Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2024 m. balandžio 17 d., trečiadienis

Dangaus teismų“ doktrinos klaida Nr. 6 iš 6

John Fenn ,12 April,  2024.  The Error of 'The Courts of Heaven' #6 of 6

Sveikinu visus,

 Baigiant šią seriją apie dangaus teismų (DTM) mokymo klaidas, matome, kad tamsos srityje kovojame su dvasiniais valdovais ir su savimi. Niekas neįvyksta

danguje.

  DTM sako, kad Šėtonas turi prieigą danguje. Efeziečiams 1:20-23, Apreiškimas 12:8-10 įrodo, kad jis buvo išmestas, nugalėtas, ir tik kaltina mus čia, žemėje, o NE prieš mūsų Tėvą.

 DTM sako, kad danguje yra moderni vakarietiško stiliaus teismų sistema, prie kurios Šėtonas gali prieiti ir patraukti baudžiamojon atsakomybėn, o išvykę tikintieji danguje stoja liudyti už jus. Mes parodėme, kad rytietiškas teismas nėra XXI amžiaus Vakarų teismų sistema. Dievo teismas apima Jo vaikus, kurių niekas negali apkaltinti ar kaltinti. Romiečiams 8:31-34.

  

DTM sako, kad jūsų mirusių protėvių nuodėmės yra priežastis, dėl kurios jūsų gyvenimas susijaukė, bet jūs galite ištrinti savo vardą  iš kaltinamųjų sąrašo DT. Ezechielio 18 skyrius ir visi NT laiškai nieko nesako apie praeities kartas, atvėrusias nuodėmei kelią  mūsų gyvenime, o mes esame atsakingi už savo gyvenimus, niekas kitas.

 

Mes individualiai stosime prieš Kristaus teismo krasę  ir negalėsime kaltinti močiutės ar velnio. Negalime sakyti, kad „močiutė atidarė tas duris 1883 m.“, kad paaiškintume, kodėl tu neužaugai ir nepaklūsti Žodžiui. Būsime vienas prieš vieną prieš Jėzų, kad atsiskaitytume už savo gyvenimą.

 

 Šėtonas neturi mums galios. Šėtonas naudoja baimę ir melą, kad suteiktume jam savo valdžią, tada jis panaudoja mūsų valdžią prieš mus. Tai apima mūsų įvedimą į formules, priverčia mus manyti, kad esame silpni ir kad turime jo bijoti, ir sutelkti dėmesį į savo netinkamumo jausmą.

 

 Paulius kalba apie dvasinę kovą Efeziečiams 6:10-12:

 

"Pagaliau būkite stiprūs Viešpatyje ir jo galybės jėga. Apsirenkite visais Dievo ginklais, kad galėtumėte išstoti prieš velnio klastas (Gk: metodus). Nes mūsų kova nėra su kūnu ir krauju, o prieš valdovus, prieš valdžias, prieš  tamsybių pasaulio galias ir prieš dvasines blogio jėgas dangaus sferose“.

 

 Efezo mieste Apaštalų darbų 19:23-41 kilo riaušės po to, kai tiek daug tikinčiųjų viešai sudegino savo okultines knygas, o stabų pardavimas smarkiai sumažėjo. Miestas buvo padalintas, 32 eiltėje teigiama, kad jie visi buvo sumišę ir daugelis net nesuprato, kas vyksta.

 

 Tiems tikintiesiems Paulius rašė, kad mes kovojame su dangaus valdovais, o tai judaizme reiškia dvasinę sritį. Ne dangus, o dvasios sritis.

 

 Nors kai kurie sukūrė doktriną apie miesto „demoniškų valdovų nuvertimą“, mes to nematome Apaštalų darbuose ar jokiame NT laiške. Niekas nesimeldė sugriauti tvirtoves virš Efezo ar Korinto prieš ten evangelizuodamas ar susitikdamas (namų) surinkimuose. Miestai ir tautos keičiasi po vieną žmogų, kai tas  įtiki Jėzumi.

 

 Iš Danieliaus 10:13, 20 mes sužinome apie Šėtono pajėgas, kurias jis paskiria valdyti tautai. Atminkite, kad Šėtonas tik kopijuoja ir iškreipia tiesą. Taigi šiose ištraukose matome „Persijos kunigaikštį“, kovojantį su angelu Mykolu, kuris, kaip sakoma 12:1, yra angelas, atsakingas už Izraelį. Gabrielius pasako Danieliui, kad jis prisijungs prie Mykolo ir kovos su dvasia dėl Persijos, o kai jie pabaigs, iškils Graikijos princas.  Daugiau nei po 200 metų Persija buvo nugalėta ir ją užkariavo Graikijos Aleksandras Didysis.

 

 Mes maldoje kovojame prieš velnio klastas (metodus). Ne danguje, o čia, žemėje, maldoje; Meldžiamės už žmones, meldžiamės už valdovus ir visus, kurie turi valdžią, meldžiamės drąsos, meldžiamės, kad gyventume tyliai, ramiai ir dievotai, bet šios kovos neturi nieko bendro su tuo, kad mes einame prieš Tėvą teismo procese. siekti palankaus mūsų Tėvo sprendimo.

  

Paulius rašė II Korintiečiams 10:3-6, kad mūsų kova daugiausia susijusi su mūsų mintimis ir emocijomis:

 

 ...ne pagal kūną kariaujame, nes mūsų kovos ginklai ne kūniški, bet galingi Dievui griauti tvirtoves, griauti samprotavimus ir visa, kas iškelta prieš Dievo pažinimą ir sugrąžinti. paimkite į nelaisvę kiekvieną mintį apie Kristaus paklusnumą ir pasiruošę atkeršyti už kiekvieną nepaklusnumą, kai tik jūsų paklusnumas išsipildys.

 

 Tai yra imtynės čia, žemėje, su mumis ir su Šėtono klastomis (gr. metodais) dvasinėje srityje. Mintys, emocijos, paimamos į nelaisvę mumyse, išstumdamos seną mąstymą ir įnešdamos naują mąstymą, suderintą su Dievo mąstymu. Jei norite, kad jūsų gyvenimas būtų pakeistas, Šventajame Rašte nėra kito būdo, kaip tik atnaujinti protą – tada jūsų gyvenimas pasikeis. Romiečiams 12:1-3

 

 Kokios mintys? Kokios emocijos?

 

Paulius rašė II Korintiečiams 2:10-11: "Aš...atleidžiu visiems...kad šėtonas neįgautų pranašumo prieš mus, nes mes žinome apie jo sumanymus". Čia jis teigia, kad neatleidimas gali atverti žmogų šėtono „priemonėms“, suteikdamos jam pranašumą prieš juos.

