Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2019 m. gruodžio 21 d., šeštadienis

Žodis iš Viešpaties 2d.

John Fenn. Weekly Thoughts. Word from the Lord. 20/12/19

Sveiki,
 Aš dalinausi tuo, ką gavau Viešpaties aplankymo metu gruodžio 1d., ir tai daugiausia buvo apie Kristaus kūną, kuris turi teisti save ir nutraukti meilės romaną su pasauliu ir tuo, kas yra pasaulyje. Tūkstančiai matė FB-e, You Tube, ir GodTube, ir aš dėkoju už juos. Aš tikiuosi, kad tai, kuo dalinuosi, bus visiems
palaiminimu.

Viešpats atkreipė mano dėmesį įJn6, kai buvo atskirti tie, kurie sekė  Jį su tyrai su motyvais, nuo tų, kuri-ne, ir liepė man pastudijuoti tolimesnį tekstą. Štai apie ką Ji skalbėjo:

Jono6. Aplinkybės
Jn6 Jėzus pamaitino 5000 vyrų plius moteris ir vaikus, ir 15eil. sako, kad žmonės buvo taip susijaudinę, kad buvo pasiryžę jėga padaryti Jėzų savo karaliumi. Atsakydamas Jėzus išsiuntė mokinius valtyje, nurodęs, kur jie turi išlipti kitame krante, o pats nuėjo vienas į kalnus.

Ankstyvosiomis ryto valandomis Jėzus atėjo vandeniu, galiausiai pasiekė valtį, kuri buvo nuplaukusi pusę kelio. Mr6:48 sako mums, kad Jėzus atėjo pas juos( tęsė kelionę į kitą krantą), bet sustojo, nes jie išsigando Jį pamatę. Mt14:29 pateikia daugiau detalių apie Petro vaikščiojimą vandeniu. Jn6:21 prideda detalę, kurios nėra Mt14 ir Mr6:
  
Kai Jėzus įlipo į vandenį, valtis akimirksniu atsidūrė kitame krante, kur jie ir vyko.“ Taip, tai tiesa; Jėzus, vyrai, valtis, buvo „transportuoti“ antgamtiškai maždaug 3mylias/5km į kitą ežero pusę, kai tik Jėzus įlipo į valtį.

Tačiau žmonės, turėjo eiti aplink ežerą (Galilėjos jūra), ir kai jie rado Jėzų, paklausė (6:25-26): „kaip tu čia atvykai?“ Jėzus atsakė, kad jie
neieškojo Jo, dėl stebuklų kuriuos matė, bet todėl, kad juos Jėzus pamaitino. Štai dėl šitų dabar atskleistų tikrųjų širdies motyvų, jie paklausė: „ką tada mums daryti?“, ir Jis pasakė jiems (29eil.): tik paprastai tikėti Juo -su tyrais motyvais, visai ne dėl to, ką Jis padarė, ar gali jiems padaryti.

Kodėl tu esi krikščionis?
Supraskite,- žmonės tuo metu sekė Jėzų dėl įvairių priežasčių.  Pavyzdžiui, Jokūbo ir Jono motina, kai jie buvo prie naujos karalystės slenksčio, prašė, kad jos sūnūs užimtų valdžios pozicijas, būtų vienas Jėzaus dešinėje, kitas-kairėje. Tie žmonės, kuriuos Jėzus pamaitino (Jn6) galvojo, kad Jėzus suteiks jiems lengvą gyvenimą ir apstybę.
  
Ir šiandien yra žmonių, kurie yra krikščionys, bet jų motyvai savanaudiški, taip lygiai ir Jn6 Jėzus tenkino jų kūniškus troškimus. Pinigai, turtas, statusas- mūsų krikščioniškas pasaulis yra pilnas tokių žmonių iš Jn6, kurie sekė Viešpatį ne dėl stebuklų, kuriuos padarė Jėzus jų gyvenime, ir kurie rodė jiems į Jo viešpatystę, ir skatino mylėti Jį paprastai tik dėl to, kad Jis yra Viešpats , bet ne dėl to, kad Jis patenkino jų fizinius poreikius.
Jo atsakymas į tai, ką jie turi daryti yra tas pat ir dabar: Paprastai (tyrai) tik tikėk.
Jn6 Jėzus tuoj pat paaiškino sunkiai suprantamą palyginimą, sakydamas, kad Mozė davė jiems duonos iš dangaus, bet Jis yra ta tikroji duona iš dangaus, ir jei jie nori amžino gyvenimo, jie turės valgyti Jo kūną ir gerti Jo kraują.

