Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2017 m. birželio 26 d., pirmadienis

Pripažįstant Dievo sezonus gyvenime. 2 dalis

John Fenn, 2017 m. gegužės mėn. 27 d.,

Sveiki visi,
Pradėjau šias serijas, kalbėdamas apie tai, kaip Viešpats juda sezonuose, kai tuo tarpu mes linkę judėti minučių ir sekundžių, tikslumu. Bet jeigu norime vaikščioti su Dievu, tuomet Jo sezonų pripažinimas mūsų gyvenimuose yra esminis dalykas. Šie sezonai vyksta Jo laiku, o ne mūsų. Turime išmokti sulėtinti savo tempą ir suprasti, jog Jo vizija ilgalaikė – Jis investavo į mus amžinybei, planuodamas mums parodyti savo meilę ateinančiais amžiais, pagal Efeziečiams 2:7 – taigi turime išmokti nukreipti savo žvilgsnį nuo savęs bei savo laikinų žmogiškų silpnybių ir paprasčiausiai vaikščioti su Juo.

Mes linkę žvelgti į savo vidų, kaip nuvylėme Dievą, arba kokie esame nusidėjėliai, arba tikrai, Dievas turėtų manęs nemėgti, arba viskas yra blogai. Turime žvelgti plačiu žvilgsniu, nukreipdami savo akis nuo savęs, nebeskirstyti savo minčių tarp dabarties ir žiūrėjimo pro gyvenimo galinio vaizdo veidrodėlį, bet judėti pirmyn... Jis pažiūrės!

Jūsų gyvenimo sezonai nebepriklauso jums, nereikia jų kontroliuoti – jie priklauso Jam
Jono 7:4-8 Jėzaus netikintys broliai sarkastiškai siūlė eiti į šventę. Jie sakė, kad jeigu Jis yra iš Dievo, tai visa, ką sako ir daro turi daryti viešai. Laimei bent 2 jo broliai, Jokūbas ir Judas, vėliau patikėjo Jėzumi, mes turime Jokūbo ir Judo parašytus Naujojo Testamento laiškus, liudijančius apie tai. (Matas 13:55 juos visus išvardina)

Tačiau 6 eilutėje Jėzus jiems pasakė: „Mano laikas dar neatėjo, o jums laikas visada tinkamas.“

Prieš pažindami Viešpatį, mes patys spręsdavome, kur gyvensime, kur dirbsime, kur eisime į mokyklą – mūsų laikas buvo visada tinkamas, pasiduodantis mūsų lengviausiai nuotaikai, užgaidai, ar planų pasikeitimui. Mes patys nuspręsdavome savo gyvenimo laikmečius visuose dalykuose.

Tačiau dabar, kai Jį pažįstame, mes pavedame šiuos savo gyvenimo sezonus Jam, kad Jis vestų, įvestų, sakytų savo nuomonę ir pakreiptų. Štai čia daugelis, labai bijodami prasilenkti su Jo tobula valia, suklumpa, ir nežengia nei žingsnelio, nes juos suparalyžiuoja baimė. Tačiau sezonai trunka ilgiau ir kiekviename sezone yra daug vietos judėjimui ir pokyčiams. Pavasaris gali tęstis nuo sniego iki šiltos saulėkaitos. Kiekviename sezone yra didelis judėjimas ir neturėtumėm bijoti to praleisti, kai jau atpažinome, kokiame sezone su Dievu esame bei koks yra Jo tikslas.


Dievo gebėjimas mokyti bet kokiame gyvenimo sezone yra neprilygstamas
Ekleziasto 3:1 prasideda žodžiais:Viskam yra laikas, metas kiekvienam įvykiui po dangumi.“ Saliamonas tęsia, išvardindamas kelis tuos laikus ir sezonus, apimančius laiką gimti ir laiką mirti, laiką sodinti ir laiką rauti, kas pasodinta, ir dar daug kitų laikų ir sezonų, kurie užbaigiami 10 eilute: „Aš regėjau užduotį, kurią Dievas davė žmonių vaikams.“

Tai reiškia, jog Dievas mums davė šiuos gyvenimo sezonus, kad juose ugdytumėmės. Nesvarbu, per ką jūs šiuo metu einate, tai yra tam, kad ugdytumėtės, gal būt naudingumą viso to suprasite ne šiame gyvenime, o tik ateinančiais amžiais. Dievas gali kažką panaudoti iš to, per ką einate, net jeigu šėtonas Dievo sezono viduryje padarytų kažką siaubingo jums. Platesnis žvilgsnis yra tai, kad Viešpats yra šeimininkas, kuris pasuka tai, ką priešas naudojo mūsų sunaikinimui, į tai, kas mums padeda augti Kristuje.

