Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2018 m. rugpjūčio 30 d., ketvirtadienis

Šventoji Dvasia. Kaip Ją pažinti .4d.

John Fenn 2o18 rugpjūčio 17d.

Sveiki,

Pirmiausia,  prieš keletą mėnesių mes savo adresatams paskelbėme žemiau esantį pranešimą, prašydami prie savo adresų pridėti ir šį : connect@churchwithoutwallsinternational.org, kad jų paslaugų teikėjas mano „Savaitės Minčių“ ir el. Naujienlaiškio nepriskirtų Šlamštui.

Mes turėjome pakeisti mūsų žiniatinklio svetainę, kad galėtume priimti daugiau vaizdo įrašų, todėl buvo pakeistas mūsų kontaktinis el. pašto adresas. Tai reiškia, kad mano „Savaitės Mintys“ daugiau neatsiunčiamos nuo john@ supernaturalhousechurch.org, bet žemiau pateiktu adresu. Jei kas to nepadarė taip, kaip sakėme, interneto paslaugų teikėjas mano el. laiškus palaikė šlamštu ir juos užblokavo arba perkėlė į Šlamšto aplanką. Jeigu jūs žinote, kad kas nors jau kurį laiką negauna mano el. Naujienlaiškio arba „Savaitės Minčių“, persiųskite šitą laišką jiems, ir taip pat informuokite juos, kad jie turi atsidaryti mūsų puslapį ir atnaujinti savo informaciją. Ačiū.

Prašau į savo el. adresų knygą pridėkite connect@churchwithoutwallsinternational.org, kad ir toliau gautumėte „Savaitės Mintis“ ir jos nenukeliautų į Šiukšliadėžę. Ačiū!

Tęskime...
Žodis „bendravimas“ NT yra „koinonia“ (coin-o-knee-uh). Tai reiškia „bendras“, „dalintis tuo, kas bendra“, „dalyvauti su“, „komunija su“, „dalyvauti dalinimesi“. Naujajame Testamente tai išversta „bendravimas“, ir „komunija“. Kitaip tariant: turėti dalį.

2 Korintiečiams 13:14 Paulius sako: „Viešpaties Jėzaus Kristaus malonė, Dievo (Tėvo) meilė ir Šventosios Dvasios bendravimas tebūna su jumis visais! Amen.“


Laiške Filipiečiams 2:1-2 sakoma: „Taigi, jeigu esama Kristuje kokio padrąsinimo, meilės paguodos, jei esama kokio Dvasios bendravimo, nuoširdumo ir gailestingumo, tai padarykite mano džiaugsmą tobulą, laikydamiesi vienos minties, turėdami vienokią meilę, būdami vieningi ir to paties nusistatymo.“

Tam, kad turėtumėm „bendravimą“ su Šventąja Dvasia, visų pirma reikia atpažinti Jos buvimą savo dvasioje.

Štai ką aš darau: atsibudęs ryte visų pirma nukreipiu savo dėmesį gilyn į save, ten kur mano krūtinė ir šiek tiek žemiau, ir ne fiziškai pajuntu Tėvo buvimą savo dvasioje, nes tai jaučiama toje srityje.

Būtent iš ten aš sakau: „Labas rytas, Tėve, ar yra kas nors, už ką nori, kad šį rytą pasimelsčiau? (pirmiausia pagal Jo sąrašą, o po to - melsiuosi pagal savo sąrašą). Mano atmintyje iškyla veidai arba vardai, ir aš meldžiuosi tyliai Dvasioje už juos, kol vieni išnyksta ir pasirodo kiti. Būna, kad dienos eigoje toje srityje staiga pajuntu sielvartą. Tai nutinka, kai pasakau, ar padarau kažką neteisingo. Iš tenai taip pat prasiveržia džiaugsmo antplūdis, kai mano protas bando suprasti, ką mano dvasia jau žino, o mano protas dar ne.

Aš išmokau sutelkti dėmesį į šią sritį daug kartų per dieną, dažnai tik tam, kad pajusčiau Jo Artumą. Man patinka šlovinti Dievą užmezgant ryšį su giliai mano viduje esančia esmine priežastimi: kodėl aš myliu Tėvą ir Viešpatį,  tai darau, kai pajuntu Jo buvimą savo viduje,  tada giedu ir šlovinu Jo Buvimą. Ši srovė teka per mane į Tėvą.

Kartais aš nukreipiu dėmesį į savo dvasią, kad patirčiau, ką tenai jaučiu, kai kažkas kitas man kalba.  Ji yra Tiesos Dvasia, taigi klausausi, ką žmonės sako, ar rašo el. laiškuose, ką nori man perteikti, o tada lyginu su jausmu, kuris yra mano dvasioje, nes Jis kartais „patikrina“, ką jie sako. Kartais aš skaitau el. laišką arba klausau kažko ir žinau, kad jie kalba tiesą, arba kalba nes sužeisti, arba stengiasi kažką giliai savyje apsaugoti,  o kartais nieko nejaučiu, nes tai ne mano reikalas.

