Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2011 m. kovo 3 d., ketvirtadienis

Karalystė. Viską atrakinantis raktas. 4 dalis

John Fenn, 2011 m. vasario mėn. 26 d.,

Viską atrakinantis raktas
Argi nebūtų puiku, kad mūsų karalystės kultūros ir vertybių studijoje būtų vienas raktas, kuris atrakina supratimo duris viskam, ką Jėzus apie tai pasakė? Gera naujiena – yra toks raktas. Mk 4:1-20 Jėzus mokė ir aiškino palyginimą apie sėjėją. Jis pasakė: „Nejaugi nesuprantate šito palyginimo? Tai kaip suprasite visus kitus palyginimus?“ (Mk 4:13). Kitais žodžiais, šito palyginimo supratimas yra raktas atrakinantis gilesnę reikšmę to, ką Viešpats mokė apie Karalystę. Jei tu nesupranti ir nenaudoji rakto, kurį Jis davė, tu nesuprasi Jo palyginimų.

Šis palyginimas atskleidžia 5 dalykus, kuriuos šėtonas naudoja prieš mus, atskleidžia jo kelius ir būdus, žmogaus širdies būklę, ir kaip Žodis auga mūsų viduje, ir dar daugiau, bet apie tai aš rašysiu kitą savaitę.

Dar svarbiau yra tai, kad Jėzus apibūdina, ką reiškia Evangelijose panaudoti simboliai. Šitas paaiškinimas atrakina esminių Dangaus Karalystės vertybių ir charakteristikų suvokimą.

Simboliai
Mk 4:14 Jėzus pasakė: „Sėjėjas sėja Žodį“. Jis yra sėjėjas. Sėkla yra Dievo Žodis. Žemė/purvas/dirva yra žmogaus širdis su jos įvairiais atvirumo lygiais priimti Dievo Žodį.

Nustatymas šitų trijų elementų yra raktas, kuris atrakina visus Karalystės palyginimus. Jėzus visada asmuo, kuris sėja, sėkla - visada yra Žodis ir žmogaus širdis - tai būtent ta vieta, kur Jis ją randa.

Ar laikysimės jų?
Paaiškinęs simbolių reikšmes ir įvairiais būdais naudodamas tai, kaip supratimo raktą, Jėzus tuoj pat pradeda pasakoti Karalystės palyginimus Mt 13:44-46:

„Dangaus Karalystė yra kaip dirvoje paslėptas lobis. Atradęs jį, žmogus tai nuslepia: iš to džiaugsmo eina, parduoda visa, ką turi ir perka tą dirvą“.

Tai nėra palyginimas apie tai, kad jūs randate lobį, bet apie Jėzų, kuris randa jus!

Tavo širdis yra laukas - Jėzus davė mums šį raktą. Jėzus yra žmogus, kuris randa lobį (Žodį) tavo širdyje. IŠ DŽIAUGSMO Jis parduoda viską ką turi, kad nusipirktų lauką - žmogaus širdį. WOW!

Mes turime šitą lobį žemiškuose induose, kad Garbė atitektų Dievui, ne mums.
„Bet mes turime šį turtą (lobį) moliniuose induose, kad būtų aišku, jog visa viršijanti jėgos apstybė iš Dievo, o ne iš mūsų“.
„Jūs esate nupirkti už didelę kainą, tad šlovinkite Dievą...“
„...Jis apiplėšė Save ir esybe tapo tarnu ir panašus į žmones. Ir išore tapęs kaip žmogus, Jis nusižemino, tapdamas paklusnus iki mirties, iki kryžiaus mirties“.
(2 Kor4:7; 1 Kor 6:20; Fil 2:6-8)

Ar pasiruošę dar vienam?
„Vėl su Dangaus Karalyste yra kaip su pirkliu (Jėzus), ieškančiu gerų perlų (žmonių širdžių -prisiminkime, kad perlai auga iš „sėklos“ - smiltelės kriauklės viduje), atradęs vieną brangų perlą, jis eina, parduoda visa, ką turi, ir nusiperka jį“ (Mt 13:44-46).

