Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2018 m. vasario 5 d., pirmadienis

Tiesa slypinti už „Stovėjimo ant Žodžio“. 3 dalis

John Fenn, 2017 m. gruodžio mėn. 23 d.,

Sveiki visi,
Kai buvau paauglys, mūsų mama lankė vakarinę mokyklą. Ji siekė užbaigti vadybos magistrą (tėtis buvo palikęs mūsų šeimą). Tuomet buvau paliekamas prižiūrėti savo brolių ir sesers. Manoji valdžia tais kartais būdavo dažnai išbandoma, ypač kai pasakydavau, kad mama sakiusi - 20:30 laikas į lovą.

„Mamos žodžio“ palyginimas
Kai jie ant manęs supykdavo, aš jiems sakydavau: „Mama pasakė - 20:30...“, tai reikšdavo, kad mano žodis jiems buvo ne mano paties, bet - mamos. Mano paliepimas buvo „Mamos žodis“, einantis per mane. Aš buvau - „Mamos žodis“, o jeigu jie norėtų pakeisti laiką į lovą savu, jie tai turėtų sakyti ne man, nes aš buvau tik tarpininkas.

Prašyti jiems reiktų eiti pas mamą, o ne pas mane. Aš turėjau valdžią perduoti mamos paliepimus. Visa valdžia namuose ir kieme man buvo duota mamos. Mama buvo mano valdžios šaltinis, nes ji man ją suteikė. Tačiau kalbant apie jų ėjimo į lovą laikus ir sezonus, tai vyksta pagal mamos valdžią, o ne pagal mano. Supratote palyginimą?

„Tą dieną jūs manęs (Jėzaus) nieko neklausinėsite. Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: ko tik prašysite Tėvą mano vardu, Jis jums duos... juk pats Tėvas jus myli...“ „Man duota visa valdžia danguje ir žemėje. Todėl eikite...“ „O jie ėjo ir visur pamokslavo, Viešpačiui drauge veikiant ir patvirtinant Žodį lydinčiais stebuklais.“ Jono 16:23-27, Mato 28:18, Morkaus 16:20

(Kai kuriuose vertimuose sakoma „Viešpačiui veikiant su JAIS ir patvirtinant Žodį lydinčiais ženklais...“, tačiau graikiškai sakoma: „Viešpačiui drauge veikiant ir patvirtinant Žodį...“ DIDELIS skirtumas. Jis neveikia su mumis, Jis veikia su Tėvo Žodžiu. Mes turime valdžią, o Tėvas turi galią. Kol nesate įsitikinę, kad galia yra pasiekiama iš karto, nebandykite veikti su valdžia.)

Jėzaus vardo galios Šaltinis
Kai skaitome „Viešpaties Žodis“ arba „Dievo (Tėvo) Žodis“, tai yra gramatinė struktūra ir teologinis supratimas. Asmuo vadinamas Žodžiu, paprasčiausiai yra Dievo Tėvo Žodis. Tokia pat prasmė, kaip mano žodis - buvo mamos žodis. Jis Pats - Žodis, gauna Savo galią iš Žodžio Šaltinio – Tėvo.

„Šventasis Tėve, apsaugok juos savo vardo galia, vardo, kurį Man (Jėzui) davei, kad jie būtų viena, kaip mes esame viena. Kol buvau su jais, aš apsaugojau juos ir jie nepražuvo tuo vardu (Jėzus), kurį man davei.” Jono 17: 11-12 (LBD ekumeninis vertim.; Angl. NIV vertim.)


Pastebite „...vardą, kurį man davei...“, ir greta einantį komentarą – Jėzus pasakė, kad Jo vardas buvo duotas mums, kad mes būtumėm viena. Kaip dažnai Jo vardas yra naudojamas nusistačius vieniems prieš kitus (nors Jo tame nėra)! Liūdna.

