Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2016 m. birželio 1 d., trečiadienis

CWOWI Naujienlaiškis. Balandis 2016

John Fenn, 2016 m. balandžio mėn. 20 d.,

Sveiki
Kai jūs skaitote šį naujienlaiškį mes su Barbara esame Olandijoje ir Suomijoje organizuojamose namų bažnyčių konferencijose, o į JAV vėlų balandžio 26 dienos vakarą. Mes labai vertintume jūsų maldas šiuo metu, nes tai yra 2 savaitės nuolatinės veiklos ir kelionių, bet ypač svarbu ir labai prašome melstis už Krisą. Mes jo nematysime nuo balandžio 10 dienos vakaro, kuomet palikome jį globos namuose, o pasiimsime jį tik 29 dieną. Taigi, tai yra beveik 3 savaites, o jam labai sunku emociškai, nematyti mamos ir tėčio tokį ilgą laiką. Nors jis 36 metų amžiaus, bet protiškai jis apie 4 metų, taigi įsivaizduokite keturmetį, kuris nematys tėvų 3 savaites.

Mūsų ypatingas poreikis, kad jis noriai keltųsi rytais, kiekvieną darbo dieną eitų į globos namų dirbtuves ir bendrautų su kolektyvu, kol mes būsime išvykę – tai mūsų didžiausiais rūpestis – ačiū jums už maldas.

Tinkle
Šį mėnesį aš įrašiau antrą seriją būtent apie namų surinkimus, kurią pavadinau „Branduolys“ arba „Šerdis“ (The Core). Yra maždaug 7 bendri sveiko namų surinkimo (bažnyčios) bruožai, kaip matome Apaštalų darbų knygoje ir dabar praktikoje visame pasaulyje. Jei jūs galvojate pradėti namų surinkimą, arba jau turite, arba dalyvaujate viename iš jų, aš tikrai raginu jus paklausyti šitą seriją. Kadangi JAV dolerio kursas varijuoja skirtingose šalyse, jei lėšos yra problema parašykite man į cwowi@aol.com ir mes jums išsiųsime MP3 nuorodą.

Skaičiau naujus pranešimus pasaulio spaudoje, kad Kinijos vyriausybė įsakė pašalinti 2000 kryžių, kad įbaugintų ir „išstumtų“ krikščionybę. Šis pasaulietiškos spaudos straipsnis teigia, kad iki 2030, tik po 14 metų nuo dabar, Kinijoje bus 247.000.000 krikščionių – beveik visi namų surinkimuose (bažnyčiose).

Nuo 2002 sausio, kai mes tik pradėjome CWOWI, maždaug iki 2013-2014 metų, kai kažkas pradėdavo namų surinkimą, jie buvo gąsdinami draugų, giminių ir pastorių, kurie klausdavo:“ Kas jus dengia? Bei perspėdavo dėl įsitraukimo į kultą. Dėl to daugelis buvo labai sugniuždyti nežinodami kaip jiems atsakyti.

Tačiau per paskutinius 2-3 metus aš mačiau kaip drąsiai tikintieji elgiasi, sakydami „mes tiesiog tai darysime“ nesvarbu, ką jie galvoja, ir jie darė. To pasėkoje atsirado daugelis namų surinkimų greičiau nei galėjau juos suskaičiuoti. Atrodo, kad nesvarbu kokioje kultūroje ir šalyje gyvena tikintieji, jie yra vedami pradėti susirinkimus namuose ir garbinti Jėzų sveiku ir subalansuotu būdu – ir mes esame tam, kad jiems padėtume.

Ką pasakė Tėvas
Tie, kurie su mumis jau kurį laiką, prisimins, kad aš dalinausi tuo, ką man pasakė Tėvas: „Antroji 2016 metų pusė bus sunki daugeliui, o 2017 metai bus blogi metai pasauliui“. Atkeipkite dėmesį, jog abiem atvejais, Jis kalba taip, jog yra aišku, kad Jis kalba apie „kitus žmones“ – „sunkūs daugeliui“, bet nesako, kad sunkūs specifinei grupei arba visiems bei nemini tikinčiųjų. Ir „blogi metai pasauliui“ yra taip – pasauliui blogi metai, bet mes – tikintieji, augame vis labiau panašėdami į Kristų ir vaikščiojame artimiau su Juo.

