Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2011 m. kovo 7 d., pirmadienis

Jėzaus judėjimas. 2 dalis

John Fenn, 2010 m. sausio mėn. 16 d.,

Sveiki,

Vienas Biblijos būdų  pristatyti tiesą ir paskatinti susimąstyti yra naudojimas kontrastų arba priešingybių, pavyzdžiui kaip skaitome Patarlių knygoje: „Teisieji kalba, kas naudinga, o nedorėlio burna - kas ydinga“ (Pat 10:32).

Saliamonas siekia, kad skaitytojas palygintų šitas dvi priešingybes, pamąstytų, kaip pritaikyti pirmos eilutės dalies tiesą, ir kaip pakeisti dalykus pagal antrą eilutės dalį, ir kontempliuotų abu teiginius.

Aš noriu jums pasiūlyti pamąstyti tokiu pat būdu.

Neišvengiamybė
Viešpats yra pakankamai maloningas pripildyti bet kokią struktūrą, kurią žmogus, Jam suteikia „iki viršaus“. Ten, kur Jam leidžiama; ar tai būtų šeima, ar darbas, ar konferencija, ar bažnyčia. Morkaus evangelijoje pasakyta (Mk 16:20), kad Jis veikia ir patvirtina žodį lydinčiais ženklais. Taigi, jei Jis turi tik 1% tyro Žodžio susirinkime, Jis darys stebuklus ir gydys, net jeigu pamokslautojo gyvenimas yra pripildytas nuodėmės arba 99% doktrinos yra klaida.

Panaudodamas priešingybes tam, kad paskatinčiau pamąstyti, noriu pasidalinti savo mintimis apie tai, kas yra „vienoje eilutės pusėje“ ir palyginti, tai su Žodžiu. Taigi pradėkime.

Viena Patarlės dalis
Ar teko kada girdėti seną himną „Palaiminimų lietus“? Jame yra eilutės: „Mums reikia palaiminimų lietaus: krinta malonės lašai, bet mes maldaujame palaiminimų lietaus“. Panašiame himne giedama „Viešpatie, aš girdėjau apie palaiminimų lietų, te keli lašai pasiekia ir mane...“

Kita dalis - Biblija sako: „drąsiai artinkimės prie malonės sosto, kad gautume gailestingumą ir rastume malonę pagalbai reikiamu metu“ (Žyd.4:16). „Mes esame pasodinti danguje Kristuje“ (Ef 2:6).

Nėra jokių „gailestingumo lašų, krintančių iš dangaus“. Mes esame Tėvo vaikai. Kaip turėtų būti skaudu (Tėvui), kai mes laukiame vieno lašo, kai jau turime Jį visą savyje! Kai tik mes pasakome: „Tėve“, mes esame prie sosto ir mums skyrimas visas dėmesys!

Dabar mes žinome ketinimus autoriaus ir jo kartos, kuri giedojo šituos himnus. Jie norėjo išaukštinti Dievą, bet mąstymas buvo visiškai nebiblinis, ir tai laikė žmones religiniame nemokšiškume ir bejėgiškume. Visiškai aišku, kad ir metaforos čia netinkamai panaudotos, nes juk Jėzus yra mūsų išgelbėjimo Uola.

Štai taip sujungiamos nebiblinės metaforos su subtilia prekyba ir turime susirinkimus, kuriuose veikia neteisinga dvasia. Kodėl jie taip daro? Todėl, kad daugelis iš jų yra tarnavimai, kurie iš dalies veikia Dvasioje ir iš dalies kūne bei neteisingoje dvasioje, jie prarado sugebėjimą ir tyrumą Dvasios ir Žodžio supratime.

Tas marketingas gali būti sumodernintas, pritaikytas mūsų kartai, bet dvasinis turinys toks pat - vis dar kviečiantis žmones priimti gailestingumo lašus, ir tikėti, kad jei „tas ir tas“ uždės rankas ant tavęs, vienas tų lašelių atiteks ir tau!

Pažiūrėkime dabar į konferencijas ir daugybę elektroninių laiškų su maldos poreikiais, kurie po to užplūsta. Visų pirma – tai prekyba, po to – tai visai priešingi dalykai tam, ką sako Biblija.

