Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2024 m. balandžio 26 d., penktadienis

Tikėjimo dekonstrukcija Nr. 1

 John Fenn, 26 April, Deconstruction of Faith #1

 Sveikinu visus,

 Daugelis iš mūsų skaitėme apie gerai žinomus krikščionis muzikantus, pastorius ir kitus „atsitraukiančius nuo Viešpaties“. Šiuolaikinis terminas tai vadina  tikėjimo


„dekonstrukcija“.

 Žymūs krikščionys, kurie „dekonstravo savo tikėjimą“, tai: Marty Sampsonas, buvęs Hillsong garbinimo vadovas, Kevinas Maxas iš DC Talk, Derekas Webbas iš Caedmon's Call, Michaelas Gungoras (garbinimo vadovas).

 Kevinas Maxas (DC Talk) sakė, kad „dekonstruoja dešimtmečiais“ ir dabar seka „Visuotiniu Kristumi“, tikėdamas „dieviškumo buvimu pažodžiui kiekviename dalyke ir visuose“.

 Dekonstrukcija: „Priimtų įsitikinimų griovimo procesas“ (A.J. Swoboda knygoje „Po abejonių“)

 Kartais linijos būna neryškios

 Kartais žmogus, dekonstruojantis savo tikėjimą, mano, kad yra reformatorius. Bet ko nors dekonstrukcija yra esamos struktūros griovimas, nesvarbu, ar tai būtų pastatas, ar žmogaus vaikščiojimas su Viešpačiu. Tai nėra aktyvus pertvarkymas.

 Reformacija – tai savo įsitikinimų performavimo veiksmas. Tai normalus ir geras procesas.

 Reperis Lecrae tviteryje paskelbė:

 „Vienas dekonstrukcijos tipas iš tikrųjų apima šventraščių naudojimą, siekiant dekonstruoti nesveikas idėjas ir praktiką. Tai geras ir visą gyvenimą trunkantis procesas, atnaujinantis mūsų protą Dievo keliams ir tiesai.

 Tačiau, kita vertus, jis pastebėjo: "Daugelis tūkstantmečio žmonių naudoja kultūrą, norėdami mesti iššūkį Raštui. Dėl to kultūra dažnai tampa viršesnė už Šventąjį Raštą, ir, deja, žmonės pradeda dekonstruoti save iš tikėjimo. Mes pradedame abejoti Biblija, nes ji nesiderina su kultūra“.

Tai yra šiuolaikinė dekonstrukcija: labiau tikėjimas populiariąja kultūra, o ne šventraščiais arba jų vaikščiojimu su tuo, ką jie pažino esant Viešpačiui. Tai emocijų ir minčių sumaišties būsena, kuri veda prie tikėjimo dekonstravimo.

 Olandų reformatorius Jodocus Lodensteinas 1674 m. rašė: „Bažnyčia yra reformuota ir nuolat reformuojama pagal Dievo žodį“.

 Tai yra raktas: ar dekonstrukcija vyksta siekiant iš naujo suformuoti tikėjimą Dievo žodžiu, ar tiesiog jį dekonstruoti? Ar nesimokote klaidingų doktrinų ir klaidų ir pakeičiate juos teisingu ir subalansuotu supratimu, ar tiesiog dekonstruojate savo tikėjimą Viešpačiu ir Raštu?

 Populiarioji kultūra ir dekonstrukcija.

 Kai žmogus dekonstruoja savo tikėjimą pasitelkdamas šiuolaikinę kultūrą, jis mato Bibliją kaip priespaudos įrankį, senamadišką ir be ryšio – ne tiesos etaloną, kurį reikia studijuoti ir pagal jį gyventi.

 Einant tuo keliu neišvengiama nuomonė, kad svarbiausia yra jų tiesa, o ne Biblijos tiesos idėja. Todėl kiekvienas žmogus turi savo tiesą, ir mano tiesa gali būti ne jūsų tiesa. „Kiekvienas turi rasti savo tiesą“ ne kartą girdėtas populiariojoje kultūroje.

 Kitaip tariant, nuvertinus Raštą kaip galutinį autoritetą, belieka tik asmeninė nuomonė. Tiesa yra tokia, kokią ją kuria kiekvienas žmogus.

 Objektyvi tiesa arba subjektyvi tiesa

 Kambaryje yra lempa.

 Tai teisingas teiginys. Nesvarbu, ar tikite lempomis, ar netikite, kad lempa yra kambaryje. Tiesa tokia, kad, ji yra kambaryje. Žmogui gali nepatikti, kad lempa yra kambaryje. Jiems gali nepatikti lempos stilius. Jie gali manyti, kad lempos ten neturėtų būti.

Bet nesvarbu, ką jie galvoja ar tiki, jaučia ar galvoja; lempa yra kambaryje. Tai vadinama objektyvia tiesa.

 Bet kažkas turėjo ten pastatyti lempą. Tiesa turi turėti tiesos kūrėją. Kažkas ten pastatė lempą, tada pastebima, kad lempa yra kambaryje. Šie du elementai būtini, kad būtų objektyvi tiesa. Tiesa kalba apie tiesos kūrėją.

 Kambaryje yra lempa. 1 + 1 = 2. Jei iššoksite pro langą, nukrisite. Kažkas ten padėjo lempą. Matematika yra pagrindas, kurį sudaro 1 + 1 = 2. Gravitacija yra priežastis, jei iššoksite pro langą, jūs nukrisite. Visada yra gilesnis tiesos pagrindas, tiesos kūrėjas.

 Populiarioji kultūra, net tarp krikščionių, tiesą apibrėžia kitaip.

 Kai žmogus dekonstruoja savo tikėjimą, jis atmeta tiesą ir tiesos kūrėją. Individas yra tiesos kūrėjas, todėl viskas, ką jie sako, yra tiesa, yra teisinga. Jie sakys apie (Biblijos) mokymą: „Tai, kas teisinga tau, nėra tiesa man“. Tai vadinama subjektyvia tiesa.

