Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2011 m. vasario 28 d., pirmadienis

Tarnavimo apžvalga metų pabaigoje

John Fenn, 2010 m. gruodžio mėn. 25 d.,

Šią savaitę jaučiau norą pasidalinti su jumis tuo, ką rašiau mūsų tarnavimo mėnesinėje apžvalgoje. Mano „Savaitės mintis“ dabar prenumeruoja 5.200 žmonių. Tai savanoriška prenumerata ir visi norintys gali bet kada išsiregistruoti susiradę nuorodą gale teksto. Kiekvieną savaitę prisideda nuo 10 iki 50 naujų skaitytojų.

Be šitų 5.200 skaitytojų, daugelyje šalių lyderiai verčia mano straipsnius į savo kalbas ir siunčia savo tinklui, kuris dažnai siekia net iki kelių šimtų žmonių. Jų tarpe yra kraštų, kuriuose krikščionys persekiojami, todėl neminėsiu čia tų valstybių pavadinimų. Apytikriai paskaičiavus „Savaitės mintys“ pasiekia maždaug 7.500, o gal net ir 10.000 skaitytojų.

Mūsų tarnavimo mėnesinę apžvalgą JAV skaito 1.040 žmonių ir nuo 10 iki 50 prisideda kiekvieną mėnesį.

Mūsų mėnesinė tarnavimo apžvalga nėra plačios apimties, tik paprastas laiškas. Man nepatinka, kai mane bombarduoja tarnavimo aplinkraščiais, kurie tokie išpūsti ir pompastiški, kad reikia gero pusvalandžio, kol perskaitai. Aš siekui pateikti subalansuotą informaciją ir nurodymus, aprašyti tikrus poreikius be išpūtimo ir manipuliacijos, taigi nieko daugiau tik „Štai čia mes dabar esame“.

Savaitinė ir mėnesinė įtaka
Kiekvieną savaitę aš gaunu dešimtis e-laiškų įvairiomis temomis ir plius keletą laiškų paštu. Daugelis jų yra nuo žmonių, kurie nori suprasti Raštą arba jiems reikia išminties ir aiškumo savo gyvenimo situacijoms. Kai kurie ieško namų bažnyčios savo regione arba norėtų ją įkurti.

Kai kurie rašo norėdami pasakyti, kaip labai šios ar praeitos savaitės ,,Mintys“ pakeitė jų gyvenimą, atsakė į gyvenimo klausimus, suteikė aiškumą. Kai kurie rašo todėl, kad jie turi tikrai rimtų poreikių – pinigų, maisto, kad išgyventų artimiausią savaitę, arba emocinių, arba demonų sukeltų problemų ir jiems reikia atsakymų. Aš arba mes kaip organizacija padedame kiek įstengiame.

Kartas nuo karto kas nors atsiunčią e-laišką ir ilgai aiškina savo numylėtą doktriną, net neatsakydami į mano klausimą, kur apie tai rasti eilutę arba pastraipą Rašte. Kai yra tiek daug žmonių, kuriems tikrai reikia pagalbos, aš neskiriu daug laiko tiems, kurie nori tik pasiginčyti.

Laikas nuo laiko pasitaiko, kad užminu kam nors ant kojos ir jie rašo, kad netiki manimi ir remdamiesi kokia viena „Savaitės minčių“ eilute „apsistato nuoskaudų sienomis“ ir tai man atvirai praneša. Šitie žmonės turi anksčiau patirtų nuoskaudų ar įsižeidimų (dažnai gautų bažnyčioje arba iš pastoriaus ar mokytojo), ir aš atsiduriu to šunelio vietoje, kuriam reikia iškęsti spyrius. Aš bandau padėti jiems palikti tą įsižeidimą, jei jie leidžia man tai padaryti.

Dauguma turi klausimų iš Rašto, arba tiesiog ieško išminties gyvenimo situacijoms. Taip aš tampu pastoriumi dešimtims, dešimtims ir dešimtims žmonių kiekvieną savaitę. Nuostabu, kokie panašūs žmonės ir nesvarbu, kur jie begyventų, ir kokios panašios jų problemos ir klausimai. Aš jaučiu, kad turiu privilegiją jausti viso pasaulio Kristaus Kūno pulsą, dėl to būnu nuolatos sujaudintas ir nusižeminęs.

Mane galima pasiekti per Skype, internetinę video/audio sistemą. Aš sulaukiu daug skambučių. Žmonėms reikia maldos arba išminties, kaip taikyti Raštą konkrečiose gyvenimo situacijose (Mano vardas Skype –Jfenntulsa).

Mūsų tarnavimas yra mokyti Kristaus Kūną Viešpaties kelių, ir padėti kurti namų bažnyčias. Mums patinka tai, ką mes darome. Mums garbė tarnauti Viešpačiui tarnaujant Jo žmonėms.

Su pagarba
Kaip sakiau, užsisakyti mūsų „Savaitės mintis“ ir netgi mūsų laiškus paštu galima laisvai ir veltui.

Bet iš tų 5.200, kurie prenumeruoja mano angliškas „Savaitės Mintis“ ir 1.040 - JAV mėnesinį aplinkraštį tik 286 žmonės paaukojo pinigų mūsų tarnavimui šiais metais.

