Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2011 m. kovo 31 d., ketvirtadienis

Dienos, kuriomis gyvename. 1 dalis

John Fenn, 2011 m. kovo mėn. 26 d.,

Sveiki,
Paruošiau 3 naujas CD serijas aktualiomis šiai dienai temomis: „Jo belaukiant - Paėmimas”, „Artėjantis karas tarp Izraelio ir Rusijos”, „Armagedonas, scenos pastatymas”. Apie tai yra tiek daug mokymų, kad jie net sukelia sumaištį. Aš buvau vedamas tiesiog prisėsti ir mokyti pradėdamas nuo skyriaus ir eilutės istoriniame ir kultūriniame kontekste, ir aš tikiuosi, kad jūs suprasite, jog tai turi prasmę ir suteikia ramybę.

Iš anksto perspėti ir apginkluoti
Prieš metus, kai Viešpats pasirodė man aplankyme ir mokė apie situaciją Kristaus Kūne, Jis paminėjo, kad pasaulį greitai užplūs nauja baimės banga ir netgi sieks daugelį pavergti, ir aš mačiau tuos jos pasireiškimus daugeliu būdų.

Kai kurie ieško pranašiškos reikšmės bet kokiame politiniame ir gamtiniame įvykyje, kai kurie labai atidžiai seka politinius įvykius, kai kurie pasineria į keistus mokymus, kai kurie ruošiasi slėptis urvuose.

Kita vertus, kai kurie palieka paviršutiniškas bažnyčias, paviršutiniškus dvasinius santykius ir ieško gilesnių žmonių, kurie jaučia laiko pulsą ir suvokia, ką šiandien Jėzus daro Savo Kūne. Šios dvi stovyklos labai kontrastingos. Viena iš jų su baime nori suprasti pastarųjų dienų įvykius, o kita - atranda Dievą tikruose ir subalansuotuose dievotuose santykiuose bei bendravime ir yra įsitraukusi į tai, ką šiandien Jėzus daro žemėje.

Tačiau pastarųjų įvykių akivaizdoje, kas gi nenorėtų suprasti, kas dabar vyksta pasaulyje?

Pradėkime nuo pradžių, tai labai gera vieta pradėti...
Ozėjas teigia, kad Adomo nuodėmė  Dievui buvo išdavystė (Oz 6:7). Paulius tai pasako kitu būdu Rom 5:12, kad per vieno žmogaus Adomo nuodėmę į pasaulį įėjo mirtis. Žmonių populiacijai plintant žemėje mirtis ir nuodėmė pasklido visoje planetoje, atnešdama jai prakeikimą.

Neužmirškime, kad tuo metu žemėje vyravo Dievo gyvenimas. Prireikė net 930 metų, kad pamažu iš kartos į kartą nykstant gyvybės ištekliams, mirtų Adomas. Abraomas gyveno 175 metus , Mozė – 120 metų. Mūsų dienomis, išsivysčiusiose tautose, žmonės gyvena apie 70 metų. Labai paplito abortai, nes šėtonui patinka žudyti dar net negimusius žmones įsčiose.

Žemė buvo sukurta taip, kad savaime augintų vaisius ir daržoves, bet nuo Adomo nuodėmės iki mūsų dienų mes turime sunkiai kovoti su piktžolėmis, ligomis, nepalankiomis gamtinėmis sąlygomis, kad išaugintume derlių. Psalmėje 82:5, kur kalbama apie galutinį teismą visoms tautoms parašyta, kad „visi žemės pamatai svyruoja“.

Paulius paaiškina tai Rom 8:19-23
„Kūrinija su ilgesiu laukia, kada bus apreikšti Dievo sūnūs. Mat kūrinija buvo pajungta tuštybei,- ne savo noru, bet pavergėjo valia,- su viltimi, kad ir pati kūrinija bus išlaisvinta iš suirimo vergijos ir įgis šlovingą Dievo vaikų laisvę. Juk mes žinome, kad visa kūrinija iki šiol dejuoja ir tebėra gimdymo skausmuose, ir ne tik ji, bet ir mes patys, turintys pirmuosius Dvasios vaisius,- ir mes dejuojame, kantriai laukdami įsūnijimo, mūsų kūno atpirkimo“.

Jis sako, kad kūrinija patiria gimdymo sąrėmius, laukdama, kada bus apreikšti Dievo sūnūs, kada įvyks gimimas, kai mes - aš ir tu valdysime ir karaliausime kartu su Jėzumi Jo Karalystėje. Tada prakeikimas pasitrauks ir žemė vėl galės patirti tą laisvę, kurią turėjo, kai buvo valdoma Adomo, iki jo išdavystės.

Dvasios keliai
Turime suprasti, kad kai Adomas įleido šėtoną į žemę, šėtonas buvo vienintelė pikta dvasia žemėje. Prisiminkite, kad puolę angelai, kurie jį lydėjo buvo išmesti į žemę, amžiams surišti tamsybėse dvasios sferoje. Nuo tada jie nori pasireikšti žemėje, atnešdami tamsybes ir gyvąjį pragarą iš savo pasaulio į mūsų pasaulį, ir tokiu būdu bando įtakoti žmones.

