Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2011 m. gegužės 17 d., antradienis

Pagarba kūnui. 2 dalis


John Fenn, 2011 m. gegužės mėn. 7 d.,

Sveiki visi,

Praeitą savaitę
Aš rašiau, kad kai kurie Korinte pavalgydavo prieš bažnyčios susirinkimą kieno nors kito namuose, užuot pavalgę drauge su visais.

1 Kor 11:22 Paulius paklausė, ar jie niekina Dievo bažnyčią, nes jų atsisakymas valgyti kartu rodė, kad jie vengia tų, su kuriais jie bendravo.

Tada jis iš karto primena, ką Jėzus sakė per paskutinę vakarienę ir liepia korintiečiams prieš dalyvavimą Viešpaties Vakarienėje ištirti save. Jis netgi pasako, kad: „Todėl tarp jūsų daug silpnų bei ligotų ir daug užmigusių“ (1 Kor 11:30).

Silpni ir ligoti, nes ...?
1980 metais aš pirmą kartą išgirdau mokymą apie tai, kaip priimti išgydymą Viešpaties Vakarienės metu. Tuomet mes buvome mokomi, kad turime „išskirti Viešpaties kūną“, tai reiškė, jog turime prisiminti, kad Jo žaizdomis esame išgydyti ir turime priimti tą išgydymą Viešpaties Vakarienės metu - štai ką reiškė teisingai išskirti Viešpaties kūną. Aš taip pat to mokiau ir mačiau daugelį tokiu būdu išgydytų.

Bet ne toks tikrasis Pauliaus laiško kontekstas. Kodėl kai kurie mokiniai Korinte buvo „silpni ir ligoti ir daugelis anksti mirė“? Tai buvo todėl, kad jų išdidumas sukėlė pasidalijimą ir skilimus. Ar tai gali būti ligos priežastimi?

Problemos šaknys
Atsakymą rasime, kai žiūrėsime atidžiau, kaip Paulius naudoja žodį „niekinti“. Graikų kalboje tai žodis: „kata-phroneo“. Žodis „kata“ reiškia „žemyn“ arba „blogas“ ir tai gali asocijuotis su tuo, kas pikta. Antroji žodžio „niekinti“ dalis - „phren“ reiškia „protas“, „mintis“, „nuomonė“. Taigi, tai reiškia „turėti blogą protą“, „blogą nuomonę“ arba „piktų minčių“ kitų mokinių atžvilgiu, tad štai kodėl Paulius sako, kad daugelis yra silpni ir ligoti ir kai kurie mirė pirma laiko.

Žmonių eilėje, kurie išsirikiavo po tarnavimo laukdami, kad už juos pasimelstų buvo moteris, kuriai skaudėjo rankas ir sąnarius, o taip pat ir nugarą. Aš jau norėjau dėti ant jos rankas, bet išgirdau Tėvą sakant: „Pasakyk, kad ji atleistų savo sesei“.

Aš paklusau ir meldžiausi, kad kai ji atleis, ji būtų išgydyta. Aš tarnaudavau toje bažnyčioje tuomet kas pusę metų ir sužinojau, kad ji buvo išgydyta, kai tik atleido savo seseriai ir dar turėjo nusižeminti ir pati nueiti pas ją.

Ji atėjo išgydymo, bet turėjo, kaip Paulius sako „blogą nuomonę“ Viešpaties kūno atžvilgiu, šiuo atveju - kitam tikinčiajam. Štai kaip ji neišskyrė Viešpaties kūno - savo kūno ir Kristaus kūno ir dėl šios priežasties buvo silpna ir ligota.

Paulius nedelsiant po to sako: „Jei mes patys save teistume, nebūtume teisiami“ (1 Kor 11:31). Ši moteris nuteisė save ir susitaikė su savo sese, taigi ji šia prasme yra švari prieš Viešpatį.

Tai vienas iš pavyzdžių, kaip žmogus gali būti silpnas ir ligotas neišskirdamas Viešpaties kūno (kuris yra kiti tikintieji).