Tai, ką Jis daro mumyse, nepaveikta pasauliu, kuris yra aplinkui mus. Tai, kaip Jis nukreipia mūsų žingsnius, nėra sąlygojama pasaulio aplink mus. Pasitikrinkite savo dvasioje ir pajuskite ramybę – į tai mes turime susitelkti – leiskite informacijai įeiti ir pereiti per protą, bet visada pasitikrinkite su Tiesos Dvasia, kuri yra viduje ir su ramybe, kuri taip pat tenai yra, kaip su pagrindine nuomone dėl klausimo. Jėzus pasakė Jono 16:13, kad Šventoji Dvasia „nekalba iš savęs, bet sako tai, ką girdi, būtent tai Jis kalba jums, ir Jis parodys jums dalykus, kurie ateina“, taigi, jei tu turi ramybę savo dvasioje, tai Tėvas ir Viešpats sako tau, kad viskas yra gerai, taigi sudrausmink savo mintis ir jausmus pagal tą ramybę.

Kitas dalykas, kurį Jis pasakė apie sekančius preliminariai 18 mėn., kas man pasirodė įdomu, ir kuo aš dar nesidalinau iki dabar, yra tai: „Ateinančiais mėnesiais taps aišku tiems, kurie girdi, ką Dvasia kalba, kas iš jų šeimos narių, draugų, kaimynų negirdi to, ką kalba Dvasia.“

Jis paaiškino tai tokiu būdu: asmuo kalbės su kažkuo apie tai, kas vyksta jo širdyje, ir ką jie jaučia Dvasioje, ir jų draugas žiūrės nesuprasdamas, apie ką jis čia kalba. Kitiems bus akivaizdu, kad jie nesidomi Dvasios dalykais. Pokalbio eigoje bus pastebimi subtilūs dalykai, kurie tiksliai parodys, kur asmuo yra, dvasine prasme. Dėl to draugystės pasikeis, nes bus akivaizdu, kad seni draugai daugiau nėra tame pačiame dvasiniame lygyje, ir žmonės ims ieškoti naujų draugų tame pačiame dvasiniame lygyje.

Mini –regėjimas
Kai Jis kalbėjo man apie tuos dalykus, aš pamačiau mini-regėjimą. Tuo metu mano akys buvo atmerktos ir aš mačiau natūralųjį pasaulį, bet tuo pačiu metu apie 90 sekundžių, kai Jis kalbėjo, aš mačiau vizualioje formoje tai, ką Jis apibūdino. Jis viena vertus apibūdino didelę dalį krikščionių, kurie tampa vis labiau migloti (neaiškūs), ir apibūdinami kaip: „kas tik atrodo, kad yra gerai, ar tu galvoji, kad yra gerai, daryk tai“. Tai daro tikėjimą neaiškų ir apibrėžiamą kiekvieno asmens, ir kita vertus, kitų tikėjimas aiškiai apibrėžtas, suvokiamas absoliutas, kad tai, kas teisinga yra teisinga, o kas neteisinga, yra neteisinga, ir mes žinome, kas yra Jėzus ir ką reiškia vaikščioti su Juo.

Kai jis aiškino apie pirmą atvejį, aš pamačiau dėmę iš 1950-ųjų metų siaubo filmo ar ankstyvojo Star Trek tipo epizodą – minkšta lipni dėmė su neapibrėžtais ir nuolat kintančiais kraštais lėtai šliaužė, bandydama padengti viską savo kelyje.

Priešais „bažnyčią-dėmę“ buvo žmogus, kuris kažkaip priminė pastatą – Dievo šventyklą – jis „transformavosi“ į pastatą, kuris buvo šventykla padaryta iš gražiai nutašytų akmenų, kurie visi tvarkingai ir tvirtai buvo sudėti vienas prie kito. Jo veidas buvo aukščiausia pastato dalis ir iškart žemiau nuo jo buvo Šventų Švenčiausia, nušviesta intensyvia balta šviesa tiesiai jo krūtinėje, kur turėtų būti širdis – vidinė pastato dalis. Jo rankos buvo tolimiausios šventyklos pastatų komplekso dalys ir jo delnai buvo atverti ir ištiesti kviesdami visus ateiti ir patirti Viešpaties artumą.

Ryškiai matėsi, kad asmuo/šventykla gerai sukonstruota ir tvirta – kiekvienas asmenį/šventyklą sudarantis blokas buvo neįtikėtinai preciziškai tiksliai ir asmeniškai sukurtas.

Asmens/šventyklos organizacija buvo neeilinė ir aš žinojau regėjime, kad tas asmuo žinojo, jog kiekviena bloko dalis pastate padaryta labai gerai, kiekvienas blokas atstovauja tam tikras jo gyvenimo dalis atiduotas Viešpačiui, arba kažką, kas buvo nugalėta ir Viešpats pavertė tai grožiu.

Čia aš paklausiau: „Tėve, ką aš matau?“, o Jis atsakė paprastai: „Antra pusė Efeziečiams 2 skyriaus“.

