Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2017 m. birželio 30 d., penktadienis

6 valdymo dėsniai, Dievo duoti žmogui, kad pagal juos gyventų. 3 dalis

John Fenn, 2017 m. kovo mėn. 25 d.,

Sveiki visi,
Mes pabaigėme santykiais, kurie jeigu prisimenate yra laisvos valios rezultatas, aprūpinti intelektu ir emocijomis, sujungti su apšvietimu ir apreiškimu.

Kai žmogus įsisąmonina šiuos 6 punktus, TADA jo gyvenimas su Viešpačiu tampa turtingas ir įdomus – bendrystės ir draugiškumo, supratimo ir netgi draugystės su Juo gyvenimu. Viešpats Savo paties laisvoje valioje, intelekte, emocijose, santykiuose, įsipareigojimuose ir pasekmėse yra sveikas – ir šioje struktūroje kiekvienas gali būti bendrystėje su Juo.

JEIGU asmuo nėra sveikas emocionaliai, Dievas jį pasieks, tačiau Jis dės pastangas, kad asmenį išgydytų, iš dalies tam, kad šis teisingu ir sveiku būdu pažintų Dievą. JEIGU žmogus nėra sveikas laisvos valios, intelekto arba apšvietimo srityje, jo galimybės priartėti prie Dievo yra apribotos – todėl kad Dievas yra sveikas ir subalansuotas. Jis deda pastangas mus pakelti į Savo aukštesnius kelius ir mintis, bet kaip Izaijo 55 skyriuje yra parašyta – pirmiausiai turime palikti savo kelius ir mintis.

Pažvelkime šiuo požiūriu į savo pačių gyvenimą – kuo sveikesniu būdu naudojatės savo laisva valia, savo mintimis, savo jausmais, žiūrėdami kuo maitinatės priimdami apreiškimą ir apšvietimą – tuo artimesni Jam jaučiamės.

Ir atvirkščiai, amoralus žmogus griauna santykius piktnaudžiaudamas savo laisva valia, intelektu, emocijomis ir apšvietimu. Amorali valdžia turi tuos pačius bruožus, ji kuria taisykles ir įstatymus, kurie sugriauna taikius santykius ir iškreipia santykius.


V) Įsipareigojimai yra asmeninio ir federalinio žmonių valdymo reikalavimai. Sekant mano logika, jeigu šie 3 pirmi punktai yra įgyvendinami (#4) santykių struktūroje, vadinasi įsipareigojimai šiuose santykiuose yra tam, kad turėtumėm dievotų ir taikių santykių rinkinį savo gyvenime. Šie įsipareigojimai taip pat skirstosi į tris kategorijas: Dievas, žmogus, kūrinija.

Įsipareigojimai savo prigimtimi yra intelektualūs, ne emociniai. Gal nieko ypatingai nejausime prižiūrėdami savo namų kiemą, vis dėlto esame įpareigoti savo kaimynų atžvilgiu, kurie verčia mus taip elgtis. Įsipareigojimai yra mus kontroliuojantys dalykai, kadangi mes esame kažkam arba kokioms nors aplinkybėms skolingi, susieti su jomis.

Vadinasi dievoti ir moralūs įsipareigojimai yra veiksmų eiga, tekanti iš Dievo per mus, ir tai teisinga ir tinkama kitų žmonių, su kuriais mus sieja kokie nors ryšiai, atžvilgiu. Kadangi gyvename valstybėse, o kiekviena valstybė turi savo taisyklių ir nuostatų rinkinius, esame įpareigoti būti gerais piliečiais, dalyvauti kaip galima savo valdyme, ir nukreipti savo bei valdžios gyvenimą dievotų įsipareigojimų link.

Amorali valdžia, kaip ir amoralus asmuo, iškreips santykius, iškreips įsipareigojimus savavališkai ir vienpusiškai sukurtomis taisyklėmis. Amorali valdžia apsunkinančias taisykles užkrauna ant savo piliečių, ieškodama kada nors pereiti nuo laisvos valios ir individualaus savarankiškumo taip, kad galia būtų centralizuota į didelį federalinį branduolį.

VI) Pasekmės yra asmeninio ir federalinio žmonių valdymo vykdymas. Ir vėl, sekant mano logika, - įsipareigojimai, pasireiškiantys per santykius, per laisvos valios, intelekto, emocijų ir apšvietimo vykdymą, turi turėti geras ir blogas pasekmes.

Jeigu asmuo turi būti dievotas, moralus ir vaikščioti su Dievu, taigi turi būti ir geros arba blogos pasekmės, kaip laisvos valios rezultatas. Šios pasekmės yra pagal Dievo tobulą teisingumą, kai kurios iš jų bus apreikštos vėliau, kai kurios matomos šiame gyvenime.

Geros pasekmės asmens, gyvenančio 1-5 punktuose yra palaimintas gyvenimas, sveiki santykiai, palankumas, apreiškimas, ir gyvenimas, palaipsniui judantis arčiau Dievo ir charakteriu artėjantis prie panašėjimo į Kristų. Vienu žodžiu – dievotumas.

Kuomet nesame geri 1-5 punktų prievaizdai, tuomet ištinka blogos pasekmės, o jos yra priešingos: Nesveikos mintys ir emocijos, nesveikas apšvietimas ir apreiškimas iš nesveikų šaltinių, nesveiki ir suirę santykiai, neatlikti įsipareigojimai, ir vieniems neįvykdyti, kad būtų įvykdyti kitiems. Ir ilgainiui – fizinis pablogėjimas, net iki amžino atsiskyrimo nuo Dievo.

Amorali valdžia netgi judės kontroliavimo kiekvieno savo piliečius liečiančio aspekto link su žiauriomis bausmėmis už nepaklusimą įstatymo raidei. Amorali valdžia iškreipia įsipareigojimus ir pasekmes, ir daugeliu atvejų, kadangi neturi išminties ir apšvietimo, vadina gera blogu, o blogą geru.

Priežastis, dėl ko aš apmąsčiau šiuos (kas pasirodė besą) šešis elementus, ištekančius iš Dievo į žmoniją, yra dėl kovų vykstančių tarp liberalų ir konservatorių visame pasaulyje – apsaugoti savo sienas arba neturėti jokių sienų, vis didėjantis valdžios skverbimasis į privatų piliečių ir verslo, arba į žemesnės valdžios – leidžiančios žmonėms ir verslui siekti gyvenimo, laisvės ir laimės egzistenciją, - krikščionys dažnai susipainioja šiuose balsuose. Tikiuosi, jog įnešiau šiek tiek aiškumo, nes pagal tai jūs galėsite teisingai atskirti ir teisingai nuspręsti – paprasčiausiai prisiminkite apie šiuos 6 elementus ir būsite nustebinti, kaip viskas paaiškės.

Tikiuosi, tai buvo jums palaiminimas – žinau, kad šį kartą buvau labiau akademiškas, dėl to atsiprašau, tačiau manau geriausia bus žiūrėti į tai, kaip į punktus. Tikiuosi, jog kaip ir man, jums tai buvo prasminga.

Kitą savaitę nauja tema. Būkite palaiminti!

John Fenn

Neužmirškite rašyti man asmeninius e-laiškus šiuo adresu: cwowi@aol.com

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.