Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2023 m. birželio 27 d., antradienis

Nefilimai 2 iš 6

 Nephilim #2 of 6

Sveikinu visus. Praėjusią savaitę pažvelgėme į tai, kaip Enocho knygos nebuvo laikomos Dievo įkvėptomis ir todėl neįtrauktos į Senąjį Testamentą. Jos buvo parašyti maždaug tuo metu, kai buvo sudarytas Senais Testamentas, maždaug


100 metų iki Jėzaus gimimo.

 Šiandien mes pradedame galvodami apie 2-ojo angelų maišto galimybę Nojaus dienomis.

 Antrasis angelų maištas?

 Kadangi mes atmetame Enocho knygą,  kaip neįkvėptą, sutikdami su rabinu, kuris sudarė Senąjį Testamentą, mes žiūrime tik į Šventąjį Raštą kaip į savo šaltinį. Šventajame Rašte matome tik 1 angelų maištą su vienu to maišto lyderiu, paminėtu Senajame ir Naujajame Testamentuose.

 Yra 2 pagrindiniai šventraščiai, kuriuos naudoja tie, kurie mano, kad įvyko 2-asis angelų maištas, aiškinantis, kad „Dievo sūnūs matė, kad žmonių dukterys buvo gražios...“ reiškia, kad įvyko 2-asis maištas. Vėliau aš jums parodysiu, kad „Dievo sūnūs“ nebuvo angelai, bet pirmiausia panagrinėkime 2 ištraukas, naudojamas pateisinti tikėjimą 2-uoju maištu.

 II Petro 2:4-5. 1 eilutėje prasidedantis kontekstas yra netikri pranašai ir jų galutinis likimas pragare. Tada jis rašo: "Jei Dievas nepagailėjo nusidėjusių angelų, bet įmetė juos į pragarą ir sukaustė juos tamsos grandinėmis, kad būtų saugomi iki teismo, ir nepagailėjo senojo pasaulio, bet išgelbėjo Nojų, Dievo teisumo pamokslininką..."

 Kai kurie tai perskaitę manytų, kad Petras kalba apie angelų maištą iki prieš pat Nojų. Tos eilutės kontekstas, jei skaitote eilutes prieš ir po, rodo, kad Petras lygina teismą ir malonę, nesudėliodamas dalykų chronologine įvykių tvarka.

 Tačiau atminkite, kad Enochas buvo atmestas kaip ne Šventasis Raštas, todėl Petras juo netikėjo – jis buvo mokomas, kas iš tikrųjų yra Dievo sūnūs – tai nebuvo antrasis angelų maištas. Ne, Petras kalbėjo apie Liuciferio kritimą iš dangaus, pirmąjį ir vienintelį angelų maištą. Būtent jis Mato 16 skyriuje buvo sudraustas už siūlymą Jėzui neiti prie kryžiaus; „Atsitrauk nuo manęs, šėtone...“ Petras žinojo, kad Jėzų gundė šėtonas prieš pradėdamas savo tarnystę, o ne Šėtonas ir antrasis lyderis iš kito angelų maišto.

 Atkreipkite dėmesį, kad angelai buvo sukaustyti tamsos grandinėmis.

 Jei daryčiau popierines grandines, sakyčiau, tave surištų popierinės grandinėlės – popierius  būtų grandinė. Taigi „tamsos grandinės“ reiškia būti surištam  tamsa, visam laikui uždrausta patekti į Dievo šviesą, - čia  taip sakoma.

 Jie negali pabėgti nuo grandinių, kurios yra Šėtono karalystės tamsa. Jie niekada nebegali patekti į Dievo šviesą. Ar šėtonas vaikšto kaip riaumojantis liūtas, kaip rašė Petras, taip, bet tamsos karalystėje, kuri yra jo grandinės – ir jis siekia įtempti kitus į tą pačią tamsos vergiją. „(Tėve), kuris išlaisvino mus iš tamsos valdžios ir įvedė į savo brangaus Sūnaus karalystę“. Kol 1:13

 2 ištrauka yra Judo 6 eilutė: „Ir angelus, kurie nesilaikė  savo vietos, bet paliko savo namus, Jis saugojo surištus  tamsos grandinėmis iki didžiosios dienos teismo“. Judas, Jėzaus brolis*, sutinka su Petru, maištaujantys angelai laikomi tamsoje, surišti su tamsa, nes tai yra jų grandinės, apribojančios juos toje sferoje. *Mt 13:55

 Per visą Senąjį Testamentą

 Nuo Jobo iki Dovydo, iki Izaijo 14:12-15, kuriame Liuciferis vadinamas vardu, iki Ezechielio 28:12-19, kur sužinome, kad Liuciferis iš pradžių buvo cherubas, viena iš daugiasparnių angelų būtybių aplink sostą, matomą Apreiškimo 4 skyriuje ir kitur yra 1 maištas, 1 lyderis. Niekada nėra užuominos apie 2-ąjį angelų maištą.

Jėzus buvo ten, ir liudijo , nes matė kaip Liuciferis buvo išmestas iš dangaus

 Pagalvokite apie tai: Luko 10:18, kai 70 grįžo  susijaudinę, kad galėjo išvaryti demonus Jėzaus vardu, Jėzus iš esmės liepė jiems nusiraminti, nes matė, kaip Šėtonas buvo išmestas iš dangaus, ir liepė džiaugtis, nes jie yra dangaus piliečiai, ne todėl, kad jie gali išvaryti demonus. (Jis akivaizdžiai nesakė, kad matė,  šėtoną tą dieną krintantį  iš dangaus, bet teigė, kad jis jau egzistavo ir matė šėtono maištą bei nuopuolį – šėtonas jau buvo kritęs, kai gundė Adomą ir Ievą.)

 Jėzus nesakė, kad matė Liuciferį išmestą iš dangaus ir : „O taip, aš taip pat mačiau tą antrąjį maištą Nojaus dienomis“.

 Kai Izaijo 14:13-14 kalbama apie 5 Liuciferio teiginius:  „Aš padarysiu“*, Izaijas nesako: „Ir to antrojo maišto Nojaus laikais lyderis taip pat pasakė...“ Ne, įvardytas tik Liuciferis. Ezechielio 28:12-19 jis mini, kad buvo kažkada buvęs cherubu priešais sostą, kuris buvo pakeltas dėl savo grožio ir valdžios, bet niekada nesako: „ir tas kitas angelas , kuris maištavo Nojaus laikais“.