Tu taip pat gali žiūrėti filmą ar TV laidą ir savo viduje tikrinti, ar su tuo susijusi bloga dvasia. Jis yra Tiesos Dvasia, taigi įpraskime lyginti tai, ką Jis liudija viduje su tuo, ką  sako kiti. Gavote negatyvų gydytojo atsakymą? Patikrinkite tai savo dvasioje, ar Šventoji Dvasia patvirtina tai, suteikdama sunkumo pojūtį ar ramybę?

Aš tikrinsiu tai savo viduje savo dvasioje, kad suprasčiau, ar Tiesos Dvasia viduje turi, ką nors pasakyti, o gal paliudyti apie tai, kas pasakyta.


Taip vyksta bendravimas  su Tėvu, Sūnumi, ar Šventąja Dvasia.


Kai dar paauglystės metais tapau jaunu tikinčiuoju, aš TAIP norėjau girdėti Tėvo balsą, kad į TAI sutelkiau savo dėmesį, norėjau  kažkaip pagauti Jo bangų ilgį ir ten nuolatos pasilikti. Seniau, 197O m. viduryje, reikiamo dažnio radijo bangos buvo surandamos sukiojant rankenėlę. Tik priartėję prie to dažnio galėdavote išgirsti iš tos stoties sklindantį garsą, tada jūs imdavote sukti rankenėlę vis lėčiau, kol visai sulėtindavote. Tada garsas tapdavo aiškus ir jūs galėdavote girdėti aiškiai, bet oi! Nusukote per toli kita kryptimi! Taigi jūs grįždavote atgal, kur balsas buvo stipriausias, sukiodami pirmyn-atgal lėtais judesiais, kol aptikdavote patį stipriausią signalą.

TAIP aš jaučiausi, bandydamas išgirsti Tėvo balsą. Bandydamas atskirti Jo bangas, išsiskiriančias iš kitų balsų arba mano paties balso. Kartais aš būdavau labai tikslus, o po to kentėdavau sausros periodą, kai negalėdavau „pagauti“, po to vėl uoliai bandydavau, kol vėl pasiekdavau reikiamą dažnį. Aš vis prisimindavau tuos momentus, kuomet pavykdavo, prisimindavau, kaip skambėjo Jo balsas, stengdamasis išsaugoti prisiminimus, apie tai, ką dariau, kai Jį išgirdau, kaip tai atrodė, kaip tai skambėjo, ką tada jaučiau , kad kitą kartą nebūčiau toks nejautrus ir galėčiau pagauti Jo bangų dažnį iš karto.

Aš praleidau daug, DAUG laiko prisimindamas kiekvieną ir visus kartus, kai man pavyko, apie tai vėl ir vėl mąstydavau ... Aš aiškindavausi, iš kur tai ateina ir  kokia kryptis, ir  todėl  aš jau galėdavau nustatyti, kada tai kildavo iš manęs (kas ateidavo iš mano proto, iš galvos – vieta virš pečių), o kas buvo Jo balsas ir buvimas mano dvasiniame žmoguje, o tada pasiekdavo ir mano protą.

Tačiau taip pat suvokiau, kad bandydamas pagauti teisingą bangos ilgį, aš praleidžiu platesnę tiesą ir privalumą: pirmiausia jausti Jo buvimą viduje. Tai reiškė, kad kasdieninis vaikščiojimas su Juo, tas pirmasis dalykas. Vidinis Jo jutimas prilygo visos „radijo stoties“ turėjimui savo dvasioje. Man daugiau nereikėjo įsijungti, aš tiesiog ieškodavau ir pajusdavau savo dvasioje tą Jo platesnį buvimą, nes patyriau, kad iš ten kyla Jo balsas. Iš to Buvimo kyla subtilūs pojūčiai, liudijimas, ir kryptys.

24/7 mūsų viduje yra didesnis Jo buvimo telkinys, iš kurio ateina „Balsas“. Aš supratau, kad jeigu sutelkiu dėmesį į Jo platesnį buvimą viduje, galiu lengviau išgirsti Jo specifinį balsą. Tai yra raktas. Visų pirma ir svarbiausia pajusti Jo buvimą, o iš to buvimo - Jo balsą, Jo subtilybes, Jo niuansus, atėjimą.Jo jutimas giliai viduje yra „dalinimasis“ ir Šventosios Dvasios bendravimas.


Mokykimės pajusti Jo buvimą. Mokykimės nukreipti savo dėmesį nuo fizinių pojūčių ir proto į savo dvasią kelis ir daugelį kartų per dieną. Kai gydytojas kažką pasako, patikrinkime savo dvasioje, ar yra ramybė, ar reikia melstis.

Kai kas nors tau kalba, nukreipk dėmesį giliai į savo vidų, patikrink, ar Tiesos Dvasia patvirtins jo teigiamus faktus. Kai skaitai žinias kompiuterio ekrane, ar klausaisi kažką kalbant, ieškok, ar tavo dvasia tam pritaria - nereaguok tik vedamas emocijų, bet visų pirma nukreipk dėmesį į savo dvasią. Daugelis krikščionių greičiau reaguoja į baimės dvasią, nei į Šventąją Dvasią. Tai labai liūdnas pastebėjimas.