 

 

 

2 Timotiejui 2:23-26 Paulius rašo apie tuos, kurie ginčijasi a

ir nesantaikoje, kurie dėl to yra velnio įkalinti ir „paimami į nelaisvę pagal jo valią“.

 

 Tai yra jėgos, mintys ir emocijos, su kuriomis mes kovojame, demoniškos jėgos, kurios mus vilioja ir išbando. Mes taip pat kovojame su savimi ir visose evangelijose bei laiškuose mums įsakoma atsisakyti nuodėmės ir įgyvendinti teisumą.

 

 Jei Šėtonas turėjo galią kreiptis į Dievą, kad mus apkaltintų praeityje, jis daugiau to nebedaro. Jis 'kaltino mus prieš mūsų Dievą dieną ir naktį', bet buvo išmestas iš dangaus. Jėzus dabar yra daug aukščiau už visas jėgas ir valdovus dvasinėje sferoje, uždarydamas duris priešui. Tėvas sako, kad Jis mus išteisino, niekas negali kaltinti Jo vaikų. Mes esame dangaus karalystės gyventojai ir, kaip Teismo nariai, turime tiesioginį priėjimą prie mūsų Tėvo sosto.

  

Tai saugumo, poilsio vieta, vieta, kur rasti gailestingumą ir malonę gauti pagalbą  prireikus. Nepaverskite to vakarietiška teismų sistemos formule – „Drąsiai ateik prie malonės sosto, kad prireikus sulauktum gailestingumo ir malonės“. (Hebrajams 4:16)

 

Kitos mintys kitą savaitę, iki tol, laiminu,

 

Džonas Fenas

.

2024 m. balandžio 5 d., penktadienis

„Dangaus teismų“ doktrinos klaida # 5 iš 6

 

John Fenn, 5 April, 2024, The Error of 'The Courts of Heaven' #5 of 6

 Sveikinu visus,

 Tai yra Dangaus teismų mokymo (DTM) santrauka:

 Danguje yra moderni vakarietiško stiliaus baudžiamojo teisingumo


teismų sistema.

Šėtonas turi prieigą prie dangaus teismo, veikdamas kaip prokuroras, ir  iš tos pozicijos jis mus kaltina.

Dabartinės jūsų nuodėmės ir mirusių giminaičių kartų nuodėmės suteikia Šėtonui legalią teisę patraukti mus baudžiamojon atsakomybėn.

Yra slapti ritiniai , kuriuos reikia atidaryti , kad dangaus teismas, galėtų pradėti veikti. Šie teismai yra slapti ir reikia slaptų žinių, kad žinotum, kaip juose dalyvauti.

Danguje yra debesis liudininkų, mirusių krikščionių, kurie kalbės jūsų vardu.

Jei veikiame DT , suteikiame Tėvui Dievui galimybę „išpildyti savo tėvišką aistrą“.

  

Aš jau parodžiau rytietišką teismą...

 

...teismų sistema minima biblijoje nėra tokia, kaip moko DTM. Ar rytų karalius nagrinėja bylas ir priima sprendimus, taip. Tačiau tai nėra procedūrinė sistema, kaip Vakaruose. Tikrai ne.

 

Kaip parodžiau, kad sprendimas mūsų labui jau priimtas. "Kas apkaltins Dievo išrinktuosius? Dievas išteisina. Kas mus pasmerks?" Romiečiams 8:33.

 

Aš parodžiau, kaip šėtonas buvo išmestas iš dangaus...

 

...kuris kadaise mus kaltino prieš Dievą. Bet dabar jis yra žemėje, vaikšto kaip riaumojantis liūtas ir kaltina mus čia, žemėje – visi esame girdėję tuos kaltinimus, ir jie yra čia pat, šioje žemėje. Ne danguje.

 

 Aš pasidalinau, kad nėra kartos prakeiksmo, kurio turėtume išsižadėti, sudrausti, atgailauti, kad būtume laisvi. Siela, kuri nusideda, mirs. Siela, kuri tiki Jėzų, atgimsta iš naujo. Individuali atsakomybė.


Yra tikėjimo srovių, kurios daro Dievą mūsų priešu.

 

Jei tik pakankamai meldeisi, Jis siųs prabudimą. Jei pakankamai pasninkavau, galėčiau įtikinti Jį savo nuoširdumu arba skubiu poreikiu. Yra dar viena srovė, nukreipta į velnią. Jie mano, kad jei visko nepadarys tobulai, velnias turės atviras duris į tavo gyvenimą. ARBA jis turi atviras duris ir jūs turite rasti būdą jas uždaryti.

 

Iš to, ką mačiau savo gyvenime ir kituose, ir kaip rašoma Šventajame Rašte, 99,9% išlaisvinimų įvyksta tada, kai žmogus nusprendžia gyventi teisingai, ir demonas pasitraukia, nes jam nebėra vietos. Kai žmogus suvokia, kad savyje turi Kristų IR valdžią naudoti Jėzaus vardą prieš demonus, IR yra saugus savo valdžioje ir savo vietoje danguje Kristuje, jis nusprendžia gyventi Dievui ir nenusidėti. Žaidimas su demonais baigiasi.

 

 Mūsų valia stipresnė už bet kokį demoną ar net Dievą

 

Krikščionys kartais gali taip įsijausti į „dvasinio karo“ mentalitetą, kad pamiršta, kad mūsų valia stipresnė už bet kokį velnią ar Dievą. Nei Dievas, nei velnias negali mūsų priversti nieko daryti.

 

 Kiekvienais metais milijonai žmonių visame pasaulyje, kurie nepažįsta Viešpaties, atsisako žalingų įpročių, įveikia baimes ir atranda patiria pergales – tiesiog savo valia. Tačiau krikščioniškame pasaulyje yra didelis verslas, rinkodaros formulės, kurios verčia žmones manyti, kad jie yra silpni, nuolatinės demonų aukos ir, jei tik atras tą vieną dvasinį raktą, tada jiems bus atrakinti palaiminimai ir gyvenimas vyks sklandžiai.

 

Šėtonas mus gundo, tai tiesa, o Dievas veikia iš vidaus, kad įgalintų ir sustiprintų. Bet nei vienas, nei kitas mūsų negali priversti, ką nors padaryti.

 

 Jono 8:11 Jėzus pasakė moteriai, pagautai svetimaujant:

 

„Eik ir daugiau  nenusidėk“. Tai reiškė, kad reikia nutraukti santykius su vyru, su kuriuo ji buvo pagauta lovoje. Jėzus žinojo, kad jai buvo sunku emociškai. Tai nepakeitė jo įsakymo. Galbūt vyras parūpindavo pinigų ar nuosavą būstą, bet ji turėjo nutraukti santykius. Tai, ką Jėzus įsakė, buvo sunku ir jai sukėlė emocinį skausmą, bet ji turėjo tai padaryti, kad vaikščiotų teisiai.

