Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2018 m. liepos 11 d., trečiadienis

Tarptautinio namų surinkimo be sienų (CWOWI) 2018 m.birželio mėn. naujienlaiškis


Sveiki,
Aš mąsčiau apie Viešpaties aplankymą vasario mėnesį, kurio metu Jis kalbėjo man, kad artėja pasikeitimai Vokietijos vyriausybėje. Aš rašiau apie tai kovo mėn. naujienlaiškyje. Jis sakė:

„Pamatę pasikeitimus Vokietijos vyriausybėje, žinokite, jog to pasekmės nusiris per visą Europą, kas ves į didelius pasikeitimus ES struktūroje bei ekonomikoje (ir kitose vyriausybėse).“


Kaip kad dalinausi Olandų konferencijoje, Jis taip pat pasakė, jog tuo metu Prancūzija ir Vokietija susipriešins kai kurių klausimų atžvilgiu. Tai bus laikotarpis, kai jos atsidurs skirtingose pusėse sprendžiant kai kuriuos klausimus užuot buvę vieningos... todėl stebėkite toliau. Ir melskitės. Jūs išgirsite dešiniųjų balsus (kraštutinių dešiniųjų), kurie turės balsą vyriausybėje, ko nematėme dešimtmečiais. Bus dar daugiau dalykų, todėl melskimės už ES.

Kenijos vandens šulinys

Šiuo metu Kenijoje baigiamas įgyvendinti šis vandens šulinio projektas, rezultatas - Kwoyo kaimas turės veikiantį vandens šulinį, kuriame vandenį pumpuos saulės baterijomis varomas variklis į didelį rezervuarą. Ačiū tiems, kurie dosniai aukojo!

Wil, Ank ir Oalndų konferencija

Dar kartą, Wil ir Ank atliko nuostabų darbą rengdami metinę Olandų konferenciją, ir mes esame labai už tai dėkingi. Aš skiriu jiems tai, ką Paulius pasakė apie Titą 2Kor8:16.23, kad Dievas įdėjo jiems tokį pat rūpestį juo, kaip ir į Tito širdį, kuris buvo Pauliaus partneris bei artimas padėjėjas. Tokie yra Wilas ir Ank man. Mes tiesiog turime vienas kito dvasinius DNR ir jų  meilė žmonėms gausiai liejasi priimant svečius bei keliaujant ES.


Dėl šito rūpesčio ypač tiems, kurie ES, aš prašau remti juos kas mėnesį. Aš neprašau nieko, ko mes asmeniškai nedarome patys ir CWOWI, taigi neprašau daryti to, ko pats nedarau.Jų meilė jums ir parama yra vertinga Viešpatyje, nes jie atlieka apaštalų darbą. Ne tik keliauja po visą ES lankydami, mokydami bei siūlydami patarimą ir vadovavimą, bet jie taip pat ketina dar labiau panaudoti savo namus mažesnėms regioninėms ir vietinėms konferencijoms. Aš meldžiuosi, kad daugelis jūsų būtų kaip Paulius sakė apie savo rėmėjus 2Kor 8:4; jų širdys buvo tokios, kad jie reikalavo privilegijos dalyvauti davime  tarnavimo darbui. Ačiū.


Netikėti pasikeitimai gyvenime


Normaliai keičiantis sezonams žmonės patiria numatomus ir laukiamus pasikeitimus, tokius kaip mokyklos baigimas, atostogos ar šventės. Kiekvienas sprendimas kyla iš džiugaus  kito žingsnio laukimo. Tačiau yra ir kitokių permainų.

Atrodo, kad šie metai yra netikėtai užklupsiančių permainų metai. Kartais dėl kitų šeimos narių veiksmų, ar pasikeitus darbui, kartais atsiradus sveikatos problemų, arba staiga iškilus poreikiui rūpintis artimaisiais, ar panašiai, ir štai  mes matome žmonės pereinamajame laikotarpyje.


Pasikeitimai gyvenime, tie permainų sezonai, žymi  vieno skyriaus pabaigą ir kito pradžią. Užsidarius vienam skyriui ar sezonui, naujas - prasidedantis, mus palieka nežinioje, labai dažnai mes esame emocionaliai ir protu nepasiruošę pabaigti vieną sezoną ir pradėti kitą.


Kartais šių pasikeitimų metu mes jaučiamės taip, lyg esame gavę pažadą iš Jo, tačiau gyvenimo periodas pasikeičia dar prieš jam išsipildant. Apie tai rašau šio mėnesio mokymuose „Kodėl taip sunku numušti musę?“ Izaijo57:15 sako, kad  Dievas gyvena amžinybėje ir mūsų širdyse, todėl mums sunku. Jis kalba iš amžinybės perspektyvos, bet mums atrodo, lyg tai jau „dabar“- ir mes tikimės „dabar“- pasitikėjimas Juo padeda suderinti šituos du skirtumus.