 Tai leidžia žmogui priimti emocinius sprendimus remiantis vien savo nuomone ir jausmais. Jie neigs objektyvią tiesą, nes jų emocijos nesutampa su kažkieno įsitikinimais.

 Apie lempą

 Subjektyvioje tiesoje asmuo yra  tiesos kūrėjas, ir stebėtojas, teigiantis, kad kažkas yra tiesa.

 „Aš nesutinku, kad lempa būtų kambaryje“.

 Jie yra tiesos kūrėjai ir nustato, kas yra tiesa: „Aš nenoriu, kad kambaryje būtų lempa“ ir „Man nepatinka lempos stilius“. Tos 2 nuomonės jiems sudaro tiesą, todėl jie jaučiasi teisūs. Todėl lempa neteisinga. (subjektyvi tiesa)

 Kalbant apie  tikėjimą Kristumi, jie dekonstruoja  tikėjimą, nes Biblija ir mokymai nesutampa su jų jausmais ir nuomonėmis. Jie tiki mokymais, kurie yra nelogiški ir aiškiai įrodyta, kad jie neteisingi Šventojo Rašto, sveiko proto ir net mokslo. Tai stabmeldystė, savo nuomonės iškėlimas aukščiau Rašto, logikos ir objektyvios tiesos atmetimas, savęs iškėlimas aukščiau už viską.

 Kitą savaitę Dekonstrukcija veda į krizę, ir dekonstrukcija matoma Naujajame Testamente.

 Iki tol, laiminu,

 Džonas Fenas

2024 m. balandžio 22 d., pirmadienis

2024 m. balandžio mėn. naujienlaiškis

April 2024 Newsletter

 Sveikinu visus,

 Dėl tiesioginių Irano atakų prieš Izraelį , iškyla klausimas, kiek mes  priartėjome prie Ezechielio 38 ir 39 karo. Tame kare Rusija bus lyderė su sąjungininkais:


Persija (Iranas, Irakas), Turkija, Sudanas/Etiopija. , Libija. Tai, ką matome vykstant dabar, dar nėra tai.

 Ezechielis taip pat teigia, kad Izraelis turės savo sąjungininkus, kurie prisijungs prie kovos su aukščiau nurodytomis tautomis. Ezekielis sako, kad tai bus žemės ir oro karas. 39 skyriuje sakoma, kad šiaurės Izraelyje bus tiek daug  žuvusių priešų, kad juos palaidoti prireiks 7 mėnesių. Dabartiniai įvykiai nėra tokie. Tačiau scena tikrai ruošiama! Izraelis ir jos sąjungininkai kartu atrėmė Irano puolimą.

 Jei kas, tai parodys Iranui, kaip jie galvoja, kad prireiks didžiulio „numušimo“ smūgio, kad jis galėtų įveikti Izraelį ir jos sąjungininkus. Štai kodėl šis puolimas buvo svarbus nustatant sceną.

 „Ezechielio 38“ pradžios aprašymas yra toks, kad Rusija turės kabliuką savo nasruose, traukiantį ją atgal į Artimuosius Rytus. Kai mes pradėsime matyti, kad tas kabliukas yra uždėtas, kuris rodys tą aljansą, tada tai bus greitai. Šie dabartiniai mainai parodys, kad Iranas neprilygsta Izraeliui ir jo sąjungininkams ir skatins jį sukurti „kitą kartą“, kuris, jų manymu, bus nesustabdomas.

 Su kuo mes kovojame?

 Kai buvau ką tik gimęs paauglys ir dar tik pradėjau pažinti Tėvą ir Viešpatį. Sakiau mamai, kad tikėjimas reiškia, kad gali gyventi sklandų gyvenimą. Ji man pasakė, kad turiu užaugti, susirasti darbą, susituokti, susimokėti sąskaitas ir prasimaitinti, o tada grįžti pas ją vėl pratęsti šio pokalbio.

 Ar mama buvo teisi!

 Nuo paauglystės daug išmokau. Jau apie 50 metų vaikščiodamas su Tėvu, galiu pasakyti, kad gyvenimo kovos yra norma, tarp kurių yra ir taikos ir ramybės periodai.

 Tikrosios problemos nėra velnias, kaip dvasinė jėga, kuri visada stovi prieš mus. Turime savyje Kristų ir valdžią naudoti galingiausią vardą visatoje prieš demonus.

 "Aš“ esu problema. „Aš“, reiškia pats sau, esu problema. Pradžios knygoje 32:24-30 Jokūbas, reiškia „apgavikas“ arba „atstumiantis“, kovojo su Viešpačiu. Visą naktį jie grūmėsi, ir tai turėjo labai svarbų dangišką tikslą.

 Apgavikas grūmėsi su Dievu, kol nepasikeitė jo prigimtis. Viešpats pripažino tai, pakeisdamas jo vardą iš Jokūbo į Izraelį.

 Izraelis reiškia „Dievas stengiasi“ arba „Dievas išlieka“ arba „Dievas ištveria(atlaiko)“.

 Galbūt esate girdėję pamokslų apie Jokūbo grumtynes su Dievu, su savimi, kad iš „apgaviko“ taptų „Izraeliu“ – aš girdėjau, ir tai visada iš žemės perspektyvos. Žinutės visada yra apie tai, kaip Jokūbas kovojo su Dievu ir pasikeitė jo prigimtis.

 Žvelgiant iš žemės perspektyvos, Jokūbas kovojo su Dievu. Tačiau jam suteiktas vardas Izraelis arba „Dievas išlieka“ rodo, kad iš tikrųjų Dievas grumiasi su juo! Kiekvieną kartą, kai sakome „Izraelis“, sakome „Dievas išlieka“. Žinau, kad tai tiesa mano gyvenime – Dievas palaiko mane. Dievas ištveria su manimi. Jis lieka su manimi net tada, kai nusidedu. Net slėniuose, net aukštumose. Dievas visada išlieka. Ar myli Izraelį? (Ar jums patinka „Dievas išlieka“?) TAIP!

