Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2019 m. liepos 13 d., šeštadienis

Karališkieji vaikai ir ne-karališkieji karalystėje 1d.


John Fenn. Weekly Thoughts.  Royal children and non-royals in the Kingdom 1d.

www.churchwithoutwallsinternational.org and email me cwowi@aol.com


Sveiki,
 Ankstesnėse serijose aš dalinausi apie tai, kad Jėzus- Rytų(vert.rytietiškas, Rytų tipo) karalius. Dabar aš rašysiu su tuo susijusia tema, karališkieji ir ne-karališkieji žmonės dangaus karalystėje.

Mes esame karališkieji dangaus karalystėje
„ Jūs esate išrinktoji rasė, karališka kunigystė, šventoji tauta, ypatingi žmonės...“ 1Pt2:9
Žodis „rasė“ gr. kl. „genos“, reiškia šeima, ir angl.klb iš to kilo „generation“ ir „genealogy“- šeima. Žodis „tauta“ yra gr. „ethnos“, iš kur kilo ang. žodis „ethnic“.

Ethnos nereiškia tautos, kaip mes galvojame su sienomis ir specifine geografine sritimi, bet „ethnic“ kaip atskira etninė grupė , „pogrupis tarp gyventojų.“ Tai reiškia, kad jie yra klasifikuojami su kitais, turinčiais bendrą pagrindą ar kilmę. Etniškai dangaus karalystėje, mes esame unikali būtybių klasė, karališki kunigai.

Taigi 1Pt2:9 skaitome:“ Jūs esate išrinktoji šeima, karališka kunigystė, karališka(ypatinga) etninė grupė tarp gyventojų, ypatingi žmonės...

Daugelis krikščionių mano, kad  visi kurie gyveno per amžius, ir buvo išgelbėti, bus surinkti į  „Kristaus kūną“, kaip viena didelė laiminga dangiška šeima, bet iš tiesų ne tai sako Biblija.
   
Turime žinoti
Kaip karališkieji mes nebūsime vieninteliai karalystėje. Mes esame karališkieji, kiti-ne. Mes esame karališka šeima. Ar buvo karaliaus Dovydo šeima vieninteliai Izraelio piliečiai? Ar karališkoji Didžiosios Britanijos šeima yra vieninteliai JK piliečiai?

Karalystė
Karalystė turi karalių, mūsų atveju, Jėzų. Karalystė turi savo įstatymus, papročius, ir...karališka šeima, kuri pranoksta kitus piliečius karalystėje. Šiandien JK yra visiems žinomas pavyzdys, taigi aš tai panaudosiu. Pirmi penki karaliai pretendentai į sostą:

Princas Charles, Welso Princas. 2. Princas William, Kembridžo Kunigaikštis. 3. Kembridžo Princas George, vyriausias William ir Kate sūnus. 4. Kembridžo Princesė Charlotte, 2 William ir Kate vaikas. Kembridžo Princas Louis Arthur, 3 William ir Kate vaikas.
 Ir taip toliau. Vienas tinklalapis išvardina 53 pretendentus į sostą , ir jų giminės yra taip pat dalis išplėstinės šeimos, žiūrint kaip sudarytas sąrašas. Kaip karališkieji jie turi rangą ir privilegijas.

Bet visi JK gyventojai sudaro 66mln žmonių. Karališkieji  sudaro labai mažą procentą visų gyventojų.

Dievo karališkieji- Izraelis Izraelis išėjo iš Egipto, ir 50 dieną, Iš19:5-6, kai Izraelis stovyklavo kalno papėdėje, Viešpats pasakė Izraeliui:“ Jūs esate mano brangenybės virš visų tautų žemėje, nes visa žemė yra mano. Jūs būsite kunigų tauta, šventa tauta.“
Atkreipkite dėmesį- kunigų karalystė VIRŠ visų žemės tautų. Visas Izraelis turėjo būti karališkieji kunigai Dievui virš visų tautų, ir todėl Jo atstovai kitoms pasaulio  tautoms. Jie buvo karališkoji tauta virš visų kitų tautų žemėje. Jie turėjo specialų rangą pas Dievą, kurio kitos tauto neturėjo.