 

Tai sunki meilė. Čia nereikia priekaištauti geismo ar svetimavimo dvasiai. Tiesiog: „Eik ir daugiau nenusidėk“. Ir tikrai Jėzus žinojo, kaip jai bus sunku. Bet Jis to nesudvasino. Tiesiog liepė palikti nuodėmę.

  

DTM moko, kad turime atsiimti savo valdžią per dangišką teismo salę, kurioje Šėtonas yra prokuroras, kovojantis, kad išlaikytų savo valią mūsų gyvenime, o „liudytojai danguje“ – mirę krikščionys – liudija mūsų vardu. Ir jei viską darysite teisingai, galite laimėti bylą ir jūsų bėdos baigsis. Jėzus pasakė, kad tiesiog daryk tai. Tiesiog gyvenkite teisingai. Tiesiog apsispręskite dėl teisumo ir vaikščiokite tame.

 

 Su kuo mes kovojame?

 

„Nes mes kovojame ne su kūnu ir krauju, bet su kunigaikštystėmis ir valdžiomis, šio amžiaus tamsybių valdovais ir dvasinėmis blogio jėgomis  danguje“. Efeziečiams 6:12

  

Mes kovojame, bet ne dangiškame teisme, kuriam būdingi šiuolaikinės Vakarų teismų sistemos bruožai. Ši eilutė yra Pauliaus mokymo 10-17 eilutėse viduryje. Kalbama apie stiprybę Viešpatyje ir Jo galios jėgą, apsirengimą Dievo ginklais. Jis teigia, kad su visais šiais dalykais galėsime „atsispirti prieš velnio klastas“.

 

 Turime apsivilkti teisumo šarvą, išgelbėjimo šalmą, tikėjimo skydą, evangelijos batus, ir pasiimti Dvasios kalaviją. Sakoma, kad tai „Dievo ginkluotė“.

 

Jei sakytume: „Tai Williamo striukė“, suprastume, kad Williamui priklauso toji striukė. Taigi, kai Paulius rašo, mes turime apsivilkti Dievo ginklus, kieno tai yra ginklai?

 

Izaijas 59:16-18 pranašystėje apie Mesiją mums sako, kad tai buvo Jėzaus ginkluotė:

 

"Ir jis pamatė, kad nėra žmogaus, ir stebėjosi, kad nėra užtarėjo. Todėl Jo ranka atnešė išgelbėjimą (hebrajų kalba), ir Jo teisumas jį palaikė. Jis apsivilko teisumą kaip krūtinšarvį ir išgelbėjimą kaip savo šalmą, apsirengė keršto drabužius ir uolumą kaip  apsiaustą. Pagal jų veiksmus Jis atlygins...“

 

Imtynėse dėvime Jėzaus ginkluotę, kurie jau buvo išbandyti mūšyje ir laimėjo. Jis susidūrė su pagundomis 3 srityse (dvasia, siela, kūnas) ir laimėjo. Jo draugas reikalavo, kad jis neitų prie kryžiaus. Jis atmetė tą pagundą. Mes kovojame iš pozicijos, kad jau laimėjome. Kristus yra mumyse. Tai JO šarvai. Mes turime teisę naudoti Jo vardą. Esame apsirengę Jėzaus šarvais, kad galėtume atsispirti šėtono metodams, o padarę viską, kad pasipriešintume, stovime.

 

Kodėl sakoma, kad mes kovojame su dvasiomis danguje? Tai kitai savaitei.

 

 Iki tol, laiminu,

 

Džonas Fenas

2024 m. balandžio 1 d., pirmadienis

Dangaus teismų“ doktrinos klaida Nr. 4 iš 6

 John Fenn, 29 March, 2024, The Error of 'The Courts of Heaven' #4 of 6

 

Sveikinu visus,

Praėjusią savaitę pasidalinau, kaip Šėtonas buvo išmestas iš dangaus ir nusileido ant žemės. Jis mūsų nebekaltina mūsų dangiškojo Tėvo akivaizdoje, nes jo nebėra


danguje. Dvigubos pilietybės jis neturi.

 Numestas į žemę, Šėtonas vaikšto po žemę „ieškodamas, ką galėtų praryti“. Nuo Adomo ir Ievos gundymo iki Jėzaus gundymų ir iki mūsų pačių – Šėtonas yra apribotas žemėje.

 Bet kokie kaltinimai ar pagundos kyla iš demonų čia, žemėje. Aš negaliu būti pakankamai stiprus šiuo klausimu tiems, kuriems įtakos turėjo dangaus teismų doktrina klaida. Visas jų mokymas remiasi idėja, kad Šėtonas turi vienodą prieigą prie Tėvo, kaip ir mes. Tai yra smūgis į veidą tam, ką padarė Jėzus. Norint paneigti šią klaidą, tereikia perskaityti pirmąjį Efeziečiams skyrių.

 Šėtono nebėra danguje, jis yra žemėje. Jis neturi dvigubos pilietybės.

 

Kartų prakeiksmo mokymas

 

Minėjau, kad DTM (Dangaus Teismų Mokymas) akcentuoja kartų prakeiksmą, kuris  leidžia žmogui dėl savo dabartinio gyvenimo kaltinti seniai mirusius giminaičius . Jis sudvasina realias žmogaus minčių, vaizduotės ir prasto pasirinkimo problemas, sutelkdamas pastangas pakeisti savo gyvenimą, ieškant dvasinio rakto. Tai tiesiogiai prieštarauja Šventajam Raštui, kuriame mokoma prisiimti asmeninę atsakomybę ir sunkiai dirbti, kad pertvarkytume savo gyvenimą ir pamaldumą.

 Atrodo, kad tokios formulės kaip dangaus teismai siūlo paprastą sudėtingų klausimų sprendimą, tačiau tai yra apgaulė. Efeziečiai, kuriuos prisiminsite iš Apaštalų darbų 19 skyriaus, gatvėse degino savo okultines knygas, o Paulius laiške jiems niekada neprimena  jų praeities. 4 skyrius buvo labai tiesus: nustokite nuodėmiauti, apsivilkite Kristumi, susitvarkykite, eikite su Juo ir mylėkite vieni kitus, kaip mokė Kristus.

 

Iš kur kilo „kartų prakeiksmo“ mokymas; ką sako Biblija.

 

Išėjimo 20:5 Viešpats draudė daryti stabus, sakydamas:

 "Nesilenksite jiems ir netarnausite jiems, nes aš, Viešpats, jūsų Dievas, esu pavydus Dievas, baudžiantis  už tėvų kaltes trečią ir ketvirtą kartą tų, kurie manęs nekenčia."

