Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2020 m. balandžio 25 d., šeštadienis

Ką reikės daryti tikintiesiems su tuo ženklu 666? 3(4)

John Fenn.Weekly Thoughts, What will Believers do When 666 Comes? 2 of 4
24/04/20

Sveiki, 
 Primenu apie mūsų Zoom susirinkimą šeštadienį balandžio 25d., 1p.m. JAV CT. Aš dalinsiuosi apie paskutinių laikų eiliškumą, Trimitų šventę, Kristaus teismo krasę ir t.t.

Praeitą savaitę aš išdėsčiau Pauliaus dienų žydų mokymą, kad Paskutinio trimito pūtimas Palapinių šventėje vieną dieną prikels  mirusius teisiuosius, o tie, kurie tada bus gyvi ir lauks Jo, bus pakeisti ir susijungs su Viešpačiu.

Šofaras
Šofarą matome išgraviruotą daugelyje senovinių kriptų, ir netgi dabar, kai kuriose laidotuvėse šofaras pučiamas laukiant prisikėlimo – taip, kaip mokė Paulius.

Paulius rašė 1Tes1:10, kad mes buvome išvaduoti  nuo ateinančios rūstybės, ir 5:9, kad Dievas nepaskyrė mūsų rūstybei, bet išgelbėjimui. Žydų terminologijoje , Jokūbo vargai“ taip pat dar vadinami „rūstybės diena“. Paulius pasakė, kad Dievas nepaskyrė mūsų „rūstybės dienai/Jokūbo vargams.

Teigdamas, kad mes nepaskirti rūstybės dienoms, jis rašė , kad pūs „Dievo trimitas“, kuris padės mums susitikti su Viešpačius ore 4:13-18. Jis sakė: „guoskitės šiais žodžiais“- žmonės, jei jūs manote, Paulius moko, kad tikintieji turės iškęsti Suspaudimus, tuomet kodėl jis  2 kartus sako jiems, kad mes neisime per tą laikotarpį , ir kad būtume  paguosti šiais žodžiais?

Antrame laiške jis sako:“ Jis“ (Kristus,  Kristaus kūnas) turi būti patrauktas  prieš tai, kai nuodėmės žmogus bus apreikštas, ir vėl sako jiems guostis šiais žodžiais.

Kadangi  tikinčiųjų bus Suspaudimų metu, kai kurie mokytojai tai matydami mano, kad nebus paėmimo, nesuprasdami, kad  judaizmas moko-  tai bus žmonės, kurie įtikės po teisiųjų paėmimo. Arba kai kurie nesupranta 7 dienų/7metų  „Jokūbo vargų laiko“, ir mato mus einančius per tuos 3  1/2  metų, o tada mano, kad jau įvyks  -paėmimas.

Gramatiškai kalbant, Jėzus išvardino svarbiausius ženklus  Mt24 mokyme tiems, kurie turi žydišką ausį, tokie buvo  jo originalūs  Mato evangelijos klausytojai  ir skaitytojai. Kai Jėzus  pasakė Mt24:8: „melagingi Kristūs, badmečiai, karai, ligos“ yra gimdymo sąrėmių pradžia, žydiškai ausiai ši frazė „gimdymo sąrėmių pradžia“ buvo suprantama  kaip  pradžia Jokūbo Vargų; tai vadinama Suspaudimais.

Visa frazė judaizme yra „Mesijo gimdymo sąrėmiai“. Nebuvo mokoma, kad gimdymo sąrėmiai buvo Mesijo kentėjimai, bet Izraelio gimdymo sąrėmiai. Izraelis  turi patirti  Mesijo „gimdymą“, Mesijo viešpatavimo pasaulyje, kuris pasieks kulminaciją „Viešpaties dieną“ (Mesijo atėjimas). (Jeremijo 40:3-7, Iz13:6-9)

Eil. 31 sakoma, kad Jam sugrįžtant angelai surinks tikinčiuosius nuo vieno dangaus krašto iki kito, ne nuo vieno žemės krašto iki kito. Tai sutinka su Apr19:6-8, 14, kur Kristaus kūnas matomas danguje Avinėlio vestuvių puotoje, ir seka Jėzų(ant žirgų) Jo sugrįžimo metu.


Kodėl vyriausybė įdiegs 666 sistemą?
Pirmoje dalyje mes matėme kad 666 yra ekonominė sistema, be kurios nei vienas asmuo negalės pirkti nei parduoti. Jei mes padėsime į šoną religines tos 666 sistemos pasekmes , mes galime paklausti , kokios sąlygos turi būti, kad ta sistema butų įdiegta?

Prisiminkime, kad asmeniniame lygmenyje  Dievas įeina į žemę pagal pakvietimą.  Jis nepažeis mūsų laisvos valios. Jis įėjo į kiekvieno mūsų gyvenimą, kai mes paprašėme Jo, ir gal būt taip pat dalyvauja, kai vienas tėvų ar draugas prašo Jo dalyvauti mūsų gyvenime ir  vesti į išgelbėjimą. Jis nepažeis mūsų laisvos valios, bet kaip Kūrėjas...

Jis išlieka visiškai suverenus kaip Kūrėjas 
Rom1 skaitome, kad visų pirma mes pažįstame Jį kaip Kūrėją.
Tame laikotarpyje vadinamame Jokūbo vargai, Kūrėjas panaudos kūriniją, kuri dejuoja ir kenčia po nuodėmės našta, kad žmonija nusižemintų.

 Apr8:8-11 apibūdina dvigubą asteroidą/kometą , kuri atsitrenks į žemę; viena kris į vandenyną, o kita- į žemę. Pasakyta, kad viena trečioji saulės šviesos aptems ( iš to seka) , kad viena trečioji augalų mirs ir trečdalis vandens bus užnuodyta. ( augalų ir jūros augalų gyvybė priklauso nuo saulės šviesos).  9 skyrius sako, kad vienam asteroidui atsitrenkus į žemę, žmonija patirs ligas ir opas. Tai sutinka su mokslininkų aiškinimu, kad kometai atsitrenkus į vieną trečdalį žemės, pakils dulkių debesis,  dėl to pasklis pelėsių ir antrakso sporos , kurios  sukels ligas visame pasaulyje. Apr9  mums sako , kad kartu su tų ligų plitimu veiks ir demonai.

