Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2018 m. vasario 3 d., šeštadienis

Tiesa slypinti už „Stovėjimo ant Žodžio“. 2 dalis

John Fenn, 2017 m. gruodžio mėn. 16 d.,

Sveiki visi,
Praeitą savaitę pasidalinau „stovėjimo ant Žodžio“ tradicija bei Rašto pavyzdžiais iš Petro ir Pauliaus gyvenimų. Jie „stovėjo“ remdamiesi asmeniniu Viešpaties apreiškimu jų situacijoms ir gyvenimui, o ne naršė po eilutes, ieškodami kas tiktų jų situacijai. Užbaigiau klausdamas, o iš kur Viešpats ėmė savąjį apreiškimą. Tai gali suteikti tam tikrą galvos skausmą, nes mes visi manome, kad Viešpats Jėzus yra apreiškimo šaltinis – bet ar tikrai?


„Kūdikis mums gimė, sūnus mums duotas“ – taip prasideda Izaijo 9:6, viena iš geriausiai atpažįstamų Izaijo pranašysčių duotų apie Viešpatį Jėzų. Atkreipkite dėmesį į dvigubą Mesijo prigimtį – Jis yra duotasis Sūnus, kuris gimė kaip kūdikis. Jis yra 100% Dievas ir 100% žmogus. Ką tai galėtų reikšti?

Faktas, kad Jėzus Kristus yra ir duotasis Sūnus ir gimęs kūdikis, atsispindi ir Jo varde, ir Jo titule. Vardas Jėzus nurodo Jo žmogiškumą. Tai vardas nurodytas Marijai, kuomet kūdikis buvo jos įsčiose. Titulas Kristus reiškia Tėvo Pateptasis. Vadinasi Jis yra Jėzus Kristus – Žmogus ir Dievas.

Buvimas Dievu reiškia, kad Jis egzistavo dar prieš Jam gimstant kūdikiu. Pirmiausia ir svarbiausia - Jis buvo Kristus/Sūnus, vėliau duotas, kad taptų žmogumi Jėzumi. Faktas, kad Dievas Tėvas Jį davė, yra raktas į tą apreiškimą, kurį priimame iš Viešpaties Jėzaus. Mano serijose „AŠ ESU; Kas yra Jėzus ir iš kur Jis kilęs“, smulkiai pasakoju apie Tėvo-Sūnaus santykių kilmę ir Kristaus pasireiškimus Senajame Testamente. Čia pateiksiu pačius įdomiausius dalykus.

Viešpaties Žodžio Supratimas
1 Samuelio 3 skyrius prasideda: „Viešpaties Žodis buvo retas tuo laiku ir atviri regėjimai (K.J. vertimas) buvo reti“. Tokiu būdu nusakomas kontekstas tolimesniems įvykiams. Taip mums paaiškėja, kad Viešpaties apsilankymai vadinami „atvirais regėjimais“ (K.J. vertimas). Vėliau matome, kad Samuelio akys regi natūraliai, bet jis matė ir Viešpatį Jo tikrovėje.

Berniukas Samuelis yra savo lovoje ir girdi balsą, kuris jį šaukia: „Samueli, Samueli.“ Berniukas pakyla iš lovos ir eina pas vyriausiąjį kunigą Elį, įsitikinęs, kad tai jis kviečia. Tačiau Elis jam pasako, kad kvietė ne jis, ir taip atsitinka tris kartus. 7 eilutė įdomi tuo, jog paaiškina kodėl berniukas neatpažino balso: „Samuelis dar nepažino Viešpaties ir jam dar nebuvo apreikštas Viešpaties Žodis.“

Po trečio karto Elis sako Samueliui atsiliepti, kai tas balsas kvies ir pasilikti savo vietoje. Jis taip ir padaro. 10 eilutė teigia: „Viešpats atėjo, atsistojo ir pašaukė, kaip pirma: ‚Samueli, Samueli!‘“ Pastebite – Viešpats atėjo ir atsistojo, kaip darė praeitais kartais. Kas tas Viešpats, kuris tą naktį atėjo į Samuelio miegamąjį?

21 eilutė mums sako: „Viešpats ir toliau pasirodydavo Šilojuje, kur apsireikšdavo Samueliui, kaip Viešpaties Žodis.“

Samuelis tiesia kelią
Samuelis buvo pranašas Izraelyje Teisėjų laikais, taip vadinasi ir knyga. Teisėjų laikai prasidėjo po Jozuės mirties, iki Sauliui tampant karaliumi. Samuelis buvo paskutinysis teisėjas, tai jis patepė Saulių, o vėliau ir Dovydą, karaliais. Kitais Teisėjų laiko teisėjais buvo Debora, Samsonas ir Gideonas.

