Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2018 m. liepos 17 d., antradienis

Aiškinimas, jėgos dovanos. Dvasios dovanos. 5d.


John Fenn , 2018. gegužės 19d.
Sveiki,
ią seriją didžiąja  dalimi aš parašiau, norėdamas paaiškinti, kad Dvasios pasireiškimai yra įprastas dalykas ir jie nevyksta su etiketėmis. Asmuo staiga gali kažką suvokti apie draugą ar situaciją, arba  jo  mintyse staiga iškyla draugo veidas ar vardas ir jam ateina supratimas, kad draugui reikia maldos, arba jis patiria dėl kažko stresą. Tėvas duoda tuos išminties ir pažinimo žodžius, kad mes, visų pirma,  galėtume melstis, ir tada galbūt susisiekti su tuo asmeniu.  Bet Jis nesuskirsto  Dvasios pasireiškimų tuo metu pavadinimais – pavadinimai yra tik tam, kad padėtų mums suprasti, kaip Jis su mumis bendrauja.

Esmė tokia, kad šie dalykai yra normali krikščionybė, kuri pasireiškia, kaip gyvenimo dalykai, čia ir ten, kai Jis nukreipia mūsų žingsnius. Mes skaitome evangelijas arba Apaštalų darbus, kuriuose aprašomi tam tikri  laiko periodai. Evangelijos susitelkia į 3 ½ metų, o Apaštalų darbai į daugiau 30 metų laikotarpį, o mes stebimės, kodėl Dievas neveikia per mus taip kiekvieną mielą dieną.

Reikia atmesti tokias neteisingas mintis: “ Kada  Dievas mane  naudos? Aš nieko dėl Jo nedarau ir jaučiuosi toks nenaudingas. “ Susitelkite į tai, kad Jėzus yra jumyse, ir  kai ieškosite Jo, kaip gyvenimo tikslo, Jis suteiks jums galimybes.

Kitos dovanos
Yra kitos dovanos, tokios kaip „energijos“ dovanos, kurias aš paminėjau pirmoje šios serijos dalyje. Šios dovanos įkvepia mus veikti,  motyvuoja mus kažką daryti. Paulius išvardija šiuos  Dvasios pasireiškimus Romiečiams 12:3-8, -tai  davimas, organizavimas, mokymas, gailestingumas, tarnavimas, raginimas, matymas dalykų kaip teisingų/neteisingų ir t.t. Tai daugiau nei mūsų asmenybė, tie dalykai įkvepia mus iš vidaus bendrauti su kitais, ir jie yra tolygūs, pranašystei, nes Viešpaties Dvasia  mums tai  duoda. Paulius sako, kad kiekvienas asmuo turi
savo malonę, ir mes galime gyventi tik savo malonėje, o ne kieno nors kito.

Senajame Testamente mes taip pat matome  daug dovanų ypač, kai buvo statoma Mozės palapinė. Išėjimo 31:2-6; 35: 26-35; 36:1,8 Dievas čia aprašo vyrus ir moteris, kuriuos Jis pripildė  išminties, kaip  jis tai vadina,  dirbti su medžiu, metalu, akmenimis, brangakmeniais, linu, austi, siūti, ir visokių amatų išmanymu, kad jie galėtų statyti tabernakulį. Jie turėjo  „išminties“, arba galime sakyti turėjo talentus ar įgūdžius, arba žinojo, ką jie turėjo iš prigimties, nes Viešpats įdėjo tai į juos. Tie dalykai, kurie motyvuoja žmones yra Dievo Dvasios pasireiškimai, taip kaip ir pranašystė ar išgydymai!

Likusios  charizmatinės dovanos, kurių aš neminėjau,  - tai išgydymai, ypatingas tikėjimas, ir stebuklai. Kad pamatytum, kaip pasireiškia šios dovanos, turi būti specialioje situacijoje. Dauguma mūsų nenori būti tose situacijose, kuriose reikia ypatingo tikėjimo ar stebuklų. Žmonių išgydymai yra dvasios pasireiškimai, taip kaip ir pranašystė, arba išmanymas, kaip dirbti su audiniais ar medžiu. Graikų kalboje  „išgydymai“  yra daugiskaita.

Išgydymų dovanos
Kai kurie žmonės atranda savyje, kad turi dovaną tam tikriems išgydymams. Vieniems, ar gal net visiems,  tai gali būti raumenų/kaulų problemos, jie deda rankas ir tai būna pagydyta. Kitiems galbūt cirkuliacinė ar kūno elektros sistema, kurios išgydymui jie turi dovaną.  Būna įvairiai. Tai nereiškia, kad būtent tokį ar kitokį pasireiškimą asmuo gali tikėtis pamatyti, nes visiems mums pasakyta dėti rankas ant ligonių. Šventoji Dvasia pasireikš kaip reikės, užuot prisirišus prie vienos ar kitos dovanos. Kitais žodžiais, mes turime Tą, kuris pasireiškia Pats mumyse dėl  to asmens už kurį meldžiamės gerovės, užuot apsiribojęs tik  vienu Dvasios , ir tai viskas ko mums reikia.