 (*Pakilsiu į dangų, iškelsiu savo sostą aukščiau Dievo angelų, sėdėsiu valdymo vietoje, pakilsiu virš debesų, būsiu kaip Aukščiausiasis.)

 Ir Apreiškimo knygoje 12, kai kalbama apie karą danguje, neminimas 2-asis angelų karas, to kuris nekenčia Dievo ir Izraelio bei Dievo tautos – minimas tik  vieno karas -  Šėtono.

 Išvada – Danguje įvyko 1 angelų maištas, nes tai yra viskas, ką paminėjo Šventasis Raštas, o Judo ir Petro teiginiai, kilę iš išsilavinimo ir teologijos, kuri atmetė Enocho knygą, kaip neįkvėptą iki Šventojo Rašto kanono lygio, jie tai suprato.

 Apsilankymas: ką Jėzus pasakė apie angelus ir demonus...

 Tai, ką aš čia dalinuosi, iš dalies yra dalykų, kuriuos sužinojau Viešpaties aplankymų metu. Vienas iš dalykų, apie kurį klausiau Viešpaties, tai angelai  – mat mačiau daug daug demonų (apie juos nekalbu) ir daug daugiau angelų. Demonai savo išvaizda labai skiriasi nuo angelų, ir aš paklausiau Viešpaties, ar kas nors iš to yra susiję su (1) maištu.

 Jis manęs paklausė: „Kai tu matai demonus, kaip jie atrodo? Aš atsakiau, kad jie visada nuogi, kad ir kokie dideli, jie visada yra nuogi, o daugelis yra tarsi susitraukę individai, sugniuždyti nuodėmės ir tamsos, kaip buvusio savęs apvalkalas.

 Artimiausias dalykas, kurį galiu palyginti su natūraliu...

 ..tai žmogus, kuris yra pagyvenęs ir dėl nuovargio, jo oda ir veidas atrodo pasenę, pavargę, susiraukšlėję prieš laiką, susidėvėję. Tai mažytė dalis to, kaip atrodo demonai – visi atrodo nusidėvėję  ir bjaurūs.

 Kai aš pasakiau: „Jie visada nuogi ir nuvalkioti“, jis paklausė: „O kaip atrodo angelai? Ir aš sakiau, kad jie visada yra aprengti kokiais nors gražiais drabužiais, mantijomis, plačiomis kelnėmis, ant kurių dėvimos mantijos, įvairių spalvų ir dekoracijų ir pan. Jis sakė: "Angelai, kaip ir žmonės, turėjo laisvą valią, o tie, kurie pasirinko mane, buvo užantspauduoti teisumo rūbais, o iš puolusių angelų buvo atimtas visas teisumas. Štai kodėl jie yra nuogi ir atrodo taip, kaip atrodo."

 Tai, kad mes Dvasioje esame apsirengę teisumo rūbais, matome keliose vietose. Efeziečiams 5 skyriuje kalbama apie vyrą ir žmoną kaip apie Viešpaties pavyzdį, norintį parodyti, kad mūsų drabužiai „neturi dėmės, raukšlių ar sutepimo“. Apreiškimo 6:11, 19:8, 14 mums sakoma, kad švarūs ir balti plono lino drabužiai yra šventųjų teisumas.

 Jis konkrečiai paminėjo Apreiškimo 3:15-19...

 ...ir ką Jis pasakė drungnai Laodikijos bažnyčiai. Jie sakė, kad jiems nieko netrūksta, nes jie turtingi ir klesti, bet Jis pasakė jiems, kad jie dvasiškai nuogi, ir paragino  atgailauti, „kad nebūtų atskleista jūsų nuogumo gėda“, ir patarė atgailauti ir apsivilkti baltus teisumo drabužius. Jis panaudojo šias eilutes, kad paaiškintų, kodėl demonai yra nuogi, o angelai apsirengę – ir platesnį mokymą apie teisumą, kuris nėra susijęs su šiandienos tema.

 Šalutinė pastaba: Žmonės manęs klausia, ar po 10 000 metų jie galėtų maištauti ir atkristi  nuo Viešpaties, nors dabar myli Viešpatį – ir aš paaiškinu, kad ne, nes mes esame užantspauduoti Šventąja Dvasia,  ir dar  gausime pašlovintus kūnus.  Pašlovinti kūnai pagaminti iš dangiškos medžiagos, o tai reiškia, kad nebus nuodėmės ir šėtonas negundys, nes esame jau  pasirinkę, visa mūsų esybė yra 100% skirta Dievui, be galimybės ar valios kada nors vėl maištauti.

 Mūsų pašlovinti kūnai, pagaminti iš dangiškos medžiagos, ir gali ilgėtis tik Dievo dalykų. Priešingai, mūsų žemės kūnai, sudaryti iš žemės, ilgisi žemės dalykų ir juslinės sferos,  nors žmonės tuo stebisi. Bet mes padarėme savo pasirinkimą ir gavome teisumo drabužius, kaip ir angelai, kurie pasiliko su Dievu, o ne nuėjo su Liuciferiu.

 Kitą savaitę – kodėl Dievas turėjo dalyvauti antrajame angelų maište, kad tai įvyktų. Iki tol, palaiminimai,

  Džonas Fenas

2023 m. birželio 21 d., trečiadienis

2023 m. birželio mėn. naujienlaiškis

June 2023 newsletter

Sveikinu visus, 

 Rašau tai kitą dieną po to, kai grįžau iš mūsų konferencijos Škotijoje. Ji buvo  nuostabi ir tokia įvairiapusė. Viešpaties buvimas, kuris mums tarnavo, buvimas, garbinimas, santykiai, ryšiai, mokymas, dalijimasis apie realias namų surinkimų ir tikėjimo problemas. Ji buvo tiesiog turtinga visais atžvilgiais, tarnaujanti visam žmogui. Girdėjau ne vieną asmenį, kuris prisipažino galvojęs, kad žodis „konferencija“ atitinka vieną dalyką, o dabar liko tiesiog nustebęs, kad tai buvo kažkas kita nei  standartinė „konferencija“.

