Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2019 m. gruodžio 28 d., šeštadienis

Žodis iš Viešpaties. Laodikėja. 3d.

John Fenn. Weekly Thoughts. Word from the Lord. #3   27/12/19

Sveiki,
Šiandien aš pateiksiu tai, ką man kalbėjo Viešpats, labiau specifine kalba, ir paaiškinsiu, kodėl aš dalinuosi apie šitą neįprastai intensyvų aplankymą ir tuo žodžiu skirtu Kristaus kūnui. Daugelis tikinčiųjų yra kaip Laodikėjos surinkimas, ir todėl, ir todėl, jei neteis patys savęs, yra pavojingoje situacijoje. Aplankymo metu buvo kalbama apie tą dalį Kristaus kūno, kuri panaši į Laodikėjos surinkimą.

Laodkėja
Laodikėja buvo netoli karštųjų mineralais prisodrintų versmių. Žmonės atvykdavo iš visos Romos imperijos čia gydytis mineralų ir purvo voniose. Jie buvo tokie turtingi, kad kai 60 m. miestas buvo sugriautas tuo metu vykusio žemės drebėjimo, jie atsisakė Nerono pagalbos miesto atstatyme ir atsistatė patys, savo lėšomis.
 Tenai buvo Akių gydykla, joje buvo gaminamas tepalas, kuriuo patepdavo aplink akis, ir buvo tikima, kad tai panaikins nuodus ir akys pasveiks. Romėnai tiesė vamzdynus, kuriais tekėjo vanduo į miestą. Vanduo buvo prisodrintas mineralų, užsikimšdavo ir vamzdžius dažnai reikėdavo  valyti.  Buvo žinoma, kad tuo metu, kai vanduo pasiekdavo miestą, jis būdavo per daug karštas tuoj pat gerti, bet per daug šaltas maistui ruošti. Jis buvo drungnas. 
  
Patogus surinkimas
Žinodamas vietinę situaciją, Jėzus barė juos:“ 15 Žinau tavo darbus, jog esi nei šaltas, nei karštas. O, kad būtum arba šaltas, arba karštas!
16 Bet kadangi esi drungnas ir nei karštas, nei šaltas, Aš išspjausiu tave iš savo burnos.“ Apr3:15-16

Žodis “darbai“ ..yra „erga“, iš čia angliškas „ergonomic“, kuris reiškia efektyvus ir patogiai pritaikytas darbui ar darbo aplinkai. Jie gyveno lengvai ir patogiai, ir duoti vienas kitam jiems buvo lengva. Jų gyvenimas buvo „ergonomiškas“. Drungnas. Lengvas. Efektyvus. Patogus.
  
Burnos išpažinimu įgyjamas išgelbėjimas
Mt25 Jėzus pasakė, kai Jis sugrįš, Jis ras tuos, kurie mylėjo Jį, dalino maistą, vandenį ir rūbus stokojantiems broliams ir sesems, priimdavo žmones į savo namus, lankė ligonius ir kalinius. Tai, ką turėjo Laodikėjos surinkimas buvo sterilu, nuotolinis davimas, kai nereikia išsipurvinti rankų, kai iš tiesų duodi į kieno nors gyvenimą. Jie duodavo pinigus kažkam kitam, kuris darė visą purviną darbą, o jie sėdėjo nepaliesti tų aplink juos esančių žmonių poreikių, įtikinėdami save, kad jie buvo dideli davėjai Dievui. Evangelija yra santykiais pagrįstas tikėjimas, bet jų tikėjimas buvo tik tarp jų ir Dievo ir jie manė, kad yra teisūs.
  
Jiems trūko aistros kitiems ir Viešpačiui, tai užliūliavo juos pasitenkinime. Jėzus jiems sakė: „17 Tu gi sakai: ‘Aš esu turtingas ir pralobęs, ir nieko man nebereikia’, – o nežinai, kad esi skurdžius, apgailėtinas, beturtis, aklas ir nuogas.“

Būti nuogu nuoroda – neturėti teisumo rūbo. Apr19:8 apibūdina milijonus danguje kaip nuotaką, kuri dalyvauja vestuvių puotoje su Viešpačiu: “ 8 Jai buvo duota apsirengti spindinčia, tyra drobe, o ta drobė – tai šventųjų teisūs darbai.“Laodikėjos surinkimas nebuvo tinkami apsirengęs.
  
Mt22:1-14 Jėzus pasakojo palyginimą apie vestuvių puotą. Kažkas bandė patekti į puotą be vestuvių drabužio: “ Drauge, kaip tu patekai čia be vestuvių rūbo? Jis tylėjo.“ Šeimininkas įsakė tarnams išmesti žmogų laukan. Be vestuvių rūbo nei vienas negalės įeiti. Apsiaustas yra teisumo rūbas.

Ps107:2 sakoma:“ Te Viešpaties atpirktieji sako“, o Rom10:9-10 parašyta, kad lūpų išpažinimu įgyjamas išgelbėjimas. Kitais žodžiais, žmogus bandė įeiti į vestuvių puotą be teisumo rūbo, ir negalėjo, nebūdamas tikinčiuoju, neišpažinęs Jėzaus Viešpačiu. Paklaustas, jis atsisakė išpažinti Jėzų. Todėl jis buvo išmestas laukan.

