Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2011 m. gegužės 16 d., pirmadienis

Pagarba kūnui. 1 dalis


John Fenn, 2011 m. balandžio mėn. 30 d.,

Mano dvi naujos CD serijos labai aktualios šiandienai. „Disasters of the Revelation“ apžvelgia gamtines nelaimes, kurios turi didžiausią įtaką žemei šiomis dienomis. Ar žinote, kad Apreiškimo knygoje pasakyta, jog į žemę atsitrenks 2 kometos/meteoritai ir sukels didžiulį audros debesį, kuris paveiks visus augalus, gyvūnus ir žmones? Ši serija išleista su priedu -lentele, kurioje chronologiškai aiškiai ir paprastai išdėstyti Apreiškimo knygos įvykiai.

Antra serija – „Kalno pamokslas 2 dalis: sunkiai suprantami Jėzaus pasakymai“. Esu ne iš vieno žmogaus girdėjęs, kad „Kalno pamokslas. 1 dalis“ pakeitė jį visam laikui. 2 dalis paaiškina tokius pasakymus kaip: „akis už akį”, „ne kiekvienas kuris sako man: Viešpatie, Viešpatie, įeis į Dangaus karalystę” ir dar daugiau. Jūsų supratimas bus pakeistas!

Tikra istorija
Europoje buvo namų bažnyčia sudaryta iš aukštesnio ir žemesnio luomo žmonių ir jie patyrė tarpusavyje priešiškumą. Iš tikrųjų jų problema buvo didesnė nei priešiškumas. Labiau pasiturintys žmonės nenorėjo bendrauti su mažesnes pajamas turinčiais žmonėmis jų namuose.

Ši namų bažnyčia paprastai kiekvieno susirinkimo metu ruošdavo vaišes ir jų metu švęsdavo Viešpaties Vakarienę, kuri buvo didesnio valgymo dalimi taip, kaip Viešpats darė originalios „Paskutinės vakarienės“ metu.

Problema buvo ta, kad turtingi žmonės atsisakydavo valgyti su kitais, nors jie dalyvaudavo dalyje susirinkimo. Jie pavalgydavo savo namuose prieš ateidami į susirinkimą. Europoje tuo metu buvo įprasta gerti vyną - tai kai kurie net pasigerdavo prieš bažnyčios susirinkimą.

Kaip tai išspręsti?
Kokios buvo problemos? Aukštesnės klasės žmonės buvo arogantiški. Tie, kuriuos atstumdavo turėjo kovoti su nemaloniais jausmais‚ stengtis atleisti ir priimti į susirinkimą tuos, kurie jau buvo pavalgę ir elgėsi taip, lyg nieko blogo nebūtų nutikę. Jų problemos buvo: priešiškumas, išdidumas, susiskaldymai ir palankumo trūkumas.

Gera man ir jums, nes ši istorija įvyko Korinte maždaug 59 metais. 1 Kor 11:17-31 aprašyta kaip Paulius išsprendė tada susidariusią problemą. Apd 18:7-8 skaitome, kad jie pradžioje susirinkdavo Romėno Tito (Gajaus) Justo ir kaimynystėje gyvenusio sinagogos lyderio Krispo namuose. Ten lankydavosi ir daugelis Korinto graikų. Jie augo ir plėtėsi į kitus namus bei priemiesčius.

22 eilutėje Paulius atskleidžia tikrąją problemą:Argi neturite savo namų valgyti ir gerti? O gal norite paniekinti Dievo bažnyčią ir sugėdinti stokojančius? Kas man belieka sakyti? Pagirti? Ne! Už tai nepagirsiu“.

Turtingieji turbūt nenorėjo valgyti su vargingesniais mokiniais, nes jie nepriklausė tiems patiems klubams, nedalyvavo tų pačių visuomenės sluoksnių rateliuose, nevažinėjo to paties modelio karietomis, neturėjo darbininkų ir t.t. Bet tikroji jų širdžių problema buvo ta, kad jie niekino bažnyčią, Kristaus kūną ir rodė tai savo veiksmais.

Jie gal būt tai neigė, bet tikroji jų problema buvo arogancija, iš kurios kilo Kristaus kūno paniekinimas. Jie taip nemąstė: „Jėzus mirė už mus visus, taigi mes visi esame lygūs, todėl mes gerbsime kūną ir gerbsime mūsų susirinkimą“.

Greitai persikelkime į mūsų dienas: Koloradas, 1990 metai
Aš buvau pastoriumi tradicinėje bažnyčioje Kolorade, kai man paskambino kitas pastorius siūlydamas pardavinėti tinklinio marketingo produktą, pagamintą iš Australijoje augančio medžio aliejaus, kuris tuomet buvo labai populiarus. Jis papasakojo man, kad beveik visi žmonės jo organizacijoje užsiima šia prekyba. Pajamas jie ketina skirti patalpų nuomai iki galo metų ir pagerinti narių finansinei būklei.

Aš labai jį nuvyliau ir paskiau, kad jis negerbia Kristaus kūno, už kurį numirė Viešpats Jėzus, bet juo manipuliuoja savo naudai, todėl aš nenorėjau turėti nieko bendro su tuo. Jis neturėjo pagarbos Jėzaus Kristaus kūnui, nors tai ir neigė. Jis sakė, kad darė kūnui gera, nors iš tiesų, iš Viešpaties perspektyvos, o tai teisinga perspektyva, jis rodė Jam panieką.