Aš čia noriu pamokyti jus kaip pasilikti bendravime su Šventąja Dvasia. Būkite su Juo tokiu ir kitais panašiais būdais. Jis yra viduje 24/7, mokykimės kaip nukreipti dėmesį į savo dvasią, kad Jį tenai pajustume.

 1 Jono 1:3 Jonas pasakė: „Ką matėme ir girdėjome, mes skelbiame jums, kad ir jūs turėtumėte bendravimą (bendrumą, kažką bendro) su mumis. O mūsų bendravimas yra su Tėvu ir su Jo Sūnumi Jėzumi Kristumi.“

Mes galime turėti bendravimą su Dvasia 24/7, nes mes jaučiame Jos buvimą savo dvasioje, mes taip pat turime bendravimą su Tėvu ir Viešpačiu. Mes jaučiame Tėvą, Viešpatį,  Šventąją Dvasią, ir visa tai vyksta dėl Šventosios Dvasios, bet mes galime pajusti ir skirtumus tarp jų. Aš labiausiai myliu bendravimą su Tėvu, su Juo aš kalbuosi nuo paauglystės metų. Jis man atstojo mano žemiškąjį tėtį ir niekada manęs nepalieka. Jį aš pažįstu geriausiai.

Kaip nusakytume skirtumus tarp Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios?

Štai nuo čia mes pratęsime kitą savaitę, tada pažvelgsime į Šventąją Dvasią, kalbėjusią ir aiškinusią dalykus žmonėms Apaštalų darbuose, sakiusiems, jog girdėjo „aiškų“ balsą, - ir dar daugiau.

Iki kitos savaitės, visus laiminu,

John Fenn

www.churchwithoutwallsinternational.org ir rašykite man cwowi@aol.com
Namų surinkimo tinklo CWOWI naujienlaiškis. 2O18m. rugpjūčio 23d.


Sveiki,
Ačiū už maldas. Netrukus man darys ST tyrimą, kad nustatytų, ar širdyje išsisklaidė kraujo krešulys, o rugsėjo mėnesį susitiksiu su kardiologu aptarti tolimesnio gydymo plano. Turėčiau dar tos pačios savaitės pabaigoje sužinoti ST rezultatus, pagal kuriuos bus aišku, ką daryti toliau. Labai dėkoju už  jūsų maldas bei pagalbą, aš ir toliau siųsiu jums korespondenciją!

Kai prieš keletą mėnesių pakeitėme savo tinklalapį, kad galėtume sutalpinti daugiau vaizdo įrašų, mes rašėme, jog turėjome pakeisti ir mūsų „Savaitės Minčių“ bei naujienlaiškio siuntimo paslaugų teikėją. Dabar laiškai bus siunčiami iš šio adreso: connect@churchwithoutwallsinternational.org. Mes paprašėme žmonių pridėti šitą informaciją į savo adresų knygą.

Kai kurie žmonės nepakeitė adresų, todėl dabar jų paslaugų teikėjas matys mano el. laiškus kaip šlamštą. Po 5 kartų (5 savaičių „Savaitės Mintys“) mūsų siuntėjas nustos jiems siųsti – taigi, visiems liko 5 savaitės, kad padarytų reikiamus pakeitimus. Jeigu jūs gaunate mano „Savaitės Mintys“ ir el. naujienlaiškį, prašau patikrinkite savo adresų knygą (ir šiukšliadėžę) bei pridėkite adresą, kurį matote aukščiau, ačiū!

Svarbu ne skaičiai
Mums, gyvenantiems šiauriniame pusrutulyje dabar baigiasi vasaros laikas. Šis laikas namų susirinkimams visada yra išblaškymo metas. Nacionalinės šventės, laisvas laikas nuo darbo, atostogos/šventės, šeimos įvykiai ir pan. suardo nusistovėjusią visų metų tvarką.

Edeno sode buvo tik vyras ir žmona, ten jie susitikdavo su Viešpačiu. Toks buvo pirmas surinkimas (bažnyčia) namuose: Adomas, Ieva ir Viešpats Dievas, kuris juos sukūrė. Taip bendraudami jie gavo iš Jo apreiškimą, kaip  gyventi, kaip tvarkyti sodą, planetą ir t.t.

Greitai nusikelkime atgal į Abraomo laikus Pradžios 18, kai Viešpats ir 2 angelai aplanko jį prieš išlaisvindami Lotą ir įvykdydami teismą Sodomai. Viešpats sustoja ir svarsto eil.17-19: „Ar aš nuslėpsiu nuo Abraomo tai, ką ketinu daryti, matydamas tai...jis mokys savo namus ir vaikus Viešpaties kelių...“


Ir vėl mes čia matome, kaip apreiškimas iš Viešpaties buvo išlietas į žemę šeimai. Viešpats ketino kai ką daryti žemėje ir   pasakė apie tai Abraomui. Tai susieta su dvasine šeimos gyvenimo kokybe. Tiesą sakant, pirmoji vieta, kur Viešpats teikia apreiškimą nėra sekmadienio pamokslas ar  ypatingas kalbėtojas mieste, bet mama, tėtis ir vaikai namuose. Jiems Viešpats duoda apreiškimą apie Savo planus.

