Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2017 m. birželio 28 d., trečiadienis

6 valdymo dėsniai, Dievo duoti žmogui, kad pagal juos gyventų. 1 dalis

John Fenn, 2017 m. kovo mėn. 11 d.,

Sveiki visi,
Visame pasaulyje valdžios kovoja už liberalumą ar konservatyvumą, laisva valia ar valdžia paremtas teises, ir reikalai tampa bjauriais ir purvinais, bent jau JAV. Kaip individai mes irgi kovojame dėl savivaldos. Mes kovojame tarpusavyje be jokių taisyklių, leiskite man elgtis, kaip aš noriu, skirtingai nei gyvenant pagal taisykles, reglamentus ir pareigas. Kaip mūsų individualių gyvenimų valdymas, arba tvarkymas, taip ir federalinės valdžios, turi tam tikrus Dievo jiems duotus elementus, nepriklausomai ar žmonės nori pripažinti Jį kaip šių dalykų Kūrėją ir Šaltinį, ar nenori.

Šiandien noriu su jumis pasidalinti esminiais dalykais, kuriuos Dievas davė visai žmonijai. Tai liečia ne tik asmenišką mūsų gyvenimų valdymą, bet taip pat ir valstybių valdymą. Aš pateiksiu 6 punktus, kurie galima sakyti lengvai išplaukia vienas iš kito, o tada dalinasi į kelias detales.

Kai jūs tai suprasite, galėsite labai lengvai pažinti Viešpaties valią, suprasti problemas, kurias turi kiti, Jeigu jūs neturite aiškios krypties suvoksite kaip JIS galėtų vesti jus asmeniškai, ir kur Jis vavojauja vyriausybei. Jūs galėsite padėti ir kitiems. Taigi, pradėkime nuo pradžių, iš eilės nuo I iki VI (1-6).

I) Laisva valia buvo Dievo duota žmogui ir tai suteikia pagrindines asmeninio ir federalinio valdymo charakteristikas.

II) Žmogui Kūrėjas suteikė intelektą ir emocijas, kad per juos vadovautų laisvai valiai. Tai asmeninio ir federalinio valdymo apibūdinimas.

III) Apšvietimas yra vidinio žinojimo, kas gera ir bloga buveinė bei sąžinės ir kaltės šaltinis. Tai asmeninio ir federalinio valdymo apreiškimas.

IV) Santykiai yra tinkama asmeninio ir federalinio valdymo galimybė.

V) Įsipareigojimai yra asmeninio ir federalinio žmonių valdymo reikalavimai.

VI) Pasekmės yra asmeninio ir federalinio žmonių valdymo vykdymas.

Pastebėkite, kaip pereinama iš laisvos valios, įkūnytos būtybėse, turinčiose intelektą ir emocijas, vadovaujantis savo laisva valia. Tuomet tekama į apreiškimą, kaip geriausiai būti laisvos valios prievaizdais su intelektu ir emocijomis, nukreiptais į santykius. Tai suteikia tinkamo gyvenimo galimybes. Iš to išteka įsipareigojimai ir pasekmės... visa tai išplaukia, jog visi šie dalykai buvo mums duoti Kristuje prieš amžius – mums, tai reiškia žmonijai, iš mūsų Kūrėjo. Pradėkime...

I) Laisva valia – Kūrėjo duota Savo aukščiausiam kūriniui, žmogui. Šis žmogus turi laisvą valią, kuri matosi iš pasirinkimų ir atsakomybių bei pasekmių Sode – valgyti ar nevalgyti, tavo pasirinkimas, tačiau ką bepasirinktum, patirsi pasekmes, geras arba blogas.

Kadangi Dievas gali kurti, Jis taip pat privalo ir kontroliuoti savo kūrinius. Nors Jis sukūrė laisvos valios būtybes, palaimintas ir apkrautas atsakomybe būti savo laisvos valios, apsprendžiančios kaip gyventi, su visu tuo, kas priklauso gyvenimui, prievaizdais. Kai Dievas yra pakviečiamas į žmogaus gyvenimą Jis veikia nedideliu mastu, tuo tarpu, sulaikydamas kontrolę kūrinijoje Jis veikia plačiu mastu ir įsikiš, prieš žmonijai pačiai save sunaikinant.

Žmogus kreipiamas naudotis savo laisva valia, pats tvarkydamas savo gyvenimą, kurdamas planus, projektus ir tikslus; jis yra atsakingas už savo gyvenimą. Viešpats ves žmones į savarankiškumą, skatindamas juos užsidirbti pragyvenimui – palaikydamas juos, jeigu įmanoma. Viešpats privers mus stoti prieš Jį 1 prieš 1, atsiskaityti už savo gyvenimą, vėl pateikdamas laisvos valios ir visiškos atskaitomybės savo Kūrėjui pavyzdį.

Priešingai, amoralus žmogus gyvens pagal priežastis ir pasekmes, situacijos etiką, nestabilią ir nesugebančią formuoti dieviškų planų bei nepaženklintą jokia atsakomybe. Amoralus žmogus naudosis savo laisva valia ne tam, kad statydintų savo gyvenimą, bet kad manipuliuotų kitais, kad šie jam tarnautų, nustumdamas žemyn kitų gyvenimus, siekdamas gauti naudos iš kitų laisvos valios, kad jie „neatsistotų ant savo kojų“.

Valdymo laisvoje valioje charakteristikos – priemonės kuriomis laisvi ir moralūs agentai (žmonės) pasirūpina įstatymais ir taisyklėmis, kad gyventų taikoje
Tai, kad Dievas žmonijai tarp kitų teisių suteikė ir laisvą valią pripažįstama JAV Nepriklausomybės Deklaracijoje: „Mes pripažįstame, kad šios tiesos yra savaime suprantamos, kad visi žmonės sukurti lygūs ir Kūrėjo apdovanoti tam tikromis neatimamomis Teisėmis, tarp kurių yra Gyvenimas, Laisvė bei laimės Siekimas.“ (Neatimamos reiškia nenuginčijamos ir nekeičiamos. Joks žmogus ar vyriausybė negali suteikti teisių arba jų panaikinti – jas davė Dievas.)

Valdžia, pripažįstanti šias tiesas bus vedama savo piliečių laisva valia, nustatydama ribas moraliniame lygmenyje, kurios skatins dievišką laisvą valią.

Valdžia, pripažįstanti valdymo vaidmenį, yra Dievo duotų teisių saugotoja, o ne teisių tiekėja.

Priešingai, amorali valdžia sieks save įtvirtinti kaip teisių davėją, nulemdama priežasčių ir pasekmių, padarinių ir situacinės etikos valdymą.

Amorali valdžia tiki, kad valdžia yra teisių davėja, ir gali kada panorėjusi jas suteikti ar atimti. Tačiau kaip matysime, Dievo laisvos valios dovana turi kitus 5 elementus, kurie negali būti atskirti nuo laisvos valios.

Daugiau apie tai kitą savaitę, iki kito karto. Būkite palaiminti.

Iki tada! Būkite palaiminti!
John Fenn

Neužmirškite rašyti man asmeninius e-laiškus šiuo adresu: cwowi@aol.com

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.