Kas buvo, tas ir yra...
Ekleziasto 3:14-15 mums sako: „Aš žinau, kad visa, ką Dievas daro, yra amžina, – nieko negalima nei pridėti, nei atimti. Dievas daro tai, kad žmonės Jo bijotų. Kas buvo, tas ir yra, o kas bus, jau yra buvę. Dievas pašaukia praeitį.“

Daug telpa šiose 2 eilutėse, tačiau žinok, jog ką Dievas tavyje bedarytų šiuo metu, tai daro dėl amžinybės – tai bus amžinai. Kiek dalykų, kuriuos patiriate gyvenime arba prie kurių prisiliečiate, galite pasakyti, jog truks amžinai? Tačiau tai, ką Viešpats mumyse daro yra amžinai – taigi judėkite šiame procese, išmokite šiame sezone ką galite – tai amžina!

Kitas dalykas, kurį reikia pamatyti, yra šis faktas: Kas buvo, tas ir yra, o kas bus, jau yra buvę. Dievas pašaukia praeitį. Tai reiškia, jeigu neišmoksite pamokos dabar, susidursite su ja savo tolimesniame kelyje ateityje.

Neseniai kalbėjausi su žmonėmis, kurie svarstė galimybę išsikraustyti į kitą šalies vietą, kad pradėtų viską iš naujo, tačiau aš atpažinau charakterį ir brendimo problemas, kurias Viešpats bandė juose išugdyti. Taigi pasakiau, kad jie gali iššvaistyti pinigus ir pastangas besikraustydami, tačiau po kažkiek laiko jie ir vėl susidurs su tokiomis pat problemomis – nuo Dievo nepabėgsi. Žydėk ten, kur esi pasodintas. Spręsk problemas savo širdyje dabar, arba vėl teks su jomis susitikti.

15 eilutė sako, jog Dievas pašaukia praeitį. Tai reiškia, jog Jis reikalauja mus įveikti savo praeitį, įveikti praeities problemas – ar susidurtumėm su patirtomis neteisybėmis, padarytomis klaidomis ar palaiminimais – tai reiškia, jog iš mūsų tikimasi, kad išmoktume ir augtume atsiremdami į tai, ką patyrėme!

Padrąsinimas
Gal kada pastebėjote, kad Dievas linkęs daryti sezoniškus pakeitimus mūsų gyvenime tuo pat metu, kai gamtoje keičiasi sezonai? Tam yra priežastis – Jis juda laikuose ir sezonuose, o kadangi mes esame Jo kūrinijos dalis, tai darome ir mes. Daugybei žmonių vėlyvos žiemos ir ankstyvo pavasario sandūroje patyrusiems savo mylimųjų mirtį ar finansinę krizę, kildavo klausimas, kas jų laukia tolimesniame gyvenime.

Aš jus drąsinu tuo, kad Dievas juda sezonais, ir tuo galime pasitikėti – sezonai yra Jo kontroliuojami, Jis suteikia jiems laiką, o mums belieka šiuose sezonuose kažko išmokti. Jis ištikimas, tačiau kiekvieno sezono grožis paprastai pasimato prieš pat jo pabaigą. Prasidedantis pavasaris, atrodo, kaip žiema, o visas pavasario laiko grožis pasimato tik visai priartėjus prie pavasario sezono pabaigos.

Leiskite kiekvienam sezonui pilnai išsiskleisti. Dauguma žmonių tik lydi per atstumą kitą sezoną, trokšdami įšokti į jį pilnai nepatyrę to sezono, kuriame dabar yra... laukite... leiskite tam sezonui, kuriame esate pilnai išsiskleisti jumyse – giliai viduje, savo dvasioje žinosite, kada sezonai pasikeis.

Aš tik norėjau skirti pora savaičių pakalbėti apie sezonų kaitą, kad jus padrąsinčiau; nesvarbu per kokį sezoną jūs einate, kažko vis tiek galima iš to išmokti, tai gali pasitarnauti jūsų augimui ir charakteriui, o po šio augimo ir išsitempimo bei charakterio gludinimo ateis poilsio sezonas. Čia tinkanti citata yra paimta iš motinos Teresės: „Žinau, jog Dievas neduotų man to, su kuo negalėčiau susitvarkyti. Aš tik trokštu, kad Jis nepatikėtų man tiek daug.“

Ir dar kažkas, ką Viešpats man pasakė, anglų kalboje gerai derinasi: „Aš Esu; Aš visada esantis, tai ir tu turi būti dabartyje, kad būtum mano buvime.“ ("I am; I am always present, so you must be in the present to be in my presence.")

Būk dabartyje. Būk šią akimirką. Pažvelk, kaip šiandien galėtum Jį pažinti, dabar, šiame sezone, šią dieną... būk dabartyje su Juo dabar. Savo protu ar emocijomis nepasilik praeityje, nežvelk viena išsigandusia akimi į ateitį – būt dabartyje, taip galėsi būti Jo buvime. Jis visada esantis todėl tam, kad vaikščiotum su Juo, tu taip pat turi būti dabartyje.

Štai ir viskas... kitą savaitę nauja tema... mylėk žmones, statyk tiltus, kai jie tai leidžia, ir suprask, jog šio sezono grožis pasimatys jo pilnatvėje...

Būkite palaiminti!

John Fenn

Neužmirškite rašyti man asmeninius e-laiškus šiuo adresu: cwowi@aol.com

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.