Ką Jėzus pasakė
Po to, kai Paulius paklausė, ar jie niekina arba „turi blogą nuomonę“ kitų krikščionių, su kuriais bendrauja atžvilgiu, jis pacitavo Jėzų Paskutinės vakarienės metu, kuris „<...> padėkojęs (už duoną) sulaužė ir tarė: „Imkite ir valgykite; tai yra mano kūnas, kuris už jus sulaužomas. Tai darykite mano atminimui“. Ir apie vyną panašiai „... mano atminimui(1 Kor 11:24-25).

Kai mes girdime šituos žodžius, valgydami ir gerdami iš taurės, mes prisimename Biblijos pasakojimus apie kryžių, prisimename Jėzaus kraują pralietą už mus ir prisimename Jo auką už mus visus.

Bet graikų kalboje nepasakyta prisiminti Evangelijos pasakojimus, nei kryžių, nei Jo auką. Vine‘s Expository Naujojo Testamento žodžių žodynas: „Ne prisiminti kažką, bet su meile galvoti apie Patį Asmenį“.

Jaudinantis momentas...
Tai, ką Paulius norėjo pasakyti buvo ne Jėzaus gyvenimo ir aukos prisiminimas, bet Jėzaus Asmens prisiminimas ir ką tai reiškia šiandien mums asmeniškai. Taip pat, ką reiškia mums Jo kūnas - tie tikintieji, kurie sėdi kartu su tavimi šiuo metu kambaryje?

Jis liepė tiems arogantiškiems korintiečiams atgailauti dėl savo „blogos nuomonės“, „piktų minčių“ tų žmonių, su kuriais bendravo atžvilgiu ir prisiminti Patį Jėzaus Asmenį tuo metu, kai jie žiūri į tuos žmones, su kuriais susirenka kartu ir suvokti, kad jie visi nepaisant rasės ir kilmės skirtumų sudaro Jėzaus kūną. „Su meile prisimindami Patį Asmenį“ jie turėjo pabusti gyvai tiesai, kad čia kartu su jais sėdi Kristaus kūnas.

Dabar kaip kontrastas šitam
Supraskime, ką Paulius čia norėjo pasakyti - ar tu suvoki, kad šventųjų susirinkimo šventumą (neliečiamumą)? Ar tu suvoki Jėzaus didybę, ir kaip Jis kiekvieną mūsų palietė, kad mes dabar kartu galėtume sudaryti Jo kūną? Ar suvoki, kaip mes turime gerbti bažnyčios susirinkimą kaip šventą ir daryti viską, kad apsaugotume to susirinkimo šventumą?

Dabar pagalvokime kaip dalykai, kuriuos aš paminėjau praeitą savaitę visiškai paniekina (turi blogą nuostatą prote) prieš šitą šventumą. Ne tik padarydami Kristaus kūną taikiniu verslo tikslams, bet (pavyzdžiui) ar jūs kada nors susimąstėte, kodėl jūsų dvasia nuliūsta, kai pamokslininkas mėto CD ir knygas į minią, kuri elgiasi kvailai kaip pamergės per vestuves siekdamos pagauti metamą bukietą?

Šventoji Dvasia nuliūsta dėl to, kad mes negerbiame mūsų susirinkimo kaip švento ir neliečiamo, kurio šventumą reikia branginti ir saugoti.

Pauliaus dienomis tai buvo paprasta situacija su turtingais korintiečiais, kurie žiūrėjo iš aukšto į žemesnį visuomenės sluoksnį (turėjo blogą proto nuostatą). Todėl Paulius liepė jiems teisti save, kad nebūtų teisiami Viešpaties. 33 eilutėje skaitome jo paprastą perspėjimą: Todėl, mano broliai, kai susirenkate valgyti, palaukite vieni kitų“. Tik lengvas širdies įvertinimas, noras būti kantriu ir problema išspręsta.

Jeigu jie turėjo teisti save, kad nebūtų Viešpaties už TAI teisiami, tai kaip yra mūsų atveju? Apie tai kitą savaitę... o dabar: kada jūs paskutinį kartą valgėte Viešpaties Vakarienę, su meile prisimindami Patį Asmenį ir apžvelgėte kitus, kurie sėdi kartu svetainėje (auditorijoje): REGĖKITE – Viešpaties kūną!

Gausių palaiminimų!

John Fenn
Neužmirškite rašyti man asmeninius e-laiškus šiuo adresu: cwowi@aol.com

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.