 Olandijos/ES konferencija vyks 2024 m. gegužės 2–5 d. Ji vyks Emauso rekolekcijų centre netoli Helvoirt, kaip ir anksčiau. Labai laukiame, kada vėl galėsime sugrįžti į Olandiją! Registracija bus atidaryta vėliau šiais metais.

 Jei gyvenate ES arba Šiaurės šalyse, jus gali sudominti mūsų ES svetainė: www.cwow.eu. Čia galite rasti mano savaitines mintis, išverstas į kelias kalbas, ir daug kitų įdomių dalykų.

 2024 m. Talsos nacionalinė konferencija vyks 2024 m. spalį. Išsamesnės informacijos laukite vėliau. 

Po kelių savaičių būsiu Lankasteryje, Kalifornijoje, Shekinah garbinimo centre, liepos 14–16 d. Norėdami gauti informacijos, apsilankykite jų svetainėje. www.shedkinahworship.com

 Vaikai: www.kwowi.org, raginu apsilankyti puslapyje, apsvarstyti galimybę paremti vaiką arba vieną kartą paaukoti bendriems vaikų poreikiams tenkinti. Praėjusį mėnesį gavome auką, kad galėtume nupirkti vaikams Ugandos mokyklos čiužinius miegoti, o ne antklodę ant pliko purvo, pavyzdžiui.

 Reikia Biblijos anglų ir jų gimtąja kalba. Kiekvienas jų kainuoja 12 USD, įskaitant transportavimą žmonėms, kuriems jos reikia. Jei norite paaukoti šiam poreikiui, tiesiog prie aukos pridėkite užrašą „Biblija“. Ačiū!

 Pranašiškai JAV

 Daugelis, kurie reguliariai prisijungia prie mūsų „Zoom“ internetiniuose susitikimuose, prisimins vieną iš dalykų, apie kuriuos Viešpats man kalbėjo per 2020 m. gruodžio ir 2021 m. sausio mėn. apsilankymus, – kad prezidentui toliau silpnės  pažintiniai gebėjimai, ir netrukus visi pamatys, kaip jam nesiseka, ir daug daugiau apie tai, kaip tauta su tuo galėtų susitvarkyti.

Jis pasakė melstis „...jis neturi katastrofiško įvykio, kuris būtų blogas šaliai“. Šį pavasarį jis kalbėjo apie politines ir ekonomines rudens bėdas, besitęsiančias iki kito pavasario,  jis pavadino tai „sumaištimi“. Jis sakė: „2024-ieji bus įdomūs metai“.

 Ir jis pasakė, kaip jūs prisiminsite: „jei niekas nepasikeis ,  kaip dabar yra (jei nepakeis malda), Harris bus prezidente maždaug 9 mėnesius iki rinkimų. Taigi meldžiamės už savo šalį. Mes šiek tiek pailsėsime per ateinančius 4 administracijos metus, jei viskas vyks kaip dabar, bet po kitos administracijos Jis man parodė tik trumpus dalykus, ir tai nėra gerai. Nuo paskutinių kitos administracijos metų iki 2029 m. negerai – bet  meldžiamės. Paprastai tokia informacija dalinuosi tik per mūsų „Zoom“ internetinius susitikimus, tačiau tai yra laikas Kristaus kūne, kai reikia užaugti, nustoti bijoti, nustoti būti mėtomiems šen bei ten naujausio „karšto“ mokymo, kuris  ateina, ir yra aplink mus, ir  tiesiog  rimtai žiūrėti  į santykius Kristuje. Nustokite blaškytis.

 Prisiminkite, kad Ninevė, nors ir pranašavo apie sunaikinimą, buvo išgelbėta maldos. O Ezekijui, kuriam taip pat buvo pranašiškai pranešta, kad jis mirs, buvo suteikta dar 15 metų po to, kai jis meldėsi. Jėzus papasakojo apie Antikristą šventykloje Mato 24:15, bet 20 eilutėje pridūrė: „Melskitės, kad tai neatsitiktų žiemą ar per šabą“. (Akivaizdžios priežastys – tais laikais sunku keliauti).

Taigi melskitės, kad JAV būtų išvengta politinės sumaišties, kuri gali kilti ateityje. Mums liepta melstis už visus, turinčius valdžią, „kad gyventume ramiai ir taikingai  su visu pamaldumu ir sąžiningumu“. Amen tam! (I Timotiejui 1:2)

 Mūsų tikslas

 CWOWI nėra pranašiška tarnystė, mes esame namų surinkimų tinklas, teikiantis mokymą, skatinantį mokinystės procesą. Tai reiškia, kad mūsų egzistavimas yra pranašiškas. Kai Viešpats aplankė mane 2001 m. lapkričio 4 d. toje Edmontono bažnyčioje, Jis pasakė: „Noriu, kad sukurtumėte namų surinkimą ir namų surinkimų tinklą. (Ir) Sutvarkykite ją taip, kad palengvintumėte namų surinkimų plėtrą pasaulyje“.

 Kai paklausiau kodėl, Jis atsakė: "Tai prieš laiką, kuris ateis. Būkite jiems šaltinis, nes tai prieš laiką, kuris ateis."

 Aš nuolat tai kartoju dėl kokios priežasties kuriamas tinklas , nors tai buvo daugiau nei prieš 22 metus. Tai „laikas ateiti“ ir „būti jiems ištekliais“, ir tik dabar  pradeda matyti tam tikrą brandos laipsnį. Mes augame santykių tempu, bet dabar matome, kad pradedama tiek daug namų surinkimų, kad  sunku su jomis suspėti.

 Esame vienas kito didžiausi ištekliai. Žmonės amžini, visa kita  vieną dieną bus sunaikinta. Bet žmonės yra amžini. Santykiai, užmegzti dabar Kristuje, išliks ir po 1000 metų. Jūs vis tiek pažinsite vienas kitą, mes vis tiek pažinsime vienas kitą visą amžinybę.

 „Prieš ateinantį laiką“. Tai reiškia, kad esame vienas kito taupomosios sąskaitos, mes esame vienas kito resursai ateityje, kai prireiks sandėlio išteklių.