Yra daug teiginių apie tai, kad ištiks ekonominiai sunkumai, ypač infliacija. Apr6:6 sako: „ saikas (9 l) kviečių kainuos denarą, ir 3 saikai   miežių kainuos denarą. Tomis dienomis „saikais“ buvo matuojamos birios medžiagos.


Denaras buvo 1 dienos užmokestis ir 1 asmeniui reikėjo  1 saiko grūdų  per dieną. Dienos atlyginimas prilyginamas tam, kiek reikia 1 asmeniui  nusipirkti grūdų prasimaitinti vieną dieną.  Už tą pačią  algą galima nusipirkti mažau vertingų miežių , kurių užtektų 3 žmonėms. Kitais žodžiais, politinės suirutės įkarštyje, tuo metu kai dvigubas asteroidas trenksis į žemę, dėl karo ir gamtos katastrofų pasaulio ekonomika patirs žlugimą ir ištiks badas.

 Toje eilutėje yra šiek tiek malonės, nes ta eilutė sako, kad bus aliejaus ir vyno.  Maistiniai grūdai bus deficitas, bet žmonės turės aliejaus ir vyno,  galima sakyti -prieskonių.  Mūsų dienomis būtų panašu- eiti į parduotuvę, o ten nėra mėsos, duonos, bet yra aliejaus, druskos ir prieskonių.

Įdomu pastebėti, kad senovės romėnai, graikai, žydai atskiesdavo vyną vandeniu. Homeras pamini 20 dalių vandens 1 dalis vyno, bet  kasdieniniam vartojimui  Jėzaus laikais  buvo maždaug 3 ar 4 dalys vandens ir 1 dalis vyno. Yra daugiau eilučių, kurios pateikia detalių apie pavojų gerti stiprų vyną, bet kasdieniniam vartojimui vynas buvo skiedžiamas, štai  kodėl Paulius patarė Timotiejui įpilti vyno į vandenį geresniam virškinimui( mediciniškai- 1Tim5:23)

Reikia stipraus valdytojo
Mums jis svarbus kaip Antikristas, bet savo valdymo metu šis žmogus turės įvesti natūralią tvarką, kad išgelbėtų žmones nuo natūralių ir žmogaus sukurtų katastrofų, o būdas kaip tai padaryti, tai suvienyti tautas ekonomiškai, ir žinoma, religiškai. Kiekvienoje ekonominėje sistemoje egzistavo šešėlinė ekonomika, juodoji prekyba arba sistema už oficialios sistemos, bet  tai - kitai savaitei. Iki tada , laiminu,

John Fenn

www.cwowi.org and email me at cwowi@aol.com

2020 m. balandžio 19 d., sekmadienis

Ką reikės daryti tikintiesiems su tuo ženklu 666? 2(4)


John Fenn .Weekly Thoughs. What will Believers do When 666 Comes? 2 of 4  17/04/20

Sveiki, 
Atkreipkite dėmesį, prašau,  į mūsų balandžio 25d. zoom susirinkimą!

Pradėjome nagrinėti ekonominę ir politinę sistemą, kuri įdiegs tą ženklą 666, leiskite man nukreipti dėmesį šią savaitę ir paaiškinti, kodėl jūs ir aš nebūsime
tuo metu ir nepatirsime šito. Kitą savaitę aš sugrįšiu prie 666, ir kokie bus to laiko ženklai.

„...Bet dabar Jis vieną kartą pasirodė amžių pabaigoje, kad savo auka sunaikintų nuodėmę...
taip ir Kristus, vieną kartą paaukotas, kad pasiimtų daugelio nuodėmes, antrą kartą pasirodys be nuodėmės Jo laukiančiųjų išgelbėjimui.“(angl. vert. o tiems, kas Jo laukia, jis pasirodys antrą kartą, ne paimti nuodėmes, bet įvesti mus į išgelbėjimo pilnatvę) Heb9:24-28

Laiško hebrajams autorius tikėjo, kad Jėzus pasirodys, kad įvestų mus į išgelbėjimo pilnatvę, ir pasirodys „tiems, kas jo laukia.“ Tai nėra 2-as Armagedonas, nes tada Jėzus pasirodys visai žemei, ar jie tiki ir laukia Jo, ar ne. Taigi tai apie įvykį, kurio metu Jėzus pasirodys tiems, kurie laukia Jo, kad pabaigtų jų išgelbėjimą.

Ar jis paims ir tuos tikinčiuosius, kurie Jo nelaukia, ir ne? Ar gali būti, kad  tikintieji, kure netiki į paėmimą prieš suspaudimų laikotarpį gaus, ko norėjo, ir nebus paimti? Aš nežinau, ir apie tai buvo diskutuojama metų metais. Visi, kuriems rašė Paulius, laukė Jo. Bet mūsų dienomis, taip nėra. Bet aišku, kad  autorius rašo apie įvykį, kuris atneš išgelbėjimo pilnatvę, ir jis bus skirtas tiems, kurie laukia Viešpaties to įvykio metu.


