Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2019 m. gruodžio 16 d., pirmadienis

Žodis iš Viešpaties 1d.


John Fenn. Weekly Thoughts. Word from the Lord 12/01/2019 1#

Sveiki,
Paprastai aš pradedu klausti Tėvą apie ateinančius metus lapkritį ir nesitikiu atsakymo iki sausio - kovo laikotarpio, tada pasninkauju ir susitelkiu į ateinančius  metus – kaip ir daugelis mūsų tai daro. Tėvas yra visų gerų dalykų
šaltinis, taigi, kai  Jis dalinasi, tai dažnai būna apie gilius dalykus manyje, ir dažnai apie dalykus politikos pasaulyje arba gamtoje. Bet kai Viešpats man pasirodo, nors Jis taip pat dalinasi tais minėtais dalykais, Jis susitelkia į Kristaus Kūną , nes Jis- jo galva.

Pavyzdys
Jau daug metų Viešpats  pasirodo man pirmą metų mėnesį. Pavyzdžiui, ankstyvaisiais 2011, kai Jis aplankė mane, Jis kalbėjo apie įvairias tautas dalyvaujančias, taip vadiname, Arabų pavasaryje, ir kai papasakojo apie kiekvieną tautą ir kas ten nutiks, mano klausimų spaudžiamas pasakė: „Bet kas tau dėl to? Tau reikia būti Tėvo reikaluose.“ Prieš porą metų Jis kalbėjo apie pogrindinę ekonomiką , kuri ateina į Kristaus kūną, ir kitus dalykus, apie kuriuos aš jau rašiau, todėl nesikartosiu.

Dabar laikas teisti save
Aš sakau, kad visa tai klojo pamatą supratimui, kad labai dažnai tie metų pradžios aplankymai būna panašūs į tuos laiškus 7 laiškus surinkimams Azijoje, kuriuos randame Apreiškimo knygos  2 ir 3 skyriuose. Jie dalinai yra padrąsinimas, pamokymai, dalinai skatinimas atgailauti. Bet šitie pastarieji labai skyrėsi nuo minėtų laiškų.


Šis aplankymas buvo pranešimas, kad JAV viskas keisis - pokyčiai net ir dabar buvo spartūs, tačiau vis dar palaipsniui, per kelerius metus, bet mus pasieks „staiga“, kuris pakeis viską.


1Pt4:16-17 jis rašo: „...6 Bet jei kas nors kenčia kaip krikščionis( ver.angl.persekiojimus), tegul nesigėdija, o tešlovina dėl to Dievą.
17 Nes jau metas prasidėti teismui nuo Dievo namų...“

Taigi tai buvo to aplankymo metu, apie kurį šiandien dalinuosi Ir nors Jis kalbėjo apie politinius įvykius ir jų pasekmes šioje ir kitose tautose, tai nėra tie dalykai, kuriais šiuo metu galiu pasidalinti. Dabar toks laikas Dvasioje, kai kūnas turi teisti  pats save.

Buvau nustebęs, kad Jis atėjo ir aplankė mane gruodžio pirmąją, ir aš negalėjau nesidomėti, kas įvyks sausio- kovo mėnesiais, kad tai paskatino Jį apsilankyti taip anksti.

 Aplankymas
Pirmas dalykas, kurį  Jis pasakė: “ buvo: „Prisimeni, kai aš aplankiau tave ir kalbėjau apie artėjantį draugysčių nutraukimą mano kūne, kai vienas juda giliau manyje, o jų draugas to nedaro?“ (Tas apsilankymas, kurį Jis  minėjo, buvo maždaug po 2003 m., metai ar panašiai po to, kai mes pradėjome cwowi).

„Kai tas atsiskyrimas tarp draugų tęsis, vyks dar vienas atsiskyrimas mano kūne, kurį tu matysi. Vyks atsiskyrimas tarp tų, kurie myli pasaulį ir jo kultūrą, ir tų , kurie myli Mane ir karalystės kultūrą. Ateina dienos, kai skirtumai tarp jų taps akivaizdūs.“

„Iš pradžių tai vyks palaipsniui, ir netgi jau dabar aš dirbu daugelio širdyje, ir toliau švelniai tęsiu šį darbą, prašydamas juos palikti meilės romanus su pasauliu. Prašydamas teisti save. Tegul tie, kurie turi ausis -girdi, tegul išgirsta dabar. Dėl tų, kurie atsisakys keistis širdyje, ateina apsisprendimo dienos, ir tada jie bus priversti apsispręsti. Jų paleistuvystė išryškės, ji bus atidengta įvykių, kurių jie negalės kontroliuoti. Prisimink, ką rašė Jokūbas.“


