Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2017 m. birželio 19 d., pirmadienis

Pripažįstant Dievo sezonus gyvenime. 1 dalis

John Fenn, 2017 m. gegužės mėn. 20 d.,

Sveiki visi,
Pradžios knygoje 1:14 Dievas padarė šviesas (žvaigždes ir planetas), kad šviestų per vandenį žemės atmosferoje, sakydamas: „tebūna jos ženklai pažymėti laikus (sezonus), dienas ir metus... ir apšviečia žemę (15 eil.)...taip ir įvyko.“


Tai ne šviesos sukūrimas, aprašytas 1:3 garsiais žodžiais: „Teatsiranda šviesa!“, arba pažodžiui: „Šviesa. Būk.“

Pradžios knygos 1:14 šviesa yra pripažinimas, jog fizinė šviesa – Dievo sukurta, kad pasitarnautų Jam ir Jo tikslams, o dabar jai įsakyta tą patį daryti planetai ir jos gyventojams. Žmogaus gyvenimas ir vyksta šiose ribose, Jis mūsų prašo vaikščioti, gerbiant šias ribas, kartu su Juo.

Tačiau aš gyvenu minučių ir sekundžių tikslumu!
Dievo veikla pasireiškia per ženklus, sezonus, dienas, metus. Bėda ta, kad mes gyvename minučių ir sekundžių tikslumu. Mes nusimename, jeigu 2 valandų aukštos raiškos filmas kraunasi keliomis sekundėmis ilgiau į mūsų elektroninį prietaisą. Mes maistą pasigaminame per kelias minutes mikrobanginėse krosnelėse. Jeigu stovime eilėje prie greito maisto restorano ilgiau nei 3-4 minutes, susinerviname ir spėliojame, ką taip ilgai daro prieš mus esanti mašina. Sustoję, užsidegus raudonai šviesai, kai aplink nėra jokių mašinų, svarstome, gal mums pravažiuoti, užuot laukus, kol užsidegs žalia. Tikimės, kad gyvenimas įvyks sekundžių tikslumu, ir taip pat tikimės, kad ir Dievas taip elgsis, bandydami Jį privesti elgtis pagal save, vietoj to, kad mes elgtumėmės pagal Jį.

Tačiau Jis taip nesielgia. Jo veikla pasireiškia per ženklus, sezonus, dienas ir metus. Laikotarpius. Pripraskite prie to. Sulėtinkite tempą, kartu su Juo. Nuuu-siii-leiskite. Išmokite susitikti su Juo Dievo paruoštuose sezonuose jūsų gyvenimui. Ieškokite Dievo sezonų savo gyvenime. (Mano knyga, kurioje smulkiau aprašau kelis ankstesnius Viešpaties ir mano angelo aplankymus, vadinasi „Dievo sezonų beieškant", Pursuing the Seasons of God). Jeigu nori keliauti su Juo, išmok mėgautis ramesniu tempu, vystyk savo vienatvės kultūrą, kaip darė Abraomas, naktį stovėdamas po žvaigždėmis, kontempliuodamas Dievo dalykus, bendraudamas su Juo. Tėvas pasireiškia ne veikla paremtame tikėjime, Jis pasireiškia besimezgančių santykių procese.

Pavasario pradžia šiauriniame pusrutulyje panaši į žiemą. Tačiau greitai viskas atgyja, sužaliuoja augalai, pražysta gėlės, o pavasario pabaiga jau labai panaši į vasarą – į vasaros pradžią. Pavasario pabaiga labai skiriasi nuo pradžios. Tokie ir mūsų gyvenimo Kristuje sezonai. Daugiau apie tai vėliau...

Tai kaip mums elgtis, gyvenantiems pasaulyje, kuris lekia greičiau už Dievą, kaip vaikščioti su Juo? Kaip mums gyventi fiziniame pasaulyje minučių ir sekundžių tikslumu, kai Jo veikla pasireiškia ženklais, sezonais, dienomis ir metais? Išoriškai mes gyvename minučių ir sekundžių tikslumu. Kristaus veikla mumyse pasireiškia ženklais, sezonais, dienomis ir metais.

Ką reiškia Pradžios knygos 1:14 hebrajų kalbos žodžiai
Žodis „ženklas“ hebrajiškai yra „ot“, jis naudojamas, Dievui „paženklinant“ Kainą 4:15, taip pat kalbant apie vaivorykštę, kaip „token“ (ženklą) 9:12. Kita reikšmė galėtų būti – žvaigždynai, zodiakas – pirminė 12 ženklų reikšmė, atitinkanti Mesijo istoriją ir atpirkimą žemėje. (jei įdomu turiu išleidęs CD/MP3 serijas šia tema), tačiau jei sugrįžtume prie pirminių žvaigždžių vardų ir žvaigždynų, pamatytumėte, kad zodiakas prasideda nuo Mergelės, sūnų pagimdžiusios mergelės, po to seka Dvyniai, bet iš tikrųjų – nuotaka ir jaunikis, o ne dvyniai (graikai juos pakeitė), po to Dvasios vandens išliejimas Vandenyje, galiausiai Kristaus sugrįžimas bei Drako Drakono sunaikinimas. Pagal rabinų mokymą, Adomas, Setas ir Enochas tobulai pažinojo pasaulį ir suprato, kaip viskas jame sutvarkyta.