Mes naudojame Jo vardą prieš demonus, naudojame Jo vardą dėdami rankas ant ligonių. Tačiau susibūrę šio vardo dėka, kiek kartų pagalvojote, kad mes - turime būti viena. Štai kodėl aš turiu vis iš naujo sakyti namų bažnyčioms, kad kai susirenkate draugėn, neįsivelkite į diskusijas apie jūsų skirtingumą ar apie skirtingus tikėjimus. Jūs susirenkate, kad susitelktumėte į Vieną, jums visiems bendrą. Tas surinkimo žodis yra - bendrystė arba „koinonia“, kas reiškia - bendra arba visi dalykai bendri. Jis yra mūsų dėmesio centras, o ne kažkokie mūsų skirtumai.

Angelai negali naudoti Jėzaus vardo, nes Jis nemirė už juos. Netgi didžiausias iš visų - arkangelas Mykolas, tas kuris saugo Izraelį*, velnią turėjo sudrausti sakydamas: „Tesudraudžia tave Viešpats“.** Angelai neturi Jėzaus vardo valdžios, o žmonės turi, nes Jėzus numirė už mus. *Danieliaus 12:1, **Judo 9

(Nors paprastai dėl nežinojimo, tačiau iš tiesų tai Viešpaties įžeidimas, kai dėl nepaklusnumo tikintieji krikščionys sako demonui: „Tesudraudžia tave Viešpats“. Jėzus sako, kad tai mes, pasinaudodami Jo vardu, turime išvaryti demonus. Šio vardo atsisakymas yra tiesioginis nepaklusnumas Jėzui ir darbo ant kryžiaus įžeidimas. Tai ir savęs pažeminimas, lygtai neturėtumei teisės naudoti šio vardo. Jūs ne angelas – jūs žmogus, taigi naudokite šį vardą ir įsakykite demonams išeiti! Jūs neturite melstis prieš demonus, jūs jiems įsakote išeiti!!!)

Žydams 1:1-3 kalbant apie Jėzų Kristų
„Dievas šiomis paskutinėmis dienomis prakalbo mums per Savo Sūnų... Jis, Tėvo (Dievo) šlovės spindesys ir Jo (Tėvo) esybės tikslus atvaizdas, viską laikantis Savo (Tėvo) jėgos žodžiu.“

Pastebite, kad tai ne Žodžio galia. Jėzus – Tėvo Žodis, neturi jėgos be Tėvo. Jonas Krikštytojas neturėjo pats iš savęs galios. Mano jėga buvo „Mamytėje“, cha. Jeigu jiems kildavo klausimų kada gultis, aš iš tiesų negalėjau nieko pasakyti. Buvau tik mamos žodis. Kalbėkitės su ja.

Jėzus iš prigimties yra Tėvo Žodis mums – čia atsiskleidžia dar viena klaida, kurios buvome išmokyti ir kuria tikėjome. Čia klaida tai, kad pats Žodis turi jėgą, ir netgi klaida tai, kad paprasčiausiai rašalu ant popieriaus užrašytas Žodis turi galią savyje ir iš savęs, tai – klaidinga. Jeigu rašalo ir popieriaus Žodis turėtų galią savyje ir iš savęs, visi kas tik skaitytų Bibliją būtų išgelbėti. Tačiau taip nėra. Tai jau minėjau anksčiau, šioje serijoje.

Dėl šios klaidos kyla išpažinimai ir žodžio kartojimas 1,000 kartų, viliantis, kad gal būt 1 iš tų kartų „suveiks“. Tas pats ir su demonų išvarinėjimu, dešimtis kartų naudojant Jėzaus vardą. Taip pat dedant rankas ant žmonių, vėl ir vėl sakant, šaukiant, spiegiant Jėzaus vardą. Tas pats ir daug kartų kartojamose maldose. Visa tai parodo, kad tas – besimeldžiantis žmogus, neturi galios. Dar blogiau – neturi tikro tikėjimo tuo galingiausiu vardu. Jis taip pat nesusigaudo ko nori Šventoji Dvasia ir koks tuo metu Jos vedimas. Jeigu susigaudytų, žinotų, kad juda su Dvasia, ir užtektų vieno to vardo paminėjimo, vieno įsakymo, naudojant šį vardą. Ech.