 Mato 18:11-15 Jėzus yra tas, kuris palieka 99 ir eiti paskui 1, kuris nuklydo į dykumą. Tai dalis Jo imtynių, Jo pastangų persekioti pasiklydusius ir sugrąžinti juos pas save. Kol jie klajoja, Jis vejasi, Jis atkakliai stengiasi dėl mūsų.

 Yra gera grupės „We the Kingdom“ daina „Dancing on the Waves“, kurios tekstas apie Viešpatį sako: „Ištiesiu ranką. Aš tave persekiosiu. išdrįsk patikėti, kaip labai tave myliu dabar, nebijok...

 Kol mes kovojame su savimi, iš tikrųjų Viešpats grumiasi su mumis, tobulina mus, atkakliai stengiasi mus auginti Jame. Jei tai būtų tik mes, kokią galią turime pakeisti savo prigimtį? Ne, Dievas grumiasi su mumis, kai mes kovojame savyje, kad pasikeistume Kristuje.

 Kad ir su kuo susidurtume, Dievas atkakliai augina mus Jame

 Jėzus pasakė Petrui Luko 22:31-32: "Petrai, Petrai, šėtonas troško išsijoti jus kaip kviečius. Bet aš meldžiau už tave, kad tavo tikėjimas nepalūžtų. O kai tu atsisuksi atgal (atsiversi), kad stiprintum savo brolius“.

 Šėtonas sijoja, bet Jėzus yra mūsų advokatas, ribojantis savo galimybes, ir atkakliai tęsia mūsų gyvenimo dieviškus pokyčius. Izraelis – Dievas laikosi, Dievas ištveria. Užtenka tiesiog sustoti ir pasakyti; "Ačiū, Viešpatie, kad atkakliai laikaisi mano gyvenime!"

 Kai mes kovojame su kunigaikštystėmis ir valdžiomis, Dievas grumiasi su mumis – atkaklumu (Izraelis) ištikimybe, kuri niekada nesibaigs. Nuostabi Malonė. Ateinančiais amžiais Tėvas ir toliau rodys savo gerumo turtus mums Kristuje Jėzuje. (Efeziečiams 2:7)

 Mes labai nekantriai laukiame mūsų susitikimo Talsoje birželio 28-30 dienomis! Dar yra vietos tau! Tai labai neformalus, atsipalaidavęs renginys  ir gera vieta susitikti su jumis, o jūs su mumis ir daugeliu kitų CWOWI tinkle. Registracijos nuoroda yra mūsų Savaitės Mintyse ir čia.

 KWOWI – mes dabar Kenijoje ir Ugandoje remiame 265 vaikus, ir rimtai dirbame kad sukurtume būdus, kaip rėmėjai galėtų bendrauti su savo vaikais. „Skype“ arba „Messenger“ garso / vaizdo jungtys dažnai yra sudėtingos, tačiau dėkojame už kantrybę. Paštas Ugandoje ir Kenijoje yra lėtas, o bet kokia dovana yra labai apmokestinama. Anksčiau, kai siųsdavau kompaktinius diskus ir knygas, už juos būdavo reikalaujama mokėti daugiau nei vidutinį mėnesio atlyginimą, kad tik būtų išleisti iš vyriausybės ir pašto.

 SPAUSKITE, norėdami PERŽIŪRĖTI UGANDOS JĖZAUS PRISIKĖLIMO ŠVENTĘ

 Barbara ir aš, Brianas ir Amy, labai vertiname jūsų maldas ir paramą.

 

Ačiū!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024 m. balandžio 20 d., šeštadienis

Apie tyrą garbinimą

 John Fenn, 19 April, 2024. How to Worship Purely

 Sveikinu visus,

 Kai kurios paskutinės mintys apie tikras problemas tų, kurie ieško atsakymų


naudodami DTM ir kitus formulėmis pagrįstus mokymus.

 Kainas yra klaidingų religijų tėvas: tai formulės, naudojamos bandant pasiekti Dievą

 Pradžios 4:1-15 mes turime Kaino ir Abelio istoriją. Abelis aukojo Viešpačiui kraujo auką, o Kainas – daržoves. Viešpats Dievas (Jehova Elohimas arba Kristus), įkvėpęs į Adomo iš molio nulipdytą kūną dvasią , kad atgaivintų jį, taip pat nužudė ir pirmuosius gyvulius , kad būtų paaukota kraujo auka. Jis aprengė žmones  gyvulio oda, parodydamas jiems dieną, kai Jis Pats taps žmogumi ir taps paskutine auka už nuodėmę. Pradžios 3:21

 Žinoma, Abelis ir Kainas  buvo abu to mokomi. Tačiau Kainas atmetė išgelbėjimą ir atėjo pas Dievą savo sąlygomis, siūlydamas  daržoves, kurias užaugino sunkiai dirbdamas. Viešpats, žinoma, priėmė Abelio auką, bet ne Kaino.

Niekas negali ateiti pas Dievą savo darbais.

 Jau anksčiau pasakojau, kaip OT laikais, kai Dievo akivaizdoje žmogus turėjo nusiauti savo batus, nes jie buvo žmogaus sukurti. Statydami aukurą jie negalėjo niekaip keisti ar apdirbti akmenų, o naudoti juos tokius, kokie jie buvo lauke. Išėjimo 3:5 / Teisėjų 5:15; Išėjimo 20:25/Dt 27:5

 Abelis priėmė Dievo malonę, Kainas – ne. Jis bandė ateiti pas Dievą savo darbais, savo formule.

 Todėl Kainas visais laikais tapo visų klaidingų religijų pavyzdžiu, nes jos taip pat siekia prieiti prie Dievo savo darbais, paremtais klaidingu mokymu.

Iš naujo gimęs krikščionis gali stebėtis tais, kurie šliaužia aukštyn laiptais ant kelių.