Jei jūs galvojate, kad turite eiti į surinkimą (bažnyčią), kad gautumėte apreiškimą, jūs turite „auditorinės bažnyčios“ mentalitetą, bet ne biblijinį, tikinčiojo, turinčio savyje Kristų, mąstymą. Kodėl jis turėtų eiti kažkur, jei tas, kuris teikia apreiškimą, yra jo dvasioje? Toks mąstymas daro tikinčiuosius silpnais ir anemiškais.


Svarbu ne skaičiai, o apreiškimas
Mato16:17-19 skaitome, jog Petrui gavus apreiškimą iš Tėvo, kad Jėzus yra Kristus, Jėzus sako jam, kad jis yra mažas akmenėlis (petros), o ant apreiškimo kalno (uola/petra) Jis pastatys savo „ekklesia“ (surinkimą), šventųjų surinkimą, kuris spręs karalystės reikalus. Jėzus sako jiems, kad pragaro vartai (vadovai) negalės nugalėti apreiškimo iš Tėvo. Tada jis tęsia:


(kai jūs susirenkate) „Ką jūs surišite, tai bus surišta ir danguje. Ir kai jūs atrišite, tai bus atrišta ir danguje.“ (Išplėstinis vertimas)

Jėzaus dienomis, žodis „ekklesia“, arba surinkimas (bažnyčia) buvo vartojamas apibūdinti graikų miesto-valstybės piliečių surinkimą, kuris turėjo spręsti karalystės reikalus. Jėzus pirmą kartą pavartojo žodį „ekklesia“ tokiame kontekste norėdamas apibūdinti savo pasekėjų surinkimą. Kai mes susirenkame, mes gauname apreiškimą iš dangaus apie tai, ką Tėvas surišo ar atrišo žemėje, ir į tai atitinkamai atsakome. Svarbu ne skaičiai, o apreiškimas. Svarbu, koks yra Dievo planas kiekvienam mūsų, ir platesnis paveikslas, ką Jis atskleidžia apie savo planus žemėje.

Mūsų tikslas nėra susirinkus pasikalbėti apie tai, ką velnias daro žemėje, apie kokią nors vieno žmogaus numylėtą doktriną, kuria jis tiki, o kiti toje grupėje netiki, arba apie prieštaringus dalykus. Paulius sakė, venkite kvailų klausimų, kurie tik sukelia priešiškumą. Mūsų dėmesys turi būti nukreiptas į tai, ką mes turime bendro, į apreiškimą iš dangaus, į augimą Kristuje.

Ir vėl, nesvarbu, kad ten yra tik Adomas ir  Ieva su vaikais susirinkę savo sode susitikti su Viešpačiu ar didesnė šeima, kaip Abraomo laikais, arba draugai, šeimos, kaimynai, bendradarbiai, ramybės sūnūs ir dukros – tikslas yra apreiškimas ir Jo garbinimas!

Pranašiškai
Daugelis jūsų gal prisimenate, jog 3 aplankymų metu Viešpats man liepė stebėti Turkiją. Ezechielio 38 sk. Turkija yra paminėta tarp kitų tautų, kurios susivienys su Rusija bei Iranu ir puls Izraelį. Metų metus mes matėme, kaip ji traukėsi nuo vakarų ir artėjo prie Rusijos. Ir štai vėl naujienos: Turkija ir Rusija kovoja su Iranu, kad kontroliuotų Siriją, tačiau Turkija atsiduria ekonominiame liūne. Rusija neturi pinigų jiems paremti, ES ir JAV to nedarys, todėl jie turi prašyti Kataro multimilijoninės dolerių paskolos, kad sutvirtintų savo ekonomiką ir valiutą. Taip pat galime matyti Irane vykstančias riaušes dėl ekonominės padėties.

Tai svarbu, nes Ezechielis 38 sako, kad šis aljansas puls Izraelį siekdamas „grobio“. Tai kalba apie ekonominius sunkumus Rusijoje, Turkijoje ir Irane, o tai skatina juos įsiveržti į turtingą Izraelį, kad prisiplėštų grobio (viena iš priežasčių, išvardintų Ezechielio 38) -scena ruošiama.


JAV šį rudenį
Aš meldžiuosi, kad šalis būtų palaiminta ekonomiškai, lapkričio rinkimai mums daug ką paaiškins, aš asmeniškai ramus dėl jų, bet turėjau poreikį melstis už 2019, nes jaučiu sunkumą ir tamsą savo dvasioje, tačiau kol jis man nieko nepasakė tiesiogiai, aš meldžiuosi ir ieškau.Asmeniniame lygmenyje galiu pasakyti, kad Kriso elgesys šią vasarą buvo geras, mes mažiau keliavome ir kiekvieną  penktadienį-šeštadienį parsiveždavome jį namo ir t.t.
Mūsų galimybės susitelkti tarnauti tinklui bei mūsų partneriams didesnės, kai nereikia nuolatos rūpintis jo elgesiu – dėkojame jums už maldas ir davimą. Kiekviena dovana – didelė ar maža, paliečia mūsų širdis ir gyvenimą, prašau, žinokite, kad už jūsų maldos poreikius mes TIKRAI meldžiamės.
Laiminame,
John ir Barb
2018 m. rugpjūčio 16 d., ketvirtadienis

Šventoji Dvasia, kaip Ją pažinti. 3d.