Viena konferencija buvo  pavadinta: „Paslėptos šlovės atidengimas“.

Biblija sako: šlovė nėra paslėpta.

„Nes tai Dievas, kuris įsakė iš tamsos nušvisti šviesai, sušvito mūsų širdyse, kad suteiktų mums Dievo šlovės pažinimo šviesą Kristaus veide“ (2 Kor 4:6 išplėstinis vertimas). Yra ne viena Rašto eilutė apie tai, kad mes gavome Dievo šlovę, ir jo šlovė nėra paslėpta nuo mūsų.

Pasvarstykime pagal patarlių pavyzdį - koks turi būti žmogaus mąstymas, jei jis ateina tikėdamasis, kad bus atskleista paslėpta šlovė? Pirmiausia, jie nežino Žodžio. Taigi jiems gali padaryti įspūdį euforija ir jie yra atviri klaidai. Gal būt net atviri apreiškimams, kurių nėra Žodyje. Gal būt atviri keistai doktrinai, arba dalykų klaidingam sudvasinimui. Taip, tik Dievui yra šlovė, už tą nedidelį kiekį Jo teisingo Žodžio, kuris buvo skelbiamas ir už tuos išgydymus, kurie įvyko, o tu praleidi laiką masiniam stichiniam judėjime kaip per Padėkos dienos mugę, TV kameroms viską filmuojant ir skelbiant Dievo judėjimą.

Kitas pavadinimas skelbia „Portalas (vartai) – atviras“, dar kitas konferenciją vadina „Dangaus vartų atidarymas“.

Biblija sako: Ateikite drąsiai prie mano sosto, jūs esate mano vaikai, jūs pasodinti danguje, tai reiškia, kad Jėzus atidarė „portalą“ (vartus), dangus yra atviras. Jo kūnas buvo šydas, kuris buvo perplėštas, todėl galime ateiti tiesiai į Šventų Švenčiausią. Sakyti, kad konferencija atvers dangaus vartus, tai reiškia, kad jie daro kažką daugiau, kažką virš to, ką padarė Jėzus.

Kitas pavadinimas sako: „Veržimasis į Dievo Šlovę“.

Biblija sako: Tai yra tolygu, kaip suduoti Jėzui į veidą (žr. 2 Kor 4:6). Šlovė, kurią mes turime duodama mums veltui, nes ji buvo sunkiai iškovota Viešpaties gyvenimu. Kviesti lankytojus įeiti į naują šlovę, tai reiškia paversti tai, ką Kristus atliko ant kryžiaus kažkuo nepilnu, nepakankamu.

Gavau tokį elektroninį laišką: „2010 metais Dievas išlieja trigubą 10/10/10 patepimą. Tai reiškia: šeimos išgelbėjimą; finansų išaugimą, skolų grąžinimą, naujus ir reikšmingus ryšius; atvertas duris galimybėms ir derliaus nuėmimą“.

Biblija sako: „Bet patepimas, kurį iš Jo gavote, pasilieka jumyse..“.

Pamąstykime: ar yra galimybė būti iš naujo pripildytu Šventąja Dvasia, ar nėra daugiau jokio kito patepimo, tik tas, kurį Jėzus mums suteikė? Pasakyti, kad Dievas išlieja trigubą 10 patepimą 2010 metais - tai reiškia pasakyti, kad pirmojo patepimo nepakanka ir Dievas daro kažką virš to, daugiau negu tai, ką Jėzus padarė ant kryžiaus.

Šokas ir pagarbi baimė
Kai aš pradėjau lyginti tuos būdus, kaip šiandien pasireiškia tikėjimas su tuo, ką sako Biblija, buvau sukrėstas ir susigėdau, kad nuklydau taip toli nuo tyrumo Kristuje savo širdies troškimuose.

Aš visad galvojau, kodėl jaučiuosi bažnyčioje, kaip „kvadratas apvalioje skylėje“, ir kodėl man sunku priimti tokius dalykus, kai reikia išeiti į priekį ir įmesti $100 čekį į krepšį kažkokios ponios tarnavimui, tam, kad būčiau palaimintas arba gaučiau finansinį stebuklą. Aš to niekad nesupratau, kol neatlikau šito nedidelio tyrimo kontrastų būdu.