Koks buvo pirmojo amžiaus judaizmas, kai rašė Paulius
Roš Hašana, Žydų nauji metai, taip vadinama Trimitų švente. Judaizme 7 Dievo duotos šventės vadinamos „repeticijomis“ ir „susitikimai“, kas vieną dieną iš tiesų įvyks. (Lev23)

4pavasario šventės išsipildė tiksliai, dienos tikslumu(1) Neraugintos duonos ir(2) Perėjimas-kryžius, (3)

Pirmųjų vaisių žemėje šventė- prasidėjo sekmadienį, Prisikėlimo diena(4) Sekminės – kurios buvo 50 dienų po Pirmųjų vaisių šventės/prisikėlimo dienos, ir buvo Dievo duoto Mozei Įstatymo jubiliejus. Sąsaja tarp Mozės, kuris gauna Dievo Žodį, ir žmonių kalbančių kalbomis gali būti ne iš karto suprantama, bet tai susiję su Dievo žodžiu Sekminių metu dabar užrašytu žmonių širdyse, gyvasis žodis dabar visoje žmonijoje.

Lieka 3 rudens šventės; (5) Trimitų šventė/Roš Hašana(6) Jom Kipur, Atpirkimimo Diena, ir (7) Palapinių šventė, kai švenčiama Dievo buvimas su žmogumi.

Mums Zach14:16 pasakyta, kad Palapinių šventė išsipildys tiksliai tą dieną 1000 metų iš eilės tūkstantmečio metu.  Tai reiškia 5  iš 7 išsipildys tiksliai tą dieną. Tos 2 bus rugsėjį ar ankstyvą spalį priklausomai nuo kalendoriaus.

Jom Kipur arba Atpirkimo Diena kalba apie  Jėzaus grįžimą ir pasaulis turės atsakyti už savo nuodėmes. Jėzaus teiginys, kad Jis nežino savo grįžimo nei valandos, nei dienos, gali būti suprantamas taip, kad Jo grįžimas suardys pavyzdį ir nebus Atpirkimo Dieną -mes to nežinome.


Saulė/Sūnus
Trimitų šventė yra vienintelė šventė iš 7, kuri prasideda jauno mėnulio fazėje, kai nėra mėnulio, jis „pasislėpęs“.

Judaizme saulė atstovauja Dievą, o tikinčiuosius- mėnulis, kuris neturi šviesos, bet atspindi sūnaus/saulės šviesą, ir buvo sukurtas valdyti tamsoje/naktyje. Trimitų šventė prasideda, kai mėnulis yra pasislėpęs, nes Paulius pasakė, kad paskutinio trimito pūtimas paslėps tikinčiuosius danguje. Štai kodėl, jis rašė, kad jaunas mėnulis yra simbolis kažko, kas : ateina (1Kor15:52, Ps81:3, *Kol2:16-17)

Paskutinio trimito pūtimas Trimitų šventėje pašauks mirusius prisikelti, ir Paulius pridėjo savo paties apreiškimą, kad gyvieji matys tai, ir taip pat bus pakeisti ir prisijungs prie jų. Hebrajų kalboje  žodis reiškiantis trimito pūtimą: “teruach“, reiškia „prabudimo sprogimas“. Paskutinis Trimitas  originaliai pasakyta bus dešinysis avino pagauto brūzgynuose ragas, kai Abraomas turėjo aukoti Izaoką Pr22. Nuo tada tai buvo sėjama su prisikėlimu.

Paulius nurodo užuomina  į šitą įvykį perfrazuodamas šventyklos maldą Trimitų šventės metu Efeziečiams 5:14-17, kuri prasidėjo su: „Pabusk, o miegantysis, ir prisimink(pakilk į) savo Kūrėją...“ Paulius rašė:“ Todėl, kaip pasakyta, „atsibusk, tas, kuris miegi, pakilkite jūs miegantieji, ir apšvies jus Mesijas...“
  
Paulius moko, šio  žydų  tikėjimo apie „paėmimą“ prieš suspaudimus korintiečius, efeziečius, pamini įvykį, kuris įvyks, kaip matėme, per jauną mėnulį, laiške Kolosiečiams, ir detaliai aprašo 2-juose laiškuose Tesalonikiečiams, ir taip pat, iš to, kas pasakyta Hebrajams 9, aiškiu, kad jis ir kiti jo aplinkoje tikėjo „teruah“ bus pučiamas prieš tai, kai pasaulis įeis į Jokūbo vargus.
  
Jei žmonės nesupranta Pauliaus judaizmo ir to, kaip buvo tikima jo aplinkoje,  jie negali logiškai susieti  Kor, Ef, Kol Tes ir Heb, kur parašyta apie žydų tikėjimą Trimitų švente, kai pabus teisieji mirusieji PRIEŠ tai, kai žemė įeis į Jokūbo vargus.

  
Amžiaus pabaiga
 Judaizmas moko, kad po šofaro pūtimo, žemėje prasidės 7 metų periodas vadinamas Jokūbo vargai ir Nerimo(baimės) dienos. Tai atspindi 7 dienas tarp Trimitų šventės pabaigos ir Jom Kipur pradžios, Atpirkimo Dienos. Trimitų šventė/RošHašana yra 1-2-oji, ir Jom Kipur yra 10-oji, lieka 3-9, 7 dienos jų tarpe.

 Kai paslėptieji bus danguje ir puotaus vestuvėse, žemėje likę žmonės bus padalinti į 3 grupes.  Pirmieji yra teisieji, kurie įtikėjo Viešpatį po to, kai matė, kaip buvo paimti tikintieji.  Kiti- nedorėliai, kurie nusprendė netikėti, kas beatsitiktų.

Didžiausia grupė , yra vadinama šiomis dienomis judaizme „ visi kurie yra tarp šitų dviejų grupių“ tai žmonės, kurie dar neapsisprendė, ar jie tikės ir seks Dievą. Jie turės (7metus) iki Jom Kipuro, Atpirkimo dienos kai Jėzus sugrįš ir pašauks tautas atsiskaityti  ir įsteigs savo Karalystę.

666 nėra skirta mums
Taigi, ką apaštalas Jonas matė Apreiškime apie daugybę, kurie bus nužudyti, arba mirs dėlto dvigubo asteroido atsitrenkimo į žemę ir kai saulė bus uždengta, vyks karas, ekonomika bus sugriauta, siautės  badas.