  Pažvelkite į savo gyvenimo krizes. Kaip  jus išgyvenote? Žmonės. Asmuo. Galbūt šeima. Draugai gal. Bet tai buvo žmonės. Ne pinigai, ne daiktai – visa tai atsirado iš žmonių. Kai žmogus guli ligoninėje, jam reikia, kad žmonės atneštų maisto, paguostų, padėtų. Ištikus krizei, susisiekiame su pažįstamais, kurie melsis, kad paprašytų tai padaryti. Žmonės.

 Mes stengiamės, kad CWOWI būtų organizacija, kurioje žmonės pažįsta žmones. Žmonės, tie santykiai, tos draugystės Kristuje yra sandėlis „prieš ateinantį laiką“. Frazė, kurią Viešpats vartojo, kai paklausiau „Kodėl namų surinkimų tinklas“, atsakydamas „Prieš laikus kurie ateina“, yra labai konkreti.

 Mano savaitės mintys, mėnesinis informacinis biuletenis, mano savaitiniai trumpi mokomieji vaizdo įrašai, skelbiami trečiadienio rytais JAV laiku, mūsų „Zoom“ internetiniai susitikimai, mūsų konferencijos ir rekolekcijos, mūsų kelionės į (žmonių namų svetaines) gyvenamąsias patalpas visoje šalyje ir pasaulyje – visa tai yra skirta santykių saugyklai kurti. kurio prireiks ateityje.

 Mes egzistuojame, CWOWI egzistuoja dėl vieno tikslo – būti ištekliu „prieš ateinantį laiką“. Apsvarstykite savo santykius Kristuje. Mes darome viską, ką galime, siekdami susieti žmones, bet Viešpats įsakė tai padaryti plėtojant namų surinkimus. Jei esate tik jūs ir draugas ir susitinkate su tikslu, investuokite  į draugystę Kristuje.

 Tie iš mūsų, kurie pažįsta laikus ir sezonus, nėra išsigandę. Mes nejudame iš baimės, bet žinome, kokiais laikais gyvename. Žinome, kad jau laimėjome, nes Kristus yra mumyse, bet mes pažįstame Dievo sezonus per Dvasią kurią turime.

 Mes žinome, kaip Tėvas visada mus aprūpino, kaip Jis visada teikė ramybę ir malonę, ir kad Jo nepaveikia ir mūsų gyvenimo Kristuje nepaveikia pučiantys politiniai ir ekonominiai vėjai. Labiau nei bet kada atėjo laikas vertinti savo santykius Kristuje. Investuoti vienas į kitą, ieškoti tų, kurie yra „tame pačiame dvasiniame puslapyje“. Mūsų laukia kelios įdomiausios tikinčiojo dienos – stebėkime, ką Viešpats padarys mūsų tarpe, Šlovė!

 Ir ačiū už jūsų dosnias aukas, maldas ir už tai, kad tiesiog esate mūsų gyvenime. Mes vertiname jus labiau, nei jūs tai žinote.

 Laiminu,

 Džonas ir Barbara, Brianas ir Amy.

 

 

2023 m. birželio 16 d., penktadienis

Nefilimai Nr. 1 iš 6

 Nephilim #1 of 6

 Sveikinu visus,

 Pradžios 6 , Nefilimai, NSO ir panašiai dabar yra labai populiari tema, ir „ten“ yra

daug painiavos bei klaidų.

 Raštinis ir loginis tiesos paaiškinimas užtruks ilgiau nei mano įprasta 2–4 dalių serija. Tačiau norint, kad kiekvienas segmentas nebūtų ilgesnis nei 3 puslapiai, kad būtų lengviau skaityti ir mąstyti, serija truks 6 savaites. Tikiuosi, kad tema jus domina.

 Populiarus mokymas teigia....

 ...kad Nojaus laikais danguje įvyko antrasis angelų maištas; ir kad angelai paliko dangų poruotis su moterimis periode kuris tęsėsi iki potvynio. Iš to kilo daug klaidingų mokymų, įskaitant: Šėtonas susilaukė kartu su Ieva palikuonių driežo akimis, pusveislių žmonių, kurie dabar valdo pasaulį. Kai kas sako, kad iliuminatus sudaro šie pusiau veisliniai žmonės ir (arba) kad NSO yra  šio antrojo maišto produktas ir daug daugiau.

 Ši serija atskirs faktus nuo fantastikos ir atneš pusiausvyrą. Parodęs klaidas, parodysiu skyrių ir eilutę, kas iš tikrųjų sakoma Šventajame Rašte.

 Negana to, ji suteiks skaitytojams logikos ir Rašto patikimo ir subalansuoto supratimo apie tai, kas iš tikrųjų vyko dienomis prieš Nojaus potvynį.

 Aš visada sakau žmonėms, kad ne taip svarbu, kad jie su manimi sutiktų, o kad jie gerai apgalvotų, kuo tiki ir kodėl, ir sugebėtų paaiškinti, kodėl tiki tuo, kuo tiki. Kitaip tariant, jei sakote, kad kažkuo tikite, sugebėkite apginti, kaip padarėte savo išvadą ir kodėl.

 Mokyklos dienos – knygų reportažai, bibliografijos

 Prisimenu, kai pirmą kartą mokykloje mums buvo pavesta rašyti referatą su pridedama bibliografija. Bibliografija , tai- asmens parašytas laiškas ar referatas, kur jis cituoja kitą autorių, kad tai padėtų  išreikšti jo nuomonę. Kad ir koks būtų tos citatos šaltinis, jis turi būti  nurodytas ataskaitos ar dokumento pabaigoje. Prisimeni tas dienas?

 Cituoti  čia ir ten išorinius šaltinius,  pasiskolinant citatą, yra šimtmečių senumo patirtis.

 Štai kodėl Mato 7:29 pažymima, kad žmonės stebėjo Jėzų: „...Jis mokė juos kaip turintis valdžią, o ne kaip Rašto aiškintojai“. Rašto žinovai retai pateikdavo savo nuomonę – jie visada citavo kitus. Užduodant tiesioginį klausimą, raštininkas atsakydavo: „Rabinas (toks ir toks) sako...“ (Tai vis dar galite pamatyti žydų straipsniuose bei knygose ir šiandien)

 Tada neturėtų stebinti...