John Fenn , 2018 rugpjūčio 10d.

Sveiki,

Praeitą savaitę mes išsiaiškinome, kodėl maldoje kreipiamės į Tėvą, o ne į Jėzų ar Šventąją Dvasią. Todėl natūraliai kyla ir klausimas: „Kaip aš galiu bendrauti su Viešpačiu ar Šventąja Dvasia?“

Ką NT sako apie ‚bendravimą‘ su Tėvu, Viešpačiu, ar Šventąja Dvasia?

„Ištikimas yra Dievas, kuris jus pašaukė į savo Sūnaus, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus, bendravimą.“ 1Korintiečiams 1:9

„Taigi, jeigu esama Kristuje kokio padrąsinimo, meilės paguodos, jei jūs pažinote Dvasios bendravimą...“ Filipiečiams 2:1

„Ką matėme ir girdėjome, mes skelbiame jums, kad ir jūs turėtumėte bendravimą su mumis. O mūsų bendravimas yra su Tėvu ir su Jo Sūnumi Jėzumi Kristumi.“ Jono 1:3

Naujajame Testamente yra eilutės, kurios tiesiogiai kalba apie bendravimą su Tėvu, Jėzumi ir Šventąja Dvasia. Ten nėra maldų į Šventąją Dvasią. Tiesa yra būtent tokia, neatsižvelgiant į bendrą mokymą apie kalbėjimą Šventajai Dvasiai, ir nepaisant daugybės tarnavimų, kurių pradžioje kviečiamas Šventosios Dvasios buvimas. (Ji jau yra ten, nes Kristus yra kiekviename tikinčiajame, ir Jis yra ten, kur susirinkę 2 ar 3, - taigi malda yra klaidinga).

Tik pagalvokite apie visus tuos žmones, kurie kreipiasi į Šventąją Dvasią tikėdami, kad kreipiasi į Dievą, bet taip nėra. Kadangi Jis yra tiesa, Jis negali sutikti su jų klaida, ir tai veda į didelę sumaištį Kristaus Kūne dėl to, kad nejaučiame, nejuntame, negirdime Šventosios Dvasios, ir visa tai todėl, kad jie patikėjo neteisingais dalykais apie Ją ir Jos ieško ne ten, kur reikėtų.

 Jei žmonės nori melstis Dvasiai, Tėvas nesustabdys jų, bet jei jie  nori, geriausio, ką gali gauti bendravime su Tėvu ir Sūnumi, jei žmonės nori tikslumo savo maldoje, turi priimti tai, ką iš tiesų sako raštas, o ne ką sako populiarus televizijos pamokslininkas, knygos autorius ar pastorius. Jėzaus ir Pauliaus žodžiai mums turi didesnį svorį, nei modernaus pamokslininko, mokytojo ar knygos žodžiai.

Lengvas nukrypimas- neatleidžiamos nuodėmės apibūdinimas
Visa, ką žinome apie Tėvą ir Jėzų, ateina per Šventąją Dvasią. Paulius sako, kad raštas buvo ‚įkvėptas‘ Šventosios Dvasios, o Petras – buvo užrašytas ‚per Šventosios Dvasios įkvėptus žmones‘ (2Timotiejui 3:16, 2 Petro 1:21). Iš rašto į mūsų bendravimą su Juo; per Šventąją Dvasią. Dvasia yra RYŠYS su Dievu žemėje.

 Todėl neatleidžiama nuodėmė yra atmesti (piktžodžiauti) Šventajai Dvasiai. Ji yra Ta, kuri teikia išgelbėjimą žemėje. Jėzus pasakė Nikodemui privačiame naktiniame pokalbyje Jono 3:5-8, kad tam, kad įeitų į Dievo karalystę, žmogus turi gimti iš Šventosios Dvasios. Jei žmogus atmeta Šventosios Dvasios darbą, atnešantį išgelbėjimą, jis yra prarastas. Jėzus mirė dėl kitų, ne dėl Savęs, taigi vienintelė nuodėmė - Jėzaus atmetimas - nėra uždengta kryžiumi.

Jėzus įspėjo religinius lyderius Mato 12:24-32, kurie sakė, kad jis išvarinėja demonus Šėtono jėga, kai tuo tarpu Jėzus sakė, kad daro tai Šventosios Dvasios jėga. Veiksmas, kai Dievo darbai (kurie yra Dvasios atlikti) priskiriami velniui, pavojingai priartina prie neatleidžiamos nuodėmės, nes atmetamas Dvasios, kuri yra išgelbėjimo Veiksnys, darbas.