Stebuklai, tokie kaip duonos padauginimas, kirvis iškylantis į vandens paviršių, vandens praskyrimas, nėra įprasta, bet jie nutinka  situacijose, kuriose reikia tokio Dvasios pasireiškimo. Specialus tikėjimas pasireiškia  dėl našlės laidotuvių metu, ar  dėl kažko, kas staiga gavo žinią apie tragišką situaciją, ir jie žinos, kad jų mylimieji yra saugūs, tai skirta „įdėti“  į tą asmenį  ypatingą  tikėjimą ypatingose aplinkybėse.

Mes turime tą šaltinį mumyse
Jūs niekada neatsidursite situacijoje, kur Jis  neatliktų to, ką turi padaryti, kad tik jums padėtų. Nors tam tikri  Dvasios pasireiškimai plaukia su  jūsų asmenybe galbūt geriau nei su kitų asmenų, jūs visada turite Dvasią savyje, taigi ko tik jums reikia, Jis padarys- jūs neturite x dovanų ir blogai, kad jūs atsiduriate situacijoje, kur reikia y dovanų!

Jis bendrauja su mumis pagal tai, kaip Jis mus sukūrė
 Kitą dieną po to, kai mūsų surinkime, kur aš buvau tarnautojų komandos nariu,  kalbėjo žymus mokytojas, pas mane atėjo biblijos mokyklos studentė ir pasakė:
„ Aš norėčiau, kad Viešpats kalbėtų man taip, kaip Jis kalba jam. Viešpats kalba jam tiesiogiai ir taip tiesiai.“
Aš paklausiau jos, ką ji darytų, jie Viešpats kalbėtų jai taip tiesiai.“ Ji atsakė; „nežinau, galbūt paskęsčiau ašarų jūroje, nes tai taip griežta.“ Ir vis tiek ji norėjo tokio tiesumo. Tai, ką aš pasakiau,  padėjo jai susigrąžinti pozityvų požiūrį į savo gyvenimą. Jis sukūrė ją būtent tokią, ir Jis kalbės jai švelniai, proceso metu , užuot iš karto konfrontavęs.  Ji atrodė nustebusi, nes visada pavydėjo žmonėms, kuriems Viešpats kalbėjo tiesiai. Tą dieną ji išmoko, kad kai kuriems  žmonėms tikriausiai patinka, kai Jis su jais lėtesnis ir švelnus, ir taip  ji atgavo ramybę.
Žmogaus asmenybė gali natūraliai  gerai plaukti kartu su pranašyste, ypač jei jis natūraliai  linkęs padrąsinti, arba yra pasakotojas, arba natūraliai linkęs guosti.  Bet tas asmuo nebūtinai natūraliai plauks dvasių atpažinime, nes čia kartais tenka konfrontuoti ir būti tiesmukam ir  dažnai kalbėti veidas į veidą.


Asmuo, kuris sėdi tyliai ir stebi, gali natūraliai plaukti išminties žodyje, ir galbūt specifiniuose išgydymuose, tačiau jiems nebus duota pranašystė ar kalbų aiškinimas. Paulius sakė korintiečiams: „ neišmintinga lyginti save su savimi. „ Tai geras patarimas. Nežiūrėk, kaip Viešpats bendrauja su kitais arba kaip Jis veikia per kitus, susitelk  į Kristų savyje, išmok pastebėti, kaip Jis veikia tavyje. Labai dažnai Jis yra viduje ir kalba vienu būdu, bet asmuo yra toks nelaimingas, kad jis nekalba ar nepasireiškia  per jį tokiu būdu kaip per x asmenį, todėl neišgirsta Jo balso, ir nepastebi Jo dovanų ir to, kaip Jis nori tekėti per jį.


Visų pirma, išmok nukreipti savo protą ir dėmesį nuo natūralių pojūčių į savo dvasinį žmogų, daryk tai reguliariai ir lavinkis tame. Pajusk Jo artumą bet kuriuo metu, kai tik nori. Jei išmoksi tai daryti, tai Jis pasirūpins pats kaip pasireikšti tavo gyvenime, nes Jo buvimas mumyse yra svarbiausia, ir į tai reikia sutelkti dėmesį. Iš to intymumo ir artumo išplauks viskas, ko jums reikia gyvenime.
 Nuostabi malonė! Kitą savaitę- nauja tema, iki tada, būkite palaiminti,
John Fenn

www.churchwithoutwallsinternational.org ir rašykite man elektroninius laiškus: cwowi@aol.com

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.