Mes su Barbara tai labai labai vertiname, nes jų paaukojimai leidžia mus tęsti tarnavimą. Jie prisideda prie mūsų daromos įtakos pasaulio mastu. Mes investuojame į žmones ir tikimės, kad sulauksime atsako, juk iš to mes pragyvename. Paulius 1 Kor 9 rašė: taip sutvarkė Viešpats, kad tie, kurie skelbia Evangeliją gyventų iš Evangelijos. Yra teisinga, kad kai sėjamas dvasinis maistas, kuris keičia gyvenimą, žmonės atsilygintų menkesniais (bet reikalingais) dalykais, todėl mes esame labai dėkingi tiems, kurie aukojo šias metais.

Mūsų tarnavimas elgiasi taip, kaip ir praeitais metais - trečdalis visų pajamų, kurias gauname, grįžta atgal, kad būtų patenkinti kūno poreikiai. Būdami namų bažnyčia, mes neturime didelių salių, bet turime bažnyčiai priklausančias gyvenamas patalpas - su trim miegamaisiais, kurias mes su Barbara taip pat naudojame, kai būname Tulsoje. Gyvename nepatirdami pertekliaus, taigi galim būti jautrūs kitų poreikiams, visų pirma CWOWI (Tulsos Tarptautinė bažnyčia be sienų yra mūsų namų bažnyčių tinklas) ir po to tiems, kuriuos mes tiesiogiai pažįstame.

Paaukojimai už CD ir knygas skiriami ne man, o CWOWI. Barbara ir aš įnešame čia taip pat savo dalį.

Ko mes siekiame
Turiu karštą troškimą mokyti Viešpaties kelių iš antgamtinės perspektyvos, subalansuotai ir iš Šventosios Dvasios realybės! Kur tik atsidaro durys, aš klausiu Tėvo, ar man eiti pro jas?

Anksčiau šiais metais man paskambino pasaulinio mąsto krikščioniškos televizijos įkūrėjas ir pakvietė mokyti subalansuotą ir antgamtinį Žodį ir Naujojo Testamento mokymą namų bažnyčių perspektyvoje.

Tai ne tai, kad aš to pats siekiu, ar noriu, ir ateitis parodys, kaip viskas vyks. Jei Viešpats norės - gerai, jei ne, taip pat gerai. Aš neforsuosiu įvykių, kaip esu matęs tiek daug kartų, kai tarnavimai statomi iš šieno, medžio ir šiaudų vietoj to, kad siektų tikro augimo.

Aš dėkingas, pavyzdžiui, kad po konferencijos Nyderlanduose 2011 metų kovo mėnesio 21-27 dienomis, aš gavau pakvietimą iš Suomijos Krikščioniškos TV (kaip suprantu, ji transliuoja septynioms Europos šalims) kovo 29 mokyti dvi valandas vakare ir ryte. Taigi po mūsų konferencijos Olandijoje skrisiu į Helsinkį. Šį pasiūlymą gavau per savo naują draugę Suomijoje ir savo dvasioje žinojau, kad Viešpats atveria duris. Štai, ką turiu galvoje, kai sakau, kad neforsuosiu įvykių, o tik lauksiu Viešpaties.

Barbara ir aš gyvename labai paprastai ir mūsų tarnavimo biudžetas nėra didelis. Kai mes keliaujame iš namų į namus, mes tam naudojame tarnavimo lėšas, taip pat asmenines, kas turėtų būti mano užmokestis. Mes tikimės, kad mūsų kelionių išlaidas padengs paaukojimai, bet taip ne visada nutinka.

Turint galvoje namų bažnyčių specifiką kartais joms nepavyksta surinkti daug paaukojimų, arba žmonės yra įpratę šioje srityje būti nuolat raginami iš sakyklų ir nesuvokia, kad jie turi vadovautis Jėzumi, kuris gyvena jų viduje, ir kiekvienas asmuo, vadovaudamasis malone, pats turi nuspręsti, ar jis aukos ir kiek aukos, ir po to išmokti disciplinos, kad tai įvykdytų.

Bet kokiu atveju Tėvas maloningai pasirūpina, kad mūsų poreikiai būtų atsakyti ir mes esame už tai dėkingi.

2011 metais mes planuojame sukurti atskirą biudžetą kelionėms, taigi mes pradedame atidėti kažkiek su Barbara kiekvieną savaitę.

Savo šalyje mes planuojame rengti regioninius susirinkimus, kad galėtume susitikti su visais norinčiais. Kai kur namų svetainės tokiam savaitgalio seminarui pakanka, bet kitose srityse, kur susirenka daugiau žmonių, kurie pažįsta mane, to jau neužtenka.

Taigi čia metų apžvalga. Aš siekiu kiek tik įmanoma kuo didesnio skaidrumo savo gyvenime ir tarnavime. Nes aš mačiau Viešpatį ir Jis yra Dievas, o aš – ne... todėl nedaug kas šiame pasaulyje daro man didelį įspūdį. Aš tiesiog stengiuosi būti palaiminimu Jo žmonėms ir darau tai, ką Jis nori, kad daryčiau.

Šio Kalėdų laikotarpio metu aš noriu pasakyti jumis tai, ką rašiau ir savo Kalėdiniuose pasveikinimuose tiems anksčiau minėtiems 286-iems, svarbiausia Artumas, ne dovanos…

Linksmų Kalėdų!

Su dideliu dėkingumu,

John Fenn
Neužmirškite rašyti man asmeninius e-laiškus šiuo adresu: cwowi@aol.com

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.