Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2011 m. sausio 27 d., ketvirtadienis

Ką man pasakė Viešpats

John Fenn, 2010 m. gruodžio mėn. 11 d.,
www.supernaturalhousechurch.org

Tai yra ne ta tema, kurią norėjau pasirinkti šią savaitę.

Pabaigęs šešių straipsnių seriją „Išmintis dėl pinigų“, buvau numatęs kitus dalykus, kurie jaudino mano dvasią. Bet...

Savaitės mintis aš rašau tokiu būdu: meldžiuosi ir pasirenku tą temą, kuria Tėvas sujaudina mano širdį. Aš niekada nesėdžiu ir negalvoju: „Šį kartą aš rašysiu apie būtent apie tai“. Jis liepė man rašyti „Savaitės mintis“, taigi aš visada ieškau Jo, ir iš dešimčių temų pasirenku tą, kuri sujaudina mano dvasią, kuri staiga iškyla, arba aš ją staiga prisimenu. Kai tai atsitinka, ima plaukti apreiškimai ir prieš mane tarsi išsiskleidžia žemėlapis - tema, kurios kryptimis aš turiu judėti. Kartais šis supratimas ateina iš anksto prieš kelias savaites, kartais jis „pakraunamas“ į mano dvasią paskutinę minutę, ketvirtadienio vakare, o penktadienį aš išsiunčiu tekstus.

Šis kartas vienas iš tokių atvejų. Dabar, kai rašau - trečiadienis ir beveik vidurnaktis. Prieš kelias minutes Tėvas kalbėjo man, kad nori, jog aš papasakočiau apie Jėzaus aplankymus, kuriuos aš patyriau šį pavasarį ir rudenį. Kai jūs tai skaitysite, suprasite kodėl. Šį vakarą Jis man pasakė: „Kaip manai, kodėl šias pastarąsias šešias savaites aš liepiau tau rašyti apie finansus?“  Niekada nebūčiau pagalvojęs, kad šios temos yra  kaip nors susiję ,bet kartais taip nutinka.

Pirmas aplankymas
Turiu paaiškinti, kaip viskas vyksta. Kartais Tėvas sako man melstis dėl to, kas įvyks tautose ar žemėje. Jis duoda man apreiškimus apie tai, ką yra suplanavęs velnias arba, kas natūraliai turi įvykti. Jis tikisi, kad žmonės melsis, todėl Jis galės legaliai įsiterpti ir tai sustabdyti, sulėtinti arba iš viso panaikinti bet kokį priešo poveikį.

Panašų pavyzdį galime rasti Apd 27,10, kai Paulius suvokia, kad kelionėje į Romą jie gali prarasti savo gyvenimus ir perspėja žmones, kurie plaukia kartu su juo. Žinoma, jie ignoruoja jo perspėjimą ir pakliūva į baisią audrą. Galiausiai Pauliui pasirodo angelas ir pasako, kad laivas ir krovinys žus, bet Tėvas atidavė jam visų 276 drauge plaukusių vyrų gyvybes.

Daug kartų Tėvas apreiškia mums, ką velnias yra numatęs, jei Jis to nesustabdys - štai taip atsitiko ir Pauliui. Tėvas apreiškė jiems, kad jeigu neįvyks pasikeitimų, jie žus. Anksčiau aš būčiau sudraudęs tokias negatyvias mintis, manydamas, kad tai iš velnio, nesuprasdamas, kad tai Tėvas atskleidžia priešo planus, kurie įvyks, jei nebus į tai tinkamai sureaguota.

Taip nutiko mano gyvenime sausio mėnesį, kai Jis pranešė apie du uraganus, kurie turėjo įvykti rugpjūtį, teroristų atakas rugsėjį, ekonomines problemas spalio mėnesį. Tada uraganai nenusiaubė JAV, ir daugybė teroristų atakų JAV ir Europoje buvo tą rugsėjį susekta ir sustabdyta, ekonomika... na, bet grįžkime prie temos!