Tie, kurie liks po to, kai Trimitų šventės metu pūs paskutinis trimitas turės tai patirti.  Danguje tikintieji(daugiausia iš pagonių tautų) bus teisiami Kristaus teismo krasėje , ir švęs vestuvių puotoje, kuri tęsis 7metus. Bet žemėje tuo metu bus Baimės dienos, atgailos dienos.

666 nieko bendro neturi su mumis,  tai sistemos pradžia, kuri kaip  galime matyti, jau formuojasi šiandien. Bet  tai kitai savaitei. Iki tada, laiminu.

John Fenn


www.cwowi.org ir rašykite man : cwowi@aol.com

2020 m. balandžio 13 d., pirmadienis

Kai reikės daryti tikintiesiems su tuo 666 ženklu? 1(4 )


John Fenn .Weekly Thoughts. 10/04/20
What will Believers do When 666 Comes? 1 of 4

Sveiki,
 ...
Pasaulis užsidaręs dėl COVID-19 pandemijos, tai reiškia, kad daugybė žmonių Internete diskutuoja apie paskutinius laikus. Jie kalba ir apie 666 ekonominę sistemą ir spėlioja, ar jau laikas jai būti įdiegtai.

Daug iš to, kas pasakyta, yra baime pagrįsti, pusiausvyrą praradę mokymai, išimantys eilutes iš konteksto, pridedant gerą dozę spėliojimų ir vadinant tai Dievu. Kad atsakytų į klausimą: ką reikės daryti tikintiesiems su tuo ženklu 666, kai ateis jo laikas,  ši straipsnių serija panagrinės kai kurias rašte pateiktas detales, pirmo amžiaus romėnų imperijos  kultūrą bei istoriją.

Grįžkime šiek tiek atgal. Suspaudimų laikotarpiu bus Jėzaus mokinių. Bet pagal judaizmą, tai bus žmonės, kurie ateis pas Mesiją PO Trimitų šventės ir paskutinio Trimito pūtimo.  Tas paskutinio Trimito pūtimas yra mirusių prisikėlimui, tų kurie buvo jau anksčiau  mirę, ir pagal Paulių, tie, kurie bus gyvi tuo metu ir matys tą įvykį. Taigi 666 ženklas nėra dabartiniams tikintiesiems.
Aš pasidalinsiu daugiau apie tai kitą savaitę.

Kas tai 666?
„16 Jis vertė visus, mažus ir didelius, turtuolius ir vargšus, laisvuosius ir vergus, pasidaryti ženklą ant dešinės rankos arba ant kaktos,
17 kad nė vienas negalėtų nei pirkti, nei parduoti, jei neturės to ženklo ar žvėries vardo, ar jo vardo skaičiaus.
18 Čia slypi išmintis! Kas turi išmanymą, teapskaičiuoja žvėries skaičių, nes tai žmogaus skaičius; jo skaičius yra šeši šimtai šešiasdešimt šeši. Apr13:16-18.

Pirma taisyklė Biblijos aiškinimui yra tokia, kad pateikta  žinia privalo būti prasminga originaliam skaitytojui. Taigi mes turime pastebėti, kai romėnai paimdavo į nelaisvę vergą, jie pašalindavo jo vardą ir padarydavo tatuiruotę ant žmogaus kaktos ir rankos(riešo). Po to jis buvo vadinamas tuo numeriu, kuris jam buvo duotas.

Mes matome tai Rom16:22-23, kur pasakyta: “ Jus sveikina Tercijus, kuris parašė šį laišką (diktavo Paulius), taip pat Gajus, mano šeimininkas, Erastus, Korinto miesto iždininkas, ir brolis Kvartus. Vardai Tercijus ir Kvartus yra romėniški skaičiai 3 ir 4. Taigi, pažodžiui pasakyta:“ Aš Trys, kuris parašė šį laišką...Gajus...Erastus...ir brolis Keturi.“

Apaštalas Jonas regėjime matė, kad visi gyventojai bus vergai ekonominėje ir religinėje sistemoje, ir be to patvirtinimo jie negalės nieko pirkti.  Jono regėjimo skaitytojai nedelsiant suprato, kad jis kalba apie ekonominę sistemą, sistemą, kuri reikalauja paklusnumo vyriausybei ar rėžimui.

 Skaičius 6 yra žmogaus skaičius, nes žmogus buvo sukurtas 6-tą dieną.  Skaičius 7 yra Dievo skaičius ir išbaigimo skaičius, nes  7-tą dieną Dievas baigė kurti. Trys žmogaus 6 simbolizuoja 3  valdžios elementus  virš tautos: politinė valdžia (įskaitant kariuomenę), ekonominė valdžia ir religinė valdžia. 666 yra 1 valdytojo pastangos sujungti savo karalystėje šiuos 3 elementus. Valdovai bandė sujungti tuos 3 elementus amžių amžiais.

Roma bandė tai ir jai pavyko sujungti 2 iš 3: politikoje ir ekonomikoje, bet negalėjo apimti krikščionybės. Hitleris bandė ir jam pavyko pasiekti politinę ir ekonominę vienybę, bet negalėjo apimti žydų ir krikščionių, (mažai minimas faktas, kad holokaustas nužudė 6 milijonus žydų, bet taip pat virš 5 milijonų krikščionių ir politinių priešų). Pažiūrėkite į kiekvieno valdytojo pastangas pradedant Nebuchadnesoru iki TSRS- visi bandė pavergti politinę, ekonominė ir religinę sistemą( arba nustatė valstybinę religiją, arba išmetę religiją ir padarę valstybę religija). Antikristas bandys padaryti tą patį.

