Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2018 m. vasario 27 d., antradienis

Kiek žydiškas turėtų būti krikščionis? 5 dalis. Papildomos mintys

John Fenn, 2018 m. vasario mėn. 3 d.,

Sveiki visi,
Atsiliepimai apie seriją „Kiek žydiškas turi būti krikščionis“ buvo labai geri, bet aš jaučiau, kad reikia skirti dar vieną savaitę ir detaliau paaiškinti Jėzaus žodžius pasakytus Mato 5:17-18, ir šį kartą kitu požiūriu:

Nemanykite, jog Aš atėjau panaikinti Įstatymo ar Pranašų. Ne panaikinti jų atėjau, bet įvykdyti. Iš tiesų sakau jums: kol dangus ir žemė nepraeis, nė viena raidelė ir nė vienas brūkšnelis neišnyks iš Įstatymo, kol viskas išsipildys. (raidelė ir brūkšnelis, smulkiausi ženklai Hebrajų gramatikoje)Dilema
Daugeliui Mesijinių Krikščionių ši eilutė yra ir pagrindas, ir pamatas, ir pateisinimas praktikuoti dalį Senojo Testamento Įstatymo, nes jie supranta šias eilutes taip:

„Aš neatėjau panaikinti Įstatymo, todėl jis ir toliau jus riša.“ Jie supranta išpildymą, kaip tęstinį ir nepabaigtą veiksmą iki Jėzaus grįžimo, nes Hebrajams 10:16 yra parašyta:

„Štai Sandora, kurią su jais sudarysiu, praslinkus anoms dienoms, – sako Viešpats: – Aš įdėsiu savo įstatymus į jų širdis ir juos įrašysiu jų mintyse.“

Abu teiginiai (vert. be konteksto) teisingi ir kartu neteisingi. Mes labiau sutinkame negu nesutinkame, nors daugelio širdyse kyla sumaištis šiuo klausimu. Daugelis mūsų visiškai sutinka su Hebrajams 10:16, nes mes taip pat pripažįstame, kad Dievo įstatymas yra įrašytas mūsų širdyse. Todėl sutinkame su Pauliaus teiginiu Romiečiams 13:8-10, kad mylėti Dievą visa širdimi ir mylėti artimą kaip patį save, tai – Mozės įstatymo išpildymas.

Kai kurie negerbia, to, ką Paulius rašo laiškuose Romiečiams ir Galatams, galvodami, kad Dievo Įstatymas yra įrašytas mūsų širdyse, todėl iki šiai dienai šitie įstatymai geriausiai išpildomi išoriniu paklusnumu Mozės Įstatymui, arba daliai jo.

Jie gali įterpti šiek tiek žydiškų dalykų, tokių kaip kreiptis į Jėzų Jahvė, ar vadinti Bibliją Tora, arba susitelkti į Senąjį Testamentą. Daugelis pradeda lankyti šeštadienio Mesijinius susirinkimus, kuriuose nuolat vyksta procesinis vaikščiojimas su Toros ritiniais, maldos hebrajų kalba, ir panašiai, galvodami, kad Dievas yra labiau patenkintas jais, negu jų charizmatiškais ar ne charizmatiškais draugais. Žinoma, ne visi yra tokie, kiti tik nori pažinti žydiškas tikėjimo šaknis gera ir tyra širdimi. Taigi leiskite man trumpai pakomentuoti.

Tai, ką jie daro, jie daro Viešpačiui, ir Jis priima juos, taigi ir aš juos priimu. Bet mano tikslas yra mokyti Tėvo kelių ir kaip nenukrypti į kraštutinumus, todėl ir panagrinėsime šį klausimą.

Jeigu jie tiki, kad turi gyventi pagal amžiną Mozės Įstatymą, tai reiškia jie atsiduria keblioje situacijoje, ir turi spręsti dilemą. Jokūbas, Viešpaties brolis ir lyderis, kuris Apaštalų darbų 15 skyriuje nusprendė, kad Dievas nereikalauja iš pagonių paklusti Mozės Įstatymui, (taip pat kaip vėliau teigė ir kiti Naujojo Testamento autoriai), sako: „Mat, kas laikosi viso įstatymo, bet nusižengia vienu dalyku, tas kaltas dėl visų „(Jokūbo 2:10)

Todėl tuos, kurie tiki, kad Jėzaus Įstatymo išpildymas reiškia, jog amžinasis Įstatymas ir toliau nepraranda savo veiksmingumo, tampa veidmainiais, nes jie privalo paklusti visiems 613 Mozės įsakymų, arba kai ką išsirinkti ir nuspręsti, kiek jie nori būti po Įstatymo valdžia. Sulaužydami tą Įstatymą jie tariasi, kad jį išpildo, bet tai yra veidmainystė.

Pavyzdžiu gali būti, kad Mozės Įstatymas sako, jog jų rūbai negali būti iš sumaišytų audinių, o tai reiškia ne audiniams iš medvilnes ir polisterolo ir jokių mišrių audinių su vilna. Sulaužyti šį įstatymą prilyginama žmogžudystei, nes po įstatymu nuodėmė yra nuodėmė, nesvarbu kaip ji įvykdyta. Būti kaltam pagal vieną punktą, reiškia nusižengti visiems, kaip sako Jokūbas.