 Arba stato šventyklas, kartoja tas pačias maldas, eina į piligrimines keliones į šventas vietas ar prausiasi šventose upėse, tačiau yra daug krikščioniškų mokymų, kurie daro tą patį – bando pasiekti Dievą savo formuluotėmis.

 Krikščioniškos formulės, kuriomis siekiama manipuliuoti Dievu ar padaryti jam  įspūdį savo išpažinimais, patenka į Kaino kategoriją.

 Kiek iš mūsų pasninkavo, kad paskatintų Dievą? (Aš buvau dėl to kaltas savo vaikščiojimo pradžioje) Kiek daug žmonių ėjo į pamaldas turėdami slaptų motyvų, pavyzdžiui, parodyti Dievui, koks tu rimtas, kad primintų Jam sąskaitą, kurią reikia apmokėti šią savaitę, ar dėl kitos priežasties. eini Jį garbinti? Kiek yra kartojančių tikėjimo išpažinimus, kaip Romos katalikas galėtų sukalbėti  septynias „Sveika, Marija“?

 Kiek krikščionių  davė pinigų, kad gautų pinigų? Kiek krikščionių davė pinigų, kad pasveiktų? Kiek lankė seminarus ieškodami to vienintelio dvasinio rakto, kuris atrakintų viską ir padarytų jų gyvenimą ramų? Kiek meldėsi prašydami Viešpaties  jiems pasirodyti?

 Paulius pateikė plačius atsakymus į konkrečius klausimus

 Kai susimąstome, ar esame kalti dėl to, kad bandėme ateiti pas Tėvą su aukomis, kurias atnešėme, ar pagal formules, kurių laikėmės, turime žiūrėti į savo širdį. Suprasti savo motyvus.

 Pirmaisiais metais, kai buvau vedęs Barbarą, dirbau dideliame TV tarnavime, įsikūrusiame Šarlotėje, Šiaurės Karolinoje. Mano savaitinis atlyginimas buvo apie 111 USD atskaičius mokesčius. Tuo metu populiarus mokymas buvo „100 -riopas sugrįžimas“. Praktiškai tai reiškė, jei duosite 10 USD Viešpačiui, galite tikėtis, kad Dievas jums duos 100 kartų daugiau arba 1000 USD.

 Mes tai darėme, bet  labai trumpai. Meldėmės už mūsų 11 USD dešimtinę, prašydami Tėvo ir skelbdami, deklaruodami, išpažindami 100 kartų grąžinimą. Iš karto mes su Barbara pajutome sielvartą savyje, bet nesupratome kodėl.

 Ji greitai tai nustatė:

 „Anksčiau duodavome, nes mylime Viešpatį ir Jo darbą, bet pakeitėme savo širdį, kad duotume, kad gautume, todėl Šventoji Dvasia liūdi“. Mes atgailavome ir grįžome prie davimo iš meilės ir vertinimo,o kad patenkintume poreikį – pirmiausia atsiduodami Viešpačiui su meilės motyvu.

  

Širdies sfera priklauso Viešpačiui, todėl tik tai skaitantis žmogus žinos, ar jis ką nors padarė dėl Viešpaties, ar dėl Viešpaties bet su kažkokias kitais motyvais nei meilė.

  Jono 4:23-24 Jėzus pasakė:

 

"Ateina valanda ir dabar yra, kai tikrieji garbintojai garbins Tėvą dvasioje  ir tiesoje, nes Tėvas ieško tokių žmonių, kurie Jį garbintų. Dievas (Tėvas) yra Dvasia, ir tie, kurie Jį garbina, turi tai daryti dvasioje ir tiesoje“.

 Žodis „garbinimas“ yra „proskuneo“. Žodis „pros“ reiškia „link“, o „kuneo“ reiškia „bučiuoti“. Pažodžiui garbinimas yra bučinys Tėvui. Tą dieną bučinys buvo sandoros ženklas, kaip ir turėtų būti šiandien.

 Šiandien matome, kaip draugai sveikina vienas kitą bučiuodami į skruostą. Vyras ir žmona pabučiuos vienas kitam į lūpas. Gryniausia forma bučinys yra jųdviejų sandoros patvirtinimas. Tuo sakoma, kad jie neišduos ir neįskaudins, bet gins savo santykius.

 Štai kodėl Judo išdavystė su bučiniu...

 ...yra taip aiškiai užfiksuota Mato 26:48-49, Morkaus 14:44-45 ir Luko 22:48.

 

 Garbinimas yra bučinys Tėvui, bet su sąlygomis: tie, kurie garbina (bučinys į Jį reiškia, kad esate su juo sandoroje), turi tai daryti dvasioje ir tiesoje.

 Dvasia nurodo į jūsų širdį , o  ne iš jūsų galvos, bet iš jūsų slapčiausios būtybės, o tiesa nurodo motyvus. Jokių savanaudiškų motyvų, jokių paslėptų darbotvarkių. Tiesiog išreikškite Tėvui savo tyrą meilę be jokių prašymų, duok Jam savo meilę, atsidavimą, meilę – Jėzus sakė, kad Tėvas ieško tokių, kurie Jį garbintų.

 Meskite visas formules, vaikščiokite su Tėvu ir pažinkite jį ir tyrai išliekite Jam savo meilę.

Nauja tema kitą savaitę, iki tol,

 

Laiminu,

 

Džonas Fenas

2024 m. balandžio 17 d., trečiadienis

Dangaus teismų“ doktrinos klaida Nr. 6 iš 6

John Fenn ,12 April,  2024.  The Error of 'The Courts of Heaven' #6 of 6

Sveikinu visus,

 Baigiant šią seriją apie dangaus teismų (DTM) mokymo klaidas, matome, kad tamsos srityje kovojame su dvasiniais valdovais ir su savimi. Niekas neįvyksta

danguje.

  DTM sako, kad Šėtonas turi prieigą danguje. Efeziečiams 1:20-23, Apreiškimas 12:8-10 įrodo, kad jis buvo išmestas, nugalėtas, ir tik kaltina mus čia, žemėje, o NE prieš mūsų Tėvą.