Todėl mes galime pasakyti, kad Jėzui pavyks 777. Zacharijo 14 mums sako, kad Jis bus karalius virš visos žemės , o teisumas bus įstatymas (politikoje ir ekonomikoje), ir visos tautos ateis kiekvienais metais  į Jeruzalę švęsti  Palapinių šventės ir  Jo pagarbinti.(religija)

 Jokia ekonominė nei politinė sistema nepasikeitė per vieną naktį. Sistemos ir politika dažnai keičiasi krizės metu. Tikintieji, kurie nesutiks tapti sistemos vergais, turės užsiauginti savo maisto, mėsos, ir /arba turėti santykius su tais, kurie tai turi. Tai reiškia, ko tik tau reikia gyvenime, turėsi gauti arba iš tų, kurie sukaupė išteklius iki 666 ekonominės sistemos, arba sukūrė ryšius ir priemones gauti aprūpinimą už sistemos ribų. Žmonės nesusitiks auditorijose vadinamose bažnyčia, nes tai bus neįmanoma. Jie susitikinės namuose, dalinsis gyvenimu, aprūpinimu ir  melsis vienas už kitą.

Apreiškimo knyga nesako , kad Antikristas valdys visame pasaulyje, bet  tik pagrindinėje jos dalyje, kuri kažkada buvo vadinama Romos imperija. Jo ekonomika ir valdymas padarys poveikį visai planetai, kai prasidės gamtinės katastrofos.

Istorija kartojasi...
...kadangi žmogaus prigimtis niekada nepasikeitė, nepasikeitė ir velnias. Nacių Vokietijoje žydų verslininkai buvo oficialiai boikotuojami jau nuo pat 1933 balandžio. Jie negalėjo dalyvauti ekonominėje sistemoje sudarytoje  iš ne žydų tautybės piliečių.


Kadangi dauguma žmonių ignoravo boikotą ir vis tiek pirko pas žydų verslininkus, tas boikotas galiausiai baigėsi, kai žydai buvo surinkti ir uždaryti į getus, tokius kaip Varšuvoje, ir tokie buvo įkurti visoje Europoje. Tos uždaros gyvenvietės reiškė, kad žydai turėjo maisto ir prekių tik tarp savęs. Jie negalėjo nueiti apsipirkti su visa pagrindine gyventojų dalimi. Jie negalėjo eiti į maisto produktų parduotuvę  ar turgų nusipirkti maisto. Jie galėjo pirkti ir vartoti tik tai, ką gaudavo savo tarpe.

Panaši situacija buvo Tyatyruose
Apaštalo Jono gyvenimo metu, tikintieji  Tyatyruose patyrė panašius dalykus. Apr2:18-29 mes sutinkame moterį vardu „Jezabelė“, kuri sakėsi esanti pranašė, mokė tikinčiuosius, kad visai gerai daryti seksualinę nuodėmę ir valgyti maistą paaukotą stabams. Aš turiu paruošęs seriją apie tikrąją „Jezabelės“ dvasią,  kuri labai skiriasi nuo to, ką sako populiarūs mokymai.)

Tyatyruose buvo įsikūrę dauguma  romėnų gildijų, panašių į dabartines profsąjungas. Jei moteris turėjo, sakykime, suknelių parduotuvę, jei ji norėjo nusipirkti medžiagos savo parduotuvei, ji turėjo susitarti su gildija dėl medžiagos, tada eiti į šventyklą ir paaukoti auką gildijos stabui, ir tada patvirtinti tą verslo susitarimą, turėti seksą su šventyklos prostitute.


Tas pat buvo ir vyrui, kuris sakykime, turėjo metalo dirbinių verslą. Jei jis norėjo  pirkti žaliavos, jam reikėjo susitarti su tiekėju, eiti į šventyklą ir aukoti stabui, ir užtvirtinti kontraktą su šventyklos prostitute. Įdomu pastebėti, gerai istoriška žinoma, kad tos prostitutės šokdavo apie polius vyro varpos formos...būkime mandagūs. Moderni versija yra „pole šokis“ striptizo klubuose ir pratimų klasės, kurios yra tokios populiarios. Tai pirmą kartą buvo sutinkama Romos imperijoje.


Be susitarimo su gildija, asmuo negalėjo ilgesnį laiką vystyti savo verslo. Arba jis turėjo išvykti iš miesto ir/arba rasti slaptą tiekėją, kuris nebuvo gildijos nariu. Mano asmeninė nuomonė tokia, kad Lydija iš Filypų* kurios namuose buvo pirmasis krikščionių surinkimas, ir ji prekiavo purpuru, kilo iš Tyarų, persikėlė į Filypus, kad išlaikytų savo moralinius įsitikinimus,- tai mano nuomonė.* Apd16:14

Jezabelė Tyaruose vadino save pranaše, tai reiškia, kad ji mokė pridėdama : “ taip sako Viešpats“ . Ji mokė, kad visai gerai turėti seksą su prostitute ir aukoti aukas, kurių reikėjo šventykloje stabui, nes juk Dievas žino, kad žmogui reikia valgyti, vystyti verslą- ar ne taip?

Jėzus pasakė -ne. Patetiškai.
Gerai, kad ne visi Tyaruose sekė ta moterimi, o tie kurie nesekė, nėra abejonių, turėjo tiekimą iš užmiesčio, arba savo daržų, ūkių, ar kitais būdais.


Kitą savaitę - kodėl mūsų jau čia nebebus ir mes to nepatirsime, ir daugiau apie 666 sistemą. Iki tada, laiminu.


John Fenn
www.cwowi.org ir rašykite man į cwowi@aol.com

2020 m. balandžio 5 d., sekmadienis

Moralinio sužeidimo išgydymas 4d.


  John Fenn. Weekly Thoughts. Moral injury 4(4) 3/04/20

Sveiki
Praeitą savaitę aš baigiau kalbėdamas apie Juozapą, ir kaip jis išlaikė giliai savyje, tai ką jis žinojo teisingai apie save.

