Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2018 m. vasario 25 d., sekmadienis

CWOWI Naujienlaiškis. Sausis 2018

John Fenn, 2018 m. sausio mėn. 8 d.,

Sveiki,
Jei jūs galite, prisiminkite mane maldoje sausio 24 dieną, nes tada man bus daromas širdies tyrimas norint nustatyti, ar kamštis kraujagyslėje, kurį minėjau praeitą mėnesį išsiskirstė – būsiu už tai dėkingas. To testo metu būsiu trumpam užmigdytas ir tada per gerklę bus atliktas ultra garso bandymas gilyn mano gerkle ir tuomet jie apžiūrės mano širdį į šonus ir atgal... kai žinos rezultatą, bus nuspręsta, ką daryti toliau. Taip pat bus atliekamas CT, tiriamas kraujas ir t.t Ačiū už maldas.

Kenijos vandens šulinys
Mes pervedėme paaukojimą į Keniją, kad būtų pradėtas statyti bokštas, ir jis bus pastatytas per savaitę ar pan. Visų pirma bus kasama ir dedami pamatai bokštui, po to bus statomas pats bokštas. Buvo pasiūlytas A 5.000 litrų (1320 JAV galonų) vandens konteineris, ir atrasta gera vieta už prieinamą kainą. Bokšte bus saulės baterijos, kad vanduo būtų pumpuojamas į bokštą ir cisterną... bet viskas turi vykti paeiliui. Gera matyti, kad vyksta progresas!

Konferencija Olandijoje gegužės 10-13
Šiais metais mes būsime naujai pastatytame konferencijų centro sparne, turėsime kitą virėją ir naują meniu. Konferencija prasidės ketvirtadienį, o darbotvarkėje bus daug įvairių temų.

Jei skrisite iš Amerikos, jūs galite išvykti trečiadienį gegužės 9-ąją ir grįžti trečiadienį gegužės 16 dieną. Konferencijos metu jūs susipažinsite su žmonėmis iš kelių šalių, susidraugausite bei pasidairysite tą savaitę po Nyderlandus! Jei atvyksite iš Europos Sąjungos, ar kitur distancijos trumpesnės, ir jūs galėsite sutilpti į vieną ilgą savaitgalį! Daugiau informacijos galite gauti elektroniniu paštu: cwowi@solcon.nl, arba rašykite man cwowi@aol.com.

Dvasiškai ir emociškai sveiki
Priartėjus Naujiems Metams mes matėme daug reklamų skatinančių juos pradėti teisingai. Kai kuriems tai gali reikšti numesti svorį, kitiems galbūt sulaužyti ydingus įpročius, pradėti sportuoti, kelti kvalifikaciją ar mokytis. Visur matome reklamas, kurios skatina pagerinti savo gyvenimą.

Tačiau aš nematau nei vienos reklamos skatinančios žmonės tapti dvasine prasme sveikesniais. Mes sukurti kaip trejybė, dvasia, siela, kūnas, ir daugeliui dvasinė sveikata reiškia leisti Gyvenimui mūsų dvasioje plaukti iš vidaus į išorę, į sielą ir iš ten į mūsų veiksmus ir kūną.

Jūs pastebėjote, kad anksčiau buvo pasiūlytas DVD apie tai, kaip Viešpats gydo emocijas. Aš pradėjau teigdamas, kad evangelijose mes turime daug pavyzdžių, kaip Jėzus gydė įvairias ligas ir negalias pradedant nuo aklumo ir kurtumo, iki raupsų ir žmonių prikėlimo iš mirties. Bet ar jūs galite atversti skyrių ir eilutę, kuri sako, kad Jėzus išgydė asmenį emociškai? Ne, jūs turite pasigilinti į bendravimą tarp Viešpaties ir žmonių ir pamatysite, kaip Jis nukreipdavo juos į situaciją, kad jie būtų išgydyti, apie tai yra mano DVD.

Mano rūpestis nėra pareklamuoti DVD, bet emocinė ir dvasinė sveikata, kuri yra labai subtilus dalykas ir ji nėra lengvai pastebima, todėl dažnai ignoruojama. Asmuo gali šypsotis ir eiti dirbti ar priešpiečiauti su draugais, nors viduje jis gali jausti depresiją ir beviltiškumą, arba kentėti nuo emocinio susižeidimo, kuris buvo padarytas anksčiau. Jam reikia būti kartu su emociškai ir dvasiškai sveikais žmonėmis ir bendrauti su jais. Būti su sveikais žmonėmis, tai raktas pasveikti.

Vienas dalykų, kuriuos man Viešpats sakė apie 2018-uosius buvo tai, kad Jis veikia šiose srityse, kad išgydytų dvasiškai ir emociškai Savo kūną. Bet Jis priminė man apie būdą, kaip Jis veikia šiose srityse, tai nėra taip pat, kaip Jis veikia kai asmeniui reikia fizinio išgydymo.

Ar tai Dievas, velnias, ar aš pats?
Kai Petras pasiūlė Jėzui neiti ant kryžiaus, Jėzus pripažino, kad tai buvo iš šėtono sakydamas Petrui: „Eik šalin šėtone, nes tu nevertini Dievo dalykų, bet tik žmogaus.“ (Mato 16:23) Tai keista, ir toks staigus įvykių pasikeitimas Petrui, kuris buvo Viešpaties pagirtas šešiomis eilutėmis anksčiau, kad gavo apreiškimą iš Tėvo, jog Jis yra Dievo Sūnus, ir tada staiga buvo sudraustas už tai, kad siūlė Jėzui neiti ant kryžiaus.