Samuelis, būdamas pranašu arba vadinamuoju - Regėtoju*, įsteigė Izraelio karaliaus titulą. Jis tapo visų pranašų, kuriuos Izraelis turėjo, pavyzdžiu. Viešpats su šiuo pirmuoju pranašu elgėsi taip pat, kaip ir su visais kitais Senojo Testamento pranašais. Štai kodėl išsireiškimas „Viešpaties Žodis“ pasirodė Samueliui yra svarbus. (*1 Samuelio 9:9,13)

Kiti „Viešpaties Žodžio“ paminėjimai
Samuelis jam pasirodžiusį Viešpatį pažino kaip Viešpaties Žodį. Tai yra Sūnaus, kuris turi būti mums duotas – Kristaus pasirodymas. Pirmiausia ir svarbiausia ką turime suprasti, kad Jis yra Dievo Tėvo Žodis. Viešpaties (Dievo Tėvo) Žodis žmonėms. Jėzus nėra nei „atskiras“ Asmuo, nei sąvoka. Jo Žodžiai nėra užrašyti rašalu ant popieriaus kaip atskiros eilutės – jie kyla iš Žodžio, o tas Žodis kyla iš Tėvo.

Po Samuelio Viešpats pasirodė ir jo įpėdiniams, taip pat kaip Viešpaties Žodis. Kai skaitote „Viešpaties Žodis atėjo pas...“ yra gyvybiškai svarbu suprasti, kad tai Viešpaties Žodžio Asmuo – Kristus. Kaip to įrodymą pamatysite, kad po šios frazės, pranašas sako: „Jis jiems kalbėjo“, arba „Jis pasirodė", arba pranašas kažką matė.

Įsižiūrėkime į...
Jeremiją... pas kurį atėjo Viešpaties Žodis...Viešpaties Žodis atėjo pas jį ir pasakė Pažinau tave prieš tau gimstant, pašventinau tave... Tada Viešpats ištiesė savo ranką ir, palietęs mano lūpas, tarė man...“ 1:1-9 (K.J. vertim.; LDB vertim.)

Viešpaties Žodis, kuris atėjo pas Ezekielį... Aš mačiau iš šiaurės kylantį viesulą ir debesis, aplinkui liepsnojo ugnis...“ (Jo regėjimas apie sostą ir cherubus) Ezekielio 1 skyrius (Angl. vertim.)

Viešpaties Žodis, atėjęs pas Michėją ...kurį jis matė apie Samariją ir Jeruzalę...“ Michėjo 1:1-2 (K.Burbulio vertim; angl. vertim.)

„...Viešpaties Žodis atėjo pas Zachariją, sakydamas...“ Zacharijo 1 (LDB; Angl. vertim), kuriame jis aprašo regėjimus (beveik visoje savo knygoje)

Kaip jau anksčiau minėjau, nenoriu leistis į smulkmenas, o jeigu norite gauti daugiau informacijos, galite pasiklausyti mano išleistų serijų „AŠ ESU“. Suvokiame, kad pradedant nuo Samuelio, Kristaus, kaip Viešpaties Žodžio, pasirodymas pranašams yra svarbus.

Jono 1:1-14: „Pradžioje buvo Žodis, tas Žodis buvo pas Dievą, ir Žodis buvo Dievas... Tas Žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų.“

„Žodis“, apie kurį jis kalba yra tas Viešpaties Žodis, pasirodęs pranašams, ir galiausiai, per amžius rodydamasis pranašams, dabar ‚tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų.‘ OHO. Jis yra Tėvo Žodis žmogui – kol kas tik išskirtiniams pranašams ir Senojo Testamento žmonėms. Tačiau Jis tapo žmogumi mums visiems.

O tai reiškia...
Viešpaties Žodžio Asmuo, Tėvo Žodžio Asmuo – tai mūsų Viešpats Jėzus Kristus. Adomui Edeno Sode Jis buvo Viešpats Dievas. Abraomui Jis buvo Jehovah Nissi (vėliava) ir Rafa (gydytojas) – tačiau prieš Samuelį visi šie pasirodymai buvo unikalūs ir pritaikyti konkrečiai situacijai. Prabėgus amžiams Jis pasirodė Samueliui, kaip visų Savo charakterių ir dar daugiau - apreiškimų santrauka. Kaip Viešpaties (Tėvo) Žodžio visuma žmogui.

Samueliui, bendrai Jis atsiskleidė kaip Viešpaties (Tėvo) Žodis. Tada, kai Jis užsimezgė Marijos įsčiose, TAI buvo apibendrinta kaip Tėvo Žodis, kaip Tėvo ŽINIA – Žemėje ramybė ir gera valia žmonėms.

Tai nėra ramybė iš žmogaus žmogui, bet iš Dievo Tėvo, kurio gerą valią žmonėms patvirtino angelų armija pasirodžiusi piemenims. Jo Žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų. Nuostabu. Taigi, kaip matome „stovėjimas ant Žodžio“ nėra kokios tai eilutės, ant kurios galėtum stovėti išsirinkimas. Per amžius, kaip pavyzdžiai mums, vyrai ir moterys, gavę specifinį Viešpaties Žodį, atsakantį į jų situaciją. Naujajame Testamente pavyzdžiais matome Paulių ir Petrą.

Kitą savaitę daugiau pavyzdžių iš Naujojo Testamento apie Viešpaties, kuris atėjo, kad taptų tuo žmogumi, Žodį. Taip pat iš kur Jis gauna Savo „žodžius“ mums... Kol kas tiek. Būkite palaiminti.

John Fenn

Neužmirškite rašyti man asmeninius e-laiškus šiuo adresu: cwowi@aol.com

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.