Atgal prie temos
Mūsų Tėvas yra danguje. Jėzus pakilo į dangų ir yra Dvasios srityje tol, kol fiziškai pasireikš Savo grįžimo metu. Nors tu ar aš ir matome Jį, ar juntame Jo buvimą, Jis yra dvasinėje srityje - ne kaip holograma, ir ne kaip išmani Viešpaties faksimilė, - tai Pats Viešpats.

Mūsų akys gali būti atvertos, kad regėtumėm Jo sritį, nes Dvasios srityje mes juntame ar girdime Jį per Šventąją Dvasią. Apaštalas Jonas Apr 1:10 teigia: „aš buvau Dvasioje Viešpaties dieną ir išgirdau už savo nugaros galingą balsą...“ Jis matė Viešpatį, per Šventąją Dvasią, jo akys buvo atvertos Jo sričiai.

Dvasia yra ryšys tarp dangau ir žemės, Ji šiandien patarnauja žemėje. Ji yra Tiesos Dvasia ir tiksliai atkartoja mums tai, ką girdi iš Tėvo ar Jėzaus.

Jėzus pasakė: „Dar daug ką turiu jums (mokiniams) pasakyti, bet dabar jūs negalite pakelti. Bet kai ateis Ji, Tiesos Dvasia, jus Ji įves į visą tiesą. Ji nekalbės iš savęs, bet kalbės, ką išgirs, ir praneš, kas dar turi įvykti.“ Jono 16:12-13

Jėzus pasakė, kad Jis jiems kalbės ‚daug dalykų‘ per Šventąją Dvasią, kai Ji ateis - tai įvyko per Sekmines. Taigi šiandien, jeigu Viešpats kalba tau ir man, tai daro per Šventąją Dvasią. Paulius pasakė, kad Šventoji Dvasia tiria Tėvą, ieškodama, ką Tėvas turi paruošęs mums. 1Korintiečiams 2:9-2.

Dar vienas nukrypimas
Jeigu jau mes tvarkome painiavą ir naikiname žmonių tradicijas, kodėl turėtumėm dabar sustoti?

Aš turiu šiek tiek nukrypti nuo temos tam, kad kai ką pridėčiau. Paulius nurodo, kad tikintieji gali taip pat bendrauti ir su demonais. Jis tai mini 1Korintiečiams 10:20-22: „Pagonys (netikintieji), aukodami aukas, aukoja demonams, o ne Dievui. Ir aš nenoriu, kad jūs bendrautumėte su demonais. Jūs negalite gerti Viešpaties taurės ir demonų taurės („tosto“ praktika, kaip auka dievui).

Paulius turėjo galvoje mokymus, kad galima būti ‚gerais krikščionimis‘, bet taip pat aukoti aukas demonų šventyklose, tai buvo bendra praktika, patvirtinanti verslo sandėrius. Aš mokiau apie tai serijoje „Jezabelė“. Tas mokymas buvo apie moters nuodėmę, kurią Viešpats pavadino Jezabele Apr 2:20. Jos miestas, Tiatyrai, buvo profsąjungų (gildijų) centras Romos Imperijoje. Jei asmuo norėdavo pirkti ar parduoti kokią nors prekę ar net nekilnojamąjį turtą, kiekvienas kontraktas turėjo būti patvirtinamas auka dievui ar deivei, tos gildijos globėjams, bei seksu su šventyklos prostitute. Ji mokė, kad galima būti Jėzaus pasekėju ir tuo pat metu praktikuojant tokius dalykus, todėl ji buvo stipriai Viešpaties sudrausta. Įsigykite šią seriją, jei norite tai išsamiau pastudijuoti.

Išvada tokia, kad krikščionys gali turėti ir pažinti demonus, nes Paulius kitu atveju nebūtų sakęs: „aš nenoriu, kad jūs turėtumėte bendravimą su demonais.“ Faktiškai per daugiau nei 44 vaikščiojimo su Tėvu metus aš išvijau daugiau demonų iš tikinčiųjų, nei iš netikinčiųjų. Jie negali apsigyventi krikščionio dvasioje, bet gali apsėsti jų protą ir/arba kūną. Bet krikščionis taip pat gali turėti ‚bendravimą‘ su demonais, kaip Paulius sako, praktikuodamas nuolatinę nuodėmę, ir aukodamas aukas dievams ir deivėms patvirtinant  verslo sandėrį, arba pirkti/parduoti namus, o tada užsiimti seksu su šventyklos prostitute. Tokia praktika buvo kasdieninis reiškinys Pauliaus laikais. Šiais laikais tai prilygtų, jei moteris ar vyras būtų įpratęs nuolatos žiūrėti pornografiją, arba lankyti klubus ir panašiai, nors ir žinotų, jog žmonėse ir toje aplinkoje yra demonų. Arba tikintysis, kuris tikrai mylėtų Dievą, bet turėtų tą mažą įprotį, tenkinantį kūną ir tai darytų dažnai. Taip jis kartkartėmis bendrautų su demonais.