Visa žemė, visi žmonės yra Jo kūriniai, bet Izraelis  turėjo būti tauta virš visų, favoritė. Dievas sudarė sandorą su jais ir nesudarė tokios sandoros nei su viena kita tauta. Dievo pažinimas turėjo būti paskleistas per Izraelį.

 Jiems nepavyko, ir dabar mums -pagonims duota galimybė skelbti Dievą pasaulyje. Mes turime unikalią privilegiją. Mes esame Jo karališki vaikai. Visi, kurie tiki Jėzumi šiame amžiuje, yra Dievo Tėvo karališka šeima, unikali etninė grupė pasaulyje, kuriai suteikta privilegija pažinti Jėzų ir dalintis šia žinia pasaulyje.
  
Jūs galite paklausti, jei mes esame karališkoji šeima, tada kas yra kiti piliečiai karalystėje, kurie nėra karališki?

Čia reikės pažiūrėti daugiau Rašto eilučių, iki kitos savaitės...laiminu,

John Fenn


www.cwowi.org and email me at cwowi@aol.com

2019 m. liepos 5 d., penktadienis

Jėzus- Rytų Karalius 3d


John Fenn .Weekly Thoughts.  Jesus is the Oriental King  #3

Sveiki,
Aš rašiau apie tai, kad Jėzus-Rytų Karalius, o Biblija- Rytų knyga. Šiandien: kas nutiks, kai Jis užims savo sostą.

Viena iš Rytų karalių charakteristikų, kuri gali būti pastebima amžių bėgyje, yra ta, kad valdovas  laikomas dievišku  ir yra garbinamas. Todėl jis yra absoliutus valdovas.

Pavyzdžiui, Kinijos imperatorius  buvo laikomas dangaus sūnumi, absoliutus valdovas to, kas buvo vadinama „Viskas, kas po dangumi“. Buvo tikima, kad Egipto faraonai yra dievo Horus(angl.) įsikūnijimas. Romulas, Romos įkūrėja, buvo laikomas Quirinus (angl.)- nenugalimu dievu, o evangelijų ir laiškų parašymo metu imperatoriaus garbinimas buvo romėnų kultūros dalimi, ir tai yra tik  keli pavyzdžiai.

Kai Dan2, Nabuchodonosaras pamatė statulą auksine galva, o likęs kūnas buvo pagamintas iš silpnesnių medžiagų, jam buvo pasakyta, kad  jis yra ta auksinė galva, aukščiau už visus kitus. Nabuchodonosaras  buvo absoliutus valdovas. Jo karalystė nepakluso jokiems įstatymams, jo valia ir buvo įstatymas.

Prie galvos toje statuloje buvo krūtinė ir rankos iš sidabro, 2 rankos vaizdavo Mediją ir Persiją. Jūs galite prisiminti Medų ir Persų valdymą, Darius išleido įstatymą, kad 30 dienų niekas nesimelstų niekam tik jam, dievui-karaliui Dariui.

Danielius, žinoma, nepakluso įstatymui, todėl buvo nubaustas(6:7-16). Kai Darius norėjo pakeisti savo nusistatymą dėl įstatymo, nes nenorėjo pakenkti Danieliui, jis negalėjo, nes priešingai  Nabuchodanasorui, jis pakluso įstatymui, taigi turėjo įmesti Danielių į liūtų urvą.


777- Jėzus- aukso galva
6 -žmogaus skaičius, nes žmogus buvo sukurtas šeštą dieną. Nuo tada, kai absoliutus valdovas  Nimrodas Pr10 bandė sujungti politinę, religinę ir ekonominę valdžią savo asmenyje, tai žinoma kaip 666. Trejopas žmogaus valdymas, sujungus šiuos 3 elementus reiškia valdyti žmones visu 100%.

Pavyzdžiui, Hitleris sugebėjo sujungti ekonominę ir politinę valdžią, bet negalėjo pasiekti, kad visi jį garbintų, todėl vykdė holokaustą, nužudė 6 milijonus žydų, o 6 milijonus krikščionių ir politinių oponentų įkalino lageriuose.