 66 Biblijos knygose autoriai dažnai cituodavo kitus, jei tai padėdavo  išreikšti jų nuomonę. Lygiai taip pat  ginčo metu žmona pasakiusi, ką galvoja,  gali pareikšti vyrui: „Net tavo mama su manimi sutinka...“ (lol ) Ji cituoja kitą šaltinį, kad sustiprintų savo mintį. Viršininkas gali konfrontuoti darbuotoją dėl kažko, nurodydamas ką nors iš kito skyriaus, cituodamas jo žodžius  savo teiginiui pagrįsti.

 Luko 13:32 Jėzus pavadino Erodą gudria lape, tuo metu tai  buvo plačiai vartojamas palyginimas  (net tarp romėnų) Erodui apibūdinti. Naudodamas tą įprastą Erodo apibūdinimą, Jėzus parodė, kad pritaria romėnų komentarams apie Erodo charakterį. Bet Jis nei vieno  nepatvirtino, tik vartojo įprastus terminus, kad visi galėtų suprasti.

 Apaštalų darbų 17:28 Paulius cituoja graikų pranašus: „Jame mes gyvename, judame ir esame“, o tai graikams reiškė Apoloną. Bet Paulius jiems pasakė, kad tai tiesa apie Kūrėją, kuris nebuvo Apolonas, tačiau jis citavo jiems pažįstamus teiginius, norėdamas išreikšti savo mintį.

 Titui 1:12 Paulius cituoja pagonį pranašą Epimenedą, sakydamas, kad kretiečiai visada yra melagiai ir tinginiai, o 1 Korintiečiams 15:33 jis cituoja Menandrą (graikų dramaturgas), sakydamas: „Bloga draugija gadina geras manieras“. Paulius sėmėsi iš išorės ir  skaitytojams žinomų šaltinių  kad sustiprintų savo žinią jiems.

 Enochas ir Judas

 Tikrai  yra daugybė pavyzdžių, kai Biblijos autoriai cituoja kitus, kad pagrįstų savo nuomonę, kaip tai šiandien daro mokiniai mokykloje ir suaugusieji laikraščiuose bei pranešimuose . Tačiau tai, kad vartoja citatą, nereiškia, kad autoriai tą kitą autorių pakelia į šventraščio lygį. Kai asmuo, rašo baigiamąjį darbą, arba moksleivis , kuris rašo  ataskaitą, vien išorinio šaltinio citavimas nereiškia, kad jie sutinka su viskuo, ką tas autorius parašė – jie tiesiog naudoja vieną eilutę ar pastraipą, kuri atitinka jų poreikius.

 Paulius citavo pagonį pranašą, nes vienas jo pasakytas dalykas padėjo Pauliui išreikšti jo mintį, bet jis neteigė, kad tas pranašas yra Dievo pranašas.

 Enochas cituojamas Judo 1:14-15, kaip pranašaujantis, kad Viešpats ateina su tūkstančiais savo šventųjų, kad įvykdytų teisingumą ir teismą visiems. Enocho citavimas nereiškia, kad Judas pakėlė Enocho knygą į Šventojo Rašto lygį – jis tiesiog panaudojo nedidelę jos dalį (3 tomus), kad išreikštų savo mintį.

 Šiandien yra mokymo srovė...

 ...kuri pakelia Enocho knygą į lygį, prilygstantį Šventajam Raštui, paprastai tai pateisinama sakant, kad Judas citavo Enochą, ir iš to stato visą mokymą apie Enochą, kuris yra teisus ir tikslus apie antrąjį angelų maištą ir panašiai.

 Žmonės, kurie savo įsitikinimų sistemą kuria remdamiesi ta viena citata iš Enocho neatsižvelgia į tai, kad daugelis autorių citavo daugybę šaltinių, nepriklausančių Raštui, norėdami pareikšti savo mintis, jokiu būdu neaukština savo šaltinių kaip lygių Šventajam Raštui.

 3 Enocho knygos nėra senos knygos

 3 tomai buvo parašyti iš 3 dalių nežinomų autorių nuo 300 iki 100 metų prieš Kristų – maždaug 100 metų prieš gimstant Jėzui. Apsvarstykite, kad maždaug 1400 m. pr. Kr. Mozė parašė Pradžios knygą Pakartoto Įstatymo. Tai yra 1200 metų +/- anksčiau nei Enocho knygas parašė nežinomi žmonės maždaug per 200 metų.

 Tai parašė ne Enochas. Pagalvokite apie šį faktą. Kiti sudarė žodinę tradiciją ir pasakojimus apie tai, ką, jų manymu, Enochas pasakė ar matė, ir pavadino tai Enocho vardu.

 Taip pat apsvarstykite

 Enocho knygos buvo ką tik parašytos, kai rabinai rengė Senojo Testamento Raštą. Rabinai, kurie yra išmintingesni už mus, kalbant apie tai, kas ką ir kada parašė, sudarydami Senojo Testamento šventojo rašto kanoną nusprendė, kad Enocho knyga nebuvo įkvėpta literatūra.

 Apsvarstykite tai. Vyrai, gyvenę seniai, arčiau tikrųjų autorių ir tos kultūros dalis, nusprendė, kad Henocho knygos nebuvo įkvėpta literatūra. Tai labai svarbu.

 Kodėl šiandien žmonės mano, kad žino daugiau apie tai, kas yra įkvėptas raštas, nei tie, kurie sudarė ST?

 Taigi tai yra pirmasis logikos teiginys – Judas citavo Enochą apie Viešpaties sugrįžimą vykdyti keršto, ką sako ir kitos mūsų Biblijos eilutės.

 Tačiau vien pacitavimas nekanoninio teksto, kuris yra už Šventojo Rašto ribų nepakelia tos citatos į Dievo Žodžio lygį. Ir tie, kuriuos Dievas pasirinko sudaryti Senąjį Testamentą, atmetė Henocho knygą, todėl šiandien jos nėra mūsų ST.

 O kaip antrasis angelų maištas?

 Štai kur mes pratęsime kitą savaitę.

 Iki tol, palaiminimai,

 Džonas Fenas

2023 m. birželio 10 d., šeštadienis

Kodėl kalbos?

 

Why Tongues?