Jei jie sekė Jėzų tik dėl maisto ir materialinės naudos, tai dabar jie turės praktikuoti kanibalizmą. Jei jie sekė Jį su tyrais motyvais, netgi jei ne viską suprato, jų motyvų tyrumas padės jiems tęsti kelionę su Juo.


Štai kas dabar vyks Kristaus kūne šiame sezone, kai širdyse tęsiasi  vidinis darbas. Tiesiog dabar Viešpats daro darbą prašydamas krikščionis teisti save dėl pasaulio meilės, ir nuspręsti, kodėl jie save vadina  krikščionimis. Tiesiog dabar tai vyksta širdyse, tai nematoma akimis, bet tenai darbuojasi Dievo Dvasia, kad paskatintų mus apsispręsti.
  
Pasaulyje bus tokios aplinkybės ir įvairūs  sunkumai, bet tiems, kurie girdi, ką kalb Dvasia, kurie suderino su Ja savo širdį, tie ištvers ir viskas bus su jais gerai.  Tie, kurie ignoruos, ką Dvasia sako, ar uždels įtvirtinti Jėzaus viešpatavimą savo širdyje, kai laikai pasikeis, jie patirs sumaištį ir griūtį.

Jn6:66 sako “daugelis Jo mokinių daugiau su Juo nevaikščiojo - nes jie nesuprato Jėzaus mokymo. Jie norėjo būti identifikuoti kaip krikščionys, kai dalykai ėjosi gerai. Kai viską buvo lengva suprasti. Kai viskas krypo link to, kad Jėzus bus pergalingai vainikuotas karaliumi.

Bet, kai tik Jėzus ėmė mokyti kažką, ko jie nesuprato, ir netgi atrodė, kad tai melaginga doktrina, palyginus su tuo, ko jie buvo mokomi, jie paliko Jį. Kai jie sumišo ar pajuto, kad Jėzus neaprūpins jų, kaip Jis tai padarė, padauginęs duoną ir žuvis, jie pasitraukė, parodydami, kad tarnauja Jam tik dėl to, ką jie galvojo, Jis gali dėl jų padaryti.


Kai Jėzus paklausė 12-os, ar jie taip pat paliks Jį, Petras atsakė už visus:“ Pas ką mes eisime? Mes patikėjome ir žinome, kad Tu esi Kristus, Gyvojo Dievo Sūnus.“(68-69 eil.)

Jie nesuprato Jėzaus palyginimo, kaip ir kiti, kurie pasitraukė nuo Jėzaus. Tačiau jie pasielgė pagal  prioritetus savo širdyje. Petras pasakė esmę:“ Pas ką mes eisime? Tu turi amžinojo gyvenimo žodžius.“

Jokios aplinkybės, jokia sumaištis, ar sunkiai suprantamas mokymas, nesvarbu kiek balsų išreikš savo nuomonę ir samprotavimus, bet svarbu, kad amžinas gyvenimas būtų brangiausia jų širdims. Kai jų širdys pažįsta, kad Jėzus yra Viešpats, viskas nublanksta prieš tai, nesvarbu kokie sunkumai ištinka. Labiau už viską jie nori pažinti Jį ir Jo prisikėlimo jėgą ir dalyvauti Jo kentėjimuose. Labiau už viską jie nori, kad Viešpats pripažintų juos prieš Tėvą ir angelus: „Taip! Aš žinau--------(Apr3:5)

Štai kas vyks Kristaus kūne JAV ir Vakaruose. O tautose, kur vyksta persekiojimai, jie jau pasirinko, kieno pusėje bus, jie įsitvirtino meilėje Viešpačiui, daugelis net mirties akivaizdoje.  Istoriškai, kai yra ekonominis ir visuomenės spaudimas (persekiojimai), tai išprovokuoja vyriausybes apkaltinti tam tikras žmonių grupes, kaip rodo istorija nuo Romos iki 20 amžiaus, dažniausiai būdavo apkaltinami krikščionys ir žydai.

Kitą savaitę pabaigsiu šią temą...iki tada, laiminu,

John Fenn


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.