 Šiandien pasvarstykime apie Dovydą
Dovydas buvo jauniausias iš savo brolių, ir nelabai buvo pripažįstamas šeimos nariu, nes kai pranašas Samuelis atėjo patepti naujo karaliaus, nei vienas nelaikė jį vertu pakviesti . 1Sam16:11

Tačiau gyvendamas  dykumoje ir nelaikomas šeimos nariu, Dovydas buvo lavinamas Dievo. Dovydas giedojo garbinimo giesmės. Dovydas lavinosi mėtyti akmenis ir ginti avis. Laidyne  galima sviesti akmenį 1300 pėdų per sekundę greičiu (400m.), tai  maždaug atitinka 44 kalibro kulkos greitį  iššautos iš modernaus rankinio pistoleto.

Nors jis vargu ar buvo laikomas šeimos nariu, Dovydas savyje išlaikė tai, kuo jis iš tiesų buvo. Jis tai nešėsi su savimi į mūšį su Galijotu. Tas savęs suvokimas įgalino jį pasilikti nepriklausomu nuo armijos. Aš ir jūs privalome ieškoti, rasti, ir priimi tai, kuo mus Dievas padarė, ir kaip Jis mus apdovanojo.

(Netrenk  Kūrėjui per veidą sakydamas, kad neturi dovanų, nes esi sukurtas pagal Jo paveikslą ir panašumą, todėl turi gerų dalykų, su kurias Jis tave sukūrė, nes Jis naudojo savo dalis, kad sukurtų tave. Liaukis meluoti sau ir pradėk atrasti tuos dalykus savyje. Tai tikroji ir nuolanki krikščionybė. Priimti tuos dalykus reiškia pripažinti, kad mes Jo kūriniai, tai nuolankaus priėmimo veiksmas. Palik išdidumą, pradėk ieškoti, pripažink ir priimk tuos dalykus savyje.

Dovydas buvo saugus savyje ir Viešpatyje , todėl galėjo iš esmės suvokti situaciją: “ Kas yra tas neapipjaustytas filistinas, kuris tyčiojasi iš Gyvojo Dievo armijos.“ Kai jis pasakė, kad
Galijotas neapipjaustytas, jis teigė, kad Galiojotas nėra sandoroje su gyvuoju Dievu, todėl neturi Dievo  apsaugos. Tai buvo jo stipraus moralinio pagrindo esmė, ant kurio jis statė save. Iš šios pozicijos jis matė kitus ir aplinkybes, su tuo jis ėjo į mūšį. 


Sunaikinama visa ta kilni moralinė sistema
Tai, ką matėme anksčiau, -tai tikrasis Dovydas. Bet 2Sam11:1-2 pasakyta, kad Karalius Dovydas buvo namie, kai karaliai turėjo eiti į karo mūšio lauką.“ „Bet Dovydas liko Jeruzalėje.“

Jis buvo ant stogo ir slapta stebėjo Betšebos, Eliamo dukters, Urijo žmonos maudymąsi.
Ir jis norėjo ją turėti. Galų gale, juk jis buvo karalius, argi jis negalėjo turėti bet kurios moters, kurios norėjo? Bet prieš šį geidulį buvo įstatymas: negeisk, nežudys, nemeluok, nesvetimoteriauk.  Tai buvo įpinta į jo moralinį pagrindą.

 Bet jis sugriovė viską, kuo  tikėjo, atmėtė tai , kaip jis anksčiau gyveno. Jis sugriovė savo moralinį pagrindą dėl geismo ir nuostabios moters

Kai pranašas Natanas konfrontavo Dovydą, jis atgailavo, pasibaisėjo tuo, ką padarė, ir kuo tapo. Jis rašė Ps51 apie tai. Ir vėl, kaip minėjau anksčiau šioje serijoje, Dovydas užrašė tai. Kaip Jeremijas vėliau padarys tai Raudų knygoje, ir kaip Dievas padarė tai Ezekieliui. Dovydas užrašė tai kaip išgydymo proceso dalį ir atstatė save.

Jis išliejo savo širdį tada buvusioje asmeninėje psalmėje.  Psalmė, - tai  poema sukurta atlikti grojant styginiam instrumentui. Jis ištyrė viską, ką jis padarė, ir surado giliai savyje tai, kas buvo vertinga. Pažiūrėkime į procesą, per kurį praėjo Dovydas, kad prisimintume, kas jis buvo , ir kaip jis atstatė savo moralinį pagrindą.

„ Dieve, pasigailėk manęs dėl savo malonės, dėl savo beribio gerumo panaikink mano kaltes.
2 Visai nuplauk mano kaltę ir apvalyk mano nuodėmes.
3 Išpažįstu savo nusikaltimą, mano nuodėmė visada yra su manimi.
4 Tau vienam nusidėjau ir padariau pikta Tavo akyse. Tu teisingai teisi ir teisingą sprendimą darai.
5 Štai aš gimiau nuodėmingas, ir nuodėmėje mane pradėjo mano motina.
6 Tu mėgsti tiesą širdyje ir slaptoje mokai mane išminties.
7 Apšlakstyk mane yzopu, kad būčiau švarus. Nuplauk mane, kad būčiau baltesnis už sniegą.
8 Leisk man patirti džiaugsmą ir linksmybę. Tedžiūgauja mano sužeisti kaulai.
9 Nugręžk savo veidą nuo mano nuodėmių ir visas mano kaltes išdildyk.
10 Dieve, tyrą širdį sutverk manyje ir teisingą dvasią atnaujink.
11 Neatstumk manęs nuo savo veido ir savo šventos dvasios neatimk nuo manęs.
12 Grąžink man išgelbėjimo džiaugsmą ir laisvės dvasia sustiprink mane.
13 Tada mokysiu nusidėjėlius Tavo kelių, kad nusikaltėliai grįžtų pas Tave.
14 Dieve, išlaisvink mane nuo kraujo kaltės, nes Tu mano išgelbėjimo Dievas, ir mano liežuvis šlovins Tavo teisumą.
15 Viešpatie, atverk mano lūpas, ir mano burna skelbs Tavąją šlovę.
16 Tu nenori aukos, jei aukočiau deginamąją auką, Tau nepatiktų.
17 Auka Dievui yra sudužusi dvasia; sudužusios ir nusižeminusios širdies Tu, Dieve, nepaniekinsi.
18 Būk palankus ir daryk gera Sionui, statyk Jeruzalės sienas.
19 Tada Tu gėrėsies teisumo aukomis, aukosime veršius ant Tavo aukuro.“ Psalmė 51.