Sveikinu visus. Kai aš buvau paauglys, aštuntajame dešimtmetyje, mama papasakojo apie susitikimą, kuriame jai teko dalyvauti. Ji buvo kelių (anglikonų)


bažnyčių vyskupijų  moterų tarnybos vadovių komandos dalis. Susėdę prie didelio stalo, jos susitikimą pradėjo malda.

 Kai baigė, viena iš moterų paklausė kitos šalia sėdinčios moters, iš kur ji žino svahilių kalbą? Ji atsakė, kad jos nemoka, ji tiesiog meldėsi savo maldos kalba. Pirmoji moteris jai pasakė, kad ji buvo misionieriaus Kenijoje dukra  ir suahilių kalbos negirdėjo nuo tada, kai jai buvo maždaug 12 metų. Ji sakė, kad moteris šlovino Viešpatį svahilių kalba, tuo visi tuomet labai apsidžiaugė.

 1960-ųjų pradžioje

 Amerikietis krikščionis verslininkas buvo pakviestas kalbėti verslo konferencijoje Tokijuje, kurią surengė krikščionių verslininkų organizacija. Susitikimas buvo atviras visiems, o amerikietis Christianas W.E. Demingas padėjo atstatyti Japonijos pramonės pajėgumus po Antrojo pasaulinio karo, naudodamasis Šventajame Rašte esančiais principais. Taigi bet koks verslo susitikimas, kuriame dalyvavo krikščionybė, buvo skiriamas verslo lyderiams.

 Kai vyras ruošėsi kalbėti, buvo paaiškinta, kad jo vertėjas susirgo, ir nėra, kuo jo pakeisti. Vėlgi, tai buvo septintojo dešimtmečio pradžioje, kai anglų kalba nebuvo tokia plačiai paplitusi kaip šiandien.

 Jis labai susirūpino

 Mintis kalbėti angliškai su 2000 Japonijos verslo lyderių, kurie jo nesuprastų, jį privertė rimtai susirūpinti. Tuojau pat Viešpats jam pasakė: „Tik kalbėk kalbomis“. Nervingai jis tai padarė ir paaiškino, kad pradės savo maldos kalba, bet vėliau ji greitai pasikeitė į japonų kalbą. Po beveik valandos jis nutilo ir vyras nustojo kalbėti. Staiga daugiau nei 200 japonų verslininkų puolė ant platformos, lygiai taip pat netikėtai ant jų nužengė Šventoji Dvasia ir jie pradėjo kalbėti kalbomis.

 Tokių liudijimų gausu, ir aišku, kad kaip ir Sekminių dieną, kai 120 kalbėjo kalbomis, kurių jie niekada nemokėjo, bet kiti suprato, taip vyksta  ir šiandien.

 Kodėl kalbos?

 Romiečiams 8:26-27 sakoma graikų kalba: "Panašiai Šventoji Dvasia padeda mūsų silpnumui, nes mes nežinome, kaip melstis taip, kaip derėtų. Tačiau Šventoji Dvasia užtaria mus neišsakomomis dejonėmis."

 Graikiškas žodis „pagalba“ yra labai įdomus. Tai „synantilambanetai“, sudėtinis žodis, reiškiantis „susijungia kartu su mumis prieš“. Paulius sakė: „Šventoji Dvasia susijungia su mumis prieš  mūsų silpnumo, kai nežinome, kaip melstis taip, kaip turėtume“.

 Ką Jėzus man paaiškino apie kalbas

 Apsilankymo metu, kai Viešpats mokė mane apie angelus ir demonus, aš uždaviau klausimą, į kurį Jis pateikė atsakymą. Aš paklausiau: "Ar galime įsakyti angelams? Kai kurie sako, kad galime, ir tai yra įprasta, bet mano dvasia  niekada to nepatvirtindavo , todėl aš niekada to nedariau." Jis atsakė:

 "Tu net nežinai, kaip melstis taip, kaip derėtų! Kodėl manai, kad žinai, kaip įsakyti angelui, ką daryti? Be to, angelai priklauso Tėvui." Jo komentaras apie nemokėjimą melstis buvo tiesioginė nuoroda į Romiečiams 8:26 maldą kalbomis, bet aš prie to sugrįšiu, nes mintis, kad angelai priklauso Tėvui, man buvo kažkas naujo.

 "Man reikia skyriaus ir eilutės apie tai, Viešpatie". "Argi neskaitėte, kad mano kūno dienomis, sode, kur meldžiausi,  sakiau, kad galėjau paprašyti Tėvo ir Jis būtų pasiuntęs 12 legionų angelų? Ar neskaitėte, ką pasakiau Sardams, apie tuos, kurie nugalės . Aš neištrinsiu jų vardų iš gyvenimo knygos ir išpažinsi juos Tėvo ir Jo angelų akivaizdoje? Angelai priklauso Tėvui. Net ir dabar“. (Mato 26:53; Apreiškimo 3:5)

 Taigi man viskas paaiškėjo. Bet aš norėjau grįžti prie nemokėjimo melstis taip, kaip turėčiau, ir kokį vaidmenį vaidina  kalbos. "Viešpatie. Kodėl kalbos? Kai kuriems tai taip prieštaringa, tad kodėl tai turi būti mūsų gyvenime ?"

 Jis nutilo, tarsi norėdamas atidžiai pasverti savo žodžius. "Jei gali tai suvokti: didžiąja dalimi mes veikiame žemėje pakviesti. Tačiau išlaikėme savo, kaip Kūrėjo, teisę." Supratau, kad – Jis neįsitraukė į mano gyvenimą tol, kol mama nepradėjo už mane melstis, ir dar labiau, kai apsisprendžiau dėl Jėzaus ir pakviečiau Jį valdyti mano gyvenimą.

 Kai paprašiau padėti suprasti, Jis tęsė: "Žemė buvo pavesta žmogui, todėl žmogus turi pakviesti mus į savo gyvenimą. Tėvas nori, kad Jo valia vyktų žemėje, bet žmogus nežino, kaip melstis.  Jo žinios ribotos“.

 „Tėvas turėjo rasti būdą, kaip apeiti ribotas žmogaus žinias, kad  galėtų perteikti savo neribotas žinias ir valią žmogui, kad  jis galėtų pagal jas melstis, uždarydamas ratą ir paversdamas tai teisiniu sandoriu“.