  Išėjimo 34:7 randame asmeninį pokalbį tarp Mozės ir Viešpaties, kai Mozė buvo šlovėje ant kalno ir kalbėjosi akis į akį su Juo (5-6). Čia Viešpats pakartoja 20:5, nors ir ne iki galo, bet kaip santrauką.

 Tačiau Pakartoto Įstatymo 5:9 yra skirta vaikams, gimusiems dykumoje tų, kurie išėjo iš Egipto ir mirė per 40 klajonių metų. Jų vaikai ruošiasi įžengti į Pažadėtąją žemę, todėl Viešpats jiems sako:

 "Nesilenksite jiems ir netarnausite jiems, nes aš, Viešpats, jūsų Dievas, esu pavydus Dievas, baudžiu už tėvo kaltes trečią ir ketvirtą kartą tų, kurie manęs nekenčia."

 Atkreipkite dėmesį, kad Viešpats yra labai konkretus.

 Nedorybių atminimas yra skirtas šeimoms tų, kurie Jo nekenčia. Tai NE izraelitams. Tai NĖRA skirta tiems, kurie tiki ir vaikšto su Izraelio Dievu.

 Apie tai buvo kalbama Mozei ir Izraeliui apie 1400 m. pr. Kr. Iki Ezekielio 591–573 m. pr. Kr. tauta buvo paimta į nelaisvę ir išvežta į Babiloną. Taip atsitiko todėl, kad jie, jų tėvai ir jų tėvo tėvai buvo nutolę nuo Viešpaties. Jie patyrė savo ir savo protėvių nuodėmių pasekmes.

 Ar Dievas reikalauja, kad nusidėjėlių vaikai atsakytų už ankstesnės kartos nuodėmes?

 Ezechielio 18 skyrius į tai atsako kategoriškai NE. Garsiausia to skyriaus eilutė yra tokia: Siela, kuri nusideda, mirs.

 Ezechielio 18:1-9 Viešpats sako, kad neteisus tėvas nebus priežastimi teisiam sūnui kentėti už savo tėvo nuodėmes.

 Ezechielio 18:19-22:

 "Siela, kuri nusideda, mirs. Sūnus nekentės dėl  tėvo kaltės, o tėvas neneš  sūnaus kaltės. Teisiojo teisumas bus ant jo, ir neteisiojo neteisumas bus ant jo. “.

 Tai sugriauna visą kartų mokymą apie prakeikimą. Dievas neužmeta tėvų kaltės vaikams. Teisus vaikas tarp jų,  nebus atsakingas už ankstesnių kartų nuodėmes.

 BET... mokymas plinta, velnias yra tas, kuris neša prakeikimą.

 

Jei Dievas nelaiko sūnaus kaltu už tėvo nuodėmes, tai velnias neturi teisės pulti.

 Esame Naujojo Testamento laikais. Mes turime patį Kristų savyje. Mūsų dvasia buvo atkurta Šventosios Dvasios. Jei darome tas pačias nuodėmes, kurias darė mūsų protėviai, kalti esame mes, o ne jie. Aplinkos požiūriu žmogus gali būti užaugęs neveikiančioje šeimoje, bet jei jie ir toliau kenčia nuo to, tai jau jų pačių atsakomybė.

  Biblijoje, yra pažįstamų dvasių paminėjimas. (Kun 19:31, 20:6) Tai demonai, kurie tampa „pažįstami“ šeimai. Jie daro įtaką šeimai, o jų įtaką GALI patirti kelios kartos, vieną po kitos, sukurdamos bėgant metams nuodėmės kartas.

 Kai suprasite, kad nėra „kartų prakeikimo“, galėsite atsistoti ant savo kojų

 su Kristumi savyje ir nustoti  nuodėmiauti. Kai žmogus nustoja kaltinti kitus dėl to, kad jo paties gyvenime yra netvarka, jis gali pradėti visapusiškai vaikščioti su Viešpačiu. Tai kelionė, sunki, bet ją galima ir reikia atlikti.

 Kitą savaitę pasidalinsiu apie savo „kartų prakeikimo su laužymą“ ir imtynes su dvasiomis danguje.

 

 Iki tol, laiminu,

 

Džonas Fenas

2024 m. kovo 26 d., antradienis

Dangaus teismų“ doktrinos klaida # 3 iš 6

 John Fenn, 22 March, 2024, The Error of 'The Courts of Heaven' #3 of 6


Sveikinu visus,

Mes nustatėme, kad esame Karaliaus šeima ir turime tiesioginę prieigą prie sosto.

 Prieš eidamas toliau, noriu priminti skaitytojui, kad terminai „dangaus teismai“


arba „dangaus teismas“ Biblijoje niekada nevartojami. Šis terminas yra žmogaus išradimas, kuris pašalina iš žmogaus maldos širdį ir emocijas mainais į mechaninį teisinį procesą, kai viskas turi būti padaryta tvarkingai, kitaip į malda nebus atsakyta ir velnias turės atviras duris į tavo gyvenimą. .

 Tačiau mes, būdami karaliaus vaikais, buvome paskirti valdyti karalystę kaip kunigai ir karaliai. Mes sėdime danguje su savo Viešpačiu ir Tėvu. Tokiose pareigose NT sako, kad kitame amžiuje „valdysime su Juo 1000 metų“. (1 Korintiečiams 6:2-3; II Timotiejui 2:12; Apreiškimas 5:10, 20:4, 6; 22:5)

 Jėzus išvalė dangų nuo Šėtono įtakos

 Pažvelkite į Efeziečiams 1:19-20, kalbant apie Tėvo veiksmus Jėzaus ir mūsų atžvilgiu: „Kokia beribė Jo(Tėvo) jėgos didybė, nukreipta į mus, tikinčiuosius, veikiant galingai jėgai, ja Jis veikė Kristuje , kai prikėlė Jį iš numirusių ir pasodino savo dešinėje danguje“.

 Ar tai pagavote? Ta pati galia, kurią Tėvas naudojo prikeldamas Jėzų iš numirusių, dabar veikia tavo gyvenime, mano gyvenime, kiekvieno tikinčiojo gyvenime. Tas galios išlaisvinimas kiekvienam žmogui, plaukia nepaliaujamai ir yra nepakitęs,  kai jis apsisprendžia už Kristų. Būtent Toji jėga atkūrė tavo dvasią. Būtent ta pati  prisikėlimo jėga šiandien veikia tavo gyvenime.

 Visa tai tame pačiame sraute, ta pačia jėga, nieko nepraradusi nuo to tolimo sekmadienio ryto.