 DTM sako, kad danguje yra moderni vakarietiško stiliaus teismų sistema, prie kurios Šėtonas gali prieiti ir patraukti baudžiamojon atsakomybėn, o išvykę tikintieji danguje stoja liudyti už jus. Mes parodėme, kad rytietiškas teismas nėra XXI amžiaus Vakarų teismų sistema. Dievo teismas apima Jo vaikus, kurių niekas negali apkaltinti ar kaltinti. Romiečiams 8:31-34.

  

DTM sako, kad jūsų mirusių protėvių nuodėmės yra priežastis, dėl kurios jūsų gyvenimas susijaukė, bet jūs galite ištrinti savo vardą  iš kaltinamųjų sąrašo DT. Ezechielio 18 skyrius ir visi NT laiškai nieko nesako apie praeities kartas, atvėrusias nuodėmei kelią  mūsų gyvenime, o mes esame atsakingi už savo gyvenimus, niekas kitas.

 

Mes individualiai stosime prieš Kristaus teismo krasę  ir negalėsime kaltinti močiutės ar velnio. Negalime sakyti, kad „močiutė atidarė tas duris 1883 m.“, kad paaiškintume, kodėl tu neužaugai ir nepaklūsti Žodžiui. Būsime vienas prieš vieną prieš Jėzų, kad atsiskaitytume už savo gyvenimą.

 

 Šėtonas neturi mums galios. Šėtonas naudoja baimę ir melą, kad suteiktume jam savo valdžią, tada jis panaudoja mūsų valdžią prieš mus. Tai apima mūsų įvedimą į formules, priverčia mus manyti, kad esame silpni ir kad turime jo bijoti, ir sutelkti dėmesį į savo netinkamumo jausmą.

 

 Paulius kalba apie dvasinę kovą Efeziečiams 6:10-12:

 

"Pagaliau būkite stiprūs Viešpatyje ir jo galybės jėga. Apsirenkite visais Dievo ginklais, kad galėtumėte išstoti prieš velnio klastas (Gk: metodus). Nes mūsų kova nėra su kūnu ir krauju, o prieš valdovus, prieš valdžias, prieš  tamsybių pasaulio galias ir prieš dvasines blogio jėgas dangaus sferose“.

 

 Efezo mieste Apaštalų darbų 19:23-41 kilo riaušės po to, kai tiek daug tikinčiųjų viešai sudegino savo okultines knygas, o stabų pardavimas smarkiai sumažėjo. Miestas buvo padalintas, 32 eiltėje teigiama, kad jie visi buvo sumišę ir daugelis net nesuprato, kas vyksta.

 

 Tiems tikintiesiems Paulius rašė, kad mes kovojame su dangaus valdovais, o tai judaizme reiškia dvasinę sritį. Ne dangus, o dvasios sritis.

 

 Nors kai kurie sukūrė doktriną apie miesto „demoniškų valdovų nuvertimą“, mes to nematome Apaštalų darbuose ar jokiame NT laiške. Niekas nesimeldė sugriauti tvirtoves virš Efezo ar Korinto prieš ten evangelizuodamas ar susitikdamas (namų) surinkimuose. Miestai ir tautos keičiasi po vieną žmogų, kai tas  įtiki Jėzumi.

 

 Iš Danieliaus 10:13, 20 mes sužinome apie Šėtono pajėgas, kurias jis paskiria valdyti tautai. Atminkite, kad Šėtonas tik kopijuoja ir iškreipia tiesą. Taigi šiose ištraukose matome „Persijos kunigaikštį“, kovojantį su angelu Mykolu, kuris, kaip sakoma 12:1, yra angelas, atsakingas už Izraelį. Gabrielius pasako Danieliui, kad jis prisijungs prie Mykolo ir kovos su dvasia dėl Persijos, o kai jie pabaigs, iškils Graikijos princas.  Daugiau nei po 200 metų Persija buvo nugalėta ir ją užkariavo Graikijos Aleksandras Didysis.

 

 Mes maldoje kovojame prieš velnio klastas (metodus). Ne danguje, o čia, žemėje, maldoje; Meldžiamės už žmones, meldžiamės už valdovus ir visus, kurie turi valdžią, meldžiamės drąsos, meldžiamės, kad gyventume tyliai, ramiai ir dievotai, bet šios kovos neturi nieko bendro su tuo, kad mes einame prieš Tėvą teismo procese. siekti palankaus mūsų Tėvo sprendimo.

  

Paulius rašė II Korintiečiams 10:3-6, kad mūsų kova daugiausia susijusi su mūsų mintimis ir emocijomis:

 

 ...ne pagal kūną kariaujame, nes mūsų kovos ginklai ne kūniški, bet galingi Dievui griauti tvirtoves, griauti samprotavimus ir visa, kas iškelta prieš Dievo pažinimą ir sugrąžinti. paimkite į nelaisvę kiekvieną mintį apie Kristaus paklusnumą ir pasiruošę atkeršyti už kiekvieną nepaklusnumą, kai tik jūsų paklusnumas išsipildys.

 

 Tai yra imtynės čia, žemėje, su mumis ir su Šėtono klastomis (gr. metodais) dvasinėje srityje. Mintys, emocijos, paimamos į nelaisvę mumyse, išstumdamos seną mąstymą ir įnešdamos naują mąstymą, suderintą su Dievo mąstymu. Jei norite, kad jūsų gyvenimas būtų pakeistas, Šventajame Rašte nėra kito būdo, kaip tik atnaujinti protą – tada jūsų gyvenimas pasikeis. Romiečiams 12:1-3

 

 Kokios mintys? Kokios emocijos?

 

Paulius rašė II Korintiečiams 2:10-11: "Aš...atleidžiu visiems...kad šėtonas neįgautų pranašumo prieš mus, nes mes žinome apie jo sumanymus". Čia jis teigia, kad neatleidimas gali atverti žmogų šėtono „priemonėms“, suteikdamos jam pranašumą prieš juos.