Žmogaus valdžia politiškai, religiškai ir ekonomiškai pasibaigs, kai Viešpats Jėzus ims absoliučiai kontroliuoti žemę, išsipildys 777. Jis bus pirmas valdovas, kuris sėkmingai sujungs politiką, ekonomiką ir religiją po vieno karaliaus valdžia.

 Mes dabar gyvename didžiojo žemės derliaus laike. Štai kodėl derliaus terminai yra naudojami apibūdinti Jėzų ir mus kaip ‚pirmus žemės vaisius“, Jok1:18, Rom8:23, 11:16; Kor15:23.


Visos žemės Karalius
Zacahrijas 14:9 mums sako“ tomis dienomis Viešpats bus karalius visai žemei...“ toliau , TAS Rytų Karalius reikalaus garbinimo, nes Zachario14:16-19 sako štai ką : „Kiekvienais metais tautos ateis į Jeruzalę Palapinių šventės metu(kai švenčiamas Dievas gyvenantis su žmogumi) pagarbinti Karalių, ir jei, pavyzdžiui, Egiptas atsisakys atvykti, tada „jiems nebus lietaus...“

Apr2:27, 12:5, 19:15 visi sako, kad Jis valdys tautas geležine lazda. Jėzus bus tikrasis ir absoliutus, Rytų Karalius(rytietiškas, rytietiško tipo, vert.) Jėzus, karalių Karalius, viešpačių Viešpats. Žodis yra geležinė lazda- Jis -Gyvasis Žodis, Asmuo, ir iš Jo kyla mūsų rašytinis Žodis. Tai reiškia, Jis įdiegs meilę, atleidimą, teisingus sprendimus, sąžiningumą kiekvienoje žmogaus gyvenimo srityje.

Administravimas dovanomis
Paulius sako mums 1Kor6:2, kad mes „teisime“ pasaulį ir angelus, žodis „teisti“ reiškia administruoti pasaulį ( tai ne teisėjas teisme, kaip mes galvotume 21a. kultūroje). Mes administruosime tame amžiuje, kai Jėzus karaliaus visoje  žemėje. Heb6:5 Dvasios dovanas vadina „ateisiančio amžiaus jėgomis“. Mes turėsime Dvasios dovanas, kai administruosime prievartinį teisingumą žemėje, turėdami pažinimo ir išminties žodžius situacijoms ir reikalaudami, kad žmonės būtų sąžiningi ir skaidrūs savo darbuose.

Prisiminkime, kad žmonės gims  1000 metės karalystės metu, ir mes turėsime turbūt bilijonus, kurie išliko tais paskutiniaisiais šio amžiaus metais ir matė Jėzaus sugrįžimą, ir  daugeliui nepatiko tas prievartinis teisingumas. Štai kodėl Zacharijas pamini tuos, kurie nesutiks ateiti į Jeruzalę pagarbinti karalių-jie įsispirs kulnimis ir atsisakys švęsti Dievą gyvenantį su žmonėmis. Nuostabu.

Ezechielis 40-47 sako mums apie šventyklą,  kuri  bus pastatyta, ir  tikėtina, kad Jėzus vadins ją „namais“. Iš ten tekės vanduo į Mirusią jūrą, paversdamas ją gėlo vandens ežeru! Ar galite įsivaizduoti, kokiu dideliu taps tas ežeras, kad ištirps visa ta druska? Ezek47:6-12 sako mums, kad žmonės mes tinklus žuvims gaudyti, tik pakraščiuose liks pelkėtos vietos.

Karališki vaikai...
Viena rytietiškų karalių savybių  yra ta, kad vaikai- karališki, jie valdo ir karaliauja. Mes esame ne tik karališka kunigystė Viešpačiui, bet taip pat ir Dievo vaikai. Mes esame karališki ir užimsime atitinkamą vietą karalystėje, o kiti jos neturės.
O kaip kiti karalystėje? Apie tai bus kitą savaitę...iki tada, laiminu!

John Fenn