21-23 eilutės tęsiasi: v20...

„Jo (Tėvo) dešinėje danguje, (21 eil.) aukščiau už bet kokią kunigaikštystę, valdžią, jėgą ir kiekvieną vardą, kuris yra tariamas ne tik šiame amžiuje, bet ir ateinančiame (22 eil.). ) ir padėjo viską po Jo kojomis ir padarė JĮ galva  bažnyčiai, kuri yra Jo paties kūnas, pilnatvė To, kuris visa visame pripildo“.

 Atkreipkite dėmesį, kad Jėzus yra aukščiau už viską ir mes esame Jame. Ta pati jėga, veikianti Jame, kuri prikėlė Jį iš numirusių, yra jėga, veikianti mumyse kiekvieną mūsų gyvenimo dieną. Mes tikrai esame viena su Juo, o Jis viena  su mumis. Jis yra Galva, mes esame kūnas.

  Tai, kad Jis buvo pastatytas aukščiau už bet kokią valdžią ir kunigaikštystę, valdovus ir valdžią, patvirtina faktą, kad Šėtonas nebeturi prieigos prie dangaus.

 Šėtonas negali patekti į dangų: Naujojo Testamento tikrovė

 Vienas iš pagrindinių „dangaus teismų“ mokymų yra tai, kad Šėtonas turi tiesioginę prieigą prie dangaus.

 Vienoje eilutėje Luko 10:17-20, Jėzus pasakė; „Mačiau Šėtoną kaip žaibą, krintantį iš dangaus“.

 Ištraukus ją konteksto, žmogus gali pagalvoti, kad Jėzus sako matęs būtent tuo metu,  TĄ MOMENTĄ,  šėtoną krentantį iš dangaus. Bet tai prieštarautų faktui, kad Šėtonas jau buvo puolęs kai  Rojaus sode, suviliojo Adomą ir Ievą. Tai prieštarautų faktui, kad Šėtonas gundė Jėzų dykumoje prieš Jo tarnystės pradžią.

 Taigi mintis -TUO momentu Šėtonas krito, turi būti atmesta.

 Kontekstas pasakoja istoriją. Mokiniai grįžo labai  sujaudinti, džiūgaujantys, kaip maži vaikai, kad net demonai jiems pavaldūs, kai naudoja Jo vardą. Jėzus juos ramino sakydamas: „Mačiau šėtoną krintantį iš dangaus... Taigi nesidžiauk, kad turi valdžią demonams, bet kad tavo vardas įrašytas danguje“.

 Kitaip tariant – nusiraminkite, vaikinai, nekreipkite dėmesio į antraeilius dalykus, aš buvau jo kritimo liudininkas, todėl susitelkite į dangų, o ne į valdžią, kurią ką tik jums suteikiau.

 Šėtonas neįleidžiamas į dangų? Bet jis vadinamas mūsų brolių kaltintoju

 Teisingai. Bet kontekstas yra svarbus. Pažvelkite į šią informacinę ištrauką Apreiškimo 12: 9-11: "...Šėtonas ir jo angelai buvo išmesti (iš dangaus) kartu su juo ir numesti į žemę... mūsų brolių kaltintojas buvo numestas. žemyn (iš), kuris kaltino juos prieš Dievą dieną ir naktį“.

 Jis buvo išmestas iš dangaus į žemę, todėl jo kaltinimai mums yra čia, žemėje, o ne danguje prieš mūsų Tėvą. Jo kaltinimai ateina mums individualiai, mus tiesiogiai, kaltindami. Jis nebegali mūsų kaltinti prieš Dievą, mūsų Tėvą, todėl kaltina mus čia, žemėje, asmeniškai, atnešdamas pasmerkimą tiesiai mums.

 Jo kaltinimų nebėra prieš Dievą, Jėzus tam uždarė duris,  Tėvas, mus nuteisino per Jėzų Kristų, ir mes sėdime kaip viena su Kristumi danguje.

 Šėtonas nekaltina jūsų prieš Tėvą.

 Jis kaltina jus tiesiai į akis, į tavo ausis, į tavo vaizduotę, į tavo mintis.  Petras rašė 1 Petro 5:8:

 „Būk stropus, nes tavo priešas velnias vaikšto aplink, kaip riaumojantis liūtas, ieškodamas tų, kuriuos galėtų praryti“.

 Petras nerašė, kad šėtonas danguje vaikšto, o čia, žemėje, vaikšto aplinkui.

 Sudvasina savo nuodėmę

 Pagrindinis „dangaus teismų „ mokymas yra tas, kad jūsų šeimos kartų nuodėmė leidžia šėtonui patekti į dangų, kad apkaltintų jus prieš Dievą. „Kartų prakeiksmo“ mokymas leidžia žmogui kaltinti savo seniai mirusį giminaitį dėl dabartinės būklės.

 Tai sudvasina nuodėmę ir gyvenimo sąlygas, perkeldamas kaltę mirusiems giminaičiams, o ne priversdama  prisiimti atsakomybę už paties asmens priimtus sprendimus. „Dangaus teismų“ doktrinos klaida iš esmės moko, kad turime eiti prieš Tėvą ir velnią, kad mūsų byla būtų uždaryta.

 Daugiau apie „kartų prakeiksmą“ ir tai, ką Biblija iš tikrųjų sako kitą savaitę... iki tol, laiminu,

 

Džonas Fenas

.

2024 m. kovo 21 d., ketvirtadienis

 2024 m. kovo mėn. naujienlaiškis

March 2024 Newsletter

 

 Sveikinu visus,

 Dėkojame už jūsų maldas už mus ir mūsų šeimą. Praėjusį trečiadienį mūsų (neįgalus) sūnus Chrisas greitosios pagalbos automobiliu buvo nuvežtas į


greitosios pagalbos skyrių. Padėjėjas grupės namuose sakė, kad jis nebereagavo, spoksojo bereikšmiu žvilgsniu  prieš save, kalba buvo neaiški, jis buvo niūrus. Testai buvo neigiami dėl insulto ar kitų dalykų, todėl manome, kad tai buvo tam tikras priepuolis.

 

Iki 22 val. / 22 val. jo savijauta pagerėjo, nors jo raumenys buvo suglebę, ir jis norėjo grįžti namo nakvoti. Taigi parvežėme jį namo, kur jis miegojo 12 valandų, o ketvirtadienio rytą grįžo į įprastą savo būseną.