Kaino dvasia
Nemaloni „žiauri“ realybė yra ta, kad Kainas bandė ateiti pas Dievą savo būdu, savo sunkiu darbu. Jis norėjo palenkti Dievą savo pusėn siūlydamas kaip auką, sunkiu darbu užaugintas daržoves, bet Dievas nepriėmė jų. Kainas yra religijos tėvas, tiems kurie bando ateiti pas Dievą savo būdu, su savo aukomis.

Nors Viešpats pripildo kiekvieną struktūrą „iki viršaus“, matydami šituos kelis kontrastus, ar jūs manote, kad Viešpats galės judėti laisviau ir galingiau susirinkime reklamuojančiame trigubą patepimą 2010 metais, ar tame, kuriame moko, kaip gyventi tame patepime, kuris nuolatos pasilieka mumyse ir moko visų dalykų - Jn 2:27? Kur tekės Šventoji Dvasia - su Žodžiu, ar su užgaidomis?

Ar Jis daugiau galės judėti susirinkime, kuriame giedami himnai tokie, kaip „gailestingumo lašai krinta ant mūsų“, ar tokiame, kuriame garbinimas nukreiptas vertikaliai - tai yra aukština Viešpaties didybę?

Ir dar kartą klausiu, kaip galvojate, ar Jis daugiau veiks dideliuose susirinkimuose, kur pagrindinis dalykas yra pinigai, ir kaip Dievas šiais metais ketina pripildyti jais „jūsų puskojines“; ar namuose pas sergantį draugą, ar pas kaimyną, kur jūs nunešėte maisto, ar tuo metu, kai lankote kalinius? Kur Dievo Dvasia daugiau pasireikš?

Pabaigai
Negi mes esame išmokyti priimti neteisingą dvasią susirinkimuose geriau nei Šventąją Dvasią? Kiek daug žmonių sprendžia, kad buvo geras ir pateptas susirinkimas, pagal tai, kaip pamokslininkas prajuokino juos, pateikė geras Rašto vietas prieš paaukojimus, ar mėtė CD į publiką ir linksmino juos visą vakarą - nuo pradžios iki pabaigos?

Ir kaip kontrastas, kiek iš tų pačių žmonių buvo nuėję į namų susirinkimą, kur buvo meldžiamasi už kieno nors poreikius, dedamos rankos išgydymui, kur dalijosi maistu, buvo sprendžiamos iškilusios problemos, diskutuojama Rašto eilutė - ir tai buvo pagrindinis įvykis... ar jūs pasakytumėte, kad tai nuobodu, ir nieko neverta?

Ar mes esame išlavinti galvoti, kad emocijos yra patepimas iš Dievo? Ar mes vadiname kūniškus tarnavimus, kurie mus prajuokina pateptais, vietoj to, kad melstumės vienas už kitą, nuneštume maisto draugui, ar susitiktume su kitais kieno nors namų svetainėje, ar tai nuobodu?

Kai jūs pradedate derinti savo vertybes su tuo, ką iš tiesų sako Žodis, kas yra patepta, o kas yra kūnas, jūs tampate jautrūs patepimui, kuris pakyla jūsų viduje. Ir tos išpūstos doktrinos tuomet atkrinta, praranda savo žavesį, ir jūs stebitės: „Ir kaip aš iš viso galėjau manyti, kad tai yra patys šauniausi („hottest“) dalykai, kuriuos daro Dievas?

Paskaitę šitas mintis, lažinuosi, kad jūs vis tiek skubėsite pasižiūrėti kaip 10/10/10 bus pateikiamas, kaip Dievo pilnatvės pasireiškimas šiais metais, ir kaip Dievas tai išpildys jei mes dalyvausime toje konferencijoje!

Ačiū! Aš tai pasiliksiu ten, kur Dievo Dvasia daugiau veikia, nes Biblija sako: „Jame kūniškai gyvena visa dievybės pilnatvė, ir jūs esate tobuli Jame, kuris yra kiekvienos kunigaikštystės ir valdžios galva“.

Dar keletas minčių, kaip taikyti Dievo Žodžio tiesą sekančią savaitę.

Gausių palaiminimų!

John Fenn
Neužmirškite rašyti man asmeninius e-laiškus šiuo adresu: cwowi@aol.com

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.