 

 

 

2 Timotiejui 2:23-26 Paulius rašo apie tuos, kurie ginčijasi a

ir nesantaikoje, kurie dėl to yra velnio įkalinti ir „paimami į nelaisvę pagal jo valią“.

 

 Tai yra jėgos, mintys ir emocijos, su kuriomis mes kovojame, demoniškos jėgos, kurios mus vilioja ir išbando. Mes taip pat kovojame su savimi ir visose evangelijose bei laiškuose mums įsakoma atsisakyti nuodėmės ir įgyvendinti teisumą.

 

 Jei Šėtonas turėjo galią kreiptis į Dievą, kad mus apkaltintų praeityje, jis daugiau to nebedaro. Jis 'kaltino mus prieš mūsų Dievą dieną ir naktį', bet buvo išmestas iš dangaus. Jėzus dabar yra daug aukščiau už visas jėgas ir valdovus dvasinėje sferoje, uždarydamas duris priešui. Tėvas sako, kad Jis mus išteisino, niekas negali kaltinti Jo vaikų. Mes esame dangaus karalystės gyventojai ir, kaip Teismo nariai, turime tiesioginį priėjimą prie mūsų Tėvo sosto.

  

Tai saugumo, poilsio vieta, vieta, kur rasti gailestingumą ir malonę gauti pagalbą  prireikus. Nepaverskite to vakarietiška teismų sistemos formule – „Drąsiai ateik prie malonės sosto, kad prireikus sulauktum gailestingumo ir malonės“. (Hebrajams 4:16)

 

Kitos mintys kitą savaitę, iki tol, laiminu,

 

Džonas Fenas

.

2024 m. balandžio 5 d., penktadienis

„Dangaus teismų“ doktrinos klaida # 5 iš 6

 

John Fenn, 5 April, 2024, The Error of 'The Courts of Heaven' #5 of 6

 Sveikinu visus,

 Tai yra Dangaus teismų mokymo (DTM) santrauka:

 Danguje yra moderni vakarietiško stiliaus baudžiamojo teisingumo


teismų sistema.

Šėtonas turi prieigą prie dangaus teismo, veikdamas kaip prokuroras, ir  iš tos pozicijos jis mus kaltina.

Dabartinės jūsų nuodėmės ir mirusių giminaičių kartų nuodėmės suteikia Šėtonui legalią teisę patraukti mus baudžiamojon atsakomybėn.

Yra slapti ritiniai , kuriuos reikia atidaryti , kad dangaus teismas, galėtų pradėti veikti. Šie teismai yra slapti ir reikia slaptų žinių, kad žinotum, kaip juose dalyvauti.

Danguje yra debesis liudininkų, mirusių krikščionių, kurie kalbės jūsų vardu.

Jei veikiame DT , suteikiame Tėvui Dievui galimybę „išpildyti savo tėvišką aistrą“.

  

Aš jau parodžiau rytietišką teismą...

 

...teismų sistema minima biblijoje nėra tokia, kaip moko DTM. Ar rytų karalius nagrinėja bylas ir priima sprendimus, taip. Tačiau tai nėra procedūrinė sistema, kaip Vakaruose. Tikrai ne.

 

Kaip parodžiau, kad sprendimas mūsų labui jau priimtas. "Kas apkaltins Dievo išrinktuosius? Dievas išteisina. Kas mus pasmerks?" Romiečiams 8:33.

 

Aš parodžiau, kaip šėtonas buvo išmestas iš dangaus...

 

...kuris kadaise mus kaltino prieš Dievą. Bet dabar jis yra žemėje, vaikšto kaip riaumojantis liūtas ir kaltina mus čia, žemėje – visi esame girdėję tuos kaltinimus, ir jie yra čia pat, šioje žemėje. Ne danguje.

 

 Aš pasidalinau, kad nėra kartos prakeiksmo, kurio turėtume išsižadėti, sudrausti, atgailauti, kad būtume laisvi. Siela, kuri nusideda, mirs. Siela, kuri tiki Jėzų, atgimsta iš naujo. Individuali atsakomybė.


Yra tikėjimo srovių, kurios daro Dievą mūsų priešu.

 

Jei tik pakankamai meldeisi, Jis siųs prabudimą. Jei pakankamai pasninkavau, galėčiau įtikinti Jį savo nuoširdumu arba skubiu poreikiu. Yra dar viena srovė, nukreipta į velnią. Jie mano, kad jei visko nepadarys tobulai, velnias turės atviras duris į tavo gyvenimą. ARBA jis turi atviras duris ir jūs turite rasti būdą jas uždaryti.

 

Iš to, ką mačiau savo gyvenime ir kituose, ir kaip rašoma Šventajame Rašte, 99,9% išlaisvinimų įvyksta tada, kai žmogus nusprendžia gyventi teisingai, ir demonas pasitraukia, nes jam nebėra vietos. Kai žmogus suvokia, kad savyje turi Kristų IR valdžią naudoti Jėzaus vardą prieš demonus, IR yra saugus savo valdžioje ir savo vietoje danguje Kristuje, jis nusprendžia gyventi Dievui ir nenusidėti. Žaidimas su demonais baigiasi.

 

 Mūsų valia stipresnė už bet kokį demoną ar net Dievą

 

Krikščionys kartais gali taip įsijausti į „dvasinio karo“ mentalitetą, kad pamiršta, kad mūsų valia stipresnė už bet kokį velnią ar Dievą. Nei Dievas, nei velnias negali mūsų priversti nieko daryti.

 

 Kiekvienais metais milijonai žmonių visame pasaulyje, kurie nepažįsta Viešpaties, atsisako žalingų įpročių, įveikia baimes ir atranda patiria pergales – tiesiog savo valia. Tačiau krikščioniškame pasaulyje yra didelis verslas, rinkodaros formulės, kurios verčia žmones manyti, kad jie yra silpni, nuolatinės demonų aukos ir, jei tik atras tą vieną dvasinį raktą, tada jiems bus atrakinti palaiminimai ir gyvenimas vyks sklandžiai.