 „Nes tą dieną niekas, jokia būtybė, negalės mums pareikšti kaltinimų, sakydami, kad nebuvome sąžiningi, teisūs ir teisingi visame kame. Viskas bus atskleista ir paaiškės, kad buvome ištikimi ir teisingi. Taigi Tėvas duoda žmogui kalbą, kurios jis niekada nemokėjo, ir užpildo ją Savo valia , Savo mintimis bei emocijomis, leidžiančiomis žmogui tai grąžinti  Jam maldoje, įgyvendinant Jo tobulą valią žemėje.

 Kai man tiek daug paaiškino – nuo Tėvo ar Viešpaties emocijų pajutimo užtarimo maldoje už ką nors, iki verksmo ar juoko iš džiaugsmo ir supratimo, kodėl kalbos  yra tokios naudingos, ir kodėl viduje jauti tokį gerumą. Galiu pasakyti: „Tėve, aš meldžiuosi už savo seserį šį rytą... ir tada pradėk melstis kalbomis, žinodamas, kad šiandien meldi Jo tobulą valią jos gyvenimui“.

 Supratimas, kad žemė buvo deleguota žmonijai, paaiškino, kodėl žmonės gali būti tokie žiaurūs kitiems, o Jis nieko nedaro. Jis stebi iš šono milijonus žmonių  istorijos eigoje, kurie niekada neprašė Jo imtis atsakomybės už jų gyvenimą.

Supratau, kaip Pradžios knygoje 6:12 Viešpats padarė tokią išvadą, kad „kiekvienas kūnas žemėje iškraipė  Jo kelius“ – liko tik Nojaus šeima, kuri išlaikė Viešpaties pažinimą. Jis ruošėsi likti  išorėje, žvelgdamas į planetą, kuri Jo nenorėjo. Taigi Jis pradėjo iš naujo, išlaikydamas savo, kaip Kūrėjo, teises.

 Staiga daug kas įgavo prasmę. Štai kodėl, kai meldžiuosi už  greitosios pagalbos automobilį, važiuojantį pro šalį mirksinčiomis lemputėmis kaukiant sirenoms, aš galiu būti vienintelis to paciento gyvenime, kuris meldžiasi už jį – mano malda yra teisėtas kvietimas, kuriuo prašoma Tėvo įsitraukti į jo gyvenimą – ir tą dieną visi pamatys, kad tai buvo teisėta ir teisinga, net jei tas asmuo atsidurs pragare – jie pamatys, kad viskas buvo padaryta tinkamai. Daugiau apie tai žemiau.

 Yra dar  daugiau, bet šiam kartui užtenka maisto  kramtyti, kad išliktų ilgam,(😊 ) – baigsiu tuo, nes švenčiame Sekminių šventę, kurioje švenčiame viską, ką aptariau šią ir praėjusią savaitę – ir daug daugiau.

 Mėgaukitės Šventąja Dvasia savo gyvenime!

 Kita savaitę nauja tema, iki tol, laiminu,

 Džonas Fenas

 

2023 m. birželio 2 d., penktadienis

Kodėl Sekminės?

 Why Pentecost? 

Sveikinu visus, 

Dauguma žmonių apie Sekminių dieną žino iš Apaštalų darbų 2 skyriaus, kai


Šventoji Dvasia nužengė ant 120 besimeldžiančių. Jie išėjo į gatvę, kalbėjo kalbomis, kurių niekada nebuvo išmokę, bet girdėjusieji patvirtino, kad tos kalbos yra paplitusios Romos imperijoje.

 Kodėl pradžioje buvo Sekminių šventė? Ir kodėl jie kalbėjo kalbomis, kurių niekada nemokėjo? Norėdami atsakyti į šiuos klausimus, turime turėti pagrindinį supratimą apie 7 Dievo duotas šventes, įskaitant 1-ąsias Sekmines.

 Šventės yra  repeticija dalykų, kurie turi įvykti

 Kunigų 23 skyriuje aprašomos 7 šventės, kurias Dievas skyrė Mozei, 6 šventes ir 1 pasninkas.  4 šventės pavasarį ir 3 rudenį. 4 pavasarį yra tokios: Neraugintos duonos šventė, Pascha, Pirmieji vaisiai, Sekminės. Visos 4 išsipildė  tiksliai joms skirtą dieną (-omis). 3 rudens šventės: Trimitų šventė, Atpirkimo diena, Tabernakuliai. Tai dar turi išsipildyti.

 Kiekviena iš jų yra vadinama „moed“, tariamas „mow-ed“, Levitų 23. Žodžio šaknis yra susijusi su vestuvių datos nustatymu. Kai pora nustato vestuvių datą, tai yra paskirtas laikas, pašventintas, specialus susitikimas. „Moedas“. Tai Izraelio šventės.

 Iš esmės šie 7 yra dieviški susitikimai, todėl buvo suprantama, kad kiekvienas iš jų turės tiesioginį išsipildymą. Vestuvėse yra repeticija prieš tikrąsias. Teatre repeticijos vyksta tikruoju „tikrojo“ laiku. Judaizme daug rašoma, kad šios šventės yra repeticijos, kol įvyks tikrosios.

 Daug daug repeticijų

 Tai reiškia, kad kai jie švęsdavo  Neraugintos duonos ir Paschos šventę, papjaudami  ėriuką ir būdami po jo kraujo apsauga,  tai buvo repeticija, kol Kristus ją įvykdys.

 Pirmieji vaisiai buvo švenčiami sekmadienio rytą po Paschos, ši šventė buvo įvykdyta, išsipildė tiksliai jai skirtą dieną , kai Jėzus buvo pirmasis prikeltas iš numirusių. Jis yra pirmasis vaisius tarp tų, kurie bus prikelti iš numirusių. Sekminės buvo praėjus 50 dienų po pirmųjų vaisių.

 Rudens šventės

 Rudenį , kai jie švenčia Trimitų šventę (Rosh haShanah) jaunaties fazėje ir pučia „paskutinį trimitą“, kad švęstų teisiųjų mirusiųjų prisikėlimą, jie repetuoja tam „natzalui“, ką mes, pagonys, vadiname paėmimu.