Tikėjimas statomas ant pasitikėjimo

Mes turime tikėjimą Dievu, nes Jis yra vertas pasitikėjimo. Mano mėgstamiausia „tikėjimo eilutė“ yra Heb.11:11, kuri sako apie Sarą: „11 Tikėjimu ir pati Sara – nevaisinga ir nebe to amžiaus – gavo galios pastoti ir pagimdė vaiką, nes ji laikė ištikimu Tą, kuris pažadėjo.“

PRIEŠ stebuklui pasirodant, ji įvertino Dievą. Tai buvo tikėjimas, bet gilesnis, nei tikėjimo išorinė išraiška – ji teisingai įvertino Dievą.

Pasikeitimų sezonai gyvenime, ir su šiais pasikeitimai pasilikę neatsakyti klausimai. Mes nežinosime visų atsakymų šioje dangaus pusėje, todėl giliai mumyse turi būti įsišaknijęs pasitikėjimas. Saliamonas Ekleziaste pastebėjo 3: 11:

„ Jis skirtu laiku viską puikiai padarė. Jis įdėjo amžinybę žmogui į širdį, kad nė vienas žmogus nesuvoktų Dievo darbų nuo pradžios iki galo.“Kai man buvo suteikta „kelionė (nežinau tinkamesnio žodžio) į dangų, aš mačiau ten daug žmonių, kurie šnekėjosi tarpusavyje. Tik diskusijoje nebuvo pykčio, nei įtūžio, jie tiesiog kalbėjo apie tai, kas įvyko gyvenime. Pastebėjau, kad mes sprendžiame apie save pagal motyvus, o apie kitus pagal jų veiksmus. Dangus Šv. Dvasios pagalba suteikia galimybę paaiškinti mūsų intencijas per Šventąją Dvasią, kuri yra Tiesos Dvasia.

Danguje nėra galimybės nesusikalbėjimui. Ir dar daugiau, kai vienas asmuo pasidalina, kokia buvo jo intencija, asmuo kuriam kalbama tiksliai ir tobulai jaučia tai, ką jis jaučia, tą motyvą, kurio buvo skatinamas, taigi visada supratimas lygus 100%. Tokiu pačiu būdu Viešpats gali mums kalbėti  1 sakinį, bet tas sakinys pilnas apreiškimų, mes tai matome ir suvokiame, bet dar negalime išreikšti žodžiais - štai taip yra danguje.
Žmogus ką nors pasako ir Šventoji Dvasia per apreiškimą perduoda tiksliai tai, ką jis turėjo omenyje, ištrindama visus nesusipratimus. Ir netgi jei motyvas nebuvo tyras, meilė ir malonė yra čia, nes dažnai širdis, kuri nori gero kitam, perteikiama nevykusiomis pastangomis, kas sukelia daug skausmo.

Pasikeitimai. Jei neturi nuolatinio pasitikėjimo Dievo Tėvo charakteriu, jei neturi gilaus supratimo, kad blogiausia, kas tau gali nutikti, pasibaigs danguje, jei neturi gilaus ir užtikrinto žinojimo, kad bus didelis susivienijimas, kai visi dalykai bus paaiškinti ir sujungti Jame - tada bailiai sumišęs stebėsiesi, kur yra Dievas.


Eik giliau nei paviršutinis tikėjimas, eik iki pasitikėjimo. Spręsk apie Dievą, kaip Sara savo gyvenime pereinamu laikotarpiu, pradėdama nuo to, kad neturi vaikų ir jau nebe to amžiaus, iki atnaujinimo ir galėjimo pastoti ir pagimdyti vaiką - TAI ĮVYKO TODĖL, kad ji laikė Dievą ištikimu. Padaryk tokį sprendimą. Paklausyk, ką kalba tavo širdis pačioje gilumoje, apie tavo tikėjimą, pasitikėjimą...pažiūrėk į pažadus, kuriuos turi, eilutės tau atgis, skaityk jas vieną po kitos iš savo Biblijos, tavo kelionė, tavo prisiminimai - pažvelk į šį užrašų žurnalą. O tuose dalykuose dėl kurių neturi atsakymo -pasitikėk. Laikyk Jį ištikimu. Jis toks yra.

Maldos

Mes su Barbara labai vertiname jūsų maldas, ir jūsų davimą mums paremti. Krisas visai gerai ištvėrė mūsų keliones, ir mes mėgaujamės lėtesniu tempu vasarą, tai geras laikas man pailsėti ir atsigauti. Kai dabar turime ir Brian mūsų komandoje, galime atlikti daugiau organizacinio darbo, esame aktyvesni socialiniuose tinkluose, publikuojam daugiau video mokymų, kurie pasirodo vėliau ir You Tube-e ir dar daugiau.


Aš jaučiuosi kaip tas ančiukas baloje iš pasakėčios - išorėje ramus, bet po vandeniu stipriai muša mažomis kojytėmis! 😊. Dėkoju už paramą ir maldas.

Visus laiminu,
Džonas ir BarbaraKomentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.