Kai žmonės ėmė daugintis žemėje, ir Kaino palikuonys pasidavė šėtono pusėn, vis daugiau ir daugiau demonų gavo galimybę pasireikšti per žmones. Prisiminkime, ką Jėzus pasakė Mato 12:43-45: kai vienas demonas palieka asmenį, jis sugrįžta ir atsiveda kelis kitus, kad sutvirtintų savo poziciją. Tokiu būdu išaugus žmonijos populiacijai, tolygiai pasidaugino ir demonų skaičius žemėje.

Nėra sunku suprasti. Jei turėjai reikalų su demonais, gali suprasti, kaip jie pasireiškia natūraliame pasaulyje. Kai tu atėjai pas Viešpatį, tie demonai daugiau nebeturėjo tavyje vietos ir turėjo sugrįžti į tamsybes, nebegalėdami pasireikšti šiame pasaulyje, kol jie neras kažko kito, kurį galėtų surišti.

Šiandien yra apie 7 milijardai gyventojų. Ištisos tautos yra pavergiamos demonų įkvėptų religijų ir politinių sistemų, kai nedori žmonės, paklusdami demonų impulsams ir keliams, demonui po demono suteikė laisvę būti mūsų planetoje.

Kita vertus Pasaulinis JAV Misijų centras praneša, kad krikščionybė yra greičiausiai auganti religija pasaulyje, apie 8% per metus. Islamas auga mažiausiai 2% per metus. Visas krikščionybės augimas yra dėl namų bažnyčių augimo - denominacijos ir tradicinės bažnyčios praranda avis.

Ir viskas vyksta žemės planetoje, kuri sukurta, kad aprūpintų žmoniją, bet patekusi po prakeikimu, dejuoja ir kenčia gimdymo sąrėmius, laukdama grįžtančio Jėzaus ir apsireiškiančių Dievo sūnų, kurie nuims prakeikimą. Blogis sklinda ir yra per blogų žmonių veiksmus paleidžiama vis daugiau ir daugiau demonų. Tačiau tuo pačiu metu tikrame prabudime veikia Dievas. Kaip yra pasakęs vienas kinų namų bažnyčios lyderis, kad kiekvienais metais pas Viešpatį ateina vienas milijonas kinų (ir tai tik vienas pavyzdys).

Prabudimas, kurio laukia tradicinė bažnyčia jau vyksta, tik yra jos neatpažintas todėl, kad prabudimas jiems reiškia daugiau tarnavimų, kai iš tikrųjų visoje planetoje žmonės jungiasi į mažas grupes namuose ieškoti Viešpaties ir augti Jame. Rekomenduoju paskaityti Jim Rutz knygą „Megashift“, kaip nuostabų šių faktų dokumentą.

Daugiau apie Dvasios kelius
1990 pradžioje mane aplankė Viešpats ir kalbėjo apie paskutinių laikų įvykius. Jis priminė man Rašto vietas, kurias anksčiau jums komentavau, ir po to pridėjo: „Iki dabar daugelis natūralių įvykių, tokių kaip orų permainos, vulkanai, žemės drebėjimai gali būti paaiškinti prakeiktos žemės natūralia dalykų padėtimi. Bet nuo dabar daugelis šitų reiškinių turės specifinį dvasinį komponentą, taigi stebėk tai. Ateinančiais metais Žemės gimdymo sąrėmiai taps vis intensyvesni, kaip natūrali dalykų seka, bet stebėk tuos reiškinius, kurie turi specifinę dvasinę priežasties šaknį“.

Nuo tada, kai tik gamtoje įvykdavo stichinė nelaimė, aš klausdavau Tėvo, ar tai buvo dalis žemės gimdymo sąrėmių, ar tame įvykyje buvo kas nors ypatingo. Ar jūs prisimenate, kai 2010 pradžioje išsiveržė Islandijos vulkanas? Jis paveikė ne tik Islandiją, bet plunksninis debesis pasiekė Jungtinę Karalystę ir šiaurės Europą, žemyn net iki Graikijos.

Tuo metu Tėvas man pasakė: „Per pastaruosius porą metų Islandija patyrė finansinę krizę, taip pat finansinės problemos lyg pelenų debesimi užklojo Europos Sąjungą ir Jungtinę Karalystę. Stebėk šituos dalykus ir melskis, nes milijonai bus paliesti ir tai sukels daug neramumų (ir su tuo susijusių kitų dalykų).

Apie Japonijos žemės drebėjimą? Iš Jo negavau jokio žodžio. Aš darau išvadas, kad tai dalis natūralių žemės gimdymo sąrėmių, kurie darosi vis intensyvesni, kaip ir natūralūs sąrėmiai, iki gimdymo, kuris yra Viešpaties sugrįžimas.

Šitie dalykai nėra Dievo teismai žemėje, bet natūralūs gimdymo sąrėmiai, kaip aiškinau anksčiau paminėtose eilutėse, arba gimdymo sąrėmiai, turintys specifinę dvasinę reikšmę. Mums nereikia bijoti, bet verčiau būti dalimi to, ką Jėzus daro šiandien mūsų planetoje.

Sekančią savaitę, daugiau apie ženklus ir Šventosios Dvasios kelius žemėje.

Gausių palaiminimų!

John Fenn
Neužmirškite rašyti man asmeninius e-laiškus šiuo adresu: cwowi@aol.com

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.