Kitas „ženklo“ naudojimas – paprasčiausias; jis žymi ilgesnes laiko fazes: era, epocha, amžius. Tai ilgiau besitęsiantis laikas, daugybės metų suma, kuri mums leidžia suprasti, jog Dievo mintyje yra didesni Jo elgesio su žmogumi skyriai. Patvirtinimas yra Laiške Efeziečiams 2:7, kur sakoma, kad Dievas Tėvas „ateinančiais amžiais savo gerumu parodytų mums beribius savo malonės turtus Kristuje Jėzuje.“ Ateinančiais amžiais. Ženklai.

Dvasiškai šiuos didesnius mūsų trumpo gyvenimo amžius galima palyginti su kokiais 20 metų, kuriuos tėvai praleidžia su savo vaiku. Gal tai 50 metų vedybinio gyvenimo sukaktis ar ištikimo kompanijos darbuotojo po 20, 30 ar 40 metų išleidimas į pensiją.

Mažesnis laiko vienetas yra „sezonai‘, o daug sezonų gali sudaryti „ženklą“ arba amžių. Čia laikai ir yra – metų laikai, ir taip pat mūsų gyvenimo laikai – laiko trukmė, kai vaikas nešioja sauskelnes, laikas, kai mus nuveda į tam tikrą bažnyčią, ir Dievas toliau mus veda, laikas, kai Dievas dirba su mumis vienu klausimu, vėliau Jis tęsia savo darbą su mumis kitoje srityje. Įdomiausia, kaip visi patyrėme, Šėtonas (tas liūdnai pagarsėjęs autentiškumo klastotojas) taip pat mus bando laikais, prieš atsitraukdamas iki tinkamesnio laiko. Kaip matome Luko 4:13 Jėzaus gundyme: „Baigęs visus gundymus, velnias pasitraukė nuo Jo iki laiko.“

Įdomu pastebėti tai, kad po to Dievas pamini „dienas ir metus“. Ne metus ir dienas, tęsdamas perėjimą nuo didesnės laiko trukmės prie trumpesnės, bet lyg sugrupuodamas „dienas ir metus“ kartu, išryškinant ‚dienas‘. Žinoma, kad iš daug dienų susideda metai, tačiau pirmiausia paminint dienas, parodo mums, kad Dievas išryškina kiekvieną mūsų gyvenimo dieną, kaip svarbiausią.

Raštuose daug nuorodų, kad ši diena, šis rytas Viešpačiui pats svarbiausias. Tai su Juo praleistas laikas, tai laikas, supratus, jog kiekviena diena – taurė, kurioje telpa tik tam tikras kiekis sunkumų ir rūpesčių, rytoj – prieš mus bus nauja taurė. Jėzus pasakė: „kiekvienai dienai užtenka savo vargo“ Mato 6:34, - Savo raginime gyventi šia diena, kol dar diena – rytojus ateis gana greitai.

Savo laidotuvių giesmės ir gedulo viduryje dėl sugriauto Jeruzalės miesto, dėl daugybės belaisvių, išvestų į Babiloną, Jemijas per ašaras vis dėlto sako: „Nors aš viso to neužmirštu, visgi dar turiu vilties. Viešpaties malonė nepranyko, Jo gailestingumas dar nepasibaigė. Tai atsinaujina kas rytą, ir didelė yra Jo ištikimybė. Viešpats yra mano dalis, todėl vilsiuosi Juo.“ Raudų 3:21-24

Mes turime pripažinti kiekvieną amžių, kiekvieną sezoną, kiekvieną dieną ir metus savo gyvenime dvasiškai, ir atrasti juose Dievą. Kiekvienas laiko pažymėjimas turi tikslą...tačiau, kad išmoktumėm atrasti tą tikslą, turime suprasti: Prieš mums atgimstant, patys nusistatydavome savo sezonus, tačiau dabar pavedame savo sezonus Jam. Kaip sakė Šekspyras „čia glūdi kliūtis“ (Hamletas). Mes norime patys valdyti savo sezonus, tačiau tai daro Dievas...

Mes sugrįšime prie to kitą savaitę, iki kito karto, būkite palaiminti!

John Fenn

Neužmirškite rašyti man asmeninius e-laiškus šiuo adresu: cwowi@aol.com

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.