  

Kalbu apie tai , kad melstumėtės, nes artėja labai  užimtas kelionių sezonas. Mažiau nei po 2 savaičių keliaujame į Kolorado Springsą, kur vyks tarnystės renginys iki balandžio 4 d. Tada balandžio 29–gegužės 8 d. Nyderlanduose, tada birželio pabaigoje mūsų Talsos konferencija... ir jei kas nors iš jūsų kada nors rūpinosi kitu asmeniu savo namuose ar prižiūrėjo jo gyvenimą globos  įstaigoje, žinote, kad jūs visada apie  tai galvojate.

 

 Mes meldžiame, kad kol mes keliausime, Chrisas būtų sveikas, jokių kritinių situacijų ir tt...ačiū!

 

Šventosios Dvasios pažinimas mūsų viduje

 

Prisikėlęs Viešpats ėjo kartu su dviem vyrais , kai jie keliavo į Emauso miestą, esantį maždaug 12 km nuo Jeruzalės. Luko 24:13-32

 

Jis paaiškino Įstatymą (Žodį) ir pranašus (Dvasią) apie save ir kodėl Jis turėjo mirti ir prisikelti. Kai Jis laužė su jais duoną, 31 eilutė sako: „Jų akys atsivėrė , jie pažino Jį, ir Jis dingo iš jų akių“. V32 sako: „Ar mūsų širdys nedegė mumyse, kai Jis kalbėjo su mumis pakeliui į čia, kai aiškino Raštus?

 

Graikiškas žodis „degti“ iš tikrųjų reiškia „deginti“, „padegti“, „uždegti“. Tai pasyvioji dabarties forma, todėl galima sakyti, kad jie gavo degimą, gavo ugnies, kad juose buvo uždegta ugnis. Atkreipkite dėmesį, kad jie tai suprato, kad jų širdys degė, tik PO VIEŠPATIES pasitraukimo.

 

 Įpusėjus kelionei jie buvo taip užsiėmę mokytis visko, kuo Viešpats dalijosi, kad   tas deginimas, tas liudijimas jų dvasioje, buvo tarsi proceso dalis, kai jie klausėsi, bet nekreipė į jį dėmesio. Kai Viešpats laužė duoną ir ją laimino, „atsivėrė jų akys“ – ne fizinės, o jų supratimo akys.

 

 Jie iš karto prisiminė, kaip jiems einant Dvasia liudijo tai, ką sakė Gyvasis Žodis. Štai kaip buvo mūsų kelio pradžioje, kai pradėjome vaikščioti  su Viešpačiu. PO to, kai nepataikom arba pataikome, sakome: „O, tai vis dėlto buvo Viešpats!“ arba „Kitą kartą aš atpažinsiu tą liudijimą savo dvasioje, kol tai vyksta“. Ir tai yra gerai, nes būtent taip mes mokomės. Bandymai ir klaidos, arba, kaip sakoma Hebrajams 5:14, „pratybomis mes laviname savo pojūčius atskirti gėrį nuo blogio“.

 

Daug balsų

 

1 Korintiečiams 14:10 Paulius pasakė, kad pasaulyje yra daug balsų ir nė vieno bereikšmio. Bet Jėzus pasakė Jono 10:3-5, kad  Jo avys pažins Jo balsą ir bėgs nuo kitų balsų.

  

Kodėl tiek daug krikščionių gaudo siekdami išgirsti kiekvieną balsą?

 

Tiek daug žino apie Jį, bet negali nuoširdžiai pasakyti, kad pažįsta Tėvą arba pažįsta Viešpatį. Jie žino apie Tėvą, jie žino apie Viešpatį, bet jie taip užsiėmę klausydamiesi kitų balsų, nes lengviau  spustelėti kompiuterio nuorodą, užuot investavus laiką, pastangas ir disciplinuojant save, kad išmoktų atpažinti Jo balsą ir Jo buvimą mūsų dvasioje.

  

Buvau namų surinkime, kai mano akys atsivėrė  Viešpaties karalystei, ir mačiau, kaip Jis vaikščiojo aplinkui ir kalbėjo visiems susirinkusiems. Jis judėjo iš mano dešinės į kairę ir kalbėjo su pora iš dešinės. Po to Jis  atsitraukė ir pradėjo sukti kita kryptimi, o ne toliau eiti į kairę, prie moters, esančios jo kairėje – tai buvo sekantis asmuo esantis apskritime, kai jis tęsė judėti toliau ta kryptimi.

 

 Aš paklausiau: "Ar ketinate kabėti jai , Viešpatie? Ar turite jai žodį?"

 

 Kadangi mano akys buvo atviros, kad galėčiau matyti natūralią sferą ir Jį tuo pačiu metu, supratau, kad ji buvo pasilenkusi į priekį, intensyviai žiūrėdama į savo mobilųjį telefoną, visiškai pamiršdama apie tai, kaip Šventoji Dvasia dalyvavo pamaldose, ir nesuvokdama, kad Viešpats norėjo jai kažką   pasakyti:

 

 „Turiu jai kai ką pasakyti, bet ji turi išmokti tylėti. Ji negali priimti to, ką turiu pasakyti, nes neišmoko ramiai pasilikti mano akivaizdoje ir priimti. Ji tiek daug laiko praleidžia ieškodama. Internetas ir jos pačios mintys įkvėpimui arba tai, ką aš galiu pasakyti per kitus, niekuomet neskirdama laiko būti mano akivaizdoje, kad išgirstų mane tiesiogiai. Dėl šios priežasties ji neturi supratimo, kas šiuo metu vyksta, ir eis namo palaiminta to, ką ji gavo, bet ne palaiminta to, ką šiandien norėjau jai pasakyti“.

 

 Šiais laikais, kai skamba tiek daug balsų, turime išmokti atpažinti Viešpaties buvimą, liudytoją, uždegantį mūsų dvasią. TAI yra Tiesos Dvasia. TAI yra galutinis autoritetas.

 

 Romiečiams 8:16 sakoma; „...Šventoji Dvasia kartu su mūsų dvasia liudija, kad mes esame Dievo vaikai“.

 

 Graikiškas žodis „liudija“ yra „martureo“, iš kur  gauname „kankinį“, reiškiantį tą, kuris duoda parodymus arba yra liudytojas ir pasakoja, ką matė.

 

 Kai Šventoji Dvasia liudija mūsų dvasiai, mūsų protas turi išmokti atpažinti tą liudijimą. Jis nėra emocija. Turime nukreipti savo dėmesį į savo dvasią, ir tai neleidžia vadovauti mūsų emocijoms. Turime atpažinti, kol tai vyksta mūsų dvasioje, kad mūsų širdis dega mumyse. ARBA, jei kažkas negerai, mūsų protas turi pripažinti, kad mūsų dvasia nuliūdusi, arba Šventoji Dvasia nereaguoja. Ne atsakymas reiškia, kad mes arba negirdime, arba turime vadovautis sveiku protu ir daryti viską, ką mokame daryti natūraliai.

