltų džiaugsmą, nes tai yra Šventosios Dvasios tiesos liudijimas dėl to, ką rašiau. Man sunku net  sutalpinti savyje savo jausmus, mano perspektyva pasikeitė apie tai, kaip tikėjausi, kad Tėvas išties ranką ir kaip Jis darys stebuklus mūsų tarpe...laiminu,
John Fenn