Aš žinojau tai, bet jau buvo praėję šiek tiek laiko nuo tada, kai skaičiau paskutinį kartą. Paskutinės to skyriaus eilutės tokios: „Todėl jūs ...šventųjų bendrapiliečiai ir Dievo namiškiai, ...turintys kertiniu akmeniu patį Jėzų Kristų, ant kurio darniai auga visas pastatas į šventą šventyklą Viešpatyje, ant kurio ir jūs esate drauge statomi kaip Dievo buveinė Dvasioje”.

Mes esame gyvosios šventyklos: 1 Kor 3:16-17, 6:19, 2 Kor 6:16, Kol 1:26-27.

Kontrastas tarp tos bažnyčios-dėmės ir asmens/šventyklos buvo toks aiškus, jog tame nebuvo jokios klaidos. Bažnyčia-dėmė priminė man demoną, kurį aš mačiau keliuose surinkimuose (bažnyčiose), kuriuose tarnavau, ir demonus, kuriuos mačiau ant kelių žmonių taip pat – arčiausiai to vaizdo galėtų būti filmo herojus iš Žvaigždžių karų serijos vadinamas Jaba the Hut – daugelis iš karto atpažins, ką turiu galvoje, kiti gali paieškoti internete jo paveikslėlio. Tas demonas yra tingus, apsileidęs, arogantiškas, o taip pat manipuliatorius, ir aš buvau nuliūdintas, to ką mačiau, nors aš stebėjau „bažnyčią – dėmę“ atsitraukęs emocionaliai, taip kaip mes skaitome laikraščius – tai buvo tik dėl informacijos, nes mano gyvenimas yra su tais, kurie turi ausis klausyti, ką Dvasia kalba surinkimams. Aš nepriklausau tai „bažnyčiai dėmei,  todėl kalbu.


 Ką supratau iš Jo žodžių ir mini regėjimo yra tai, kad artimoje ateityje linija tarp „tikrojo surinkimo (bažnyčios)“, nuotakos, kuri rūpinasi pasiruošimu jaunikiui ir tų miegančių arba paleistuvių, mylinčių pasaulį, bus labai aiškus. Taigi stebėk kaip didėja tarpas tarp to, kas vadinama krikščioniu ir to, kas yra krikščionis.

Kai kurie klausė manęs apie mano išvyką su Krisu:
Kovo 29 dieną Krisas ir aš skridome lėktuvu iš Talsos į Dalasą ir atgal. Jis ypatingai gerai laikėsi. Tai jį išvargino, kaip ir tikėjausi, ir kaip dalis kelionės tikslo, buvo ištestuoti jo ištvermingumą. Southwest oro linijos buvo mums labai maloningos, leisdami mums pirmiems įsilaipinti dėl mano nugaros bei Kriso riboto judėjimo, užleisdami mums pirmąją eilę priešais kurią buvo tik pertvara, tai suteikė vietos praėjimui bei pasodinti jį į jo vietą. Kaip ir tikėtasi, jis nepaliaujamai viską komentavo. Krisas nepaleido iš rankų savo SW oro linijų žaislinio lėktuvėlio, kurį aš jam nupirkau oro uosto parduotuvėje. Aš prisegu jo nuotrauką su kapitonu Erniu, kuris buvo labai malonus ir paslaugus.


Aš sulaukiau daug el.laiškų iš žmonių dėl mano istorijos apie sveikatą, svorio/kraujo spaudimo problemų ir aš dėkoju jums už jūsų maldas. Tai vienas iš tų dalykų, apie kuriuos aš niekuomet nesužinočiau, jei nesilaikyčiau žodžio duoto sūnums ir neapsilankyčiau pas gydytoją. Aš jaučiuosi lygiai taip pat, kaip visada, bet aš numečiau 20 svarų (apie 9 kg), kovo mėnesį būklė stabilizavosi, aš sutelkiau savo valią ir energiją reikiamai disciplinai ir dabar ruošiuosi numesti dar daugiau svorio, kad pasiekčiau tikslą ir numesčiau dar 20 svarų – iš naujo nustačiau savo planus kovo pabaigai ir tikslus balandžiui.

Mano kardiologas pasakė, kad jis vėl ir vėl mato, kad kai mano kūnas pasiekia tam tikrą svorį, kraujo spaudimas BP tampa normalus, bet jei nors 1 svaras viršaus, tuomet ir kraujo spaudimas pakyla. Aš tai pastebėjau praėjusį mėnesį. Ačiū jums už maldas, e-laiškus, ir kad ištikimai aukojate. Mes dabar turime kelis poreikius ir labai vertiname, kad jūs mus prisimenate duodami. Ačiū, kad meldžiatės už mus šios kelionės metu, finansinę paramą, ir kad esate mūsų gyvenime – ačiū!

Palaiminimai,

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.