 

 Branda atsiranda tada, kai atpažįstate, ką Tiesos Dvasia liudija mūsų dvasiai, ir tada darome tai, kas teisinga – ar tai būtų siekimas susitaikymo atsiprašant ko nors, ar padėti kažkam malone ir gailestingumu, kai mūsų emocijos sako, kad jie nusipelnė visko, ką patiria. Turime gyventi vadovaudamiesi savo dvasia o ne iš emocijomis.

 

 Sveikas protas nebėra įprastas

 

Jei tariama pranašė, pranašas ar mokytojas teigia, kad kažkas yra iš Viešpaties, bet tai neskamba teisingai, tai nėra logiška, atmeskite tai. Būkite vieni su Viešpačiu, nukreipkite savo dėmesį į vidų, kai klausiate: 'Ar tai teisinga, Viešpatie?' Jei jaučiate sielvartą savo dvasioje arba nėra jokios reakcijos, tada jūsų sveikas protas yra teisus – Tiesos Dvasiai komentarų nereikia, nes jūsų sveikas protas pripažino, kad mokymas ir tas „žodis“ yra neteisingas.

 

 Pavyzdžiui, Šventajame Rašte niekas neina į dangų savo valia. Taigi jūs atmetate to asmens liudijimą kaip jo paties įsivaizdavimą, ir jei pasigilinsite daugiau, iš Dvasios sužinosite, kad prie jų prisirišusi neteisinga dvasia. Tai  vienas pavyzdys.

 

 Šiomis dienomis, kai iš žiniasklaidos platformų pasigirsta daugybė balsų, turime laikytis to, kas rezonuoja, ką liudija mūsų dvasią – tai, ką Šventoji Dvasia liudija, yra tiesa, o jūsų dvasia „dega“ tuo jauduliu, kai atsakoma į klausimus, viskas krenta. Į vietą ateina ramybė, pasitraukia sumaištis ir baimė... ir atmeskite kitus balsus, kurie nesukelia tokios reakcijos jūsų dvasioje.

 

 „Kito balso jie neseka, nes pažįsta Ganytojo balsą“. Tuo viskas pasakyta. Nustokite sekti balsais, kurie nesutinka su Ganytoju. Naudokite sveiką protą.

 

 Talsos konferencija, birželio 29–30 d., žr. aukščiau esančią nuorodą. Galite užsiregistruoti tik 1 dienai arba abiems, ir aš skatinu abiems, nes sekmadienio dėmesys skirtas namų surinkimui ir santykiais paremtam tikėjimui palaimins ir įtrauks NT į kontekstą, kaip buvo parašyta: apie apaštalus, kurie tarnavo surinkimu namuose. Supratus visą NT mokymą, įskaitant 5 tarnavimus(Ef4:11, vert.) , krikštus, Viešpaties vakarienę, sprendžiant sudėtingus dalykus, visa NT buvo taikoma namų susirinkimuose. Prisijunk prie mūsų!

 

 Balandžio mėnesio Zoom susitikimas – žiūrėkite aukščiau, priminimo nesiųsime, todėl nustatykite priminimus sau.

  

Šio mėnesio garso įrašų serijoje mes ir toliau vaikščiosime per NT su Jono raštais: Jono evangelija, I, II, III Jono ir Apreiškimo žinia 7 surinkimams.


 KWOWI Kid Highlight: Šį mėnesį mes pristatome KWOWI mergaitę Clovian iš Vakarų Kenijos. Clovian yra 13 metų ir gyvena su savo teta, nes mirė jos mama, o tėvas ją paliko dėl priklausomybės nuo alkoholio. Ji padeda tetai kasdien nešiodama vandenį į jų namus ... skardinėse ir plaudama indus po pamokų. Kiekvieną savaitgalį ji lankosi savo vietiniame namų surinkime ir mėgsta giedoti Jėzui. Ji mokosi 6 klasėje ir tikisi, kad užaugusi bus mokytoja. Parama Clovian padeda patenkinti jos pagrindinius poreikius ir mokėti už mokslą.

Labai ačiū už jūsų maldas ir aukas. II Korintiečiams 8:5 Paulius su pagarba kalbėjo apie Lidijos namų surinkimą Filipuose ir kitų regiono surinkimų atstovus: „Pirmiausia jie davė save Viešpačiui, o paskui Dievo valia mums...“

 

Dėkojame, kad darote tą patį!

 Mes labai vertiname jus visus, laiminu,

 

Džonas ir Barbara, Brianas ir Amy

2024 m. kovo 19 d., antradienis

"Dangaus teismų“ doktrinos klaida # 2 iš 6

 John Fenn, 15 march, 2024, The Error of 'The Courts of Heaven' #2 of 6

Sveikinu visus,

 Praėjusią savaitę baigiau rašydamas apie tai, kaip rytų dvare karaliaus šeima turi tiesioginę prieigą. Jie yra didikai ir vieninteliai, kurie turi tokią malonę. Taip patminėjau, kad šeima yra atleista nuo kaltinimų ir baudžiamojo persekiojimo.

 Apsvarstykite senovės praktiką žudyti visus karališkosios šeimos narius, kai įvyksta smurtinis karaliaus nuvertimas. Visa šeima, nuo karaliaus iki jauniausio vaiko, laikoma lygiaverte, todėl visi būdavo nužudyti. II Samuelio 4:4 tai aprašyta kaip Sauliaus šeima pabėgo nuo naujojo karaliaus Dovydo, bijodama būti nužudyta. Bėgdama su juo Mefibošeto auklė krito ir jį suluošino. Tačiau, Dovydas parodė jam didelį palankumą. Karalius ir vaikai laikomi viena. (II Samuelio 9:6-11)

 Todėl... Tėvo teismas Apreiškime 4

 Kai Jonas yra danguje, jis mato Tėvą savo soste, apsuptą 24 vyresniųjų ir lankančių cherubinų. 5 skyriuje jis mato Viešpatį, kažkada nužudytą, bet dabar gyvą per amžius. Tai rytietiškas, karališkasis dvaras. Žmonės aplink sostą džiaugiasi, kad Jėzus mus sukūrė...

„(Jėzus)...padarė mus karaliais ir kunigais Dievui, savo Tėvui...“ Apreiškimas 1:6

 

„Ir padarė mus mūsų Dievui karaliais ir kunigais...“ Apreiškimo 5:10

 

„Dvasia, liudija mūsų dvasiai, mes esame Dievo (Tėvo) vaikai“. Romiečiams 8:16

 

„O jei vaikai, tai įpėdiniai, Dievo (Tėvo) paveldėtojai ir Kristaus įpėdiniai“. Romiečiams 8:17

 

„(Tėvas), iš anksto nusprendęs priimti mus kaip vaikus per Jėzų Kristų“. Ef 1:5

 Štai kodėl mes esame aplink Tėvo sostą; Mes esame Jo vaikai, ir mums buvo suteiktas kunigų ir karalių „darbas“, kad valdytume su Juo. To  rezultatas...

