Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2020 m. sausio 4 d., šeštadienis

Kur galima rasti stebuklus 1d.


John Fenn.Weekly Thoughts. Where will Miracles be Found #1 3/01/20

Sveiki, 
Jis prikeldavo mirusius, padaugino maistą tūkstančiams, gydė raupsuotuosius, pranašavo ir darė dar daugiau-aš nekalbu apie Jėzų.

Daugiau iš to, ką Jis sakė
Paskutinės 3 savaites aš dalinausi apie tai, ką Viešpats sakė darąs „kūniškų“ žmonių širdyse. Šiandien aš pasidalinsi kitais dalykais apie tuos, kurie jau vaikščioja asu Juo.

Vienas dalyką, ką Jėzus kalbėjo man šiame pastarajame aplankyme yra apie tai, kaip Tėvas daro stebuklus namų surinkimuose ir per santykius ten esančių žmonių. Jis man pasakė, kad namų surinkimai taps žinomi kaip vieta, kur galima gauti atsakymą į maldą, išgydymą, stebuklus. Jis pasakė, kad tai bus panašu į 1970-ųjų Charizmatinio atsinaujinimo dienas ,bet skirsis, nes skiriasi mūsų kultūra, ir kad milijonai paliks charizmatines bažnyčias, kad ieškotų Jo.

„Praeityje daugelis ieškojo stebuklų bažnyčių tarnavimuose, kurie vyksta auditorijose, daugelis taip daro ir dabar, bet Aš niekada nepalikau namų. Čia jūs apsčiai patirsite išgydymų ir stebuklų. Ateina dienos, kai namų surinkimai  bus žinomi mano kūne kaip vieta, kur galima patirti stebuklą, išgydymą ir gauti atsakymą į maldą, ir tai, kas yra tikras realus tikėjimas.
  
Prisimink, kad aš tau pasakiau: “ kaip buvo pradžioje, taip bus ir pabaigoje.“

 Jis tęsė:“ kaip tu žinai, net dabar, atsakytos maldos ir išgydymai yra įprasti dalykai namų surinkimuose, daugeliui taip įprasti, kaip gyvenimo stilius, taigi jie bus vietiniame kūne pripažinti, bet tai daugeliui yra tik normali krikščionybė. Bet tai nematoma ir nauja tiems, kurie dabar išorėje. Bet tam tu esi pašauktas. Padėk tiems, kurie yra pereiname laike. Ateina diena, kai daugelis patrauks į mažus surinkimus namuose ieškoti atsakymų, išgydymo ir atsakymo į maldas, ieškoti Manęs. Ten, tuose santykiuose, tikrame kūne Manyje, jie suras Mane. Jie visi suras Tėvą.“

Į tai vedė šitie dalykai
Maždaug 2 mėnesius prieš šį aplankymą aš studijavau tarp kitų dalykų ir Eliziejaus tarnavimą. Aš pastebėjau, kad beveik visi Eliziejaus stebuklai buvo tai, ką vadinčiau „socialiniai“ stebuklai. „Socialiniai“, turiu galvoje, kad paveikė dideles žmonių grupes, ne tik individus.
Elijo tarnavimas vyko anksčiau nei Eliziejaus tarnavimas.  Eliziejaus tarnavime buvo dramatiški stebuklai, kurie vedė žmones ir visą tautą į atgailą: konfrontacija su Baalo pranašais ir ugnis iš dangaus, ugnis du kartus krito iš dangaus , žuvo 2 būriai ir 51 kareivis, kurie atėjo suimti pranašą, buvo ir  daug konfrontacijų karalių ir tų, kurie tada buvo valdžioje akivaizdoje.

Bet Eliziejaus stebuklai buvo socialiniai savo pobūdžiu, ir labai panašūs į Jėzaus stebuklus. Jei Jonas Krikštytojas panašus į Eliją, ir jis pasakė tai labai aiškiai, tai Eliziejus panašus į Jėzų. Istorija tai liudija, tik aš anksčiau to nestudijavau.