 Tai reiškia, kad kai jie pasninkauja Apmokėjimo dieną (Yom Kippur), norėdami atgailauti už savo nuodėmes ir atsiskaityti su Dievu, jie repetuoja dieną, kurią ateis Mesijas ir surinks prieš save tautas atsiskaityti už savo nuodėmes.

 Kai jie švenčia Palapinių šventę ir stato mažas pašiūres, kuriose nakvoja ir  švenčia Dievą, gyvenantį su žmogumi, jie repetuoja tiesioginio Mesijo gyvenimo su žmogumi išsipildymą. Mums sakoma Zacharijo 14 skyriuje: 16 Tūkstantmečio metais kasmet bus švenčiama Palapinių šventė  skirta pagarbinti  Karalių Mesiją, valdantį žemę iš Jeruzalės.

 Ką jie repetavo per Sekmines?

 Žodis „sekminės“ reiškia „penkiasdešimtoji“ (50). Tai šventė, kai Dievas davė savo žodį Mozei, kai Izraelis buvo 50 dienų išvykęs iš Egipto. Pirmoji Paschos šventė, kai mums buvo pasakyta, papjauti  ėriuką 15 val. (tiesiogine prasme tarp vakarų) ketvirtadienį, 14 d., o Egiptas privertė juos iš karto išvykti, ankstų penktadienio rytą jie atvyko į Sukotą*, o vėliau penktadienio vakarą į Etame*. Šeštadienio vakarą Viešpats pastatė jiems stovyklą ant jūros kranto*.

 *Išėjimo 12:6, 27. Išėjimo 13:20, 14:2

 Jie praleido 3 dienas dykumoje po to, kai buvo nužudytas Paschos ėriukas, kaip Mesijo pavyzdys, kuris praleido 3 dienas mirtyje.

 (Ketvirtadienį nukryžiuotas 9 val./miręs 15 val., ir buvo miręs visą dieną penktadienį/šeštadienį. Kadangi ketvirtadienio vakarą/penktadienį jie valgė ėriuką, prasidėjo apeiginis šabas, o kita diena buvo įprastas šeštadienio šabas, tai reiškia 2 sabatus iš eilės, kai buvo neleidžiama moterims eiti prie kapo iki sekmadienio ryto, Pirmųjų vaisių šventės. Nesuprasdami judaizmo 2 iš eilės šabų šimtmečiais surinkimas(bažnyčia) manė, kad Jėzus mirė penktadienį.)

 Atgal į Išėjimo

 Šeštadienio naktį pūtė stiprus vėjas*, jūra buvo atskirta ir jūros dugnas išdžiovintas, todėl Izraelis galėjo būti pakrikštytas mirtimi iš Egipto per vandenį, o sekmadienio rytą išplaukė iš kitos pusės kaip pirmasis vaisius iš mirusiųjų, visiškai naujas „žmogus“, naujoji Izraelio tauta. Priešo kariuomenė buvo mirusi , o jie buvo laisvi. Priešas nebegalėjo daugiau jiems grasinti. *Išėjimo 14:21-22

 Jie keliavo 47 dienas iki Kalno papėdės ir ruošėsi 3 dienas*, kad būtų atvesti Viešpaties akivaizdon, iš viso 50 dienų. 50 dieną Dievas davė Mozei 10 įsakymų. *Išėjimo 19:11

 Kai Dievas davė 10 įsakymų, žydų komentaras Midrash sako: "Kai Dievas davė savo Žodį, jie ne tik girdėjo Viešpaties balsą, bet ir matė garsus kaip bangas, sklindančias iš Dievo burnos. Tai buvo ugninė medžiaga. Kiekvienas įsakymas, išėjęs iš Jo burnos, keliavo pas kiekvieną žydą atskirai, klausdamas, ar jis paklus“.

 Kitas rabinas sako: „Dievo balsas toks, koks buvo ištartas, buvo suskirstytas į 70 kalbų, kad suprastų visos tautos“.

 Pirmą pirmą Sekminių dieną  Dievo balsas buvo padalintas į tuometines 70 žemės kalbų, be hebrajų, ir davė visoms tautoms 10 įsakymų. Dabar visi giliai žino, kad reikia poilsio dienos, ir teisinga gerbti tėvus, neteisinga tuščiai tarti Dievo vardą, vogti, žudyti, meluoti, svetimauti ar geisti to, kas nepriklauso. Taip pat  kiekvienas turi  garbinti Kūrėją ir nedaryti stabų.

 Komentarai apie pirmines Sekmines yra patvirtinti, kaip matyti iš Apaštalų darbų 2:1-12. Matome, kaip 120 gauna Šventąją Dvasią, sklindančią ugnį ant jų, kai jie prabilo jiems nežinomomis žemės kalbomis, tiesiogiai įvykdydami pirminę Sekminių dieną.

 Mes vis dar tebegyvename tenai

 Kai pora susituokia savo „moed“ dieną, likusią santuokos dalį jie gyvena neperžengdami tos dienos. Jiems nereikia iš naujo duoti įžadų kiekvienais metais per savo jubiliejų, nes jie kiekvieną dieną eina tos datos įvykdymo link. Dabar jiems ta diena priklauso ir jie  eina į ją.

 Kai asmuo apmoka automobilį ar namą, dabar jis turi sutartį. Jiems nereikia nuolat atlikti mokėjimų kaip paskutinio mokėjimo repeticijos. Jie atliko paskutinį mokėjimą, todėl dabar jiems priklauso sutartis, priklauso hipoteka.

 Jėzus buvo Paschos Avinėlis, todėl, jei norite, galite švęsti Paschos šventę, bet mes gyvename jos išsipildymo ant kryžiaus tikrovėje. Mūsų naujas gimimas yra įrodymas, kad mes ir toliau gyvename tame, ką mums suteikė  Pascha.

 Jis buvo pirmasis prikeltas iš numirusių per Pirmųjų vaisių šventę, ir mes vis dar tebegyvename prisikėlimo jėgoje. Šventoji Dvasia atėjo per Sekmines, ir mes vis dar gyvename su  viskuo, ką ji atnešė – Šventąją Dvasią žmogui, kalbas, išgydymą ir dar daugiau!

 Štai kur mes pratęsime kitą savaitę, iki tol, palaiminimai,

 Džonas Fenas