Taip jie laikas nuo laiko bendrauja su demonais, po to prašo atleidimo ir tęsia savo krikščionišką gyvenimą. Paulius kalbėjo tikintiesiems, kad jie liautųsi aukoję dievams ir deivėms bei ištvirkavę su šventyklos prostitutėmis. Prisiminkime, tie korintiečiai buvo charizmatai, uolūs dėl Dievo, bet daugeliu atvejų giliai klystantys. Tačiau jie augo Kristuje. Ilgiausius laiškus Paulius parašė korintiečiams - 1 ir 2 laiškas Korintiečiams. Paulius rašė apie jų trūkumus gyvenime, bet vis tiek jie buvo priimtini Viešpatyje. Paulius jiems sakė, kad jie dalyvaus paėmime 1Korintiečiams 15, ir kad jie  valdys pasaulį ir angelus ateinančiais amžiais 1Korintiečiams 6:2, ir kad jų nesantaika ir pavydas yra medis, šienas ir šiaudai, kurie sudegs teismo metu 1Kor 3:1-15. Šiandien tai teikia mums viltį!

Žodis „bendravimas“ reiškia, turėti kažką bendra‘, „dalyvauti tame kas bendra su“, ir apibūdina tikinčiųjų bendravimą su Viešpačiu. Bet kai kurie krikščionys taip pat gali turėti kažkokį bendrą susitarimą arba bendravimą su demonais, kaip rašė Paulius.

Aš matau, kad tie nukrypimai nors yra reikalingi, nuvedė mane šalin nuo temos, kaip iš tiesų bendrauti su Tėvu, Viešpačiu ir Šventąja Dvasia ir kaip suprasti skirtumus tarp jų. Tai padarė šios savaitės „Mintis“ ypatingai ilgas, dėl to atsiprašau. Pažadu padaryti tai sekančią savaitę...kol kas, būkite palaiminti!

John Fenn 


2018 m. rugpjūčio 9 d., ketvirtadienis

Šventoji Dvasia. Kaip Ją pažinti. 2dalis

John Fenn 2018 rugpjūčio 3d.

Sveiki,

Praeitą savaitę dalinausi apie tai, kad visos maldos Naujajame Testamente buvo skirtos Tėvui, bet ne Jėzui. Taip pat mes  nerasime  nei vienos maldos skirtos Šventajai Dvasiai, tačiau paminėta, kad yra bendravimas su Šventąja Dvasia ir su Jėzumi. Šioje serijoje  aš apibūdinsiu tai ir pamokysiu jus, kaip tai padaryti. Visos NT maldos , pradedant nuo Viešpaties maldos, skirtos Tėvui.
Priežastis labai paprasta: Tėvas suplanavo išgelbėjimą, O Jėzus buvo tik būdas, kaip tai įvykdyti. Iš  Bendrosios  angliškos biblijos( CEB): 

„ Visi šie dalykai yra iš Dievo(Tėvo), kuris sutaikino mus su Savimi per Kristų ir Kuris davė mums sutaikinimo tarnystę. Dievas (Tėvas) sutaikino pasaulį su Savimi per Kristų, neužskaitydamas žmonėms nuodėmių. Jis patikėjo mums sutaikinimo tarnystę.“ 2Korintiečiams 5:17-19

Vadindami Jėzų Žodžiu žmonės nesuvokia, kieno Žodis Jis yra. Jis yra Dievo Tėvo Žodis žmonijai: susitaikykite su Manimi! Jei tėvas sako savo sūnui išeiti ir pakviesti  brolius ir seses į vidų, nes jau vėlu, vaikai  neprašo sūnaus leidimo pasilikti lauke  ilgiau, nes jis yra  tik tėvo žodis, pasiuntinys.

Jie prašo tėvo, kuris siunčia žinią ir sūnų su ta žinia. Jėzus yra Tėvo Žodis, nešėjas  pasiuntinys, ir mūsų  išgelbėjimo autorius, skatinantis  mus eiti vidun. Bet  pakvietimo šaltinis yra Tėvas, o ne Jėzus. Mes prašome Tėvo, o ne pasiuntinio.

Aš dažnai naudoju šitą pavyzdį: tėvas liepia savo sūnui nuplauti automobilį.  Sūnus nuplauna jį vandeniu. Mes galėtume sakyti, kad Tėvas nuplauna automobilį naudodamas savo sūnų, ir abu tėvas ir sūnus gali teisingai pasakyti, kad automobilį nuplovė vanduo. Mes esame purvinas automobilis, tėvas yra Tėvas, sūnus yra Sūnus, ir Šventoji Dvasia yra vanduo. Visi gali teisingai pasakyti, kad Tėvas nuplovė mus, arba Sūnus nuplovė mus, arba Šventoji Dvasia nuplovė mus. Visi jie atlieka skirtingas funkcijas. Vienas suplanavo, Kitas įvykdė, o dar Kitas buvo panaudotas kaip instrumentas tai įvykdyti.

Tėkmė
Mato 3:16 vandens Krikšto metu Jėzus išeina iš vandens, Tėvas kalba girdimu balsu, o tada Dvasia nužengia ir pasilieka ant Jėzaus. Iš Tėvo per  Šventą Dvasią ant Jėzaus. Šiandien mes esame Kristaus kūnas ir tekėjimas vyksta toliau: iš Tėvo per Šventą Dvasią į Kristaus kūną.