Normalu, kad apreiškimą seka konfliktas, ir tame yra tikslas. Petras gavo apreiškimą iš Tėvo, kad Jėzus yra Jo Sūnus, ir tas apreiškimas pažadino velnio įkvėptas mintis jame, kurios iškilo į paviršių, tai sukūrė konfliktą santykiuose. Tai buvo Petro dvasinis nesveikumas, kuris glūdėjo giliai jame ir iškilo į paviršių, nes atėjo aukštesnis apreiškimas iš Tėvo. Tokie dalykai vyksta ir mums, Viešpats stengiasi, kad bedieviški ir nesveiki dalykai iškiltų tam, kad jis galėtų susitvarkyti su jais.

Po to, kai Jėzus sugrįžo „Dvasios jėgoje“ kad pradėtų Savo tarnavimą, Luko 4 skyriuje yra užrašyta pati pirma Jo tarnavimo žinia, kuri buvo pasakyta Jo gimtajame mieste. Jėzus pareiškė, kad išsipildė Rašto eilutė, o galvose, tų, kurie klausė įvyko konfliktas ir jie norėjo Jį nustumti nuo uolos ir užmušti.

Apreiškimas, tada konfliktas
Galėčiau pateikti ir daugiau pavyzdžių. Prisiminkime didžią Sekminių dieną aprašytą Apaštalų darbų 2 skyriuje, po to Petras ir Jonas bei kiti apaštalai buvo suimti ir nuvesti pas žydų vyresniuosius. Prisiminkime Dovydo patepimą karaliumi ir 1 Samuelio 16:13, kur skaitome apie konfrontaciją su Galiotu. Pirma eina apreiškimas ir tada konfliktas viena ar kita forma.

Kodėl taip nutinka? Todėl, kad Dievas veikia. Apreiškimas nėra skirtas, kad liktų paslėptas širdyje, bet kad pagal jį būtų pasielgta, kad jis būtų patvirtintas kieno nors gyvenime, o šviesa atskleidžia tamsą. Taigi jeigu jūs turite šiek tiek daugiau šviesos savyje, daugiau nei turėjote vakar, ta šviesa apšvies „tamsą“ jumyse, kad jūs galėtumėte tai pamatyti, susitvarkyti, ir pabaigti su tuo.

Šiais metais Jėzus paskatins dvasinį ir emocinį išgydymą tiems, kurie atpažins, kad Dievas naudoja praeities susižeidimus tam, kad atneštų išgydymą.

Dažnai Jis iškels senus ir skausmingus prisiminimus, kad galėtų juos išgydyti. Aš prisimenu, kai pirmą kartą meldžiausi emocinio išgydymo, ir ta moteris sakė, kad ji staiga ėmė matyti skausmingų prisiminimų blyksnius, kurie plaukė prieš užmerktas akis scena po scenos. Tai vyko trumpai – tik tiek, kad ji galėtų prisiminti, bet nepakankamai ilgai kad galėtų pasilikti tame.

Aš buvau paragintas jai pasakyti, kad kai Viešpats iškelia prisiminimą, ji turi pasakyti „aš atleidžiu“ – ir ji tai padarė – scena po scenos ir visa, ką girdėjau, tai buvo tik jos „Aš atleidžiu, atleidžiu, atleidžiu, aš atleidžiu...“ Atrodo, kad tai materializavosi, o po to išnykdavo iš atminties akių. Staiga ji buvo pripildyta ramybe bei džiaugsmu ir pasakė, kad nežino, ką dar galima padaryti. Tai viskas. Daugiau nieko nėra.“ Ji plačiai nusišypsojo, ir šypsena ilgai nedingo nuo jos veido...ji turėjo ramybę.

Buvo laikas, kai Viešpats leido Savo žmonėms klaidžiojo be pusiausvyros ir būti įsitraukus į nenaudingus ir net žalingus dalykus, bet tas laikas pasibaigė Dvasioje. Jis dirba, kad Kristaus Kūnas būtų sveikas, su tais, kurie to nori. Tai bus tie žmonės, kurie nebus greitai sudrebinami, kai pasaulis yra drebinamas, nes jie visuose dalykuose stiprūs ir užtikrinti, nes jie tikrai jau nugalėjo – tai sveikumas.

Apsupk save dvasiškai ir emociškai sveikais žmonėmis. Namų surinkimas turėtų būti sveikas, kad sužeisti žmonės, kurie ten lankosi galėtų gauti apreiškimą ir paramą, kad darytų teisingus sprendimus, kurių tas apreiškimas reikalauja. Žmogaus prigimtis tokia, kad mes dažnai galvojame, jog apreiškimas yra skirtas tam, kad mus palaimintų, bet iš tiesų, Tėvas turi aukštesnių tikslų – sveikumą prote. Taigi sprendimas būti dvasiškai ir emociškai sveiku šiais metais yra teisingas, kad judėtum kartu su Dvasia – dirbk kartu su Juo, ir leisk, kad išgydymas pakiltų iš vidaus.

Yra daugybė kitų dalykų, kuriuos galima būtų nuveikti šiais metais, bet aš visada visų pirma žiūriu ir klausiu Jo, ką Jis daro. Aš prisipažįstu, kad tik tai man rūpi. Aš suprantu tai, nes matau – Jis sugrįžta nuotakos be dėmės ir raukšlės, taigi Jis duoda mums „išplautus“ teisumo rūbus, bet tai labai asmeniškas ir vidinis Dvasios judėjimas. Bendradarbiaukime su Juo, judėkime link sveikumo iš esmės, apsupk save sveikais žmonėmis, kad būtum stiprus tarnauti tiems, kuriems reikia išgydymo.

Aš parašysiu daugiau kitose „Savaitės Minčių“ serijose, o dabar dėkoju už maldas, paramą, ir draugystę!

Gausių palaiminimų,
Džonas ir Barbara


www.cwowi.org ir rašykite man e-laiškus

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.