 

Šėtonas mus gundo, tai tiesa, o Dievas veikia iš vidaus, kad įgalintų ir sustiprintų. Bet nei vienas, nei kitas mūsų negali priversti, ką nors padaryti.

 

 Jono 8:11 Jėzus pasakė moteriai, pagautai svetimaujant:

 

„Eik ir daugiau  nenusidėk“. Tai reiškė, kad reikia nutraukti santykius su vyru, su kuriuo ji buvo pagauta lovoje. Jėzus žinojo, kad jai buvo sunku emociškai. Tai nepakeitė jo įsakymo. Galbūt vyras parūpindavo pinigų ar nuosavą būstą, bet ji turėjo nutraukti santykius. Tai, ką Jėzus įsakė, buvo sunku ir jai sukėlė emocinį skausmą, bet ji turėjo tai padaryti, kad vaikščiotų teisiai.

 

Tai sunki meilė. Čia nereikia priekaištauti geismo ar svetimavimo dvasiai. Tiesiog: „Eik ir daugiau nenusidėk“. Ir tikrai Jėzus žinojo, kaip jai bus sunku. Bet Jis to nesudvasino. Tiesiog liepė palikti nuodėmę.

  

DTM moko, kad turime atsiimti savo valdžią per dangišką teismo salę, kurioje Šėtonas yra prokuroras, kovojantis, kad išlaikytų savo valią mūsų gyvenime, o „liudytojai danguje“ – mirę krikščionys – liudija mūsų vardu. Ir jei viską darysite teisingai, galite laimėti bylą ir jūsų bėdos baigsis. Jėzus pasakė, kad tiesiog daryk tai. Tiesiog gyvenkite teisingai. Tiesiog apsispręskite dėl teisumo ir vaikščiokite tame.

 

 Su kuo mes kovojame?

 

„Nes mes kovojame ne su kūnu ir krauju, bet su kunigaikštystėmis ir valdžiomis, šio amžiaus tamsybių valdovais ir dvasinėmis blogio jėgomis  danguje“. Efeziečiams 6:12

  

Mes kovojame, bet ne dangiškame teisme, kuriam būdingi šiuolaikinės Vakarų teismų sistemos bruožai. Ši eilutė yra Pauliaus mokymo 10-17 eilutėse viduryje. Kalbama apie stiprybę Viešpatyje ir Jo galios jėgą, apsirengimą Dievo ginklais. Jis teigia, kad su visais šiais dalykais galėsime „atsispirti prieš velnio klastas“.

 

 Turime apsivilkti teisumo šarvą, išgelbėjimo šalmą, tikėjimo skydą, evangelijos batus, ir pasiimti Dvasios kalaviją. Sakoma, kad tai „Dievo ginkluotė“.

 

Jei sakytume: „Tai Williamo striukė“, suprastume, kad Williamui priklauso toji striukė. Taigi, kai Paulius rašo, mes turime apsivilkti Dievo ginklus, kieno tai yra ginklai?

 

Izaijas 59:16-18 pranašystėje apie Mesiją mums sako, kad tai buvo Jėzaus ginkluotė:

 

"Ir jis pamatė, kad nėra žmogaus, ir stebėjosi, kad nėra užtarėjo. Todėl Jo ranka atnešė išgelbėjimą (hebrajų kalba), ir Jo teisumas jį palaikė. Jis apsivilko teisumą kaip krūtinšarvį ir išgelbėjimą kaip savo šalmą, apsirengė keršto drabužius ir uolumą kaip  apsiaustą. Pagal jų veiksmus Jis atlygins...“

 

Imtynėse dėvime Jėzaus ginkluotę, kurie jau buvo išbandyti mūšyje ir laimėjo. Jis susidūrė su pagundomis 3 srityse (dvasia, siela, kūnas) ir laimėjo. Jo draugas reikalavo, kad jis neitų prie kryžiaus. Jis atmetė tą pagundą. Mes kovojame iš pozicijos, kad jau laimėjome. Kristus yra mumyse. Tai JO šarvai. Mes turime teisę naudoti Jo vardą. Esame apsirengę Jėzaus šarvais, kad galėtume atsispirti šėtono metodams, o padarę viską, kad pasipriešintume, stovime.

 

Kodėl sakoma, kad mes kovojame su dvasiomis danguje? Tai kitai savaitei.

 

 Iki tol, laiminu,

 

Džonas Fenas

2024 m. balandžio 1 d., pirmadienis

Dangaus teismų“ doktrinos klaida Nr. 4 iš 6

 John Fenn, 29 March, 2024, The Error of 'The Courts of Heaven' #4 of 6

 

Sveikinu visus,

Praėjusią savaitę pasidalinau, kaip Šėtonas buvo išmestas iš dangaus ir nusileido ant žemės. Jis mūsų nebekaltina mūsų dangiškojo Tėvo akivaizdoje, nes jo nebėra


danguje. Dvigubos pilietybės jis neturi.

 Numestas į žemę, Šėtonas vaikšto po žemę „ieškodamas, ką galėtų praryti“. Nuo Adomo ir Ievos gundymo iki Jėzaus gundymų ir iki mūsų pačių – Šėtonas yra apribotas žemėje.

 Bet kokie kaltinimai ar pagundos kyla iš demonų čia, žemėje. Aš negaliu būti pakankamai stiprus šiuo klausimu tiems, kuriems įtakos turėjo dangaus teismų doktrina klaida. Visas jų mokymas remiasi idėja, kad Šėtonas turi vienodą prieigą prie Tėvo, kaip ir mes. Tai yra smūgis į veidą tam, ką padarė Jėzus. Norint paneigti šią klaidą, tereikia perskaityti pirmąjį Efeziečiams skyrių.