Jono15:26 Jėzus pasakė : „ Kai ateis Guodėja, Kurią aš jums atsiųsiu nuo Tėvo, Tiesos Dvasią, Kuri kyla iš Tėvo, Ji liudys apie Mane.“


Apreiškimas, kad Šventoji Dvasia kyla iš Tėvo, yra raktas. Ji kyla  iš Tėvo ir siunčiama mums.  Pamąstykime tokiu būdu: Tėvas yra Savo soste danguje. Mes esame Kristus žemėje. Reikia jungiamosios grandies, tilto, bendravimo priemonės tarp dangaus ir žemės. Tai Šventosios Dvasios funkcija ir vaidmuo. Ji plaukia iš  dangaus į žemę. Ji yra abiejose vietose tuo pačiu metu.


Mes taip pat turime suprasti, ką Jėzus pasakė apie Tėvą Jn4:24, Tėvas yra Dvasia. Todėl Ji bendrauja su mūsų dvasia. Ji nėra protas. Mes turime ieškoti bendravimo su Ja ir perdavimo iš Jos mūsų dvasiai, o ne protui.


Galime mąstyti ir taip, kad
Šventoji Dvasia  vienintelė tarnauja šiandien žemėje. 
Tik vienintelė Šventoji Dvasia duota mums Sekminių metu, atsiųsta iš Tėvo, kad suteiktų mums jėgą, ir kad mes turėtume bendravimą su Tėvu ir su Viešpačiu Jėzumi. Viskas, ką mes turime, viskas, ką mes girdime, matome, ir darome Viešpatyje yra per ir Šventojoje Dvasioje. Kai asmuo mato Jėzų, tai tikrai Viešpats, bet mūsų akys atveriamos matyti Jo sritį Šventąja Dvasia. Asmuo atgimsta per Šventąją Dvasią. Visi patyrimai, kuriuos jis turi iš Dievo yra taip pat per Šventąją Dvasią. Ji vienintelė šiandien žemėje perduodanti tiksliai ir teisingai tai, ką dangus sako ir siunčia mums.

Štai kodėl  Jėzus sakė Jono 16:13, kad Ji yra Tiesos Dvasia ir, „...Jis nekalbės iš Savęs, bet tik tai, ką girdės, tik tai Ji kalbės.“ Šventoji Dvasia pakartoja tik tai, ką girdi danguje.

Ji niekada nesiima iniciatyvos Pati, todėl tikrai nėra gerai melstis Šventajai Dvasiai, prašyti Jos kažką padaryti, Ji yra tik jungtis tarp dangaus ir žemės. Ji tik pakartoja tai, ką girdi. Taip kaip ir  Jėzaus vandens krikšto metu: “ Tėvas per Dvasią Jėzui žemėje. Šiandien tasai „Jėzus žemėje“ esame mes. Tėkmė yra ta pati.  


Paulius pasakė tai kitu būdu
1Kor2:9-16 Paulius smulkiai išaiškina Jėzaus teiginį, kad Šventoji Dvasia kartoja tik tai, ką girdi. Jis pradeda cituodamas Senojo Testamento eil. „
 
9: „Ko akis neregėjo, ko ausis negirdėjo, kas žmogui į širdį neatėjo, tai paruošė Dievas tiems, kurie Jį myli“.
10 Dievas mums tai apreiškė per savo Dvasią, nes Dvasia visa ištiria, net Dievo gelmes. „


Tiesiog dabar Šventoji Dvasia tiria Dievo Tėvo širdį mūsų labui, ieškodama, ką Jis paruošęs mums, ir kai randa kažką, perduoda mūsų dvasiai.

Tai gali būti nelabai svarbus dalykas, toks kaip nukreipti mūsų žingsnius į laisvą vietą automobilių stovėjimo aikštelėje netoli parduotuvės, kurios mes prašėme Tėvo, iki liudijimo tavo dvasioje ramybe, kad gausi darbą, dėl  kurio tu  dalyvavai pokalbyje. Jėzus sakė, kad Šventoji Dvasia nekalbės iš savęs, tik tai, ką girdės. Ji tiria Tėvo širdį, ieškodama aprūpinimo tavo gyvenimui.

Tėvas yra tavo atsakytos maldos šaltinis
16 Neapsigaukite, mano mylimi broliai!
17 Kiekvienas geras davinys ir kiekviena tobula dovana yra iš aukštybių, nužengia nuo šviesų Tėvo, kuriame nėra permainų ir nė šešėlio keitimosi.
18 Savo valia Jis pagimdė mus Tiesos Žodžiu, kad būtume tarsi Jo kūrinių pirmieji vaisiai. „ Jok1:16-18


Kaip bendrauti su Tėvu, Dvasia, ir Sūnumi kitą kartą....iki tada, visus laiminu,

John Fenn

www.churchwithoutwallsinternational.org ir rašykite man e-laiškus: cwowi@aol.com