Štai kokią įtaką mes turime Tėvui. Mato 24,15-20 yra mano mėgstamas pavyzdys, kai Jėzus pranašauja apie Antikristo atėjimą į Jeruzalę, kuris įvyks įpusėjus taikos sutarties laikui su Izraeliu. Mes žinome apie įvykius, kurie užrašyti akmenyje Danieliaus pranašystėse, tai pamini Jėzus ir Paulius Antrame Laiške Tesalonikiečiams. Tai turi įvykti ir Jėzus perspėja, kad, kai jūs tai pamatysite, reikės nedelsiant palikti Jeruzalę.

Bet Jis sako (20 eilutė): „Melskitės, kad jūsų kelionė nebūtų šeštadienį ir žiemą...“. Nuostabu! Antikristo atėjimas į Jeruzalę yra įrašytas akmenyje, bet metų laikas ir savaitės diena priklausys nuo maldos. Taigi, kai Tėvas pasako man apie dalykus, kurie turi įvykti, mes galime melstis ir prašyti , kad Jis ateitų į tą situaciją.

Bet Jėzus
Savo aplankymų metu Jėzus kalba apie tai, ką Jis daro su mumis Savo Kūne, o ne todėl, kad tai gali būti pakeista. Tai, ką Jis prašo Savo Kūną padaryti, Jis pateikia kaip nesikeičiantį faktą. Šitie žodžiai, panašiai, kaip skaitome Apreiškimo knygoje, yra Jo žinia bažnyčiai ir skirta tiems, kurie „turi ausis klausyti“. Tačiau kartais, kai Jis pasako, ką darys, Jis liepia man melstis dėl kažko susijusio su tais dalykais.

Jėzus man pasirodė šių metų (2010) kovo mėnesį ir pasakė, kad nori, jog Kristaus Kūnas teistų save dėl finansų. Su tuo susiję ir kitos mūsų gyvenimo sritys: kaip mes leidžiame savo laiką, santykiai, ateities planai ir t.t.

Anksčiau Jis kalbėjo man apie tai 1987 metais, Džimo Beikerio skandalo (susijusio su seksu ir finansiniais dalykais jo tarnavime) metu. Tada Jis man pasakė, kad tie labai vieši skandalingi Bakker, Swaggart kritimai buvo perspėjimas visam Kūnui teisti save šiose dviejose srityse. Ir tikrai po šešių mėnesių (1987 spalis) JAV patyrė krizę biržos akcijų rinkoje, po to tai įvyko visame pasaulyje 1992 ir Kanadoje – 1995 metais. Ir šiuo metu dauguma Kristaus Kūne elgiasi labai lengvabūdiškai ir yra užsikietinę dėl seksualinių nuodėmių. 2010 metų kovo mėnesį Jis nepaminėjo sekso nuodėmių, tik sakė teisti save dėl finansų.

Prieš kelias savaites
Maždaug prieš mėnesį grupė žmonių iš Tulsos namų bažnyčių aplankė seserinę bažnyčią Alingtone (Dallas, Texas). Buvo susirinkę 35 žmonės. Intensyvaus šlovinimo metu staiga mano akys buvo atvertos ir aš pamačiau dvasinę sferą. Aš  pamačiau, kaip į kambarį įėjo Jėzus. Jis pakalbėjo su manimi, po to dar su keturiais iš mūsų, kurių akys tą rytą buvo atvertos, ir visa tai įvyko patepime.

Jėzus pakartojo man tai, ką kalbėjo pavasarį – kad Jis prašo Savo Kūną teisti save finansų srityje. Jis paklausė: „Ar tu supanti, kad rinkimų turo rezultatai iš dalies priklauso nuo to, kaip mano žmonės ima prabusti ir prisiimti atsakomybę už savo gyvenimus. Tai pasireiškia politiniame gyvenime, bet šaknis yra tai, kad mano žmonės teisia savo gyvenimus, prisiima atsakomybę ir daro pasikeitimus pagal mano valią. „Prisimink, kai Aš darau pasikeitimus Mano Kūne, ta Gyvenimo srovė paveikia netgi natūralius dalykus“.