 Šėtono nebėra danguje, jis yra žemėje. Jis neturi dvigubos pilietybės.

 

Kartų prakeiksmo mokymas

 

Minėjau, kad DTM (Dangaus Teismų Mokymas) akcentuoja kartų prakeiksmą, kuris  leidžia žmogui dėl savo dabartinio gyvenimo kaltinti seniai mirusius giminaičius . Jis sudvasina realias žmogaus minčių, vaizduotės ir prasto pasirinkimo problemas, sutelkdamas pastangas pakeisti savo gyvenimą, ieškant dvasinio rakto. Tai tiesiogiai prieštarauja Šventajam Raštui, kuriame mokoma prisiimti asmeninę atsakomybę ir sunkiai dirbti, kad pertvarkytume savo gyvenimą ir pamaldumą.

 Atrodo, kad tokios formulės kaip dangaus teismai siūlo paprastą sudėtingų klausimų sprendimą, tačiau tai yra apgaulė. Efeziečiai, kuriuos prisiminsite iš Apaštalų darbų 19 skyriaus, gatvėse degino savo okultines knygas, o Paulius laiške jiems niekada neprimena  jų praeities. 4 skyrius buvo labai tiesus: nustokite nuodėmiauti, apsivilkite Kristumi, susitvarkykite, eikite su Juo ir mylėkite vieni kitus, kaip mokė Kristus.

 

Iš kur kilo „kartų prakeiksmo“ mokymas; ką sako Biblija.

 

Išėjimo 20:5 Viešpats draudė daryti stabus, sakydamas:

 "Nesilenksite jiems ir netarnausite jiems, nes aš, Viešpats, jūsų Dievas, esu pavydus Dievas, baudžiantis  už tėvų kaltes trečią ir ketvirtą kartą tų, kurie manęs nekenčia."

  Išėjimo 34:7 randame asmeninį pokalbį tarp Mozės ir Viešpaties, kai Mozė buvo šlovėje ant kalno ir kalbėjosi akis į akį su Juo (5-6). Čia Viešpats pakartoja 20:5, nors ir ne iki galo, bet kaip santrauką.

 Tačiau Pakartoto Įstatymo 5:9 yra skirta vaikams, gimusiems dykumoje tų, kurie išėjo iš Egipto ir mirė per 40 klajonių metų. Jų vaikai ruošiasi įžengti į Pažadėtąją žemę, todėl Viešpats jiems sako:

 "Nesilenksite jiems ir netarnausite jiems, nes aš, Viešpats, jūsų Dievas, esu pavydus Dievas, baudžiu už tėvo kaltes trečią ir ketvirtą kartą tų, kurie manęs nekenčia."

 Atkreipkite dėmesį, kad Viešpats yra labai konkretus.

 Nedorybių atminimas yra skirtas šeimoms tų, kurie Jo nekenčia. Tai NE izraelitams. Tai NĖRA skirta tiems, kurie tiki ir vaikšto su Izraelio Dievu.

 Apie tai buvo kalbama Mozei ir Izraeliui apie 1400 m. pr. Kr. Iki Ezekielio 591–573 m. pr. Kr. tauta buvo paimta į nelaisvę ir išvežta į Babiloną. Taip atsitiko todėl, kad jie, jų tėvai ir jų tėvo tėvai buvo nutolę nuo Viešpaties. Jie patyrė savo ir savo protėvių nuodėmių pasekmes.

 Ar Dievas reikalauja, kad nusidėjėlių vaikai atsakytų už ankstesnės kartos nuodėmes?

 Ezechielio 18 skyrius į tai atsako kategoriškai NE. Garsiausia to skyriaus eilutė yra tokia: Siela, kuri nusideda, mirs.

 Ezechielio 18:1-9 Viešpats sako, kad neteisus tėvas nebus priežastimi teisiam sūnui kentėti už savo tėvo nuodėmes.

 Ezechielio 18:19-22:

 "Siela, kuri nusideda, mirs. Sūnus nekentės dėl  tėvo kaltės, o tėvas neneš  sūnaus kaltės. Teisiojo teisumas bus ant jo, ir neteisiojo neteisumas bus ant jo. “.

 Tai sugriauna visą kartų mokymą apie prakeikimą. Dievas neužmeta tėvų kaltės vaikams. Teisus vaikas tarp jų,  nebus atsakingas už ankstesnių kartų nuodėmes.

 BET... mokymas plinta, velnias yra tas, kuris neša prakeikimą.

 

Jei Dievas nelaiko sūnaus kaltu už tėvo nuodėmes, tai velnias neturi teisės pulti.

 Esame Naujojo Testamento laikais. Mes turime patį Kristų savyje. Mūsų dvasia buvo atkurta Šventosios Dvasios. Jei darome tas pačias nuodėmes, kurias darė mūsų protėviai, kalti esame mes, o ne jie. Aplinkos požiūriu žmogus gali būti užaugęs neveikiančioje šeimoje, bet jei jie ir toliau kenčia nuo to, tai jau jų pačių atsakomybė.

  Biblijoje, yra pažįstamų dvasių paminėjimas. (Kun 19:31, 20:6) Tai demonai, kurie tampa „pažįstami“ šeimai. Jie daro įtaką šeimai, o jų įtaką GALI patirti kelios kartos, vieną po kitos, sukurdamos bėgant metams nuodėmės kartas.

 Kai suprasite, kad nėra „kartų prakeikimo“, galėsite atsistoti ant savo kojų

 su Kristumi savyje ir nustoti  nuodėmiauti. Kai žmogus nustoja kaltinti kitus dėl to, kad jo paties gyvenime yra netvarka, jis gali pradėti visapusiškai vaikščioti su Viešpačiu. Tai kelionė, sunki, bet ją galima ir reikia atlikti.

 Kitą savaitę pasidalinsiu apie savo „kartų prakeikimo su laužymą“ ir imtynes su dvasiomis danguje.

 

 Iki tol, laiminu,

 

Džonas Fenas