Mega bažnyčioje: 1990-2000 metais
Tuo metu daugelis pastorių ir kongregacijos narių buvo įsitraukę prekybą tinklinio marketingo (MLM) produktais - odos priežiūros priemonėmis, telefonais, kosmetika, sveiku maistu ir gėrimais - visi geri produktai, aš manau.

Susidarė tokia situacija: jeigu tu nueidavai į bažnyčią - tapdavai taikiniu, kadangi kas nors buvo pasiruošęs tau paliudyti apie MLM produktą. Pastorius arba lapai su registracijos lentelėmis keliaudavo tarp kongregacijos narių visą savaitę ir visa tai paveikė bažnyčios kultūrą. Žmonės neidavo į bažnyčios susirinkimą susitelkę tik pagarbinti Viešpatį, bet galvodami apie tai, su kuo jie dar gali šią savaitę susitikti ir kokius naujus žmones dar gali įtraukti į savo struktūrą.

Išsivystė bažnyčios kultūra, kuri klausdavo: „Kodėl dar nesi įsijungęs?“. Ir žmonės bijodavo prarasti progą išsigydyti odos problemą, pagerinti sveikatos arba finansinę būklę, ar išsivalyti iki sniego baltumo savo rūbus! MLM mokiniai užgriūdavo juos liudijimais apie tai, kaip jų produktas kažkam padėjo išgyti nuo odos problemos, ar kaip gerdami du šaukštus vaistų kasdien jie gavo vidinį išgydymą ir numetė svorį!

Atgal į 1 Kor 11: Pauliaus sprendimas
Paulius parodė korintiečiams jų nuodėmę, klausdamas: ar jie neapkenčia Kristaus kūno? Ar jie rodo jam panieką?

Iš karto po šito klausimo 22 eilutėje Paulius sako: „Aš tai gavau iš Viešpaties ir perdaviau jums, kad Viešpats Jėzus tą naktį, kurią buvo išduotas, paėmė duoną ir padėkojęs sulaužė ir tarė: „Imkite ir valgykite; tai yra mano kūnas, kuris už jus sulaužomas. Tai darykite mano atminimui“.

Taip pat po vakarienės Jis paėmė taurę ir tarė: „Ši taurė yra Naujoji Sandora mano kraujyje. Kiek kartų gersite, darykite tai mano atminimui“. Taigi, kada tik valgote šitą duoną ir geriate šitą taurę, jūs skelbiate Viešpaties mirtį, kol Jis ateis.

Todėl kas nevertai valgo tos duonos ir geria iš Viešpaties taurės, tas bus kaltas prieš Viešpaties kūną ir kraują. Teištiria žmogus pats save ir tada tevalgo tos duonos ir tegeria iš tos taurės (1 Kor 11:23-28)

Tame kontekste...
Valgymas ir gėrimas Viešpaties Vakarienėje, nesvarbu kokia forma tai atliekama reikalauja, kad žmogus ištirtų save, bet šiame kontekste ištyrimas ne dėl slaptos nuodėmės, neatleidimo, ar net ne dėl dvasinės būklės prieš valgymą.

Ištirti save reikia dėl pagarbos Kristaus kūnui: pagarba kūnui, aukai ir todėl pagarba Dievo žmonių susirinkimui. Paulius čia mokė, kad tie, kurie atsisako valgyti su žemesnės klasės ar mažiau pasiturinčiais žmonėmis turi ištirti save. Paulius tikėjosi, kad Viešpaties mokiniai gerbs susirinkimą su kitais šventaisiais, norės ginti juos ir susirinkimą, laikyti jį šventu ir pašvęstu. Jiems trūko supratimo ir užuojautos kitiems.

Nes kas valgo ir geria nevertai, Viešpaties kūno neišskirdamas, tas valgo ir geria sau pasmerkimą. Todėl tarp jūsų daug silpnų bei ligotų ir daug užmigusių. Jei mes patys save teistume, nebūtume teisiami“ (Kor 11:29-31).

Šitai buvo mokoma ir aš mokiau, kad mes turime išskirti Viešpaties kūno auką dėl mūsų išgydymo. Mes galime būti išgydyti Viešpaties vakarienės metu (ir tai tiesa), bet kontekstas yra daug platesnis.

Pagarba, o ne paniekinimas Kristaus kūno susirinkimui, štai apie ką čia kalbama. Kūnas yra Dievo žmonės... Paulius prašo, kad kiekvienas žmogus ištirtų save dėl meilės Kristaus kūnui, ar jų širdys yra laisvos nuo arogancijos ir susiskaldymo ir atsiskyrimo. Taip pat – gerbti susirinkimą - saugoti jį, laikyti šventu, daryti viską kas nuo jūsų priklauso, kad išlaikytumėte vienybę ir taiką. Jie to nedarė.

Mūsų dienomis, ar jie pakankamai gerbia kūną, kad nepardavinės čia savo produktų nevystys verslo ir nesiūlys savo paslaugų tiems, kurie susirenka garbinti Kristaus? O gal jie darys šventvagystę įslinkdami tarp tų gerų žmonių ir jų Viešpaties, išvesdami juos iš kelio ir patraukdami juos paskui save?

Štai čia mes pratęsime kitą savaitę. Iki.

Gausių palaiminimų!

John Fenn
Neužmirškite rašyti man asmeninius e-laiškus šiuo adresu: cwowi@aol.com

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.