Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2017 m. birželio 29 d., ketvirtadienis

6 valdymo dėsniai, Dievo duoti žmogui, kad pagal juos gyventų. 2 dalis

John Fenn, 2017 m. kovo mėn. 18 d.,

Sveiki visi,
Toliau kalbėsiu apie priežastis, kodėl žmonės tokie susiskaldę ir apie mūsų individualias bei valdžios atsakomybes...

II) Žmogui Kūrėjas suteikė intelektą ir emocijas, kad šie nukreiptų laisvą valią. Tai yra valdymo apibūdinimas.

Jeigu žmogus yra sukurtas su laisva valia, vadinasi jis turi turėti priemones, leidžiančias nukreipti tą laisvą valią, todėl žmogui buvo duotas intelektas ir emocijos. Nepaisant to, kad žmogui buvo suteikta laisva valia, jam turi būti duota galimybė suprasti kas yra gera ir kas bloga, suvokti savo įsipareigojimus ir pasekmes, ir kaip tai pritaikyti visuomenėje, sudarytoje iš kitų laisvos valios kūrinių.

Kitaip sakant: Jeigu žmogus turi galimybę priimti sprendimus, tuomet jam reikėtų turėti ir priemones, kurių pagalba galėtų mąstyti ir jausti šių sprendimų priėmimo procese.

Emocijos – tai gebėjimas patirti veiksmų pasekmes. Intelektas gali suformuluoti strategiją, dalyvaujančią priimant sprendimus, tačiau laisvos valios kūriniai turėtų gebėti įvertinti, mėgautis, matyti grožį ir jausti visa, kas su tuo susiję, kaip protingo sprendimo rezultatą. Emocijų dėka žmogus mene geba įžvelgti kažką daugiau nei teptuko potėpį, jis geba patirti emocijas, kurias menininkas bandė perteikti. Emocijos leidžia žmonijai įsijausti į kito žmogaus situaciją, ne tik girdėti faktus (intelektas), bet patirti simpatiją ir antipatiją (emocijos).

Neturėdamas emocijų, asmuo turintis laisvą valią, neturėtų asmenybės, nesugebėtų išgyventi sėkmingų ir nesėkmingų gyvenimo momentų.
Asmuo, pripažindamas laisvą valią bei intelekto ir emocijų dovaną, kreips savo gyvenimą protingai naudotis laisva valia ir treniruos savo emocinę sveikatą.

Priešingai, amoralus žmogus arba amorali valdžia, sieks sukelti sąmyšį žmonių intelekte ir emocijose, kad galėtų manipuliuoti, vietoj to, kad padrąsintų savo piliečius siekti aukštesnių minčių ir aukštesnių sveikų emocijų.

III) Apšvietimas arba apreiškimas yra vidinio žinojimo, kas gera ir bloga šaltinis, tai asmeninio bei federalinio valdymo apreiškimas. Apšvietimas arba apreiškimas yra sąžinės ir kaltės šaltinis, gebėjimas jausti sąžinės graužimą ir susitaikyti su tais, kuriuos nuskriaudėme.

Jeigu asmuo turi laisvą valią, ir jam duotas intelektas bei emocijos, kuriomis kreipiama laisva valia, jam taip pat turėtų būti duotas absoliutas, pagal kurį būtų matuojamos mintys ir emocijos. Tai gyvybės kibirkštis, kai Dievas per Savo Dvasią sujungia į viena laisvą valią, intelektą, ir emocijas su išmintimi iš aukštybių, žinančia, kaip gyventi su šiomis dovanomis. Tai – apšvietimas ir apreiškimas. Tai sąžinės ir įsitikinimo balsas, staigus žinojimas iš išorės, tačiau jaučiamas viduje, kad mes neteisingai pasielgėme. Tai priemonės, pagal kurias taikoma išmintis – išmintis, pritaikyta pažinimui.

Be Dievo apšvietimo asmens intelektas ir emocijos visu greičiu lekia su savo laisva valia, tačiau jie neturi išminties, prie kurios galėtų priderinti savo pažinimą, mintis ir emocijas. Su apreiškimu ir apšvietimu eina ir mūsų reakcija; arba save sukietiname apreiškimo atžvilgiu, arba suminkštiname ir atgailaujame.

Ir asmuo ir valdžia, kuri yra apšviesta, supranta įstatymo dvasią, kai tuo tarpu amoralus asmuo arba valdžia susitelkia į įstatymą vien tik savo intelektu – matydami tik įstatymo raidę. Amoralus asmuo arba valdžia neparodo jokio sąžinės graužimo, jokio gailėjimosi. Laisvos valios, intelekto ir emocijų supratimas tik intelektualiai, nesuprantant įstatymo dvasios, veda prie nenuoseklių ir savavališkų teismo nutarčių, įstatymų ir reikalavimų, kurie turintiems sveiko proto iš kart matomi, kaip klaidingi.

IV) Santykiai yra tinkama asmeninio ir federalinio valdymo galimybė. Kadangi laisva valia daro įtaką intelektui ir emocijoms, o šie yra surišti į viena su apreiškimu, jie visi daro įtaką santykiams. Santykiai Rašte yra tokie:
Pirmiausia, vertikaliai su Dievu, antra, horizontaliai su kitais žmonėmis, ir trečia su kūrinija, apimant ir mus supančius materialius dalykus.Laisvos valios, intelekto, emocijų ir apreiškimo savybės yra sukurtos Dievo, kad veiktų santykiuose. Šios savybės yra tobulinamos, dailinamos, auginamos ir puoselėjamos kartu su santykiais. Pirmiausia joms daroma įtaka šeimoje, tada - platesnėje šeimoje, kaimynų, bendradarbių ir nepažįstamųjų tarpe. Tėvų pareiga išmokyti savo vaikus, kaip tvarkytis su savo laisva valia, intelektu, emocijomis ir apreiškimu/ apšvietimu šeimos rėmuose. Tai tėvų pareiga.

Tačiau santykiai yra geriausia galimybė šiems bruožams pasireikšti, prisidedant prie visų sukurtų dalykų – nuo aprangos, kurią renkamės, iki vandens takų ir laukinės gamtos tvarkymo.

Todėl mūsų santykiai yra Dievo numatyti, kad taptume šventi, kad jie padėtų mums augti pagal Kristaus paveikslą charakteriu, mintimis ir gyvenimo būdu.

Išeikvojau vietos limitą. Šią temą baigsiu kitą savaitę, likite sveiki ir būkite palaiminti.

John Fenn

Neužmirškite rašyti man asmeninius e-laiškus šiuo adresu: cwowi@aol.com

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.