Jūs negalite turėti to dviem būdais
Jėzus atėjo išpildyti visas tris Mozės Įstatymo dalis: aukojimas/moralinė, sanitarinė/dieta, arba nei vienos. Jei kryžius buvo galutinė auka, tada ta auka padengė viską – jei ne, Jėzaus auka ant kryžiaus buvo nepakankama.

Leiskite mums suderinti, kaip įstatymas gali būti mūsų širdyse, tačiau mes neturime paklusti Mozės įstatymams
Jei Jėzus išpildė Įstatymą, tada kodėl Dievo įstatymai įrašyti mūsų širdyse?

Savo teiginyje, Jėzus priešpastato žodį „panaikinti“ žodžiui „įvykdyti“. Panaikinimas reiškia smurtinį sunaikinimą. Jis sako, kad nesiekia smurto būdu sunaikinti Įstatymą, bet Jį įvykdyti. Gramatiškai tai reiškia, kad jis atėjo ne tam, kad sutrukdytų įstatymo įvykdymą, bet, kad įvykdytų ir išpildytų įstatymą. Jo gyvenimo tikslas buvo įvykdyti Įstatymą.

Luko 24:44 Jėzus pasakė išsigandusiems mokiniams prisikėlimo dieną, kad Jis įvykdė tai: „Ar ne tokie buvo mano žodžiai, kuriuos jums kalbėjau dar būdamas su jumis: turi išsipildyti visa, kas parašyta apie mane Mozės Įstatyme, Pranašuose ir Psalmėse“.

Jėzus išpildė virš 300 pranašysčių apie Mesiją, kurias randame Psalmėse ir Pranašų knygose. Jis išpildė Įstatymo tikslą, kuris pagal Galatams 3:24-25 buvo atvesti mus pas Kristų. Jis išpildė Įstatymo reikalavimus tobulam paklusniam nenuodėmingam gyvenimui (Jokūbo 2:10) jei jūs sulaužote 1, jūs sulaužote visus.

Virsmo taškas
Luko 16:16 Jėzus pasakė: „Įstatymas ir Pranašai, kurie buvo iki Jono (Krikštytojo).“ Jie buvo IKI Jono, nes Jonas skelbė atgailą ir ruošė žmonių širdis Jėzui Įstatymo ir Pranašų išsipildymui.

Jame; Jis mumyse, mes Jame- atsakymai, kaip Mozės Įstatymas tebegalioja ir šiandien
Jėzus išpildė Įstatymą, tada mirė, pasiimdamas tą išpildymą kartu su savimi į kapą. Tada jis buvo prikeltas, kas pagal Hebrajams 9:16-26 ir tai reiškia, kad Jis tapo savo nuosavybės vykdytoju. Išpildydamas paskutinę Valią ir Senąjį Testamentą, Jis dabar yra Naujojo Testamento vykdytojas. Jis įsigijo Senąjį ir Pakeitė jį į Naują.

Tuo būdu, ta prasme, Jėzaus Mozės įstatymo išpildymas yra nuolatinis išpildymas, nes Jis yra gyvas. Jis dabar yra nepakaltinamas Įstatymo prakeikimo, ir visi Jame esame nepakaltinami Įstatymo prakeikimui taip pat. Jame mes esame apsaugoti.“ Kristus atpirko mus nuo Įstatymo prakeikimo, tapdamas prakeikimu už mus...Galatams 3:13

Mes dabar turime Dievo Įstatymą įrašytą mūsų širdyse, reiškia, kad Kristus mumyse, Savo nuosavybės vykdytojas, ir Jis veikia iš vidaus į išorę, nukreipia mus gyventi Jo asmeniniame besitęsiančiame Įstatymo vykdyme. Mes TURIME Kristų mumyse, kuris įtikina mus, kai pasiduodame geiduliams dėl vieno ar kito dalyko. Mes turime Kristų mumyse, kad įtikintų mus, kai mes meluojame, vagiame, negerbiame Dievo ir t.t.

Kadangi Jėzus išpildė Įstatymą, ir Jis yra mumyse, Jo išpildymas yra besitęsiantis mūsų gyvenime, vedantis mus į brandą Jame. Todėl Paulius galėjo pasakyti, kad Mylėti Dievą visa širdimi ir savo kaimyną kaip save patį išpildo Įstatymą, nes Kristus jumyse daro tai ir nukreipia šia kryptimi.

Tai reiškia, kad mes PRIVALOME vaikščioti su Juo savo gyvenime, kad Jis galėtų mus nukreipti. Tai reiškia, kad priklausomybė nuo išorinių taisyklių ir normų pašalina mus nuo intymaus bendravimo su Kristumi kiekvieną akimirką mūsų kasdienybėje. Jis išpildė Įstatymo reikalavimus, ir tada perkėlė savo išpildytą gyvenimą į mūsų vidų, kad mes galėtume vaikščioti tame pačiame išpildyme: Nr.1. Mylėk Dievą , ir savo artimą kaip save ir tu išpildysi Įstatymą.

Aš viliuosi, kad tai jums svarbu... pasitikiu Tėvu, kuris duoda išminties ir apreiškimo Dvasią, kad mūsų supratimo akys būtų apšviestos. Laiminu jus, kitą savaitę iš tiesų tema!

John Fenn

Neužmirškite rašyti man asmeninius e-laiškus šiuo adresu: cwowi@aol.com

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.