Jokūbas rašė
(Jokūbo 4:4 pasakyta:“ paleistuviai; argi nežinote, kad draugystė su pasauliu yra priešiškumas Dievui...“

Kituose biblijos vertimuose, pavyzdžiui  Karaliaus Jokūbo parašyta „ jūs paleistuviai ir paleistuvės,“ tai neteisinga. Kiti vertimai, tokie kaip NIV sako „jūs paleistuvaujantys žmonės“, bet ir tai netikslu. Graikiškai yra „paleistuvė“, nes pabrėžiama, kad mes turime gyventi kaip nuotaka, kuri ruošiasi sutikti Jaunikį. „Draugystė čia yra „phileo“, tai reiškia meilė geram ar geriausiam draugui. Žodis „pasaulis“ yra „kosmos“, kuris reiškia“ pasaulio sistema/kultūra“. Jokūbas kaltina tuos kurie puoselėja meilės romaną su pasauliu gilioje draugystėje su juo, ir būdami ištikimi pasaulio sistemai ir kultūrai ir mylėdami ją,  yra neištikimi Viešpačiui.)

Aš čia dar pridėčiau, kad Jis nekalbėjo apie įvairias nuodėmes, su kuriomis mes kovojame savo viduje. Mes nesame tobuli ir Jis tai žino. Mes neprivalome būti tobuli, bet mes privalome augti. Ir Netgi kova su nuodėmėmis metų metais yra augimo ženklas, nes yra daug tokių, kurie atsisako pradėti kovą su tais dalykais. Čia kalbama ne apie tai, kad nuodėmė yra mūsų gyvenime, bet kad mes nekovojame su nuodėme.  Daugelis to nedaro. Jis kalbėjo specifiškai būtent apie tuos, kurie myli šitą pasaulį ir visa, kas yra jame, jų tikėjimas persipynęs su pasaulio sistema, užuot buvus pasaulyje, bet jam nepriklausant.

Jis tęsė:‚Aš panaudosiu, tai ką galiu, patraukti dėmesį tų, kurie yra Manyje. Bet ateis diena, kuri viską pakeis. Faktiškai bus serija  specifinių dienų  mėnesių eigoje ,kuri pakeis dalykus, tai ves į tą galutinę dieną, kuri uždės anspaudą ankstesnėms dienom.“

„Tiesiog dabar daugelis vertina savo meilę dalinai pagal tai, ką mato pasaulyje (politika, nestabilumas ir visuotinis sugedimas), kai kurie bijodami, bet daugeliui tie dalykai  skatina pakeisti širdis, sustabdyti savo romaną su pasauliu bei jo kultūra, ir grįžti pas mane.“

„Kiti jaučia gijų jaudinantį  nepasitenkinimą viduje (ir tai jau vyksta juose kurį laiką), į tai jų dėmesį patraukė daugelis dalykų, kurie vyksta pasaulyje, kurie ir sukėlė  tą staigų suvokimą  giliai viduje.“

„Aš dirbu daugelio širdyje, kad jie jaustų gilų troškimą viduje tik augti Manyje,  nes jie pagaliau  išsekino save pasaulyje ir melaginga religija, o dabar ieško manęs tyrume, bet daugelis nežino, kur pasukti.( Tada Jis kalbėjo man apie cwowi ir tą darbą, kurį mes darome, mūsų vietą tame, ir ką Jis darys mumyse kitais metais, kas čia netinka).

„Tai darbas kurį aš darau širdyje, nes aš panaudosiu viską, ką turiu, kad atkreipčiau jų dėmesį į Mane. Ribos  nubrėžtos, sprendimai padaryti, ir greitai bus aišku, kas yra manyje, kas ne. Šiai tautau ateina laikas, kai asmens tikėjimas bus jam brangus. Daugeliui tikėjimas Manimi taps brangus, toks, kurį reikia puoselėti maitinti ir ginti, bet tuo metu kiti atmes mane.“

Kai paklausiau, ką Jis turėjo omenyje, Jis pasakė:

„Jūs detaliai buvote mokomi iš Jn6, kad aš padariau taip, kad žmonėms būtų sunku suprasti palyginimus, tai dėl to, kad atsiskirtų tie, kurie seka Mane su savanaudiškais motyvais, nuo tų , kurie tiki tyra širdimi. Bet pažiūrėk į likusį tekstą ir suprasi.“

„Taip pat prisimink Paulių Efeze (Apd19:9), kuris atskyrė savo mokinius. Žiūrėk kada ir kodėl jis tai padarė. Tokios dienos ateina šitai tautai. Studijuok žodžius.“

Aš pasidalinsiu daugiau apie tai kitą savaitę ir paaiškinsiu Jo nuorodą į Jn6 ir Apd19, iki tada, laiminu,

John Fenn
Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.