Ar manote, kad šiandien yra žmonių, kurie nori patekti į dangų, bet nenori tikėti Jėzų ir tapti teisiais? Aš manau, kad tokių yra milijonai. Jie turės progą išpažinti savo tikėjimą Kristumi, bet akivaizdu, kad kai kurie to nepadarys. Jie nori įeiti, bet nesumokėję kainos, o kaina-tikėti Jėzų.

Ar jūs pažįstate tikinčiųjų, kuriems tinka šis apibūdinimas?
Žodis „nuogas“ kaip Viešpats apibūdina Laodikėją reiškia“ neturintis tinkamų rūbų“, tai skiriasi nuo nuogumo, kurį visi gali matyti, bet reiškia neturintis  rūbų reikiamų tam atvejui.

Jėzus pasakė, jei jie neatgailaus, jis parodys jų tikrąją dvasinę būklę. Kaip Jis tai padarys? Gal būt, patrauks jų materialinį turtą? Galbūt- persekiojimai. Istoriškai mes žinome, kad tai tiesa. Krizė gyvenime atidengia dalykus, kurie buvo laikomi uždengti nuo akių. Santuokoje iškyla seniai palaidoti stresai. Kristaus kūne milijonai atras, kad jų tikėjimas buvo tik religija ir  formulėmis užuot iš tiesų pažinus Jį.

Jie sako, kad yra turtingi, turi daug turto, kad jiems nieko netrūksta, bet jie prilygino natūralų klestėjimą dievotumui. Jėzus pasakė jiems nusipirkti akių tepalo ir pasitepti juo, kad galėtų matyti savo dvasinę būklę.

Kitais žodžiais, jūs esate akli, nors galvojate, kad matote. Jūs apsigavote tikėdami netikru teisumu. Jūs nematote To, ką turėtumėte matyti. Jus patraukė paskui save turtai ir jūs negalite matyti savo tikros dvasinės būklės. Pamąstykite apie tai, ką Jis jiems pasakė: jūs ...skurdžiai, apgailėtini, vargšai akli, nuogi“.

Graikų kalbos žodis „apgailėtinas“
 reiškia „nelaimėlis, kančioje“. Kitas žodis, „apgailėtinas“ graikų kalba, reiškia „nelaimėlį“, kai asmuo žiūri į kitą gailėdamasi ir sako , kad jis yra „ nelaimėlis“. Jis grasino leisti jiems patirti savo tikrąją dvasinę būklę, jeigu jie neatgailaus.

Jo nutarimai
Jėzus jiems sakė:“ 8 Aš tau patariu pirkti iš manęs išgryninto ugnyje aukso, kad pralobtum, baltus drabužius, kad apsirengtum ir nebūtų matoma tavo nuogumo gėda, ir tepalo pasitepti akims, kad praregėtum.
19 Tuos, kuriuos myliu, Aš baru ir drausminu; būk tad uolus ir atgailauk!
20 Štai Aš stoviu prie durų ir beldžiu: jei kas išgirs mano balsą ir atvers duris, Aš pas jį užeisiu ir vakarieniausiu su juo, o jis su manimi.
21 Nugalėtojui Aš duosiu atsisėsti šalia savęs, savo soste, kaip ir Aš nugalėjau ir atsisėdau šalia savo Tėvo, Jo soste’.
22 Kas turi ausis, teklauso, ką Dvasia sako bažnyčioms!“

Laodikėja buvo turtingas miestas, ir jų turtas pritraukė menus, laisvalaikio veiklas ir susitelkimą į „save“. Jie gaudavo pinigų ir nuolatinio žmonių antplūdžio, kuriems reikėjo fizinio išgydymo mineraliniu vandeniu, ir per jų turtą Dievas pristatė jų tikėjimą.
Jie suprato Dievą kaip tą, kuris daro dalykus jiems, kuris visiškai jais patenkintas, nes padarė juos tokius turtingus.

Jie nesuprato klestėjimo taip, kaip turėtų suprasti; kad tai palaiminimas, kad jie galėtų padaryti geresniais gyvenimus tų žmonių, kurie yra aplink juos, o ne praturtinti tik save. Jie įsiliejo į vietinę kultūrą, kuri gerbė daug dievų ir deivių, Jėzus buvo tik vienas iš jų.

Istoriškai mes žinome, kad krikščionybė turėjo greitai patirti  pasirinkimą, jai bus įsakyta pasirinkti: garbinti valstybę ar garbinti Jėzų, ji daugiau jau negalės sulieti šitų dviejų dalykų į viena. Jie bus identifikuoti, ir  jau tada, Romoje būti tikinčiuoju ekonomiškai bus nelengva, nes žmonės pasitrauks nuo jų, arba taps  tokiais kaip jie.  

Prasidėjus persekiojimas ir ekonominiams sunkumams dalis Kristaus kūno patirs didžiausius sunkumus. Kiti, kurie vaikščioja su Viešpačiu klestės visų tų įvykių sūkuryje. Tie, kurie turi santykius su tikinčiųjų tinklu, kurie yra tame pačiame dvasiniame puslapyje, jiems bus gerai.

Viešpats prašo Laodikėjos tikinčiųjų teisti save pačius, suprasti dalykus teisingoje perspektyvoje, taip kaip Jis tai mato. Mūsų vakariečių laukia įdomūs laikai.  Kitą savaitę-nauja tema. Iki tada, laiminu,

John Fenn

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.