 Taigi eikime per tai, kas buvo sugriauta, kad atstatytume naują moralinę sistemą, pakeliui atrasdami, kas ir kuo mes esame- Dievas įdėjo į mus gerus dalykus. Tai proceso dalis. Tai būdas išgyti.

Sekančią savaitę-kita tema, iki tada, laiminu.

John Fenn


2020 m. balandžio 1 d., trečiadienis

Moralinio sužeidimo išgydymas 3(4)


John Fenn. Weekly Thoughts.  Moral injury 3(4) 27/03/2020

Sveiki
 Noriu paminėti sekantį „Zoom“ internetinį susitikimą, kuris įvyks šeštadienį balandžio 4d. 1p.m(13:00). Trečiadienio susirinkime buvo daug džiaugsmo, jis greitai tapo klausimų-atsakymų vakaru su manimi( Džonu), tai apėmė daug
dalykų.  Niekas nežino, koks bus šeštadienio balandžio 4-tos susirinkimas. Galite užsiregistruoti mūsų tinklalapyje. www.cwowi.org


Praeitą savaitę baigiau apie tai, kaip Viešpats užrašė ant  ritinio Ezekieliui“ raudos, dejonės, vargai “, ir tada liepė jam suvalgyti ritinį, kuris buvo kartus, neskanus, jei žiūrėsime į tai, kas parašyta. Bet jei skaitysite 3 skyrių, tikrasis skonis jo burnoje buvo medus. Kas tai? 

Viešpats parodė Ezekieliui „raudų“ užrašymo vertę (ilga daina su dejone,  ar verksmas liūdint), „gedėjimas“ ( tai tylus praradimo įvertinimas), ir „vargai“(suvokimas pasekmių, naujos realybės ir liūdesio, kuris lydi tą suvokimą).

Ritinio suvalgymas,- tai detaliai išnagrinėjimas karčių įvykių, buvo saldaus skonio, nes jis leido įvykti tam procesui. Tai buvo Ezekielio asmeninis posūkis link išgydymo. Tai buvo noras priimti moralinį sužeidimą ir pradėti atstatyti naują vidinę moralinę sistemą. Jis vis dar nesuprato, bet  norėjo veikti.


Žiūrint atgal, tai buvo kartu. Bet visų tų įvykių sūkuryje, jis šiek tiek galėjo įžvelgti Viešpaties gerumą.  Jis nenorėjo dar kartą per  tai pereiti, bet Viešpats pakeitė tai, kas turėjo jį visiškai sugriauti, pavartė tuo kas jau dagiau nebuvo kartu, bet saldu, pavertė vertingu dievotu charakteriu. Paulius pasakė, kad Jėzaus pažinimas buvo daug didesnis, už bet kokį sunkumą, kurį jis patyrė. (2Kor 4:17.12:9, t.t.) Kaip gi jie pakeitė kryptį?

Moralinė trauma yra moralinio pagrindo sužeidimas, sužeidimas to, kas mums yra teisinga/neteisinga, gera/bloga,  su šiuo supratimu mes suvokiame ir bendraujame su pasauliu. Moralinis pagrindas padeda apibūdinti, kas yra saugu ir patikima, arba nesaugu ir pavojinga.  Mūsų moralė yra mūsų elgesio standartas, pagal kurią mes sprendžiame, kas yra teisinga, o kas ne.

Šis pagrindas tampa nuo vaikystės mūsų gyvenimo dalimi. Mūsų moralinio pagrindo pažeidimas sukelia moralinę traumą, ir ji visada susieta su asmeniu, arba valdžios žmogumi mūsų gyvenime. Vaikui tas asmuo gali būti vienas iš tėvų, ar kitas suaugęs žmogus,
kareiviui autoritetas gali būti vadovas, arba apskritai tikslas, kodėl jis kare.


Berniukai ir mergaitės...
...užauga ir tampa vyrais ir moterimis, ir jei jie patiria moralinę traumą vaikystėje- smurtą, atmetimą, skyrybas, vieno iš tėvų mirtį, jie nešiojasi neišgydytą moralinę žaizdą visą gyvenimą. Jie galvoja, kad su jais viskas gerai, išskyrus šią vieną sritį, labai asmenišką, ir šioje srityje jie nepasitiki nei Dievu nei žmogumi.

Moralinė trauma nulemia, kaip jie supranta save, kitus ir aplinkybes
2-oje savo serijos dalyje „Sudaužyti gyvenimai“ aš labiau detalizuoju šią temą, bet čia yra keli bibliniai pavyzdžiai žmonių, kurie patyrė moralinę traumą, kuri pakeitė juos ir jų gyvenimą. Jie žiūrėjo į save kitaip, jie kitaip suprato  žmones, ne taip kas yra teisinga ir tikslu, ir suprato aplinkybes kitokiu būdu.

Prieš eilę metų viena moteris mūsų surinkime nuolatos patirdavo problemas  santuokoje. Augdama ji stebėjo, kaip jo mama turėdavo vieną ar kitą vyrą, ir jie visi ją mušdavo.  Kaip jauna mergaitė , kai jos moralinė sistema tik formavosi, ji ėmė galvoti, kad meilė tarp vyro ir moters perduodama, kai vyras muša moterį.