 "Jame yra visa kūniškos dievybės pilnatvė. Ir jūs esate tobuli Jame, kuris yra visų kunigaikštybių ir galybių galva." Kolosiečiams 2:9-10

 „Bet Dievas (Tėvas), kuris yra turtingas, gailestingas ir didele meile mylėjo mus, net kai mes buvome mirę savo nuodėmėse, atgaivino mus kartu su Kristumi (malone jūs esate išgelbėti), prikėlė ir pasodino  kartu  danguje Kristuje. Kad ateinančiais amžiais Jis (Tėvas) ir toliau rodytų mums savo gailestingumo turtus Kristuje Jėzuje“. Efeziečiams 2:4-7

 Jėzaus Kristaus darbo dėka dabar esame karališkojo teismo dalis. Mes esame Jo karališkieji vaikai. Mes esame kunigai. Mes esame karaliai. Mes esame Jo šeima. Esame užbaigti. Mes turime tiesioginę ir nevaržomą prieigą prie Tėvo teismo. Mes esame teismo dalis. Mes drąsiai ateiname į sostą vien tardami „Tėve“ ir taip pat sulaukiame Jo dėmesio.

 Tai, kad esame Jo vaikai, karališkieji vaikai, Jo gyvenimo tarnai, reiškia, kad niekas negali mums pareikšti kaltinimų. Jau nuspręsta. Padaryta. Kai Jėzus tapo prisikėlusiu žmogumi, visų sukurtų dalykų Viešpačiu, tas darbas taip pat išvalė dangų nuo bet kokios galimybės, kad Šėtonas galėtų mus apkaltinti.

 Dievas Tėvas tai nusprendė. Jau per vėlu pateikti kaltinimus prieš mus, nes mes gimėme iš naujo, užantspauduoti Jo Šventosios Dvasios, o mūsų pilietybė ir šeima yra rojus. Mes jau dabar nuplauti*, dabar pašventinti (atskirti Dievui), dabar išteisinti Jėzaus vardu ir Dievo Tėvo Dvasia. *1 Korintiečiams 6:11.

 Išteisinti nereiškia, kad įrašas buvo ištrintas.

 Ne, tai reiškia nepakaltinami, (teisūs). Daugelis krikščionių galvoja, kad mes buvome išteisinti, bet Biblijoje taip nėra. Sakoma, kad tapome nepakaltinami .

išteisinta*( vert.liet. vertime) nereiškia, kad įrašas buvo nuvalytas, tai reiškia, kad prieš jus niekada nebuvo jokių įrašų. Karalius dabar pasisako už jus ir tai paskelbė. Tai reiškia, kad (vert.dabar) negali būti pareikšti jokie kaltinimai, nes Dievas neturi jokių  jūsų nusikaltimų užrašų. Štai kodėl Jėzus teigia Apreiškimo 3:5: Jis išpažins mus Tėvo ir Jo angelų akivaizdoje. Neišteisintas, bet (vert. geriau pasakyti paskelbtas teisiu, nepakaltinamu)  ,  teisus,  Viešpats tai patvirtina prieš Tėvą. *“( liet. vert.)išteisinti: Romiečiams 3:24, 28; 5:1, 9; 8:30. Galatams 3:24

 Viskas yra nauja ir visa tai nauja yra iš Dievo*. Seno nėra. Kristuje yra tik nauja. Jėzus paėmė prieš mus kaltinančių   įsakymų raštą, prikaldamas jį prie savo kryžiaus**, ir visa tai mirė čia pat ant kryžiaus kartu su Juo. Egzistuoja tik prisikėlimo gyvenimas. Jėzaus mirtis įgyvendino Jo valią, ir Jis prisikėlė iš numirusių, kad taptų savo valios Vykdytoju. *II Korintiečiams 5:17; **Kolosiečiams 2:13-15, (Hebrajams 9:16-24 – Vykdytojas/valia)

 Kadangi esame išteisinti Tėvo, jokia būtybė negali mums pareikšti kaltinimų.

 Romiečiams 8:31-34: "Ką mes į tai sakome? Jei Dievas (Tėvas) yra už mus, kas gali būti prieš mus? Kas nepagailėjo savo Sūnaus, bet atidavė Jį už mus visus, Argi Jis kartu su Sūnumi nedovanos mums visko? Kas apkaltins (kaltins) Dievo išrinktuosius? Dievas (Tėvas) mus išteisino. Kas mus smerkia? Kristus mirė (nes mus), ir prisikėlė, kuris ir dabar yra Dievo dešinėje ir gyvena, kad užtartų mus“.

 Jei Dievas už mus, kas gali būti prieš mes?"

 

„Kas apkaltins (kaltins) Dievo (Tėvo) išrinktuosius?

 

„Tai Dievas (Tėvas), kuris mus pateisina“.

 

"Kas mus smerkia? Kristus mirė ir prisikėlė..."

Senovės Rytų karaliaus teismą perkelti į šiuolaikinę baudžiamųjų teismų sistemą yra rimta klaida. Tai ne tik ignoruoja, bet ir paneigia visa, ką Jėzus padarė dėl mūsų.

 Atnaujinkite savo mąstymą pagal Naujojo Testamento realijas. Dangaus kiemai, kuriuose gyvena karalius ir sėdi Jo karališkieji vaikai, yra vieta, kur Jo vaikai gali rasti gailestingumo ir malonės, kad galėtų gauti pagalbą prireikus. Hebrajams 4:14

 „Dangaus teismų“ doktrina mūsų Tėvo sostą pavertė iš saugumo vietos , nes tai  mūsų namai,  į netikrumo, sumaišties ir baimės vietą.

 Ar koks nors dangaus teismų mokymo aspektas Evangelijose skambėjo jėzaus mokymuose?

 Ar matome šį mokymą per pastaruosius 2000 krikščionybės metų? Ne abiem atvejais.

 Naujojo Testamento autoriai rašė apie mūsų pilietybę danguje, ką Jėzus padarė dėl mūsų, apie mūsų valdžią ir teisę stoti prieš Dievą. Nėra jokio mokymo, kaip ginčyti savo bylą dangaus teisme. Mes jau esame išteisinti mūsų Tėvo.

Šėtonas buvo nuginkluotas, ir mes čia pratęsime kitą savaitę. Iki tol, laiminu

 Džonas Fenas

.