Aš suvokiau, kad dauguma modernaus surinkimo(bažnyčios) siekia ne „socialinių“ stebuklų padėti žmonėms, bet labiau asmeninių išgydymų ir stebuklų, kurie naudingi tik jiems.

Kai Viešpats man pasirodė, Jis pakomentavo tą į save susitelkimą būdingą kai kuriems Kristaus kūno nariams. Jis kalbėjo labai specifiškai apie tai, ką jis pastebėjo, kad daugelis kūne siekia stebuklų ir išgydymų dėl į save sutelktų priežasčių, įskaitant pramogai, pasididžiuoti tikėjimu, kad patvirtintų, kad visa tai realu, arba dėl poreikio jų gyvenime. Jis tai nelaikė kalte, tik padarė teiginį, koks yra daugelio tikėjimas, nes taip jie buvo išauklėti, ieškoti į  save nukreiptų stebuklų ir išgydymų.

Socialiniai stebuklai: Eliziejaus stebuklai- tie, apie kuriuos kalbėjau pirmose šio straipsnio eilutėse:

Išgydė vandenį Jericho miestui, palaimino visą miestą. 2Kar2:18-22

Padaugino aliejų našlei, kad ji galėtų jį parduoti  ir užsimokėti skolas. 2Kar4:1-7

Užnuodytą sriubą padarė sveika didelei žmonių grupei bado metu 2Kar4:38-41

Maistas buvo padaugintas visam miestui bado metu.2Kar4:42-44

Naamano sirų karvedžio  raupsų išgydymas, tai lėmė taikos su Izraeliu sudarymą 2Kar5:1-14;
Iškėlė į vandens paviršių paskolintą ir brangų kirvį, kuris buvo įkritęs į upę. 2Kar6:1-7

Apakino priešų armiją, kurie priėmė juos kaip svečius, to rezultatas buvo taika krašte 2Kar6:15-23

Pranašavo , kad maisto bus kitą dieną po miesto apgulimo, taip buvo pamaitintas miestas. 2Kar6:25-33,7:1-20

Pažiūrėkime į šių stebuklų socialinį aspektą, ir pamatysite, kad tai padėjo ištisoms grupėms ir bendruomenėms.

Pamąstykite apie kai kuriuos Jėzaus stebuklus:

Vandenį pavertė vynu, todėl vestuvių  šeimininkai išvengė nemalonumų su svečiais.

Du kartus pasirūpino, kad žvejyba būtų labai sėkminga, tai žvejams buvo labai svarbu finansiškai.

Padaugino maistą ir pamaitino 5000 žmonių, plius moteris ir vaikus.

Padaugino maistą ir pamaitino 4000 vyrus plius moteris ir vaikus.

Išgydė Petro uošvę, ir ji galėjo priimti juos visus, kai Jis sėdėjo prie durų gydydamas minią.

2kartus nuramino audrą, kiekvieną kartą išgelbėdamas mažiausiai 12 gyvybių.

Stebuklingai parūpino pinigų mokesčių mokėtojams.

Tai socialiniai stebuklai. Aplankymo metu, Viešpats pasakė, kad Tėvas veiks tokiu būdu namų surinkimuose, jų susirinkimuose, bendrose maldose, bendruomenėje ir tikėjimo šeimoje, tai yra santykiais pagrįstas tikėjimas.

Čia pratęsiu kitą savaitę, iki tada, laiminu, ir  meldžiuosi, kad tai rastų atgarsį jūsų dvasioje ir sukeltų džiaugsmą, nes tai yra Šventosios Dvasios tiesos liudijimas dėl to, ką rašiau. Man sunku net  sutalpinti savyje savo jausmus, mano perspektyva pasikeitė apie tai, kaip tikėjausi, kad Tėvas išties ranką ir kaip Jis darys stebuklus mūsų tarpe...laiminu,
John Fenn

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.