Kai ji atėjo pas Viešpatį, ji atsinešė  tokį supratimą į savo naują gyvenimą Kristuje ir savo santuoką. Ji visada bandė išprovokuoti  savo vyrą, kad jis jai suduotų, bet jis buvo geras vyras ir nekirsdavo  atgal.  Ji pagaliau suprato, kas nutiko, ir pakeitė savo moralinę sistemą pagal Dievo kelius, nes ji suprato kokie turi būti santykiai tarp vyro ir moters. To rezultatas buvo jos išgydymas.

Labai dažnai beveik nieko nedarome tam, kad padėtume vaikams, kurie patiria moralinę traumą savo sielai ir moralinei sistemai. Mes neskiriame daug laiko kalbėti ir mąstyti apie tai, ką jie patiria. Maža mergaitė pasisako mamai, kad  tėtis ją tvirkino, mama tai ignoruoja, ir netgi  ją dėl to apkaltina- taip mergaitės savęs suvokime atsiranda žaizda- tame kaip ji žiūri į tėvą, mamą, santuoką... ir su tuo ji užauga. Ji užauga su sąmyšiu savo viduje. Viduje sumišusi, jaučiasi taip lyg niekas jos nemylėtų.

Darbuotojas jaučiasi lyg sudraskytas  į gabalus savo piktnaudžiaujančio boso, verkia, ar nori verkti, nutyli ir kitą dieną grįžta į darbą, bet jau su giliu randu savo sieloje. Jų požiūris į bendradarbius, bosą, kompaniją labai pasikeičia, jis jau nebe  toks, koks buvo.  Moralinė sistema to, kaip jis žiūrėjo į savo kompaniją, žmones, jų vietą joje sudūžta. Jei jis negalės pataisyti tos moralinės sistemos jis greitai ieškos kito darbo...ir tai kartosis.


Posūkis į išgydymą
Išgydymo procesas yra sunkus procesas. Labai asmeniškas, ekstremaliai privatus, ir tam reikia laiko. Aš nežinau nei vieno  moralinės struktūros išgydymo pavyzdžio rašte, kuris  įvyko vieną kartą prisilietus Viešpačiui, išgirdus vieną pranašišką žodį, ar apsilankius vieną kartą mokyme,  pasėdėjus prie Jėzaus kojų.

Pamąstykime apie Juozapą  Pr37 skaitome detaliai pateiktą arogantiško 17-mečio istoriją, pakelto tėvo virš kitų brolių, kai kuriems tada galėjo būti apie 30. Jis buvo jų bosas ir leido jiems tai suprasti. Jis turėjo margą apsiaustą , tuo jis džiaugėsi ir didžiavosi, tai buvo asmeninė Tėvo dovana. (Pr 37:3)

Jo moralinė sistema buvo saugi: jo Tėvas jį mylėjo, aprūpino jį, jo broliai jo nekentė, bet jie buvo jo broliai ir pavaldiniai. Gyvenimas buvo geras. Vieną dieną broliai slapta nutarė jį nužudyti ir pameluoti tėvui. Tik įsikišus vyriausiam broliui, jo gyvybė buvo išgelbėta, ir Juozapas buvo parduotas į vergiją.

Dabar jo moralinė struktūra buvo sugriauta. Visa tai, ką jis laikė saugiu, patikimu, mylimu pasikeitė.

Per sekančius 13 metų tas arogantiškas paauglys, buvo keičiamas- ne per vieną laiko momentą- vyko procesas, kurio metu veikė dvasinės dovanos (sapnų aiškinimas) ir natūralios dovanos (adminstravimas /organizavimas). Jam taip teko patirti neteisingus kaltinimus ir praleisti laiką kalėjime.

Juozapas turėjo  atstatyti savo moralinę sistemą. Jo senoji buvo suardyta. Jis atstatė save iš vidaus ir tai buvo 13 metų projektas. Jis tai padarė žiūrėdamas, kas jis buvo; kas buvo Juozapas. Jis pažinojo save, jis išlaikė gerus prisiminimu iš praeities, prisiminimus apie savo  pasisekimus. Jis leido sau priimti tą tiesą apie sėkmę. Jis leido sau priimti tiesą apie save.  Ir mes turime tai padaryti. Pripažinkime ir priimkime tai, kas yra gera apie mus pačius, ką Dievas pastatė mumyse.

Jis žinojo, kad vykdys įvairiopą verslą, prižiūrės daugiau nei dešimtis darbuotojų. Jis skyrė laiko ir leido sau malonę priimti kreditą dėl to, kas jis, ir kuo jis buvo. Jis ėmė vertinti tą gėrį, kurį turėjo savyje, ir įveikė procese savo aroganciją  bei išdidumą pažeminimu, kurį jis patyrė.

Leisk sau susidraugauti su savimi  su tais gerais dalykais, kuriuos turi, kuo tu esi, ir ką gali pasiūlyti. Leisk sau priimti tuos gerus dalykus. Moralinio sužeidimo eigoje, ieškok, surask ir priimk realų save, tą kuris nepaliestas sužeidimo, ir mylėk tą savęs dalį.  Čia prasideda savęs meilė , matant ką Dievas sukūrė. Tai negali būti sugriauta, nes tikrasis „tu“ yra iš Dievo.

Juozapas darė tai, tai buvo  tikrojo savęs pripažinimas. Ta pati dovana - sapnų aiškinimas ir administravimas buvo akivaizdūs Potifaro namuose ir kalėjime, ir vėliau , kai jis buvo 30-ies, ir tapo Egipto Vice Ministru. Jis išlaikė tas dovanas, kai ėjo per išbandymus, išlaikė būtent  tai, kas buvo vertinga ir gera jame. Štai taip  jo asmeninis „kartus ritinys“ pavirto saldžiu burnoje.

Mums reikia padaryti tą patį dalyką ...ir aš pratęsiu čia kitą savaitę. Iki tada, laiminu,


John Fenn

www.cwowi.org ir rašykite man el. laiškus cwowi@aol.com