Prisimenu, kai griuvo Berlyno siena ir „geležinė uždanga“ aplink TSRS. Daugelis suprato, kad priežastis ir šių pasikeitimų šaknis - pogrindinė bažnyčia, kuri meldėsi dėl laisvės. Štai kodėl Kinijos ir Arabų pasaulio politikai bijo Kristaus Kūno, nes laisvė jame leidžia išsilieti Dievo Dvasiai į individų, ekonominį, politinį gyvenimą ir galiausiai paveikia nacionalinę politiką ir tautų apsisprendimus.

Jis liepė man melstis už būsimą Kongresą. Savo gyvenimo teisimas ir disciplina yra kaina, kurią reikia sumokėti, kad įvyktų pasikeitimai. Tai gali būti daugeliui, kurie yra nepratę prie tokių dalykų, sunku padaryti, bet būtina, kad jų gyvenimas tinkamai pasikeistų. Jis priminė man praėjusius aplankymus (nuo 2009 iki dabar), kai Jis kalbėjo apie pogrindinę ekonomiką Savo Kūne (esu anksčiau apie tai rašęs), ir regėjimą apie žaidimų aikštelės čiuožynę bei numatymą, kad laimės Respublikonai, bet populiarumas per sekančius du metus svyruos (taip pat esu apie tai rašęs).

Kai Jėzus baigė kalbėti apie praeitus aplankymus ir juos apibendrino, Jis man pasakė kai kuriuos asmeninius dalykus, tada pasisuko ir ėmė kalbėti kitiems. Susidarė įspūdis pagal tai, kaip Jis pabaigė, kad mes turime du metus laiko save teisti, ruoštis iki 2012 metų pavasario (pavasarį Jis pirmą kartą pasirodė ir kalbėjo, kad Kūnas turi teisti save), arba iki 2012 lapkričio, kuomet JAV vyks rinkimai. Tačiau jaučiu, kad iki tol įvyks įvairių dalykų, kurie paskatins visus žmones - tuos, kurie yra Jame ir netikinčius sutvarkyti savo finansinį gyvenimą.

Jokios baimės, tik susijaudinimas
Jis buvo susijaudinęs dėl ateities dienų - daugelis Kūne teisingai surikiuoja savo prioritetus, kad turėtų tokius santykius, apie kuriuos kalba Raštas, ir dauguma gyvena meilėje su tais žmonėmis su kuriais bendrauja. Jis patikino mane, kad labiausiai jaudinantys dalykai laukia ateityje. Tai buvo labai pozityvus aplankymas. Tai nebuvo skirta tik Amerikai, nes šitos „Mintys“ išplatinamos po visą pasaulį, taigi priimkite tai kaip žinią visam Kūnui. Kaip sakiau, neketinau rašyti šia tema, ir pats specialiai nesiejau pastarųjų šešių savaičių mokymo apie finansus su šitais aplankymais, bet turėjau būti paklusnus.

Daugeliui tai, kuo pasidalinau ras atgarsį jų dvasioje, nes jūs jau kažką darote ta linkme - disciplinuojate savo gyvenimą ir biudžetą, ruošiatės ateičiai, vietoje to, kad elgtumėtės kaip paauglys, kuris pirmą kartą gavo atlyginimą - ir susitelkiate dvasioje į santykius, ir į tai su kuo jūs renkatės bendrauti.

Ištirkite, ar tai, ką rašiau randa jumyse atgarsį.


Gausių palaiminimų!

John Fenn
Neužmirškite rašyti man asmeninius e-laiškus šiuo adresu: cwowi@aol.com

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.