Jėzus yra tas pirklys verslo kelionėje, ieškantis gerų širdžių. Jis randa vieną labai brangų perlą – tavo širdį, individo širdį, kuri Jam labai vertinga, ir Jis parduoda viską ką turi, kad nusipirktų tave! Šitame palyginime Jis atskleidžia, kad Jo misija žemėje yra asmeninė, individuali! Tu esi tas brangus perlas, ir Jis viską parduoda, kad nusipirktų tave. Wow!

Jėzus sako tą patį dalyką skirtingu būdu 13:13, bet tebenaudoja tą patį raktą „Dangaus Karalystė yra kaip raugas (sėkla), kurį moteris (jis yra kepėjas) įmaišė trijuose saikuose miltų (žmogaus dvasia, siela, kūnas) ir nuo jo viskas įrūgo“.

Simbolių supratimas atrakina reikšmę. Tu turi įmaišyti mieles ir palaukti, kol jos iškels visą tešlą - tai visa mūsų širdis, mūsų visos trys dalys. Užtrunka, kol užraugiamas visas mūsų gyvenimas ir t.t.

Kodėl tai rašau?
Aš dalinuosi šituo palyginimu apie sėjėją ir simbolių reikšmes, kuriuos minėjo Jėzus, reikalingus tam, kad suprastum visus Jo palyginimus, todėl, kad yra tiek daug „perdėjimo“ apie karalystę. Aš noriu atskleisti meilės ir aukos esmę, žmogaus širdies vertę Viešpaties akyse, tiesą apie tavo žmogišką širdį, tiesiai iš Jo lūpų.

Atmesk visą marketingo perdėjimą būdingą mūsų dienomis apie „Karalystės“ gyvenimą, ir visus debatus virš to, kaip suprasti Dievo Karalystę, ir tu atrasi tai, ką Jis iš tiesų atskleidė apie Dangaus Karalystės vertybes.

Jis yra ūkininkas sodinantis žodžio sėklą į mūsų širdis. Viena dirva yra uolėta, kita turi erškėčių, o dar kita - gera dirva. Bet Jis beria sėklą į visas dirvas, nes myli žmogaus širdį. Jis mokė šitą pagrindinį palyginimą naudodamas tą patį raktą įvairiais būdais, kad papasakotų mums apie Savo didžią meilę, kaip didžiai Jis vertina kiekvieną iš mūsų, ir kokią didelę kainą Jis sumokėjo, kad mus atpirktų.

Gal būt tu nesijauti taip, tarsi būtum tas didžiai vertingas perlas, kurį norėdamas įsigyti Jis turėjo parduoti viską, ką turėjo. Gal būt tu nesijauti taip, tarsi tavo gyvenimas - gabalas tešlos, vertas, kad jį pilnai užraugintų Žodžio mielės. Bet tu esi vertas.

Esminis dalykas, jei mes norime turėti gyvenimą, kurį mums paruošė Dievas, yra tai, kad mes priimame mūsų vertę Jame. Nes kaip mes galime mylėti savo kaimyną, jei mes nemylime savęs? Būtina suvokti Jo meilę ir priėmimą, kad mes esame perlai, laukas su užkastu lobiu ir, kad tikrai turime augančią Žodžio sėklą savyje.

Malonė nepriklauso nuo jos priėmėjo, ir negali pagal savo prigimtį nuo jo priklausyti. Ji yra malonės davėjo širdyje. Tas kuris priima negali įtakoti malonės davėjo širdies.

Praeitą savaitę minėjau, kad pasidalinsiu daugiau apie tai, kaip „išeiti“. Taigi, dabar šitame kontekste. Jei šis supratimas ir vertybės taps tavo širdies dalimi, tu būsi mylintis, atleidžiantis, į išorę orientuotas Viešpaties Jėzaus mokinys, kurio nepatenkina niekas kita, tik bendravimas su kitais, turinčiais tas pačias dvasines vertybes, ir iš to rato - į išorę.

TAI- raktas suprasti Karalystės kultūrą ir vertybes. Tai pamatinis raktas „kaip išeiti“. Sekančią savaitę apie tai, kaip Karalystė auga mūsų viduje.

Gausių palaiminimų!

John Fenn
Neužmirškite rašyti man asmeninius e-laiškus šiuo adresu: cwowi@aol.com

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.