Labai daug krikščionių yra panašūs į tuos Jėzaus paminėtuosius: „Melsdamiesi nedaugiažodžiaukite kaip pagonys: jie mano būsią išklausyti dėl žodžių gausumo.“ Mato 6:7 Jo paminėti pagonys reiškia neišgelbėtus ir garbinančius kitus dievus, ir manančius, kad dievai juos išgirs, jeigu tik jie kalbės garsiai bei pakankamai ilgai. Panašu į paprasčiausią išėjimą į priekį kokiame nors charizminiame susirinkime.

Tačiau jeigu nori šią klaidą nusimesti ir keliauti su Tėvu bei Viešpačiu, tada suvoksi, kad Kristus yra tavyje. Tereikia pakreipti savo mintis į Jį ir Jis jau čia – nereikia šaukti. Kai liausitės manę, kad Dievas Tėvas yra „kažkur tenai“ ir suprasite, kad Jis yra čia pat, kai pradėsite vaikščioti su Juo tiesoje, jums atsivers visai naujas pasaulis.

Įsiklausykite į kitų savo draugų krikščionių, esančių jūsų aplinkoje maldas, arba pasiklausykite internete, arba prisiminkite praeityje įvykusius „išėjimus į priekį“ bažnyčioje, ir pastebėsite, kiek nedaug tikėjimo pačiu galingiausiu vardu jie rodo. Pastebite kaip jie, vietoje to, kad įsiklausytų ko nori Tėvas, įstato savo tikėjimą į formules. Įsiklausius į Tėvą užtenka vieną kartą pasakyti ir išvarysi demoną, arba įsakysi išgijimą. Kaip dažnai prašoma ko nors Jėzaus, o ne Tėvo – nors Jėzus liepė prašyti Tėvo, ir apaštalai tuo sekė.

Priežastis dėl ko jie neturi tikėjimo Jo vardu - tikro apreiškimo apie Jį trūkumas. Jiems trūksta ir Tėvo, iš kurio ateina visi geri dalykai, pažinimo. Pažinkite Tėvą, atpažinkite Jo valią, žinokite kur link Jis nori nukreipti Savo galią, ir TADA - TIK TADA naudositės savo turima valdžia. Pasieksite, kad vyktų Tėvo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Laikotarpis.

Pats Jėzus nėra galios šaltinis – Jis tik Tėvo galios Žodis. Taigi, kad galėtumėte plaukti su Jėzumi ir veiksmingai naudotis mūsų karo ginklais, turite teisingai pažinti Tėvą ir tai, ko Jis nori. Savyje ir iš savęs Jūs neturite galios. Pažinkite Tėvą. Išsiaiškinkite kur link Jis nori kažką nukreipti. Eikite ten, kur kreipia kūno Galva, ir tada Dvasia padarys, kad Tėvo galia tekėtų į tą situaciją. O iki tol užsičiaupkite. Lūkuriuokite prieš Tėvą kol sužinosite, kol pajusite, kad turite judėti tam tikru būdu. Kai suprasite kur yra ramybė, tada sekite ja. Laukite. Lūkuriuokite. Nebijokite tylos.

Jis palaiko dalykus Tėvo galios žodžiu, kaip ir aš kontroliavau savo brolius ir seserį, naudodamasis mamos žodžiu. Aš jiems buvau mamos žodis. Neturėjau galios, tik valdžią, tačiau galia buvo mamos ir valdžia, kurią ji man suteikė, pirmiausia buvo jos. Ji mano paliepimuose galiojo tik su mamos vardu ir pagal tai, kiek tie paliepimai sutapo su mamos valia. Jeigu aš būčiau jiems liepęs atsikelti iki 22:00, tame nebūtų jokios galios, nei valdžios, kadangi mamos galia netekėtų į juos.

Jėzaus galia ir valdžia ateina iš Tėvo. Dar kartą - galia yra Tėvo, kuris davė Sūnui valdžią naudotis ta galia.

Nuo šios vietos pratęsime kitą savaitę, mes keliausime toliau... Kitą savaitę - kaip išlaikyti pusiausvyrą. Būkite palaiminti!

John Fenn

Neužmirškite rašyti man asmeninius e-laiškus šiuo adresu: cwowi@aol.com

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.